Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST vins » 09 апр 2012, 11:52

Суды признают возможность подачи УР субъектом хозяйствования, который на момент такой подачи уже не является плательщиком НДС. Красивая аргументация.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
"14" березня 2012 р. Справа № 2a-587/12/0970

Позивач, будучи юридичною особою платником податків, здійснюючи господарську діяльність з 02.10.1997 року був зареєстрованим платником податку на додану вартість.

06.04.2011 року рішенням Державної податкової інспекції в місті Івано-Франківську за №52/152, на підставі підпункту «И»пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України анульовано реєстрацію позивача платником податку на додану вартість (а.с.6).

27.12.2011 року позивачем, листом за №27/12-1 поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення надіслано відповідачу уточнюючі розрахунки податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за лютий 2009 року та квітень 2011 року, які отримано відповідачем 04.01.2012 року (а.с.7-19).

03.02.2012 року відповідачем листом за №2527/10/15-217/1085 відмовлено позивачу в прийнятті уточнюючих розрахунків податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з самостійно виявленими помилками за лютий 2009 року та квітень 2011 року, а також відмовлено у визнанні вказаних розрахунків податковою звітністю (а.с.20-21).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обовязки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обовязки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 16 Податкового кодексу України визначені обовязки платника податків, згідно положень якої платник податків зобовязаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, повязані з обчисленням і сплатою податків та зборів (пункт 16.1.3.)

Пунктом 36.1 статті 36 Податкового кодексу України податковим обовязком визнається обовязок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України встановлено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобовязання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобовязання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) визначена як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобовязання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до статті 203 розділу V Податок на додану вартість Податкового кодексу України платник податку зобовязаний самостійно сплатити суму податку на додану вартість, зазначену ним у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, який дорівнює 20 календарним дням, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пункт 202.1 статті 202 Податкового кодексу України звітними (податковими) періодами для податку на додану вартість визначає один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей: а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця; б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Також, пунктом 184.6 статті 184 Податкового кодексу України передбачено, що у разі анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Таким чином, останнім податковим періодом, протягом якого відбувалася обчислення та сплата позивачем податку на додану вартість є квітень 2011 року, який завершився 06.04.2011 року.

Пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України встановлено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобовязаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Статтею 102 Податкового кодексу України строк давності визначений як період не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

Враховуючи, що в грудні 2011 року позивачем виявлено допущені ним помилки, що містяться у раніше поданих ним податкових деклараціях за лютий 2009 року та квітень 2011 року, то в позивача виник обовязок у відповідності до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Позивачем вказаний обовязок виконаний та в порядку, встановленому підпунктом «б»пункту 49.3 статті 49 Податкового кодексу України, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України надіслано поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення уточнюючі розрахунки податку на додану вартість за лютий 2009 року та квітень 2011 року (а.с.7-19).

Посилання представника відповідача на ту обставину, що на час подання уточнюючих розрахунків позивач не був зареєстрованим як платник податку на додану вартість не обґрунтовує заперечень проти заявленого позову, оскільки подані уточнюючі розрахунки, щодо податкових періодів, в яких позивач був платником податку на додану вартість та на нього покладався податковий обовязок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку на додану вартість.

Обмеження відповідачем права позивача подати уточнюючий розрахунок з податку на додану вартість за податкові періоди лютого 2009 року та квітня 2011 року на тій підставі, що відповідач на час подання уточнюючих розрахунків не був зареєстрований платником податку на додану вартість, тобто звуження обсягу правосубєктності платника податку на додану вартість подальшими змінами в такій правосубєктності є невірним та взагалі унеможливлює подання платником податку на додану вартість податкової декларації за останній податковий період, протягом якого підлягав нарахуванню податок на додану вартість та в подальшому, у разі виявлення допущення таким платником податку будь-яких порушень податкового законодавства унеможливлює визначення контролюючим органом грошових зобовязань з сплати податку на додану вартість, що, в свою чергу, є недопустимим.

Крім того, суд звертає увагу на той факт, що уточнюючі розрахунки податку на додану вартість за лютий 2009 року та квітень 2011 року надіслані позивачем відповідачу поштою та отриманні останнім 04.01.2012 року, а відмова у прийнятті уточнюючих розрахунків податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з самостійно виявленими помилками приватного підприємства фірма «Згарда»за лютий 2009 року та квітень 2011 року винесена відповідачем 03.02.2012 року, тобто через 30 днів з моменту отримання уточнюючих розрахунків.

У відповідності до підпункту 49.11.1 пункту 49.11 статті 49 Податкового кодексу України у разі подання платником податків до органу державної податкової служби поштою або засобами електронного звязку податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобовязаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови протягом пяти робочих днів з дня її отримання.

Згідно підпункт 49.9.2 пункту 49.9 статті 49 Податкового кодексу України у разі, якщо орган державної податкової служби із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк, то податкова декларація, надана платником, вважається прийнятою.

Отже, у відповідності до підпункт 49.9.2 пункту 49.9 статті 49 Податкового кодексу України уточнюючі розрахунки податкових зобовязань з податку на додану вартість в звязку з самостійно виявленими помилками приватного підприємства фірма «Згарда»за лютий 2009 року та квітень 2011 року вважаються прийнятими.

Таким чином, є протиправною відмова від 03.02.2012 року за №2527/10/15-217/1085 Державної податкової інспекції в місті Івано-Франківську в прийнятті уточнюючих розрахунків податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з самостійно виявленими помилками приватного підприємства фірма «Згарда»за лютий 2009 року та квітень 2011 року, а позовні вимоги такими, що підлягають до задоволення.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 27 апр 2012, 20:54

Коллеги, помогите мне , пожалуйста.
В марте у меня по деке была заполнены рядок 22 и рядок 24, подала за март Додаток №2 . На бюджетное возмещение я право имею, т.к. не попадаю под критерии п.200.5. НКУ, но не могу себе поставить в вожмещение, т.к. уще НДС не оплачен - висит кредиторка перед поставщиком. Необходимо ли было подавать еще Додаток №3 на сумму это минуса, заполнив рядок 1 этого Додатка? :oops:
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST налог » 28 апр 2012, 05:47

Olenkabuh писал(а):Коллеги, помогите мне , пожалуйста.
В марте у меня по деке была заполнены рядок 22 и рядок 24, подала за март Додаток №2 . На бюджетное возмещение я право имею, т.к. не попадаю под критерии п.200.5. НКУ, но не могу себе поставить в вожмещение, т.к. уще НДС не оплачен - висит кредиторка перед поставщиком. Необходимо ли было подавать еще Додаток №3 на сумму это минуса, заполнив рядок 1 этого Додатка? :oops:


ПОРЯДОК заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
...
4.6.5. Платники, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість та заповнили рядок 22 декларації, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають (Д3) (додаток 3).


Отсюда делаю вывод, что в Вашем случае Д3 можно не подавать.
налог
 
Сообщений: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 12:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 82 раз.

UNREAD_POST vins » 18 июн 2012, 17:39

Снова о копейках и без.

Як заповнюється податкова декларація з ПДВ та додатки до неї (у гривнях з копійками чи без копійок)?

Відповідно до п.6 р.ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1490/20228, усі показники у податковій звітності з ПДВ проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Окрім того, всі форми додатків до податкової декларації з ПДВ передбачають заповнення показників в гривнях.
Таким чином, суми операцій з постачання/придбання та суми ПДВ в податковій декларації з ПДВ/(скороченій)/(спеціальній)/(переробного підприємства) проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Що стосується додатків до податкової декларації з ПДВ, то з метою мінімальних відхилень обсягів постачання та сум ПДВ, вказаних у Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість та у Розшифровках податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядків «Усього» та «Усього за місяць» проводити округлення за загальновстановленими правилами.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST татьяна70 » 18 июл 2012, 16:38

Выписали бух. журналы, подписное агенство освобожденно от НДС, подскажите куда ставить суммы в декларации по НДС (10,2 или 11.2) и в додатке 5? Зарание спасибо.
татьяна70
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 18 июл 2012, 17:11

татьяна70 писал(а):Выписали бух. журналы, подписное агенство освобожденно от НДС, подскажите куда ставить суммы в декларации по НДС (10,2 или 11.2)


Это вряд ли. Рекомендую внимательно прочитать текст строк.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST татьяна70 » 19 июл 2012, 10:56

Я начинающий бух, немогу разобраться. Помогите. Подписное агенство выписало налоговую без ПДВ освобождены согласно п.п 197.1.25 п.197 ст. 197 р.5 ПКУ. В реэстр записала графа 11 , а в декларации и додатте5 куда писать?
татьяна70
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 19 июл 2012, 11:00

татьяна70 писал(а):Я начинающий бух, немогу разобраться. Помогите. Подписное агенство выписало налоговую без ПДВ освобождены согласно п.п 197.1.25 п.197 ст. 197 р.5 ПКУ. В реэстр записала графа 11 , а в декларации и додатте5 куда писать?


Никуда. В дод.5 указывают только операции облагаемые 20%.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST татьяна70 » 19 июл 2012, 11:15

Значить получается, я записываю только в реэстре и все? Огромное спасибо.
татьяна70
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 19 июл 2012, 11:25

татьяна70 писал(а):Значить получается, я записываю только в реэстре и все? Огромное спасибо.


В реестре, в декларации и все.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST татьяна70 » 19 июл 2012, 11:39

Еще раз для тупых. Если записывать в декларацию, то в какую строчку? (10.2 или 11.2)
татьяна70
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 19 июл 2012, 11:45

татьяна70 писал(а):Еще раз для тупых. Если записывать в декларацию, то в какую строчку? (10.2 или 11.2)


10.2 -это покупка товара с НДС,
11.2 -покупка товара без НДС

у Вас что??
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST налоговик » 19 июл 2012, 12:36

Я бы на всякий случай привел полную цитату строки 11.2

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)


Ставить нужно в 11.1 (если у вас деятельность облагаемая)
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Людмила Н » 19 окт 2012, 10:55

В какой строке декларации по НДС отразить экспорт без вывоза?Стр.3(операції,що не є об"єктом оподаткування) не подходит
Помогите кто-нибудь , в понедельник последний день,а я всё роюсь НК...
Людмила Н
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 10:26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 окт 2012, 14:20

Людмила Н писал(а):В какой строке декларации по НДС отразить экспорт без вывоза?Стр.3(операції,що не є об"єктом оподаткування) не подходит
Помогите кто-нибудь , в понедельник последний день,а я всё роюсь НК...


Я бы говорил, что экспорт без вывоза в декларации по НДС не отражается.
Да, возникают расхождения между НДС и прибылью.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron