Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

модернізація 4 групи (ФСП) - усугубить и углубить

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 14 окт 2016, 22:35

Уважаемые коллеги
очень хочется надеяться, что это шутка от 21 народного избранника Изображение
на тему помощи в регулировании земельных отношений методами налогового администрирования под названием Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства
комментарий прост «ЗВЕЗДА В ШОКЕ» (Сергей Зверев ©)
______________________________________________________________________________Проект
______________________________________________________________________________вноситься народними
______________________________________________________________________________депутатами України
______________________________________________________________________________Бакуменко О.Б.
______________________________________________________________________________Острікова Т.Г.
______________________________________________________________________________Мірошніченко І.В.
______________________________________________________________________________Кучер М.І.
______________________________________________________________________________Юрчишин П.В.
______________________________________________________________________________Голуб В.В.
______________________________________________________________________________Мацола Р.М.
______________________________________________________________________________Шинькович А.В.
______________________________________________________________________________Лабазюк С. П.
______________________________________________________________________________Кулініч О.І.
______________________________________________________________________________Козаченко Л.П.
______________________________________________________________________________Бриченко І.В.
______________________________________________________________________________Лунченко В.В.
______________________________________________________________________________Антонищак А.Ф.
______________________________________________________________________________Кіт А.Б.
______________________________________________________________________________Люшняк М.В.
______________________________________________________________________________Чекіта Г.Л.
______________________________________________________________________________Мельниченко В.В.
______________________________________________________________________________Євлахов А.С.
______________________________________________________________________________Горват Р.І.
______________________________________________________________________________Спориш І.Д.


Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) доповнити підпунктом 14.1.114 такого змісту:

«14.1.114. мінімальне податкове соціальне зобов'язання – обов’язковий платіж у складі плати за землю, що справляється з власників та користувачів (у тому числі орендарів) сільськогосподарських угідь»;

2) підпункт 14.1.147 після слів «у формі земельного податку» доповнити словами «мінімального податкового соціального зобов'язання»;

3) підпункт 14.1.235. викласти такій редакції:

«14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для цілей розділу XII та глави 1 розділу XIV цього Кодексу - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на основних фондах (паях), що знаходяться у власності або користуванні, у тому числі виробленої на давальницьких умовах із власновиробленої сировини, та здійснює операції з її постачання».

2. У підпункті 137.6 статті 137:

1) абзац перший після слів «щодо об’єктів нежитлової нерухомості», доповнити словами «а також на суму нарахованого за звітний період відповідно до статей 269-287 цього Кодексу земельного податку»;

2) абзац другий після слів «податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» доповнити словами «та земельного податку».

3. У пункті 165.1.24:

1) в абзаці третьому цифру та слово «1 гектар» замінити цифрою та словом «2 гектари»;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 1 гектар, оподаткуванню підлягає дохід від продажу сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена на площі земельних ділянок, що перевищує 1 гектар. Платник податку самостійно обирає земельну ділянку (її відповідну частину) з якої дохід від вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої, виробленої, обробленої та/або переробленої продукції не включаються до оподатковуваного доходу».

4. Пункт 166.3 статті 166 доповнити підпунктом 166.3.9 такого змісту:

«166.3.9. суму нарахованого за звітний податковий рік та перерахованого до бюджету земельного податку. Податкова знижка у цьому випадку застосовується лише до суми зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються з доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою».

5. у статті 200-1:

1) абзаци другий-п'ятий підпункту 200-1.2 замінити абзацом такого змісту:

«200-1.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Платникам сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, додатково відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для здійснення операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг»;

2) у пункті 200-1.3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів»;

абзаци сьомий-десятий замінити абзацом такого змісту:

«Не враховуються в обрахунку показника å>? 0E AC<8, 70@0E>20=V =0 @0EC=:8 ?;0B=8:V2 C A8AB5<V 5;5:B@>==>3> 04<V=VAB@C20==O ?>40B:C 7 @0EC=:V2 C A8AB5<V 5;5:B@>==>3> 04<V=VAB@C20==O ?>40B:C, 2V4:@8B8E 4;O ?5@5@0EC20==O :>HBV2 =0 A?5FV0;L=V @0EC=:8, 2V4:@8BV 2 CAB0=>20E 10=:V2 B0/01> 2 >@30=0E, I> 74V9A=NNBL :07=0G59AL:5 >1A;C3>2C20==O 1N465B=8E :>HBV2, 4;O 74V9A=5==O >?5@0FV9 7 ?>AB0G0==O AV;LAL:>3>A?>40@AL:8E B>20@V2/?>A;C3»;

3) абзац другий пункту 200-1.5. викласти в такій редакції:

«Кошти, що надійшли на рахунок, визначений у абзаці другому пункту 200-1.2 цієї статті, автоматично перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний рахунок такого платника протягом наступного операційного дня. Реквізити такого спеціального рахунка платник сільськогосподарське підприємство, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зобов’язаний зазначати у податковій звітності з податку на додану вартість».

6. У статті 209:

1) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства»;

2) у пункті 209.1 слова «і лісового» та «та рибальства» виключити;

3) у пункті 209.2:

абзаци перший десятий замінити абзацом такого змісту:

«209.2. Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам - суб’єктам спеціального режиму оподаткування в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів»;

підпункти 209.2.1. та 209.2.2. викласти в такій редакції:

«209.2.1. Сільськогосподарські підприємства для забезпечення перерахування, зазначеного у пункті 209.2 цієї статті, зараховують кошти на власні рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкриті для перерахування коштів на спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій з сільськогосподарськими товарами/послугами.

209.2.2. Кошти, зараховані на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, зазначені у підпункті 209.2.1 пункту 209.2 цієї статті, автоматично протягом наступного операційного дня за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів»;

4) пункт 209.7 викласти в такій редакції:

«209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1-24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства, якщо такі товари вирощуються, або відгодовуються, а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником»;

5) в абзаці другому 209.10 слова «діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства» замінити словами «діяльності у сфері сільського господарства»;

6) у пункті 209.15:

у підпункту 209.15.1:

в абзаці третьому слова «у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання»;

в абзаці п'ятому слова «вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) замінити словами «вирощується або відгодовується»;

в абзаці другому підпункту 209.15.2 слова «квітів та декоративних рослин», «грибів, насіння, прянощів», «та водоростей» виключити;

підпункти 209.15.3 та 209.15.4 виключити;

у підпункті 209.15.5 слова «вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється)» замінити словами «вирощується або відгодовується»;

7) в підпункті 209.16 слова «у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється)» замінити словами «у сфері сільського господарства, вважається діяльністю у сфері сільського господарства за умови, якщо така продукція вирощується або відгодовується»;

8) у пункті 209.17:

підпункт 209.17.1. викласти в такій редакції:

«209.17.1. вирощування фабричного цукрового буряку (01.11.0 КВЕД)»;

у підпункті 209.17.2 абзаци п'ятий-шостий виключити;

підпункт 209.17.3 викласти в такій редакції:

«209.17.3. вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв (01.13.0 КВЕД):

вирощування фруктів: яблук, слив тощо;

вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо;

вирощування винограду;

вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо);

перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує»;

абзац перший підпункту 209.17.4. викласти в такій редакції:

«209.17.4. розведення великої рогатої худоби (клас 01.41, клас 01.42 КВЕД)»;

абзац перший підпункту 209.17.5. викласти в такій редакції:

«209.17.5. розведення овець, кіз, коней (клас 01.43, клас 01.45, клас 01.49 КВЕД)»;

абзац перший підпункту 209.17.6. викласти в такій редакції:

«209.17.6. розведення свиней (клас 01.46 КВЕД)»;

абзац перший підпункту 209.17.7. викласти в такій редакції:

«209.17.7. розведення птиці (клас 01.47, клас 01.49 КВЕД)»;

абзац перший підпункту 209.17.4. викласти в такій редакції:

«209.17.8. розведення інших тварин (клас 01.49 КВЕД)»;

підпункти 209.17.9-209.17.13 та 209.17.16 виключити;

у підпункті 209.17.14:

абзац перший вкласти в такій редакції:

«209.17.14. допоміжна діяльність у рослинництві, облаштування ландшафту (01.61.0 КВЕД)»;

в абзаці другому слова «пересаджування рису» виключити;

абзац перший підпункту 20917.15 викласти в такій редакції:

«209.17.15. допоміжна діяльність у тваринництві (01.62.0 КВЕД)»;

підпункт 209.17.17 викласти в такій редакції:

209.17.17. обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства, вважається діяльністю у сфері сільського господарства за умови, якщо така продукція вирощується, або відгодовується безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.51, 10.81, КВЕД).

9) пункти 209.18 та 209.19 виключити.

7. Пункти 274.1 та 274.2 статті 274 викласти в такій редакції:

«274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не менше 0,6 відсотка та не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування - не менше 0,6 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

274.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не менше 0,6 відсотка та не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)».

8. Пункт 277.1 статті 277 після слів «у розмірі» доповнити словами та цифрами «не менше 0,6 відсотка та».

9. У пункті 289.1 статті 289 слова «Для визначення розміру податку» змінити словами «Для визначення розміру земельного податку, мінімального податкового соціального зобов'язання».

10. Доповнити статтями 290-1-290-4 такого змісту:

«Стаття 290-1. Платники мінімального податкового соціального зобов'язання.

290-1.1. Платниками мінімального податкового соціального зобов'язання є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), що належать до сільськогосподарських угідь, (рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) та/або земель водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища), а у випадку передачі таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в користування юридичним особам та фізичним особам-підприємцям – такі юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Стаття 290-2. Об'єкт та база оподаткування мінімальним податковим соціальним зобов'язанням

290-2.1. Об'єктом оподаткування мінімальним податковим соціальним зобов'язанням є земельні ділянки, земельні частки (паї) що належать до сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) та/або земель водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища), що перебувають у приватній власності фізичної особи або юридичної особи, а також земельні ділянки приватної, державної і комунальної власності, надані таким особам у користування, у тому числі на умовах оренди.

290-2.2. Базою оподаткування мінімальним податковим соціальним зобов'язанням є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, земельної частки (паю), що належать до сільськогосподарських угідь, (рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) та/або земель водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого статтею 289 цього Кодексу.

Стаття 290-3. Ставка мінімального податкового соціального зобов'язання.

290-3.1. Ставка мінімального податкового соціального зобов'язання встановлюється органом місцевого самоврядування, на території якого розташований об’єкт оподаткування, у розмірі не менше 1 відсотка та не більше 2 відсотків від нормативної грошової оцінки об'єкта оподаткування.

Стаття 290-4. Порядок нарахування та строки сплати мінімального податкового соціального зобов'язання.

290-4.1. Підставою для нарахування мінімального податкового соціального зобов'язання дані державного земельного кадастру, які використовуються контролюючими органами для обчислення і справляння земельного податку, а також дані податкової звітності платників мінімального податкового соціального зобов'язання.

290-4.2. Платники мінімального податкового соціального зобов'язання (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють з урахуванням пункту 290-4.3 суму мінімального податкового соціального зобов'язання щороку за звітний податковий рік.

290-4.2. Платники мінімального податкового соціального зобов'язання (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють з урахуванням пункту 290-4.3 суму мінімального податкового соціального зобов'язання щороку за звітний податковий рік.

290-4.3. Розмір податкових зобов’язань з мінімального податкового соціального зобов'язання платника зменшується на загальну суму утриманого та перерахованого у звітному податковому році до бюджету податку на доходи фізичних осіб з доходів фізичних осіб у вигляді плати за користування земельною ділянкою (паєм).

290-4.3.1. Розмір податкових зобов’язань з мінімального податкового соціального зобов'язання сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, крім суми, зазначеної в абзаці першому пункту 2904.3, зменшується також на:

загальну суму податку на доходи фізичних осіб, утриманого з заробітної плати (доходу від трудової участі члена фермерського господарства) у звітному податковому році та перерахованого до бюджету;
загальну суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахованого за звітний податковий рік та перерахованого у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

290-4.3.2. Підставою для зменшення розміру податкових зобов’язань з мінімального податкового соціального зобов'язання сільськогосподарського товаровиробника є дані звітності платника зі сплати у звітному податковому році податку на доходи фізичних осіб та сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, поданої разом з податковою декларацією з мінімального податкового соціального зобов'язання.

290.3.3. У разі наявності у приватній власності або користуванні платника податку земельних ділянок (паїв) в різних адміністративно-територіальних одиницях, загальна сума мінімального податкового соціального зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету, визначена відповідно до цієї статті, розподіляється платником та сплачується до відповідних місцевих бюджетів у пропорціях, що відповідають базі оподаткування такого платника у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

290-4.4. Платники мінімального податкового соціального зобов'язання (крім фізичних осіб) до 20 лютого року наступного за звітним (податковим) роком, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки звітну податкову декларацію з мінімального податкового соціального зобов'язання за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

290-4.4.1. У випадку наявності кількох земельних ділянок в різних адміністративно-територіальних одиницях платники крім звітної податкової декларації відповідно до абзацу першого пункту 290-4.4, також подають контролюючому органу за місцем своєї податкової реєстрації для відома загальну декларацію, у яку включають усі землі, які є об’єктом оподаткування мінімальним податковим соціальним зобов'язанням.

290-4.4.2. Платники – сільськогосподарські товаровиробники разом з податковою декларацією з мінімального податкового соціального зобов'язання (крім платників єдиного податку четвертої групи) подають розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.

290-4.5. Сума мінімального податкового соціального зобов'язання, визначена у податковій декларації з мінімального податкового соціального зобов'язання, сплачується платниками – юридичними особами та фізичними особами - підприємцями за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, визначений у п. 57.1.статті 57 цього Кодексу.

290-4.6. Нарахування фізичним особам сум мінімального податкового соціального зобов'язання проводиться контролюючими органами, які надсилають платникові до 1 липня року, наступного за звітним, податкове повідомлення-рішення про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

290-4.6.1. При обчисленні контролюючим органом податкових зобов'язань платника-фізичної особи база оподаткування зменшується на суму нормативної грошової оцінки 1 га земельної ділянки, земельної частки (паю), яка має найвищу нормативну грошову оцінку.

290-4.6.2. При обчисленні контролюючим органом податкових зобов'язань платника - фізичної особи в базі оподаткування не враховуються земельні ділянки, земельні частки (паї), передані такою фізичною особою в оренду юридичній особі.

290-4.6.3. При обчисленні контролюючим органом податкових зобов'язань платника-фізичної особи їх розмір зменшується на суми, зазначені у пункті 290-4.7 цієї статті.

290-4.6.4. Розрахунки, проведені контролюючим органом при обчисленні податкових зобов'язань, а також дані про земельну ділянку, суму нормативної грошової оцінки 1 га якої не було враховано при обчисленні податкових зобов'язань платника-фізичної особи, відображаються в податковому повідомленні-рішенні.

290-4.6.5. У разі незгоди з сумою мінімального податкового соціального зобов'язання, визначеною у податковому повідомленні-рішенні платник мінімального податкового соціального зобов'язання - фізична особа може оскаржити його відповідно до статті 56 цього Кодексу.

290-4.6.6. У разі передачі фізичною особою в оренду юридичній особі земельної ділянки (паю), така фізична особа у разі отримання податкового повідомлення-рішення про необхідність сплати мінімального податкового соціального зобов'язання з цієї земельної ділянки (паю) повідомляє контролюючий орган про укладений ним договір оренди такої земельної ділянки, що є підставою для скасування контролюючим органом такого податкового повідомлення-рішення.

290-4.6.7. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року мінімальне податкове соціальне зобов'язання сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності.

290-4.7. Сума мінімального податкового соціального зобов'язання платника-фізичної особи зменшується на загальну суму сплаченого за звітний (податковий) рік податку на доходи фізичних осіб з доходів, отриманих від реалізації власновирощеної сільськогосподарської продукції.

У разі добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування сума мінімального податкового соціального зобов'язання додатково зменшується на суму сплаченого в рамках добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування єдиного соціального внеску.

Підставою для зменшення розміру податкових зобов’язань з мінімального податкового соціального зобов'язання платника-фізичної особи є дані податкової декларації про майновий стан і доходи такої фізичної особи та дані про сплату в рамках добровільної участі у в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування єдиного внеску на державне соціальне страхування.

290-4.8. Сума мінімального податкового соціального зобов'язання платника - фізичної особи сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення».

11. Підпункт 292-1.3. статті 292 виключити.

12. У статті 293:

1) у пункті 293.9:

у підпунктах 293.9.1. та 293.9.6 слова «ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди)» змінити словами «сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту»;

абзац другий підпункту 293.9.6 виключити.

13. Підпункт 4 пункту 2 розділу ХІХ «Прикінцеві Положення» виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Частину першу статті 13 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

«визначення розміру мінімального податкового соціального зобов'язання».

У зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати абзацами п'ятим-восьмим.

Сплата мінімального податкового соціального зобов'язання у перший рік після набрання чинності цим Законом здійснюється на основі даних попереднього податкового (звітного) періоду.

До остаточного сформування Державного земельного кадастру, але не більше трьох календарних років з року введення в дію цього Закону, органи місцевого самоврядування щорічно, не пізніше 15 січня, надають відомості щодо земельних ділянок, земельних часток (паїв), що належать до сільськогосподарських угідь, розташованих на територіях відповідних територіальних громад (їх об'єднань), до контролюючих органів за місцезнаходженням таких земельних ділянок, земельних часток (паїв). Форма надання відомостей затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політики.

Зазначені відомості підлягають врахуванню контролюючими органами при нарахуванні фізичним особам мінімального податкового соціального зобов'язання.

Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом затвердити нову методику здійснення нормативної грошової оцінки земель з урахуванням їх реальної вартості залежно від місцезнаходження та якісних властивостей.

Голова Верховної Ради
України

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2989
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1331 раз.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Blumental, Gb, Ya