Госфинуслуг -> Нацкомфинуслуг -> Нацкомфиннадзор

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Госфинуслуг -> Нацкомфинуслуг -> Нацкомфиннадзор

Непрочитанное сообщение налоговик »

Есть тема ГНАУ -> ГНСУ -> Миндоходов -> ГНСУ ..., но не налоговиками едины
С сайта Минфина

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання ринків цінних паперів і фінансових послуг"
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
1) частину другу статті 16-1 викласти в такій редакції:
«2. Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за банківськими групами та небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національний банк України, відповідно до цього Закону, інших законів України.
Національна комісія з фінансового нагляду здійснює нагляд на консолідованій основі за іншими небанківськими фінансовими групами.»;
2) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:
щодо ринку банківських послуг, діяльності кредитних спілок, страхових компаній, ломбардів, бюро кредитних історій, компаній, що надають послуги з лізингу та факторингу, діяльності платіжних систем та систем розрахунків - Національним банком України;
щодо інших ринків фінансових послуг - Національною комісією з фінансового нагляду.
Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом.»;
3) у статті 22 слова «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» замінити словами «Національна комісія з фінансового нагляду»;
4) статті 23 і 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Організація діяльності Національної комісії з фінансового нагляду
1. Національна комісія з фінансового нагляду є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який діє за колегіальним принципом.
2. Національна комісія з фінансового нагляду не може бути учасником фінансових ринків як емітент облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик або здійснювати будь-яку іншу діяльність на фінансових ринках, крім передбаченої цим Законом.
3. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.
Голова та члени Комісії, призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України.
Національна комісія з фінансового нагляду набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
4. Головою та членами Національної комісії з фінансового нагляду можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.
Голова та члени Національної комісії з фінансового нагляду не можуть бути власниками корпоративних прав фінансових установ, професійних учасників фондового ринку.
5. Строк повноважень Голови та члена Національної комісії з фінансового нагляду становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Національної комісії з фінансового нагляду більше двох строків підряд.
6. Голова та член Національної комісії з фінансового нагляду можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.
Повноваження члена Національної комісії з фінансового нагляду припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена Національної комісії з фінансового нагляду набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України.
Після закінчення строку повноважень Голова або член Національної комісії з фінансового нагляду продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.
7. Основною формою роботи Національної комісії з фінансового нагляду як колегіального органу, є засідання, які проводяться за рішенням Голови комісії.
Засідання Національної комісії з фінансового нагляду є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Національної комісії з фінансового нагляду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з фінансового нагляду мають по одному голосу кожен.
8. Положення про Національну комісію з фінансового нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.
Гранична чисельність працівників Національної комісії з фінансового нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України. Штатний розпис Національної комісії з фінансового нагляду затверджується Головою Національної комісії з фінансового нагляду за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура Національної комісії з фінансового нагляду затверджується Головою Національної комісії з фінансового нагляду в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України.
9. Національна комісія з фінансового нагляду є юридичною особою і має відокремлене майно, що є державною власністю.
Національна комісія з фінансового нагляду може створювати та ліквідовувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з фінансового нагляду. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується Національною комісією з фінансового нагляду.
10. За рішенням Національної комісії з фінансового нагляду може створюватися Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються Національною комісією з фінансового нагляду. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Національною комісією з фінансового нагляду.

Стаття 24. Голова Національної комісії з фінансового нагляду

1. Національну комісію з фінансового нагляду очолює Голова, якого призначає та звільняє Кабінет Міністрів України.
2. Голова Національної комісії з фінансового нагляду:
1) здійснює керівництво поточною діяльністю Національної комісії з фінансового нагляду та вирішує всі питання діяльності Національної комісії з фінансового нагляду за винятком тих, які належать до компетенції Національної комісії з фінансового нагляду як колегіального органу;
2) діє без довіреності від імені Національної комісії з фінансового нагляду у межах, встановлених законодавством України;
3) представляє Національну комісію з фінансового нагляду у відносинах із державними органами іноземних держав з питань нагляду за діяльністю фінансових установ та міжнародними організаціями;
4) видає накази, розпорядження тощо з питань, що належать до його компетенції;
5) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Національної комісії з фінансового нагляду заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
6) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
7) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;
8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Національної комісії з фінансового нагляду.»;

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей