Заключение посреднических и СД договоров ГОСпредприятиями

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Заключение посреднических и СД договоров ГОСпредприятиями

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Добрий день коллеги! Появился вот такой, заслуживающий внимания, документ. Правда он будет интересен не всем.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 296
ПОРЯДОК
укладення державними підприємствами, установами,
організаціями, а також господарськими товариствами,
у статутному капіталі яких частка держави перевищує
50 відсотків, договорів про спільну діяльність,
договорів комісії, доручення та управління майном

Скрытый текст: показать
1. Цей Порядок визначає механізм укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків (далі — суб’єкт господарювання), договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (далі — договір).
2. Суб’єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, іншому суб’єкту управління об’єктами державної власності, зокрема Національній або галузевій академії наук (далі — орган управління), звернення щодо погодження укладення договору разом з такими документами:
1) попередньо погоджений сторонами проект договору;
2) засвідчені копії статутів (положень) суб’єкта господарювання та сторони (сторін), з якою (якими) передбачається укласти договір;
3) інформація про суб’єкта господарювання, зокрема про:
виробничі потужності, обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортної;
кількість робочих місць;
рівень прибутковості за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої;
державну реєстрацію прав власності або користування будинками (спорудами) та земельними ділянками, які передбачається використовувати за договором;
перебування майна, яке передбачається використовувати за договором, в заставі, податковій заставі, оренді, лізингу.
Суб’єкт господарювання подає також бізнес-план з визначенням етапів, строків, шляхів і засобів виконання договору, джерел його фінансування, впливу результатів укладення договору на фінансовий план суб’єкта господарювання;
4) інформація про сторону (сторони), з якою (якими) передбачається укласти договір, а саме:
повне найменування сторони;
дані про її державну реєстрацію;
відомості, що підтверджують здатність сторони забезпечити належне виконання своїх договірних зобов’язань, зокрема фінансову та професійну спроможність;
5) звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.
Зазначений звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна або за наявності незначних недоліків, що не вплинули на достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим актам;
6) обґрунтування способу використання державного майна з відповідними розрахунками.
3. Орган управління готує протягом місяця з дня надходження від суб’єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін’юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України.
Зазначений проект повинен, зокрема, містити істотні умови договору, укладення якого пропонується погодити, щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору — розмір часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів.
До проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження укладення договору органом управління додаються такі документи:
звернення суб’єкта господарювання до органу управління щодо погодження укладення договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2—6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений органом управління проект договору;
висновок органу управління щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб’єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором;
висновок органу управління про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку пропозицій суб’єкта господарювання, який планує укласти договір.
4. Орган управління подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення щодо погодження укладення договору разом з документами, зазначеними в абзацах четвертому — шостому пункту 3 цього Порядку.
5. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження укладення договору орган управління здійснює заходи щодо забезпечення його укладення суб’єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.
6. Зміни до укладених договорів у частині істотних умов вносяться в порядку, передбаченому цим Порядком для їх укладення.

Аватара пользователя
Al Shurshun
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Контактная информация:

Заключение посреднических и СД договоров ГОСпредприятиями

Непрочитанное сообщение Al Shurshun »

Уважаемые коллеги !

Приятно видеть, как развивается система вялотекущего растаскивания государственного имущества.
В отношении Порядка №296 наиболее привлекательным является пункт 5
5) звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.
Зазначений звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна або за наявності незначних недоліків, що не вплинули на достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим актам;
Сразу же вспомнилось распоряжение КМУ от 2008 года №713-р.
Принципы его применения повергают в недоумение.

Приведу пример в части применения этого распоряжения и, соответственно, Порядка №296, в любимой сфере - недропользовании.

Поскольку имеется прямой запрет Кодекса о недрах и Закона о нефти и газе на вовлечение в совместную деятельность прав пользования недрами - осуществление любого вида хозяйственной деятельности, в результате которого минеральное вещество в недрах превращается в товарные запасы в собственности конкретного субъекта хозяйствования; Компетентные господа изобрели шикарный ход, который состоит в следующем.
Имуществом, передаваемым в частичную совместную собственной, объявляется скважина или карьер - т.е. горная выработка.
При этом, никого не смущает, Изображение что и скважина и карьер в хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых выполняют всего лишь функцию ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. :a_g_a:
Для сомневающихся в правомерности такого определения приведу тот же пример, что и приводил Компетентным господам:
заключите со мной ДСД на использование нефтяной (обустроенной по всем требованиям) скважины, которая будет иметь адрес г.Киев ул.Грушевского (номер каждый волен придумать сам) и ... и начнем все вместе ждать, КОГДА эта скважина принесет нам НЕФТЬ или ГАЗ ...
В ответ слышал, что-то вроде "Ну-у-у-у, понимаете это не та скважина, которая НУЖНАЯ скважина ... " Изображение
В госсобственности еще есть где-то 4000 скважин углеводородного сырья ... их хорошо бы поинтенсифицировать в рамках ДСД под рентную плату 0 (прописью НОЛЬ) гривен и копеек.
Выводы каждый может сделать сам

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична
Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей