Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

экологический административно-хозяйственный штраф

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 08 июн 2014, 17:08

Уважаемые коллеги !

Похоже на смену периоду собственно налоговых экологических платежей пришел период расширения применения административно-хозяйственных штрафов с сфере природопользования.

Народные депутаты: Барвіненко В.Д, Герега О.В., Зарубінський О.О., Зубко Г.Г. зарегистрировали проект за №4025а зарегистрировали Проект Закону про запобігання скиданню забруднюючих речовин внутрішні води України.
Авторы проекта обозначили:
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА писал(а):
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Річки, озера, водосховища значною мірою забруднюються промисловими та господарськими відходами. Стоки, наявність яких пояснюється потребами виробництва, містять значну кількість неорганічних сполук, які потрапивши у водойми можуть викликати небезпечні захворювання. “Постачальниками” стічних вод, складних за вмістом, є в основному об’єкти промисловості.
Сучасні металургійні підприємства заповнюють водоймища тисячами кубометрів забрудненої води, де в основному розчинені речовини, що містять залізо.
В стічних водах різних заводів і фабрик виявляють феноли, роданіди, ціаніди, аміак, тощо.
При цьому більшість великих виробництв користуються застарілим устаткуванням для очищення води, яка використовувалась у виробництві. На окремих підприємствах, це устаткування не оновлювалось ще з радянських часів.


2. Мета законопроекту
Проект закону розроблено з метою збереження водних ресурсів від технологічно забруднення. Для забезпечення даних заходів необхідно запровадити вимогу використовувати виключно сучасні, ефективні системи очистки промислових та побутових стічних вод. Данні заходи дадуть змогу зберегти водні ресурси держави.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Проектом закону пропонується встановити заборону заводам та фабрикам використовувати устаткування для очистки води, що скидається в річки, старше за 10 років.
Також закон встановлює штраф для підприємства, у разі невиконання цієї вимоги.


4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Питання охорони водних ресурсів України регулюється Конституцією України, Водним кодексом України, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Прийняття цього закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.


5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України, а переоснащення підприємств буде здійснюватися за їх рахунок.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.
Прийняття цього законопроекту зобов’яже користувачів водних ресурсів України в обов’язковому порядку застосовувати виключно нові технології при очищенні води, яка скидається у річки, озера та інші водні об’єкти.


При этом:

ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про запобігання скиданню забруднюючих речовин
у внутрішні води України”


Цей закон спрямований на захист водних ресурсів України та недопущення використання застарілого й неефективного устаткування для очищення води, яка використовувалась в промисловості та скидається у внутрішні води України.

Стаття 1. Заборона використання застарілого устаткування для очищення води, що скидається до внутрішніх вод України.
1. Будь-яким водокористувачам, які здійснюють скидання води у внутрішні води України, забороняється використовувати очисні споруди, устаткування, установки та інші засоби очищення води старші за 10 років.
2. Всі водокористувачі, які здійснюють скидання води у внутрішні води України, зобов’язані в продовж 2-х років з моменту набрання чинності цим законом оновити очисні споруди, устаткування, установки та інші засоби очищення води.

Стаття 2. Відповідальність за використання застарілого очисного устаткування.
1. Суб’єкти господарювання, що допустили використання очисних споруд, устаткування, установок та інших засобів очищення води старших за 10 років сплачують штраф в розмірі 3 % від доходу за попередній рік.
2. Штраф сплачується у порядку встановленому законодавством.

Стаття 3. Прикінцеві положення
1) Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, окрім статті 2, яка набирає чинності через 2 роки з моменту опублікування цього Закону.
2) Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Вот такой вот любопытный закон.

1) Всё никак невдомёк, что сбросы в водные объекты это - суть РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, но в водных объектах и водопользование здесь только средство транспортирования этих самых отходов.

2) Глава 15 Хозяйственного кодекса конечно предусматривает применение административно-хозяйственных санкций, но только за нарушение СУЩЕСТВЕННЫХ условий использования природного объекта. В проекте об этом ничего.

3) Совсем недавно в Водном кодексе демократизировали разрешительную систему водопользования - дают местные власти ну абсолютно все и всем. При этом, проект не предполагает чего-то в части процедуры установления этих самых СУЩЕСТВЕННЫХ условий использования водного объекта.

4) А том кто же обеспечит применение этого вот пункта "2. Штраф сплачується у порядку встановленому законодавством" статьи 2 проекта - вообще ничего ...

Хороший проект - пустой в части механизма применения, но с почином ...

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарили: 2
bur, vins
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3063
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 06 июл 2014, 23:05

Уважаемые коллеги !

Мы получили квалифицированное мнение от ВРУ
Печально, но высокие эксперты не различают административные штрафы, применяемые к должностным лицам, и административно-хозяйственные штрафы, применяемые к субъектам хозяйствования -
НЕТ не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ

Головне науково-експертне управління писал(а):
ВИСНОВОК
на проект Закону України « Про запобігання скиданню забруднюючих речовин у внутрішні води України» (реєстр. № 4025а від 05.06.2014р.)


У проекті пропонується заборонити водокористувачам скидання вод у внутрішні водойми України, якщо вони використовують очисні споруди, устаткування, установки та інші засоби очищення вод, строк експлуатації яких перевищує 10 років. Передбачена також санкція за порушення цієї вимоги у вигляді штрафу в розмірі 3% від доходу за попередній рік. Окрім того, у проекті пропонується встановити перехідний період у два роки, протягом якого необхідно всім водокористувачам оновити очисні споруди, устаткування, установки та інші засоби очищення вод.
Проаналізувавши проект, Головне управління вважає за необхідне висловити щодо нього наступні зауваження.
1. Насамперед виникає сумнів у доцільності прийняття окремого закону (який складається аж із трьох статей), оскільки порушені в ньому питання вже достатньою мірою врегульовані в чинному законодавстві.
2. Запропонований у проекті спосіб охорони вод від забруднення не узгоджений з екологічним законодавством, у тому числі з водним законодавством, яке регулює питання скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, зокрема, у водні об‘єкти. Таке регулювання згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» базується на нормуванні викидів забруднюючих речовин за допомогою екологічних нормативів, які встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин тощо (ст. 33). У Водному кодексі України конкретизуються відповідні вимоги зазначеного Закону. Система нормативів в галузі використання і охорони вод за ст. 35 ВК України включає: нормативи екологічної безпеки водокористування; екологічний нормативів якості води водних об‘єктів; нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об‘єкти; технологічні нормативи використання води. На ці нормативи мають орієнтуватися підприємства, організації, установи, що є водокористувачами. З метою забезпечення додержання відповідних нормативів вони повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення скидів або їх знешкодження, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин (частина друга ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). При цьому право на скидання забруднюючих речовин у водні об‘єкти виникає лише на підставі дозволу, що видається водокористувачам у встановленому порядку (ст. 49 ВК України). Отже з точки зору чинного законодавства важливим є не строк експлуатації засобів очищення вод, а їх здатність забезпечувати дотримання відповідних нормативів охорони вод від забруднення.
3. Викликає заперечення запропонована у проекті санкція за використання застарілого очисного устаткування у вигляді штрафу в розмірі 3% від доходу за попередній рік. Такого роду правопорушення та санкції не передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (розділ XV) та ВК України (ст. 110). Згідно з ст. 70 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначення складу екологічних правопорушень та порядок притягнення винних до адміністративної відповідальності за їх вчинення встановлюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). В останньому ж розмір штрафу встановлюється з урахуванням визначеної у законодавстві суми неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Зокрема, згідно з частиною першою ст. 59 КУпАП забруднення і засмічення вод тягнуть за собою накладання штрафу на громадян у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п‘яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Керівник Головного управління В.Борденюк
Вик.: М.Єрофеєв, В. Рибачек


С уважением :a_g_a:
P.S. вспомнился детский анекдот о ребенке, который подглядывал в спальню родителей - "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу ..."
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
Marlboro
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3063
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron