Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Жить стало лучше (итоги осущест. правосудия админсудами)

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Vetal' » 05 апр 2012, 22:37

Цифры впечатляют...


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.03.2012 № 1
Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2011 році


Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами України у 2011 році, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що незважаючи на стрімке зростання кількості справ, які надходили до адміністративних судів усіх рівнів упродовж зазначеного періоду, діяльність адміністративних судів спрямовувалася на забезпечення належного рівня здійснення судочинства в адміністративних відносинах, захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Працюючи в умовах надмірного навантаження, адміністративні суди не допустили погіршення своєї роботи за основними показниками.

У 2011 році до місцевих адміністративних судів надійшло 3,7 мільйона справ, позовних заяв, заяв, подань, клопотань. Цей показник удвічі перевищує показник 2010 року.

До апеляційних адміністративних судів у 2011 році надійшло понад 1 мільйон справ за апеляційними скаргами, що в 4,6 разу більше, ніж у минулому році.

До Вищого адміністративного суду України надійшло понад 101 тисяча матеріалів, що у 2,2 рази більше, ніж у 2010 році.

У 2011 році судами першої інстанції було розглянуто майже 3,8 мільйона справ і матеріалів. Із них майже 278 тисяч справ і матеріалів розглянуто окружними адміністративними судами.

Упродовж 2011 року апеляційними загальними та адміністративними судами розглянуто понад 937 тисяч справ і матеріалів. Із них майже 644 тисячі розглянуто апеляційними адміністративними судами.

У 2011 році суддями Вищого адміністративного суду України ухвалено близько 60 тисяч судових рішень.

Відповідно зростання обсягу роботи призвело до збільшення навантаження на кожного суддю. На розгляд кожного судді окружного адміністративного суду щомісяця у середньому надходило 52 справи і матеріали, і практично така ж кількість ними розглядалася. Найбільший показник - 117 позовних заяв спостерігався у Хмельницькому окружному адміністративному суді.

До суддів апеляційного адміністративного суду щомісяця в середньому надходило 417 справ за апеляційними скаргами. Найбільший показник спостерігався у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді (764). Середній показник розгляду справ і матеріалів у 2011 році становив 267 справ і матеріалів.

До одного судді Вищого адміністративного суду України у 2011 році в середньому надходило по 194 матеріали щомісяця, що вдвічі більше відповідного показника 2010 року.

Середньомісячна кількість судових рішень, якими закінчено розгляд справ та матеріалів, становила 119 рішень проти 116 у 2010 році.

У звітному періоді в апеляційну інстанцію оскаржено 30 відсотків рішень судів першої інстанції. З них змінено чи скасовано 8 відсотків рішень, ухвалених судами першої інстанції (у 2010 - 7 відсотків), або 35 відсотків рішень, переглянутих в апеляційному порядку. Таким чином, майже кожна третя з розглянутих апеляційних скарг була визнана судами обґрунтованою.

У касаційну інстанцію оскаржено 10 відсотків рішень судів апеляційної інстанції. Змінені чи скасовані касаційною інстанцією рішення становлять 1 відсоток рішень судів апеляційної інстанції (у 2010 році - 2 відсотки), а від кількості розглянутих у касаційному порядку справ - 22 відсотки.

Із загальної кількості ухвалених Вищим адміністративним судом України судових рішень упродовж 2011 року до Вищого адміністративного суду України надійшло заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом України щодо 9 відсотків судових рішень.

Кількість розглянутих Верховним Судом України адміністративних справ становить 1 відсоток. Із них скасовано лише 0,2 відсотка судових рішень. Зазначені показники свідчать, що Вищим адміністративним судом України в цілому забезпечується єдність судової практики.

Водночас матеріали судової практики свідчать про наявність певних недоліків у роботі адміністративних судів, які проявляються в допущенні помилок та неналежному рівні відповідальності за результати здійснення правосуддя з боку деяких суддів, зокрема в дотриманні процесуальних строків вирішення спорів та застосуванні законодавства під час розгляду адміністративних справ.

Основними причинами, що зумовили такі порушення, є: надмірне навантаження на суддів адміністративних судів; зміна юрисдикції справ, пов'язаних із соціальними виплатами; відсутність у законодавстві чітких критеріїв розмежування господарської та адміністративної юрисдикцій.

Для покращення діяльності в цьому напрямку Вищим адміністративним судом України активно проводиться робота, спрямована на вдосконалення правового регулювання адміністративного процесуального законодавства.

Так, для скорочення строків розгляду справ за ініціативою Вищого адміністративного суду України Верховною Радою України внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, яким визначено остаточними рішення судів першої інстанції у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про застосування адміністративних стягнень, постійно вдосконалюється інститут скороченого провадження щодо розгляду окремих категорій справ, розширено перелік підстав для відмови у відкритті касаційного провадження. Крім того, важливим фактором, що дозволив адміністративним судам збільшити кількість розглянутих справ минулого року, є застосування процесуальних фільтрів.

При цьому Пленум Вищого адміністративного суду України звертає увагу на необхідність постійного контролю з боку голів адміністративних судів щодо забезпечення єдності судової практики розгляду справ, в яких застосовується інститут скороченого провадження, враховуючи порядок оскарження рішень у таких справах.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х. про стан здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України у 2011 році взяти до відома.

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

щомісяця аналізувати та обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, які допускаються окремими суддями при вирішенні справ, уживати заходів для їх усунення;

покращити організацію роботи з підвищення кваліфікації суддів окружних та апеляційних адміністративних судів;

про вжиті заходи поінформувати Пленум Вищого адміністративного суду України до 1 липня 2012 року.

3. Головам апеляційних адміністративних судів постійно вивчати причини зміни чи скасування рішень судів місцевих загальних судів як адміністративних, окружних адміністративних судів та організовувати надання методичної допомоги цим судам у застосуванні законодавства під час розгляду адміністративних справ.

4. Вищому адміністративному суду України:

продовжити роботу з напрацювання єдиних критеріїв щодо визначення та розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів для ініціювання у подальшому відповідних змін до законодавства;

продовжити роботу щодо ініціювання внесення Верховною Радою України змін до Кодексу адміністративного судочинства України та інших актів законодавства для зменшення навантаження на суддів адміністративних судів;

покращити роботу щодо внесення Вищим адміністративним судом України судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

5. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

проаналізувати й обговорити на нарадах судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України та вжити заходів щодо їх усунення;

активізувати роботу щодо здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палат, та розміщення судових рішень Вищого адміністративного суду України у Базі правових позицій Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України;

систематично обговорювати на нарадах судових палат та враховувати під час розгляду справ судову практику Європейського суду з прав людини;

продовжити практику проведення нарад, семінарів, конференцій за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції;

про вжиті заходи поінформувати Пленум Вищого адміністративного суду України до 1 липня 2012 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

Головуючий
І.Х. Темкіжев


Секретар Пленуму
М.І. Смокович

За это сообщение автора Vetal' поблагодарили: 2
Rimlyanin, vins
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 27 окт 2012, 23:55

Именем того, что… таким образом

У вас началась налоговая проверка? Можно поспорить, что она закончится доначислением налоговых обязательств. Откуда такая уверенность? Нет, не оттого, что у вас плохой бухгалтер, не потому, что налоговый кодекс меняют два раза в день, и уже нет тех, кто знает его текущую редакцию. И не потому, что вы уклоняетесь от уплаты налогов. Все намного проще. Им просто все равно.

Скрытый текст: показать
Именем того, что… таким образом

А. Минин, А. Шемяткин
http://zn.ua/LAW/imenem_togo,_chto_taki ... 11069.html

У вас началась налоговая проверка? Можно поспорить, что она закончится доначислением налоговых обязательств. Откуда такая уверенность? Нет, не оттого, что у вас плохой бухгалтер, не потому, что налоговый кодекс меняют два раза в день, и уже нет тех, кто знает его текущую редакцию. И не потому, что вы уклоняетесь от уплаты налогов. Все намного проще. Им просто все равно.

У них есть план и никакой ответственности. Поэтому, что бы проверяющий ни написал в пользу бюджета, ему ничего за это не будет. В 2011 году административные суды рассмотрели 120 036 исков против налоговой, и только 19 756 раз плательщики воспользовались процедурой административного обжалования в вышестоящую налоговую. Соотношение составляет 16,5 процента. Эти цифры говорят о том, что все равно не только проверяющим, но и всей налоговой службе как системе. Плательщики не верят в возможность объективного рассмотрения жалобы, поэтому просто не тратят время и средства на административное обжалование. Из тех немногочисленных жалоб, которые попадают в налоговую, только в 21% случаев решения налоговой отменяются.

Но надо помнить, что даже частичное удовлетворение жалобы на одну гривню приводит к отмене налогового уведомления-решения. Однако появляется новое решение, практически с тем же доначислением, уменьшенным, например, всего на одну гривню. Поэтому даже эти 21% вызывают вопрос.

Процедура административного обжалования была придумана для того, чтобы налоговая или таможня собственными силами объективно пересмотрели решение, вынесенное ими же, тем самым оставив для суда действительно спорные моменты. Например, в Германии процедура административного обжалования является обязательной до обращения в суд. При этом в Германии показатель отмены налоговой своих же решений составляет 71%. Таким образом, нагрузка на суд уменьшается в три раза.

Процедура в украинском налоговом кодексе выписана прекрасно: орган, принявший решение, должен доказывать свою правоту, орган, рассматривающий жалобу, должен принять мотивированное решение. Что же по факту мы имеем? Стандартная фраза из решения налоговой: «доказательства, приведенные в жалобе, …не могут быть основанием для отмены решения ГНИ». Это мотивированное решение? Это налоговая доказывает свою правоту? Нет, это свидетельство того, насколько им все равно. Как бы ни было идеально законодательство, оно не работает, когда тем, кто его применяет, все — все равно. Какую ответственность несут должностные лица налоговой в случае отмены судом решений налоговой? Вопрос риторический.

Административные суды задыхаются от количества дел, сваленных на них налоговыми органами.

Наиболее показательными в этом аспекте являются апелляционные административные суды. Так, по данным ВАСУ, в 2011 году в среднем один судья апелляционного суда рассматривал в месяц 417 дел. Максимальный показатель приходится на Днепропетровский апелляционный административный суд, в котором судья в 2011 году в среднем рассматривал 764 дела в месяц. Для прояснения того, что же означают эти цифры, приведем такой пример. Рабочий месяц судьи составляет 160 часов. Дни судебных заседаний и внутренние совещания занимают примерно половину времени служителя Фемиды. Таким образом, на изучение материалов дела и подготовку решения суда остается 80 часов в месяц. При нагрузке 417 дел в месяц судья может потратить 12 минут на дело. При нагрузке 764 дела в месяц — шесть минут. За это время он должен ознакомиться с материалами, которые в налоговых делах могут содержать от одного до ста и более томов. Для того чтобы пролистать один том дела, судье необходимо потратить 12 минут (240 стр. х на 3 сек.). Остается загадкой, когда он просматривает остальные тома и пишет решения суда.

О чем говорит вышеуказанная статистика? О том, что в большинстве случаев в налоговых спорах судья не имеет возможности даже ознакомиться с материалами дела. Другими словами, плательщик налогов при обращении в суд должен понимать, что судебная система не способна обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение дела и что как минимум на уровне апелляции материалы дела даже не будут открыты.

Судебная система стала штамповать решения суда без какого-либо намека на их мотивацию.

В итоге по количеству дел в Европейском суде по правам человека Украина заняла в 2010 году третье место (10 000 дел), в 2011 году пятое (10309 дел). При этом в 99% случаев Европейским судом было установлено хотя бы одно нарушение со стороны Украины. Среди стран первой пятерки по количеству дел в Европейском суде Украина является лидером по количеству дел (33%), в которых было установлено нарушение права на справедливый суд.

Какие последствия для судьи в связи с принятием немотивированного решения? Никаких! Вот если судья нарушит сроки рассмотрения дела, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. В 2011 году к дисциплинарной ответственности было привлечено 115 судей, большинство — за нарушение сроков рассмотрения дел. Учитывая общую нагрузку на суд, практически каждого судью в любой момент можно привлечь к ответственности за нарушение сроков рассмотрения дела. Это даже круче, чем святая инквизиция. Высший совет юстиции, обладая такой возможностью, имеет практически неограниченную власть над судьями. И это называется независимостью суда. Поэтому судье проще принять немотивированное решение (особенно, если оно в пользу бюджета), чем нарушить срок рассмотрения дела.
Возможно ли оправдание немотивированному решению суда? Чтобы понять важность мотивации решения суда, достаточно сравнить правосудие с услугой. Что может быть в таком случае критерием (показателем) качества судебной услуги? Безусловно, это результат. Результатом выступает справедливое и мотивированное решение суда. Может ли быть оправдание некачественной услуге? Например, потому что много работы или маленькая зарплата. Готов ли судья или член Высшего совета юстиции получить некачественный ремонт автомобиля, потому что у автослесаря много заказов?

Почему же в таком случае немотивированное решение суда стало нормой?

Что же такое мотивированное решение суда? Нет другого более авторитетного источника, в котором можно найти ответ на этот вопрос, чем решения Европейского суда по правам человека. Сразу отметим, что четкое определение мотивированного решения — задача не из простых. Поэтому правильнее дать понимание мотивированного решения суда путем описания признаков немотивированного и мотивированного решения суда. Исходя из практики Европейского суда, не является мотивированным решение суда, если: содержит простое указание на норму закона; непонятно, почему суд пришел именно к таким выводам; из аргументации решения непонятно, поддержал ли суд вышестоящей инстанции доводы нижестоящей инстанции; уместные и важные аргументы стороны проигнорированы.

Мотивированным является решение суда если: основания, на которых базируется решение, указаны должным образом; доводы и мотивы, на которых базируется решение, указаны с достаточной ясностью; высказана позиция суда касательно всех уместных и важных аргументов стороны.

Практика Европейского суда уже сформировала подход к тому, что ожидает истец от судебной «услуги». Истец ожидает: понятное и доступное решение; решение, которое должно демонстрировать, что стороны были выслушаны и услышаны; возможность обжаловать такое решение и получить право на его пересмотр высшей инстанцией.

Если исходить из указанных критериев, то в большинстве случаев сегодняшняя судебная система генерирует решения, которые не являются мотивированными. На этом основании они могут быть отменены Европейским судом по правам человека в связи с нарушением права на справедливый суд.

Большинство решений украинских судов в спорах, где стороной выступает орган власти, содержит следующую структуру:

1. Согласно статье Закона ...

2. Согласно пункту Постановления ...

3. Таким образом ...

Такая структура не содержит логической цепочки и реального обоснования, которое позволяет установить, каким именно образом суд пришел к конечному выводу, который, как правило, сводится к следующим фразам-«пустышкам»:

— ответчик (орган государственной власти) действовал на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены действующим законодательством;

— ответчик действовал обоснованно, с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения (совершения действия);

— изложенные в апелляционной жалобе истцом доводы не опровергают выводов суда первой инстанции;

— руководствуясь внутренним убеждением, суд приходит к выводу о необоснованности исковых требований.

Недоумение — обычная реакция на содержание судебного решения.

То, что решение суда должно быть мотивировано, понимают и в Украине. Так, все процессуальные кодексы содержат положения относительно того, что решение должно быть мотивировано. Например, ст. 163 Кодекса административного судопроизводства предусматривает, что постановление суда состоит, среди прочего, из мотивировочной части с указанием: установленных судом обстоятельств со ссылкой на доказательства, а также мотивов непринятия во внимание отдельных доказательств; мотивов, из которых суд исходил при принятии постановления, и положения закона, которым руководствовался.

В некоторых случаях на необходимость мотивирования решения суда обращает внимание и Верховный суд Украины. Так, еще в далеком 2006 году на заседании президиума Высшего административного суда Украины рассматривался вопрос относительно обеспечения правильности судебных решений ВАСУ в связи с тем, что Судебная палата по рассмотрению административных дел ВСУ отменила решение ВАСУ именно из-за его немотивированности. Как отметил докладчик по этому вопросу, заместитель председателя ВАСУ Александр Панченко, недопустимо, чтобы в судебном решении мотивация укладывалась в одно предложение вроде «доводы кассационной жалобы не опровергают решения судов первой и апелляционной инстанции».

Однако между пониманием и реальным обеспечением того, чтобы действительно все решения судов были мотивированы, есть большая разница. Вышеприведенная статистика однозначно свидетельствует о том, что судебная система Украины в принципе не может предоставлять качественные услуги, т.е. обеспечить вынесение мотивированных судебных решений. Какой же выход? Расширить штат судей и увеличить финансирование судов? Поможет ли это? Обратимся к статистике. Согласно отчету Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commission for the Efficiency of Justice), в Украине в 2008 году на 100000 человек приходилось 15,1 судей. Для сравнения: в Норвегии — 11,3; в Дании — 6,9; в Швеции — 11,3; в Италии — 10,2; в Швейцарии — 14,1; и только в России — 24,2. Финансирование судебной системы в 2008 году в Украине составляло 0,17% от расходной части бюджета. Для сравнения: в Норвегии — 0,05; в Дании — 0,1; в Швеции — 0,14; в Италии — 0,18; Швейцарии — 0,22; в России — 0,24. Указанные данные свидетельствуют о том, что нет необходимости увеличивать штат судей и расходную часть бюджета — они уже соответствуют мировой практике.

Безусловно, что в абсолютных цифрах 0,17% от расходной части бюджета Украины и 0,14% от расходной части бюджета, например, Швеции, — это абсолютно разные цифры. Наглядно это соотношение демонстрируют данные о количестве средств, выделяемых из бюджета на судебную систему в пересчете на одного гражданина. Так, в 2008 году согласно данным Европейской комиссии, в Украине финансирование судов составило 3,1 евро на одного гражданина при среднегодовой зарплате 1971 евро. Для сравнения: в Норвегии — 34 и 42331 соответственно; в Дании — 41,8 и 47769; в Швеции — 43,5 и 29999; в Италии — 50,5 и 22746; в Швейцарии — 104 и 42331, в России — 16,9 евро при среднегодовой зарплате 5004 евро. О чем говорит эта статистика? Что только за счет роста ВВП можно увеличить финансирование судов. Может ли вырасти ВВП в стране, где бизнес лишен права на справедливый суд? Сегодняшнее состояние бюджета — красноречивый ответ на этот вопрос.

Справедливости ради следует отметить, что по состоянию на 2008 год соотношение поступлений в бюджет в виде судебного сбора (государственной пошлины) составляло всего 1% от суммы финансирования судов из бюджета. По сравнению с 2008 годом судебный сбор значительно возрос и уже составляет явно не 1%, но судам от этого легче не стало. Так что это тоже не выход.

Так какой же все-таки выход? Ответ на поверхности. Первое. Уменьшить количество дел, поступающих в суд. Для этого органы государственной власти должны бояться проигрывать дела в суде, для чего необходимо ввести ответственность для должностных лиц органов власти в случае отмены их решения судом. Когда им перестанет быть безразлично, они перестанут заваливать суд делами как мусором.

Второе. Установление на законодательном уровне количества часов, которые судья должен потратить на одно дело. Невозможно написать мотивированное решение, потратив 12 минут на изучение дела и написание решения. При таком количестве времени на судебное дело правосудие превращается в профанацию.

Третье. Установление на законодательном уровне четких критериев мотивированного и немотивированного решения, а также последствий в виде обязательной отмены немотивированного решения.

Четвертое. Установление для судьи последствий в случае систематического принятия немотивированных решений. Например, автоматическое отстранение от должности до прохождения аттестации в случае отмены решений вышестоящей инстанцией в связи с их немотивированностью.

Пятое. Установление принципа рассмотрения судом дела исключительно на основании материалов, которые были использованы государственным органом при вынесении решения.

Применяемый сегодня судами принцип официального выяснения обстоятельств дела превратил суд в орган, осуществляющий несвойственные ему функции, например, налоговую проверку.

Шестое. Установление на законодательном уровне требований к структуре иска и возражений на иск, что позволит судье быстрее и проще понимать суть спора и аргументы сторон.

Седьмое. Введение внешней оценки деятельности суда, выводы которой будут иметь последствия для должностных лиц суда.

Почему же все-таки так важно, чтобы решение органов власти было мотивированным? Потому что сказать, что белое на самом деле черное без аргументов легко. Но вот сказать то же самое обоснованно, с использованием аргументов и логических цепочек, намного сложнее, а иногда и невозможно.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
Чихуа
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 28 окт 2012, 00:13

Именем того, что… таким образом


Статья хорошая и правильная, но это всего лишь слова, слова, слова....
Говорить можно долго и правильно, но как реально все изменить?
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 28 окт 2012, 01:07

Уважаемая Чихуа, вопрос кАнечно интересный… И поставлен правильно!
Из всего, что написано в статье, в моей голове сильнее всего закарбувалось следующее:
Большинство решений украинских судов в спорах, где стороной выступает орган власти, содержит следующую структуру:
1. Согласно статье Закона ...
2. Согласно пункту Постановления ...
3. Таким образом ...
Такая структура не содержит логической цепочки и реального обоснования, которое позволяет установить, каким именно образом суд пришел к конечному выводу, который, как правило, сводится к следующим фразам-«пустышкам»:
<…>
Недоумение — обычная реакция на содержание судебного решения.

Но запомнилось не потому, что это меня как-то поразило, а по совсем другой причине. И состоит она в том, что точно такую же структуру имеют письма-разъяснения налоговой (но это ладно, это неудивительно, более того, это естественно) и, самое главное, такую же структуру имеют значительная (не побоюсь сказать – большая) часть статей, публикуемых в налогово-бухгалтерской прессе. А посмотрите на то, как идет обсуждение вопросов в темах на форуме. Разве там другая структура обсуждения, аргументации… Пусть не всегда, но более чем часто.
Мы сами сплошь и рядом аргументируем в споре/обсуждении свои выводы не построением логической цепочки и реальным обоснованием, а простыми ссылками на номера пунктов законодательных актов, на отдельные слова и кусочки фраз из этих актов. А это не аргумент – это пустышка. Для того, чтобы такая ссылка действительно стала аргументом, надо логически обосновать, почему написанное в нормативном акте надо понимать именно так, а не иначе. А с этим проблема.
Налоговая своими письмами-разъяснениями задает определенный дискурс обсуждения. Очень удобный для нее дискурс – логики не требуется, а нужно просто половчей жонглировать номерами пунктов, цитатами, словами… А мы не всегда можем из этого дискурса вырваться.
А потом весь этот примитив переносится в исковые заявления и в возражения к ним. И что суду остается делать? Ему некогда самостоятельно выстраивать логическую цепочку. Ему дискурс рассмотрения задают истец и ответчик. И в рамках его он и находится.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 28 окт 2012, 01:55

Если бы в этом была вся проблема....
Тогда достаточно было бы одному из участников цепочки просто включить мозги: истцу или судье. Если включит мозги ответчик, то я поздравлю нас с новой эрой в жизни государства Украина.
Однако судья - такой же винтик госмашины.
Остается налогоплательщик-истец. Но он, как правило, замордован произволом государства. Хорошо, если есть силы судиться и как-то противостоять, что-то логически доказывать.
Но чаще всего сил нет. Бухгалтеру на невысокой зарплате совсем не до этого, собственнику - тоже не до этого.

Почему вал исков стал больше?... я вижу этому две причины:
1) непонятки налогового кодекса и разногласия
2) усиление давления со стороны ГНС - ибо властям нужны деньги, все больше и больше.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.


Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, Galla, Gb, MR, Roomrocks, Ya