Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

переуступка налогового кредита

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST sergkiev1 » 02 июл 2014, 09:15

Поглядите пожалуйста, нормально ли и что следует подкорректировать. Договора переуступки мне предложены в следующем виде:ДОГОВІР №
про відступлення права вимоги

м.Київ … липня 2014 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю " Фирма А " (надалі іменується “Первісний кредитор”) в особі директора __________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фирма Б" ( надалі іменується “Новий кредитор”) в особі директора --------- ., що діє на піставі Статуту, з другого боку, ( в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) на підставі статей 512-519 Цивільного кодексу України укали цей Договір про відступлення права вимоги ( надалі іменується “Договір”) про таке.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № від …липня 2014р. (далі – Основний договір), укладений між Первісним кредитором та товариством з обмеженою відповідальністю «…ваш контрагент» ( далі – Боржник).
1.2. За цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів в розмірі, визначеному в п.2.1 цього Договору.
1.3. До Нового кредитора не переходить право на стягнення штрафних санкцій за порушення Основного договору Боржником.

2.ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі (коп.) грн, в тому числі ПДВ – (коп.).

3.ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Первісний кредитор зобов`язаний передати Новому кредитору документи, що підтверджують право вимоги до Боржника, протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цим Договором.
3.2. Первісний кредитор не пізніше трьох робочих днів зобов`язаний шляхом повідомлення сповістити Боржника про відступлення права вимоги за цим Договором Новому кредитору.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього Договору ( надалі іменується “порушення Договору”), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою подвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, у тому числі пов`язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентується цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовістності, розумності та справедливості.
5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосується цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
5.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов`язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов`язаних із ним несприятливих наслідків.
5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
5.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
5.6. Цей Договірскладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРВІСНИЙ КРЕДИТОР НОВИЙ КРЕДИТОР


Письмо, которое я должен визировать:


ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ


м.Київ “..” липень 2014р.

Цим повідомляємо, що підприємство ТОВ “Фирма А”, (надалі іменується “Первісний кредитор”) за Договором про відступлення права вимоги від “” …… 2012 р., відступило підприємству ТОВ " Фирма Б", (надалі іменується “Новий кредитор”) право вимоги сплати грошових коштів, що виникло на підставі Договору № …від “” …2014р., укладеного між ТОВ «моя фирма» . та Первісним кредитором.
Право вимоги за зобов`язанням Боржника відступлено від Первісного кредитора до Нового кредитора у сумі …. (… коп.) грн., у зв`язку з чим ця сума підлягає сплаті Вами Новому кредитору.


Від Первісного кредитора
Директор _____________ …...
(підпис) (П.І.Б.)
sergkiev1
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 19:36
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 02 июл 2014, 22:09

[quote="sergkiev1"]Поглядите пожалуйста, нормально ли и что следует подкорректировать. Договора переуступки мне предложены в следующем виде:

ДОГОВІР №
про відступлення права вимоги
м.Київ … липня 2014 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю " Фирма А " (надалі іменується “Первісний кредитор”) в особі директора _________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фирма Б" ( надалі іменується “Новий кредитор”) в особі директора --------- ., що діє на піставі Статуту, з другого боку, ( в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) на підставі статей 512-519 Цивільного кодексу України укали цей Договір про відступлення права вимоги ( надалі іменується “Договір”) про таке.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № від …липня 2014р. (далі – Основний договір), укладений між Первісним кредитором та товариством з обмеженою відповідальністю «…ваш контрагент» ( далі – Боржник).
*************************
Я не юрист, поэтому на счет конкретики договора Вам не посоветую. По этому вопросу Вам лучше посоветоваться с юристами.

Только обратите внимание на то, что в том условном примере, который мы с Вами разбирали, продавцом товара мы определили именно фирму "Б", от нее будут и налоговые накладные, и обычные накладные. Именно ей Ваша фирма, типа, должна деньги. Именно у нее есть право требовать долг.
И именно это право (требовать долг) фирма "Б" передает фирме "А".
А у Вас - что получилось?
Получилось с точностью - наоборот.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron