Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговый кредит 2010

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST larisa » 18 дек 2010, 21:21

Подскажите, у меня в ноябре большой кредит по НДС, декларацию не принимают, смогу ли я в декларации за декабрь 2010 использовать НК за ноябрь? НК никаких ограничений не предусматривает?
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST 245390 » 19 дек 2010, 13:15

как вариант, вытащить в налог.накладную и вставить ее в декабрьскую декларацию. Ну это если у вас НК не одной налог.накладной представлен.
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST nikki » 19 дек 2010, 18:06

larisa, проблема в позиции налоговиков.

См. здесь.

Лист Державної податкової адміністрації України від 26.10.2010 №22882/7/16-1517

Роз’яснено порядок врахування та відображення в декларації з ПДВ «старих» податкових накладних

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЯХ З ПДВ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, ЯКІ БУЛО ВИПИСАНО У ПОПЕРЕДНІХ ПЕРІОДАХ

Лист Державної податкової адміністрації України
від 26 жовтня 2010 р. N 22882/7/16-1517
(Витяг)

Державним податковим адміністраціям в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі

Згідно з пп.. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

За визначенням, наведеним у п. 1.5 ст. 1 Закону, звітний (податковий) період - це період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Таким чином, за результатами звітного періоду платник податку зобов'язаний сформувати як суму податкових зобов'язань такого звітного періоду, так і суму дозволеного в цьому самому звітному періоді податкового кредиту.

При цьому для достовірного відображення сум дозволеного податкового кредиту мають дотримуватися такі положення Закону.

Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, що визначена згідно з цим Законом (п. 1.6 ст. 1 Закону).

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, що визначена згідно з цим Законом (п. 1.7 ст. 1 Закону).

Відповідно до пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду.

Правила, що передбачають формування податкових зобов'язань продавця і податкового кредиту покупця в одному звітному періоді та дають можливість платнику своєчасно та в повному обсязі реалізувати надане йому право на формування свого податкового кредиту, встановлено прямими нормами Закону.

Так, пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону передбачено, що податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю. При цьому ні зазначеним пунктом Закону, ні будь-яким іншим не передбачено жодних причин для отримання можливості затримки у наданні покупцю податкової накладної.

Відповідно до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань (пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону) такою датою вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Підпунктом 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону встановлено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, а пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону визначено, що податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача та є підставою для нарахування податкового кредиту, а також передбачено умови, за яких платник податку отримає право на податковий кредит навіть при відмові продавця надати йому податкову накладну.

Тобто на дату, визначену пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону, продавець зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, а якщо цю вимогу Закону не дотримано, отримувач товарів (послуг) вправі вимагати її надання, а у разі відмови - звернутися зі скаргою на такого постачальника до органу податкової служби (пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону).

Таким чином, своєчасне включення податкових накладних до складу податкового кредиту, а також забезпечення контролю за своєчасним їх отриманням є обов'язком платника податку, і Законом передбачено низку можливостей для безперешкодної реалізації такого обов'язку.

При цьому Державна податкова адміністрація України звертає увагу на те, що відповідно до пп. 7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також які не є об'єктами оподаткування згідно зі ст. 3 Закону та звільнені від оподаткування згідно зі ст. 5 Закону. Зведені результати такого обліку на підставі реєстру отриманих та виданих податкових накладних відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону. Пунктом 3.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 166 (з урахуванням змін і доповнень), визначено, що платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в декларації, а дані, наведені ним у декларації, мають відповідати даним його бухгалтерського та податкового обліку, оскільки фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку (п. 2 ст. 3 Закону України від 16.07.99 р. N 996-ХІ V "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Особливості ведення бухгалтерського обліку завдяки системі подвійного обліку дають змогу у будь-якому випадку протягом балансового періоду, а саме звітного кварталу, виявити помилку, пов'язану із невключениям до бухгалтерського та податкового обліку первинного документа. Таким чином, несвоєчасне (більше балансового періоду) включення до складу податкового кредиту сплаченого (нарахованого) у звітному періоді ПДВ може бути пов'язане із штучним спотворенням показників податкової звітності. Винятком є лише окремо визначені Законом особливі умови формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, які було виписано у попередніх періодах, зокрема:

отримання товарів (послуг) платником податку, який застосовує касовий метод податкового обліку (визначення наведено в п. 1.11 ст. 1 Закону), а контрагент (продавець) свої податкові зобов'язання визначає за загальними правилами;

придбання товарів для використання у звільнених від оподаткування операціях або операціях, які не є об'єктом оподаткування, та подальшого використання цих самих товарів у інших звітних періодах в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;

придбання невиробничих основних фондів та переведення їх в інших звітних періодах у категорію виробничих, або їх продаж чи ліквідація.

Враховуючи те, що податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом (пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону) та з урахуванням визначення, наведеного в п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. N 88 та зареєстрованого в Мін'юсті України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Положення N 88), податкова накладна відноситься до категорії первинних документів.

Порядок реєстрації податкової накладної як вхідного первинного документа визначається з урахуванням правил, установлених Положенням N 88, облік податкових накладних та їх передача (пересилання) повинні грунтуватися на правилах, встановлених для відповідних бухгалтерських документів.

Відповідно до п. 2 Порядку оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28,07.97 р. N 799 (далі - Порядок N 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі - звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення, тому податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються адресатам під розписку (п. 11 Порядку N 799). У містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв'язку (п. 10 Порядку N 799). Відправнику надсилається повідомлення після вручення поштового відправлення адресату (п. 7 Порядку N 799).

Таким чином, документальним підтвердженням правомірності включення до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, яку було виписано у будь-якому з попередніх періодів, для платника податку - покупця є документ, який підтверджує дату надходження такої податкової накладної від продавця, а саме зареєстрований відповідно до вимог Положення N 88 лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитка календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

Отже, у разі отримання податкових накладних, у тому числі й тих, що виписані в різних податкових періодах, але отримані платником у поточному звітному періоді (податкові накладні, які було виписано у попередніх періодах), але лише за наявності документального підтвердження такого запізнення, платник податку - покупець товарів (послуг) повинен на дату отримання цих податкових накладних відобразити їх у розділі 1 реєстру отриманих та виданих податкових накладних з урахуванням особливостей його заповнення, визначених п. 9 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 30.06.2005 р. N 244 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 30.05.97 р. N 165" (з урахуванням змін і доповнень) та (за умови дотримання вимог щодо формування податкового кредиту) в рядку 10.1 розділу II "Податковий кредит" податкової декларації з ПДВ.

При цьому записи в податковому обліку про податкові накладні, які було виписано у попередніх періодах, не можуть бути прирівняними до записів про самостійно виправлені помилки, оскільки такі операції не відповідають визначенню арифметичної чи методологічної помилки (лист ДПА України від 11.08.2004 р. N 15316/7/15-2417).

Повідомляючи про викладене, Державна податкова адміністрація України зобов'язує:

забезпечити належний збір доказової бази для визнання чи невизнання права платника податку на отримання податкового кредиту на підставі наявності податкових накладних, які було виписано у попередніх періодах;

при проведенні документальних перевірок (незалежно від категорії перевірки) ретельно досліджувати формування податкового кредиту з використанням податкових накладних, які було виписано у попередніх періодах, з урахуванням правил ведення податкового та бухгалтерського обліку, зокрема досліджувати факти поставки товарів, по яких не проведено оплату, їх використання в оподатковуваних операціях та/або їх фактичну наявність на момент декларування та перевірки, а також факти отримання товарів після проведення авансової оплати за них і їх реальне використання в оподатковуваних операціях, з обов'язковою перевіркою відображення первинних документів щодо оплати/отримання товарів в бухгалтерському обліку та в податковому обліку з податку на прибуток. При цьому насамперед мають бути досліджені взаємовідносини платника з контрагентами, обліковий стан яких відмінний від стану "основний";

при проведенні камеральних перевірок податкової звітності у разі виявлення фактів формування податкового кредиту з використанням податкових накладних, які було виписано у попередніх періодах і у яких різниця в датах виписки та отримання перевищує балансовий період (звітний квартал) та які призвели до виникнення розбіжностей з показниками податкової звітності контрагентів, вжити заходів, передбачених наказом ДПА України від 18.04.2008 р. N 266, забезпечивши при цьому отримання від платника податку обгрунтованих пояснень таких фактів та документальних підтверджень фактичної дати отримання податкових накладних, а у разі відсутності таких пояснень та документів на підставі ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" забезпечити проведення позапланової виїзної перевірки платника податків;

при встановленні фактів умисного викривлення показників податкової звітності вживати передбачених чинним законодавством заходів щодо притягнення таких платників до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Заступник Голови

О. Любченко
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 дек 2010, 18:11

nikki прав.
это уже было http://buhforum.com/viewtopic.php?f=26&t=88

Но у некоторых принимают и без таких подтверждающих документов (как пишет 245390).
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST larisa » 19 дек 2010, 18:39

245390, nikki, Печкин, спасибо за помощь!

Не увидела, что уже обсуждалось. надо мне учиться пользоваться поиском :oops:
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST 245390 » 19 дек 2010, 19:41

по поводу подтверждающих документов - пишите себе записочку, мол оригинал утеряла, запросила дубликат, дубликат поступил тогда то. Для достоверности можете сами себе в нужное время отправить письмо с нужной датой почтового штепеля.
Но на самом деле есть закон о НДС, его никто не отменял, в нем есть правило 3 лет действительности налог.накладных (с нового года в НК прописана другая норма 1 год) - это вполне достаточно, чтоб послать налоговиков изучать законодательство вместе с их разъяснительными письмами.
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 дек 2010, 20:01

245390 писал(а):по поводу подтверждающих документов - пишите себе записочку, мол оригинал утеряла, запросила дубликат, дубликат поступил тогда то. Для достоверности можете сами себе в нужное время отправить письмо с нужной датой почтового штепеля.
Но на самом деле есть закон о НДС, его никто не отменял, в нем есть правило 3 лет действительности налог.накладных (с нового года в НК прописана другая норма 1 год) - это вполне достаточно, чтоб послать налоговиков изучать законодательство вместе с их разъяснительными письмами.


Согласен.
Более того по Закону об НДС (равно как и любому иному документу) нет срока давности 3 года в отношении НН.
Срок 3 года (1095 дн) прописан в ЗУ 2181 для исправления ошибок в показателях ранее поданных деклараций. Но неотражение в свое время НК в связи с отсутствующей НН не являлось ошибкой (т.е. полное право на НК возникает не ранее получения НН или иного заменяющего документа), поэтому получение сегодня с опозданием (в т.ч. на 4 года) НН и отражение НК не является исправлением.

А тем временем налоговики фантазируют :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Алена » 23 дек 2010, 21:25

А мне тоже финдиректор говорит, что по НК срок давности 365 дней. Сказали на семинаре, но не объясняет, откуда такой вывод.
Алена
 
Сообщений: 93
Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:53
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST buhforum.com » 26 дек 2010, 15:07

Алена

вывод такой отсюда


У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.

п.п. 198.6
«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место». В.В.П.
Аватар пользователя
buhforum.com
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 00:07
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya

cron