Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Базы персональных данных

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST vins » 13 дек 2011, 22:51

Пока вызвали вопросы следующие тезисы

відомості про особу, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку працівників закладу, є основою для створення БПД — «Бухгалтерія», або «Бухгалтерський облік»,


Зачем такая отдельная база?

у разі залучення до господарської діяльності закладу фізичних осіб — підрядників, клієнтів, тощо, інформація щодо них має бути сформована у базу персональних даних, наприклад, «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються у ході ведення господарської діяльності»


Словом, тоже считают что как минимум две базы будет - работники и контрагенты.

зауважуємо, що немає потреби формувати у закладі дуже велику кількість БПД: їх кількість визначається однаковою метою їх обробки для забезпечення реалізації певних відносин:

трудових,
адміністративно-правових,
відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом,
податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку,
відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування,
відносин у сфері охорони здоров’я,
відносин у сфері освіти,
відносин у сфері транспорту та інше


Согласен. На форуме тоже обращалось на это внимание.

Мета обробки персональних даних повинна відповідати напрямку діяльності володільця БПД і має бути сформульована в його установчих документах та/або передбачена законодавством, що регулює діяльність володільця БПД (пункт 1 статті 6 Закону). Тобто у Статут закладу повинні бути внесені зміни щодо формулювання мети обробки баз персональних даних у закладі.

Мир сошел с ума.

+ такое

Внести зміни до посадових інструкцій працівників, виконання професійних обов’язків яких пов’язано із обробкою персональних даних.

Радимо затвердити ці посадові інструкції у новій редакції, але не буде помилковим і внесення певних змін до існуючих посадових інструкцій.

Зважаючи, що набуття чинності Закону не призводить до зміни істотних умов праці, немає необхідності попереджати зацікавлених працівників про наступні зміни у посадових інструкціях за два місяці. У зв’язку із появою нових законодавчих вимог, кадрова та інші служби набувають нових обов’язків та відповідальності, які вводяться з метою приведення порядку обробки персональних даних і документації закладу у помилковим відповідність до вимог Закону.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 13 дек 2011, 23:23

Нотариусы собрали свои аргументы для обоснования того, что у них баз персональных нет и регистрировать им нечего. Некоторыми из них могут воспользоваться и субъекты хозяйствования.

Щодо відсутності у нотаріуса персональних даних

09.12
Директору Департаменту нотаріату
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу
Чижмарь Катерині Іванівні


Шановна Катерино Іванівно!
З метою адаптації українського законодавства до міжнародних норм Україною було ратифіковано Конвенцію про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (далі — Конвенція). У зв’язку з цим 1 червня 2010 року Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI (далі — Закон), який набрав чинності 1 січня 2011 року.
З часу набуття чинності Законом у нотаріусів України виникає багато питань щодо співвідношення його норм та норм Закону України «Про нотаріат».
Секція нотаріусів Асоціації правників України з цього приводу напрацювала експрес-аналіз норм Закону України «Про захист персональних даних» :

1. Вичерпний перелік щодо суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, встановлений у статті 4 Закону:
- суб’єкт персональних даних (фізична особа, персональні дані якої оброблюються);
- володілець та розпорядник бази персональних даних (володільцем чи розпорядником бази персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи — підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону);
- третя особа (будь-яка інша особа, якій володілець або розпорядник бази персональних даних здійснює передачу цих даних);
- уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних;
- інші державні органи та органи місцевого самоврядування, які здійснюють захист персональних даних.
Таким чином, нотаріус не є володільцем або розпорядником бази персональних даних. Нотаріус взагалі не є суб’єктом відносин, пов’язаних із обробкою персональних даних.

2. Відповідно до статті 2 Закону база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Тобто база персональних даних — це не просто безсистемний набір персональної інформації, це певне її угрупування. Закон закріпив дві форми існування бази персональних даних: 1) електронна і 2) картотеки. Такий підхід закріплений у всіх нормативно-правових актах, що стосуються персональних даних.
У пункті 27 Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24.10.1995 р. «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» зазначено, що ця Директива охоплює тільки картотеки даних, а не неструктуровані справи, та вміст картотеки даних повинен бути структурований відповідно до визначених критеріїв щодо фізичних осіб, що забезпечувало б легкий доступ до персональних даних.
Пункт 7 постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 616 «Про затвердження Положення про державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення» встановлює перелік відомостей, які повинна містити заява про реєстрацію бази персональних даних. Серед цих відомостей є інформація про найменування і місцезнаходження бази персональних даних, а саме:
- адреса фактичного розміщення — для бази даних у формі картотек;
- фактичні адреси зберігання носіїв інформації — для бази даних в електронній формі.
Законодавство не містить поняття терміну «картотека», тож цей термін вживається в загальноприйнятому значенні — це систематизована та згрупована певним чином інформація, як правило, у вигляді карток малого формату, де кожна складова є інформаційною одиницею, відомостями про який-небудь об’єкт. У цьому випадку йдеться про персональні дані, отже, картотека персональних даних — це систематизовані та згруповані персональні дані.
Постановою КМУ від 17.10.1997 р. № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» ведення картотек передбачено при картковій формі реєстрації документів в установах з обсягом документообігу понад 600 документів на рік. Проте мова в цьому випадку йде про довідкові картотеки виконаних і невиконаних документів. Ведення нотаріусами картотек персональних даних правилами діловодства не передбачено.
Відповідно до статті 9 Закону кожна база персональних даних підлягає держаній реєстрації в Державному реєстрі баз персональних даних. Та відповідно до частини 5 статті 14 Закону України «Про нотаріат» архів та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса є власністю держави і відповідно в цьому випадку виключно держава є володільцем та розпорядником архіву .
Весь архів нотаріуса цілком у жодному разі не є базою персональних даних, а картотеки персональних даних, як уже було зазначено, в складі архіву немає. Отже, нотаріусу немає чого реєструвати в Держаному реєстрі баз персональних даних.

3. Обробка персональних даних — це будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (стаття 2 Закону).
Тобто обробка персональних даних може мати місце лише в рамках бази персональних даних. А враховуючи те, що архів нотаріуса не є базою персональних даних, нотаріус не здійснює обробку таких даних.

4. Норми Закону, які не можуть бути виконані у сфері нотаріату:
- серед прав суб’єкта персональних даних, встановлених пунктом 3 частини 2 статті 8 Закону, закріплено право на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних. Також статтею 16 Закону встановлено право третіх осіб робити запит про надання персональних даних володільцю бази. Проте жодна фізична особа не може мати доступу до архіву нотаріуса;
- неприйнятною є вимога, встановлена частиною 2 статті 12 Закону, згідно з якою суб’єкт персональних даних повинен бути повідомлений в письмовій формі про включення своїх даних у базу протягом 10 днів з дня включення;
- не може застосовуватись до архіву нотаріуса і порядок доступу до персональних даних (стаття 16 Закону), за яким доступ до персональних даних третіх осіб можливий лише за наявності згоди суб’єкта персональних даних. Адже Міністерство юстиції України та управління юстиції здійснюють перевірки діяльності нотаріусів, в ході яких нотаріус зобов’язаний надати всі документи нотаріального діловодства (архіву);
 не може бути застосована до нотаріусів стаття 19 Закону, що стосується плати за доступ до персональних даних.

5. Щодо найманих працівників приватного нотаріуса потрібно зауважити таке: нотаріус не створює картотек персональних даних найманих працівників. Отже, нотаріус не має бази таких даних. Усі документи, що стосуються трудових відносин між нотаріусом і працівником (у тому числі необхідні персональні дані), зберігаються у відповідному наряді (справі) в архіві нотаріуса. Також нотаріус не здійснює обробку, не розповсюджує та іншим чином не використовує персональні дані своїх працівників. Подання відповідної звітності щодо найманих працівників не є розповсюдженням або повідомленням персональних даних. Усі органи, до яких подається звітність, вже мають необхідні персональні дані осіб. Метою подання звітності є не повідомлення персональних даних, а повідомлення про певні операції або факти, які не є персональними даними. Більше того, подання такої звітності здійснюється незалежно від бажання працівника та його згоди на підставі вимог чинного законодавства .
Таким чином, положення Закону не стосуються трудових правовідносин між нотаріусом та найманим працівником .

