Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

янтарная рента

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 22 июл 2016, 19:23

Уважаемые коллеги

похоже пришло время специализированных изменений налогообложения рентной платой за добычу янтаря, знакомимся :ga-ze-ta;Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину)
4005а писал(а):
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину)


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Розділ XX «Перехідні положення» доповнити підрозділом 93 такого змісту:
«Підрозділ 9-3. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що справляється за видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів

1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що справляється за видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів (далі – рентна плата за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість) є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які:
а) уклали договори на виконання робіт з рекультивації із власниками та (або) постійними користувачами земельних ділянок законсервованих та визнаних законодавством, як деградовані земельні ділянки лісового фонду та (або) сільськогосподарського призначення, в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів (далі – законсервовані земельні ділянки);
б) набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих короткотермінових спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, як етапу з виконання договорів про виконання робіт з рекультивації із власниками та (або) постійними користувачами земельних ділянок законсервованих та визнаних у визначеному законодавством, як деградовані земельних ділянок лісового фонду та (або) сільськогосподарського призначення, в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів.
2. Об’єктом оподаткування рентною платою за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість є площа зазначених у договорах на виконання робіт з рекультивації законсервованих земельних ділянок, яка відповідає зазначеній у спеціальному дозволі площі ділянки надр.
Не є об’єктами оподаткування ділянки надр в частині площі земельних ділянок, для яких власником підписано акти завершення робіт з рекультивації деградованих земель.
3. База оподаткування рентною платою за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, для одиниці площі об’єкта оподаткування відповідає еквіваленту 1 100 євро для місячного звітного (податкового) періоду.
4. Ставка оподаткування рентною платою за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, для місячного звітного (податкового) періоду відповідає 1 (одиниці) для квітня-жовтня і 0 (нулю) для січня-березня та листопада-грудня календарного року.
5. Податкові зобов’язання з рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, за місячний звітний (податковий) період обчислюються як алгебраїчний добуток величин: об’єкту оподаткування та бази оподаткування.
6. Податковий період для рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, складає календарний місяць.
7. Строк та порядок сплати рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, сплачуються платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість. Починаючи з календарного місяця наступного за місяцем отримання спеціального дозволу на користування надрами платник подає до контролюючого органу за місцем розташування ділянки надр податкову декларацію, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, до закінчення визначеного розділом II цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за місячний податковий (звітний) період.».
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


и всё это в местный бюджет на финансирование создания новых рабочих мест и новых источников энергообеспечения территорий Полесья :ga-ze-ta; Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо визначення напрямів цільового використання рентної плати за видобування бурштину)
4006а писал(а):

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо визначення напрямів цільового використання рентної плати за видобування бурштину)


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:
1. Пункт 5 частини другої статті 29 викласти у такій редакції:
«5) 75 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім: рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; крім рентної плати за користування надрами для видобування бурштину в межах ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи на користування надрами для виконання договорів на виконання робіт з рекультивації із власниками та (або) постійними користувачами земельних ділянок законсервованих та визнаних у визначеному законодавством, як деградовані земельних ділянок лісового фонду та (або) сільського господарського призначення, в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів, яка повністю зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів для фінансування програм з вирощування рослинних енергетичних культур – сировини для виробництва на цих територіях альтернативних немоторних палив);»
2. Частину першу статті 691 доповнити новим пунктом 51 у такій редакції:
«51) 100 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування бурштину в межах ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи на користування надрами для виконання договорів на виконання робіт з рекультивації із власниками та (або) постійними користувачами земельних ділянок законсервованих та визнаних у визначеному законодавством, як деградовані земельних ділянок лісового фонду та (або) сільського господарського призначення, в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів, для фінансування програм з вирощування рослинних енергетичних культур – сировини для виробництва на цих територіях альтернативних немоторних палив».
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


поживём - пожуём :oops: :D


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3055
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 632 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 07 сен 2016, 13:10

Уважаемые коллеги

Верховный совет начал работать

Изображение

включили и проект изменений Налогового кодекса в части янтарной ренты

Изображение

вот только общие принципы регулирования добычи янтаря собираются установить по проекту

Изображение

в то время, как специальный порядок изложен в другом проекте, который в Повестке дня не просматривается

Изображение

дивные дела твои Господи – будут скрещивать ужа и ежа


С уважением :a_g_a: 1388
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3055
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 632 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 22 сен 2016, 13:25

Уважаемые коллеги

янтарная эпопея всё продолжается и её решение усматривается в принятии Проекту Закону про видобування та реалізацію бурштину (№1351-1 від 26.12.2014)

проект, несомненно, интересен, но он предлагает урегулировать ситуации с получением прав пользования недрами для добычи янтаря на "новых" объектах недр – т.е. обычных условий начала горных работ на объекте недропользования

в этой ветви уже описан Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину) (№4005а від 15.07.2016), который предлагает урегулирование налогообложения рентной платой для радикально иной ситуации – "разграбленных" объектов недр

ситуация характеризуется тем, что у собственника (собственников), землепользователей "на руках" имеется
деградированый в результате горных работ "копателей" земельный участок

земельный участок который в земельном кадастре идентифицирован, как сельскохозяйственные угодья

земельный участок, за который
необходимо уплачивать земельный налог (арендную плату за земельные паи), в то время, как никаких сельскохозяйственных работ и естественно доходов - нет

земельный участок, на восстановление и возврат к использованию (рекультивацию) у собственника (собственников), землепользователей нет финансовых ресурсов

земельный участок, который даже после усилий собственника (собственников), землепользователей по
несёт риски быть ПОВТОРНО деградированым в результате горных работ "копателей" земельный участок ибо при "первых" горных работ "копателей" разграбление недр составляет от 30 до 70% первичных запасов янтаря

именно для такой ситуации, когда необходимо иметь механизм ВОЗВРАТА земель деградированых горных работ "копателей" в хозяйственную деятельность, в том числе и лесохозяйств, и был подготовлен Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину) (№4004а від 15.07.2016), в сочетании с Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину) (№4005а від 15.07.2016)


:ga-ze-ta;
№4004а від 15.07.2016 писал(а):
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину)


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) такі зміни:

1. Статтю 14 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«видобування корисних копалин для забезпечення рекультивації законсервованих земельних ділянок в межах ділянок надр площею до 5 гектарів, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів;»;
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2. Статтю 15 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«Тимчасове, строком до 5 років, користування надрами в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів здійснюється надрокористувачами – виконавцями договору з рекультивації законсервованих земельних ділянок в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів.»

3. Статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту:

«Спеціальні дозволи на користування надрами для видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів в 5 денний термін від дати подання відповідної заяви надаються безоплатно суб’єктам господарювання, які уклали із власниками законсервованих земельних ділянок в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів, договір на виконання робіт з рекультивації.»

4. Статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Гірничий відвід не надається на ділянки надр надані у порядку передбаченому цим Кодексом для видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів, для забезпечення укладеного договору на виконання робіт з рекультивації.»

5. Статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Земельні ділянки на ділянки надр надані у порядку передбаченому цим Кодексом для видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів, надаються в користування на підставі укладеного договору на виконання робіт з рекультивації в межах законсервованих земельних ділянок.»

ІІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.19.09. Главное научно-экспертное управление ВСУ изложило к проекту свои выводы
:ga-ze-ta; :ga-ze-ta;
ВИСНОВОК
на проект Закону України
«Про внесення змін до Кодексу України про надра
(щодо справляння рентної плати за видобування бурштину)»
(реєстр. № 4004а від 15.07.2016 р.)


У проекті пропонується внести зміни до Кодексу України про надра (далі - КУН), якими, зокрема, запроваджується новий вид користування надрами («видобування корисних копалин для забезпечення рекультивації законсервованих земельних ділянок в межах ділянок надр площею до 5 гектарів, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів»), що передбачені статтею 14 КУН.

Пропонується також встановити строк користування (до 5 років) для зазначених цілей та порядок надання спеціальних дозволів «на користування надрами для видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів» тощо.

Головне управління, проаналізувавши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження і пропозиції.

1. Назва проекту, в якій йдеться про «справляння рентної плати за видобування бурштину», не узгоджується із його змістом, в якому питання справляння рентної плати не регулюються жодним чином.

2. Управління не підтримує запровадження нового виду користування надрами - «видобування корисних копалин для забезпечення рекультивації законсервованих земельних ділянок в межах ділянок надр площею до 5 гектарів, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів» (зміни до статті 14 КУН), оскільки у цій статті серед низки інших видів користування надрами вже передбачено такий вид як «видобування корисних копалин» (абз. 3 ч.1 ст. 14 КУН). Визначення ж особливостей видобування корисних копалин у межах зазначеного виду, не потребує зайвого дублювання у цій статті.

3. Складною для сприйняття та неузгодженою у проекті вбачається сама назва запропонованого виду користування надрами, у якій йдеться про «видобування корисних копалин для забезпечення рекультивації законсервованих земельних ділянок», тоді ж як спеціальні дозволи у змінах до статті 16 КУН пропонується видавати на «користування надрами для видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість» (зміни до ст.15 та ін. КУН). При цьому не зрозуміло, що є прерогативою при такому користуванні надрами: рекультивація земель чи видобування бурштину, що не виключає видобування й інших корисних копалин.

4. У проекті змішуються заходи з «рекультивації земельних ділянок», «консервації земельних ділянок», а також визначення «земельних ділянок, що частково втратили промислову значимість» (ст. ст. 14-16 проекту), які мають різний механізм правового регулювання. Так, заходи з «рекультивації» порушених земель здійснюються в порядку, визначеному земельним законодавством, на підставі розробленого проекту землеустрою (ст. ст. 166, 183 Земельного кодексу України), а не на підставі «договору з рекультивації законсервованих земельних ділянок» (ст. 15 проекту), або «договору на виконання робіт з рекультивації» (ст.ст. 16, 17, 18 проекту), як передбачено у проекті.

Щодо консервації земельних ділянок, то наслідком таких заходів є «припинення їх (земель) господарського використання на визначений термін та залуження або заліснення» (ч. 2 ст.172 ЗК України). Аналогічні положення стосуються і консервації гірничодобувних об’єктів, якій підлягають такі родовища корисних копалин чи їхніх частин «після вироблення запасів корисних копалин, а також у разі, коли за техніко-економічними розрахунками та іншими обґрунтуваннями подальша розробка родовищ чи його частин є недоцільною або неможливою» (ч. 1 ст. 54 КУН). У зв’язку з цим, реалізація пропозицій проекту щодо видобування корисних копалин, зокрема, бурштину, «для забезпечення рекультивації законсервованих земельних ділянок» є неможливою, оскільки таке видобування є господарською діяльністю, яка, однак, не може здійснюватися на законсервованих земельних ділянках.

До того ж формулювання «користування надрами в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість..», чи «видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість…» (ст.ст. 16, 18 та ін. проекту), не узгоджуються із статтею 46 КУН, якою передбачено, списання запасів корисних копалин, які «втратили промислове значення». Тобто, такі корисні копалини «підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства», а не подальшому видобуванню для рекультивації.

5. Управління не вбачає потреби у доповненні статті 16 КУН новою частиною, якою встановлюється порядок надання спеціальних дозволів «на користування надрами для видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів». З положень проекту такі дозволи мають надаватися на підставі поданої заяви «суб’єктами господарювання, які уклали із власниками законсервованих земельних ділянок … договір на виконання робіт з рекультивації». Разом з тим, такий порядок отримання спеціального дозволу не узгоджується із загальними положеннями чинної редакції статті 16 КУпН щодо конкурсних засад отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Крім того, в змінах до ст. 16 КУН не визначено суб’єкта, уповноваженого надавати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину.

6. Проект містить внутрішні неузгодженості. Зокрема, зміни до статей 17, 18 КУпН, в яких йдеться про «видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість …, для забезпечення укладеного договору на виконання робіт з рекультивації» не узгоджуються з пропозиціями до статей 14-16 КУпН, в яких зазначається про «видобування корисних копалин для забезпечення рекультивації законсервованих земельних ділянок».

7. Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, наслідком його прийняття «має стати усунення протистоянь між правоохоронними організаціями та нелегальними копачами бурштину, зниження соціальної напруги у областях, що мають поклади цього каміння». Однак за змістом проекту передумовою отримання спеціального дозволу на користування надрами є здійснення «господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів», тобто у законопроекті пропонується фактично легалізувати незаконну діяльність «нелегальних копачів бурштину», з чим навряд чи можна погодитися. Вважаємо, що на законодавчому рівні має бути визначений порядок видобування бурштину в цілому, а не лише для суб’єктів, які здійснюють господарську діяльність з видобування бурштину без наявності дозвільних документів (зокрема, у першому читанні Верховною Радою України прийнято
законопроект реєстр.№ 1351-1, присвячений видобуванню та реалізації бурштину).
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Керівник Головного управління В. І. Борденюк

Вик.: С. В. Кузнєцова, Т. О. Рахнянська.когда прочитал в висновке фразу
тобто у законопроекті пропонується фактично легалізувати незаконну діяльність «нелегальних копачів бурштину», з чим навряд чи можна погодитися
очень захотелось спросить экспертов: ты сам-то понял что хотел сказать... :lol:

по-видимому, всё же пару слов к этому самому "висновку" следует написать:

Сьогодні ситуація в окремих регіонах Ровенської та Житомирської областей характеризується масовими проявами незаконного видобування бурштину.

Разом з тим наростає екологічна катастрофа спричинена тим, що сотні-тисячі гектарів земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення виключені із господарського використання.

Виключення земель із господарського використання відбувається в наслідок деградації таких земельних ділянок гірничими роботами з добування бурштину.

При цьому власники таких земельних ділянок, які перебувають, як приватній так і державній власності, а також постійному користуванні лісогосподарських підприємств, не мають необхідних джерел відновлення господарських властивостей таких ділянок.

Натомість, поодинокі приклади лісогосподарських та гірничих підприємств в реалізації проектів з відновлення земельних ділянок лісового фонду не мали успіху у зв’язку із деградацією залісених земельних ділянок «повторним» видобування бурштину «копачами» з покладів більш глибокого залягання.

Метою цього проекту є забезпечення для власників земельних ділянок деградованих в результаті видобування бурштину «копачами» умов повернення земельних ділянок до господарського використання за рахунок доходів від видобування «залишкових» запасів бурштину в надрах таких ділянок надр.

Ключовим елементом проектом є схвалене у визначеному законодавством порядку рішення власників земельних ділянок, що деградовані в результаті гірничих робіт з добування бурштину «копачами», про їх консервацію для рекультивації та залісення.

При цьому одним із елементів робіт з рекультивації запропоновано затвердити добування «залишкових» запасів бурштину з метою недопущення повторних гірничих робіт з добування бурштину «копачами».

Суб’єкти, які приймають на себе обов’язок із рекультивації та залісення земельних ділянок, отримують короткотерміновий спеціальний дозвіл на користування надрами для виконання робіт з видобування, що відрізняє їх від існуючої практики «погоджень» Державною службою геології та надр України масштабних будівельних проектів.

к п.1 "висновку"
Проект є складовою пакету законопроектів із забезпечення умов використання доходів рентної плати від видобування «залишкових» ресурсів бурштину ділянок надр земельних ділянок деградованих в результаті добування бурштину «копачами».

Оскільки, Податковим кодексом України платниками рентної плати є власники спеціального дозволу на користування надрами, то назва запропонованого проекту (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину) може бути уточненим, як (щодо формування умов справляння рентної плати за видобування бурштину)


к п.2 "висновку"
Запровадження спеціального виду користування надрами, де видобування корисної копалини є лише однією із господарських операцій під час реалізації господарської діяльності, на, приклад, масштабних будівельних проектів з поліпшення земель водного фонду, як то спорудження нових русел, фарватерів, водних об’єктів (озера, пожежних накопичувачів) вочевидь є більш ефективною та прозорою системою державного регулювання використання надр, ніж існуюча система «погоджень» на виконання будівельних робіт.

к п.3 "висновку"
Проектом однозначно вказано, що вказані спеціальні дозволи видаються виключно за ініціативою органів місцевого самоврядування, які ідентифікували відповідні деградовані земельні ділянки. При цьому видобування бурштину є лише однією із господарських операцій по забезпеченню рекультивації земель, яка виконує 2 (дві) функції – елемент джерела фінансування робіт, а також елемент перестрахування щодо недопущення на рекультивованій земельній ділянці повторного видобування бурштину «копачами»

к п.4 "висновку"
Зазначений проект землеустрою слід вважати лише формою затвердження істотних умов договору з рекультивації земель
Таким чином регулюючі елементи проект землеустрою будуть затверджені у відповідних договорах між власниками земельної ділянки в особі органів місцевого самоврядування та підрядниками

п.13-15 Порядку консервації земель (в редакції 2013) зазначено:

13. Проект консервації земель не підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації.
14. Проект консервації земель затверджується замовником.
15. Проект консервації земель передається розробником до територіального органу Держгеокадастру для забезпечення його зберігання в місцевому фонді документації із землеустрою


Наведені підходи із прийняття рішення про консервацію деградованих земель є неприйнятними, оскільки, вони передбачені для суб’єктних умов – тобто деградація земельної ділянки відбувається в результаті її використання гірничим підприємством.

У той час, як деградовані земельні ділянки перебувають у власності та користуванні осіб, які не провадили гірничих робіт і не мають накопичених фінансових ресурсів, що передбачаються при функціонуванні гірничих робіт.

При цьому проект, власне, й передбачає включення видобування виключно бурштину під час робіт з рекультивації, як джерела фінансування та елемента перестрахування щодо недопущення на рекультивованій земельній ділянці повторного видобування бурштину «копачами»


Порядок статті 46 передбачає списання запасів корисної копалини з балансу гірничого підприємства, які таке підприємство приймає з отримання спеціального дозволу із оціненими запасами.

У випадку ділянок надр пограбованих «копачами» на 30-70% від прогнозних ресурсів відсутні суб’єкти (гірничі підприємства із оціненими запасами), які могли б виконати операції із «списання запасів» у порядку ст. 46 Кодексу про надра


к п.5 "висновку"
Проект не пропонує зміни державного регулятора – Держгеонадр. Передбачається лише підстава надання спеціального дозволу – за поданням органу місцевого самоврядування, який у визначеному земельним законодавством порядку прийняв рішення щодо консервації окремих земельних ділянок з метою рекультивації, у тому числі шляхом залісення.

к п.6 "висновку"
Проект не містить неузгодженостей – видобування бурштину в межах законсервованих земельних ділянок відноситься до елементів рекультивації та є джерелом з виконання таких робіт.

Чинний ГОСТ 17.5.3.04-83 «Загальні вимоги до рекультивації земель» не встановлює заборону щодо операцій з усунення причин негативного впливу на земельну ділянку – в даному випадку упередження деградації земель «копачами» у разі присутності ресурсів бурштину.


к п.7 "висновку"
Проект пропонує визначити загальний порядок надання ділянок надр для використання з наданням відповідних спеціальних дозволів у формі видобування в межах деградованих земельних ділянок, на яких гірничі роботи «копачами» вже не здійснюються, але наявні ризики повторного порушення земельних ділянок та ділянок надр

Проект забезпечить повернення сільськогосподарських та лісогосподарських земельних ділянок до використання та запровадить ефективний механізм упередження екологічної катастрофи в регіоні

Роботи з рекультивації будуть здійснюватися з рахунок коштів місцевих бюджетів від 100% рентної плати з залученням місцевих трудових ресурсів.


а может это только мне мерещится экологическая катастрофа территории в тысячи сельско и лесохозяйственных земель на решение которой никаким образом Проект Закону про видобування та реалізацію бурштину (№1351-1 від 26.12.2014) повлиять не может :oops:С уважением :a_g_a: 1807
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3055
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 632 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya