Проект закона об изменениях в аудиторской деятельности

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Aleksiy 89
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 15:30
Контактная информация:

Проект закона об изменениях в аудиторской деятельности

Непрочитанное сообщение Aleksiy 89 »

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" внесений Мінфіном 21 лютого 2012 року № 57523.77/1-11. Кто-нибудь его уже видел?

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

проект за аудиторів

Непрочитанное сообщение Печкин »

Скорее всего, законопроект чуть другой: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності".

Вводятся:
 1. Международные стандарты аудита;
 2. сертификация через комиссию по сертификации (а не Аудиторскую палату, хотя и из аудиторской палаты будут представители);
 3. неограниченный срок действия сертификата аудитора;
 4. контроль за аудиторами комиссией по вопросам качества (от госорганов и Аудиторский палаты) через контролеров;
 5. изменения в структуре Аудиторской палаты.
Это основное.
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

проект за аудиторів

Непрочитанное сообщение Печкин »

Печкин писал(а):Скорее всего, законопроект чуть другой: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності".

Вводятся:
 1. Международные стандарты аудита;
 2. сертификация через комиссию по сертификации (а не Аудиторскую палату, хотя и из аудиторской палаты будут представители);
 3. неограниченный срок действия сертификата аудитора;
 4. контроль за аудиторами комиссией по вопросам качества (от госорганов и Аудиторский палаты) через контролеров;
 5. изменения в структуре Аудиторской палаты.
Это основное.
PS. Оговорюсь, что текста нет. Но если есть вопросы - задавайте. Ответы будут. Если у кого текст есть - не жадничаем, делимся :)
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Проект закона об изменениях в аудиторской деятельности

Непрочитанное сообщение Печкин »

Есть текст, который Минфин предлагал для обсуждения.
Проект
Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність” (щодо адаптації законодавства України у сфері аудиту до законодавства ЄС)
______________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Закону України “Про аудиторську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2010 р., № 37, ст. 496; із змінами, внесеними законами України від 21 квітня 2011 року № 3265-VI і № 3273-VI та від 7 липня 2011 року № 3610-VI):

1. У частині другій статті 3 після слів “положень (стандартів) бухгалтерського обліку” доповнити словами “, міжнародних стандартів фінансової звітності” та слова в дужках “(внутрішніх положень суб’єктів господарювання)” виключити.

2. Статтю 6 викласти в новій редакції:
“Стаття 6. Стандарти аудиту

При провадженні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують міжнародні стандарти аудиту, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Аудиторської палати України.

Міжнародні стандарти аудиту – прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання.”.

3. У статті 7:

у назві, частинах першій і четвертій слово “висновок” замінити словами “звіт (висновок)”;

у частині першій після слова “обліку” доповнити словами “, міжнародні стандарти фінансової звітності”.

4. У частині першій статті 8:

у пункті 1 слова “відкритих акціонерних товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та” замінити словами “публічних акціонерних товариств, підприємств – емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, професійних учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінансових установ, а також”;

у пункті 2 слова “відкритих акціонерних товариств” замінити словами “публічних акціонерних товариств”.

5. Статтю 10 викласти в новій редакції:

“Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Сертифікація аудиторів (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) здійснюється Комісією з сертифікації аудиторів.

Порядок сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України. Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком України.

Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Комісією з сертифікації аудиторів.

Термін чинності сертифіката не обмежений.

Аудитор повинен проходити удосконалення професійних знань за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України, а в частині удосконалення професійних знань аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків – за погодженням з Національним банком України.

За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України, але не більше ніж три мінімальні заробітні плати станом на початок відповідного року.

Комісія з сертифікації аудиторів формується шляхом делегування до її складу державних службовців – штатних працівників по одній особі від Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Чотирьох членів делегує Аудиторська палата України за поданням професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, представлених в Аудиторській палаті України. Термін повноважень членів Комісії з сертифікації аудиторів становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу Комісії з сертифікації аудиторів на більше ніж два терміни підряд.

Регламент діяльності Комісії з сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України.

Рішення Комісії з сертифікації аудиторів можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з сертифікації аудиторів здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України.”.

6. Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:

“Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому виданні Аудиторської палати України, також Реєстр оприлюднюється на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України та підтримується в актуальному стані.”.

7. Пункти 1, 2, 5 і 6 частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:

“1) здійснює нагляд за діяльністю Комісії з сертифікації аудиторів та Комісії з питань якості;

2) забезпечує оприлюднення міжнародних стандартів аудиту;

5) ініціює перевірки з дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону та стандартів аудиту;

6) розглядає скарги щодо рішень Комісії з сертифікації аудиторів та Комісії з питань якості і приймає щодо них остаточні рішення;”.
8. Статтю 13 викласти в новій редакції:

“Стаття 13. Створення Аудиторської палати України

Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України, бюджет Аудиторської палати України та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про проведену діяльність, а також узагальнена інформація про результати розгляду скарг і контролю якості аудиторських послуг підлягає опублікуванню Аудиторською палатою України у фаховому виданні Аудиторської палати України та розміщенню на офіційному веб-сайті не пізніше 180 днів після закінчення календарного року.

Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність.

Аудиторська палата України є неприбутковою організацією.

Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом.

Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу державних службовців – штатних працівників по одній особі від Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної податкової служби України, Державної служби статистики України, Державної фінансової інспекції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахункової палати України. Десять осіб делегуються професійними організаціями аудиторів і бухгалтерів України, які відповідають критеріям, встановленим Законом та з’їздом аудиторів України, по одній особі делегують Федерація роботодавців України та Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.

Членами Аудиторської палати України – представниками від державних органів, Федерації роботодавців України та Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України можуть бути лише непрактикуючі особи.

Непрактикуюча особа – це фізична особа, яка не є засновником (учасником, акціонером) або членом керівного органу аудиторської фірми і яка не провадить аудиторської діяльності протягом останніх трьох років.

Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять дві особи.

До складу Аудиторської палати України від аудиторів делегуються десять осіб, зокрема представники професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, які відповідають критеріям, встановленим Законом, пропорційно частці (кратній десяти) сертифікованих аудиторів, членів професійної організації до загальної чисельності аудиторів, які мають сертифікат, решта представників – за рішенням з’їзду аудиторів України.

Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається відповідно з’їздом аудиторів України, колегією державних органів, професійними організаціями аудиторів і бухгалтерів України або іншим вищим керівним органом. Державні органи, організації, з’їзд аудиторів, які делегували члена Аудиторської палати України можуть його відкликати, у порядку ними встановленому.”.

9. У статті 14:

частину другу доповнити новим реченням такого змісту: “Акти і рішення Аудиторської палати України, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян та суб’єктів господарювання, підлягають державній реєстрації.”;

у частині четвертій слова “п’ять років” замінити словами “три роки”;

частину шосту викласти в такій редакції:

“Члени Аудиторської палати України виконують свої обов’язки на громадських засадах та по черзі головують на її засіданнях. Члени Аудиторської палати України не можуть делегуватися до складу Комісії з сертифікації аудиторів та Комісії з питань якості.”.

10. Статтю 15 виключити.

11. У частині другій статті 16 слова “стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України” замінити словами “міжнародними стандартами аудиту”.

12. Статтю 18 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:

“Представники професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України включаються до органів, визначених цим Законом, за умови їх відповідності таким критеріям:

неприбуткова діяльність;

до організації входить не менше десяти відсотків загальної кількості аудиторів, які мають чинний сертифікат. Для цілей цього Закону членство аудитора може бути враховано тільки в одній організації.

Відповідність критеріям підтверджується Міністерством юстиції України. Перевірка щодо відповідності критеріям проводиться на вимогу професійної організації аудиторів і бухгалтерів України, а також перед формуванням Аудиторської палати України.”.

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою.

13. У статті 19:

доповнити частину першу новими пунктами такого змісту:

“8) розробляти та впроваджувати в свою практику систему контролю якості аудиторських послуг та надавати інформацію, необхідну для проведення перевірки контролю якості аудиторських послуг;

9) належним чином виконувати покладені на них законом обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу.”;

доповнити новою частиною такого змісту:

“Аудиторська фірма, яка здійснює аудит, обов’язковість якого передбачена статтею 8 цього Закону, зобов’язана розміщувати на власному веб-сайті до 1 квітня року, що настає за звітним періодом, звіт про прозорість за формою та в порядку, затвердженому Аудиторською палатою України.”.

14. У статті 20:

доповнити після пункту 6 частини першої новим пунктом такого змісту:

“7) аудитором, який надає послуги з ведення бухгалтерського обліку;”

У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;

доповнити новою частиною такого змісту:

“У всіх інших випадках, коли проведення аудиту не заборонено згідно з частиною першою цієї статті, аудиторська фірма (аудитор) зобов’язана відповідно до міжнародних стандартів аудиту застосувати застережні заходи щодо попередження ймовірних загроз незалежності.”.

15. Доповнити Закон статтею 201 такого змісту:

“Стаття 201. Контроль якості аудиторських послуг

З метою забезпечення якості аудиторських послуг обов’язково проводяться перевірки аудиторських фірм та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, на предмет дотримання стандартів аудиту, забезпечення незалежності, наявності та ефективності внутрішньої системи контролю якості, дотримання інших вимог цього Закону.

Контроль якості аудиторських послуг проводиться щодо:

1) аудиторських фірм та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, і здійснюють аудит об’єктів, визначених у статті 8 цього Закону, не рідше одного разу на три роки;

2) інших аудиторських фірм та фізичних осіб – підприємців, які займаються аудиторською діяльністю, не рідше одного разу на шість років.

Організація та проведення контролю якості аудиторських послуг здійснюються Комісією з питань якості.

Регламент діяльності Комісії з питань якості затверджується Аудиторською палатою України.

Комісія з питань якості складається з восьми керуючих, шляхом делегування до її складу державних службовців – штатних працівників по одній особі від Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; чотирьох осіб делегує Аудиторська палата України за поданням професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, представлених в Аудиторській палаті України. Керуючими Комісії з питань якості можуть бути тільки непрактикуючі особи. Термін повноважень керуючих становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу Комісії з питань якості на більше ніж два терміни підряд.

Для проведення перевірок контролю якості аудиторських послуг Комісією з питань якості на договірних засадах залучаються контролери.

Контролером може бути призначена особа – сертифікований аудитор, яка склала іспити за спеціальною програмою та припинила аудиторську діяльність. Кваліфікаційні вимоги до контролерів затверджуються Аудиторською палатою України.

Звіти про проведені перевірки з контролю якості затверджуються Комісією з питань якості. Негативні висновки розглядаються Аудиторською палатою України, яка приймає остаточне рішення і застосовує стягнення. Рішення Комісії з питань якості можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України.

За дорученням Аудиторської палати України Комісія з питань якості організовує перевірки аудиторських фірм та аудиторів за скаргами (у тому числі від центральних органів виконавчої влади) про порушення стандартів аудиту або вимог цього Закону.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань якості здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України.”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

_________________________________
Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про аудиторську діяльність»
(щодо адаптації законодавства України у сфері аудиту
до законодавства Європейського Союзу)
1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Існуюча модель регулювання аудиторської діяльності, визначена у Законі України «Про аудиторську діяльність», була сформована у 1993 році з частковою модернізацією у 2006 році, коли Закон було викладено в новій редакції. За час, що минув, в європейських країнах докорінно змінились засадничі принципи регулювання аудиторської діяльності, що відображено в Директиві Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17.05.2006 «Про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності» (далі – Директива).

З часу набуття чинності Директивою в національне законодавство не було внесено змін, спрямованих на запровадження на загальноєвропейських принципах суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та системи забезпечення якості аудиторських послуг.

У зв’язку з невідповідністю національного законодавства у сфері аудиторської діяльності вимогам Директиви рішенням Європейської комісії 2011/30/ЄС від 19 січня 2011 року Україну позбавлено режиму перехідного періоду в частині реєстрації національних аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють аудит емітентів, цінні папери яких обертаються на ринках капіталу країн Європейського Союзу.

Відповідно до змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розроблених і прийнятих на виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» публічні акціонерні товариства, банки, страховики, інші суб’єкти господарювання складатимуть фінансову звітність безпосередньо за міжнародними стандартами фінансової звітності. Проте ефективність цієї реформи знижується через невідповідність системи регулювання аудиторської діяльності європейській практиці.

У зв’язку з цим виникає потреба у реформуванні системи аудиту в Україні шляхом імплементації обов’язкових вимог Директиви до країн, які не є членами Європейського Союзу, та поглибленні процесу євроінтеграції у цій сфері.2. Цілі державного регулювання

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» розроблено з метою приведення норм Закону України «Про аудиторську діяльність» у відповідність до законодавства Європейського Союзу, норм законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо переходу на безпосереднє застосування міжнародних стандартів фінансової звітності) та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (щодо регулювання діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу – аудиторських фірм та аудиторів), а також з метою забезпечення участі громадських організацій у формуванні державної політики у сфері аудиторської діяльності. Зокрема, законопроект спрямовано на удосконалення та підвищення ефективності системи аудиторської діяльності в Україні, що відповідатиме загальноєвропейським принципам у цій сфері.3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Першою альтернативою є залишити Закон без змін. Проте цей спосіб не забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не сприятиме вирішенню проблеми, так як не буде удосконалено систему аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу у цій сфері, що негативно вплине на розвиток професії та євроінтеграційні процеси в цілому.

Другою альтернативою є прийняття запропонованих змін до Закону. Цей спосіб забезпечує досягнення цілей державного регулювання і сприятиме вирішенню проблеми. У разі застосування цього способу розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі, забезпечуються принципи державної регуляторної політики.4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

У проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» пропонується:

законодавчо закріпити застосування міжнародних стандартів, зокрема встановити, що аудиторські фірми та аудитори в своїй діяльності застосовують міжнародні стандарти аудиту, які оприлюднені на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України, а також визначити, що аудиторська перевірка підтверджує відповідність фінансової звітності не тільки положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, а й міжнародним стандартам фінансової звітності, якщо фінансова звітність складена за такими стандартами;

запровадити суспільний нагляд за аудиторською діяльністю шляхом реформування Аудиторської палати України в орган суспільного нагляду, організувавши її на вимогу Директиви в такій спосіб, щоб запобігти виникненню конфлікту інтересів, зокрема розширити склад Аудиторської палати України за рахунок непрактикуючих осіб; удосконалити порядок делегування представників органів державної влади та аудиторів; виділити функції, за якими здійснюватиметься нагляд (сертифікація і контроль якості аудиторських послуг); передбачити, що члени Аудиторської палати України головують на засіданнях Аудиторської палати України по черзі без обрання Голови Аудиторської палати України;

удосконалити систему сертифікації аудиторів, зокрема, встановити необмежений термін чинності сертифіката та обмежити (до трьох мінімальних заробітних плат) справляння плати за проведення сертифікації, покласти відповідні функції на Комісію з сертифікації аудиторів, яка складатиметься з представників державних органів та професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, делегованих Аудиторською палатою України;

удосконалити систему забезпечення якості аудиторських послуг, встановивши вимоги, передбачені Директивою до проведення відповідних перевірок аудиторських фірм та аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит, не рідше одного разу на три роки, для інших аудиторських фірм та аудиторів – не рідше одного разу на шість років; посилити вимоги до аудиторських фірм та аудиторів щодо запровадження системи контролю якості; функції з проведення перевірок дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами стандартів аудиту та вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» покласти на Комісію з питань якості, яка формується на паритетних засадах з делегованих представників органів державної влади та представників професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, призначених Аудиторською палатою України;

запровадити механізм залучення професійних громадських організацій аудиторів і бухгалтерів України до регулювання аудиторської діяльності, шляхом включення їх представників до складу Аудиторської палати України, Комісії з питань якості та Комісії з сертифікації аудиторів, при цьому для зазначених організацій встановити певні критерії, відповідність яким підтверджуватиметься Міністерством фінансів України.5. Обґрунтування можливості досягнення цілей державного регулювання у разі прийняття акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта.

Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політичні впливи) на дію акта не впливатимуть.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Постійний контроль здійснюватиметься спільно з органами влади, що відповідають за контроль за додержанням законодавства про аудиторську діяльність відповідно до законодавства.6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» є одним з елементів забезпечення удосконалення системи аудиторської діяльності в Україні.
живу на Бухфоруме

Наташа216
Сообщения: 314
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 14:51
Контактная информация:

Проект закона об изменениях в аудиторской деятельности

Непрочитанное сообщение Наташа216 »

есть сравнительная таблица, только пдф файл что-то не грузится сюда. Если кому-то надо-могу на почту скинуть


Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Проект закона об изменениях в аудиторской деятельности

Непрочитанное сообщение Печкин »

Спасибо. Выложил предоставленные материалы по проекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності"
 • проект закона
 • єкспертний висновок
 • протокол узгодження позицій
 • висновок Мінюсту
 • пояснювальна записка
 • порівняльна таблиця
Все благодарности в пользу Наташа216
живу на Бухфоруме

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей