Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Базы персональных данных

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Одуванчик » 08 дек 2011, 12:12

питання на засипку.
а хтось здавав особисто заяву?
я планую заїхати на наступному тижні і спробувати здати заявки на реєстрацію.


візьму заявки не лише зі своєї компанії а й з усіх компаній своїх заснвоників. а там їх буде штук 20.
Аватар пользователя
Одуванчик
 
Сообщений: 113
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 16:16
Откуда: Київ
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 101 раз.

UNREAD_POST vins » 08 дек 2011, 12:13

vins писал(а):Составил "заяву".. вот теперь думаю, что просить и к кому ее направлять. Жду предложений, замечаний, рекомендаций

До Міністерства юстиції України
вул. Городецького, 13
м.Київ, 01001

.....

1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Його прийняття обґрунтовувалося необхідністю приведення законодавства України до вимог законодавства Європейського Союзу та імплементації європейських стандартів із захисту права кожної людини на невтручання в її особисте життя.
На виконання вказаного Закону, зокрема, було створено уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних – Державну службу з питань захисту персональних даних.
Один із передбачених Законом заходів, спрямованих на захист персональних даних, - введення обов’язку реєстрації баз персональних даних їх володільцями, тобто фізичними або юридичними особами, яким законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних.
З 1 січня 2012 року наберуть чинності норми, якими вводиться відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних. Так, серед іншого, передбачено штраф за ухилення від державної реєстрації бази персональних даних, який накладається на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому на сайті Держслужби (http://www.zpd.gov.ua, розділ «Довідкова інформація») розміщено роз’яснення, в яких вона наполягає на тому, що кожне підприємство (організація) є володільцем щонайменше двох баз персональних даних, а саме бази персональних даних працівників, яка ведеться з метою забезпечення вимог трудового законодавства, реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, та бази персональних даних клієнтів або інших осіб персональні дані яких обробляються володільцем в результаті господарської діяльності організації. Крім того, Державна служба з питань захисту персональних даних вказує на необхідність кожному роботодавцю реалізацію своїх повноважень в сфері трудових відносин здійснювати за умов:
- визначення роботодавцем як Володільцем бази персональних даних мети обробки персональних даних відповідно до законодавства у сфері трудових відносин;
- встановлення складу персональних даних та процедур їх обробки;
- отримання згоди суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних відповідно до визначеної мети. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних повторно не надається, якщо володілець продовжує обробляти персональні дані суб’єкта, відповідно до правовідносин на основі вільного волевиявлення фізичної особи, які виникли до набрання чинності Закону України «Про захист персональний даних»;
- забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних від незаконної обробки і незаконного доступу до них;
- реєстрації бази персональних даних в установленому порядку.
Вважаємо, що підхід Державної служби з питань захисту персональних даних до тлумачення положень Закону невиправдано розширює сферу його дії, призводячи до необхідності суцільної реєстрації практично кожним суб’єктом господарювання в Україні проводити реєстрацію баз персональних даних. Діяльність Державної служби з питань захисту персональних даних викликає заперечення з наступних підстав.
Розуміння положень Закону, з яких виходить в своїй діяльності Держслужба, вступає у суперечність з самими європейськими стандартами, на виконання яких його було прийнято. Так, Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних" від 24 жовтня 1995 року, на яку посилалися розробники Закону, містить наступні вихідні положення:
- обробка даних підпадає під дію Директиви лише в тих випадках, коли обробка є автоматизованою або коли оброблені дані розміщуються чи призначені для розміщення в картотеках, структурованих за визначеними критеріями, що стосуються фізичних осіб, таким чином, щоб забезпечити легкий доступ до відповідних персональних даних (п. 15 Преамбули);
- вміст картотеки даних повинен бути структурований відповідно до визначених критеріїв щодо фізичних осіб, що забезпечувало б легкий доступ до персональних даних; справи чи зібрання справ, як і їхні титульні аркуші, що не розроблені відповідно до визначених критеріїв, за жодних обставин не входять до сфери дії даної Директиви (п. 27 Преамбули);
- з врахуванням всіх процесів обробки, які здійснюються в суспільстві, кількість процесів, які створюють особливий ризик, повинна бути обмеженою.
З наведених положень можна зробити висновок, що базою персональних даних має вважатися не будь-яка сукупність відомостей про фізичних осіб, які може отримувати суб’єкт господарювання в ході своєї діяльності для виконання визначених законодавством обов’язків в сфері трудового, податкового та інших галузей законодавства, а лише ті відомості, що спеціальним чином систематизуються та упорядковуються, що надає легкий доступ саме до даних про фізичну особу. Таке розуміння бази персональних даних слідує і з положень самого Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, який, проте, на сьогодні тлумачиться Держслужбою значно ширше, чим порушуються права суб’єктів господарювання і створюються невиправдані перепони для ведення ними своєї діяльності.
Крім того, на користь того, що поняття бази персональних даних має використовуватись на практиці у доволі вузькому значенні, свідчить і факт встановлення законодавцем суворих заходів відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних (про це свідчить у тому числі значний розмір штрафів порівняно з іншими санкціями, передбаченими Кодексом про адміністративні правопорушення), аж до кримінальної відповідальності. Оскільки санкції мають встановлюватися співрозмірно серйозності порушення і з врахуванням тих негативних соціальних наслідкыв, що настали або могли настати внаслідок його скоєння, було б невиправданим карати суб’єктів господарювання за володіння ними інформацією без реєстрації відповідних баз персональних даних в обсязі і на умовах, що передбачені законодавством. Абсолютно всі суб’єкти господарювання не можуть обходитися в своїй діяльності без інформації, що дозволяє, по-перше, ідентифікувати фізичну особу, з якою встановлюються правові відносини (чи то трудові, чи то цивільно-правові), по-друге, виконувати покладені законодавством у зв’язку з цим на суб’єкта господарювання обов’язки (щодо складання звітності тощо).
Таким чином, при реалізації Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI слід виходити з того, що його дія поширюється виключно на тих володільців персональних даних про фізичних осіб, діяльність яких спеціально спрямована на упорядкування і систематизацію таких персональних даних, що полегшує доступ до них та створює внаслідок цього загрозу законним інтересам людини. Суб’єктом відносин, пов'язаних із персональними даними, не може вважатися будь-яка юридична чи фізична особа, що встановлює правові відносини з фізичними особами, які передають їй про себе певні персональні дані.
Також викликають заперечення як такі, що порушують вимоги чинного законодавства, дії Державної служби з питань захисту персональних даних з проведення перевірок володільців та (або) розпорядників баз персональних даних щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері захисту персональних даних в умовах відсутності встановленого на рівні закону порядку проведення таких перевірок. В IV кварталі 2011 року, як свідчить інформація, надана самою Державною службою, проведено перевірки 9 суб’єктів господарювання.
Крім того, ті суб’єкти господарювання, які на сьогодні прийняли рішення зареєструвати бази персональних даних, опиняються в умовах невизначеності: Закон встановлює строк у 10 робочих днів з дня отримання Державною службою з питань захисту персональних даних заяви про реєстрацію, протягом якого Державна служба має прийняти рішення про реєстрацію бази персональних даних і надати володільцю бази персональних даних документ встановленого зразка про реєстрацію бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних. Проте на сьогодні не передбачено наслідків пропуску Державною службою вказаного строку, зокрема, не передбачено, чи може володілець бази, який не отримав відмови у її реєстрації протягом 10 робочих днів з дня подання заяви, вважати таку базу зареєстрованою. Не встановлено також, в якій формі Державна служба має відмовляти в реєстрації бази персональних даних і в які строки володілець бази може усунути недоліки поданої ним заяви і подати її повторно, не вважаючись при цьому таким, що порушив строки реєстрації бази персональних даних.


Пока решил завершить так:

На підставі викладеного вище,
ПРОСИМО НАДАТИ РОЗ’ЯСНЕННЯ З ТАКИХ ПИТАНЬ:


1. Чи поширюється дія Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI на суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб), які в ході своєї діяльності отримують дані, що ідентифікують фізичних осіб, які вступають із ними у правові відносини, і в подальшому використовують їх для виконання покладених на них законодавством обов’язків? Зокрема, чи може вважати володільцем бази персональних даних, що підлягає реєстрації роботодавець, який отримує інформацію про своїх найманих працівників з метою виконання вимог трудового, податкового та іншого законодавства, або, наприклад, суб’єкт господарювання, який укладає господарські та цивільно-правові договори про виконання робіт, надання послуг, передачу товарів з фізичними особами?
2. Чи існують за чинним законодавством, яке не встановлює порядку проведення перевірок Державною службою з питань захисту персональних даних, підстави для їх здійснення? Чи може суб’єкт господарювання не допустити співробітників Служби до проведення перевірки, мотивуючи відмову в допуску відсутністю законодавчих підстав для проведення перевірки?
3. Чи буде база персональних даних вважатися зареєстрованою, якщо упродовж 10 робочих днів з моменту подання заяви про її реєстрацію Державна служба не надала належним чином оформленої відмови в її реєстрації?

За это сообщение автора vins поблагодарили: 12
Аll, Apolinaria, Asia, Ангва, Demerji, Hetman, Matrix, Pif, UTGU.DSG, vasilisa, vova, Тори
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST KonsL » 08 дек 2011, 12:32

Одуванчик писал(а):питання на засипку.
а хтось здавав особисто заяву?
я планую заїхати на наступному тижні і спробувати здати заявки на реєстрацію.


візьму заявки не лише зі своєї компанії а й з усіх компаній своїх заснвоників. а там їх буде штук 20.

Вот сегодня один виртуальный знакомый написАл:
"...только вчера был, исправили ошибки (не все оказывается нужно заполнять) ну и доверенность на себя же забыл взять(вообще идиотизм)))), очередь была вполне приемлемая, человек 30, живая, без записи, за минут 40 справился..."
т.е. его завернули на доработку...
и потом:
"...в "Розділ ІV. Інформація про розпорядників бази персональних даних*" вообще ничего заполнять не нужно... больше половины людей с заполненными приходят и их заворачивают, так же как и меня вчера... сегодня сдал уже, час двадцать потратил..."
Более подробностями-нюансами пока не владею...
Последний раз редактировалось KonsL 08 дек 2011, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
omnia transeunt, id quoque/etiam transeat
KonsL
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 11:51
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Yadviha » 08 дек 2011, 13:32

Не могу заполнить заявку . Все время высвечивается замечание :•Недопустимі символи в полі "Мета обробки персональних даних"
•Недопустимі символи в полі "Правові підстави обробки персональних даних

Подскажыте какие символы недопустимы при заполнении анкеты . Если можно . Срочно .
Yadviha
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 21:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST ttirusik » 08 дек 2011, 13:42

Я коли копіювала текст мети з заявки, мені тоже таке писало, попробуйте набрати мету вручну
ttirusik
 
Сообщений: 70
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 16:27
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

UNREAD_POST ira161979 » 08 дек 2011, 14:28

Дані записи не сприймають enter, в мене так було, і воно хоче щоб була одна мова не мішати укр з рос буквами, а в мене питання я зареєсрувала заяву але не поставила відмітку надіслати поштою, наказуємо чи ні, я написала лист з проханням надіслати мені поштою, чи можете сказати свою думку
ira161979
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 11:10
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 08 дек 2011, 14:32

Yadviha писал(а):Не могу заполнить заявку . Все время высвечивается замечание :•Недопустимі символи в полі "Мета обробки персональних даних"
•Недопустимі символи в полі "Правові підстави обробки персональних даних

Подскажыте какие символы недопустимы при заполнении анкеты . Если можно . Срочно .

Абзацы могут быть, разрывы строк и т.п.
Попробуйте вручную набирать.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST катя » 08 дек 2011, 14:54

1)Ребята, помогите. Все заполнила, осталось "Відомості про заявника" - я так понимаю надо писать название моего предприятия - или все же ФИО директора, кто подписывает, и если предприятия, то ФИО директора нигде не указывается?
2) что все-таки указываем в "Документ, що засвідчує права уповноваженої особи" - какой документ - данные приказа о приеме на работу или простите за маразм, паспортные данные?
катя
 
Сообщений: 99
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 08 дек 2011, 15:26

1. я писала предприятие
2. данные доверенности на осуществление регистрации
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST Demerji » 08 дек 2011, 15:28

катя писал(а):1)Ребята, помогите. Все заполнила, осталось "Відомості про заявника" - я так понимаю надо писать название моего предприятия - или все же ФИО директора, кто подписывает, и если предприятия, то ФИО директора нигде не указывается?
2) что все-таки указываем в "Документ, що засвідчує права уповноваженої особи" - какой документ - данные приказа о приеме на работу или простите за маразм, паспортные данные?

В примере заполнения заявы написано: "Заявником може виступати володілець БПД або уповноважена ним особа" и дальше - "Найменування - зазначається найменування юридичної особи"
Последний раз редактировалось Demerji 08 дек 2011, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Demerji
 
Сообщений: 149
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:25
Благодарил (а): 391 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST Тори » 08 дек 2011, 15:29

Я в качестве заявника указала предприятие. "Документ, що засвідчує права..." тут вообще ничего не писала. Заявку приняли в электр.виде. Надеюсь, заполнила правильно.
Тори
 
Сообщений: 136
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 15:00
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 36 раз.

UNREAD_POST катя » 08 дек 2011, 15:44

В примере заполнения заявы написано: "Заявником може виступати володілець БПД або уповноважена ним особа" и дальше - "Найменування - зазначається найменування юридичної особи"
Да, согласна на все 100%. Смутил тот факт, что нигде не указываем ФИО "уповноваженої особи", т.е. моего директора.
катя
 
Сообщений: 99
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST катя » 08 дек 2011, 15:48

кто-нибудь у кого приняли заявление, указывал ли в "документах, що посвідчують уповноважену особу" - данные протокола (приказа о принятии на работу) диретора? Очень интересно, так проходит?
катя
 
Сообщений: 99
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST Demerji » 08 дек 2011, 15:48

Дурацкий вопрос: можно не заполнять заявы вручную, а набрать в Word?
Аватар пользователя
Demerji
 
Сообщений: 149
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:25
Благодарил (а): 391 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 08 дек 2011, 16:16

катя писал(а):В примере заполнения заявы написано: "Заявником може виступати володілець БПД або уповноважена ним особа" и дальше - "Найменування - зазначається найменування юридичної особи"
Да, согласна на все 100%. Смутил тот факт, что нигде не указываем ФИО "уповноваженої особи", т.е. моего директора.


Вас это радовать должно, а не смущать :)
Чем меньше туда подадим инфы, тем лучше.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, Galla, Gb, Roomrocks, vikakool, Ya