Частина 6 статті 24 Закону містить таке положення: «Фізичні особи — підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, адвокати, нотаріуси, особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють, згідно з вимогами закону». Проте чинне законодавство не передбачає можливості наявності баз персональних даних у нотаріусів. А щодо захисту персональних даних, то вже досить давно їх захист забезпечується закріпленням нотаріальної таємниці.
Нотаріальна таємниця — сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо (стаття 8 Закону України «Про нотаріат»).
Тобто нотаріус жодним чином не розповсюджує або будь-яким іншим чином не використовує персональні дані осіб. Він навпаки старанно зберігає ці дані у своєму архіві у вигляді документів, на підставі яких вчинялася нотаріальна дія. А для надійного захисту архіву встановлено спеціальні вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.
Враховуючи повноваження Міністерства юстиції України щодо регулювання нотаріальної діяльності, звертаємося до Вас з проханням підтримати позицію, яка полягає в тому, що відповідно до норм чинного законодавства нотаріус не є володільцем або розпорядником бази персональних даних (як і не є жодним з інших суб’єктів щодо обробки персональних даних), за правилами діловодства не веде картотек персональних даних (у тому числі щодо найманих працівників), архів нотаріуса не є його власністю, не є базою персональних даних і нотаріус не здійснює обробку таких даних.
Відповідно нотаріус не має баз, які підлягали б реєстрації в Державному реєстрі баз персональних даних, та взагалі не є суб’єктом відносин, пов’язаних з обробкою персональних даних, які регулює Закон України «Про захист персональних даних».


Голова
Секції нотаріусів
Асоціації правників України Володимир Марченко

За это сообщение автора vins поблагодарили: 4
Demerji, Elen@, jel, Зоряна К.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Tanya123 » 14 дек 2011, 05:02

Плиз,подскажите: 1)ФЛП на ед.налоге, сдаёт собств.квартиру в аренду физ.лицу, без наемных раб-ков - нужно ли регистрировать БД? и какую?
2) если у этого ФЛП в декабре появится Договор на оказание посреднических услуг с ФЛП или с Юр.лицом?
Tanya123
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 04:57
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vasilisa » 14 дек 2011, 10:18

Моразм крепчает! Поползли слухи, что свидетельство выдадут только после того, как перечислишь 1700 грн. Так всегда. Когда что-то всем непонятно, оно обрастает страшными деталями.
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 237 раз.

UNREAD_POST Vikki » 14 дек 2011, 10:46

vasilisa писал(а):Моразм крепчает! Поползли слухи, что свидетельство выдадут только после того, как перечислишь 1700 грн. Так всегда. Когда что-то всем непонятно, оно обрастает страшными деталями.


нашим людям только дай закон, дальше они сами всё придумают...
Vikki
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:09
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 14 дек 2011, 10:52

Хоть нотариусы еще остались способны думать :)
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"

За это сообщение автора Чихуа поблагодарил:
Elen@
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 14 дек 2011, 10:53

Vikki писал(а):
vasilisa писал(а):Моразм крепчает! Поползли слухи, что свидетельство выдадут только после того, как перечислишь 1700 грн. Так всегда. Когда что-то всем непонятно, оно обрастает страшными деталями.


нашим людям только дай закон, дальше они сами всё придумают...


Ваши слухи неверны, перечислять надо не 1700, а 17000 на личный счет главы райсовета.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 14 дек 2011, 10:54

Tanya123 писал(а):Плиз,подскажите: 1)ФЛП на ед.налоге, сдаёт собств.квартиру в аренду физ.лицу, без наемных раб-ков - нужно ли регистрировать БД? и какую?
2) если у этого ФЛП в декабре появится Договор на оказание посреднических услуг с ФЛП или с Юр.лицом?


Нужно регистрировать две базы "Недвижимость в аренде" и "Договора на оказание услуг"
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST vins » 14 дек 2011, 11:03

Чихуа писал(а):
Tanya123 писал(а):Плиз,подскажите: 1)ФЛП на ед.налоге, сдаёт собств.квартиру в аренду физ.лицу, без наемных раб-ков - нужно ли регистрировать БД? и какую?
2) если у этого ФЛП в декабре появится Договор на оказание посреднических услуг с ФЛП или с Юр.лицом?


Нужно регистрировать две базы "Недвижимость в аренде" и "Договора на оказание услуг"


Чихуа изволит шутить :)

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Чихуа
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST катя » 14 дек 2011, 11:11

Доброе утро. Если можна, подскажите, ваше мнение, в бумажном виде заявы, после подписи нужно ли указывать фамилию и инициалы того, кто подписал. с одной стороны по правилам документооборота нужно, а с другой стороны, места для этого в форме заяви не предусмотрено. Не хочется, чтобы эта ерунда стала причиной отказа. Скоро будем тени боятся.
катя
 
Сообщений: 99
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST nusha » 14 дек 2011, 11:12

подскажите пожалуйста при отправке заявы в печатной форме , ее регистрируют по дате отправки или по дате получения?
nusha
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 12:21
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 14 дек 2011, 11:14

vins писал(а):
Чихуа писал(а):
Tanya123 писал(а):Плиз,подскажите: 1)ФЛП на ед.налоге, сдаёт собств.квартиру в аренду физ.лицу, без наемных раб-ков - нужно ли регистрировать БД? и какую?
2) если у этого ФЛП в декабре появится Договор на оказание посреднических услуг с ФЛП или с Юр.лицом?


Нужно регистрировать две базы "Недвижимость в аренде" и "Договора на оказание услуг"


Чихуа изволит шутить :)


Надо еще известить всех киевских бабушек, что они должны регистрировать БПД своих жильцов и жиличек, ото веселье начнется :)
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST vins » 14 дек 2011, 11:28

Если серьезно

Tanya123 писал(а):Плиз,подскажите: 1)ФЛП на ед.налоге, сдаёт собств.квартиру в аренду физ.лицу, без наемных раб-ков - нужно ли регистрировать БД? и какую?
2) если у этого ФЛП в декабре появится Договор на оказание посреднических услуг с ФЛП или с Юр.лицом?


На Ваши вопросы есть два варианта ответа.
Первый: судя по интервью с представителями Госслужбы, методрекомендациям Минздравоохранения, неофициальным разъяснениям, размещенным на сайте госслужбы, а также по тем базам ПД, которые зарегистрировала она сама, Государственная служба по защите персональных данных будет исходить из того, что да, Вам следует зарегистрировать базу персональных данных "Контрагенты" или "Физические лица, с которыми заключаются гражданско-правовые договоры" или как угодно.
Но с другой стороны - если Вы не зарегистрируете, угроза привлечения Вас к ответственности крайне мала. Территориальных органов у госслужбы нет, порядок проведения проверок пока не утвержден, наплыв заявлений о регистрации такой, что госслужба еще год с сегодняшними темпами будет их разгребать.

Второй вариант ответа: у Вас нет Базы данных, поскольку используемые Вами персональные данные физлиц Вы не систематизируете, не упорядочиваете и в таком виде не используете.

Выбирайте наиболее подходящий Вам.
А вообще это все в теме есть. Начните с первого сообщения этой ветки.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 14 дек 2011, 11:30

катя писал(а):Доброе утро. Если можна, подскажите, ваше мнение, в бумажном виде заявы, после подписи нужно ли указывать фамилию и инициалы того, кто подписал. с одной стороны по правилам документооборота нужно, а с другой стороны, места для этого в форме заяви не предусмотрено. Не хочется, чтобы эта ерунда стала причиной отказа. Скоро будем тени боятся.


В специализированных изданиях приводят примеры, где расшифровка есть. Думаю, лучше ее все таки поместить.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 14 дек 2011, 11:31

nusha писал(а):подскажите пожалуйста при отправке заявы в печатной форме , ее регистрируют по дате отправки или по дате получения?


И не по первой, и не по второй.
Регистрируют в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления Государственной службой.
И то, если успеют.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya