Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Додаток 8 (жалоба) к декларации по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST VOA » 07 июн 2013, 22:55

ВАСУ за то, что подача УРа с додатком 8 - не противоречит законодательству и должна признаваться уточнёнкой, и не обязательно в электронном виде.


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" грудня 2012 р. м. Київ К/9991/51804/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегія суддів:

Головуючий суддя судді за участю секретаря представників сторін: від позивача: від відповідача:Муравйов О. В. Вербицька О. В. Маринчак Н. Є. Малюги Ю. В. Сагін М. В. Гой В. П.розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод»на постанову та ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 13.06.2012 року Донецького апеляційного адміністративного суду від 25.07.2012 рокуу справі№ 2а/0570/5720/2012за позовомПублічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод»до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Донецької області Держаної податкової службипроскасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 13.06.2012 року у справі № 2а/0570/5720/2012, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 25.07.2012 року, в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаними судовими рішення у справі, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати та прийняти нову постанову про задоволення позову. Свої вимоги заявник обґрунтовує порушенням судами норм матеріального права, зокрема, п. 46.4 ст. 46, п. п. 198.1 198.6, ст. 198, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України.

Заперечення на касаційну скаргу не надходили, що не перешкоджає її розгляду по суті.

Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що за результатами проведеної Спеціалізованою державною податковою інспекцією по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку документальної невиїзної позапланової перевірки ПАТ «Єнакієвський металургійний завод»з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок за липень 2011 року складено акт перевірки від 12.12.2011 року № 809/15/-16-23/1/00191193, яким зафіксовано наступні порушення: до складу податкового кредиту за липень 2011 року товариством включена сума податку на додану вартість у розмірі 302 468,51 грн. по податкових накладних, які виписані у липні 2011 року та не зареєстровані постачальниками-продавцями: ТОВ «Велєс»- податкова накладна №24 від 29.07.2011 року на суму ПДВ у розмірі 101 556,43 грн. та ІВЦ КП «Компанія «Вода Донбасу»- податкова накладна № 2298/022 від 10.07.2011 року на суму ПДВ у розмірі 200 912,08 грн., що є порушенням п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, внаслідок чого позивачем завищено суму податкового кредиту у липні 2011 року на 302 468,51 грн., та суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню по декларації за липень 2011 року у розмірі 302 469,00 грн.

На підставі акта перевірки відповідачем 27.12.2011 року прийнято податкове повідомлення-рішення №0001261311/50540/10/15-16-23/1-00191193 форми «В1», яким позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за липень 2011 року у сумі 302 469,00 грн. та визначена сума штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 75 617,25 грн.

За наслідками адміністративного оскарження вказане рішення залишено без змін.

Відмовляючи в задоволенні позову, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що подання до уточнюючого розрахунку заяви зі скаргою на постачальників (додаток № 8) не є виправленням помилок у раніше поданій до податкового органу податкової декларації, а отже не є уточненою податковою звітністю. Також судами зазначено, що додання додатку 8 до уточнюючого розрахунку не передбачено положеннями Наказу Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 року № 41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», оскільки в даному Наказі чітко зазначено, що даний додаток подається до податкової декларації за звітний період (п. 20 розділу ІІІ).

Суд касаційної інстанції з таким висновком не погоджується, виходячи з наступного.

За змістом пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України передбачено, що результати перевірок у разі встановлення порушень оформлюються у формі акта.

Частиною 3 пункту 86.7 цієї ж статті передбачено прийняття рішення про визначення грошових зобов'язань керівником органу державної податкової служби з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків.

Спірне податкове повідомлення-рішення прийняте у відповідності із зазначеними нормами.

В акті перевірки відповідачем зазначається про непідтвердження позивачем сум податкового кредиту в сумі 302468,51 грн. по податковим накладним, виписаним контрагентами-продавцями ТОВ «Велєс»та ІВЦ КП «Вода Донбаса»та незареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому перевіряючим не приймається поданий позивачем уточнений додаток № 8 до податкової декларації за липень 2011 року з єдиної підстави: оскільки він поданий на паперовому носії, а не в електронній формі.

Позивач з посиланням на пункт 46.4 статті 49 Податкового кодексу України подав в жовтні 2011 року уточнений розрахунок до декларації з додатком № 8 до нього та документами, що підтверджують факти придбання зазначених вище послуг.

Отже, зазначений в акті перевірки висновок про те, що уточнений додаток № 8 до податкової декларації за липень 2011 року не вважається уточненою декларацією є помилковим.

Не зважаючи на це, за результатами розгляду заперечень позивача на акт перевірки висновок акта залишений без змін (лист відповідача від 26.12.2011 року). При цьому в листі зазначається про подачу позивачем декларації за липень 2011 року 18.08.2011 року разом зі скаргою на постачальників, які не зареєстрували або несвоєчасно зареєстрували виписані податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, але стверджується, що позивачем про порушення порядку складання податкових накладних заявлено не було. Щодо документів, які додані до уточненого додатка № 8 в жовтні 2011 року, відповідач зазначає про відсутність платіжних доручень та виписок банку, що дійсно підтверджують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів та/або послуг.

Факт подачі позивачем декларації по податку на додану вартість за липень 2011 року 18.08.2011 року разом із додатком 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладні (порушення ними порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)»відповідачем не заперечувався.

Разом з тим, ані відповідачем, ані судами першої та апеляційної інстанції не враховано, що виконання позивачем як великим платником податків вимог пункту 49.4 статті 49 Податкового кодексу України щодо подачі податкових декларацій до органу державної податкової служби в електронній формі унеможливлюють дотримання платником податків (позивачем) вимог частини 10 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України про подачу Заяви (додаток 8 до декларації) разом з копіями товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, позивач надав такі первинні бухгалтерські документи в жовтні 2011 року, тобто до початку проведення перевірки.

Виходячи з викладеного, на момент здійснення перевірки у відповідача були всі передбачені законодавством документи, а саме: вчасно подана податкова декларація з додатком 8, подані в електронній формі, а також копії первинних бухгалтерських документів на підтвердження факту отримання послуг позивачем від своїх контрагентів.

Відповідно до частини 11 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

В матеріалах справи відсутні будь-які заперечення відповідача щодо вчасного визначення контрагентами позивача податкових зобов'язань по податку на додану вартість за зазначеними в акті операціями.

Враховуючи викладене, суд касаційної інстанції вважає, що під час проведення перевірки відповідачем подані позивачем уточнений розрахунок, додаток 8 до декларації та додані до неї документи були відхилені безпідставно. Податкове повідомлення-рішення прийняте відповідачем необґрунтовано, що є порушенням пункту 3 частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Технічна неможливість подачі податкової декларації в електронній формі одночасно з копіями бухгалтерських документів виникла не з вини платника податків, а тому застосована до позивача штрафна (фінансова) санкція в сумі 75617,25 грн. не відповідає критерію пропорційності, зазначеному в пункті 8 частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд касаційної інстанції вважає, що постановою суду першої інстанції та ухвалою апеляційного адміністративного суду обставини справи встановлені повно та всебічно в обсязі, достатньому для прийняття рішення у справі, однак з неправильним застосуванням зазначених вище норм матеріального та процесуального права, що є підставою відповідно до статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України для їх скасування та прийняття нового рішення про задоволення позовних вимог.

У зв'язку із задоволенням касаційної скарги, прийняття нового рішення про задоволення позову судові витрати, пов'язані із сплатою позивачем судового збору при зверненні до суду, присуджуються з Державного бюджету України на підставі частини 1 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись ст. ст. 220, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод»задовольнити.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 13.06.2012 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 25.07.2012 року у справі № 2а/0570/5720/2012 скасувати.

Прийняти нове рішення.

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великим платниками податків у м. Донецьку від 27.12.2011 року № 0001261311/50540/10/15-16-23/1-00191193.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод»2146 грн. судових витрат, пов'язаних із сплатою судового збору.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя О. В. Муравйов

Судді О. В. ВербицькаН. Є. Маринчак
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28077914
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарили: 2
Marlboro, vikakool
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST VOA » 10 июн 2013, 14:42

На эту постанову уже и Житомирский ОАС ссылается в порядке подачи дод.8, как на руководство к действию в своей постанове от 11.04.13 по делу № 806/247/13-a http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31092969
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 10 июн 2013, 15:35

Классное решение, хотя я ожидал увидеть там ссылки на 46.4.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4843
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1237 раз.

UNREAD_POST VOA » 10 июн 2013, 15:53

Одно плохо - там есть указание на то, что можно обжаловать в ВСУ. Но я не нашла, что подавалось обжалование.
Ну, и опять же - КТО спорил с ГНИ. ;)
Хотя теперь можно этим решением и простым смертным пытаться пользоваться.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 10 июн 2013, 18:56

В принципе любое решение ВАС можно пересмотреть в ВСУ (если есть решение по похожему делу где первый сделал противоположный вывод). А вот с простыми смертными хзхз, разве что создаст положительную динамику, это тоже неплохо.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4843
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1237 раз.

UNREAD_POST VOA » 16 июн 2013, 15:25

Несмотря на то, что вышеизложенному судебному решению уже более полугода, МинисДохис по-прежнему за запрет корректировок дод.8 и подачу дод.8 по дате получения н/н, а не в периоде выписки её продавцом.
Вестник ГНСУ № 22 от 07.06.2013
В рубрике «Редакционная почта» публикуются блиц-ответы на вопросы, наиболее часто поступающие от подписчиков журнала. Ждем вопросы, интересующие вас, ответы на которые помогут и другим налогоплательщикам.
Отправляйте их на e-mail: mail@visnuk.com.ua
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ С ЖАЛОБОЙ НА ПОСТАВЩИКА


Имеет ли право плательщик в связи с исправлением ошибок в налоговой декларации по НДС прошедшего периода подать вместе с уточняющим расчетом заявление с жалобой об отказе поставщика предоставить налоговую накладную (нарушение им порядка заполнения и/или порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных)?

В соответствии с п. 201.10 ст. 201 Налогового кодекса в случае отказа продавца товаров/услуг предоставить налоговую накладную или при нарушении им порядка ее заполнения и/или порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных покупатель таких товаров/услуг имеет право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого поставщика, что является основанием для включения сумм налога в состав налогового кредита. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющие факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг, или копии первичных документов, составленных согласно Закону Украины от 16.07.99 г.
№ 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», подтверждающих факт получения таких товаров/услуг.
Поступление такого заявления с жалобой является основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки указанного продавца для выяснения достоверности и полноты начисления им обязательств по налогу по такой операции.
Согласно п. 21 раздела III Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина Украины от 25.11.2011 г. № 1492, в случае отказа поставщика предоставить налоговую накладную (нарушение им порядка заполнения и/или порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных) к декларации прилагаются Заявление об отказе поставщика предоставить налоговую накладную (нарушение им порядка заполнения и/или порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных) по форме согласно Д8 (приложение 8) и копии документов, предусмотренных п. 201.10 ст. 201 Налогового кодекса.
При отказе продавца товаров/услуг предоставить налоговую накладную либо в случае нарушения им порядка ее заполнения
и/или порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных плательщик налога — покупатель товаров/услуг имеет возможность воспользоваться своим правом и подать заявление с жалобой на поставщика вместе с налоговой декларацией по НДС за отчетный (налоговый) период, в котором состоялся факт уплаты налога поставщику или факт получения товаров/услуг, что подтверждается соответствующими документами. Возможность подачи такого заявления вместе с уточняющим расчетом налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок законодательством не предусмотрена.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
налоговик
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 17 июн 2013, 15:43

Решения судов в пользу плательщика о правомерности включения в дод.8 в течение 365 дней:
Рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 20.12.12. у справі № 2а-11842/12/2670
постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 22.04.2013 р. у справі № 811/974/13-а
ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.03.2013 р. у справі № 802/163/13-а
постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 березня 2013 року у справі № 826/2127/13-а.

Окружний адміністративний суд міста Києва в постанові 12 березня 2013 року у справі № 826/2127/13-а зазначив:

"Крім того, відповідно до абз. З п. 198.6 ст. 198 ПК України, у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.


З аналізу вищезазначених правових норм суд приходить до висновку, що заява із скаргою на постачальника подається з податковою декларацією у тому звітному періоді, у якому платник включив суму податку до складу податкового кредиту".

За это сообщение автора voda.zp поблагодарили: 3
Galla, VOA, Люба П
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 17 июн 2013, 15:52

voda.zp писал(а):Решения судов в пользу плательщика о правомерности включения в дод.8 в течение 365 дней:

В связи с мыслями, навеянными вот этой темой - какие сроки подачи приложения 8 (если брать за основу тот факт, что можно подавать его не только в месяце выписки НН) ??
365 дней, три года, или бессрочно? Получается и вовсе три года.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4843
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1237 раз.

UNREAD_POST undati » 20 июн 2013, 08:25

Добрый день. Вчера сдала декларацию отправляла поздно в 21.00, так как у знакомой не приходили квитанции целый день. Сегодня повезу копии налоговых, заполненных с нарушением. То есть сдача и подтверждающие доки в разные дни. Всегда читала, что нужно в один день, но может это не смертельно? Или лучше сегодня сдать еще "Звітно нову" и завезти доки?
undati
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 11:27
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 20 июн 2013, 08:30

undati писал(а):Добрый день. Вчера сдала декларацию отправляла поздно в 21.00, так как у знакомой не приходили квитанции целый день. Сегодня повезу копии налоговых, заполненных с нарушением. То есть сдача и подтверждающие доки в разные дни. Всегда читала, что нужно в один день, но может это не смертельно? Или лучше сегодня сдать еще "Звітно нову" и завезти доки?

Можно в любой день, но не позже 20 числа.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST alex88 » 20 июн 2013, 08:32

undati писал(а):Добрый день. Вчера сдала декларацию отправляла поздно в 21.00, так как у знакомой не приходили квитанции целый день. Сегодня повезу копии налоговых, заполненных с нарушением. То есть сдача и подтверждающие доки в разные дни. Всегда читала, что нужно в один день, но может это не смертельно? Или лучше сегодня сдать еще "Звітно нову" и завезти доки?

Вообще-то,
До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

а не копии налоговых!
И - да, главное до 20 успеть отвезти.
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 849
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 404 раз.
Поблагодарили: 441 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 20 июн 2013, 08:36

alex88 писал(а):
undati писал(а):Добрый день. Вчера сдала декларацию отправляла поздно в 21.00, так как у знакомой не приходили квитанции целый день. Сегодня повезу копии налоговых, заполненных с нарушением. То есть сдача и подтверждающие доки в разные дни. Всегда читала, что нужно в один день, но может это не смертельно? Или лучше сегодня сдать еще "Звітно нову" и завезти доки?

Вообще-то,
До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

а не копии налоговых!
И - да, главное до 20 успеть отвезти.


У меня очень часто бывают случаи, когда нужно именно копии НН, не верно указаны реквизиты и пр.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST undati » 20 июн 2013, 08:47

Я подаю Додаток 8 таблица 2 (налоговые заполненные с нарушением) пишу описание нарушение и всегда вмести с сопроводительным письмом и копиями налоговых подаю. Вопросов до сих пор не возникало у Оболонской налоговой (немало важное уточнение). Спасибо за быстрые ответы Очень выручили.
undati
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 11:27
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Galla » 21 июн 2013, 10:05

voda.zp писал(а):Решения судов в пользу плательщика о правомерности включения в дод.8 в течение 365 дней:
Рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 20.12.12. у справі № 2а-11842/12/2670
постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 22.04.2013 р. у справі № 811/974/13-а
ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.03.2013 р. у справі № 802/163/13-а
постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 березня 2013 року у справі № 826/2127/13-а.

Окружний адміністративний суд міста Києва в постанові 12 березня 2013 року у справі № 826/2127/13-а зазначив:

"Крім того, відповідно до абз. З п. 198.6 ст. 198 ПК України, у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.


З аналізу вищезазначених правових норм суд приходить до висновку, що заява із скаргою на постачальника подається з податковою декларацією у тому звітному періоді, у якому платник включив суму податку до складу податкового кредиту".ще ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

01.02.2013 р.
Справа N 804/194/13-а
також на користь платника податку і з тим самим висновком - Тобто, в разі порушення Продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.
Galla
 
Сообщений: 750
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 598 раз.
Поблагодарили: 262 раз.

UNREAD_POST Печкин » 21 июн 2013, 12:08

Galla писал(а):
voda.zp писал(а):Решения судов в пользу плательщика о правомерности включения в дод.8 в течение 365 дней:
Рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 20.12.12. у справі № 2а-11842/12/2670
постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 22.04.2013 р. у справі № 811/974/13-а
ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.03.2013 р. у справі № 802/163/13-а
постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 березня 2013 року у справі № 826/2127/13-а.

Окружний адміністративний суд міста Києва в постанові 12 березня 2013 року у справі № 826/2127/13-а зазначив:

"Крім того, відповідно до абз. З п. 198.6 ст. 198 ПК України, у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.


З аналізу вищезазначених правових норм суд приходить до висновку, що заява із скаргою на постачальника подається з податковою декларацією у тому звітному періоді, у якому платник включив суму податку до складу податкового кредиту".ще ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

01.02.2013 р.
Справа N 804/194/13-а


Есть такое дело. Вотруба в начале февраля выкладывал :) (Додаток 8 (жалоба) к декларации по НДС)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al, Al Shurshun, Gb, Ya