Страница 2 из 3

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 26 мар 2018, 12:03
VOA
Коллеги, тут такая консультация на вебинаре прозвучала в ситуации при выплате зарплаты из кассы по ведомости: ведомости должно быть две - одна для кассира, вторая для бухгалтерии. И обе, я так понимаю, подписанные всеми подписями.
Все так делают, кроме меня???

Из напоминалок: если принимаем и выдаём из кассы в один день одному и тому же физлицу/СХД деньги, то лимит в 50000/10000 состоит из суммы ВСЕХ операций с таким физлицом/СХД. Например, директор внёс ВФП 30000 и тут же взял займ на 25000 - это уже превышение 50000.

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 29 мар 2018, 12:59
VOA
Баланс делал запрос в НБУ, получил ответ и прокомментировал его.

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 29 мар 2018, 17:37
Blumental
VOA писал(а):Баланс делал запрос в НБУ, получил ответ и прокомментировал его.

Да уж. Все очень плохо.

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 14 май 2018, 15:38
Roomrocks
Коллеги, Вы уже видели Постанову НБУ № 51 от 05.05.2018 г.
38. Підприємства, організації в умовах особливого періоду укладають
договори про відкриття та ведення рахунків із залученими або уповноваженими
банками, узгоджують з ними розрахунок ліміту залишку готівки в касі.
Ініціатором процедури узгодження розрахунку ліміту залишку готівки в касі є
підприємство, організація – під час укладання договору чи залучений або
уповноважений банк. Ліміт залишку готівки в касі є нульовим для підприємств,
організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, а не здана
підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка є понадлімітною.

У нас сейчас "особливий період"? :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta;

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 21 май 2018, 10:55
Julia_E
Roomrocks писал(а):У нас сейчас "особливий період"? :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta;


Да

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 21 май 2018, 13:39
Roomrocks
Julia_E писал(а):
Roomrocks писал(а):У нас сейчас "особливий період"? :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta;


Да

Спасибо за ответ! Интересно узнать аргументы в пользу Вашего мнения.

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 21 май 2018, 15:36
Blumental
Закон про оборону - "особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;"
Якщо строго по цьому визначенню, то у нас не особливий період.

Судова практика, правда не свіжа і не про касові операції :( , але проекцію на касові операції кинути можна:
"Київський апеляційний адміністративний суд 4 лютого 2016 р. ухвалив рішення стосовно дії особливого періоду. Розглядаючи справу за позовом прикордонника-контрактника № 826/18425/15 (його інтереси представляло адвокатське об’єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери»), суд визначив, що дія особливого періоду обмежується строками, встановленими для проведення мобілізації, або часом, протягом якого діє воєнний стан і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
В умовах відсутності рішення про оголошення війни або мобілізації чи закінчення строків, встановлених для проведення мобілізації, особливий період не діє. Таким чином, особливий період в Україні діяв з 18.03.2014 р. по 02.05.2014 р., з 07.05.2014 р. по 21.06.2014 р., з 24.07.2014 р. по 07.09.2014 р., 20.01.2015 р. по 22.08.2015 р. А починаючи з 23.08.2015 р., особливий період не діє. У зв’язку з вищезазначеним автоматичне подовження контракту солдата-прикордонника є порушенням закону."

"Прогавити" оголошення мобілізації після 05.05.2018 і не узгодити ліміт з банком тепер "чревато последствиями".

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 21 май 2018, 18:39
Julia_E
Roomrocks писал(а):
Julia_E писал(а):
Roomrocks писал(а):У нас сейчас "особливий період"? :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta;


Да

Спасибо за ответ! Интересно узнать аргументы в пользу Вашего мнения.


https://consulting.dtkt.ua/labor/labor-relations/9432

На сьогоднішній день діє особливий період. У свій час у листі Міноборони від 20.10.2016 р. №316/1/906 зазначали: "Відповідно до статті 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особливий період - це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової).

Згідно з указом Президента України від 17.03.2014 р. №303 "Про часткову мобілізацію", затвердженого встановленим порядком, оголошено часткову мобілізацію, у зв'язку з чим в Україні настав особливий період.

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не визначено чіткого порядку припинення особливого періоду. Демобілізація - комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати мирного часу.

Згідно зі статтею 11 зазначеного Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" рішення про демобілізацію із внесенням його на затвердження Верховною Радою України приймає Президент України.

Рішення щодо проведення демобілізації Президентом України не приймалося.

Питання щодо наявності особливого періоду в державі поза часом проведення мобілізації було предметом судового розгляду.

Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 р. (справа №800/582/14), виходячи із системного аналізу норм Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду.

Ураховуючи зазначене, з огляду на зміст заходів мобілізації та демобілізації, визначених Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", закінчення заходів мобілізації не припинило особливий період".

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 21 май 2018, 18:43
Julia_E
Blumental писал(а):"Прогавити" оголошення мобілізації після 05.05.2018 і не узгодити ліміт з банком тепер "чревато последствиями".


Це потрібно було робити і до 05.05.2018

Чи слід узгоджувати ліміт каси з банком?

В умовах особливого періоду підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Iніціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка — понадлімітною*.

Початок особливого періоду в Україні визначено ст. 1 Закону України від 06.12.91 р. №1932-XII «Про оборону України». Дата початку особливого періоду — 18.03.2014 р., коли набрав чинності Указ Президента від 17.03.2014 р. №303 «Про часткову мобілізацію». На думку Міноборони, особливий період ще не закінчився — див. лист від 20.10.2016 р. №316/1/906. Питання щодо закінчення особливого періоду на сьогодні є досить дискусійним, але розгляд цієї дискусії не входить до завдань нашої статті. Тому ми пропонуємо діяти на власний розсуд, але для уникнення непорозумінь радимо все ж таки узгодити ліміт каси з обслуговуючим банком.

* Пункт 2 розд. V Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою НБУ від 12.02.2004 р. №46.

https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№46-2017.epub/navPoint-8

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 22 май 2018, 14:03
Roomrocks
Julia_E писал(а):Це потрібно було робити і до 05.05.2018

А до 05.05.2018 г. зачем?
Понимаю, что есть две позиции. Спасибо, что Вы высказываетесь, Julia_E и Blumental!
Буквально, по закону, де-юре, у нас уже не особый период (решение суда, на мой взгляд, правильнее и "обязательнее", чем письмо МО), но все мы видим, что происходит в стране, т.е де-факто - очень на него (особый период) похоже.
Внимание вопрос: что этой постановой хотел сказать НБУ? Нам всем нужно бежать в банки и согласовывать лимит прямо сейчас, а в противном случае через месяц-два на пороге будут стоять ГФС и радостно выписывать штрафы (прямо на пороге) за превышение лимита? Или же НБУ наводит порядок в своей нормативке и делает то, что давно нужно сделать: обеспечивает присутствие наличных на случай (не дай Бог) обострения?

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 22 май 2018, 17:41
Blumental
Julia_E писал(а):Це потрібно було робити і до 05.05.2018

Чи слід узгоджувати ліміт каси з банком?

В умовах особливого періоду підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Iніціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка — понадлімітною*.

Початок особливого періоду в Україні визначено ст. 1 Закону України від 06.12.91 р. №1932-XII «Про оборону України». Дата початку особливого періоду — 18.03.2014 р., коли набрав чинності Указ Президента від 17.03.2014 р. №303 «Про часткову мобілізацію». На думку Міноборони, особливий період ще не закінчився — див. лист від 20.10.2016 р. №316/1/906. Питання щодо закінчення особливого періоду на сьогодні є досить дискусійним, але розгляд цієї дискусії не входить до завдань нашої статті. Тому ми пропонуємо діяти на власний розсуд, але для уникнення непорозумінь радимо все ж таки узгодити ліміт каси з обслуговуючим банком.

* Пункт 2 розд. V Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою НБУ від 12.02.2004 р. №46.

https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№46-2017.epub/navPoint-8

Міноборони "накатав" такі листи бо контрактників не хотів звільняти - нові контракти неохоче перепідписувались. Але суди програвав. Хоча деякі виграв :o Все як завжди. Закон як дишло.
Я особисто звертався раніше, ще в 2017, до обслуговуючого банку Аваль з приводу узгодження ліміту. Їхні юристи відмовились на відріз - сказали "...ми вам напишемо листа з вимогою узгодити/затвердити ліміт, це і буде "ініціатива банку"..." Логіка в цьому тоді була.
Щодо зараз. Оскільки в постанові від 05.05.18 немає згадки про "ініціативу банку" то підприємствам, для перестраховки, доведеться самим йти і узгоджувати ліміт каси з банками.
Як торгувати шоколадом з Росією, то у нас не "особливий період". А як ліміт каси не затвердив в банку - то особливий.
В 2018 році НБУ так зарегулював готівковий обіг, що простіше звільнитися ніж працювати з касою.

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 01 июн 2018, 09:20
hela
Наша пісня гарна й нова
https://bank.gov.ua/document/download?docId=70786541
С сегодняшнего дня вступила в действие Постанова НБУ с изменениями к Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні.
До 30.06 можно использовать старые формы кассовых документов - крайне своевременное решение.
Разрешили пользоваться лимитами, действовавшими до Постановы 148, и разрабатывать новые лимиты.
Сделали попытку более четко прописать, что при наличии ФР/КОРО можно не вести кассовую книгу.

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 08 июн 2018, 09:50
Galla
ЛИСТ

Національного банку України

від 22.05.18 р. № 50-0007/28247

Щодо обмежень готівкових розрахунків


Національний банк України розглянув лист <…> щодо надання роз’яснень з питань обмежень готівкових розрахунків та в межах компетенції повідомляє таке.

Згідно з пунктом 6 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.17 р. N 148 (далі – Положення), суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою

– у розмірі до 10 000 гривень уключно;

2) з фізичними особами

– у розмірі до 50 000 гривень уключно.

Відповідно до пунктів 6 та 7 розділу ІІ Положення суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізичними особами у розмірі до 50 000 гривень.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товаром є будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема, цінні папери). Статтею 3 Господарського кодексу України передбачено, що господарською діяльністю визнається діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Таким чином, установлені Національним банком України вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб’єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов’язані з оплатою праці.

Платежі понад установлену граничну суму проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунка, шляхом переказу коштів з поточного рахунка на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Отже, підприємство може видавати через свою касу в один день поворотну фінансову допомогу кільком фізичним особам в у розмірі до 50 000 гривень кожному.

Заступник директора Департаменту

грошового обігу – начальник управління

організації готівкового обігу

Національного банку України

О. ГАЛИЦЬ

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 26 июн 2018, 17:39
lutishka
Уважаемые коллеги, а какое вы пишите основание в РКО при возврате средств работнику, израсходовавшему собственные средства на нужды предприятия? Допустим, директор предприятия срочно оплатил из собственных средств за электроэнергию, чтобы не отключили

Новая Постанова о ведении кассовых операций

UNREAD_POSTДобавлено: 27 июн 2018, 17:41
Blumental
lutishka писал(а):Уважаемые коллеги, а какое вы пишите основание в РКО при возврате средств работнику, израсходовавшему собственные средства на нужды предприятия? Допустим, директор предприятия срочно оплатил из собственных средств за электроэнергию, чтобы не отключили

Я пишу: "Підзвітні суми по авансовому звіту"