Приколы нашего Минфина (приказ 1789)

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Аватара пользователя
Al Shurshun
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Контактная информация:

Приколы нашего Минфина (приказ 1789)

Непрочитанное сообщение Al Shurshun »

Уважаемые коллеги !

Как водится, предлагаю ознакомиться с новым регуляторным актом - "Как минфин возомнил себя новым Кабмином".
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2011 № 1789
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 р. за № 85/20398
Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України
.......Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, з метою забезпечення дотримання норм Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156), та створення дієвого механізму взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, НАКАЗУЮ:
.......1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Порядок), що додається.
.......2. Визначити Департамент координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади відповідальним за організацію взаємодії Міністерства фінансів України з Державною податковою службою України, Державною митною службою України, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною казначейською службою України, Державною фінансовою інспекцією України та Державною пробірною службою України.
.......3. Головам Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, Державної пробірної служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної служби фінансового моніторингу України довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів і територіальних органів та забезпечити безумовне виконання вимог Порядку, затвердженого цим наказом.
.......4. Юридичному департаменту (Матузка Я.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
.......5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
.......6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ф. Ярошенко
.........................................................................................ЗАТВЕРДЖЕНО
............................................................................................................................................Наказ
................................................. Міністерства фінансів України
............................................................29.12.2011 № 1789
............................................................/color]Зареєстровано
.................................................в Міністерстві юстиції України
...........................................................20 січня 2012 р. за № 85/20398

ПОРЯДОК взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України
I. Загальні положення
.......1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства фінансів України з Державною податковою службою України, Державною митною службою України, Державною казначейською службою України, Державною пробірною службою України, Державною службою фінансового моніторингу України та Державною фінансовою інспекцією України (далі - Служби, Служба) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.
.......1.2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики у відповідних сферах, а також ефективності її реалізації.
.......1.3. Відповідальним за взаємодію зі Службами є Департамент координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади Міністерства фінансів України (далі -відповідальний Департамент).
.......1.4. Керівники Служб вносять на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Службами проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства.
II. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
.......2.1. Служби розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України в порядку, установленому законодавством України. Під час розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України Служба аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту, визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також робить прогноз результатів реалізації акта та визначає критерії (показники), за якими цінюватиметься ефективність його впровадження. Якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджету або може призвести до втрати доходів, Служба проводить необхідні фінансово-економічні розрахунки.
.......2.2. Служба надсилає завізований керівником Служби проект акта Кабінету Міністрів України разом із супровідними матеріалами до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) для його опрацювання і погодження Міністром фінансів України (далі - Міністр).
.......2.3. Відповідальний Департамент організовує та контролює опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України самостійними структурними підрозділами центрального апарату Мінфіну відповідно до компетенції.
.......2.4. Відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністру України, в установленому порядку: перевіряє відповідність проекту акта Кабінету Міністрів України чинному законодавству , вимогам Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156) (далі - Регламент Кабінету Міністрів України), пріоритетам діяльності Служби, визначеним Міністром; вживає заходів, визначених цим Порядком та Регламентом Кабінету Міністрів України, для усунення розбіжностей щодо проекту акта Кабінету Міністрів України; забезпечує погодження проекту акта Кабінету Міністрів України в установленому Порядку із самостійними структурними підрозділами центрального апарату Мінфіну та керівництвом Мінфіну.
.......2.5. Відповідальний Департамент або самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністру України, у визначений термін доводить до відома Служби позицію Мінфіну щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого Службою, шляхом надсилання листа та, у разі відсутності зауважень, завізованого Міністром проекту акта.
.......2.6. Служба в установлений термін враховує зауваження чи пропозиції, висловлені до проекту акта Кабінету Міністрів України.
.......2.7. Служба надсилає на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром.
.......2.8. Якщо заінтересованим органом є Служба, її позиція щодо проекту акта Кабінету Міністрів України також погоджується та візується Міністром.
.......2.9. Проект акта Кабінету Міністрів України, погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Служба надсилає до відповідального Департаменту або іншого самостійного структурного підрозділу центрального апарату Мінфіну, якому було доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, разом із юридичним висновком Міністерства юстиції України, документами та матеріалами, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України, для його внесення Міністром на розгляд Кабінету Міністрів України.
.......2.10. Якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесений до Мінфіну з порушенням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та цього Порядку, відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, не пізніше 2 робочих днів після адходження проекту акта Кабінету Міністрів України до Мінфіну повертає його Службі разом із супровідним листом для приведення у відповідність із зазначеними вимогами. Після внесення проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, в одноденний термін інформує про це Службу.
.......2.11. Служба протягом 5 робочих днів з дати отримання листа Мінфіну про внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України, якщо інший строк не встановлено Мінфіном, здійснює підготовку та подання відповідальному Департаменту або іншому самостійному структурному підрозділу центрального апарату Мінфіну, якому було доручено опрацювання проекту акта, всіх необхідних матеріалів (тез виступу) до проектів актів Кабінету Міністрів України для їх представлення Мінфіном на засіданні Кабінету Міністрів України.
.......2.12. У разі втрати актуальності проектом акта Кабінету Міністрів України або з інших причин Служба забезпечує своєчасне інформування та подання до відповідального Департаменту або іншого самостійного структурного підрозділу центрального апарату Мінфіну, якому було доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, обґрунтованої пропозиції про його відкликання.
.......2.13. Взаємодія Мінфіну зі Службами під час опрацювання законопроектів та актів Президента України, що розробляються Службами, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.
III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади
.......3.1. Служба в установленому порядку опрацьовує проект нормативно-правового акта, який надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу, та подає його до Мінфіну разом із своєю обґрунтованою позицією щодо цього проекту нормативно-правового акта для погодження Міністром.
.......3.2. Позиція Служби щодо проекту нормативно-правового акта, який надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу, опрацьовується відповідальним Департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання цього проекту, та погоджується Міністром шляхом надсилання Службі листа за підписом Міністра.
.......3.3. Погодження Службами проектів нормативно-правових актів без урахування їх позицій щодо цих проектів Міністром не допускається.
IV. Підготовка проектів наказів Мінфіну України
.......4.1. Служби розробляють проекти наказів Мінфіну відповідно до вимог законодавства, рекомендацій Міністерства юстиції України, цього Порядку та встановлених Мінфіном вимог до порядку підготовки і розгляду нормативно-правових актів і подають завізований керівником Служби проект разом із супровідними матеріалами до Мінфіну для опрацювання відповідальним Департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту наказу.
.......4.2. Відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту наказу Мінфіну, у встановлений термін доводить до відома Служби позицію Мінфіну щодо проекту наказу, розробленого Службою, шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень та пропозицій до поданого проекту.
.......4.3. Служби повинні врахувати всі висловлені зауваження та усунути виявлені порушення і в установленому порядку та у визначений Мінфіном термін внести проект наказу Міністерства фінансів України на розгляд до відповідального Департаменту або іншого самостійного структурного підрозділу центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту наказу.
.......4.4. У разі наявності отриманих від Служби матеріалів щодо погодження проекту наказу Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, а також копії повідомлення про оприлюднення регуляторного акта відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідальний Департамент або інший самостійний
структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання проекту наказу, в установленому порядку подає проект наказу на підпис Міністру.

.......4.5. У разі наявності розбіжностей щодо положень проекту наказу Мінфіну остаточне рішення про його підписання приймає Міністр після проведення консультацій з керівником Служби.
.......4.6. Після підписання наказу відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінфіну, якому доручено опрацювання наказу разом із самостійним структурним підрозділом Служби, відповідальним за розроблення, у разі якщо наказ має нормативний характер, подає його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
V. Скасування актів
.......5.1. Служби щомісяця надсилають у паперовому та електронному вигляді відповідальному Департаменту переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру (з кадрових питань), а у разі потреби та на вимогу відповідального Департаменту - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів.
.......5.2. Відповідальний Департамент розглядає разом із заінтересованими самостійними структурними підрозділами центрального апарату Мінфіну отримані акти Служб з метою визначення їх відповідності Конституції України і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства.
.......5.3. Якщо акти Служб або їх територіальних органів не відповідають Конституції України і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства, відповідальний Департамент протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра та за його рішенням порушує перед головою Служби питання про скасування таких актів повністю чи в окремій частині.
.......5.4. Голова Служби протягом семи робочих днів зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що протягом п’яти робочих днів письмово повідомляє відповідальний Департамент.
.......5.5. Відповідальний Департамент інформує Міністра про вжиті головою Служби, її територіальними органами заходи щодо приведення актів Служби у відповідність із Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства.
.......5.6. Якщо акт Служби, що не відповідає Конституції України і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, відповідальний Департамент готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта Служби повністю чи в окремій частині відповідно до порядку, встановленого Регламентом Кабінету Міністрів України.
.......5.7. Якщо акт територіального органу Служби, що не відповідає Конституції України і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений Міністром строк, відповідальний Департамент готує проект наказу Міністерства фінансів України про скасування такого акта повністю чи в окремій частині.
VI. Обмін інформацією між Мінфіном та Службами
.......6.1. Обмін інформацією між Мінфіном та Службами здійснюється шляхом надсилання її на матеріальних (паперових) носіях та/або в електронному вигляді за допомогою технічних засобів, у рамках супроводження відповідних автоматизованих інформаційних систем, з дотриманням вимог та у строки, визначені регламентами обміну інформацією, інструкціями, порядками, договорами тощо.
.......6.2. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії Служби подають до Мінфіну:
.......а) проекти нормативно-правових актів, розроблені Службами та оформлені в установленому порядку;
.......б) проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до Служби як до заінтересованого органу, протягом семи робочих днів з дня їх надходження разом із своєю обґрунтованою позицією щодо цих проектів;
.......в) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік - до 1 грудня року, що передує звітному;
.......г) проект річного плану роботи Служби - до 20 грудня року, що передує звітному;
.......ґ) звіти про виконання планів роботи Служб та покладених на них завдань за попередній рік - до 20 січня поточного року;
....... д) доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені Мінфіном, Кабінетом Міністрів України, Президентом України терміни;
.......е) інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України та доручень Міністра -щокварталу до 10-го числа місяця, що передує звітному;
.......є) інформацію на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України, в яких Мінфін визначено головним виконавцем, а Служби є співвиконавцями, - за п'ять робочих днів до закінчення терміну виконання, якщо дорученням не передбачено інше;
.......ж) інформацію за запитом Мінфіну у визначений термін;
.......з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в Службі, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби, - у день здійснення події;
.......и) проекти структури центрального апарату Служби, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Служби;
.......і) подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Служб;
.......ї) пропозиції щодо преміювання керівників Служб та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром. Інформацію та документи, що подаються до Мінфіну, підписує голова Служби або в разі відсутності голови - його перший заступник.
.......6.3. Мінфін надає Службам:
.......а) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені Службами;
.......б) погоджені Міністром позиції Служб щодо проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до Служб як до заінтересованих органів;
.......в) затверджені Міністром пріоритети діяльності Служб;
.......г) затверджені Міністром плани роботи Служб; .......
ґ) погоджені Міністром проекти структури центральних апаратів Служб;

.......д) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства Службами, їх територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Служб;
.......е) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, що стоять перед Службами; є) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служб, у тому числі рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у Службах.
VII. Визначення пріоритетів діяльності Служб
.......7.1. Служби, їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетами діяльності.
.......7.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері Служби подають до відповідального Департаменту пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік.
.......7.3. Відповідальний Департамент опрацьовує пропозиції Служб та подає їх на погодження Міністру.
.......7.4. Служби організовують свою роботу за перспективними (річними), піврічними, поточними (квартальними) планами.
.......7.5. Служби формують річні плани роботи та подають їх відповідальному Департаменту для затвердження Міністром.
.......7.6. План роботи Служби повинен містити: заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетів діяльності Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, і шляхи виконання покладених на них завдань; заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра; актуальні питання, пов'язані з реалізацією державної політики у відповідній сфері; пункти про конгреси, форуми, семінари, наради, інші заходи (в тому числі міжнародні), проведення яких забезпечують Служби або де передбачена їх участь; підсумки діяльності Служб за рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи; питання організації діяльності структурних підрозділів Служб та їх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра; пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів Служб, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб.
.......7.7. У планах роботи Служби визначають відповідальні за здійснення запланованих заходів самостійні структурні підрозділи центрального апарату Служби, територіальні органи Служби, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, а також строки виконання зазначених заходів.
.......7.8. У разі потреби відповідальний Департамент може включати до планів роботи Служб інші заходи, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері.
.......7.9. Унесення змін до плану роботи Служби проводиться за процедурою затвердження плану роботи.
.......7.10. Служби подають до відповідального Департаменту звіти про виконання планів роботи Служб та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на Служби та їх територіальні органи завдань.
VIІI. Окремі положення щодо взаємодії керівників Служб з Міністром

.......8.1. Керівники Служб з питань, що потребують вирішення Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, відповідно до параграфа 83 Регламенту Кабінету Міністрів України в обов’язковому порядку звертаються до Міністра по суті питання для прийняття ним рішення щодо подальших дій.
.......8.2. Керівники Служб з питань, що потребують вирішення Президентом України, зокрема щодо реалізації програм Президента України, та питань, що потребують врегулювання Президентом України, також попередньо інформують Міністра про зміст своїх пропозицій відносно можливих шляхів розв’язання та визначення подальших дій. За результатами розгляду Міністром відповідних пропозицій керівники Служб готують остаточний узгоджений варіант пропозицій з відповідних питань.
.......8.3. Керівники Служб погоджують з Міністром конкретний період надання відпустки. Міністр візує заяву керівника Служби про надання відпустки не пізніше ніж за тиждень до запланованого терміну відпустки. У заяві зазначаються вид та термін відпустки, а також повідомляється про особу, яка на час відсутності керівника Служби буде виконувати його обов’язки.
.......8.4. Керівники Служб погоджують з Міністром клопотання про оформлення службового відрядження, в тому числі за кордон. Клопотання про надання погодження на службове відрядження надсилається заздалегідь. До клопотання про надання погодження на службове відрядження за кордон обов’язково додається відповідне технічне завдання, погоджене Міністерством закордонних справ України.
IХ. Контроль за реалізацією Службами та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах
.......9.1. Відповідальний Департамент здійснює контроль за виконанням покладених на Служби та їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, завдань та планів їх роботи, виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра та вимог цього Порядку
.......9.2. Відповідальний Департамент здійснює контроль за виконанням покладених на Служби та їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, завдань та планів їх роботи, виконанням доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра та вимог цього Порядку шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушувати питання про проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі потреби).
.......9.3. У разі потреби до проведення перевірок залучають працівників інших самостійних структурних підрозділів центрального апарату Мінфіну та центральних апаратів Служб відповідно до їх компетенції (далі - уповноважені на здійснення перевірки особи).
.......9.4. Відповідальний Департамент розробляє план проведення перевірок Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та подає його на затвердження Міністру.
.......9.5. Відповідальний Департамент письмово повідомляє Служби, їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їх управління, про проведення планової перевірки за 10 днів до дати початку її проведення. До листа додаються копія наказу Міністерства фінансів України з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та план перевірки.
.......9.6. Відповідальний Департамент проводить позапланові перевірки без попереднього повідомлення Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, за наявності однієї з таких обставин: виявлення недостовірності інформації в поданих Службами документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи Служб; обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення Службами, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, нормативних приписів актів законодавства; неподання в установлений строк Службами звітності; систематичне порушення виконавської дисципліни; відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.
.......9.7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десяти робочих днів.
.......9.8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.
.......9.9. Для виконання покладених завдань уповноважені на здійснення перевірки особи мають право: вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки; ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки; отримувати від посадових осіб та працівників Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, усні та письмові пояснення; отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на Служби завдань та планів їх роботи; перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.
.......9.10. За результатами перевірок відповідальний Департамент протягом п'яти робочих днів складає звіти, в яких фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення.
.......9.11. Звіт підписують директор відповідального Департаменту та працівники, які проводили перевірку, після цього звіт надається для ознайомлення та підпису відповідному голові Служби.
.......9.12. У разі незгоди з викладеною у звіті інформацією голова Служби зобов'язаний зробити відповідний письмовий запис. Якщо за результатами перевірки Служби до звіту зроблений письмовий запис щодо незгоди з викладеними фактами, відповідальний Департамент із зазначеного питання готує Міністру обґрунтований висновок.
.......9.13. Відповідальний Департамент інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на затвердження звіт.
.......9.14. Голова Служби протягом трьох робочих днів після ознайомлення із затвердженим Міністром звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, та надсилає до відповідального Департаменту його завірену в установленому законодавством порядку копію.
.......9.15. Голова Служби в установлені у плані заходів строки інформує відповідальний Департамент про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень, а також про вжиті заходи.
.......9.16. Відповідальний Департамент оцінює факти, що можуть бути підставою для проведення відповідно до законодавства службового розслідування, та подає Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників Служб, їх заступників, працівників центрального апарату Служб, керівників та працівників їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб.
.......9.17. Відповідальний Департамент вивчає наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Служб, їх заступників, працівників центральних апаратів Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, та подає на розгляд Міністра пропозиції щодо: порушення перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та/або його заступників; притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів центральних апаратів Служб, їх територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Служб.
Директор Департаменту координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади С.П. Дусяк

:roll: No comment ( :oops: кто не умеет работать - тот руководит)
Кто из коллег на форуме сказал:
:a_g_a: "Внесу на форум, может кому интересно будет"

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична
Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей