Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Временная таможенная декларация

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST налоговик » 15 окт 2012, 08:11

Питання:

II. Чи має право платник ПДВ формувати податковий кредит на підставі тимчасових вантажних митних декларацій (ВМД)?

Питання:

Чи має право платник ПДВ формувати податковий кредит на підставі тимчасових вантажних митних декларацій (ВМД)?

Відповідь:

Коротка:

Платник податку не має права на формування податкового кредиту на підставі тимчасових ВМД, оскільки датою виникнення права на податковий кредит є дата видачі митницею повністю оформленої ВМД та, відповідно, зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю у підрозділі митного органу та в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).
...

Згідно із п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 ПКУ.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України відповідно до п. 187.8 ст. 187 ПКУ є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Пунктом 201.12 ст. 201 ПКУ визначено, що у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Згідно із п. 198.6 ст. 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 ПКУ) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ.

Відповідно до п. 1 ст. 248 гл. 39 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, із змінами і доповненнями (далі - МКУ), митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації (п. 1 ст. 260 гл. 40 МКУ).

У разі подання відповідно до статей 259 і 260 МКУ попередньої, тимчасової або періодичної митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до МКУ, подати митному органу додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку (п. 1 ст. 261 гл. 40 МКУ).

Порядок застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг) затверджений наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 N 932, зі змінами та доповненнями.

Після завершення оформлення тимчасової та неповної декларацій вони беруться на контроль у підрозділі митного органу (ПМО), а їх електронні копії - в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (ЄАІС Держмитслужби України).

Зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Держмитслужби України здійснюється на підставі оформленої вантажної митної декларації (ВМД), у графі 40 якої зазначається номер відповідної тимчасової або неповної декларації.

Враховуючи зазначене, платник податку не має права на формування податкового кредиту на підставі тимчасових ВМД, оскільки датою виникнення права на податковий кредит є дата видачі митницею повністю оформленої ВМД та, відповідно, зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Держмитслужби України (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST налоговик » 15 окт 2012, 08:14

Может ли временная грузовая таможенная декларация быть подтверждающим документом для учета расходов на приобретение товаров (работ, услуг) при начислении налога на прибыль предприятий?

Нет, временная грузовая таможенная декларация не может быть подтверждающим документом.
При оформлении временной грузовой таможенной декларации у плательщика налога возникает обязательство по представлению в срок не больше чем через 45 дней с даты оформления временной грузовой таможенной декларации таможенной дополнительной декларации, содержащей точные сведения о товарах, которые представлялись бы в случае декларирования этих товаров по таможенной декларации, заполненной в обычном порядке.
Расходы, учитываемые для определения объекта налогообложения, признаются на основании первичных документов, подтверждающих осуществление плательщиком налога расходов, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета, и других документов, установленных разделом II Налогового кодекса (п. 138.2 ст. 138 Кодекса).
В частности, п. 44.1 ст. 44 этого Кодекса определено, что для целей налогообложения плательщики налога обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.
Следовательно, при начислении налога на прибыль предприятий расходы на приобретение товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, формируются исключительно на основании грузовых таможенных деклараций, заполненных в обычном порядке.

«Горячая» телефонная линия при участии заместителя директора Департамента —
начальника Управления администрирования налога на прибыль
и налоговых платежей Департамента налогообложения
юридических лиц ГНС Украины Алексея ЗАДОРОЖНОГО

ВНСУ № 37
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST vikakool » 15 окт 2012, 14:40

Думаю, данное мнение не соответствует законодательству, т.к. по временной ГТД уплачиваются НДС и пошлина так же, как и по обычной ГТД. А согласно НКУ, право на НК по НДС возникает у предприятия при уплате НДС на таможне и наличии надлежащим образом оформленной ГТД, что и происходит при оформлении временной ГТД.

Хотя и раньше налоговики говорили то же самое:

? Фірма імпортує товари. За митне оформлення митним органам 25 i 29 березня 2005 р. перераховано попередню оплату (мито, митний збір, ПДВ). Після цього фірма отримала попередню митну декларацію. Остаточну митну декларацію типу ІМ 40 видано митницею 08.04.2005 р. Коли у фірми виникає право на податковий кредит: у березні чи квітні?

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит для операцій із ввезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) вважається дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згідно з пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР. (Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. № 2505-IV до пп. 7.5.2 Закону № 168/97-ВР внесено зміни, згідно з якими словосполучення «ввезення (пересилання)» замінено на слово «імпорт», а «робіт, послуг» – на «супутніх послуг».

Статтею 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від 23.12.2004 р. № 2285-IV починаючи з 01.01.2005 р. було встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті. Водночас перше речення пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР на 2005 р. було зупинено (п. 31 ст. 73 розділу четвертого «Прикінцеві положення» Закону № 2285-IV).

Після набрання чинності Законом № 2505-IV (31.03.2005 р.) зазначену норму було перенесено безпосередньо до пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, згідно з яким датою виникнення податкових зобов'язань при імпорті є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті.

Відповідно до ст. 72 Митного кодексу митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів i транспортних засобів, які підлягають митному оформленню. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом 10 днів з дати доставлення товарів i транспортних засобів у митний орган призначення (ст. 85 Митного кодексу).

Згідно зі ст. 82 Митного кодексу, якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів i транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.

Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних податків i зборів у повному обсязі.

Порядок застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг) затверджено наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 р. № 932 (зареєстровано в Мін’юсті України 17.01.2004 р. за № 66/8665, зі змінами та доповненнями).

Після завершення оформлення тимчасової та неповної декларацій вони беруться на контроль у підрозділі митного органу (ПМО), а їх електронні копії – в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (ЄАІС Держмитслужби України).

Зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Держмитслужби України здійснюється на підставі оформленої вантажної митної декларації (ВМД), у графі 40 якої зазначається номер відповідної тимчасової або неповної декларації.

Отже, оскільки у 2005 р. для операцій з імпорту товарів (супутніх послуг) датою виникнення права платника на податковий кредит вважається дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згідно з пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, то в зазначеному випадку датою виникнення права на податковий кредит вважатиметься 08.04.2005 р. – дата видачі фірмі митницею повністю оформленої ВМД та, відповідно, зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Держмитслужби України.

Ганна Білоцерківська
Начальник відділу удосконалення законодавства та методології Департаменту податку на додану вартість

«Вісник податкової служби України», жовтень 2005 р., № 38 (368), с. 38 (http://www.visnuk.com.ua)
vikakool
 
Сообщений: 4198
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 914 раз.
Поблагодарили: 646 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 15 окт 2012, 15:53

Когда читаешь такие консультации налоговиков, то сразу вспоминается эссе НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБОПЫТСТВЕ и реплика коллеги Al Shurshun, сказанная “по поводу”: Софистика - величайший из методов формирования аргументации.
Думается мне, эта консультация - банальнейший пример софистики. А по-простому говоря – банальнейшая подмена понятий.
Обратимся к первоисточнику, то бишь НКУ:
201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Временная ГТД оформляется в соответствии с требованиями законодательства и подтверждает уплату налога! Что еще нужно?
Но нам настойчиво и навязчиво пытаются внушить, что уплата налога подтверждается ”зняттям тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Держмитслужби України”. Т.е. существенное - уплата налога и документ, подтверждающий это, - заменяется несущественными техническими деталями – организацией порядка обмена информацией между ГТСУ и ГНСУ. Измените это порядок, чтобы налоговики могли видеть в базе данных временные ГТД и суммы налога, уплаченные по ним в бюджет, да и дело с концом. Но нет! Это же потрудиться надо. Проще сказать: по временной ГТД низзя!

Все сказанное мною выше относится к НДС. Что касается так называемой ”консультации” по прибыли, то комментировать ее без использования ненормативной лексики попросту невозможно. Ссылка налоговиков на п. 44.1 НКУ вообще и первичные бухгалтерские документы в частности это из разряда бла-бла-бла. Лишь бы что-то сказать.

Скрытый текст: показать
Временная таможенная декларация и право на налоговый кредит

Практически у всех налогоплательщиков, растаможивших товар по временной таможенной декларации (форма ІМ-40ТД), возникает вопрос: «Является ли данная декларация основанием для возникновения права на налоговый кредит?». Если в поисках ответа на этот вопрос обратиться за помощью к налоговикам, то ответ будет однозначным: «Нет!». По их мнению, изложенному, в частности, в ЕБНЗ, датой возникновения права на налоговый кредит считается дата оформления окончательной декларации (форма ІМ-40). Но так ли это? Попробуем разобраться.

Начнем с налогового законодательства.

В соответствии с п. 187.8 НКУ датой возникновения налоговых обязательств при ввозе товаров на таможенную территорию Украины является дата подачи таможенной декларации для таможенного оформления, а датой возникновения права на отнесение сумм налога в налоговый кредит – дата уплаты (начисления) налога по этим налоговым обязательствам (п. 198.2 НКУ).

Документом же, подтверждающим уплату налога и тем самым удостоверяющим право на отнесение сумм налога в налоговый кредит, согласно п. 201.12 НКУ, является таможенная декларация, оформленная в соответствии с требованиями законодательства.

Отметим также, что нормы НКУ устанавливают момент и основание возникновения права на налоговый кредит без указания на вид (тип) декларации.

Таким образом, суть проблемы, в которой надо разобраться, сводится к следующему: является ли временная таможенная декларация (далее – ТД) документом, подтверждающим уплату налога в бюджет.

Перейдем к таможенному законодательству.

Статьей 82 ТКУ предусмотрено, что в случае невозможности осуществления по уважительным причинам декларирования ввозимых на таможенную территорию Украины товаров в полном объеме, такие товары могут быть выпущены в свободное обращение на основании временной или неполной таможенной декларации с последующим оформлением документов в полном объеме.

При этом необходимым условием выпуска товаров является полная уплата всех налогов и сборов.

Порядком № 932, детализирующим действия таможенных органов при оформлении временной ГТД, установлено (п. 4.1): таможенное оформление товаров в этом случае проводится в соответствии с Порядком № 314, т. е. точно так же, как и при оформлении окончательной грузовой таможенной декларации (далее – ГТД).

Отдельно указано, что налоги и сборы (обязательные платежи) уплачиваются в полном объеме на момент таможенного оформления с использованием временной ТД. При этом п. 4.6 Порядка № 932 предусмотрено, что при оформлении ГТД, заполненной в обычном порядке (окончательной ГТД по форме ІМ-40), применяются условия уплаты налогов и сборов (в частности размеры ставок обязательных платежей и курсы валют), действовавшие на день оформления временной ТД.

Таким образом, временная ТД удостоверяет факт надлежащего таможенного оформления товаров, в частности уплату всех предусмотренных законодательством таможенных платежей, включая НДС. А поскольку факт уплаты НДС подтвержден, то возникает право на отнесение уплаченных сумм в налоговый кредит и нет никаких оснований отказываться от этого права.

Помимо сказанного, коснемся еще одного вопроса.

При заполнении временной ТД в колонке «СП» графы 47 бланка ГТД указывается цифровой код способа платежа (способа уплаты таможенных платежей) в соответствии с Классификатором № 107. Как правило, там стоит код 01 – безналичный расчет через банковские учреждения. Уплата платежей подтверждается также штампом «Уплачено», проставляемым таможенным органом.

При заполнении окончательной ГТД (после предварительного использования временной декларации) в графе 47 сумма ранее уплаченных платежей (уплаченных при оформлении временной ГТД) повторяется под кодом способа платежа 40. Понятно, что если уплаченные суммы были отнесены в налоговый кредит на основании временной ТД, то повторно они не относятся.

Однако если при оформлении окончательной декларации изменяется база начисления налогов и сборов и, соответственно, суммы, подлежащие уплате в бюджет, то эта корректировка отражается в графе 47 окончательной ГТД отдельными строками. В этом случае в колонке «Сумма» графы 47 указывается сумма дополнительно или излишне уплаченных средств, а в колонке «СП» указывается код способа расчета.

А именно:

01 – при дополнительной уплате таможенных платежей;

42 – при излишней уплате.

Соответственно, при наличии таких строк налоговый кредит должен быть откорректирован: увеличен или уменьшен. Основанием для корректировки будет являться окончательная ГТД.

Разобравшись с «гладкой бумагой» (теорией), скажем несколько слов и об «оврагах», по которым приходится ходить.

В соответствии с Методрекомендациями № 266 при проведении камеральных проверок налоговой отчетности по НДС инспектор должен осуществлять сравнение данных декларации с информацией о хозяйственных операциях налогоплательщика в базе АРМ «Таможня» (реестром ГТД).

Однако в данный реестр информация о временных ТД не попадает (хотя, по неподтвержденным данным, иногда все-таки попадает). Соответственно, инспектор «не видит» этой декларации, и, в лучшем случае, придется давать объяснения в ГНИ, доказывая свое право на налоговый кредит, а в худшем – сумма «импортного» НДС просто будет «снята» с налогового кредита. И если она будет «снята», то иного пути отстоять право на налоговый кредит именно в месяце оформления временной ГТД, кроме обращения в суд, нет.

Сразу отметим, что существующая судебная практика по данному вопросу является положительной для налогоплательщиков. В качестве типичного примера остановимся на постановлении Львовского окружного административного суда от 09.06.2011 г. по делу № 2а-5631/11/1370.

По мнению суда, временная ТД является документом (основанием), удостоверяющим право на отнесение сумм налога в состав налогового кредита в понимании ст. 201 НКУ.

Свое мнение суд аргументировал следующим:

во-первых, временная ТД оформлена надлежащим образом и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства;

во-вторых, суммы налогов уплачены в бюджет в полном объеме;

в-третьих, ст. ст. 186, 198, 201 НКУ не обязывают налогоплательщика оформлять именно полную ГТД для наличия у него оснований возникновения права на налоговый кредит. Суд также отклонил ссылки налоговиков на то, что ТКУ различает условия (причины), по которым осуществляется оформление временной ТД. По мнению суда, руководствоваться в этом случае необходимо нормами НКУ, который не делает различий между временной ТД и полной ГТД.
<…>

автор: Юрий Кулик

Источник: http://www.nky.com.ua/NalogKod/Kod5/Cons/C170112_2.htm
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2014 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 16 окт 2012, 12:15

Для интересующихся даю подборку судебной практики по этому вопросу.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24321409
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24547760
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25125956
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20569096
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18674391
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16287566
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23788740
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25816437
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23674544
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23606686 - отрицательное
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26383630 - отрицательное
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26288268 - отрицательное

И из этой практики две выдержки: одна положительная, а вторая отрицательная.
Обращает на себя внимание, что мотивировки в решениях переписаны: в первом случае из приведенной в предыдущем сообщении статьи, а во втором – из консультации налоговой. А также признание судом факта, что при автоматическом сопоставлении налогового кредита временная ГТД в базе таможни, доступной налоговикам, не светится.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24321409
ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА
10 травня 2012 р.
Справа № 130499/11

<…>
Відтак, проаналізувавши вищевикладені обставини та беручи до уваги означені норми законодавства, колегія суддів приходить до висновку про правомірність прийнятого окружним судом рішення, відповідно до якого норми Податкового кодексу України без обмежень типу декларації чітко вказують на момент, з якого у платника податку виникає право на формування податкового кредиту: момент (дата) сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, відповідно представлені товариством тимчасові митні декларації датовані травнем 2011 року були тими належними митними деклараціями в розумінні ст.1 МК України, які дали право останньому ввести на митну територію України товарно-матеріальні цінності, які були оформленні належним чином та у повній відповідності до вимог чинного законодавства, та на підставі яких позивачем були сплачені суми податків (обов'язкових платежів) в повному обсязі, а відтак з дотриманням п.4.3 та п.4.6 Порядку, сплативши митному органу по спірних тимчасових ВМД у травні 2011 року на момент митного оформлення товарно-матеріальних цінностей податки та збори за нормативно-правовими актами, чинними на день прийняття митним органом тимчасових декларацій, у товариства виникло право на формування податкового кредиту у травні 2011 року, чим останній скористався.
Вказана правова позиція не суперечить судовій практиці, що мається в матеріалах справи.
Крім того, слід звернути увагу, що в даних правовідносинах при заповненні тимчасової митної декларації в колонці «СП» графи 47 бланка ВМД вказується цифровий код способу платежу (спосіб сплати митних платежів) у відповідності з Класифікатором №107. Як правило там стоїть код 01 - безготівковий розрахунок через банківську установу. Сплата платежів підтверджується також штампом «Сплачено», що проставляється митним органом.
У разі заповнення повної ВМД (після попереднього застосування тимчасової декларації) в графі 47 сума раніше сплачених платежів (сплачених при оформленні тимчасової ВМД) повторюється під кодом способу платежу 40. Причому, якщо сплачені суми були віднесені в податковий кредит на підставі тимчасової митної декларації, то повторно вони не відносяться. Однак, коли при оформленні повної ВМД змінюється база нарахувань податків і зборів і, відповідно суми, які підлягають сплаті до бюджету, то подібне коректування (уточнення) відображається в графі 47 повної ВМД окремими рядками. В цьому випадку в колонці «Сума» графи 47 вказується сума додатково чи в більшому розмірі сплачених коштів, а в колонці «СП» вказується код способу розрахунку : 01 - при додатковій сплаті митних платежів; 42 - у разі сплати коштів у збільшеному розмірі. Відтак, при наявності таких рядків, податковий кредит повинен бути відкоректований (уточнений) та підставою для цього буде слугувати повна ВМД.


http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26288268
Харківський апеляційний адміністративний суд
УХВАЛА
03 вересня 2012 р.
Справа № 2а-4842/12/2070

<…>
Камеральною перевіркою встановлено, що по обсягам імпортних операцій ТОВ «Наргус» згідно декларації з податку на додану вартість за січень 2012 р. та даних Арму «Митниця» у січні 2012р. лічиться розбіжність у сумі 121 996,17 грн.
Вказана розбіжність виникла внаслідок відсутності в базах даних «Митниця» підсистеми АС «Аудит» та в АІС «Податки» та даних «Митниця» підсистеми АІС «Автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» вантажної митної декларації №400777 від 25.01.2012р., яка є тимчасовою декларацією та яка була включена до реєстру отриманих податкових накладних ТОВ «Наргус».
Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Наргус» до податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2012р. надано необхідні додатки до декларації, разом з ними надано копію декларації №40077 від 25.01.2012р., яка є тимчасовою (ТД) та копію ВМД №401758 від 01.02.2012р. (попередній документ 1302/807100000/2012/400777 від 25/01/12/1).
Відповідно баз даних «Митниця» підсистеми АС «Аудит» та в АІС «Податки» та даним «Митниця» підсистеми АІС «Автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» ВМД № 400777 від 25.01.2012 р. відсутня.
Згідно баз даних «Митниця» ВМД № 401758 зареєстрована у лютому 2012р., дата дозволу від 01.02.2012 р.
<…>
Після завершення оформлення тимчасової та неповної декларацій вони беруться на контроль у підрозділі митного органу (ПМО), а їх електронні копії - в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України (ЄАІС Держмитслужби України). Зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Державної митної служби України здійснюється на підставі оформленої вантажної митної декларації (ВМД), у графі 40 якої зазначається номер відповідної тимчасової або неповної декларації.
Враховуючи зазначене, датою виникнення права на податковий кредит вважається дата видачі митницею повністю оформленої ВМД та, відповідно, зняття тимчасової чи неповної декларації з контролю в ПМО та ЄАІС Державної митної служби України (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
Galla
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2014 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 окт 2012, 16:29

Прежде всего, Вотруба, спасибо за подробную подборку и комментарии.

налоговик писал(а):
Может ли временная грузовая таможенная декларация быть подтверждающим документом для учета расходов на приобретение товаров (работ, услуг) при начислении налога на прибыль предприятий?

Нет, временная грузовая таможенная декларация не может быть подтверждающим документом.
...Следовательно, при начислении налога на прибыль предприятий расходы на приобретение товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, формируются исключительно на основании грузовых таможенных деклараций, заполненных в обычном порядке.
... Алексея ЗАДОРОЖНОГО

ВНСУ № 37


Вообще не понял при чем тут ГТД. Где в разделе III НКУ привязка к ГТД?
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Galla » 16 окт 2012, 16:38

прив"язка до первинних документів, а МД як раз таким доком і є
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 окт 2012, 16:54

Galla писал(а):прив"язка до первинних документів, а МД як раз таким доком і є


Тут вопрос в отношении чего именно (какой именно хозяйственной операции) ГТД является первичным документом.

Я поддерживаю позицию в силу которой ГТД не является первичным документом для оприходования импортного товара.

Истоки отсюда: ВОБУ №16 (2011г.) – Что за «зверь» такой «Первичка»?
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 окт 2012, 17:12

Печкин писал(а):
Galla писал(а):прив"язка до первинних документів, а МД як раз таким доком і є


Тут вопрос в отношении чего именно (какой именно хозяйственной операции) ГТД является первичным документом.

Я поддерживаю позицию в силу которой ГТД не является первичным документом для оприходования импортного товара.

Истоки отсюда: ВОБУ №16 (2011г.) – Что за «зверь» такой «Первичка»?


Добавлю оттуда цитату:

Грузовая таможенная декларация. Как свидетельствует практика, многие воспринимают ее в качестве первичного документа для оприходования импортного товара. Это не так. ГТД представляет собой лишь письменное заявление таможенному органу, содержащее данные о товаре, таможенном режиме и другие сведения. Поэтому импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т. ч. не по дате/курсу из ГТД), а согласно первичному документу (накладной, коносаменту и пр.). В этом вопросе мы склонны поддержать позицию ГНАУ озвученную в письме от 05.06.09 г. № 11843/7/15-0217, а также Минфина в письме от 15.09.09 г. № 31-34000-10-16/24584 ...: ГТД — не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Galla » 16 окт 2012, 17:19

якщо в світлі ЗУ про б/о ...то можна погодитися :-)))
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 окт 2012, 17:19

Galla писал(а):якщо в світлі ЗУ про б/о ...то можна погодитися :-)))


Считаете, НКУ как-то повлиял на "первичность" ГТД?
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Galla » 16 окт 2012, 17:46

та ні, просто більшість бухгалтерів однозначно не вникають так далеко (чи глибоко?).
і навіть, коли відображають прихід товару не по МД, то потім по МД коригують його вартість з урахуванням мита чи курсу (якщо це не передоплата).
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 окт 2012, 18:07

Galla писал(а):та ні, просто більшість бухгалтерів однозначно не вникають так далеко (чи глибоко?).
і навіть, коли відображають прихід товару не по МД, то потім по МД коригують його вартість з урахуванням мита чи курсу (якщо це не передоплата).


С этим не поспоришь. Практически все приходуют на основании ГТД, но это не дает основание налоговикам утверждать

расходы на приобретение товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, формируются исключительно на основании грузовых таможенных деклараций, заполненных в обычном порядке.


Я уже не говорю, что не по любому ввозу есть ГТД.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 13 янв 2013, 23:39

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.10.2012 № 6697/0/71-12/15-3117

Державна податкова служба України розглянула лист <…> стосовно формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій та повідомляє.
Відповідно до пункту 1 статті 248 глави 39 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI із змінами і доповненнями (далі - МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації (пункт 1 статті 260 глави 39 МКУ).
Оскільки після подання тимчасової митної декларації можливі зміни щодо кількості, вартості, УКТ ЗЕД ввезених товарів, тощо остаточні відомості про такі товари будуть міститись у додатковій митній декларації.
Враховуючи зазначене, у разі подання платником тимчасової митної декларації до податкового кредиту відносяться суми податку на додану вартість лише після подання ним митному органу додаткової митної декларації (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).
Крім того, повідомляємо, що в Єдиній базі податкових знань розміщено запитання-відповідь (№ 791938 (130.31.25)) із зазначеного питання.

Заступник Голови
А.П.Ігнатов

Комментарии по сути ситуации - см. выше в этой теме.

Коллеги, у меня вопрос к вам: кто-то знает что такое "додаткова митна декларація" :?:
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2014 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 06 фев 2013, 09:36

Из свежего по теме.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
лист 23.01.2013 № 31-08410-07-16/2073

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України щодо окремих питань оформлення господарських операцій первинними документами повідомляє.

Відповідно до Митного кодексу України (далі – Кодекс) митна декларація – це заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури.

Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках.

Митна декларація та інші документи, подання яких митним органам передбачено Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення, і повинні мати обов’язкові реквізити, визначені Законом, зокрема для документів, створених в електронному вигляді, – електронний підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

Згідно із Законом господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, електронна митна декларація є первинним документом, який фіксує господарську операцію з взяття підприємством зобов’язання у сумі нарахованих митних платежів за умови наявності обов’язкових реквізитів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya