Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Базы персональных данных

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Чихуа » 21 дек 2011, 16:44

vins писал(а):За декабрь подано на регистрацию 159161 заявлений.
А за весь-весь период зарегистрировано 1550 заявлений.


Где-то по форумам кто-то сказал, что они не будут регистрировать вот тот бред, который им сейчас массово несут.
А только реальные БПД.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST vins » 21 дек 2011, 16:45

А вот и позиция Минюста

Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних»


У зв’язку з численними зверненнями громадян щодо практичного застосування деяких положень Закону України «Про захист персональних даних» Міністерство юстиції надало роз’яснення з найбільш актуальних та поширених питань.

* Мета закону
* Що таке «персональні дані»
* Що таке «база персональних даних»
* Що не є базою персональних даних
* Хто є володільцем та розпорядником бази персональних даних
* Порядок реєстрації бази персональних даних
* Оформлення заяви про реєстрацію бази персональних даних
* Згода суб’єкта на обробку персональних даних та вимоги до її оформлення
* Порядок та підстави повідомлення суб’єкта персональних даних про його права, що стосуються обробки персональних даних
* Обробка персональних даних фізичними особами-підприємцями та самозайнятими особами
* Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних
* Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних

МЕТА ЗАКОНУ

Статтею 32 Конституції України проголошено право людини на невтручання в її особисте життя. Крім того, не допускається збирання, зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З метою конкретизації права людини, гарантованого статтею 32 Конституції України, та визначення механізмів його реалізації 1 червня 2010 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), який набрав чинності з 1 січня 2011 року. Предметом правового регулювання Закону є правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки.

ЩО ТАКЕ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»

Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв’язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя.

Наприклад, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України громадянин при укладенні трудового договору зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

У зв’язку з цим персональні дані працівника, які містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з працівником на підставі трудового договору (контракту).

Таким чином, інформація про найманих працівників є базою персональних даних, оскільки, особові справи, трудові книжки, копії паспортів, документів про освіту зберігаються та обробляються роботодавцем.

ЩО ТАКЕ «БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»

Поняття «база персональних даних» визначене абзацом другим статті 2 Закону, відповідно до якого база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

З огляду на це база персональних даних є упорядкованою сукупністю логічно пов’язаних даних про фізичних осіб:

- що зберігаються та обробляються відповідним програмним забезпеченням, є базою персональних даних в електронній формі ;

- що зберігаються та обробляються на паперових носіях інформації, є базою персональних даних у формі картотек .

Картотекою персональних даних є будь-який структурований масив персональних даних, що є доступним з визначеними критеріями, незалежно від того, чи є такий масив централізованим, децентралізованим або розділеним на функціональних або географічних засадах

Такі дані мають бути структуровані за визначеними критеріями, що стосуються фізичних осіб, щоб забезпечити легкий доступ до відповідних персональних даних.

Варто зазначити, що, виходячи з положень статті 2 Закону, персональні дані одночасно можуть бути упорядковані і в електронній формі, і в формі картотек.

ЩО НЕ Є БАЗОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи самостійно визначають чи володіють вони базами персональних даних у сенсі Закону.

Законодавець поширив дію Закону на всі види діяльності, пов’язані зі створенням баз персональних даних та обробкою персональних даних у цих базах, за винятком такої діяльності, яка здійснюється:

- фізичною особою - виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб,

- журналістом - у зв’язку з виконанням ним службових чи професійних обов’язків,

- професійним творчим працівником - для здійснення творчої діяльності.

Так, під час здійснення своєї професійної діяльності на адвокатів законодавством не покладено обов’язок ведення баз персональних даних клієнтів. Але, якщо адвокати формують справи на своїх клієнтів, які вони постійно оновлюють та підтримують в актуальному стані, такі справи є базою персональних даних та підлягають державній реєстрації

Нотаріуси можуть обробляти персональні дані своїх найманих працівників, клієнтів у базах персональних даних, однак, документи нотаріального діловодства та архів нотаріуса, визначені у статті 14 Закону України «Про нотаріат» не є базою персональних даних у сенсі Закону України «Про захист персональних даних» та не підлягають державній реєстрації.

Крім того, у випадку, якщо фізичні особи - підприємці укладають договори виконання робіт або надання послуг з фізичними особами, такі договори також не є базою персональних даних та не підлягають державній реєстрації.

ХТО Є ВОЛОДІЛЬЦЕМ ТА РОЗПОРЯДНИКОМ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Так, якщо персональні дані обробляються юридичною особою, то володільцем бази персональних даних є юридична особа.

Розпорядником бази персональних даних згідно з абзацом дев’ятим статті 2 Закону може бути фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Практичним прикладом можуть бути відносини між юридичними особами та їх представництвами, філіями, відділеннями тощо. Так, у сенсі Закону ці представництва, філії, відділення виступатимуть розпорядниками баз персональних даних, володільцем яких є юридична особа.

Згідно зі статтею 4 Закону володільцем чи розпорядником бази персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи держави влади чи органи місцевого самоврядування, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Але якщо володільцем бази персональних даних є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, то розпорядником бази персональних даних, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до статті 9 Закону база персональних даних підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.

У випадку, якщо юридична особа, фізична особа - підприємець, самозайнята особа встановлює, що вона не обробляє персональні дані, в такої особи відсутній обов’язок реєструвати базу персональних даних.

Указом Президента України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних» від 6 квітня 2011 року визначено уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних – Державну службу України з питань захисту персональних даних, одним із основних завдань якої є реєстрація баз персональних даних.

Реєстрація бази персональних даних здійснюється за заявочним принципом шляхом повідомлення. Суть заявочного принципу полягає в тому, що основним є подання володільцем бази персональних даних заяви про реєстрацію бази персональних даних, а не отримання свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних. Отже, ключовим та визначальним є факт внесення відповідного запису Державною службою України з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних, а не отримання володільцем бази персональних даних свідоцтва про державну реєстрацію, що є наслідком зазначеного факту.

Сайт Державного реєстру баз персональних даних https://rbpd.informjust.ua, на якому є можливість слідкувати за ходом державної реєстрації заяви в режимі он-лайн.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Заява про реєстрацію бази персональних даних подається володільцем такої бази або уповноваженим представником в паперовій або електронній формі , вимоги до заповнення та порядок подання якої визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення» від 25 травня 2011 року № 616 та наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання» від 8 липня 2011 року № 1824/5. Ознайомитися із вказаним наказом в електронному вигляді можна на сайті Верховної Ради України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0890-11.

Зокрема заява про реєстрацію бази персональних даних, що подається в електронній формі, повинна відповідати вимогам Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». А саме: така заява повинна містити електронний підпис, що є обов’язковим реквізитом електронного документа та який накладається володільцем бази персональних даних для його ідентифікації Державною службою України з питань захисту персональних даних.

Заява про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних, зокрема, повинна містити інформацію про мету обробки персональних даних з визначенням категорії обробки персональних даних.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих документах, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.

З огляду на вищевикладене метою обробки персональних даних є забезпечення володільцем бази персональних даних належного здійснення діяльності, визначеної в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих документах, які регулюють його діяльність, та внаслідок якої виникає необхідність у вчиненні будь-якої дії або сукупності дій з обробки персональних даних у базах. Слід звернути увагу на те, що склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та не надмірним стосовно визначеної мети їх обробки.

Визначення категорії обробки персональних даних залежить від вимог до обробки персональних даних, які містяться в базах персональних даних заявника.

Так, Законом передбачені загальні та особливі вимоги обробки персональних даних. Статтею 6 Закону встановлені загальні вимоги обробки всіх наявних у суспільному житті персональних даних особи, за винятком персональних даних, для яких статтею 7 Закону визначені особливі вимоги обробки. До таких персональних даних належать дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

Підсумовуючи викладене, категорія обробки персональних даних визначається володільцем бази персональних даних в залежності від вимог до обробки персональних даних, що встановлені статтями 6, 7 Закону та яких володілець бази персональних даних зобов’язаний дотримуватися при обробці персональних даних.

Додаткової уваги потребує те, що володілець реєструє базу персональних даних, а саме надає відомості про неї, які включаються до Державного реєстру баз персональних даних, однак не передає Державній службі України з питань захисту персональних даних наявні в ній персональні дані.

