Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Название юрлица: требования и последствия их несоблюдения

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST vins » 13 мар 2012, 09:14

Минюст утвердил Требования к написанию наименований юридических лиц и их обособленных подразделений.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 05.03.2012 N 368/5
ВИМОГИ
щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу


I. Загальні положення

1.1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

1.4. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

1.5. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

1.6. Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).

1.7. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

1.7.1. Повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

1.7.2. Термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.

1.8. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи здійснюється відповідно до вимог, установлених пунктами 1.1 - 1.2, 1.4 - 1.7 цього розділу та розділами II - III цих Вимог.

II. Особливості найменування окремих юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

...
2.3. Слово "національний" використовується у найменуванні закладів (установ) України гуманітарної сфери, які набувають статусу національного згідно з Указом Президента України від 16.06.95 N 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України".

2.4. Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

2.5. Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне товариство".

2.6. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".

2.7. Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитні спілки".

...
III. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

3.1. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

3.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються:

3.2.1. Літери українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою.

3.2.2. Літери латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою.

3.2.3. Розділові знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@).

3.2.4. Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

3.3. В установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери:

українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я) - при написанні найменування українською мовою;

латинського алфавіту (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) - при написанні найменування англійською мовою.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
О. В. Зеркаль


Смущает пока два момента: отсутствие указания на возможность аналога названия на русском языке и наличие вот этой нормы в Законе о госрегистрации
Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 3
Apolinaria, Ангва, voda.zp
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 13 мар 2012, 10:09

Так есть же аналогичный документ утвержденный Госкомпредпринимательства. Или его уже отменили?
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 13 мар 2012, 10:11

действующий


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н А К А З

09.06.2004 N 65

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2004 р.
за N 792/9391


Про затвердження Вимог щодо написання
найменування юридичної особи або її
відокремленого підрозділу

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 93 ( z1330-05 ) від 17.10.2005
N 29 ( z0376-06 ) від 27.03.2006 }


З метою запровадження у дію частини сьомої статті 8 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ) щодо встановлення вимог до написання
найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Вимоги щодо написання найменування юридичної
особи або її відокремленого підрозділу, що додаються.

2. Департаменту реєстрації та ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
(Єфремов О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І.

В. о. Голови К.Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
09.06.2004 N 65

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2004 р.
за N 792/9391


ВИМОГИ
щодо написання найменування юридичної особи
або її відокремленого підрозділу


1. Загальні вимоги

1.1. Юридична особа повинна мати своє найменування. У
найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова
форма (крім органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим) та
назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою.
( Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Наказів Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 93
( z1330-05 ) від 17.10.2005, N 29 ( z0376-06 ) від 27.03.2006 }

1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви
юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності,
виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших
відомостей згідно з вимогами до найменування окремих
організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, установлених
Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами України ( 436-15 )
та законами України. Юридична особа, крім повного найменування,
може мати скорочене найменування.

1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на
організаційно-правову форму (крім випадків, передбачених пунктом
1.8 цих Вимог).


1.4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним
найменуванню іншої юридичної особи.

1.5. У найменуванні юридичної особи приватного права
забороняється використання найменувань органів державної влади,
місцевого самоврядування та історичних державних найменувань,
перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України. ( Пункт
1.5 розділу 1 в редакції Наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 93 ( z1330-05 ) від
17.10.2005 )

1.6. У назві юридичної особи не може бути використане слово
"національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які
набувають статусу національного закладу (установи) України згідно
з Указом Президента України від 16 червня 1995 року N 451
( 451/95 ) "Про Положення про національний заклад (установу)
України" (із змінами і доповненнями).

1.7. Найменування юридичної особи вказується в її установчих
документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.8. Найменування дочірніх підприємств, підприємств споживчої
кооперації та підприємств об'єднань громадян або релігійних
організацій можуть містити інформацію, яка вказує на залежність
цих підприємств від таких юридичних осіб - засновників.
Найменування комунальних підприємств, державних та
комунальних організацій (закладів, установ) можуть містити
інформацію про засновника цієї юридичної особи. ( Пункт 1.8
розділу 1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 93
( z1330-05 ) від 17.10.2005 )

1.9. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити
слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо)
та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила
зазначений відокремлений підрозділ. ( Пункт 1.9 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 93 ( z1330-05 ) від
17.10.2005 )

1.10. При написанні найменування відокремленого підрозділу
юридичної особи слід додержуватись вимог, установлених пунктами
1.1, 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1 - 2.4 цих Вимог.

2. Правила написання найменування юридичної особи
або її відокремленого підрозділу

2.1. Юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж
182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж
38 символів).

2.2. При написанні найменування юридичної особи
використовуються букви українського алфавіту та такі розділові
знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), дужки /( )/,
апостроф ('), дефіс (-), тире (-), знак (N), знак оклику (!), знак
(/), а також, у разі необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X). В установчих документах при заповненні реєстраційної картки
використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г,
Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х,
Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я). ( Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 93 ( z1330-05 ) від 17.10.2005 )

2.3. Використання інших символів, розділових знаків у
найменуванні юридичної особи забороняється.

2.4. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається
безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта
господарювання (крім юридичних осіб, зазначених у дужках у пункті
1.1). Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є
ознакою для визначення тотожності найменувань. ( Пункт 2.4 розділу
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з
питань регуляторної політики та підприємництва N 93 ( z1330-05 )
від 17.10.2005 )

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Єфремов
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST vins » 13 мар 2012, 10:33

anzzzzz писал(а):Так есть же аналогичный документ утвержденный Госкомпредпринимательства. Или его уже отменили?


То есть, думаете, будут действовать параллельно?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 13 мар 2012, 15:26

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

9 грудня 2010 року Президентом України було видано Указ № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» відповідно до якого:

утворено Державну реєстраційну службу України, на яку покладено функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

ліквідовано Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

На сьогоднішній день, Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 № 65, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за № 792/9391.

Однак, деякі норми зазначених Вимог потребують удосконалення.

Зокрема, відповідно до пункту 2.1 Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу юридична особа, крім повного найменування не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів). Зазначені обмеження щодо кількості символів у найменуванні юридичної особи та її відокремленого підрозділу є необґрунтованими.

Крім того, у зв’язку з приєднанням України до Європейського бізнес реєстру та у зв’язку з тим, що відповідно до Угоди про спільне використання інформації від 12.10.2006, укладеної між технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» та учасниками Європейського бізнес реєстру, зазначене підприємство надає з реєстру інформацію у паперовому та/або електронному вигляді на запити юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, доцільно найменування юридичної особи зазначати як державною так і англійською мовами.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 13 мар 2012, 21:28

Я считаю, что юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум), а не с вступлением в силу обсуждаемого приказа Минюста.

За это сообщение автора anzzzzz поблагодарил:
Вотруба
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST vins » 13 мар 2012, 22:55

anzzzzz писал(а):Так есть же аналогичный документ утвержденный Госкомпредпринимательства. Или его уже отменили?


Пока есть.

anzzzzz писал(а):09.06.2004 N 65

anzzzzz писал(а):Я считаю, что юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум), а не с вступлением в силу обсуждаемого приказа Минюста.


С тем, что надо на украинском - не спорю. Только не в силу данного приказа.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

...
4) порядок застосування мов;


А в уставе как и раньше можно написать и вариант названия на русском.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 14 мар 2012, 10:16

С тем, что надо на украинском - не спорю. Только не в силу данного приказа.


"Данный" это какой?
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST vins » 14 мар 2012, 10:35

anzzzzz писал(а):
С тем, что надо на украинском - не спорю. Только не в силу данного приказа.


"Данный" это какой?

На который Вы ссылались, указывая на 2004 год.
anzzzzz писал(а):Я считаю, что юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум), а не с вступлением в силу обсуждаемого приказа Минюста.


anzzzzz писал(а):ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н А К А З

09.06.2004 N 65


Повторюсь: приказ - это не тот нормативный акт, которым может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений. Поэтому и считать, что "юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум)" в связи с тем, что действовал приказ ГКП, ошибочно. ИМХО :)
anzzzzz писал(а):А ИМХО к делу не пришьешь.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 14 мар 2012, 11:58

Повторюсь: приказ - это не тот нормативный акт, которым может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений. Поэтому и считать, что "юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум)" в связи с тем, что действовал приказ ГКП, ошибочно. ИМХО


А зачем же тогда вы тему так назвали? Или, по вашему, приказом Минюста "может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений".
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST vins » 14 мар 2012, 12:06

anzzzzz писал(а):
Повторюсь: приказ - это не тот нормативный акт, которым может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений. Поэтому и считать, что "юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум)" в связи с тем, что действовал приказ ГКП, ошибочно. ИМХО


А зачем же тогда вы тему так назвали? Или, по вашему, приказом Минюста "может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений".


В названии темы был вопрос, который возникает у многих при прочтении текста этого нормативного акта. В содержании темы мы на него ответили.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 14 мар 2012, 12:16

vins писал(а):
anzzzzz писал(а):
Повторюсь: приказ - это не тот нормативный акт, которым может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений. Поэтому и считать, что "юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум)" в связи с тем, что действовал приказ ГКП, ошибочно. ИМХО


А зачем же тогда вы тему так назвали? Или, по вашему, приказом Минюста "может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений".


В названии темы был вопрос, который возникает у многих при прочтении текста этого нормативного акта. В содержании темы мы на него ответили.


выходит, вы об этой норме:

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

...
4) порядок застосування мов;


только вчера узнали?
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST vins » 14 мар 2012, 12:19

anzzzzz, мы обсуждаем вопрос или мою личность? :)
мне, конечно, приятен Ваш интерес ко мне. Но давайте тогда выделим отдельную тему, в которой я буду готов ответить на все Ваши вопросы, касающиеся моей биографии :)

P.S. Если Вам так сильно не нравится название темы - не проблема. Могу изменить. Вы только скажите.
Кстати, о проблеме языка - было и тут, с цитатой этой же нормы.


По вопросу темы вывод такой:
В учредительных документах, как и раньше, можно приводить вариант названия юрлица не только на государственном, но и на другом языке, по усмотрению учредителей.
В регистрационных документах в силу требований Закона о госрегистрации - обязательно на украинском. В этой части обсуждаемый документ ничего не изменил. И не мог изменить. Не та у него юридическая сила.
Но дополнительно теперь можно указать название и на английском.
Если отвлечься вопроса языка и обратить внимание на другие нововведения, то:
- расширили перечень знаков, которые можно использовать в названии
- убрали требование у предельном количестве знаков в названии.
Это если по сути.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 14 мар 2012, 12:26

Повторюсь: приказ - это не тот нормативный акт, которым может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений. Поэтому и считать, что "юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум)" в связи с тем, что действовал приказ ГКП, ошибочно. ИМХО


Позвольте с этим не согласиться (ну хотя бы частично).
Например, в период действия старой формы НН (приказа, которым она была утверждена и Порядок заполнения), она заполнялась и на русском языке (наряду с украинским). Теперь же, с утверждением новой формы, вопрос о языках отпал - исключительно на украинском.
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST vins » 14 мар 2012, 12:29

anzzzzz писал(а):
Повторюсь: приказ - это не тот нормативный акт, которым может вводиться обязательность использования государственного языка в той или иной сфере общественных отношений. Поэтому и считать, что "юрлица нужно было называть на украинском (не на русском) с 2004 года (как минимум)" в связи с тем, что действовал приказ ГКП, ошибочно. ИМХО


Позвольте с этим не согласиться (ну хотя бы частично).
Например, в период действия старой формы НН (приказа, которым она была утверждена и Порядок заполнения), она заполнялась и на русском языке (наряду с украинским). Теперь же, с утверждением новой формы, вопрос о языках отпал - исключительно на украинском.


Мое мнение именно по этому вопросу (по поводу налоговых накладных) в ссылке в сообщении, предшествующему Вашему :)
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron