Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Законопроект о легализации зарплат

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST vins » 06 апр 2011, 09:39

moretka писал(а):уже переживаю: наша фирма не потянет индикативную зарплату, прийдётся ходить на работу и доплачивать за это )))))))))))))))))))


:)
Ну если это единственная проблема - то Вам тут многие позавидуют :)
Как минимум, этот год можно не переживать. А там - снова выборы.. отложат проект в долгий ящик
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Таня Михайлова » 06 апр 2011, 14:18

На виконання завдань, поставлених Президентом України перед Урядом, Міністерством фінансів України та Державною податковою адміністрацією України за участю Держкомпідприємництва розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування оплати праці)"

07.04.2010
Ровно год назад этот законопроект уже представлялся на рассмотрение, но почему-то завис в коридорах власти. Так и хочется процитировать одного нашего экс-министра: "В мире нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза. И с каждым разом их становится все больше в наших органах исполнительной власти".
Таня Михайлова
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 12:50
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

UNREAD_POST Печкин » 06 апр 2011, 14:50

Вот такой пакет законопроектов пошел от Тигипко.

Проект (неофіційний текст) 
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення)

Скрытый текст: показать
Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

1) у статті 95:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом розмір заробітної плати за повний робочий місяць (годину), незалежно від виду робіт, кваліфікації працівників, кількості та видів складових винагороди за працю.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірі";

2) у статті 96:

частину третю викласти в такій редакції:

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) здійснюється на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Мінімальна тарифна ставка (оклад) не може бути менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати".

У зв'язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами п'ятою-сьомою;

3) у статті 106:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Працівникам, які працюють за погодинною системою оплати праці і яким не встановлено тривалість щоденної роботи, оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлену законодавством або колективним договором (угодою) норму тривалості робочого часу на тиждень, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті".

У зв'язку з цим частини третю - четверту вважати відповідно частинами четвертою - п'ятою;

4) доповнити Кодекс статтею 2591 такого змісту:

"Стаття 2591. Основні права посадових осіб Державної інспекції України з питань праці

1. Державні інспектори праці, здійснюючи свої повноваження, мають право в установленому законом порядку:

1) безперешкодно без попереднього повідомлення в будь-який час відвідувати виробничі, службові та адміністративні приміщення власників або уповноважених ними органів і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також робочі місця працівників, розташовані поза цими приміщеннями, для проведення перевірки з питань, що належать до їх компетенції;

2) доступу до будинків, приміщень, споруд та інших об'єктів, у яких перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов'язки, або до них застосовується примусова праця;

3) ознайомлюватися з оригіналами та отримувати копії нормативних актів власника або уповноваженого ним органу, колективних угод, колективних або трудових договорів, відомостей, книг, реєстрів та інших документів, нормативних-правових актів у сфері праці, що використовуються власником або уповноваженим ним органом, з питань, що належать до компетенції державної інспекції праці;

4) ставити власникам або уповноваженим ним органам чи працівникам запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їх усунення;

5) вносити власникам або уповноваженим ним органам, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань що відносяться до їх компетенції, причин і умов, які до них призводять, подання щодо відсторонення від виконання обов'язків винних у цих порушеннях посадових осіб або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

6) складати у випадках, передбачених законом, протоколи;

7) отримувати безоплатно від власників або уповноважених ними органів, органів, уповноважених управляти майном, статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків;

8) витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об'єктах, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов'язки, документи, що посвідчують особу;

9) на створення власником або уповноваженим ним органом належних умов для проведення ними перевірки;

10) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб для встановлення фактичного допуску до роботи працівника".

2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 1997 р., N 11, ст. 89; 2004 р., N 5, ст. 34; 2005 р., N 4, ст. 92; 2007 р., N 9, ст. 76; 2010 р., N 1, ст. 8)

1) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом розмір заробітної плати за повний робочий місяць (годину), незалежно від виду робіт, кваліфікації працівників, кількості та видів складових винагороди за працю.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірі";

2) доповнити Закон статтями 31 та 32 такого змісту:

"Стаття 31. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, крім частини другої цієї статті.

Розмір заробітної плати для молоді на першому робочому місці протягом одного року трудової діяльності в нормальних умовах праці не може бути нижчою 85 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. До цього періоду роботи включається весь час роботи, за який сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Якщо заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган провадить доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У випадку, коли розмір заробітної плати у зв'язку з періодичністю виплати її складових нижчий за розмір мінімальної заробітної плати, провадиться доплата до її рівня.

У разі укладання трудового договору на роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної, годинної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

Підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на годину праці.

Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці".

Стаття 32. Гарантована заробітна плата

Гарантована заробітна плата - це встановлений Кабінетом Міністрів України мінімальний розмір заробітної плати працівників відповідних професійно кваліфікаційних груп, які працюють на підприємствах, установах, організаціях небюджетної сфери, що не входять до сфери дії галузевих угод та у фізичних осіб і є обов'язковим для застосування при укладенні колективних договорів, трудових угод.

Розмір гарантованої заробітної плати встановлюється щорічно до 1 грудня попереднього календарного року за вісьмома професійно кваліфікаційними групами в розрахунку на місяць (годину).

Гарантована заробітна плата за найнижчою кваліфікаційною групою встановлюється у розмірі не менше мінімальної заробітної плати встановленої законом.

Погодинний розмір гарантованої заробітної плати розраховується виходячи з місячного його розміру та середньомісячної норми тривалості робочого часу за рік при 40 годинному робочому тижні.

Розмір гарантованої заробітної плати встановлюється залежно від складності, відповідальності виконуваних робіт та кваліфікації працівника.

Якщо нарахована заробітна плата працівника без врахування доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премій до святкових та ювілейних дат нижче гарантованого розміру заробітної плати, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний здійснювати доплату до його розміру.

Гарантований розмір заробітної плати протягом року збільшується пропорційно зростанню розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом.

Гарантований розмір заробітної плати для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, у розрахунку на місяць визначається пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку";

3) у статті 6:

у частині першій слова "тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)" замінити словами: "кваліфікаційні характеристики (довідники)";

частину третю викласти в такій редакції:

"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) здійснюється на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Мінімальна тарифна ставка (оклад) не може бути менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою та викласти її в такій редакції:

"Кваліфікаційні характеристики (довідники) професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розробляє Міністерство соціальної політики України. Галузеві кваліфікаційні характеристики (довідники) професій працівників розробляють відповідні центральні органи виконавчої влади за погодженням з Мінсоцполітики";

4) у статті 8:

у частині першій після слів "мінімальної заробітної плати" доповнити словами "гарантованої заробітної плати";

5) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:

потреб працівників та їх сімей;

загального рівня заробітної плати в країні;

вартісної величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

індексу споживчих цін;

продуктивності праці,

рівня зайнятості та інших економічних умов.

Якщо прогнозний індекс споживчих цін на наступний рік менше 105 відсотків установлюється один термін запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня.

Якщо прогнозний індекс споживчих цін на наступний рік становить або перевищує 105 відсотків установлюються два терміни запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня та з 1 липня.

Якщо в поточному році розмір мінімальної заробітної плати менше 50 відсотків загального рівня середньої заробітної плати, то розмір мінімальної заробітної плати на наступний рік підвищується не менше двох третіх росту реального валового внутрішнього продукту.

Погодинний розмір мінімальної заробітної плати розраховується виходячи з визначеного місячного розміру мінімальної заробітної плати та середньомісячної норми тривалості робочого часу за рік при 40 годинному робочому тижні".

6) текст статті 10 викласти в такій редакції:

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом консультацій у рамках Тристоронньої Комісії.

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Склад Тристоронньої Комісії формується з рівної кількості представників Сторін (по 10 осіб від Спільного представницького органу профспілок, Спільного представницького органу роботодавців і Уряду) та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Урядова сторона до 15 травня надає Тристоронній Комісії пропозиції щодо розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік разом із терміном його перегляду, згідно зі статтею 9 цього Закону, та інформацію щодо:

індексу споживчих цін у попередньому році та прогнозу на наступний рік;

розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у попередньому році;

прогнозу розміру середньої заробітної плати на наступний рік;

витрат домашніх господарств у попередньому році;

рівня життя різних соціальних груп;

фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

частки населення із середньодушовим доходом на місяць нижче прожиткового мінімуму;

прогнозних темпів зростання валового внутрішнього продукту;

економічних умов держави, в тому числі обсягу видаткової частини державного бюджету, потреби економічного розвитку, рівня продуктивності праці та підтримки високого рівня зайнятості.

Консультації представників Тристоронньої Комісії проводяться до 15 серпня кожного року.

У разі неприйняття представниками Тристоронньої Комісії в установлені строки спільної пропозиції щодо розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік, Кабінет Міністрів України визначає розмір мінімальної заробітної плати в проекті Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням умов, визначених статтею 9 цього Закону, і подає його для прийняття Верховній Раді України";

7) у статті 35:

частину першу викласти в такій редакції:

"Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах здійснюють:

Державна інспекція України з питань праці;

Пенсійний фонд України та його органи;

органи Державної податкової служби;

фінансові органи;

професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників".

3. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 36, ст. 361) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі коли положення галузевої угоди є важливими для відповідної галузі економіки, професії, Кабінет Міністрів України може поширити дію галузевої угоди або окремих її положень на всю галузь економіки, професію, якщо такі вимоги висуває одна або декілька організацій працівників або роботодавців".

У зв'язку з цим частини другу-одинадцяту вважати відповідно частинами третьою-дванадцятою;

4. Частину першу статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117) після слів "фінансової звітності" доповнити словами "та законодавства про оплату праці".

5. Частину першу статті 22 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2005 р., N 10, ст. 187) після цифр "20.1.30" доповнити цифрами "20.1.41".

6. Статтю 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 6) після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Орган ліцензування здійснює контроль дотримання кваліфікаційних вимог для провадження певного виду діяльності, в тому числі шляхом перевірки документів, що підтверджують факт трудових відносин ".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

7. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 1001) після слів "державного контролю за дотриманням" доповнити словами "власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю".

8. У статті 20 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 92, том 1, ст. 9, ст. 3248):

1) частину першу доповнити підпунктом 20.1.41 такого змісту: "здійснювати контроль за дотриманням власником або уповноваженим ним органом законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)";

2) частину другу після цифр "20.1.29 - 20.1.31" доповнити цифрами "20.1.41".

9. Статтю 7 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 23, ст. 161)

1) після слів "передбаченими законодавством України" доповнити словами "за одночасної наявності таких умов:

отримала посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

особа пропрацювала не менше ніж рік відповідно до виданого державною службою зайнятості дозволу на використання її праці або має на меті реалізацію в Україні інвестицій відповідно до законодавства України на суму понад 100 тисяч євро";

2) слова "При цьому вони" замінити словами "Іноземці та особи без громадянства, які виконали вищевказані умови".

10. Частину першу статті 42 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 25, ст. 1172) доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Іноземці та особи без громадянства, які мають намір стати підприємцями в Україні, крім вищезазначених документів подають державному реєстратору за місцем проживання копію посвідки на постійне проживання в Україні або копію дозволу на використання праці (послуг), виданого не менш ніж на один рік, за яким вони пропрацювали на території України не менше ніж дев'ять місяців".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 
В. ЯНУКОВИЧ 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення)


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів України.

Законопроект спрямований на удосконалення законодавства щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, мінімальних рівнів оплати праці як державної гарантії залежно від складності робіт, кваліфікації працівника, легалізації заробітної плати та зайнятості, наповнення фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та бюджету.

За оцінками експертів різних інституцій в Україні 40 - 50 % заробітної плати виплачується працівникам за різними тіньовими схемами. Існує проблема зрівняння офіційних заробітних плат між працівниками різної кваліфікації, встановлення усім працівникам від найпростіших професій до керівника окладів (ставок) на рівні мінімальної заробітної плати, особливо на підприємствах, установах організаціях, що не входять до сфери галузевих угод.

З великою кількістю працівників роботодавці взагалі не укладають трудові угоди з метою мінімізації витрат та отримання максимального прибутку.

Від несплати податків, внесків з тіньових доходів країна втрачає мільярди гривень доходів до державного бюджету, Пенсійного та інших страхових фондів, а працівники залишаються без відповідного соціального захисту та належного в майбутньому пенсійного забезпечення.

Світовий досвід свідчить, що в багатьох Європейських країнах з метою легалізації заробітної плати здійснені заходи спрямовуються на підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, посилення контролюючих функцій інспекції праці щодо їх дотримання. Здійснення цих заходів дало можливість досягти за останні десятиріччя стабілізації й навіть деякого скорочення масштабів прихованих форм оплати праці, збільшити надходження до фондів соціального страхування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою посилення соціального захисту працюючої частини населення України шляхом підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості, збільшення надходжень до Державного бюджету, Пенсійного та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Для досягнення цієї мети пропонується внести зміни до законодавчих актів шляхом приведення поняття "мінімальна заробітна плата", умов її визначення та порядку встановлення до європейських стандартів та світової практики, запровадження для працівників, які працюють за трудовими договорами на підприємствах, в установах, організаціях, що не входять до сфери дії угод та у фізичних осіб гарантованої заробітної плати як державної гарантії, яку передбачається встановити за вісьмома професійно кваліфікаційними групами.

Крім того, пропонується поширити положення галузевих угод з питань оплати праці на суб'єктів господарювання, що не входять в сферу дії сторін, які підписали угоду, підвищити рівень наглядової функції посадових осіб, які уповноважені застосовувати адміністративні стягнення до власників або уповноважених ними органів, які порушують законодавство про працю.

3. Правові аспекти

Кодекс законів про працю України, Податковий кодекс України.

Закони України "Про оплату праці", "Про колективні договори і угоди", "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про державну податкову службу в Україні", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та, відповідно, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб відповідно до Закону України "Про засади державної політики у сфері господарської діяльності" проект акта буде оприлюднено на офіційному сайті Мінпраці.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить підвищення мінімальних рівнів заробітної плати, сприятиме легалізації заробітної плати, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, забезпечить диференціацію заробітної плати та збільшення її розміру, покращить соціальний захист працівників, особливо на підприємствах малого та середнього бізнесу, зокрема у сфері побутового обслуговування населення, торгівлі, харчової промисловості, будівництва, транспорту, з'являться додаткові умови добросовісної конкуренції між виробниками однієї галузі (однакового виробництва) незалежно від поширення на них дії угод, посилить ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України  
 
С. Тігіпко 
"___" ____________ 2011 р. 


+ вот еще один по этому же поводу от Тигипко

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)

Скрытый текст: показать
Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 41 викласти у такій редакції:

"Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

2) у абзаці другому статті 412 слова "до ста" замінити словами "до ста п'ятидесяти".

3) у абзаці другому статті 1886 слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від ста до двохсот".

4) статтю 1886 доповнити частиною другою у такій редакції:

"2. Відмова працівника від надання пояснень посадовим особам органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю -

тягне за собою накладення від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

5) у статті 221 після цифр "1865 - 1881," доповнити словами та цифрами "частиною другою статті 1886";

6) у абзаці першому статті 2301 слово та цифри в дужках "стаття 1886" замінити словами та цифрами "частина перша статті 1886";

7) у абзаці третьому статті 2301 слова "до вісімдесяти" замінити словами "до ста восьмидесяти ";

8) у абзаці третьому статті 2301 слова "до ста" замінити словами "до двохсот";

9) пункті 1 частини першої статті 255 після абзацу "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 16312)" доповнити новим абзацом у такій редакції:

"органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю (частина друга статті 1886)";

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 25 - 26, ст. 131):

1) статтю 172 викласти у такій редакції:

"Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Не оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи, незаконне звільнення працівника з роботи, а також інше грубе порушення законодавства про працю, -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

2) абзац перший частини першої статті 175 доповнити словами "або нарахування та виплата заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці ";

3) у частині першій статті 212 слова "від трьохсот до п'ятисот" замінити словами "від п'ятисот до тисячі";

4) у частині другій статті 212 слова "від п'ятисот" замінити словами "від тисячі";

5) у частині першій статті 2121 слова від "від трьохсот до п'ятисот" замінити словами "від п'ятисот до тисячі";

6) у частині другій статті 2121 слова "від п'ятисот" замінити словами "від тисячі"

3. У частині першій статті 18 Закону України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 36, ст. 361) слова "до ста" замінити словами "до ста п'ятидесяти".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)"


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений проект закону розроблено на виконання Указу Президента України від 25.05.2004 N 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати", доручення Президента України В. Януковича від 29.06.2010 N 1-1/1378, доручення Прем'єр - міністра України М. Азарова від 02.07.2010 N 39073/0/1-10, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 359 "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення", доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.2010 N 13866/2-10 з метою посилення ефективності державного контролю за додержанням законодавства про працю, зокрема стосовно своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, легалізації зайнятості, додержання мінімальних державних гарантій щодо оплати праці, підвищення рівня захисту трудових прав працюючого населення.

На даний час роботодавець в Україні має економічну вигоду від затримки виплати заробітної плати, виплати заробітної плати в розмірах менших ніж передбачено законодавством, виплати заробітної плати "в конвертах", не оформлення трудових відносин. Така ситуація порушує права працюючого населення та не сприяє надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.

На сьогодні Україна має найнижчі штрафні санкції, з поміж країн Європи, за порушення законодавства про працю, в тому числі і за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій. Одночасно в країнах Європи мінімальні штрафні санкції за зазначене порушення складають від 8300 грн. (Болгарія) до 100000 грн. (Чехія), максимальні від 83000 грн. (Болгарія) до 2000000 грн. (Словаччина).

Законопроект дозволить захистити конституційне право громадян на своєчасне одержання винагороди за працю та забезпечить позитивний вплив на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, зменшить кількість випадків порушення норм законодавства про працю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою підвищення рівня наглядової функції посадових осіб, які уповноважені застосовувати адміністративні стягнення, збільшення надходжень до Державного бюджету та Пенсійного фонду, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості, посилення соціального захисту працюючої частини населення України та забезпечення позитивного впливу на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", "Про колективні договори і угоди".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та, відповідно, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дозволить посилити ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, насамперед, щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості шляхом зменшення виплати необлікованої заробітної плати, що сприятиме дотриманню підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та фізичними особами - приватними підприємцями вимог законодавства про працю, підвищить захист трудових прав працюючого населення, сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.

____________


+ от него же в том же "пакете"

Проект
(неофіційний текст) 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності у сфері праці
Скрытый текст: показать
Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності за правопорушення у сфері законодавства про працю.

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері законодавства про працю

Підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці та інші суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

ухилення від оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи та виплата винагороди за працю без нарахування та сплати внесків та податків - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб'єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного неоформленого працівника;

порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, виплата їх не в повному обсязі - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб'єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі сто п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів за кожного виявленого працівника відносно якого скоєно порушення.

нарахування та виплату заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці (обсяг робіт) - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб'єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за кожного виявленого працівника відносно якого скоєно порушення.

інші порушення вимог законодавства про працю - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб'єктів підприємницької діяльності стягується штраф від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Застосування штрафних санкцій до підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності за порушення у сфері праці здійснюється відповідно до цього Закону.

Власник підприємства, установи, організації має право в регресному порядку стягнути з посадової особи підприємства, установи, організації 50 відсотків від розміру накладених штрафних санкцій.

Сплата штрафів не звільняє підприємство, установу, організацію незалежно від форми власності та громадян суб'єктів підприємницької діяльності від усунення допущених порушень, заподіяних внаслідок порушень, передбачених цим Законом.

Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері порушення законодавства про працю

Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та його територіальними органами.

Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю здійснює державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - роботодавцями) законодавства про працю.

Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері законодавства про працю

Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері законодавства про працю є протокол, складений посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та її територіальних органів за результатами перевірки.

Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень.

У п'ятнадцятиденний термін з дня складання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Рішення посадової особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на власника або уповноваженого ним органу (підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян суб'єктів підприємницької діяльності) штрафу за правопорушення у сфері законодавства про працю відповідно до цього Закону.

Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в органі виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, який наклав штраф.

Суми від застосування фінансових санкцій, що накладаються посадовими органами центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю перераховуються до Державного бюджету України.

Суб'єкти господарювання повинні сплатити встановлену суму застосованих фінансових санкцій у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання рішення про їх застосування.

У разі несплати штрафу у зазначений термін від стягується у судовому порядку.

Прийняте посадовою особою територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю рішення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи територіального органу або центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Рішення про застосування фінансових санкцій в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.

Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення у сфері законодавства про працю

Рішення у справах про правопорушення у сфері законодавства про працю, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали судом.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності у сфері праці"


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений проект закону розроблено на виконання Указу Президента України від 25.05.2004 N 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати", доручення Президента України В. Януковича від 29.06.2010 N 1-1/1378, доручення Прем'єр-міністра України М. Азарова від 02.07.2010 N 39073/0/1-10, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 359 "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення", доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.2010 N 13866/2-10 з метою посилення ефективності державного контролю за додержанням законодавства про працю, зокрема стосовно своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, легалізації зайнятості, додержання мінімальних державних гарантій щодо оплати праці, підвищення рівня захисту трудових прав працюючого населення.

Проект встановлює відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності у сфері праці і спрямований на посилення державного контролю в частині додержання законодавства про працю та захист прав працівників.

На даний час роботодавець в Україні має економічну вигоду від затримки виплати заробітної плати, виплати заробітної плати в розмірах менших ніж передбачено законодавством, виплати заробітної плати "в конвертах", не оформлення трудових відносин. Така ситуація порушує права працюючого населення та не сприяє надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.

На сьогодні Україна має найнижчі штрафні санкції, з поміж країн Європи, за порушення законодавства про працю, в тому числі і за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій. Одночасно в країнах Європи мінімальні штрафні санкції за зазначене порушення складають від 8300 грн. (Болгарія) до 100000 грн. (Чехія), максимальні від 83000 грн. (Болгарія) до 2000000 грн. (Словаччина).

Законопроект дозволить захистити конституційне право громадян на своєчасне одержання винагороди за працю та забезпечить позитивний вплив на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дозволить легалізувати зайнятість населення та сприятиме викоріненню виплати заробітної плати "в конвертах", зменшить кількість випадків порушення норм законодавства про працю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою підвищення рівня наглядової функції посадових осіб, які уповноважені застосовувати штрафні санкції, збільшення надходжень до Державного бюджету та Пенсійного фонду, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості, посилення соціального захисту працюючої частини населення України та забезпечення позитивного впливу на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові актами у даній сфері правового регулювання відсутні.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та, відповідно, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дозволить посилити ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, насамперед, щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості шляхом зменшення виплати необлікованої заробітної плати, що сприятиме дотриманню підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та фізичними особами - приватними підприємцями і іншими суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства про працю, підвищить захист трудових прав працюючого населення, сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України 
 
С. Тігіпко 
"___" _____________ 2011 р. 
  
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 3
Heloise, moretka, vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Heloise » 06 апр 2011, 15:29

Не помню точно, где конкретно, в законе “Про підприємництво” или “Про господарські товариства”, но даже в Уставе каждого хоз. предприятия есть фраза - «Товариство (підприємство, організація, тощо) відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд ... здійснює свою діяльність.» В первую очередь для получения прибыли. Этим же руководствуемся для установления зарплат, окладов, премий, надбавок – как прибыль позволяет.
Законопроектом про з/пл в очередной раз дискредитируется Устав, как главный документ, на который опирается «жизнь» предприятия. Устанавливать уровень з/пл для него будет государство. О прибыли можно забыть.
Лично я не против определенной градации з/плат для работника ксерокса и директора, с адекватным подходом в каждом конкретном случае. Чересчур «наглеющих» директоров у нас хватает. Но ведь всех «расчешут» под одну гребенку, а есть малые предприятия из 3 человек, где маленькие, но стабильные обороты и в влепить директору з/пл в 10 000, равнозначную месячному обороту – значит красиво «убить» это предприятие. Ведь помимо 10 тыс. нужно накинуть сверху 36-38% ЕСВ.
Конечно психовать раньше времени не стоит, поживем – увидим, что получим на «выходе».

За это сообщение автора Heloise поблагодарил:
Аll
Heloise
 
Сообщений: 356
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 18:02
Благодарил (а): 499 раз.
Поблагодарили: 393 раз.

UNREAD_POST Аll » 06 апр 2011, 16:25

Все забыли норму, что есть уголовная ответственность за доведение предприятия до банкротства. Уволится масса народу и будет получать за бесплатно пособие от государства и работать нелегально на этих же предприятиях.
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST Kloshar » 08 апр 2011, 11:16

Статъя по теме. С идеями...

http://www.zn.ua/articles/78746#article
Kloshar
 
Сообщений: 683
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 16:17
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 159 раз.

UNREAD_POST 245390 » 08 апр 2011, 14:34

думаю многие просто закроються, ведь кроме огромных начислений на ФОТ есть еще налоговая нагрузку по НДС и прибыли - это нигде в законах не прописано, но это есть! и декларации не принимают с нулевой прибылью, или вы думаете что-то измениться с 1-го апреля? Я сильно сомневаюсь.
А то, что прибыли никакой не может быть при таких зарплатах - это думаю многим, только не Тигипко, понятно
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST yuliyasup » 12 апр 2011, 21:39

Добрый вечер.Помогите.нужно срочно!!!Правда ли что 34000 штраф за неоформленного сотрудника у чп???Где могу почитать об этом??Если нет то какой??
yuliyasup
 
Сообщений: 79
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 20:36
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

UNREAD_POST yuliyasup » 12 апр 2011, 21:54

Спасибо прочтитала законопроект,правильно я поняла что шртаф 34000 будет с 1 января 2012 г.
yuliyasup
 
Сообщений: 79
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 20:36
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

UNREAD_POST vins » 12 апр 2011, 22:44

yuliyasup писал(а):Спасибо прочтитала законопроект,правильно я поняла что шртаф 34000 будет с 1 января 2012 г.


Если это останется в окончательном тексте закона (сам штраф, его размер и дата вступления в силу) и если он будет принят Верховной Радой и подписан Президентом.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yuliyasup
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Asia » 12 апр 2011, 22:59

...1 января 2012 г.

так вот он какой - конец света, а то парад планет... :roll:
нам парад не страшен, у нас Тигипко есть ;)
Аватар пользователя
Asia
 
Сообщений: 74
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 13:28
Благодарил (а): 149 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

UNREAD_POST moretka » 20 апр 2011, 10:49

Asia писал(а):
...1 января 2012 г.

так вот он какой - конец света, а то парад планет... :roll:
нам парад не страшен, у нас Тигипко есть ;)

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Думаю, не ошибусь, если промолчу.
Аватар пользователя
moretka
 
Сообщений: 88
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 13:51
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST налоговик » 29 июн 2011, 16:19

Тигипко: Снижение налогов начнется осенью

Вице-премьер-министр — министр социальной политики Сергей Тигипко пообещал, что налоговая нагрузка в Украине все-таки будет снижаться. Параллельно будут вводиться индикативные зарплаты и усиливаться ответственность за работников-нелегалов. «Двигаться надо пошагово.

Во-первых, нужно уменьшить налоги. Уже осенью мы представим свою позицию по поводу того, какие налоги и за счет чего можно снизить», — пообещал Тигипко. В то же время министр настаивает, что одним снижением налоговой нагрузки не обойтись: «Считать, что снижение налоговых отчислений приведет к увеличению налоговых поступлений, — это заблуждение. Разве у нас настолько сознательные бизнесмены, что враз начнут платить больше? Я в это не верю. А зарплаты легализовать необходимо обязательно». «Мы предложим 8-уровневую квалификационную шкалу, с указанием коэффициента относительно минимальной заработной платы, чтобы не было такого “недоразумения”, когда 120 тысяч руководителей предприятий Украины получают минимально возможные 960 гривен», — добавил он. «Наряду со снижением налогов необходимо усилить ответственность за нелегальное использование рабочей силы. Так, мы сейчас рассматриваем предложение, чтобы за каждого неофициального работника предприятие уплачивало штраф в размере среднегодовой заработной платы по Украине (согласно данным Госкомстата, в 2010 году — почти 27 тысяч гривен. — Ред.). И это более мягкие меры, чем те, которые применяются за аналогичные нарушения в Словакии, Польше или Чехии», — подытожил Тигипко.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2632 раз.

UNREAD_POST yur » 29 июн 2011, 22:48

слова, слова..
Надо убрать налоги на ФОТ вообще, оставить только подоходный налог с зарплаты и добровольное пенсионное страхование. Тогда работодатель будет платить все по белому, и "помогать" работнику отчислять подоходный налог. И с пенсионным фондом много проблем решится.
А то развели бардак со льготчиками, у нас половина исполкома инвалиды (быки по 150кг, за свою жизнь в руки ничего тяжелее ручки и пачки денег не брали).., а власть говорит про необходимость развития бизнеса, что бы этим бездельникам было чем льготы оплачивать.
yur
 
Сообщений: 299
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST налоговик » 26 июл 2011, 14:16

Правительство намерено ввести рискоориентированный аудит предприятий, на которых выплачиваются «серые» зарплаты (часть зарплаты выплачивается официально, т.н. «белая» зарплата, а часть - в конверте). Об этом во время брифинга сообщил председатель Государственной инспекции Украины по вопросам труда - главный государственный инспектор по вопросам труда Андрей Черкасов.

«Пенсионный фонд отдает информацию, что, по его мнению, на каком-то предприятии не довыплачивают заработную плату. Эти данные сопоставляются с данными налоговой и после этого инспекция по труду выходит на проверки. Эти проверки будут плановые», - сказал он. То есть, предприятия будут предупреждены о плановых проверках.

Как отметил Черкасов, на сегодняшний день в Украине работают без официального трудоустройства 2-4,7 млн. граждан. В сентябре правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект по легализации рабочих мест и заработных плат, напомнил он.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2632 раз.

Пред.След.

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al, Al Shurshun, Gb, Ya