Згідно частини 4 статті 9 Закону володілець бази персональних даних зобов’язаний повідомляти Державну службу України з питань захисту персональних даних про кожну зміну відомостей , необхідних для реєстрації бази персональних даних не пізніш ніж протягом 10 робочих днів з дня настання такої зміни.

Володілець бази персональних даних надсилає Державній службі України з питань захисту персональних даних заяву про внесення змін до відомостей необхідних для реєстрації, за формою встановленою наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання» від 8 липня 2011 року № 1824/5. Володілець позначає «видалити» тих відомостей заяви, які змінились. На заміну ним шляхом позначення «додати» володілець подає нові відомості.

Свідоцтво про внесення змін до відомостей, необхідних для реєстрації бази персональних даних не надається. Натомість, Державна служба приймає рішення про внесення змін до відомостей, необхідних для реєстрації бази персональних даних шляхом надсилання володільцю бази персональних даних листа, в якому повідомляє про прийняте рішення.

Для видалення бази персональних даних з Державного реєстру баз персональних даних, володілець такої бази направляє в Державну службу захисту персональних даних заяву про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних та позначає «вилучити» всі поля відомостей, які були внесені.

ЗГОДА СУБ’ЄКТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

Обробка персональних даних відповідно до частини 5 статті 6 Закону здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Так, відповідно до абзацу п’ятого статті 2 Закону згодою суб’єкта персональних даних є будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Обробка даних про фізичну особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В цьому випадку під Законами розуміються всі інші Закони, які надають право на обробку персональних даних із зазначенням чіткого переліку таких даних.

Закон також дозволяє здійснювати обробку персональних даних без згоди субєкта персональних даних , якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту його життєво важливих інтересів. У такому випадку обробляти персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

Згідно з вимогами Закону згода суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних повинна містити інформацію щодо:

- мети , яка визначається володільцем бази персональних даних в залежності від виду його діяльності, при здійсненні якої виникає необхідність у обробці персональних даних у базах персональних даних, конкретних цілей обробки персональних даних, для досягнення яких володілець бази персональних даних обробляє персональні дані у цій базі (стаття 2 Закону);

- обсягу персональних даних, а саме чіткого переліку персональних даних фізичної особи, які можуть обробляються володільцем бази персональних даних у цій базі (стаття 6 Закону);

- порядку використання персональних даних , який передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних працівниками володільця бази персональних даних, відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

- порядку поширення персональних даних , який передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону);

- порядку доступу до персональних даних третіх осіб , який визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ЙОГО ПРАВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Однією зі складових процесу обробки персональних даних є їх збирання, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.

Так, згідно зі статтею 12 Закону володілець бази персональних даних протягом десяти робочих днів з дня включення персональних даних до бази персональних даних, що є дією зі збирання персональних даних, зобов’язаний повідомити суб’єкта персональних даних, виключно в письмовій формі , про його права, що визначені статтею 8 Закону, мету збору даних, яка визначається володільцем бази персональних даних, та осіб, яким будуть передаватися персональні дані.

Володілець бази звільняється від виконання вказаного обов’язку лише у разі, якщо персональні дані збираються ним із загальнодоступних джерел. Під визначенням «загальнодоступні джерела інформації», зокрема, розуміються друковані засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації, до яких фізичні та юридичні особи мають вільний, необмежений чинним законодавством, доступ.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ ТА САМОЗАЙНЯТИМИ ОСОБАМИ

Частиною 1 статті 24 Закону визначено, що фізичні особи-підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних даних, якими вони володіють згідно з вимогами закону.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Здійснення контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних відповідно до статті 23 Закону покладено на Державну службу України з питань захисту персональних даних.

Так, відповідно до підпункт 14 пункту 3 Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 390, Державна служба України з питань захисту персональних даних здійснює контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних шляхом проведення виїзних та безвиїзних перевірок володільців та (або) розпорядників баз персональних даних.

Також відповідно до підпункту 16 пункту 3 цього Положення Державна служба України з питань захисту персональних даних складає адміністративні протоколи про виявленні порушення законодавства у сфері захисту персональних даних.

Але справи про адміністративні правопорушення у сфері захисту персональних даних розглядаються згідно зі статтею 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключно районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

З метою забезпечення виконання громадянами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями незалежно від форми власності вимог Закону 2 червня 2011 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних», який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Відповідно до цього закону громадяни, посадові особи, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності притягуються до адміністративної відповідальності за вчинення таких правопорушень:

1) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються;

2) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних;

3) ухилення від державної реєстрації бази персональних даних;

4) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них;

5) невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних.

За порушення недоторканості приватного життя, а саме за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації винна особа притягується до кримінальної відповідальності.

Размещено на главной странице сайта Министерства.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 8
alex88, Asia, Demerji, Одуванчик, V@len Tina, Valerakv, vasilisa, Зоряна К.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 21 дек 2011, 16:49

Чихуа писал(а):
vins писал(а):За декабрь подано на регистрацию 159161 заявлений.
А за весь-весь период зарегистрировано 1550 заявлений.


Где-то по форумам кто-то сказал, что они не будут регистрировать вот тот бред, который им сейчас массово несут.
А только реальные БПД.


А не сказали, когда они перестанут регистрировать "вот тот бред"?
Потому как пока регистрируют.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 21 дек 2011, 16:51

vins писал(а):
Чихуа писал(а):
vins писал(а):За декабрь подано на регистрацию 159161 заявлений.
А за весь-весь период зарегистрировано 1550 заявлений.


Где-то по форумам кто-то сказал, что они не будут регистрировать вот тот бред, который им сейчас массово несут.
А только реальные БПД.


А не сказали, когда они перестанут регистрировать "вот тот бред"?
Потому как пока регистрируют.


Есть уже свидетельства о регистрации баз контрагентов у ЧПФЛ?
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST natalias-65 » 21 дек 2011, 16:57

Demerji писал(а): не то что я - третью неделю как в одно место раненная, ищу аргументы на всех форумах и взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ :lol: . Не знаю как у Вас, а у меня ЗП не позволяет выплачивать пусть даже пока теоретические штрафы в 17000. Вероятно, закон изменят/отменят, но согласитесь, никто на себе не хочет проверить его действие.

А почему Вы полагаете, что Вы должны за все это отвечать? Где прописано, что бухгалтер должен отвечать за кадровые документы? Или за компьютерные базы данных? Или за картотеки? Или Вы привыкли отвечать за все? Отвыкайте!
Да, как главбух Вы должны всесторонне проинформировать руководителя, поставить акценты там, где они (по Вашему мнению) должны быть поставлены. Но решение создавать или нет, регистрировать или нет - принимает руководитель. Какое право Вы имеете принимать решение в данном вопросе?!
Мы, например (главбух+юридическая служба)проинформировав руководителя, высказав свое мнение и предложив соответствующую подборку литературы, попросили его принять решение по данному вопросу. Мы, в свою очередь, сделаем все так, как он решит. Наше мнение при этом - это всего лишь наше мнение, которое в случае несогласия с нами мы засунем далеко-далеко. С принятием решения не торопим, оговорив предварительно граничные сроки. Пусть он даже решит в 10 вечера 30 декабря. Мы все сделаем. К авралам нам не привыкать. Поскольку не хотим, чтобы наш босс платил штрафы. Но не более того.
Вопрос на этом был закрыт. Босс определился гораздо раньше граничного срока. Я тоже сплю спокойно. Никакие базы мы не регили.
- Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!

За это сообщение автора natalias-65 поблагодарили: 4
alex88, Demerji, Matrix, Чихуа
natalias-65
 
Сообщений: 395
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:22
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 180 раз.

UNREAD_POST Андрюха » 21 дек 2011, 17:01

vins писал(а):За декабрь подано на регистрацию 159161 заявлений.
А за весь-весь период зарегистрировано 1550 заявлений.


Сьогодні відправив і сьогодні ж отримав підтвердження реєстрації. Скоріше всього це письмові форми не зареєстровані.
Андрюха
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 17:05
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 21 дек 2011, 17:02

natalias-65, ситуация точно такая же, как у вас :)
Один мой босс решил регистрировать, другой решил - нет :)
Тот, который решил нет - мой муж, а предприятие - наше собственное.
Поэтому я все-таки беспокоюсь за правильность принятого нами решения, но и в то же время страха перед штрафами у нас нет. Нам не впервой штрафы получать и не платить :)
Несколько лет назад наша семья подавала иск в суд, иск мы выиграли + возмещение убытков около 10 тыс. грн. Так как ответчик голый-босый, то ни копейки возмещения мы не получили, даже при помощи исполнительной службы. Ответчику - ничего не было.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"

За это сообщение автора Чихуа поблагодарил:
natalias-65
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST vins » 21 дек 2011, 17:03

Андрюха писал(а):
vins писал(а):За декабрь подано на регистрацию 159161 заявлений.
А за весь-весь период зарегистрировано 1550 заявлений.


Сьогодні відправив і сьогодні ж отримав підтвердження реєстрації. Скоріше всього це письмові форми не зареєстровані.


Сорри. не точно выразился.
За декабрь подано на регистрацию 159161 заявлений.
А за весь-весь период зарегистрировано 1550 баз.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 21 дек 2011, 17:09

А за весь-весь период зарегистрировано 1550 баз.


На 15:56 сегодня 1671.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 21 дек 2011, 17:22

Самое "интересное" из разъяснения Минюста

У зв’язку з цим персональні дані працівника, які містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з працівником на підставі трудового договору (контракту).

Таким чином, інформація про найманих працівників є базою персональних даних, оскільки, особові справи, трудові книжки, копії паспортів, документів про освіту зберігаються та обробляються роботодавцем.


Картотекою персональних даних є будь-який структурований масив персональних даних, що є доступним з визначеними критеріями, незалежно від того, чи є такий масив централізованим, децентралізованим або розділеним на функціональних або географічних засадах


під час здійснення своєї професійної діяльності на адвокатів законодавством не покладено обов’язок ведення баз персональних даних клієнтів. Але, якщо адвокати формують справи на своїх клієнтів, які вони постійно оновлюють та підтримують в актуальному стані, такі справи є базою персональних даних та підлягають державній реєстрації

Нотаріуси можуть обробляти персональні дані своїх найманих працівників, клієнтів у базах персональних даних, однак, документи нотаріального діловодства та архів нотаріуса, визначені у статті 14 Закону України «Про нотаріат» не є базою персональних даних у сенсі Закону України «Про захист персональних даних» та не підлягають державній реєстрації.


у випадку, якщо фізичні особи - підприємці укладають договори виконання робіт або надання послуг з фізичними особами, такі договори також не є базою персональних даних та не підлягають державній реєстрації.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
T@n@, Чихуа
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST natalias-65 » 21 дек 2011, 17:34

Demerji писал(а): А анекдот к чему Вы привели? Меньше суетишься, спокойней живешь? Судя по последним событиям, не сказала бы. Впрочем, если у Вас твердая убежденность, что баз у Вас нету и готовность отстаивать свою позицию в суде, поздравляю и даже немного завидую. У меня вот тоже была убежденность. Юрик - 1 дир-р, 1 контрагент. Прихожу к директору и говорю: Считаю у нас БД нет. Изложила свое видение. А директор мне: эти аргументы в суде не прокатят, будем регистрировать, причем все! Вот так.


Ну так анекдот здесь как раз в тему. ;)
Директор Вам говорит: регистрируй и спи спокойно.(Ешь банан). А Вы ночами не спите, по форумам ходите, голову себе свернули... Штрафы его на себя хотите взять, позицию в суде отстаивать...Чью позицию?
Зачем так много лишних телодвижений? Зарегьте и ешьте банан на здоровье! Или Вы хотите принять собственное решение? В разрез с мнением директора? Тогда банана Вам точно не видать...
- Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
natalias-65
 
Сообщений: 395
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:22
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 180 раз.

UNREAD_POST Demerji » 21 дек 2011, 18:37

natalias-65 писал(а):
Demerji писал(а): А анекдот к чему Вы привели? Меньше суетишься, спокойней живешь? Судя по последним событиям, не сказала бы. Впрочем, если у Вас твердая убежденность, что баз у Вас нету и готовность отстаивать свою позицию в суде, поздравляю и даже немного завидую. У меня вот тоже была убежденность. Юрик - 1 дир-р, 1 контрагент. Прихожу к директору и говорю: Считаю у нас БД нет. Изложила свое видение. А директор мне: эти аргументы в суде не прокатят, будем регистрировать, причем все! Вот так.


Ну так анекдот здесь как раз в тему. ;)
Директор Вам говорит: регистрируй и спи спокойно.(Ешь банан). А Вы ночами не спите, по форумам ходите, голову себе свернули... Штрафы его на себя хотите взять, позицию в суде отстаивать...Чью позицию?
Зачем так много лишних телодвижений? Зарегьте и ешьте банан на здоровье! Или Вы хотите принять собственное решение? В разрез с мнением директора? Тогда банана Вам точно не видать...

Так это один из нескольких. Его зарегистрирую :). Остальные "не определились". И возможно не определятся. Потому что тот, кто принял решение, тот и несет ответственность. В общем всего тут не объяснишь. Но у Вас сложилось неверное мнение, будто я хочу взять на себя чужую ответственность. На чорта она мне сдалась? :lol:
Аватар пользователя
Demerji
 
Сообщений: 149
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:25
Благодарил (а): 391 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST lenula » 21 дек 2011, 18:46

"у випадку, якщо фізичні особи - підприємці укладають договори виконання робіт або надання послуг з фізичними особами, такі договори також не є базою персональних даних та не підлягають державній реєстрації."
а если договора с физ.лицами-Предпринимателями - это база? а если договора в устной форме между ЧПшниками... то, что у ЧПшника в голове - это база? :D
Можно ли считать наличие копий гос.регистрации/свидетельства ед.н-га ЧПшников базой? Спасибо, за понимание - голова совсем уже не соображает :oops: ...


нашла ответ в теме:
Інформація про ФОП може вважатися персональними даними для цілей Закону про захист персональних даних. Проте вважатися Базою персональних даних вона буде тільки у тому разі, якщо ви її впорядкуєте, систематизуєте, зосередите в окрему картотеку чи окремий елетронний файл. Якщо ж у вас просто є договори, свідоцтва про держреєстрацію, довідки про обрану систему оподаткування і т.д. - але усе це не систематизується, зберігається окремо - і не для цілей збору даних про ФОПів, а просто в силу того, що у вас є окремі укладені договори, то це не є Базою. І відповідно - реєстрації не підлягає.

надеюсь это верная трактовка...
Последний раз редактировалось lenula 21 дек 2011, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
lenula
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 12:25
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST natalias-65 » 21 дек 2011, 18:49

Demerji писал(а):Так это один из нескольких. Его зарегистрирую :). Остальные "не определились". И возможно не определятся. Потому что тот, кто принял решение, тот и несет ответственность. В общем всего тут не объяснишь. Но у Вас сложилось неверное мнение, будто я хочу взять на себя чужую ответственность. На чорта она мне сдалась? :lol:

Ну вот и умничка! Выше нос! Желаю от всей души, чтобы ваша собственная позиция как здравомыслящего человека в результате совпала с позицией и руководства, и законодательства! Удачи всем нам!
- Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!

За это сообщение автора natalias-65 поблагодарил:
Demerji
natalias-65
 
Сообщений: 395
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:22
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 180 раз.

UNREAD_POST Андрюха » 21 дек 2011, 18:51

Я б сказав дещо по іншому. Часто на підприємствах бухгалтери самі собі придумують геморой. Але це не від гарного життя, а від того що в будь-яких штрафних санкціях (крім санепідем, стандартизації і ще пару штук) винним у нас є бухгалтер. Мені колись на бувшій фірмі директор так і казав, що я своїми засторогами вставляю його фірмі ніж в спину. То може краще б мої застороги в оцінку 30-40 тис грн (2008 рік) ніж 220 тис від цінової інспекції. Для завершення скажу що з тої контори я пішов за згодою а в цьому році ще й поміг їм відсудитись. Правда за чай і пиво(((((...200 км приїхав щоб допомогти...Це життя)
Андрюха
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 17:05
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, Galla, Gb, MR, Roomrocks, Ya