Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Финансовые (казначейские) векселя и возмещение НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Печкин » 08 дек 2012, 02:04

в законопроекте № 11285 появилась интересная норма

200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування або шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку, в обслуговуючому банку або шляхом оформлення (випуску) казначейського фінансового векселя (за згодою платника податків) протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби


Посмотрим кого будут о согласии спрашивать :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 23 сен 2013, 14:00

Вот и все. Никому и ничего (по большому счету) не должны, а что будет через пять лет, кто знает...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2013 р. N 683
Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів

Скрытый текст: показать
Відповідно до статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" і пункту 19 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити шляхом видачі органами Державної казначейської служби фінансових казначейських векселів:

1) реструктуризацію фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками (далі - фактична бюджетна заборгованість) за узгодженими з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетними програмами (крім видатків на оплату праці та соціальне забезпечення) в частині:

бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів;

2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органові заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів, за умови, що сума відшкодування становить не менш як 500 тис. гривень.


Відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість не здійснюється у разі, коли стосовно платника податку порушено кримінальне провадження за ухилення від сплати такого податку або проводиться адміністративне оскарження платником податку в органах доходів і зборів вищого рівня до остаточного вирішення справи по суті.

2. Затвердити Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, що додається.

3. Міністерству доходів і зборів забезпечити:

1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів:

інформацію про результати інвентаризації сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування з бюджету та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникам податку станом на 1 серпня 2013 р.;

інформацію про результати інвентаризації заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, що не підтверджені за результатами перевірки станом на 1 серпня 2013 р. та можуть відшкодовуватися до кінця поточного року шляхом видачі фінансових казначейських векселів;

розрахунку прогнозних показників сум податку на додану вартість, які підлягатимуть відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, за податковими деклараціями, що будуть подані до 1 листопада 2013 р.;

2) проведення роз'яснювальної роботи з платниками податків щодо можливості відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів за умови подання ними заяви про обрання такого способу відшкодування;

3) формування реєстрів платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів (додаток 1) (далі - реєстр платників податку) на підставі поданих платниками податку відповідному органові доходів і зборів заяв про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів (додаток 2) виходячи з установленої Кабінетом Міністрів України граничної суми відшкодування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів:

протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності рішенням про встановлення такої граничної суми - за сумами податку на додану вартість, що включені до результатів інвентаризації, передбаченої абзацом другим підпункту 1 пункту 3 цієї постанови;

щомісяця до 10 числа - за сумами податку на додану вартість, визначеними відповідно до абзаців третього і четвертого підпункту 1 пункту 3 цієї постанови та підтвердженими за результатами перевірки на дату формування реєстрів платників податку;

4) подання Державній казначейській службі реєстрів платників податку у паперовій та електронній формі не пізніше наступного робочого дня після їх формування;

5) подання органами доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку на додану вартість відповідним органам Державної казначейської служби протягом п'яти робочих днів з дати формування реєстрів платників податку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість (додаток 3) згідно з реєстрами платників податку;

6) видачу органами доходів і зборів платникам податку на додану вартість за місцем їх реєстрації витягів з реєстру платників податку із зазначенням сум відшкодування з бюджету податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів протягом 10 робочих днів з дати формування реєстрів платників податку.

4. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів:

1) провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості у частині бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, обсяг якої становить понад 500 тис. гривень, станом на 1 серпня 2013 р. та подати органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування до 17 вересня 2013 р. інформацію про фактичну бюджетну заборгованість, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 4), у паперовій та електронній формі;

2) подавати щомісяця до 20 числа органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування заяву про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 5) у паперовій та електронній формі.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити проведення інвентаризації заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, за видами послуг з урахуванням положень Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 167 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 23, ст. 768), з метою її підтвердження, визначення обсягу та подання Міністерству фінансів до 23 вересня 2013 р. зведеного реєстру заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 6);

2) визначити розпорядника бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органах Державної казначейської служби для проведення розрахунків з такої заборгованості;

3) подати Міністерству фінансів у тридцятиденний строк після встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів зведений реєстр заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації (додаток 7), сформований виходячи з таких граничних обсягів.

До зведеного реєстру включається заборгованість, обсяг якої становить понад 10 тис. гривень, за умови спрямування фінансових казначейських векселів суб'єктами господарювання, що отримують їх у рахунок погашення заборгованості, на оплату спожитого природного газу та з метою застави під час отримання у банках кредиту для погашення заборгованості за спожиті енергоносії.

До зведеного реєстру додаються розрахунок обсягу заборгованості за минулі роки, рішення територіальної комісії про узгодження обсягу заборгованості, договір про проведення розрахунків із застосуванням фінансових казначейських векселів підприємствами - надавачами послуг з теплопостачання та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за енергоносії, згода банку на надання кредиту під заставу фінансового казначейського векселя, довідка щодо динаміки зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року, відомості про рівень розрахунків суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення у поточному році за енергоносії та наявність поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

6. Державній казначейській службі забезпечити:

1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів інформації про результати інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості, яка підлягає реструктуризації відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї постанови (додаток 8), для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів;

2) ведення реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 9), погоджені з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів, та подання щомісяця до 25 числа такого реєстру Міністерству фінансів для затвердження;

3) укладення договорів з адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів для забезпечення здійснення формування, зберігання, ведення реєстру фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та супроводження електронних документів у системі електронного обігу фінансових векселів;

4) видачу до 1 січня 2014 р. платникам податку на додану вартість та розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, які включені до реєстрів, зазначених у підпункті 3 пункту 3, підпункті 3 пункту 5 цієї постанови та підпункті 2 цього пункту, фінансових казначейських векселів строком обігу до п'яти років з дохідністю 5 відсотків річних у межах встановлених граничних обсягів видачі таких векселів для відшкодування податку на додану вартість платникам податку та погашення фактичної бюджетної заборгованості - протягом 10 днів після надходження документів, необхідних для отримання фінансових казначейських векселів.

7. Міністерству фінансів:

1) забезпечити подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення щодо встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів для відшкодування з бюджету податку на додану вартість та погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів протягом 10 робочих днів після надходження від Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій інформації про результати проведеної інвентаризації;

2) довести у сорокап'ятиденний строк після прийняття такого рішення обсяги видачі фінансових казначейських векселів для погашення заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та Державній казначейській службі у розрізі суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення відповідно до граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів та з урахуванням таких критеріїв черговості їх видачі:

динаміка зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року;

рівень щомісячних розрахунків суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення за енергоносії у поточному році становить не менш як 50 відсотків;

наявність у суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

3) передбачати щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України кошти, необхідні для сплати та обслуговування фінансових казначейських векселів, виданих згідно з підпунктом 4 пункту 6 цієї постанови, та визначати відповідальним виконавцем бюджетної програми щодо обслуговування фінансових казначейських векселів Державну казначейську службу.

8. Рекомендувати Національному банку визначити механізм здійснення операцій з рефінансування банків під забезпечення фінансових казначейських векселів та операцій банків з фінансовими казначейськими векселями.

 

Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. N 683


ПОРЯДОК
видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними (далі - казначейські векселі), для здійснення:

1) реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками в частині:

бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів;

2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органові заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання казначейських векселів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор системи електронного обігу фінансових векселів (далі - адміністратор) - юридична особа, право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр), що здійснює ведення реєстру казначейських векселів та супроводжує електронні документи в частині обліку виникнення, відчуження та припинення прав за казначейськими векселями в системі електронного обігу фінансових векселів;

2) векселедавець - орган Казначейства, який здійснює видачу казначейських векселів та є оператором системи електронного обігу фінансових векселів;

3) векселедержателі - розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та платники податку на додану вартість, внесені до реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості, та реєстру платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів, а також юридичні особи, які набувають відповідних прав за казначейськими векселями та уклали відповідні договори з банком-оператором системи електронного обігу фінансових векселів щодо участі в такій системі;

4) обіг казначейських векселів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав за казначейськими векселями і прав на них шляхом здійснення індосаменту до строку настання платежу за векселем, що здійснюється у системі електронного обігу фінансових векселів;

5) облік прав за казначейськими векселями - відображення у системі електронного обігу фінансових векселів операцій виникнення, відчуження і припинення прав за казначейськими векселями;

6) оператор системи електронного обігу фінансових векселів (далі - оператор) - банк та/або орган Казначейства, який уклав договір про підключення до системи електронного обігу фінансових векселів з адміністратором, є дійсним учасником такої системи та забезпечує ведення з її використанням обліку прав за казначейськими векселями;

7) система електронного обігу фінансових векселів - комплекс програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки та криптографічного захисту адміністратора, що забезпечує формування, зберігання, облік та обіг казначейських векселів, а також ідентифікацію в такій системі операторів і векселедержателів.

3. Платниками за казначейськими векселями є органи Казначейства.

4. Казначейський вексель є простим векселем.

Авалювання казначейських векселів не здійснюється.

5. Казначейські векселі складаються в документарній формі як електронний документ із заповненням таких реквізитів:

1) назва "простий вексель", яка включена до тексту електронного документа і написана тією мовою, якою складено документ;

2) безумовне зобов'язання сплатити визначену суму коштів;

3) строк платежу;

4) місце, у якому повинен бути здійснений платіж;

5) найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж;

6) дата і місце видачі векселя;

7) підпис особи, яка видає документ.

Операції з казначейськими векселями здійснюються у разі заповнення всіх реквізитів.

6. Казначейський вексель підписується шляхом накладення електронних цифрових підписів відповідно до законодавства.

7. Казначейські векселі видаються в національній валюті із зазначенням особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж за векселем.

8. Органи Казначейства видають казначейські векселі розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та платникам податку на додану вартість, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 цього Порядку, на підставі їх заяв про обрання способу погашення бюджетної заборгованості шляхом отримання казначейських векселів, погоджених з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів та поданих відповідному органові Казначейства, або висновків відповідного органу доходів і зборів із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету шляхом видачі казначейських векселів.

9. Мінфін на підставі інформації про обсяги виданих казначейських векселів вносить зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом в частині інших надходжень на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів (із зазначенням, зокрема реквізитів казначейського векселя, коду та назви бюджетної програми, за якою планується здійснити відповідні видатки, кодів економічної класифікації видатків бюджету та помісячного розподілу суми векселя). У разі потреби відкривається нова бюджетна програма.

Після внесення таких змін розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів вносять зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) з метою погашення фактичної бюджетної заборгованості.

Органи Казначейства відкривають відповідні рахунки в установленому законодавством порядку.

10. Для визначення суми коштів, яка підлягає оформленню казначейським векселем, сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету платникові податку, або фактична бюджетна заборгованість поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п'ять років. При цьому на вимогу першого векселедержателя, якщо сума векселя становить понад 1 млн. гривень, допускається її оформлення векселями з меншим номіналом без зміни строку платежу.

Під час визначення строку платежу за казначейським векселем обумовлюється, що вексель сплачується за пред'явленням, але не раніше ніж через один, два, три, чотири, п'ять років після його видачі і не пізніше останнього дня відповідного календарного року, в якому вексель пред'являється до платежу.

11. Видача казначейського векселя прирівнюється до видачі платникові податку суми відшкодування податку на додану вартість шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на відповідний рахунок платника податку. Облік виданих казначейських векселів з відшкодування податку на додану вартість відображається за спеціальним фондом державного бюджету.

Здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів індосації казначейських векселів відображається в бухгалтерському обліку як проведені касові видатки спеціального фонду державного бюджету.

12. Казначейські векселі можуть використовуватися векселедержателями для:

1) погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за вексельними сумами;

2) продажу юридичним особам або здійснення операцій урахування у банках;

3) застави з метою забезпечення виконання зобов'язань.

Дія положень підпунктів 2 і 3 цього пункту не поширюється на юридичних осіб, що повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

13. Право і зобов'язання за казначейським векселем виникають у день здійснення адміністратором у системі електронного обігу фінансових векселів електронного запису про першого векселедержателя та надсилання інформації про реквізити казначейського векселя операторам, що обслуговують векселедавця та першого векселедержателя.

Обіг казначейського векселя починається з дня його видачі в системі електронного обігу фінансових векселів.

Перехід права за казначейським векселем засвідчується індосаментом. Індосамент на казначейському векселі повинен бути безоборотним. На електронному документі індосант перед своїм підписом робить напис "без обороту на мене".

Векселедержатель здійснює індосамент через оператора відповідно до порядку функціонування системи електронного обігу фінансових векселів.

Адміністратор здійснює обслуговування операцій з казначейськими векселями та їх облік шляхом внесення записів до системи електронного обігу фінансових векселів.

Права векселедержателя за казначейським векселем підтверджуються оператором на підставі даних адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів.

Розрахунковий центр забезпечує грошові розрахунки за казначейськими векселями та контроль за ними.

14. Сплата за казначейськими векселями здійснюється органами Казначейства шляхом перерахування в день сплати коштів до Розрахункового центру, який у той же день перераховує кошти банку-оператору для здійснення оплати векселедержателям у розмірі відповідних вексельних сум за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Нарахування та виплата доходу за казначейськими векселями здійснюються у день їх оплати. Пред'явлення казначейського векселя до платежу здійснюється шляхом надсилання останнім векселедержателем відповідного розпорядження оператору-векселедавцю з вимогою про платіж згідно з правилами обліку та обігу фінансових векселів.

15. У разі настання строку платежу за пред'явленим до сплати казначейським векселем органи Казначейства не пізніше дня сплати за векселем здійснюють переказ коштів у розмірі номінальної суми векселя та нарахованого відсоткового доходу.

16. Платники податку - векселедержателі мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, шляхом пред'явлення до сплати органам Казначейства казначейського векселя не раніше настання строку платежу за векселем.

Таке пред'явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов'язання шляхом перерахування коштів з рахунка платника податку на бюджетний рахунок.

Сума позитивного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред'являються до сплати в рахунок такого зобов'язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Сума від'ємного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред'являються до сплати в рахунок такого зобов'язання, за бажанням платника податку на підставі поданої ним заяви відшкодовується йому з бюджету коштами або на таку суму можуть видаватися нові казначейські векселі, в яких дата пред'явлення векселя до сплати може бути перенесена на іншу дату, що настає за датою пред'явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

17. Казначейство щомісяця до 10 числа подає Мінфіну інформацію про обсяг виданих казначейських векселів, строк та обсяги їх сплати (додаток 1).

18. Операції, пов'язані з видачею казначейських векселів, відображаються органами Казначейства у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету на рахунках позабалансового обліку в установленому законодавством порядку.

19. Органи Казначейства:

1) відображають у бухгалтерському обліку операції з відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість у день видачі казначейських векселів та не пізніше наступного робочого дня складають переліки платників податку, які отримали казначейські векселі (додаток 2), передають їх в електронній та паперовій формі відповідному органові доходів і зборів, який у день їх надходження відображає у бухгалтерському обліку операції з відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість;

2) складають переліки платників податків, яким здійснено зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом сплати за фінансовим казначейським векселем (додаток 3) та не пізніше наступного робочого дня передають їх в електронній та паперовій формі відповідному органові доходів і зборів, який у день їх надходження відображає у бухгалтерському обліку операції із зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом погашення казначейських векселів;

3) здійснюють підготовку інформації про платників податків-векселедержателів, якими протягом місяця передані права на отримані казначейські векселі наступним векселедержателям, та подають її щомісяця не пізніше 10 числа в електронній та паперовій формі Міндоходів.

 
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST vikakool » 25 сен 2013, 12:05

Да уж...забавненько...А рассказывали, что векселем можно будет оплатить тот же НДС...

А тут все чьотко :lol:

11. Видача казначейського векселя прирівнюється до видачі платникові податку суми відшкодування податку на додану вартість шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на відповідний рахунок платника податку.
16. Платники податку - векселедержателі мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, шляхом пред'явлення до сплати органам Казначейства казначейського векселя не раніше настання строку платежу за векселем.

т.е. через 5 годиков.

Раньше, в 2005-2007гг. хоть проценты ежегодно платили. А теперь - фигушки:

Нарахування та виплата доходу за казначейськими векселями здійснюються у день їх оплати.
15. У разі настання строку платежу за пред'явленим до сплати казначейським векселем органи Казначейства не пізніше дня сплати за векселем здійснюють переказ коштів у розмірі номінальної суми векселя та нарахованого відсоткового доходу.

А вот это вообще золото:

Сума від'ємного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред'являються до сплати в рахунок такого зобов'язання, за бажанням платника податку на підставі поданої ним заяви відшкодовується йому з бюджету коштами або на таку суму можуть видаватися нові казначейські векселі, в яких дата пред'явлення векселя до сплати може бути перенесена на іншу дату, що настає за датою пред'явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.
vikakool
 
Сообщений: 4191
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 911 раз.
Поблагодарили: 645 раз.

UNREAD_POST Galla » 25 сен 2013, 15:38

vikakool,

там трохи не так - принаймні в моєму розумінні.
так як Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий фінансовий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п'ять років.

тобто першим векселем можна вже сплачувати грошові зобов"язання по закінченню одного року

а ще - фінансові казначейські векселі строком обігу до п'яти років з дохідністю на рівні 5 відсотків річних.

значить все таки % будуть нараховуватися
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST vikakool » 25 сен 2013, 15:54

Galla, конечно, будут начисляться, каждый год:)) только выплачиваться будут все вместе на дату оплаты :lol:
vikakool
 
Сообщений: 4191
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 911 раз.
Поблагодарили: 645 раз.

UNREAD_POST vikakool » 25 сен 2013, 16:01

Galla писал(а):так як Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий фінансовий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п'ять років.

тобто першим векселем можна вже сплачувати грошові зобов"язання по закінченню одного рокуТ.е. вы думаете, что, независимо от суммы задолженности (норму о сумме свыше 1млн. пока не рассматриваем), ВСЕГДА векселей будет 5шт.??

Подозреваю, что на практике это будет выглядеть, как индивидуальное решение казначейства в каждом конкретном случае:))
vikakool
 
Сообщений: 4191
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 911 раз.
Поблагодарили: 645 раз.

UNREAD_POST Galla » 25 сен 2013, 16:21

vikakool писал(а):
Galla писал(а):так як Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий фінансовий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п'ять років.

тобто першим векселем можна вже сплачувати грошові зобов"язання по закінченню одного рокуТ.е. вы думаете, что, независимо от суммы задолженности (норму о сумме свыше 1млн. пока не рассматриваем), ВСЕГДА векселей будет 5шт.??

Подозреваю, что на практике это будет выглядеть, как индивидуальное решение казначейства в каждом конкретном случае:))


так, я так думаю :=)
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 26 сен 2013, 16:17

Оптимистично настроены.

Казначейскими векселями может быть возмещен НДС на 12 млрд грн, - Миндоходов

Министерство по доходам и сборам (Миндоходов) Украины провело инвентаризацию заявленных к возмещению сумм НДС и расчет прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, которые будут поданы к 1 ноября 2013 г. По подсчетам сумма НДС, которая может быть возмещена финансовыми казначейскими векселями, составляет около 12 млрд грн, сообщает пресс-служба Миндоходов.

Инвентаризация была проведена в исполнение постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы выпуска финансовых казначейских векселей" от 21 августа 2013 г. №683. Определенные прогнозные объемы переданы Министерству финансов Украины для установления предельных объемов выдачи векселей для возмещения налога из бюджета.

Возмещение НДС из бюджета финансовыми казначейскими векселями, отмечают специалисты Миндоходов, будет осуществляться только после утверждения Кабмином предельной суммы возмещения. Кроме того, получить возмещение векселями плательщики смогут только после подачи заявлений об избрании такого способа возмещения.
...
http://www.rbc.ua/rus/news/economic/kaz ... 2013152600
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 окт 2013, 09:33

Размещено вчера на сайте : АФ "ДеВізу", а сегодня на 911. Ни те ни другие о постановлении N 683 двумесячной давности ничего не слышали.

Відшкодування ПДВ через казначейські векселі
Вівторок, 15 жовтня 2013, 16:53

У серпні нинішнього року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" від 04.07.2013 року № 391-VII. Він надає право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, у встановлених обсягах шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків. Право видачі таких векселів надали органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Як це пов’язано з відшкодування податку на додану вартість?

Нагадаємо, що казначейський вексель − це вид державного цінного паперу, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання Державного казначейства України сплатити після настання строку визначену суму грошових коштів власнику векселя.

У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів» від 04.07.2013 року №407-VII (далі – Закон №407-VII) до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, який підлягає відшкодуванню з бюджету, видають платнику податку, що подав заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування через видачу фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю на рівні 5 відсотків річних.

Платник податку на додану вартість має право самостійно визначати, в якій формі отримати бюджетне відшкодування: грошовими коштами чи фінансовим векселем, адже про обрання способу відшкодування податку на додану вартість з бюджету, як зазначалось вище, платник має зазначити у поданій ним заяві.

Відповідно до Закону № 407-VII платники податку мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до Державного бюджету України, шляхом пред’явлення для сплати, але не раніше настання строку платежу, визначеного векселем, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансового казначейського векселя.

Пред’явлення фінансового векселя прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання шляхом перерахування коштів з рахунка платника податку на бюджетний рахунок. Сума позитивного значення різниці між сумою будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до Державного бюджету України, і сумою фінансових казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого узгодженого грошового зобов’язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому законодавством.

Сума від’ємного значення різниці між сумою будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до Державного бюджету України, і сумою фінансових казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого узгодженого грошового зобов’язання, за бажанням платника податку на підставі поданої ним відповідної заяви може або відшкодовуватися йому з бюджету коштами у порядку, встановленому законодавством, або на таку суму можуть видаватися нові фінансові казначейські векселі, в яких дата пред’явлення векселя до сплати може бути перенесена на будь-яку іншу дату, що настає за датою пред’явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

Звертаємо увагу, що в п. 6 ст. 45 Бюджетного кодексу зазначено: «забороняється проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом, та випадків, передбачених Законом «Про Державний бюджет України».

Отже, на нашу думку, право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до Державного бюджету України шляхом пред’явлення для сплати фінансового казначейського векселя, повинно бути щорічно передбачено в законах про Державний бюджет України.

Додатково зазначено, що виплата доходу за фінансовими казначейськими векселями відбувається в момент їх пред’явлення до сплати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Крім того, Законом № 407-VII передбачено, що «порядок видачі, обігу, обліку та сплати за фінансовими казначейськими векселями…затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону». На сьогодні такий порядок Кабінетом Міністрів України для використання не надано. Отже, наразі інформації щодо доходності зазначених казначейських векселів, можливих правочинів з ними та їх отримувачів немає.

АФ "ДеВізу"
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2639 раз.

UNREAD_POST Печкин » 18 окт 2013, 10:24

Клименко утверждает, что Миндоходов не будет принуждать бизнес брать векселя 18.10.2013

Решение о получении финансовых векселей в счет погашения задолженности, в том числе по налогу на добавленную стоимость (НДС), принимает бизнес. Об этом сегодня на брифинге заявил министр доходов и сборов Александр Клименко (на фото), передает корреспондент РБК-Украина.

"Меня часто спрашивают о том, как Миндоходов будет принуждать бизнес брать векселя. Я отвечаю: никак. Это исключительно добровольное дело. Я действительно считаю, что вопрос выдачи векселей - это вопрос выбора бизнеса", - сказал Клименко.

Кроме того, глава Миндоходов отметил, что в ходе использования векселей могут возникать сложности. "Для проведения реформы нужно время", - заключил Клименко.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 окт 2013, 22:21

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2013 р. № 766

Про встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів

Відповідно до статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити:

граничний обсяг видачі фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, яка підлягає реструктуризації, у сумі 3599 214,2 тис. гривень;

граничний обсяг видачі фінансових казначейських векселів для відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, сформований за результатами проведеної Міністерством доходів і зборів інвентаризації заявлених до відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість та розрахунку прогнозних показників сум податку за податковими деклараціями, які будуть подані до 1 листопада 2013 р., у сумі 12 026 500 тис. гривень.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2639 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 дек 2013, 02:17

В Миндоходов так и не дождались заявок на возмещение НДС векселями
16 декабря 2013, 18:14

По состоянию на 16 декабря в Миндоходов так и не поступило ни одной заявки на возмещение налога на добаленную стоимость казначейскими векселями

Заявки на возмещение налога на добавленную стоимость финансовым векселем по состоянию на 16 декабря текущего года не поступали, об этом сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Дело.юа
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 28 мар 2014, 10:10

Печкин писал(а):
В Миндоходов так и не дождались заявок на возмещение НДС векселями
16 декабря 2013, 18:14

По состоянию на 16 декабря в Миндоходов так и не поступило ни одной заявки на возмещение налога на добаленную стоимость казначейскими векселями

Заявки на возмещение налога на добавленную стоимость финансовым векселем по состоянию на 16 декабря текущего года не поступали, об этом сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Дело.юа


теперь ситуация такая.

“Уряд вирішив ліквідувати казначейські векселі”, – сказав він. Прем’єр зазначив, що запропонована попереднім урядом схема відшкодування ПДВ є непрозорою, а самі векселі видавали не кожному, хто про це просив. При цьому Яценюк визнав, що уряд не має коштів на погашення боргів з відшкодування ПДВ. “Що ми пропонуємо. Ми пропонуємо публічно, прозоро видати не векселі, а облігації внутрішньої державної позики, під які підприємці можуть отримати в банках дешеві і довгі гроші”, – сказав прем’єр.

:o
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2639 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR