Платежные терминалы

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

Платежные терминалы

Непрочитанное сообщение VOA »

Смежная тема Терминал без кассового аппарата
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ від 18 вересня 2015 року № 2505/10/10-36-22-05-16

Щодо застосування реєстратора розрахункових операцій при проведені розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнім використанням


ГУ ДФС у Київськiй областi розглянуло лист щодо застосування реєстратора розрахункових операцiй при проведенi розрахункiв з використанням спецiальних платiжних засобiв i здiйснення операцiй з їхнiм використанням та повiдомляє.

Правовi засади застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (далi — РРО) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг визначає Закон України вiд 06.07.95 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг» (далi — Закон № 265).
Вiдповiдно до ст. 3 Закону України вiд 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг» iз змiнами та доповненнями (далi — Закон № 265), суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (iз застосування платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг зобов’язанi проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстрованi, опломбованi у встановленому режимi реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових операцiй, або у випадках передбачених цим Законом та видавати особi, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або вiдмовляється вiд неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операцiї.

Згiдно iз ст. 2 Закону № 265 розрахункова операцiя — приймання вiд покупця готiвкових коштiв, платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо за мiсцем реалiзацiї товарiв (послуг), видача готiвкових коштiв за повернутий покупцем товар (не надану послугу), а у разi застосування банкiвської платiжної картки — оформлення вiдповiдного розрахункового документа щодо оплати в безготiвковiй формi товару (послуги) банком покупця або, у разi повернення товару (вiдмови вiд послуги), оформлення розрахункових документiв щодо перерахування коштiв у банк покупця.

Згiдно з п. 3.4 глави 3 роздiлу 7 Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10 грудня 2004 року № 620 «Про затвердження Правил Нацiональної системи масових електронних платежiв» (Правила № 620) торговцi, якi здiйснюють розрахунковi операцiї у безготiвковiй формi iз застосуванням платiжних карток, пiд час продажу товарiв (надання послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг зобов’язанi у випадках, передбачених законодавством України, проводити розрахунковi операцiї на повну суму купiвлi (надання послуги) через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових операцiй, або у випадках, передбачених законодавством України, iз застосуванням зареєстрованих розрахункових книжок та книг облiку розрахункових операцiй.

Крiм того, вiдповiдно до вимог п. 2.8 глави І роздiлу 9 Правил № 620, якщо пiд час проведення платежiв iз застосуванням платiжної картки торговець помилково зняв зайву суму коштiв, то таку суму торговець має повернути клiєнту готiвкою без утримання комiсiйних. Такi операцiї торговець повинен проводити через ЕККА (РРО).

Вiдповiдно до Положення про порядок емiсiї спецiальних платiжних засобiв i здiйснення операцiй з їхнiм використанням, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.04.2010 № 223, платiжний термiнал — електронний пристрiй, призначений для здiйснення платiжних операцiй, отримання довiдкової iнформацiї i друкування документа за операцiєю iз застосуванням спецiального платiжного засобу. Надрукований на платiжному термiналi слiп — паперовий документ, який пiдтверджує здiйснення операцiї з використанням платiжної картки i мiстить набiр даних щодо цiєї операцiї та реквiзити платiжної картки. Тобто слiп, надрукований на платiжному термiналi, не є розрахунковим документом у розумiннi Закону № 265.

Також вимогами ст. 2 Закону № 265 встановлено визначення термiну «розрахунковий документ» — документ встановленої форми та змiсту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанцiя, проїзний документ тощо), що пiдтверджує факт продажу (повернення) товарiв, надання послуг, отримання (повернення) коштiв, купiвлi-продажу iноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом №265, i зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцiй або заповнений вручну.

Водночас, п.п. 3.6 п. 3 Положення про форму та змiст розрахункового документу затвердженого наказом ДПА України вiд 1 грудня 2000р. № 614 передбачено, що у разi застосування при проведеннi розрахункiв з використанням платiжної картки платiжного термiналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцiй, касовий чек повинен додатково мiстити такi обов’язковi реквiзити:

реквiзити платiжної картки (допустимi правилами безпеки платiжної системи), перед якими друкуються великi лiтери «ПК»;
напис «Код авт.» та код авторизацiї або iнший код, що iдентифiкує операцiю в платiжнiй системi, крiм випадкiв, коли правила розрахункiв платiжної системи передбачають складання розрахункових документiв iз застосуванням платiжних карток без виконання процедур авторизацiї;
пiдпис касира та пiдпис держателя платiжної картки (якщо це передбачено правилами платiжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються вiдповiдно написи «Касир» та «Держатель ПК».
Таким чином, при проведеннi розрахункiв iз застосуванням платiжних карток (з використанням POS-термiнала) за надання послуг, суб’єкт господарювання зобов’язаний проводити розрахунковi операцiї через РРО.

Перший заступник начальника В. В. Титарчук
:?: Таки, да, обЪязан? :?: И почему именно "при предоставлении услуг"?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей