Рентна плата за бурштин – вилучення частини надприбутку

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Аватара пользователя
Al Shurshun
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Контактная информация:

Рентна плата за бурштин – вилучення частини надприбутку

Непрочитанное сообщение Al Shurshun »

Уважаемые коллеги
слава администраторам Бухфорума он вернулся и есть возможность поделиться новым законодательным опусом на тему рентной платы

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов'язаної з видобуванням бурштину) 22 ноября зарегистрирован за №5436 Секретарем Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Изображение
Поляковим Максим Анатолійович
[color=#FF0000]5436[/color] писал(а): _____________________________________________________Проект
_____________________________________________________вноситься
_____________________________________________________народним депутатом України
_____________________________________________________М.А. Поляков

:ga-ze-ta;
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов’язаної з видобуванням бурштину)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112), такі зміни:

1. У таблиці пункту 252.20 статті 252 позицію:
бурштин 25%
викласти у наступній редакції:
бурштин 5%

2. Підрозділ 2 розділу ХХ доповнити пунктом 47 у наступній редакції:


47. Тимчасово, до 01 січня 2020 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на територію України обладнання, що залучається в якості інвестиції та використовується для промислового видобування бурштину відповідно до вимог законодавства. Перелік та обсяги ввезення зазначеного обладнання із визначенням їх кодів відповідно до УКТ ЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів України.”.

ІІ. Прикінцеві положення:
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
помимо традиционного пожелания в понижении ставки рентной платы проект включает традиционный спецпункт по НДС для основных средств – инвестиционного взноса

дабы понять цель этого самого спецпункта обратимся к пояснительной записке к проекту :ga-ze-ta;
Пояснбвальна записка писал(а):
до проекту Закону України
“Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов’язаної з видобуванням бурштину)”

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Як відомо, Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370) бурштин віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.
На території України є низка підприємств, що займаються розробкою родовищ бурштину на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

При цьому зазальновідомим є той факт, що в даний час легальний видобуток бурштину порівняно з нелегальним є мізерним.

Самовільний видобуток здійснюється гідромеханічним способом, що призводить до зубожіння, псування родовищ та спричиняє негативні екологічні наслідки, а також може призвести до зменшення кондиційного вмісту сортового бурштину в бурштиновміщуючому шарі і втрати промислового значення цих родовищ.

(хотелось бы узнать с чего автор проекта пришел к выводы, что незаконная, идентифицированная как саовольная, добыча может иметь последствием уменьшение содержания сортового янтаря :shock: )

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України в останні роки компанії майже не звертались за видачею ліцензії на розвідку і видобуток бурштину. Лише у липні 2015 року кілька компаній виявили бажання одержати дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку.

Таким чином, можна дійти висновку, що ставка рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлена у розмірі 25 відсотків від вартості товарної продукції гірничого підприємства буде мати лише демотиваційний характер.

(также достаточно неожиданный вывод о демотивирующем значении ставки рентной платы :shock: , ведь если следовать изложенной информации, то субъекты хозяйствования стали обращаться в разрешительный орган именно после утверждения ставки в размере 25 процентов :o )

Сутність рентних платежів полягає у вилученні частини надприбутку (надлишку – різниці між отриманим і середньо–нормальним прибутком). Таке призначення мають рентні платежі у всьому світі і встановлюються в залежності від доходу. Вони виконують регулюючу функцію щодо забезпечення економічної доцільності розробки надрокористувачем родовищ незалежно від гірничо-геологічних умов. Серед європейських країн можна відзначити досвід Франції. В цій країні при визначенні розміру ренти застосовується шкала ставок, яка залежить від обсягів видобутку: від 0% (при видобутку менше 1000 барелей/добу) до 12% (при видобутку понад 6000 барелей/добу). Крім того, у Франції, при обчисленні рентного платежу із загальної вартості віднімаються витрати на видобування, транспортування.
(эта составляющая пояснительной записки о "изъятии сверхприбыли" :shock: не может не удивить ведь и согласно бухгалтерского учета и норм Налогового кодекса сумма рентной платы является элементом себестоимости товарной продукции горного предприятия :oops:
привлечение же в качестве демонстрационного примера порядка налогообложения нефтегазового сектора, который определяется радикально иными мотивационными принципами – нулевые ставки до возмещения капиздержек на строительство скважин и нулевые ставки для истощенных скважин с целью стимулирования максимального излечения из истощенных недр весьма и весьма показательны для полезных ископаемых, которые добываются открытым способом
)

Тож, для ефективного функціонування галузі державі необхідно вирішити низку питань, зокрема, щодо якісної зміни податкової політики та впровадження нового законодавства. Така політика повинна бути направлена на стимулювання суб’єктів господарювання до освоєння нових родовищ, забезпечення їх схоронності, здійснення діяльності у відповідності до вимог законодавства та сплати всіх передбачених законодавством обов’язкових платежів.

Механізм стимулювання законного видобування бурштину підлягає вдосконаленню шляхом зміни оподаткування з урахуванням конкретних соціально – економічних умов в Україні та забезпечення всіх передумов для бурхливого розвитку на території України даної галузі економіки, що має збагачувати нашу державу.

Також, варто відзначити, що на даний час для створення сприятливих умов у сфері видобування та реалізації бурштину та фактичної легалізації даної діяльності Верховною Радою України у першому читанні прийнято Закон України «Про видобування та реалізацію бурштину» № 1351-1 від 26.12.2014 р.

Відповідно до вимог проекту даного закону старателі сплачують надрокористувачам щоквартальну плату, що обраховується як відшкодування надрокористувачу витрат на внесення рентної плати за користування надрами; плату за виконання надрокористувачем робіт з проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель та щомісячну плату, що обраховується як відшкодування надрокористувачу витрат на сплату плати за землю за земельні ділянки для здійснення старательської діяльності - 20 відсотків ціни договору купівлі-продажу бурштину.

(любопытнейший механизм гражданско правовых отношений - кто-то, именуемый недропользователь платит в бюджет рентную плату, а также плату за землю, выполняет работы по рекультивации, за счет получаемой ним он старателей платы в размере 20 процентов доход от янтаря - мелочь состоит в том, что согласно кодекса о недрах собственником добытого янтаря является собственник специального разрешения – т.е. этот самый недропользователь
вот и возникает закономерный вопрос где берет деньги артельщик, который фактически нанятый рабочий для работ по добыче ;)
)
Таким чином, така діяльність може вбачатися низькоприбутковою та такий стан речей призведе до того, що видобувачі знову ж таки будуть шукати шляхів для уникнення сплати частини платежів.

Крім того, не варто забувати і про те, що сам видобуток бурштину потребує значних капіталовкладень і на залучене до цього обладнання. Тож з метою організації видобування способом, що не буде призводити до псування родовищ та втрати їх промислового значення, було б доцільним тимчасово зменшити податкове навантаження на операціїї з ввезення обладнання для надрокористувачів, які здійснюють свою діяльність відповідно до вимог законодавства.
(достаточно интересное умозаключение о колоссальных капиталовложениях т в добычу янтаря :shock: и это одновременно с хвалебными заключениями о старательской добыче :oops: вот только возникает закономерный вопрос – это откуда же у старателей, т.е. читай договоре совместной деятельности уложенном между физическими лицами - старателями эти самые колоссальные ресурсы для капиталовложений, тут что-то одно на выбор или умные или красивые
и это уже не говоря о том, что весь технологический горнодобывающий комплекс для янтаря состоит из гидромонитора и грхота ;)
)
2. Цілі та завдання законопроекту

Метою законопроекту є зниження невиправданого податкового навантаження на добросовісних платників податків та підтримка видобувачів бурштину, які здійснюються свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства.

Для досягнення поставленої мети проектом пропонуються зміни до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування надрами та оподаткування операцій з ввезення на територію України обладнання, що залучається в якості інвестиції та використовується для промислового видобування бурштину у відповідності до закону.


3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає внесення змін до статті 252 Податкового кодексу України та знизити ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин до 5 відсотків від вартості товарної продукції гірничого підприємства.

Також Підрозділ 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» пропонується доповнити пунктом 47, згідно якого тимчасово, до 01 січня 2020 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на територію України обладнання, що залучається в якості інвестиції та використовується для промислового видобування бурштину відповідно до вимог законодавства.

4. Стан нормативної бази в даній сфері державного регулювання

Основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини у цій сфері є Податковий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

7. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття запропонованих змін знизить невиправдане податкове навантаження на добросовісних платників податків та стимулюватиме суб’єктів господарювання для здійснення діяльності з реалізації та видобування бурштину у відповідності до вимог законодавства


Народний депутат України М.А. Поляков
вот и хотелось бы понять какую же цель преследует регистрация проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов'язаної з видобуванням бурштину)


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична
Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей