Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Спецсчета по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST налоговик » 31 авг 2015, 14:41

Возврат денег со спецсчета

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА СЛУЖБА

ЛИСТ

від 26.08.2015 №31730/7/99-99-19-03-02-17

Головні управління ДФС в областях,
м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС –
Центральний офіс з обслуговування великих платників


Про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника

Державна фіскальна служба України інформує щодо особливостей перерахування до бюджету чи на поточний рахунок платника податку зайво зарахованих коштів на електронний рахунок.

У рамках системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА) для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА (далі – електронний рахунок), до бюджету чи на його поточний рахунок.

Цей механізм не розповсюджується на додатковий електронних рахунок, відкритий для сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Так, відповідно до підпункту 2001.6. статті 2001 Кодексу у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації (далі – зайво зараховані кошти), платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:

а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;

б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.

При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у такому звітному періоді (п. 200¹.5 ст.200 Кодексу).

Таким чином, у разі наявності у платника перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку у такому звітному періоді, повернення зайво зарахованих коштів платнику не відбувається, незалежно від суми таких зайво зарахованих коштів.

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню з електронного рахунку до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення електронного рахунку в СЕА з поточного рахунку платника (ПопРах).

Для відповідного перерахування зайво зарахованих коштів ДФС України надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).

На підставі такого реєстру Казначейство протягом п'яти робочих днів після граничного терміну, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов'язань, здійснює перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету/на поточний рахунок платника податку.

Відповідно до пункту 211 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 569 (далі – Порядок № 569), заява про перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку до бюджету або на поточний рахунок такого платника податку подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість.

Для перерахування до бюджету/на поточний рахунок таких коштів платник податку повинен заповнити додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)». При цьому в обов’язковому порядку у додатку (Д4) зазначаються відомості щодо суми коштів на електронному рахунку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Така сума коштів включається ДФС України до відповідного реєстру, який направляється Казначейству. Казначейство на підставі отриманого реєстру не пізніше п’ятого робочого дня, після закінчення граничного строку для сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, перераховує такі кошти до бюджету або на поточний рахунок платника (залежно від напряму, вказаного платником у заяві).

Щодо особливостей перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету.

У разі, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти, і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти до бюджету, то такий платник податку зобов’язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4).

У такому випадку у додатку (Д4) платник зобов’язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі – таблиця про відомості).

Сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, відображається в графі 4 таблиці про відомості та визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 – гр. 2).

При цьому графа 5 «Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника» не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються).

У текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати до бюджету. Така сума може бути меншою або рівною сумі, визначеній у графі 4 таблиці про відомості.

У разі якщо платник податку в текстовій частині під таблицею про відомості вказав суму, яку він бажає перерахувати до бюджету, і така сума перевищує суму, визначену у графі 4 таблиці про відомості, то така сума коштів не включається до відповідного реєстру та не може бути перерахована до бюджету.

Слід зазначити, що за рахунок зайво зарахованих коштів платником податку може бути погашений податковий борг з податку на додану вартість, що обліковується в ІКПП платника податку, а також розстрочені, відстрочені грошові зобов'язання з ПДВ.

Таким чином, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти, і при цьому в ІКПП платника податку наявні суми розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань чи податкового боргу з податку на додану вартість, такі зайво зараховані кошти за рішенням платника податку, яке він відображає в додатку до декларації (Д4), можуть бути спрямовані в рахунок погашення суми розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань чи податкового боргу з податку на додану вартість.

При цьому зайво зараховані кошти, які платник виявив бажання перерахувати до бюджету, зараховуються виключно в рахунок погашення податкових зобов’язань з податку на додану вартість, а також податкового боргу чи розстрочених або відстрочених сум з цього податку.

Щодо особливостей перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника на поточний рахунок платника.

У разі, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти, і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти на власний поточний рахунок, то такий платник податку зобов’язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4).

При цьому відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.

У разі, якщо за результатами звітного періоду у платника наявне перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді, то зайво зараховані кошти платнику на поточний рахунок не повертаються, незалежно від розміру такого перевищення.

Сума, яка може бути перерахована платнику з електронного рахунку на його власний поточний рахунок, відображається у графі 5 таблиці про відомості додатка (Д4), яка визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр.1-гр.2-гр.3).

У текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати на поточний рахунок. Така сума не може перевищувати суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості.

Номер поточного рахунку, на який необхідно перерахувати зайво зараховані кошти, та МФО відповідного банку обов’язково вказуються платником в текстовій частині під таблицею про відомості у спеціально передбачених полях.

Якщо платник податку допустив помилку в додатку (Д4) в номері рахунку чи МФО банку, такий платник податку має право до граничного терміну сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації з ПДВ, до якої подано додаток (Д4) з неправильними реквізитами поточного рахунку, подати уточнюючий розрахунок з додатком (Д4). В такому уточнюючому розрахунку всі графи, крім реквізитів платника податку, залишаються не заповненими (прочерки та нулі не проставляються), а в додатку (Д4) зазначаються лише правильні реквізити поточного рахунку, на який мають бути перераховані відповідні кошти. Решта полів додатка (Д4) не заповнюються (прочерки та нулі не проставляються).

У разі, якщо платник податку в текстовій частині під таблицею про відомості вказав суму, яку він бажає перерахувати на поточний рахунок, і така сума перевищує суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості, то така сума коштів не включається до відповідного реєстру та не може бути перерахована на поточний рахунок платника.

Також слід зазначити, що платник податку може одночасно задекларувати бажання перерахувати зайво зараховані кошти як до бюджету, так і на поточний рахунок. При цьому, таке бажання платник податку здійснює з урахуванням особливостей, визначених в цьому листі для кожного напряму (до бюджету чи на поточний рахунок), а загальна сума коштів, вказана платником у додатку (Д4) для перерахування до бюджету та на поточний рахунок, не може перевищувати суми зайво зарахованих коштів на електронному рахунку на момент подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Якщо платник податку при складанні додатку (Д4) допустив помилку в цифрових показниках, то уточнюючий розрахунок для виправлення такої помилки не подається. Зайво зараховані кошти можуть бути перераховані до бюджету/на поточний рахунок платника лише у випадку відображення правильних показників у додатку (Д4), який подається у складі податкової декларації за наступний звітний період (за умови наявності на момент подання такої декларації на електронному рахунку платника зайво зарахованих коштів).

Особливості сплати податкових зобов’язань з ПДВ, визначених у податкових деклараціях з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року, що подані із запізненням.

У разі, якщо платник податку подає до контролюючого органу із запізненням податкову декларацію з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року, сплата податкових зобов’язань до бюджету, визначених у такій податковій звітності, здійснюється з електронного рахунку платника.

Для цього платник податку зобов’язаний не пізніше дня подання такої звітності зарахувати на електронний рахунок суму коштів, що дорівнює податковим зобов’язанням, визначеним у такій податковій звітності (у разі відсутності або недостатності зайво зарахованих коштів на електронному рахунку).

Перерахування коштів з електронного рахунку платника до бюджету в рахунок погашення податкових зобов’язань, визначених у податкових деклараціях з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року, що подані з порушенням встановлених Кодексом термінів, здійснюється на підставі додатка (Д4).

Якщо податкову декларацію з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року подано з порушенням встановлених Кодексом термінів до граничного терміну подання податкової декларації у поточному звітному періоді, то додаток (Д4) подається платником податку у складі податкової декларації з ПДВ за результатами того звітного періоду, що передує звітному періоду, в якому подано з порушенням податкову декларацію з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року.

Якщо податкову декларацію з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року подано з порушенням встановлених Кодексом термінів після граничного терміну подання податкової декларації у поточному звітному періоді, то додаток (Д4) подається платником податку у складі податкової декларації з ПДВ за результатами того звітного періоду, в якому подано з порушенням податкову декларацію з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року.

В такому випадку у додатку (Д4) платнику податку необхідно зазначити у графі 4 суму податку, що підлягає перерахуванню до бюджету, як суму зайво зарахованих коштів.

Наприклад: Платник податку 10.10.2015 року подав до контролюючого органу із запізненням податкову декларацію з ПДВ за квітень 2015 року, в якій визначив до сплати 1250 гривень., та 25.11.2015 року – за травень 2015 року, в якій визначив до сплати 2000 гривень.

Для сплати до бюджету суми податку на додану вартість,що визначена у такій декларації, платнику необхідно:

станом на 10.10.2015 та 25.11.2015 забезпечити перерахування на електронний рахунок сум у розмірі 1250 грн. та 2000 грн., відповідно (у разі відсутності таких сум на електронному рахунку на вказані дати);

подати у складі декларації за вересень 2015 року додаток (Д4), у якому задекларувати суму у розмірі 1250 грн. для перерахування до бюджету;

подати у складі декларації за листопад 2015 року додаток (Д4), у якому задекларувати суму у розмірі 2000 грн. для перерахування до бюджету;

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести цей лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, при проведенні масово-роз’яснювальної, контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.


Голова Р. М. Насіров

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Galla
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST ANNA13 » 01 сен 2015, 10:18

Куда обращаться???
Со вчерашнего дня не регистр НН. Пишет: НН не может быть зарегистр. Обращайтесь в районную налоговую.
Строка 2 в вытяге достаточная для регистр НН.Позвонили в налоговую : стан нормальный.
Налоговая отфутболила: не ее проблемы.Дали телефон ДФС Украины. Там тоже сказали не их проблемы.МЕДОК тоже - не их проблемы.

Посоветуйте ,пожалуйста, куда обращаться.
Спасибо
ANNA13
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:43
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 01 сен 2015, 11:05

ANNA13 писал(а):Куда обращаться???
Со вчерашнего дня не регистр НН. Пишет: НН не может быть зарегистр. Обращайтесь в районную налоговую.
Строка 2 в вытяге достаточная для регистр НН.Позвонили в налоговую : стан нормальный.
Налоговая отфутболила: не ее проблемы.Дали телефон ДФС Украины. Там тоже сказали не их проблемы.МЕДОК тоже - не их проблемы.

Посоветуйте ,пожалуйста, куда обращаться.
Спасибо

это проблемы на сревере. Уже было подождите до завтра-завтра уже все может быть хорошо.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
ANNA13
minibuh
 
Сообщений: 2327
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1258 раз.
Поблагодарили: 924 раз.

UNREAD_POST ANNA13 » 02 сен 2015, 09:58

Ничего не изменилось.НН не регистрируются.
Это "негласное" приглашение руководителя в ДПИ.
Для разговора.....
Вот так...
ANNA13
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:43
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 02 сен 2015, 11:04

ANNA13 писал(а):Ничего не изменилось.НН не регистрируются.
Это "негласное" приглашение руководителя в ДПИ.
Для разговора.....
Вот так...

Унылая ситуация. А если на пульс позвонить сказать,что ПО не работает ?
minibuh
 
Сообщений: 2327
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1258 раз.
Поблагодарили: 924 раз.

UNREAD_POST ANNA13 » 02 сен 2015, 11:15

Подскажите куда писать, кому звонить ???
Руководитель был в налоговой - у них все ОК.
Это проблемы на уровне ДФС Украины.
звонили в ДФС - не их проблема.Звоните в ДПИ. :o :shock:
ANNA13
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:43
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST ANNA13 » 02 сен 2015, 11:16

На пульсе зарегистрировались еще 31.08.
Рассматривают запрос в течении 15 дней.
ANNA13
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:43
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST VOA » 02 сен 2015, 13:58

Не знаю - поможет ли с СЭА, но когда я бодалась с зам.нач.ГНИ по поводу требований внести изменения в зарегистрированный в ФЗ труд.договор о более высокой з/п (а иначе "не выдадим справку на работника по ЕН"), то лично мне очень помог просто звонок в отдел по борьбе с коррупцией в областную ГНА (пульс тогда тоже уже был, но до него не дошла необходимость). Эти телефоны есть в перечне территориальных органов на сайте ДФС.

А с СЭА как бороться - непонятно. Кстати, накануне выборов - можно ещё своих депутатов напрячь - приняли закон, пусть теперь работают.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
ANNA13
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST ANNA13 » 02 сен 2015, 17:45

Неужели мы одиноки в своей проблеме????
ANNA13
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:43
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 02 сен 2015, 18:09

ANNA13, у меня такое было в июле.Но мне наверное повезло с сотрудниками в ДФС.Они после моего звонка писали служебку в Киев и на слудующий день все уже было хорошо.
Предлагаю писать письменный запрос с приложением квитанций в ДФС, в комитет по налогам ВР, и Яценюку с Яреськой жаловаться . Это ихнее детище- пусть знают о поведении ребенка.
П.С Пробуйте регистрировать каждый день. Думаю потом можно штрафы попытаться за несвоевременную регистрацию оспорить. Вы же не по своей вине зарегистрировать не можете.
И еще наверное стоит клиентов, у которых сроки поджимают, предупредить о проблеме .

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
ANNA13
minibuh
 
Сообщений: 2327
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1258 раз.
Поблагодарили: 924 раз.

UNREAD_POST ANNA13 » 03 сен 2015, 12:16

Пишем опять в ДФС Украины , ГУ ДФС в г.Киеве, Тарасу Качке - уполномоченному по вопросам предпринимательства ....
Но время идет.....А НН не регистр :pro_tiv: :pro_tiv: :pro_tiv:
ANNA13
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:43
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST налоговик » 04 сен 2015, 18:42

«Эффективность» СЭА: проблемы вместо прозрачности

Опубликовано в БУХГАЛТЕРИИ № 36 (1179) от 7 СЕНТЯБРЯ 2015 года

Ольга ПАПЫРИНА,редактор

Введение системы электронного администрирования НДС отнюдь не предполагало ее обязательное и постоянное применение. Напротив, частью седьмой раздела II «Заключительные положения» Закона № 71(1) было предусмотрено следующее: «Кабинету Министров Украины провести анализ эффективности введения системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость и в течение первого полугодия 2015 года проинформировать о результатах ее введения в переходный период». И это справедливо — дело-то новое и достаточно дорогостоящее… А уже по итогам анализа работы СЭА в тестовом режиме предполагалось принять окончательное решение: стоит ли вводить данную систему на постоянной основе или лучше от нее отказаться.
Первый же месяц практической работы с «формулой» показал, что, с одной стороны, она приводит к необоснованному вымыванию оборотных средств у предприятий а, с другой стороны, совершенно не мешает фискальной службе управлять суммами НДС в ручном режиме. Возникает вопрос: неужели по итогам первого полугодия было непонятно, что система работает некорректно? И где обещанный анализ эффективности внедрения СЭА, который должен был провести Кабмин?
Можно предположить, что по поводу СЭА в соответствующих кабинетах был сделан очевидный вывод — система работает некорректно. Именно поэтому и был принят Закон № 643(2), исправивший некоторые ошибки. Но если система не может работать корректно, может следует отменить ее вообще, а не вносить правки и пытаться письмами ГФС сгладить острые углы? Однако власти продолжают упорствовать, что вынуждает бизнес-сообщество объединяться и находить все новые формы борьбы с НДС-счетами.
Сегодня мы публикуем некоторые материалы, свидетельствующие о том, что бизнес не сидит сложа руки, а продолжает выступать за отмену СЭА в ее существующем виде.
Во-первых, это обращение участников круглого стола на тему «СЭА НДС в полном режиме: первые итоги», состоявшегося 13 августа в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.
Во-вторых, это запросы Налогового комитета МДО «Депутатский контроль» в органы власти, а также ответы на них. Как это часто бывает, ответов на ключевые вопросы министерства и ведомства предпочитают не давать, однако тенденция все же понятна…
В-третьих, это августовское письмо ГФС Украины № 31333/7/99-99-22-02-02-17, в котором фискальная служба, по сути, открыто признает, что схемы уклонения от налогообложения в условиях функционирования СЭА продолжают свое успешное существование.
Со своей стороны, редакция газеты «Бухгалтерия» присоединяется к требованиям о том, чтобы СЭА была дана надлежащая оценка и, разумеется, принято вполне логичное решение о неприменении этой системы.
(1)Закон Украины от 28.12.2014 г. № 71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по налоговой реформе». Вступил в силу 01.01.2015 г. (прим. ред.).
(2)Закон Украины от 16.07.2015 г. № 643-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части совершенствования администрирования налога на добавленную стоимость». Вступил в силу 29.07.2015 г. Опубликован: Бухгалтерия. — 2015. — № 31. — С.18–37 (прим. ред.).


Министерство финансов Украины
Письмо от 24.06.2015 г. № 31-11120-02-2/21022
(Извлечение)
Эффективность системы электронного администрирования
Министерство финансов в соответствии с пунктом 7 Заключительных положений Закона предоставляет анализ эффективности введения системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость в переходный период, подготовленный по информации Государственной фискальной службы Украины (далее — ГФС), предоставленной письмами от 12.05.2015 г. № 1169/1/99-99-19-03-01-13, от 05.06.2015 г. № 1428/4/99-99-19-03-08-13 и от 18.06.2015 г. № 1522/4/99-99-19-03-01-13.
О технической готовности системы
<…> в целях создания дистанционных удобных условий для налогоплательщиков ГФС разработала следующие дополнительные электронные сервисы для плательщиков НДС:
направление плательщику Извлечения из ЕРНН по Запросу о получении сведений из ЕРНН (предоставляется по выданным налоговым накладным и расчетам корректировки, зарегистрированным с нарушением предельного срока регистрации, за за¬прашиваемый период);
направление плательщику Извлечения из системы электронного администрирования НДС по Запросу о суммах увеличения, на которую плательщик вправе зарегистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки к налоговым накладным в ЕРНН (∑Накл), за счет сумм отрицательного значения предыдущих отчетных (налоговых) периодов до 1 февраля 2015 года.
В целях информирования плательщика налога о реквизитах его электронного счета внесены изменения в форму Извлечения из реестра плательщиков НДС. Начиная с января 2015 года реквизиты поставленного на учет НДС-счета указываются в Извлечении из реестра плательщиков НДС, которое выдается плательщику по его запросу.
Во время работы системы в тестовом режиме обеспечено усовершенствование программного обеспечения в целях его бесперебойного функционирования после 01.07.2015 г. В настоящее время, по информации ГФС, система электронного администрирования НДС технически готова к ее функционированию.
Также следует отметить, что уровень квалификации специалистов ГФС является достаточным для обеспечения бесперебойного функционирования указанной системы.
<…>
О существующих рисках функционирования системы электронного администрирования НДС
Риском для системы электронного администрирования является перенос в нее остатков отрицательного значения НДС, сформированного до введения указанной системы, без предварительной проверки их достоверности.
Так, пункт 33 подраздела 2 раздела XX Кодекса предусматривает увеличение суммы налога, на которую плательщик вправе зарегистрировать налоговую накладную/расчет корректировки в ЕРНН, на сумму отрицательного значения суммы ПДВ, сформированного у такого плательщика по состоянию на 01.02.2015 г. и оставшегося непогашенным. Такое увеличение происходит по заявлению плательщика на сумму, указанную в таком заявлении, без проведения проверок таких сумм (камеральная проверка отчетности, документальная внеплановая выездная проверка).
Об отвлечении оборотных средств налогоплательщиков
С 01.07.2015 г. система электронного администрирования НДС предусматривает регистрацию всех налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН на сумму налога, исчисленную в соответствии с пунктом 2001.3 статьи 2001 Кодекса.
При этом депонирование денежных средств на счетах в системе электронного администрирования НДС будет происходить в размере НДС с добавленной стоимости, то есть регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН будет осуществляться на сумму НДС, указанного в полученных налоговых накладных и уплаченного на таможне, только при недостаче которого плательщик для обеспечения такой регистрации должен пополнить свой счет в системе электронного администрирования НДС на сумму такой недостачи.
Кроме того, во избежание отвлечения оборотных средств плательщиков НДС Кодексом преду¬смотрено увеличение суммы налога, на которую плательщик вправе зарегистрировать налоговые накладные в ЕРНН:
на сумму отрицательного значения, возникшего за отчетные (налоговые) периоды до 01.02.2015 г. (по заявлению плательщика);
на сумму излишне зачисленных в бюджет денежных средств по состоянию на 01.07.2015 г. (автоматически);
на сумму среднемесячного размера налога, задекларированного и уплаченного плательщиком в бюджет в течение предыдущих 12 месяцев (автоматически 01.07.2015 г.).
Таким образом, отвлечение оборотных средств плательщика осуществляться не будет.
Одновременно следует отметить, что в соответствии с Кодексом регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН осуществляется без применения штрафных санкций в течение 15 календарных дней с даты их составления.
В то же время с введением системы электронного администрирования НДС базовые принципы налогообложения остались без изменений, то есть введение системы не предусматривает необходимость увеличения сумм уплаты налога.
<…>
Министр Н.ЯРЕСЬКО

ЗАПРОС
С учетом указанного и руководствуясь ст.16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» ПРОШУ:
1. …проинформировать Верховную Раду Украины и плательщиков налога на добавленную стоимость о результатах работы системы электронного администрирования НДС, работы НДС-счетов с системой депонирования, в котором в частности указать следующую информацию: <…>
– прогнозируемые дополнительные поступления доходов бюджета от введения системы электронного администрирования НДС с предоставлением соответствующих расчетов;
– анализ и расчеты возможности увеличения масштабов уклонения от уплаты налогов тех предприятий, которые в настоящее время не уклоняются от уплаты НДС, но для которых расходы на соблюдение нового налогового законодательства будут равны расходам на уклонение от уплаты (увеличение налоговой нагрузки и прочие расходы). Поскольку расходы предприятий на соблюдение налогового законодательства являются условно-постоянными расходами, их величина непропорционально увеличится для малых и средних предприятий, которые имеют больше возможностей для уклонения от уплаты НДС в бюджет (вследствие реализации значительной части продукции за наличные средства);
– система контроля над использованием денежных средств на НДС-счетах и невозможность манипулирования этими средствами;
– расчеты возможных потерь субъектов хозяйствования от введения системы электронного администрирования НДС в полноценном режиме с НДС-счетами и системой депонирования, в частности от «замораживания» на спецсчетах значительной доли оборотных средств предприятия, составляющей разницу между налоговым кредитом и налоговым обязательством;
– расчет процента повышения розничных цен в связи с введением НДС-счетов с системой депонирования. От связывания значительной части оборотных средств на НДС-счете обостряется проблема дефицита оборотных средств предприятий и повышается спрос на краткосрочные кредитные ресурсы. Это в то же время ведет к увеличению кредитного процента, повышая расходы работающего капитала, а значит, цену производителя;
– возможное отрицательное влияние на экономику Украины в целом;
– влияние введения системы электронного администрирования НДС и НДС-счетов с системой депонирования, в которой заложен принцип виновности плательщика, на инвестиционную привлекательность Украины (система предусматривает депонирование средств до представления налоговой декларации с расчетом согласованных денежных обязательств);
– расхождение с положениями украинского законодательства и Конституции Украины в части гарантирования прав частной собственности. НДС-счета де-факто ограничивают предприятиям, которые остаются владельцами средств вплоть до момента фактической уплаты налога, право распоряжения их собственностью на свое усмотрение. Это может послужить основанием для судебных исков и обращения в Конституционный Суд, а также может быть негативно воспринято международным сообществом, в частности, представителями европейских структур;
– информация об утверждении и обнародовании в установленном порядке алгоритма учета каждого из показателей формулы и источников их формирования;
– методология переноса и проверок сумм отрицательного значения за предыдущие периоды, критерии, по которым будет устанавливаться факт завышения плательщиком налога отрицательного значения сумм налога на добавленную стоимость за предыдущие периоды;
– сопоставление сводных показателей формулы с соответствующими показателями деклараций плательщиков, аналитический отчет о расхождениях указанных показателей за период работы системы электронного администрирования НДС в тестовом режиме. Отдельно аналитический отчет о расхождениях сводных показателей формулы с соответствующими показателями деклараций в разрезе плательщиков за период работы системы электронного администрирования НДС в тестовом режиме;
– учет в системе электронного администрирования НДС факторов, исключающих использование фиктивного (рискового, «схемного») налогового кредита при переносе отрицательного значения с 01.07.2015 г. с возможностью его корректировки. Каким образом в работе автоматизированной системы электронного администрирования НДС исключена возможность влияния человеческого фактора и/или любого ручного вмешательства в системы электронного администрирования НДС, в частности и при переносе в формулу отрицательного значения по НДС с 01.07.2015 года или факторов, исключающих использование других схем, направленных на минимизацию плательщиками НДС (в частности но не исключительно скрутки с импортным НДС и т.п.);
– учет в использовании системы электронного администрирования НДС рисков, связанных с изменением места учета плательщика;
– результаты использования системы электронного администрирования НДС в течение февраля – мая 2015 года в тестовом режиме с указанием количества деклараций, заполненных с ошибками, количества уточненных деклараций за период с февраля по май 2015 г. (включительно), представленных в связи с неправильным заполнением деклараций за февраль 2015 года, сумм доначисленных обязательств по налогу на добавленную стоимость, финансовых санкций и пени в связи с неправильно заполненным приложением 2 к декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2015 года;
– суммы рискового налогового кредита, втянутого в системы электронного администрирования НДС в течение переходного периода;
– влияние введения НДС-счетов с системой депонирования на банковский сектор;
– требования МВФ к введению НДС-счетов с системой депонирования;
– соответствие требований украинского законодательства к НДС-счетам с системой депонирования нормам Директивы Совета 2006/112/СС об общей системе налога на добавленную стоимость и Директивы СС 2010/45/1:U;
– статистика отказа (с указанием причин) в автоматическом возмещении НДС плательщикам в период работы системы электронного администрирования НДС в тестовом режиме и сравнение показателей с соответствующим периодом предыдущего года.
(1)Запрос аналогичного содержания 25 августа 2015 года МДО «Депутатский контроль» был направлен Министру экономического развития и торговли Украины с просьбой подготовить вывод о влиянии внедрения НДС-счетов с депонированием на экономику Украины. О результатах рассмотрения запроса проинформируем отдельно (прим. ред.).
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST Nata-lka » 07 сен 2015, 11:01

Может кто-то подскажет как ввести остаток (переплату) которая у нас есть на 01.07.15 на счету 315? Какой проводкой в 1С?
Nata-lka
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 01:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 07 сен 2015, 11:23

Nata-lka писал(а):Может кто-то подскажет как ввести остаток (переплату) которая у нас есть на 01.07.15 на счету 315? Какой проводкой в 1С?


Вы точно про переплату по счету, а не по НДС?
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST Nata-lka » 07 сен 2015, 11:36

да, есть небольшая переплата 200гр. после списания с эл. счета согласноо деке по НДС
Nata-lka
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 01:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya