Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

ВПСУ №15 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК (вопрос-ответ)

о чем пишут бухгалтерские издания

Модератор: Печкин

Правила форума
Раздел: ОБЗОР ПРЕССЫ
1. Не реклама, и не антиреклама.
2. Рекомендуем критически оценивать написанное.
3. Делимся прочитанным (с соблюдением авторских прав)
4. Обсуждаемо всё - статьи, целые газеты, книги, интервью и т.п.

UNREAD_POST Heloise » 27 апр 2011, 22:06

Не нашла профильную тему, поэтому сделаю обзор «Вісник податкової служби» №15 апрель 2011 г. раздел “вопросы-ответы” статья:
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

авторы: Юрій МАРЧЕНКО, начальник Управління адміністрування акцизного збору ДПА України,
та Олександр ЛАТИШЕВ, головний державний податковий інспектор відділу методології Управління


Яким чином здійснюється реєстрація суб'єктів господарювання як платників акцизного податку?
Реєстрація здійснюється без їх втручання
Скрытый текст: показать
Реєстрація осіб як платників акцизного податку здійснюється відповідно до п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу.
Згідно з пп. 212.3.1 п. 212.3 ст. 212 цього Кодексу реєстрація в органах ДПС як платника податку суб'єкта господарювання, що провадить діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.
Органи ліцензування, уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу ДПС за місцезнаходженням суб'єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, зупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.
Згідно з пп. 212.3.2 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку органами ДПС за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності.


Що вважається датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та чи виникають податкові зобов'язання у платника акцизного податку при отриманні сум попередньої оплати (авансу)?
На дату отримання сум попередньої оплати (авансу) податкові зобов'язання не виникають
Скрытый текст: показать
Згідно з п. 216.1 ст. 216 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата 'їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу.
Відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація підакцизних товарів (продукції) — це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини.
Отже, на дату отримання сум попередньої оплати (авансу) за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, податкові зобов'язання у платника акцизного податку не виникають.


Який порядок подання додатків до Декларації акцизного податку та Уточнюючої декларації акцизного податку?
Декларування податкових зобов'язань здійснюється залежно від виду підакцизних товарів
Скрытый текст: показать
Залежно від виду підакцизних товарів передбачено декларування податкових зобов'язань у розділах А, Б, В та Г Декларації акцизного податку, форму якої затверджено наказом № 1030, на підставі відповідних розрахунків для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок, розшифровок, переліків податкових векселів (додатки 1 — 8 до Декларації), які мають бути подані разом із декларацією, про що робиться відмітка (ознака подання, кількість примірників, кількість сторінок). Виходячи з цього до Декларації мають додаватися лише ті розділи, розрахунки та розшифровки, відповідно до яких платник акцизного податку визначає податкові зобов'язання зі сплати податку.
При цьому у випадку якщо загальний код операції Декларації акцизного податку передбачає зазначення показників у розрізі конкретних операцій, то розрахунки додаються до загального коду операції з підакцизними товарами, а не до показників, зазначених у конкретних операціях. Наприклад, загальний код операції А4 Декларації' акцизного податку передбачає зазначення суми акцизного податку з інших операцій з реалізації (передачі) спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, у тому числі: операцій з реалізації (передачі) зазначеної продукції з метою власного споживання (А4.1), для промислової переробки (А4.2), реалізації (передачі) своїм працівникам (А4.3), тобто складається із суми таких операцій А4.1, А4.2, А4.3, і в такому випадку відповідні розрахунки за додатками 1 та 3 мають додаватися до загального коду операції А4. Відповідно до ст. 50 Податкового кодексу у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати Уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Тому в разі самостійного виявлення помилки, що міститься у раніше поданій платником акцизного податку декларації, він зобов'язаний надіслати Уточнюючу декларацію акцизного податку. Про належність такої декларації до уточнюючої робиться відповідна відмітка у графі 1 загальної частини Декларації акцизного податку. Разом з Уточнюючою декларацією обов'язково подається Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 6), що, зокрема, визначає різницю між раніше задекларованими податковими зобов'язаннями зі сплати акцизного податку та зобов'язанням, зазначеним в Уточнюючій декларації. Така різниця заноситься до картки особового рахунку платника. Також до Уточнюючої декларації мають додаватись ті розділи, розрахунки та розшифровки, відповідно до яких платником акцизного податку складається Уточнююча декларація.


Які особливості заповнення розділу Б Декларації акцизного податку?
У розділі Б Декларації акцизного податку зазначається сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну
Скрытый текст: показать
Відповідно до пп. 215.3-2 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу на сигарети встановлено одночасно адвалорні та специфічні ставки. При цьому на інші тютюнові вироби Кодексом встановлено тільки специфічну ставку акцизного податку.
Пунктом 4 розділу IV Порядку № 1030 визначено, що платники акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну для декларування своїх податкових зобов'язань заповнюють розділ Б Декларації акцизного податку.
Сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну зазначається у розділі Б Декларації акцизного податку виходячи з:
- Розрахунку суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до Декларації акцизного податку);
- Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку).
Отже, оскільки ст. 215 Податкового кодексу на сигарети встановлено специфічні й адвалорні ставки акцизного податку одночасно, то сума акцизного податку з сигарет зазначається у розділі Б Декларації акцизного податку на підставі колонки 17 Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку). Сума податкового зобов'язання з тютюнових виробів, крім сигарет, повинна зазначатись у розділі Б Декларації акцизного податку виходячи з Розрахунку суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено лише специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до Декларації акцизного податку).


Який порядок заповнення графи «Ознака подачі» Декларації акцизного податку?
У графі «Ознака подачі» зазначається інформація щодо подання додатка до Декларації акцизного податку
Скрытый текст: показать
Форма Декларації акцизного податку, затверджена наказом № 1030, передбачає для заповнення службовими особами органів ДПС окремі блоки із службовою інформацією щодо відмітки про одержання органом ДПС декларації, відмітки про внесення даних до електронної бази податкової звітності, результатів камеральної перевірки Декларації акцизного податку.
Отже, інформацію щодо подання відповідного додатка до Декларації акцизного податку платник повинен самостійно зазначити в графі «Ознака подачі» такої Декларації шляхом проставлення позначки, наприклад, «х».


Який порядок заповнення рядків Б12.1 та Б12.2 Декларації акцизного податку?
Заповнення рядків Б12.1 та Б12.2 Декларації'акцизного податку здійснюється щодо тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
Скрытый текст: показать
Відповідно до пп. 215.2.2 п. 215.2 ст. 215 Податкового кодексу на підакцизні товари встановлено такі види ставок.- адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно. При цьому на сигарети встановлено одночасно адвалорні та специфічні ставки акцизного податку.
Пунктом 221.2 ст. 221 цього Кодексу встановлено, що при визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою за мінімальне податкове зобов'язання.
Для декларування своїх податкових зобов'язань платники акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну заповнюють розділ Б Декларації акцизного податку, як це передбачено п. 4 розділу IV Порядку № 1030.
Слід зазначити, що сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з сигарет зазначається у розділі Б Декларації акцизного податку виходячи з Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку).
У графах 12, 13 та 14 цього Розрахунку визначаються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною і за специфічною ставками, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно. У графі 16 зазначається мінімальне податкове зобов'язання виходячи з обсягів реалізованого або ввезеного товару.
Відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу наказом № 11 затверджено, зокрема, Класифікацію доходів бюджету, в якій податкові надходження зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів обліковуються за різними кодами класифікації доходів бюджету, а саме:
- із вироблених в Україні тютюнових виробів:
за специфічною ставкою податку (код 14020600); за адвалорною ставкою податку код (14020700);
- з імпортованих тютюнових виробів:
за специфічною ставкою податку (код 14030600);
за адвалорною ставкою податку (код 14030700).
Отже, заповнення рядків Б 12.1 та Б 12.2 Декларації акцизного податку здійснюється відповідно до граф 13 та 12 Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку). При цьому якщо при визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, менша за мінімальне податкове зобов'язання, то в рядку Б 12.2 Декларації акцизного податку зазначається сума податку, обрахована як різниця між мінімальним податковим зобов'язанням та сумою акцизу, обчисленою за специфічною ставкою податку.


Який порядок заповнення розділу А Декларації акцизного податку виробниками алкогольних напоїв з додаванням спирту?
У розділі А Декларації акцизного податку на підставі Розрахунку суми акцизного податку (додаток 3 до Декларації акцизного податку) зазначається сума податкового зобов'язання з алкогольних напоїв, при виробництві яких використовується спирт етиловий
Скрытый текст: показать
Пунктом 3 розділу IV Порядку № 1030 визначено, що платники акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива для декларування своїх податкових зобов'язань заповнюють розділ А Декларації акцизного податку.
Сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива зазначається у розділі А Декларації акцизного податку виходячи з:
- Розрахунку суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до Декларації акцизного податку);
- Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток 3 до Декларації акцизногоподатку).
Встановленою формою Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток 3 до Декларації акцизного податку) передбачено обчислення суми податкового зобов'язання з алкогольних напоїв, при виробництві яких безпосередньо використовується спирт етиловий (наприклад, горілка, настоянки, лікери, вермути), у тому числі спирт, отриманий виробниками відповідно до ст. 225 Податкового кодексу. Сума обчисленого податкового зобов'язання зазначається у відповідних загальних кодах операцій розділу А Декларації акцизного податку виходячи з колонки 16 вищезазначеного Розрахунку.


Як відображаються у податковій звітності з акцизного податку податкові векселі, видані до отримання спирту, для виробництва алкогольних напоїв?
У графі 10 додатка З до Декларації акцизного податку зазначається Сума податкового зобов'язання за усіма векселями, термін оплати яких настав у звітному місяці
Скрытый текст: показать
Пунктом 3-9 розділу V Порядку № 1030 передбачено, що у графі 10 Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток 3 до Декларації акцизного податку) зазначається сума акцизного збору за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого ст. 225 розділу VI Податкового кодексу, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена коштами без оформлення податкового векселя.
Отже, у графі 10 додатка 3 до Декларації акцизного податку платник акцизного податку визначає суму податкового зобов'язання за усіма векселями, термін оплати яких настав у звітному місяці. Ця сама сума зазначається за кодом операції А1.1 цієї Декларації. Одночасно з Розрахунком до Декларації має подаватись Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового (додаток 7), в якому зазначаються векселі, термін оплати за якими настав у звітному місяці.

За это сообщение автора Heloise поблагодарили: 2
vins, Янтарная
Heloise
 
Сообщений: 356
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 18:02
Благодарил (а): 499 раз.
Поблагодарили: 393 раз.

UNREAD_POST Татиана » 24 мар 2015, 17:31

Подскажите как заполнить "Додаток 6" к Декларации акцизного налога в случае если он подаётся как уточняющий вместе с уточняющей декларацией и "Додатком 8" . Какую сумму реализованных подакцизных товаров указывать в графе 3 и 5 "Додатка 6" ? Сумму уточнённую или разницу между ранее указанной (ошибочной) и той которая правильная ?

Пример :
Ошибочно было указано в Додатке 6 в графе 3 и 5 сумму 600,00грн. , 5% =30,00грн.
Верные данные - в графу 3 и 5 нужно было указать 571,43грн , 5%=28,57грн.
Аватар пользователя
Татиана
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 11:47
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 53 раз.


Вернуться в ОБЗОР ПРЕССЫ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya