Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Документы для налогового кредита (кассовый чек и т.п.)

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST zar_mk » 28 сен 2016, 14:56

zar_mk писал(а):Подскажите пожалуйста, как быть?
Предприятие "А" поставляет нам уголь. У нас производство бумаги (уголь для производства пара). Поставщик угля выписывает НН на всю сумму поставки(первое событие). Но согласно п. 44 подразд. 2 разд. ХХ НКУ, он должен выписывать НН по кассовому методу. В связи с этим вопрос: 1. Можно ли включать в НК суммы по НН в части проведенных оплат (частично) в отчетном периоде? 2. Или поставщик должен выписывать НН строго по кассовому методу (т.е. он должен сделать РК к выписанным ранее НН)? Help!

Очень нужна помощь.
zar_mk
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 16:31
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST tan » 10 окт 2016, 09:25

vikakool писал(а):Коллеги, возник вопрос по счетам от Киевэнерго и Водоканала.

НКУ говорит, что одним из заменителей НН является, в частности, счет, который выставляется "платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця)".
Т.е. если, к примеру, я плачу Водоканалу за воду по счетчикам, то НК без проблем, и незачем ждать, пока у них появятся деньги на регистрацию НН.
А если не по счетчикам, а по нормам? как с НК в этом случае?


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.09.2016 р. № 19606/6/99-99-15-03-02-15
Про розгляд листа
Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо формування податкового кредиту з ПДВ на підставі рахунку за централізоване водопостачання і водовідведення та визначення звітного періоду, в якому у платника виникають підстави для формування податкового кредиту, і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Щодо формування податкового кредиту
Згідно з підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Крім того, підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної, можуть бути документи, визначені у пункті 201.11 статті 201 ПКУ, а саме:
а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку);
в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX цього ПКУ;
г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 ПКУ та зареєстрована в ЄРПН.
Отже, якщо рахунок за централізоване постачання холодної води та водовідведення, який виставляється платнику податку за надані послуги, містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, вартість яких визначається за приладами обліку, то такий рахунок для отримувача послуг є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту, без отримання податкової накладної.

Щодо звітного періоду формування податкового кредиту
Відповідно до пункту 198.6 статті 190 ПКУ у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.
Зазначене правило не поширюється на інші документи, які згідно з нормами ПКУ є підставою для формування податкового кредиту (митні декларації, документи, перераховані у пункті 201.11 статті 201 ПКУ).
Враховуючи зазначене, якщо платником ПДВ у періодах виникнення права на податковий кредит не були включені до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит, то зазначені суми податку можуть бути включені платником до складу податкового кредиту шляхом подання за звітні періоди, в яких виникло таке право, уточнюючих розрахунків (з урахуванням строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ) за правилами, встановленими статтею 50 ПКУ для самостійного виправлення помилок, допущених у раніше поданій звітності.

За это сообщение автора tan поблагодарил:
vikakool
tan
 
Сообщений: 253
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 20:21
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 133 раз.

UNREAD_POST tan » 27 дек 2016, 15:36

vikakool писал(а):
alex88 писал(а):
vikakool писал(а):Коллеги, а может, кому попадалось мнение аудиторов и/или налоговиков по моему вопросику?


И в-третьих, что если я сейчас отражу НК по счету, а потом эти гады таки зарегистрируют НН??


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 23.12.2016 г. N 40753/7/99-99-15-03-01-17
Главным управлениям ГФС в областях, г. Киеве,
Офису крупных плательщиков налога ГФС

Относительно формирования налогового кредита по НДС
Государственная фискальная служба Украины в связи с многочисленными запросами плательщиков НДС относительно порядка формирования налогового кредита по НДС на основании счета, выставляемого плательщику налога за услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, сообщает.
Относительно оснований для формирования налогового кредита
Согласно подпункту "а" пункта 198.1 статьи 198 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) в состав налогового кредита относятся суммы налога, уплаченные/начисленные при осуществлении плательщиком налога операций по приобретению или изготовлению товаров (в том числе в случае их ввоза на таможенную территорию Украины) и услуг.
В соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 НКУ при осуществлении операций по поставке товаров/услуг плательщик налога - продавец товаров/услуг обязан в установленные сроки составить налоговую накладную, зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН) и предоставить покупателю по его требованию.
Налоговая накладная, составленная и зарегистрированная в ЕРНН плательщиком налога, осуществляющим операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту.
Кроме того, основанием для начисления сумм налога, относящихся к составу налогового кредита без получения налоговой накладной, могут быть документы, указанные в пункте 201.11 статьи 201 НКУ, в частности, счет, выставляемый плательщику налога за предоставленные услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, содержащий общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца.
Следовательно, налоговый кредит может быть сформирован плательщиком налога без получения налоговой накладной на основании счета за услуги, выставленного их поставщиком, при соблюдении следующих обязательных условий:
• поставляется услуга (а не товар);
• стоимость услуг должна определяться по показаниям приборов учета;
• счет должен содержать общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца (поставщика) таких услуг.
Относительно применения пункта 201.11 статьи 201 НКУ в случае поставки жилищно-коммунальных услуг
Подпунктом 14.1.191 пункта 14.1 статьи 14 НКУ определено, что в целях применения термина "поставка товаров" электрическая и тепловая энергия, газ, пар, вода, воздух охлажденный или кондиционированный, считаются товаром.
В то же время основные принципы организационных, хозяйственных отношений, возникающих в сфере предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг, определены Законом Украины от 24 июня 2004 года N 1875-IV "О жилищно-коммунальных услугах" (далее - Закон N 1875).
Согласно пункту 1 статьи 1 Закона N 1875 жилищно-коммунальные услуги - результат хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение условий проживания и пребывания лиц в жилых и нежилых помещениях, зданиях и сооружениях, комплексах зданий и сооружений в соответствии с нормативами, нормами, стандартами, порядками и правилами.
Статьей 13 Закона N 1875 операции по централизованному снабжению холодной водой, централизованному снабжению горячей водой, водоотведению (с использованием внутридомовых систем), газо- и электроснабжению, централизованному отоплению, то есть операции по поставке таких товаров как электрическая и тепловая энергия, газ, вода относятся к категории жилищно-коммунальных услуг.
Хозяйственные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования, регулируются Хозяйственным кодексом Украины (далее - ХКУ).
Статьей 67 ХКУ установлено, что отношения предприятия с другими предприятиями, организациями, гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности осуществляются на основании договоров.
Согласно пункту 3 статьи 20 Закона N 1875 потребитель обязан заключить договор на предоставление жилищно-коммунальных услуг, подготовленный исполнителем таких услуг на основе типового договора.
Следовательно, если договором предусмотрена поставка услуг, в частности по водоснабжению, водоотведению, газо- и электроснабжению, теплоснабжению и т.д., стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, и счет, выставленный их поставщиком, содержит общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер поставщика таких услуг, то на основании такого счета получателем таких услуг может быть сформирован налоговый кредит без получения налоговой накладной.
Относительно отчетного периода формирования налогового кредита
Согласно пункту 198.2 статьи 198 НКУ датой отнесения сумм налога в налоговый кредит считается дата того события, произошедшего ранее:
дата списания средств с банковского счета плательщика налога на оплату товаров/услуг;
дата получения плательщиком налога товаров/услуг.
Для товаров/услуг, поставки (приобретение) которых контролируется приборами учета, факт поставки (приобретения) таких товаров/услуг удостоверяется данными учета.
Следовательно, при формировании налогового кредита на основании счета, выставляемого плательщику налога за услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, дата формирования налогового кредита в соответствии с пунктом 198.2 статьи 198 НКУ определяется по дате составления такого счета или по дате списания средств с банковского счета плательщика налога в оплату таких услуг ("первое событие").
Относительно отчетного периода формирования налогового кредита на основании счета за услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, плательщиками, использующими "кассовый метод" формирования налогового кредита
В соответствии с подпунктом 14.1.266 пункта 14.1 статьи 14 НКУ кассовый метод для целей обложения НДС - это метод налогового учета, по которому дата возникновения налоговых обязательств определяется как дата зачисления (получения) средств на банковский счет (в кассу) плательщика налога или дата получения других видов компенсаций стоимости поставленных (или подлежащих поставке) им товаров (услуг), а определяется как дата списания средств с банковского счета (выдачи из кассы) плательщика налога или дата предоставления других видов компенсаций стоимости поставленных (или подлежащих поставке) ему товаров (услуг).
Следовательно датой формирования налогового кредита на основании счета за услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, для плательщиков налога, использующих "кассовый метод" формирования налогового кредита, является дата списания средств с банковского счета (выдачи из кассы) плательщика налога или дата предоставления других видов компенсаций стоимости таких поставленных ему услуг.
В соответствии с пунктом 198.6 статьи 198 НКУ в случае, если плательщик налога не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму налога на добавленную стоимость на основании полученных налоговых накладных, зарегистрированных в ЕРНН, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной.
Указанное правило не распространяется на другие документы, перечисленные в пункте 201.11 статьи 201 НКУ, которые согласно нормам НКУ являются основанием для формирования налогового кредита (в том числе на счета за услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета).
Учитывая указанное, если плательщиком НДС в периодах возникновения права на налоговый кредит не были включены в состав налогового кредита суммы НДС на основании счета за услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, то суммы налога могут быть включены плательщиком в состав налогового кредита путем представления за отчетные периоды, в которых возникло такое право, уточняющих расчетов (с учетом сроков давности, предусмотренных статьей 102 НКУ) по правилам, установленным статьей 50 НКУ для самостоятельного исправления ошибок, допущенных в ранее поданной отчетности.
Относительно обязанности регистрации налоговой накладной поставщиком услуг
Как отмечалось выше, при осуществлении операций по поставке товаров/услуг плательщик налога - продавец товаров/услуг обязан в установленные сроки составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН.
Факт формирования налогового кредита получателем услуг, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, на основании счета, выставленного поставщиком таких услуг, не освобождает такого поставщика от обязанности зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную, составленную по операции по поставке таких услуг.
При этом после регистрации в ЕРНН такой налоговой накладной сумма НДС, указанная в ней, не может быть включена получателем услуг в состав налогового кредита, поскольку налоговый кредит по операции по поставке (получению) таких услуг уже был сформирован на основании счета, выставленного поставщиком услуг.
Главным управлениям ГФС в областях, г. Киеве и Офису крупных налогоплательщиков ГФС довести данное письмо до сведения плательщиков налога и подчиненных подразделений и обеспечить его учет при проведении контрольно-проверочной работы и апелляционных процедур.
И. о. заместителя Председателя М. В. Продан
tan
 
Сообщений: 253
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 20:21
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 133 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya