Страница 26 из 29

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 14 мар 2014, 17:36
Marlboro
Это не означает, что имеются ввиду только операции фактической отгрузки. Этот текст просто копирует определение термина "постачання".

Re: Регистрации плательщиков НДС: подводные камни и ляпы НК

UNREAD_POSTДобавлено: 21 мар 2014, 09:59
dron
Печкин писал(а):Спасибо пока перенесу сюда, дабы не исчезло (на внешнем ресурсе) и прочитаю. О мыслях - отпишусь.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ.doc
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Методичні рекомендації
Щодо роз’яснення вимог, які ставляться до платника податків під час проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації
Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,
областях, м. Києві та Севастополі
Державна податкова адміністрація України для усунення неоднозначного трактування положення п.181.1 ст. 181 Податкового кодексу України (далі - Кодекс ) органами ДПА усіх рівнів, а також, зважаючи на численні звернення, які надходять від громадян внаслідок недостатнього законодавчого врегулювання вимог, які ставляться до платника податків під час проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації та з метою формування єдиної практики підтвердження вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу під час проведення процедури обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ, надає методичні рекомендації для врахування при здійсненні таких процедур, а також підготовки податкових консультацій платникам податків.
Вимоги щодо обов’язкової реєстрації особи, як платника податку на додану вартість, регулюється ст. 181 розділу V Кодексу. Відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість). (Див. Лист ДПА від 14.02.2011 р. N 4021/7/16-1417).
Тобто, в обов’язковому порядку платником податку на додану вартість має право зареєструватися тільки особа (у т. ч. і новостворена, окрім особи, яка є платником єдиного податку), якій протягом останніх 12 календарних місяців від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу була нарахована (сплачена) сума, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).
Для підтвердження виконання вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу, у строки, передбачені п.183.2 ст. 183 Кодексу, особа, яка реєструється платником ПДВ в обов’язковому порядку разом із реєстраційною заявою подає до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням виписку про стан та динаміку рахунку, завірену підписом і печаткою банку, у якому особою відкрито рахунок, на який нарахована (сплачена) сума, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) відповідно до вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу.
Відсутність в особи, яка реєструється платником ПДВ в обов’язковому порядку, виписки про стан та динаміку рахунку, завіреної підписом і печаткою банку, що підтверджує нарахування (сплату) на рахунок цієї особи суми, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) має наслідком відмову в реєстрації такої особи платником податку на додану вартість, автоматично ставлячи під сумнів виконання вимог ст. 181 Кодексу.
Відповідно, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане особі без наявності в такої особи загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахованої (сплаченої) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, що сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) є підставою для анулювання такій особі Свідоцтва платника ПДВ, оскільки суперечить вимогам ст.181 Кодексу.
Крім того, з метою недопущення тенденції неправильного виконання вимог п. 181.1. ст. 181 Кодексу, шляхом віднесення коштів, отриманих на підставі передоплати за товари/послуги з подальшим поверненням здійсненої передоплати, до коштів, отриманих особою від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахованих (сплачених) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців в сумі, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), що дає особі право на обов’язкову реєстрацію платником ПДВ, ДПА України вважає за доцільне роз’яснити наступне:
Відповідно до вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу, особа підлягає реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку тільки у випадку отримання особою протягом останніх 12 календарних місяців коштів в сумі, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу.
Згідно з п. 14.1.191. ст. 14 Кодексу, постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Згідно з п. 14.1.185 ст. 14 Кодексу, постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності
Таким чином, для формування законної підстави обов’язкової реєстрації особи платником ПДВ відповідно до вимог п.181.1 ст. 181 Кодексу, під операціями з постачанням товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, маються на увазі тільки операції, проведення яких має наслідком передачу особі права на розпоряджання такими товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також передачу права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи та надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
Оскільки, отримання особою передоплати за товари/послуги з подальшим поверненням такої передоплати не має наслідком переходу права на розпоряджання такими товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, переходу права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи і не може споживатися в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності внаслідок подальшого припинення правовідносин, що виникли на підставі передоплати – дана операція не може вважатися операцією з постачання товарів/послуг, а отже, не дає особі права на реєстрацію платником ПДВ в обов’язковому порядку відповідно до вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу.
У зв’язку з змінами, внесеними до ст. 182 Податкового Кодексу України Законом N 3609-VI від 07.07.2011 року, на численні звернення громадян для однозначного трактування положень цього Кодексу, ДПА України роз’яснює наступне:
Відповідно до абзацу 2 п. 182.1 ст. 182 Кодексу, платником ПДВ в добровільному порядку може зареєструватися особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300 000 гривень та яка не є платником податку відповідно до п.181.1 ст. 181 цього Кодексу, незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку.
Формування статутного капіталу юридичної особи - основний майновий обов’язок учасників підприємницьких товариств, виконання якого зумовлює набуття учасниками корпоративних прав. Оскільки формування статутного капіталу юридичної особи свідчить про мінімальну вартість чистих активів товариства, що є економічною передумовою майнової участі юридичної особи в цивільному обігу та гарантією інтересів його кредиторів, то реєстрація особи платником ПДВ в добровільному порядку відповідно до абзацу 2 п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу, можлива лише за умови повної сплати статутного капіталу у розмірі, що перевищує 300 000 гривень до моменту добровільної реєстрації платником ПДВ.
Внесення грошей до статутного капіталу юридичної особи, відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» підтверджується документами, виданими банківською установою. Тобто, єдиним документом, який підтверджує повну сплату грошового внеску, що дозволяє такій особі зареєструватися платником ПДВ в добровільному порядку є виписка з банку, завірена підписом і печаткою банку.
У випадку формування статутного капіталу не грошима, а майном, добровільна реєстрація особи платником ПДВ відповідно до абзацу 2 п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу можлива тільки після повної передачі внесеного майна на баланс підприємства у розмірі, що перевищує 300 000 гривень за наявності акта приймання – передачі такого майна.
Крім того, під час здійснення добровільної реєстрації особи платником ПДВ, необхідно враховувати наступне:
Оподаткування доходів, одержуваних громадянами, регулюється Розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» цього Кодексу, відповідно до якого, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 ст. 165 цього Кодексу.
Відповідно до п.14.1. 81 ст. 14 Кодексу, інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Господарські операції з включення основних фондів та нематеріальних активів до статутного фонду юридичної особи прирівнюються до придбання нею основних фондів.
Згідно зі ст. 12 Закону України від 19 вересня 1991 року N 1576 "Про господарські товариства» товариство є власником майна, зокрема, переданого йому засновниками і учасниками у власність. Згідно із ст. 715 та ст. 716 Цивільного кодексу України, кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, якій він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж.
Інвестування фізичною особою до статутного фонду господарського товариства належного їй на праві власності рухомого майна (майна, відмінного від нерухомого (в т.ч. обладнання) є з її боку відчуженням такого майна.
Оподаткування інвестиційного прибутку здійснюється відповідно до п. 170.2. ст. 170 ПКУ. Операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права вважається придбанням інвестиційного активу, а отже, підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду рухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, виступає в даному випадку є податковим агентом щодо вартості такого майна, тобто зобов’язане нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу.
Заступник Голови Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПА України О. М. Любченко


Помогите найти ссылку на наказ ,или лист ДПА для этих Методичних рекомендацій,СРОЧНО надо.

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 11 апр 2014, 14:39
nusha
Подскажите пожалуйста для вновь зарегистрированного предприятия возможно сразу же получить свид-во НДС

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 11 апр 2014, 15:32
bur
nusha писал(а):Подскажите пожалуйста для вновь зарегистрированного предприятия возможно сразу же получить свид-во НДС


да

182.1. Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 23 май 2014, 13:15
Poison
Мы регистрировали новое предприятие у регистратора 19.05.14 и одновременно подавали заявление о выбре статус плательщика НДС. Налоговая отказала в регистрации плательщиком НДС, мотивируя тем, что заявление необходимо подавать за 20 дней до начала налогового периода. т.е. теперь мы можем зарегистрироваться плательщиком НДС только с 01 июля(((
Так что я бы так не рабовалась что теперь не нужно бегать в налоговую.
При этом плательщиком единого без НДС регистрируют с момента регистрации компании

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2014, 10:19
Pablotax
Скажите, пожалуйста, хоть кого-то зарегистрировали плательщиком НДС через госрегистратора или всем отказывают? Какая сейчас практика?

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2014, 13:25
Руся-2
Pablotax писал(а):Скажите, пожалуйста, хоть кого-то зарегистрировали плательщиком НДС через госрегистратора или всем отказывают? Какая сейчас практика?

Если добровольная регистрация, то есть одно условие, которое является невольной причиной отказа налоговиков в добровольной регистрации плательщиком НДСа.
Налоговики именно заявление на добровольную регистрацию могут завести в свою компьютерную программу только в период с 1 числа месяца по 10 число месяца. На принятие решения им дается всего 5 дней. Например, если заявление подано 27 мая, то они могут завести это заявление в свою компьютерную систему с 1 июня.
А вот, если бы оно было подано 24 мая, то налоговикам пришлось бы искать сотни причин, чтобы отказать, так как они не могут уже завести это заявление в свою компьютерную систему, ведь на протяжении 5 дней надо принять решение (то есть, до 1 числа месяца).
Техническая проблема, но сколько кровушки она уже выпила у налогоплательщиков и у самих налоговиков - им приходится выслушивать недовольство налогоплательщиков, а ничего местные налоговики сделать не могут, ведь программу создавали в Миндоходов.

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2014, 13:51
Pablotax
Руся-2, огромное спасибо за ответ!

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 28 июл 2014, 23:45
buhg1
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация:

Юрид. лицо на общей системе, не плательщик НДС, осуществляет в течении 1-го полугодия экспортные операции.
За 1-е полугодие объем экспортных поставок составил 445тыс.

Скажите, пожалуйста, обязано ли предприятие регистрироваться плательщиком НДС в обязательном порядке?
Спасибо!

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 31 июл 2014, 15:28
lelmvj
buhg1 писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация:

Юрид. лицо на общей системе, не плательщик НДС, осуществляет в течении 1-го полугодия экспортные операции.
За 1-е полугодие объем экспортных поставок составил 445тыс.

Скажите, пожалуйста, обязано ли предприятие регистрироваться плательщиком НДС в обязательном порядке?
Спасибо!


Да

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 31 июл 2014, 15:28
lelmvj
Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Подробнее: Проекты изменений законодательства

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 01 авг 2014, 00:26
buhg1
lelmvj писал(а):Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Подробнее: Проекты изменений законодательства


Спасибо. Изменения в силу вступают в силу с 1 августа?

Еще, вопрос по импорту: предприятие вновь созданное, не плательщик НДС, импортировало товары и реализовало не плательщикам НДС в сумме, превышающей 300т.грн. - также попадает под обязательную регистрацию? или, импорт не попадает в регистрационный объем? т.к., не относится к операциям по ПОСТАВКЕ товаров?

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 01 авг 2014, 08:32
Marlboro
Изменения в силу не вступили. Закон не подписан и не опубликован, пока-что. Но это вопрос времени, его подпишут очень быстро и гарантированно.
В Вашем случае вы ведь ПРОДАЛИ уже товар, пусть и неплательщикам НДС - так-что нужно регистрироваться.

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 22 сен 2014, 17:34
Rudmir
У меня неприбыльная организация (ОСМД). Сдаем в аренду помещения. Подскажите, плз, согласно изменений НКУ, обязательна ли для нас регистрирция плательщиками НДС?
Раньше регистрация была обязательна при доходе 300 000 грн.

Регистрация плательщиков НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 23 сен 2014, 12:09
Galla
Rudmir писал(а):У меня неприбыльная организация (ОСМД). Сдаем в аренду помещения. Подскажите, плз, согласно изменений НКУ, обязательна ли для нас регистрирция плательщиками НДС?
Раньше регистрация была обязательна при доходе 300 000 грн.


і тепер так є, а вже з нового року буде 1 млн.