Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

старатель — особа...у сфері видобування бурштину

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 24 фев 2017, 20:36

Уважаемые коллеги
начался новый поход за бурштыном

23.02.2017 народный депутат Розенблат Борислав Соломонович

Изображение

уже единолично зарегистрировал под номером 6123
новый Проект Закону про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення

во в такой вот редакции :ga-ze-ta;

Розенблат Борислав Соломонович писал(а):
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення

Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні нової галузі економіки, пов’язаною з видобуванням та обігом дорогоцінного каміння органогенного утворення, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час їх видобування та рекультивації порушених земель, запобігання незаконному видобуванню дорогоцінного каміння органогенного утворення, та регулює відносини, пов’язані з користуванням надрами з метою видобування дорогоцінного каміння органогенного утворення, зокрема, геологічного вивчення родовищ бурштину, зберіганням, реалізацією та обробкою бурштину на території України.

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів

1) бурштин (бурштин-сирець) — корисна копалина, викопна смола із вмістом сукцинатної кислоти 3-9 відсотків, придатна для використання в ювелірній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях промисловості;

2) бурштинова руда — природне мінеральне утворення, що містить бурштин у достатній концентрації та у формі, доступній для його промислового видобутку, вилучення та використання;

3) бурштиноносні надра — частина надр, що містить поклади бурштину;

4) геологічне вивчення ділянки бурштиноносних надр — спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про бурштиноносні надра;

5) геологорозвідувальні роботи на бурштин — комплекс спеціалізованих робіт і досліджень, що здійснюється з метою геологічного вивчення надр для пошуку, розвідки та геолого-економічної оцінки родовищ бурштину;

6) ділянка бурштиноносних надр — просторово виділена ділянка надр, що містить поклади бурштину;.

7) дослідно-промислова розробка ділянки бурштиноносних надр — стадія геологічного вивчення родовища бурштину, на якій здійснюється видобування з родовища обмеженої кількості бурштину з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних і технологічних параметрів, необхідних для підрахунку кількості та якості запасів бурштину, та обґрунтування вибору раціональної технології розробки родовища;

8) запаси бурштину — обсяги бурштину, що виявлені та обраховані на місці залягання за даними геологічного вивчення родовища бурштину;

9) надрокористувач — підприємство, установа, організація, громадянин України, а також іноземець та особа без громадянства, іноземна юридична особа, які відповідно до закону отримали спеціальний дозвіл на користування надрами;

10) перли - тверде округле утворення арагоніту біогенного походження, яке виникає всередині мушлі окремих різновидів двостулкових молюсків;

11) поклади бурштину — скупчення бурштинової руди в надрах або на поверхні землі, оконтурені відповідно до вимог кондицій щодо вмісту, якості та кількості бурштину, умов залягання та розробки;

12) прояв бурштину (бурштинопрояв) — місце виявлення шматків або зерен бурштину в природному заляганні;

13) пункт виміру — пункт, у якому здійснюється вимір бурштину, видобутого відповідно до умов договору про видобування бурштину, а також під час проведення робіт з дослідно-промислової розробки родовища бурштину;

14) родовище бурштину — сукупність зближених покладів бурштинових руд, які за кількістю та якістю бурштину, умовами розробки та реалізації товарної продукції є придатними для розробки;

15) старатель — особа, яка здійснює господарську діяльність у сфері видобування бурштину відповідно до цього Закону;

16) старательська ділянка — частина ділянки бурштиноносних надр, виділена згідно з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр для видобування бурштину старателем;

17) фракція бурштину — однорідна частина видобутого бурштину, що відрізняється від інших частин видобутого бурштину якісними ознаками (розміром, формою, кольором тощо).


Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює основні засади виробництва (добування) та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення, відносини щодо користування надрами для видобування бурштину, геологічного вивчення бурштиноносних надр, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та відносини, що виникають під час утворення та діяльності старательських артілей, функціонування бурштинової біржі.

2. Законодавство України, що регулює відносини, пов’язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, реалізацією бурштину, геологічним вивченням бурштиноносних надр, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. У разі, якщо Законами України встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, застосовуються норми цього Закону.

3. Положення цього Закону, що регулюють відносини, пов’язані з видобуванням та обігом перлів, застосовуються в частині, що не суперечить законодавству про державне регулювання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за ними.

Стаття 3. Бурштиноносні надра як об’єкт права користування надрами

1. Об’єктом права користування надрами є ділянка надр, яка надається користувачу бурштиноносних надр для провадження діяльності з видобування бурштину, геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, на визначений згідно з цим Законом строк використання.

2. Просторові межі ділянки надр для видобування бурштину визначаються контуром родовища, а для геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр — контуром обґрунтованої пошукової площі.


Стаття 4. Види користування бурштиноносними надрами

1. Користування бурштиноносними надрами здійснюється шляхом:

1) геологічного вивчення;

2) геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки;

3) видобування бурштину.


Стаття 5. Строки користування бурштиноносними надрами

Користування ділянкою бурштиноносних надр здійснюється в такі строки:

1) п’ять років — на геологічне вивчення;

2) п’ять років — на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку;

3) двадцять років — на видобування бурштину


Стаття 6. Плата за користування бурштиноносними надрами

1. Користування бурштиноносними надрами є платним, крім випадків, передбачених цим Законом.

2. Плата за користування бурштиноносними надрами встановлюється Податковим кодексом України


Стаття 7. Програми геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель

1. Програми геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель розробляються з метою належного геологічного вивчення бурштиноносних надр у регіонах України, запобігання деградації ґрунтів, відновлення природних ландшафтів та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.

2. Програми геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель затверджуються обласними радами в областях, де виявлені поклади бурштину.

3. Рекультивація порушених внаслідок видобування бурштину земель повинна забезпечувати відновлення природних ландшафтів, притаманних природному регіону, в якому проводяться геологорозвідувальні роботи на бурштин та здійснюється видобування бурштину, збільшення території лісів, відновлення середовища існування рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.


Стаття 8. Набуття права користування бурштиноносними надрами

1. Суб’єкти господарювання набувають право користування бурштиноносними надрами на підставі спеціального дозволу на користування надрами за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Без проведення аукціону набувають право користування бурштиноносними надрами в порядку, передбаченому цим Законом:,

1) суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину із залученням до видобування старателів;

2) суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на власній земельній ділянці або на земельній ділянці, що належить йому на праві користування;

3) суб’єкт господарювання, який подав заяву про надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, якщо протягом строку, встановленого цим Законом, на ділянку надр, щодо якої подана заява, не надійшли заяви про надання спеціального дозволу на користування надрами від інших претендентів;

4) суб’єкт господарювання, який за результатами геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, оцінив і затвердив запаси бурштину в установленому законодавством порядку.


Стаття 9. Договір про видобування бурштину

1. Договір про видобування бурштину укладається між надрокористувачем і старателем у порядку, передбаченому цим Законом.

2. Ділянка надр, на якій видобувається бурштин згідно з умовами договору про видобування бурштину, не може виходити за межі ділянки бурштиноносних надр, наданої надрокористувачу відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами.

3. Строк дії договору про видобування бурштину не може перевищувати строку, на який видано спеціальний дозвіл на користування надрами, відповідно до якого укладається договір про видобування бурштину.

4.Видобування та реалізація бурштину відповідно до цього закону не є провадженням спільної діяльності без утворення юридичної особи, а договір про видобування бурштину не є договором про спільну діяльність в розумінні податкового законодавства України.


Стаття 10. Право власності на геологічну інформацію про бурштиноносні надра

1. Первинна та узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що отримана та оброблена за рахунок коштів користувача бурштиноносних надр, належить йому на праві власності.

2. Порядок обліку, зберігання та надання геологічної інформації, набуття права власності на геологічну інформацію визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Геологічна інформація про бурштиноносні надра може бути внеском до статутного (складеного) капіталу господарського товариства.


Стаття 11. Комунальні підприємства в бурштиновій галузі

1. З метою реалізації цього закону, становлення бурштинової галузі господарства в кожній області, де наявні родовища бурштину, створюються спеціалізовані комунальні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері видобування та реалізації бурштину, організації діяльності старательських артілей з видобування бурштину, проведення геологічного вивчення бурштиноносних надр.

2. Комунальне підприємство, що здійснює свою діяльність відповідно до цього закону, утворюється обласною радою та здійснює видобування бурштину лише в області, на території якої воно зареєстроване, в інтересах територіальних громад області.

3. Комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, має право видобувати бурштин на родовищі, зазначеному в спеціальному дозволі на користування надрами на видобування бурштину, лише на тих ділянках родовища, що не охоплені проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

4. Комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, діє на засадах прозорості прийняття рішень, відкритості процедур, впровадження електронного документообігу та публічного висвітлення звітності комунального підприємства.

5. Комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, забезпечує постійну роботу власного веб-сайту, що надає можливість ознайомитися зі стратегічною програмою діяльності комунального підприємства, інформацією про діяльність комунального підприємства, про роботу старательських артілей, що уклали з ним договір про видобування бурштину, про роботу бурштинових бірж, учасником яких є комунальне підприємство, іншою інформацію, передбаченою законом.

6. Керівник комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону, зобов'язаний щоквартально звітувати про діяльність комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону перед обласною радою. Відповідний звіт публікується на сайті обласної ради та комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону.


РОЗДІЛ 2 УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ


Стаття 12. Порядок набуття права користування на геологічну інформацію про бурштиноносні надра

1. Надрокористувачі набувають право на геологічну інформацію у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку з урахуванням вимог цього Закону.

2. На запит суб’єкта господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом 30 календарних днів надає інформаційний звіт про запаси та ресурси бурштину на території відповідної області або району.

3. Інформаційний звіт повинен містити, зокрема:

1) дані про запаси та ресурси бурштину в області або районі по групах за ступенем техніко-економічного вивчення;

2) дані про запаси бурштину в області або районі за промисловим значенням (балансові, умовно балансові, позабалансові);

3) перелік родовищ бурштину, підготовлених для промислового освоєння;

4) перелік родовищ бурштину, щодо яких необхідно провести додаткові геологорозвідувальні роботи на бурштин.

4. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, із заявою про надання геологічної інформації, необхідної для отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину, та/або щодо проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках надр, на яких необхідно провести додаткові геологорозвідувальні роботи на бурштин.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви, передбаченої частиною четвертою цієї статті, надає суб’єкту господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, у користування необхідну для отримання спеціального дозволу на користування надрами геологічну інформацію про ділянки надр, зазначені у заяві, якщо така інформація не є приватною власністю.

6. Якщо геологічна інформація про ділянки бурштиноносних надр є приватною власністю, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви, передбаченої частиною четвертою цієї статті, надає суб’єкту господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, інформацію про власника геологічної інформації та про визначені власником умови відчуження або надання у користування такої геологічної інформації.

7. Геологічна інформація про ділянки бурштиноносних надр, що є приватною власністю, надається суб’єкту господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, на умовах, визначених власником такої геологічної інформації у договорі з Державним інформаційним геологічним фондом України про безоплатне зберігання геологічної інформації, або продається безпосередньо власником такої геологічної інформації, за умови попереднього повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.


Стаття 13. Підготовка переліку ділянок бурштиноносних надр для геологічного вивчення надр

1. Обласна рада протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом затверджує обласну програму геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель та надає попереднє погодження надання надр у користування на отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр, геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину.

2. Обласна програма геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель повинна містити інформацію про землі, порушені внаслідок видобування бурштину (площа ділянок, геодезичні координати, цільове призначення тощо), перелік ділянок бурштиноносних надр, що пропонуються для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, що відповідають цим землям, із зазначенням вартості проведення робіт із рекультивації порушених земель для кожної ділянки бурштиноносних надр, запропонованої обласною радою для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, та геодезичні координати кожної такої ділянки бурштиноносних надр.

3. Обласна програма геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, не пізніше 10 робочих днів з дня публікації обласної програми геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель розміщує на своєму офіційному веб-сайті та в місцевому друкованому засобі масової інформації, що видається на території відповідної області, оголошення про приймання від суб’єктів господарювання заяв про надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, та перелік ділянок надр, на які приймаються такі заяви, із зазначенням їхніх геодезичних координат.


Стаття 14. Поділ ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

1. Для отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину та залучення до видобування старателів суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, на основі змісту придбаної або наданої у користування геологічної інформації та відповідно до реєстру прийнятих заявок на укладення договору про видобування бурштину, сформованого на дату спливу строку, зазначеного в частині четвертій статті 14 цього Закону, розробляє проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

2. Під час розроблення проекту поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, має право використовувати геологічну інформацію, придбану або отриману в користування, згідно з вимогами цього Закону.

3. Проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки має відповідати таким вимогам:

1) недоторканність земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного та історико-культурного призначення;

2) недоторканність захисних, рекреаційно-оздоровчих лісів, земельних ділянок, зайнятих водно-болотними угіддями міжнародного значення, іншими об’єктами природно-заповідного фонду;

3) загальна площа старательських ділянок не може становити менше 80 відсотків площі ділянки бурштиноносних надр, щодо якої подається заява про надання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на цьому родовищі бурштину, за вирахуванням площі земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного та історико-культурного призначення;

4) можливість вибору старательської ділянки за площею;

5) кількість старательських ділянок повинна відповідати кількості прийнятих заявок відповідно до реєстру прийнятих заявок на укладення договору про видобування бурштину, сформованого на дату спливу строку, зазначеного в частині четвертій статті 14 цього Закону.

4. Територіальне управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на запит суб’єкта господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, протягом 10 робочих днів зобов’язане надати йому інформацію про землі, що охоплюються контуром родовища бурштину, щодо якого розробляється проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, зокрема про склад земель, власників і користувачів земельних ділянок.

5. Надрокористувач має право вносити зміни до проекту поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки до моменту укладення договорів про видобування бурштину, за наявності згоди старателів, які подали заявки на старательські ділянки, межі яких змінюються.


Стаття 15. Заявка на укладення договору про видобування бурштину

1. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, оголошує про початок прийому від старателів заявок на укладення договору про видобування бурштину.

2. Оголошення про приймання від старателів заявок на укладення договору про видобування бурштину публікується на веб-сайті суб’єкта господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, та в місцевому друкованому засобі масової інформації.

3. В оголошенні обов’язково зазначаються:

1) найменування суб’єкта господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину та залучити до видобування старателів;

2) назва родовища бурштину;

3) місце розташування, географічні координати та загальна площа ділянки бурштиноносних надр, обмеження щодо глибини використання надр;

4) загальна площа старательських ділянок, на які поділяється ділянка бурштиноносних надр;

5) мінімальні техніко-технологічні вимоги до старателя, методу видобування бурштину, а також вимоги щодо видобування бурштину на родовищі з метою забезпечення ефективного використання надр і гарантування екологічної безпеки;

6) вимоги щодо рекультивації порушеної земельної ділянки після завершення видобування бурштину;

7) строк, на який укладається договір про видобування бурштину;

8) орієнтовний строк початку ведення видобувних робіт;

9) адреса, за якою подається заявка на укладення договору про видобування бурштину, та поштова адреса суб‘єкта господарювання, на яку надсилається така заявка.

4. Приймання заявок на укладення договору про видобування бурштину здійснюється протягом 30 календарних днів з дня розміщення оголошення на веб-сайті суб’єкта господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, або з дня опублікування оголошення в місцевому друкованому засобі масової інформації.

5. Виключне право на подання заявки на укладення договору про видобування бурштину належить старателю.

6. Старатель, з яким було розірвано договір про видобування бурштину відповідно до пунктів 3, 7, 8 частини 2 статті 20 цього Закону, або старатель, у складі якого більшість учасників на момент розірвання договору про видобування бурштину відповідно до пунктів 3, 7, 8 частини 2 статті 20 цього Закону належала до складу учасників такого старателя, не має права на подання заявки протягом трьох років з дня розірвання договору про видобування бурштину з цих підстав.

7. Старатель, який не оплатив надрокористувачу вартість робіт з проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного відповідно до цього Закону, не має права подати заявку на укладення договору про видобування бурштину щодо нової старательської ділянки до моменту повної оплати надрокористувачу вартості робіт з проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.

8. У заявці обов’язково зазначаються:

1) найменування старателя;

2) контактний телефон і адреса електронної пошти старателя;

3) зобов’язання оплатити вартість робіт з рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель відповідно до умов договору про видобування бурштину.

9. До заявки додається розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо старателя-заявника.

10. Заявка подається за адресою, зазначеною в оголошенні про приймання від старателів заявок на укладення договору про видобування бурштину, або надсилається на поштову адресу суб’єкта господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, зазначену в такому оголошенні.

11. Якщо заявка відповідає вимогам, встановленим цією статтею, суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, протягом п’яти робочих днів після отримання такої заявки приймає її і реєструє в реєстрі заявок на укладення договору про видобування бурштину і направляє заявнику повідомлення про включення його заявки до реєстру заявок на укладення договору про видобування бурштину.

12. Якщо заявка не відповідає вимогам, встановленим цією статтею, суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, протягом п’яти робочих днів після отримання такої заявки направляє заявнику повідомлення про відмову у прийнятті заявки на укладення договору про видобування бурштину з обґрунтуванням причини відмови.

13. Надрокористувач зобов'язаний вести реєстр заявок на укладення договору про видобування бурштину та публікувати його на своєму веб-сайті. Засвідчена копія реєстру заявок на укладення договору про видобування бурштину додається до клопотання про погодження обласною радою надання надр у користування для видобування бурштину.

14. Серед заявок на укладення договору про видобування бурштину, поданих після спливу строку, зазначеного в частині четвертій цієї статті, пріоритет належить заявці, поданій раніше.

15. Старатель може в будь-який час до укладення договору про видобування бурштину відмовитися від виділеної йому старательської ділянки, про що він надсилає повідомлення на поштову адресу надрокористувача, зазначену в оголошенні.


Стаття 16. Спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами

1. Надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування бурштину або для геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, або геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням положень цього Закону.

2. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину, подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, заяву про надання спеціального дозволу на користування надрами у встановленому законодавством порядку разом з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

3. Суб’єкту господарювання, який має намір отримати спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину та виконав вимоги частини другої статті 8 цього Закону, частин другої та четвертої цієї статті, спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину надається без проведення аукціону, за умови, що інший суб’єкт господарювання протягом 60 календарних днів після подання такої заяви не подав аналогічної заяви у встановленому законодавством порядку.

4. Надання бурштиноносних надр у користування для видобування бурштину погоджується надрокористувачем із:

1) обласною радою, на території якої розташована ділянка бурштиноносних надр, на яку видається спеціальний дозвіл на користування надрами;

2) структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

5. Наданню спеціальних дозволів на користування надрами для видобування бурштину або для геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, передує проведення громадських слухань на території місцевих громад, на яких планується безпосереднє геологічне вивчення та/або видобування бурштину. Організація проведення громадських слухань покладається на обласну раду із обов’язковим залученням місцевих рад, громадських організації та місцевих мешканців. Результати проведення громадських слухань враховуються під час розгляду питання про надання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину або для геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки.

6. Надрокористувачі сплачують збір за видачу спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину в розмірі та порядку, встановленими законодавством.

7. Розмір збору за надання надрокористувачу спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, дорівнює вартості робіт з рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель щодо цієї ділянки бурштиноносних надр, визначеної в обласній програмі геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель. У разі проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, початкова ціна дозволу дорівнює вартості робіт з рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель щодо цієї ділянки бурштиноносних надр, визначеної в обласній програмі геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.

8. Надрокористувач має право видобувати бурштин на родовищі, зазначеному у спеціальному дозволі на користування надрами для видобування бурштину, лише на тих ділянках родовища, що не охоплені проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

9. Суб’єкт господарювання, якому було анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину через порушення особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, не має права на отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину без проведення аукціону.

10. Особливі умови спеціального дозволу на користування надрами для надрокористувачів, які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами без проведення аукціону відповідно до цього Закону, повинні містити вимогу щодо залучення до видобування бурштину старателів згідно з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

11. Приймання заяв про надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, від суб’єктів господарювання здійснюється протягом 30 календарних днів з дня розміщення оголошення згідно з частиною четвертою статті 12 цього Закону. Суб’єкти господарювання, які мають намір проводити геологічне вивчення ділянки надр, не включеної до переліку, опублікованого згідно з частиною четвертою статті 12 цього Закону, подають заяви про надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення ділянки надр у порядку, встановленому законодавством.

12. Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, повинна містити інформацію про обрану ділянку надр з переліку, опублікованого згідно з частиною четвертою статті 12 цього Закону, та найменування суб’єкта господарювання. До заяви додається розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо заявника, а власники або користувачі земельних ділянок подають копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою.

13. Якщо заява відповідає вимогам, встановленим цією статтею, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом 10 робочих днів після отримання такої заяви приймає її та направляє заявнику підтвердження про прийняття його заяви. Якщо заява не відповідає вимогам, встановленим цією статтею, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом 10 робочих днів після отримання такої заяви направляє заявнику повідомлення про відмову у прийнятті заяви про надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр з обґрунтуванням причини відмови.

14. Спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, надається суб’єкту господарювання без аукціону. Якщо протягом строку, зазначеного в частині десятій цієї статті, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, надходять заяви щодо одної ділянки надр від двох і більше претендентів, спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, надається на умовах аукціону. Аукціон проводиться протягом 14 календарних днів з дня спливу строку, зазначеного в частині дев’ятій цієї статті. Порядок проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, затверджується Кабінетом Міністрів України.

15. Переможцю аукціону або особі, яка отримує спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр, без проведення аукціону, протягом одного робочого дня надається рахунок для сплати збору за надання спеціального дозволу на користування надрами, який має бути сплачений протягом 20 календарних днів. Якщо в установлений строк збір за надання спеціального дозволу на користування надрами не сплачено, особа позбавляється права на отримання спеціального дозволу на користування надрами. Аукціон з продажу зазначеного спеціального дозволу на користування надрами оголошується таким, що не відбувся, а щодо ділянки надр, на яку мав бути виданий спеціальний дозвіл на користування надрами, подається повторне оголошення згідно з частиною четвертою статті 12 цього Закону.

16. Протягом 30 робочих днів після отримання документального підтвердження сплати збору за надання спеціального дозволу на користування надрами центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, видає надрокористувачу спеціальний дозвіл на користування надрами.

17. Порушення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, строку видачі надрокористувачу спеціального дозволу на користування надрами є мовчазною згодою на користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр.

18. Право користування надрами для геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки бурштиноносних надр припиняється у разі, якщо протягом року з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач не почав користування надрами, а також у випадках, передбачених Кодексом України про надра.

19. Право користування надрами для видобування бурштину припиняється у разі, якщо протягом року з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач не залучив до видобуванння бурштину старателів, якщо така особлива умова була передбачена спеціальним дозволом на користування надрами, а також у випадках, передбачених Кодексом України про надра.


Стаття 17. Гірничий відвід

1. Гірничий відвід для розробки родовища бурштину надається надрокористувачу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, згідно з проектом гірничого відводу.

2. Надра у користування для геологічного вивчення, геологічного вивчення ділянки, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштиноносних надр, надаються надрокористувачам без гірничого відводу на підставі спеціального дозволу на користування надрами.


Стаття 18. Укладення договору про видобування бурштину

1. Протягом трьох робочих днів після державної реєстрації права оренди земельних ділянок для користування надрами для видобування бурштину надрокористувач надсилає старателям, які подали заявки на укладення договору про видобування бурштину, повідомлення про необхідність укладення договору про видобування бурштину.

2. Через 30 календарних днів після державної реєстрації права оренди земельних ділянок для користування надрами для видобування бурштину надрокористувач проводить серед старателів, заявки яких включені до реєстру заявок на укладення договору про видобування бурштину, сформованого на дату спливу строку, зазначеного в частині четвертій статті 14 цього Закону, шляхом публічного та відкритого жеребкування розподіл старательських ділянок, виділених згідно з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки. Інформація про дату, місце та процедуру проведення жеребкування розміщується на веб-сайті надрокористувача.

3. Старатель укладає з надрокористувачем договір про видобування бурштину щодо старательської ділянки, виділеної йому в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, протягом трьох робочих днів після проведення розподілу старательських ділянок.

4. Договір про видобування бурштину укладається щодо кожної старательської ділянки, на яку прийнята заявка.

5. Істотними умовами договору про видобування бурштину є:

1) найменування сторін договору та їхні реквізити;

2) характеристика старательської ділянки, щодо якої укладається договір (геодезичні координати, площа ділянки тощо);

3) зобов’язання щодо оплати вартості робіт з проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель;

4) мінімальні техніко-технологічні вимоги до видобування бурштину;

5) зобов’язання старателя щодо щомісячного звітування про обсяг видобутого бурштину, ведення щоденного обліку та подання звітності відповідно до закону;

6) плата за користування старательською ділянкою, розмір, строки та порядок її внесення;


7) порядок реалізації та розподілу коштів від продажу видобутого бурштину відповідно до цього Закону;

8) перелік захисних природоохоронних заходів;

9) строк дії договору, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності та припинення;

10) місцезнаходження найближчого до старательської ділянки пункту виміру, де здійснюється вимір видобутого старателем бурштину надрокористувачем відповідно до вимог цього Закону;

11) цільове призначення земель, що охоплюються площею старательської ділянки, а також існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки, що охоплюється старательською ділянкою;

12) відповідальність сторін, у тому числі за дотримання вимог охорони праці, техніки виконання робіт з видобування бурштину.

6. Неукладення договору про видобування бурштину протягом строку, зазначеного в частині третій цієї статті, тягне за собою втрату права на укладення договору про видобування бурштину щодо виділеної згідно з частиною другою цієї статті старательської ділянки. У такому разі право на укладення договору про видобування бурштину щодо цієї старательської ділянки переходить до старателів, заявки яких включені до реєстру заявок на укладення договору про видобування бурштину, після спливу строку, зазначеного в частині четвертій статті 14 цього Закону, в порядку черги.

7. Договір про видобування бурштину укладається в письмовій формі. За згодою сторін договір про видобування бурштину може нотаріально посвідчуватися.


Стаття 19. Плата за користування старательською ділянкою

1. За користування старательською ділянкою відповідно до умов договору про видобування бурштину старатель сплачує:
1) щоквартальну плату, що обраховується як відшкодування надрокористувачу витрат на внесення рентної плати за користування надрами, що справляється з надрокористувача відповідно до Податкового кодексу України;

2) плату за виконання надрокористувачем робіт з проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель, що встановлюється договором про видобування бурштину на підставі розрахунків, викладених у проекті рекультивації, затвердженому надрокористувачем в установленому законодавством порядку, залежно від площі та складу земель, що охоплюються межами старательської ділянки;

3) щомісячну плату, що обраховується як відшкодування надрокористувачу витрат на сплату плати за землю за земельні ділянки для здійснення старательської діяльності та визначається відповідно до площі старательської ділянки та суми платежів, які надрокористувач вносить власнику або користувачу земельних ділянок, що охоплюються межами старательської ділянки.

2. Крім зазначених у частині першій цієї статті платежів, користування старательською ділянкою передбачає внесення на рахунок надрокористувача суми в розмірі 20 відсотків ціни договору купівлі-продажу бурштину, що сплачується в порядку, передбаченому умовами договору купівлі-продажу бурштину, який укладається згідно із статтею 40 цього Закону.

3. Порядок внесення плати за користування старательською ділянкою визначається договором про видобування бурштину.


Стаття 20. Внесення змін до договору про видобування бурштину та продовження строку його дії

1. Внесення змін до договору про видобування бурштину допускається лише за згодою сторін.

2. Подовження строку дії договору про видобування бурштину допускається у разі виникнення потреби у завершенні видобування бурштину на старательській ділянці, але не більше ніж на один рік.

3. Заява про подовження строку дії договору про видобування бурштину подається не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії.


Стаття 21. Припинення договору про видобування бурштину

Договір про видобування бурштину припиняється у разі:

1) завершення строку дії договору про видобування бурштину;

2) повного вичерпання запасів родовища бурштину на старательській ділянці до закінчення строку дії договору;

3) взаємної згоди сторін договору щодо дострокового припинення його дії;

4) припинення старателя;

5) неможливості використання ділянки надр у зонах надзвичайних ситуацій;

6) припинення спеціального дозволу на користування надрами, виданого надрокористувачу для видобування бурштину.

2. Надрокористувач має право розірвати договір про видобування бурштину в односторонньому порядку у разі:

1) порушення строку внесення плати за користування старательською ділянкою більш як на 90 календарних днів за будь-яким із платежів, передбачених частиною першою статті 18 цього Закону;

2) виявлення факту порушення меж старательської ділянки;

3) порушення строків подання надрокористувачу звітності, передбаченої цим Законом;

4) використання надр на старательській ділянці не за призначенням;

5) якщо старатель протягом одного року з дня укладення договору про видобування бурштину не почав видобування бурштину;

6) припинення старателем видобування бурштину більш як на дев’ять місяців поспіль;

7) порушення встановлених договором про видобування бурштину техніко-технологічних вимог до видобування бурштину;

8) порушення встановленого порядку реалізації видобутого бурштину.

3. Повідомлення про намір розірвати договір про видобування бурштину в односторонньому порядку надсилається на поштову адресу старателя за 14 днів до запланованої дати розірвання договору.


Стаття 22. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням бурштиноносними надрами

1. Земельні ділянки для видобування бурштину надаються надрокористувачу після одержання ним спеціального дозволу на користування надрами та акта гірничого відводу.

2. Земельні ділянки для геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища бурштину, надаються надрокористувачу після одержання ним спеціального дозволу на користування надрами.

3. Надрокористувач звертається до відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з клопотанням про надання земельних ділянок у користування для видобування бурштину або геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, в порядку, передбаченому Земельним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

4. Місце розташування та розмір земельних ділянок для видобування бурштину визначаються характеристиками старательських ділянок, визначених проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки (геодезичні координати, площа ділянок тощо).

5. Крім проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для видобування бурштину, надрокористувач також розробляє робочий проект землеустрою щодо рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.

6. У випадках, передбачених законодавством, земельні ділянки для потреб, пов’язаних з користуванням бурштиноносними надрами, надаються у користування після вилучення земельних ділянок у землекористувачів у передбаченому законом порядку.


Стаття 23. Користування земельною ділянкою старателем і проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель

1. Старатель провадить свою діяльність на землях у межах своєї старательської ділянки на підставі договору про видобування бурштину без виділення земельної ділянки.

2. Роботи щодо проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель здійснює надрокористувач відповідно до затвердженого у встановленому законодавством порядку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.


Стаття 24. Видобування бурштину на землях водного фонду

1. Роботи, пов’язані з видобуванням бурштину на землях водного фонду, проводяться на підставі погодженого територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, технологічного проекту розробки ділянки родовища бурштину.

Стаття 25. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину

1. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину розробляється спеціалізованою проектною організацією на замовлення надрокористувача згідно з умовами спеціального дозволу на користування надрами в порядку, встановленому законодавством.

2. Видобування бурштину надрокористувачем на ділянках надр, не охоплених проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, здійснюється відповідно до технологічного проекту розробки ділянки родовища бурштину, що розробляється відповідно до вимог законодавства.


Стаття 26. Особливості проектування гірничодобувних об’єктів, пов’язаних з видобуванням бурштину

1. Проектування гірничодобувних об’єктів, пов’язаних з видобуванням бурштину на старательських ділянках здійснюють старательські артілі, що використовують ці старательські ділянки відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного згідно з цим законом.

2. Первинний надрокористувач затверджує схему розташування гірничодобувних об’єктів, що забезпечує найбільш раціональну й ефективну розробку родовища бурштину, транспортування, складування та зберігання видобутого бурштину, використання ліній електропередач, транспортної інфраструктури, інженерних мереж. Старательська артіль зобов’язана проектувати гірничодобувні об’єкти відповідно до такої схеми розташування гірничодобувних об’єктів.

3. Проектування гірничодобувних об’єктів, пов’язаних з видобуванням бурштину, проводиться на основі геологічного вивчення бурштиноносних надр з урахуванням комплексного розвитку регіону та вимог екологічної безпеки.


РОЗДІЛ 3 ВИДОБУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БУРШТИНУ


Стаття 27. Початок виконання робіт, пов’язаних з видобуванням бурштину

1. Старатель розпочинає виконання робіт, пов’язаних з видобуванням бурштину на старательській ділянці, за умови укладення договору про видобування бурштину з надрокористувачем.

2. Старатель письмово повідомляє надрокористувача про початок виконання робіт, пов’язаних з видобуванням бурштину, після чого приступає до виконання таких робіт на старательській ділянці.


Стаття 28. Виконання робіт, пов’язаних з геологічним вивченням, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовища бурштину

1. Виконання робіт, пов’язаних з геологічним вивченням, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовища бурштину, здійснюється відповідно до проекту геологорозвідувальних робіт, що розробляється на замовлення надрокористувача спеціалізованою проектною організацією. Методи геологорозвідувальних робіт на бурштин визначаються з урахуванням технічного оснащення надрокористувача.

2. Обсяг бурштину, що передбачається до видобування (вилучення) під час дослідно-промислової розробки родовища бурштину, не повинен перевищувати 10 відсотків запасів, що вилучаються, попередньо оцінених Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту геологорозвідувальних робіт на ділянці надр, щодо якої видано спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища бурштину.

3. За результатами проведення геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища бурштину надрокористувач складає звіт про проведення геологорозвідувальних робіт і здійснює підрахунок запасів бурштину. Оцінка та затвердження запасів бурштину здійснюються у встановленому законодавством порядку.


Стаття 29. Вторгнення на чужу старательську ділянку та вихід за межі старательської ділянки

1. Вторгнення гірничих виробок старательської артілі у межі чужої старательської ділянки не допускається, за винятком випадків, пов’язаних з необхідністю ліквідації наслідків аварій.

2. Видобування бурштину за межами своєї старательської ділянки, а також використання чужої земельної ділянки для потреб, пов’язаних з видобуванням бурштину, без укладення договору оренди такої земельної ділянки з її власником (вихід за межі старательської ділянки), забороняється.

3. Перевірка фактичного розташування гірничих виробок сусідньої старательскої артілі у разі виникнення підозри щодо вторгнення проводиться представниками первиннного надрокористувача за заявою старательської артілі протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної заяви.

4. Перевірка інформації про вихід за межі старательської ділянки здійснюється за заявою власника чи користувача земельної ділянки, або за ініціативою первинного надрокористувача.

5. У разі встановлення факту вторгнення на чужу старательську ділянку або виходу за межі старательської ділянки складається протокол про порушення умов договору про видобування бурштину, а винній старательській артілі виноситься попередження.

6. Вторгнення на чужу старательську ділянку або вихід за межі старательської ділянки є підставою для розірвання первинним надрокористувачем договору про видобування бурштину в односторонньому порядку, стягнення штрафних санкцій і відшкодування завданих збитків відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного з первинним надрокористувачем, та закону.


Стаття 30. Вимоги до вилучення корисних копалин, що залягають спільно з бурштином

1. За наявності на ділянці надр корисних копалин, що залягають спільно з бурштином, старательська артіль зобов’язана проводити видобувні роботи згідно з технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці з дотриманням установленого порядку, послідовності та технології їх вилучення.

2. Відхилення від прийнятого порядку, послідовності та технології вилучення з бурштиноносних надр корисних копалин, що залягають спільно з бурштином, не допускається.

3. Корисні копалини, що залягають спільно з бурштином, повинні складатися в окремі місця, передбачені технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці, до моменту їхньої реалізації у передбаченому законом порядку.

4. Старательська артіль зобов’язана заявити надрокористувачу про виявлення інших корисних копалин на території старательської ділянки. Самовільне видобування та реалізація таких корисних копалин забороняється.

5. Надрокористувач передає Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлені на території старательської ділянки інші корисні копалини у встановленому законодавством порядку.

6. Надрокористувач протягом виконання робіт з геологічного вивчення бурштиноносних надр створює колекцію типових зразків усіх знайдених різновидів гірських порід, мінеральних утворень, руд, корисних копалин і передає її на зберігання до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.


Стаття 31. Зберігання видобутого бурштину

1. Старателі та надрокористувачі зобов’язані забезпечити умови для зберігання видобутого бурштину відповідно до умов договору про видобування бурштину та законодавства.

Стаття 32. Порядок ведення обліку та звітності видобутого бурштину

1. Старателі та надрокористувачі зобов’язані забезпечити оперативний щоденний облік видобутого бурштину та операцій з ним.

2. Особливості обліку дорогоцінного каміння органогенного утворення та звітності про операції з ним визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

3. Старатель, який уклав договір про видобування бурштину, зобов’язаний протягом звітного періоду, визначеного частиною четвертою цієї статті, подавати надрокористувачу звіт про кількість видобутого бурштину.

4. Звітний період становить один місяць.

5. Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних й інших державних органів встановленої законодавством звітності здійснює надрокористувач.


Стаття 33. Порядок реалізації видобутого бурштину, видобутого відповідно до спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину та договору про видобування бурштину

1. Старателі, які виконують роботи, пов’язані з видобуванням бурштину на старательській ділянці, і надрокористувачі зобов’язані реалізовувати видобутий бурштин у порядку, визначеному цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері, а також договором про видобування бурштину.

2. Видобутий протягом звітного періоду бурштин у розсортованому за фракціями вигляді старатель транспортує до пункту виміру надрокористувача, зазначеного в договорі про видобування бурштину.

3. Приміщення пункту виміру надрокористувача має бути забезпечено вагами, гирями та іншими засобами вимірювальної техніки, що пройшли повірку або метрологічну атестацію в передбаченому законодавством порядку та мають чинне свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

4. Бурштин зважується на вагах з похибкою не більше 0,1 грама.

5. Спеціально уповноважений представник надрокористувача, який відповідає вимогам, установленим частиною третьою статті 32 цього Закону, запаковує та опломбовує кожну фракцію видобутого бурштину, складає свідоцтво про видобутий бурштин для кожної фракції та передає запаковані та опломбовані фракції видобутого бурштину разом із свідоцтвами про видобутий бурштин представнику старателя, який видобув ці фракції бурштину.

6. Свідоцтво про видобутий бурштин повинно містити, зокрема, відомості про:

1) суб’єкта господарювання, що видав свідоцтво;

2) найменування надрокористувача;

3) найменування (ім’я) старателя;

4) родовище бурштину, на якому видобутий бурштин цієї фракції;

5) реквізити спеціального дозволу на користування надрами, виданого надрокористувачу;

6) вагу, розмір, форму та колір запакованої фракції бурштину;

7) представника надрокористувача, який видав свідоцтво.

7. Запаковані та опломбовані фракції бурштину, що супроводжуються свідоцтвами про видобутий бурштин, реалізовуються старателем, який видобув ці фракції бурштину, виключно на бурштинових біржах відповідно до умов договору про видобування бурштину та вимог цього Закону.

8. Старатель має право реалізовувати бурштин, видобутий відповідно до умов договору про видобування бурштину, від імені надрокористувача виключно на бурштинових біржах у порядку, визначеному договором про видобування бурштину та цим Законом. Старатель зобов’язаний виставити для продажу на бурштиновій біржі запаковану та опломбовану фракцію бурштину протягом одного місяця з дня отримання свідоцтва про видобутий бурштин на таку фракцію бурштину.

9. Зразки бурштину в сировині вагою понад один кілограм, рідкісних бурштиноподібних викопних смол (крім сукциніту) чи зразки бурштину з добре збереженими органогенними інклюзами (рослинами, комахами, тваринами тощо), запаковані та опломбовані як окрема фракція бурштину, направляються для подальшої реалізації на бурштинових біржах.

10. Надрокористувачі, які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину в результаті проведеного аукціону та видобувають бурштин без укладення договорів про видобування бурштину із старателями зобов’язані реалізувати видобуті фракції бурштину на бурштинових біржах.

11. Надрокористувачі, які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами без проведення аукціону та уклали договір про видобування бурштину із старателями, у разі здійснення видобування бурштину на частині ділянки надр, неохопленій проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, реалізовують видобуті фракції бурштину виключно на бурштинових біржах.

12. Інші надрокористувачі здійснюють реалізацію видобутого бурштину виключно на бурштинових біржах.

13. У разі, якщо запаковані та опломбовані фракції бурштину, що супроводжуються свідоцтвами про видобутий бурштин, не реалізовані старателем, який видобув ці фракції бурштину, або якому надано право реалізувати бурштин, видобутий відповідно до умов договору про видобування бурштину, від імені надрокористувача, на бурштинових біржах відповідно до умов договору про видобування бурштину та вимог цього Закону протягом 6 місяців з дня виставлення його для продажу, старателю надається право зняти його з продажу на бурштиновій біржі та реалізувати його як експорт бурштину-сирцю.


Стаття 34. Порядок реалізації бурштину, видобутого під час дослідно-промислової розробки родовища бурштину

1. Надрокористувачі, що здійснюють дослідно-промислову розробку родовища бурштину, зобов’язані реалізовувати видобутий бурштин в порядку, визначеному цим законом, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у цій сфері.

2. Бурштин, видобутий під час проведення робіт з дослідно-промислової розробки родовища бурштину, транспортується в будь-який пункт виміру, що утримується суб’єктом господарювання, який має у своєму штаті експерта-гемолога за напрямом атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння органогенного утворення.

3. Пункт виміру, що утримується суб’єктом господарювання, який має у своєму штаті експерта-гемолога за напрямом атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння органогенного утворення, повинен відповідати вимогам, встановленим частиною третьою та четвертою статті 31 цього Закону.

4. Експерт-гемолог зважує та сортує бурштин за фракціями, запаковує й опломбовує кожну фракцію видобутого бурштину, складає свідоцтво про видобутий бурштин для кожної фракції та передає запаковані й опломбовані фракції видобутого бурштину зі свідоцтвами про видобутий бурштин представнику надрокористувача, що видобув ці фракції бурштину.

5. Свідоцтво про видобутий під час дослідно-промислової розробки бурштин повинно містити, зокрема, відомості про:

а) суб’єкта господарювання, що видав свідоцтво;

б) найменування (ім’я) надрокористувача як власника запакованої фракції бурштину;

в) родовище бурштину, на якому був видобутий бурштин з цієї фракції;

г) реквізити спеціального дозволу на користування надрами, виданого надрокористувачу;

ґ) вагу, розмір, форму та колір запакованої фракції бурштину;

д) представника надрокористувача, що видав це свідоцтво.

6. Запаковані та запломбовані фракції бурштину, що супроводжуються свідоцтвами про видобутий під час дослідно-промислової розробки бурштин, реалізовуються надрокористувачем, що видобув ці фракції бурштину виключно на бурштинових біржах.

7. Надрокористувач зобов’язаний виставити для продажу на бурштинову біржу запаковану та запломбовану фракцію бурштину протягом одного місяця від дня отримання свідоцтва про видобутий під час дослідно-промислової розробки бурштин на таку фракцію бурштину.

8. Розмір та порядок внесення плати за вимір бурштину та видачу свідоцтва про видобутий бурштин відповідно до вимог цієї статті встановлюється за згодою надрокористувача та суб’єкта господарювання, який здійснив вимір бурштину та видав свідоцтво про видобутий під час дослідно-промислової розробки бурштин.

9. Розпорядитися бурштином, видобутим під час дослідно-промислової розробки, надрокористувач має право з моменту його видобутку з надр.


Стаття 35. Пункти виміру

1. Пункти виміру видобутого бурштину діють відповідно до цього Закону.

2. Порядок, умови та процедура функціонування пунктів виміру видобутого бурштину визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Спеціальний представник надрокористувача, який проводить зважування, сортування за фракціями, пакування та пломбування видобутого бурштину, повинен бути експертом-гемологом за напрямом "атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння органогенного утворення".

4. Старателі та надрокористувачі підлягають cпрощеній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.


Стаття 36. Виявлення нових проявів бурштину

1. Старательська артіль, первинний надрокористувач або громадянин, що виявили прояви бурштину, бурштинових розсипів за межами розвіданих родовищ бурштину, повинні повідомити про знахідку Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

2. У місці виявлених проявів бурштину, бурштинових розсипів Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, проводить геологорозвідувальні роботи на бурштин.

3. Винагородження першовідкривачів родовища бурштину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Старательській артілллі, первинному надрокористувачу, що виявили прояви бурштину, бурштинових розсипів за межами розвіданих родовищ бурштину, після завершення геологорозвідувальних робіт на бурштин, які проводяться в порядку, визначеному частиною другою цієї статті, надається переважне право на отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на цій ділянці.


Стаття 37. Контроль за видобуванням бурштину

1. Надрокористувач має право у будь-який час перевірити виконання старателем вимог договору про видобування бурштину. Не рідше одного разу на місяць надрокористувач здійснює фото- та відеофіксацію стану земельної ділянки, на якій виконуються роботи з видобування бурштину, та прилеглої території.

2. Державний контроль за раціональним і ефективним використанням бурштиноносних надр, веденням робіт з геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр, функціонуванням пунктів виміру (державний геологічний контроль) надрокористувача здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Державний нагляд за веденням робіт з експлуатації родовищ бурштину та охорони надр, а також за використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

4. Державний контроль за функціонуванням пунктів виміру, зберіганням, обліком і реалізацією бурштину здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

5. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за видобуванням бурштину, геологічним вивченням бурштиноносних надр відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством.


РОЗДІЛ 4 СТАРАТЕЛІ


Стаття 38. Старателі та старательські артілі

[/]1. Старатель, утворений як юридична особа, що провадить діяльність з видобування, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та геологічного вивчення бурштиноносних надр і пов’язані види діяльності, є старательською артіллю.

2. Фізична особа, яка має намір стати старателем, повинна зареєструватися як фізична особа — підприємець та провадити діяльність з видобування, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та геологічного вивчення бурштиноносних надр і пов’язані види діяльності.

3. Старательська артіль вважається створеною і набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації як юридичної особи в установленому законодавством порядку.

4. Найменування старательської артілі, крім відомостей, передбачених законом, має містити слова “старательська артіль”.

5. Учасник однієї старательської артілі не може бути учасником іншої старательської артілі незалежно від її форми.

6. Право на укладення договору про видобування бурштину на старательській ділянці відповідно до цього Закону належить лише старателям, зареєстрованим на території області, в якій розташоване родовище бурштину, у межах якого виділена старательська ділянка.[/i]

РОЗДІЛ 5 ДІЯЛЬНІСТЬ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА БУРШТИНОВІЙ БІРЖІ


Стаття 39. Правові основи діяльності бурштинової біржі

1. Порядок утворення та діяльності бурштинової біржі визначається Законом України “Про товарну біржу”, Цивільним і Господарським кодексами України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 40. Особливості утворення бурштинової біржі

1. Державна реєстрація бурштинової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

2. Найменування бурштинової біржі, крім відомостей, передбачених законом, має містити слова “бурштинова біржа”.


Стаття 41. Особливості проведення біржевих операцій на бурштиновій біржі

1. Товарами, що допускаються до обігу на бурштиновій біржі, є фракції бурштину.

2. Об’єктом біржових операцій може бути виключно запакована та опломбована фракція бурштину, що супроводжується свідоцтвом про видобутий бурштин, складеним відповідно до частини шостої статті 30 або частини п’ятої статті 31 цього Закону, чи комбінація таких фракцій. Огляд наданого на реалізацію бурштину та розпакування фракцій бурштину здійснюється виключно за участю брокера бурштинової біржі.


Стаття 42. Членство старательських артілей у бурштиновій біржі

1. Старатель має право набути членство в будь-якій бурштиновій біржі, утвореній відповідно до цього Закону.

2. Встановлення обмеження за місцем реєстрації старателя не допускається, як і будь-яких інших обмежень, крім встановлених законом.


Стаття 43. Особливості укладення договорів на бурштиновій біржі

1. Для реалізації видобутого бурштину на бурштиновій біржі між брокерами та старателями або надрокористувачами укладаються договори про надання послуг на реалізацію бурштину. Старатель, який має право розпоряджатися видобутим бурштином відповідно до частини восьмої статті 30 цього Закону, повинен надати копію договору про видобування бурштину, укладеного з надрокористувачем.

2. Під час укладення договору про надання послуг з реалізації бурштину брокер разом з уповноваженим представником старателя або надрокористувача розпаковують опломбовані фракції бурштину та разом здійснюють огляд наданого на реалізацію бурштину. Брокер до укладення договору про надання послуг з реалізації бурштину повинен перевірити відомості, зазначені у свідоцтві про видобутий бурштин, та звірити їх з оглянутими фракціями бурштину.

3. Істотними умовами договору про надання послуг з реалізації бурштину є:

1) найменування старателя або надрокористувача та брокера;

2) вага, розмір, форма та колір переданих на реалізацію фракцій бурштину;

3) реквізити свідоцтва про видобутий бурштин;

4) порядок і умови оплати послуг брокера бурштинової біржі;

5) порядок розрахунку бурштинової біржі із старателем та/або надрокористувачем, банківські реквізити надрокористувача та/або старателя;

6) мінімальна ціна переданих на реалізацію фракцій бурштину.

4. Якщо бурштин видобутий старателем відповідно до договору про видобування бурштину, умовою договору купівлі-продажу такого бурштину є зобов’язання сплатити на користь надрокористувача частину вартості проданого бурштину, що становить 20 відсотків ціни договору купівлі-продажу бурштину за вирахуванням платежів, пов’язаних з оплатою послуг біржі, якщо інше не передбачено договором про видобування бурштину, укладеним між старателем і надрокористувачем. Решта 80 відсотків зазначеної суми виплачується старателю.

5. Надрокористувач має право укласти договір доручення з будь-якою юридичною особою щодо вчинення юридичних дій у відносинах з бурштиновою біржею. Умовами такого договору доручення може бути передбачена мінімальна ціна кожної фракції бурштину, переданої надрокористувачем повіреному, і сплата повіреним на користь надрокористувача передоплати в розмірі, що дорівнює мінімальній ціні кожної фракції бурштину.


РОЗДІЛ 6 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):
пункт 5 статті 27 після слова “потреб” доповнити словами “(крім видобування бурштину, геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину)”;
статтю 31 доповнити пунктом 12 такого змісту:

“12) надають у постійне користування для видобування бурштину, геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення, та припиняють права користування ними”.

2) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
статтю 3 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

“Особливості користування надрами під час видобування бурштину, геологічного вивчення бурштиноносних надр, зберігання, транспортування та реалізації бурштину регулюються Законом України “Про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення”.
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

статтю 31 доповнити частиною другою такого змісту: “Якщо Законом України “Про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення” встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені в цьому Кодексі, застосовуються норми зазначеного Закону”;

у статті 16:
частину третю доповнити словами “або коли спеціальний дозвіл на користування надрами надається для видобування бурштину”;
частину шосту доповнити словами “крім випадків, передбачених Законом України “Про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення ”;

главу 2 доповнити статтею 21-1 такого змісту:
“Стаття 21-1. Надання надр у користування для видобування бурштину
Надра у користування для видобування бурштину надаються на підставі спеціального дозволу, що видається після попереднього погодження з обласною радою, на території якої розташована ділянка бурштиноносних надр, та структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Старателі видобувають бурштин на підставі договору про видобування бурштину, укладеного з надрокористувачем, що отримав надра у користування для видобування бурштину в порядку, встановленому законодавством”;

3) у статті 240 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

в абзаці другому частини першої слова “від трьохсот до шестисот” замінити словами “від п’ятисот до восьмисот”, а слово “двох” – словом “трьох”;

в абзаці другому частини другої слова “від чотирьохсот до семисот” замінити словами “від тисячі п’ятисот до двох тисяч”, а слово “трьох” – словом “п’яти”;

у частині третій:

абзац перший доповнити словами “або за попередньою змовою групою осіб”;

в абзаці другому слово “двох” замінити словом “трьох”;

у частині четвертій:

абзац перший доповнити словами “або вчинені організованою групою”;

в абзаці другому слово “восьми” замінити словом “десяти”;

4) частину дев’яту статті 149 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) після слів “нелісогосподарських потреб” доповнити словами “(крім видобування бурштину, геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину)”;

5) у Законі України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34):

в абзаці 3 частини першої статті 3 після кожного слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”;

в частині першій статті 4 після слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”;

частину 2 статті 10 доповнити комою та словами “Законом України “Про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення»;

в частині першій статті 12 після слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”;

в абзаці 4 частини першої статті 19 після кожного слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”.

6) друге речення частини шостої статті 15 Закону України “Про товарну біржу” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 1993 р., № 11, ст. 83; 2003 р., № 30, ст. 247; 2010 р., № 30, ст. 398; 2011 р., №29, ст. 272) доповнити словами “та майно, що відчужується відповідно до Закону України “Про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення”;

7) частину першу статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити пунктом 161 такого змісту:

“161) затвердження програм геологічного вивчення бурштиноносних надр та забезпечення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель”;

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.


Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ

после ознакомления с этим опусом остаётся лишь вспомнить заключительную фразу старого детского анекдота :ga-ze-ta;
«…и эти люди запрещают мне
ковыряться в носу…
»

(Вовочка ©)


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3063
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya