Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

С 01.01.11: консалтинг, программирование, аудит... - без НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Печкин » 27 апр 2011, 15:53

Елена555, вообще говоря, достаточно круто :)
При том, что Госкомстат такое вещает:

Щодо класифікування за КВЕД видів послуг підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України

Скрытый текст: показать
У зв'язку із набуттям чинності з 1 січня 2011 року Податковим кодексом України (далі – Кодекс) до органів державної статистики надходять численні звернення суб'єктів господарювання щодо застосування кодів Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) для цілей нарахування та сплати податку на додану вартість. Частина звернень містить прохання визначити коди видів діяльності за КВЕД для видів послуг, перелічених у вищезазначеному підпункті Кодексу. Решта запитів містить прохання дописувачів віднести види діяльності, що ними здійснюються, до видів послуг (консультаційних, інжинірингових, бухгалтерських тощо) у контексті підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу.

Зважаючи на це, Держкомстат повідомляє про наступне.

КВЕД побудована на основі статистичної Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE), яка є європейським статистичним стандартом оброблення та поширення статистичної інформації. Відповідно до принципів побудови, переважно однакові або подібні види економічної діяльності у КВЕД об'єднані в угруповання, яким надані узагальнені назви та унікальні коди.

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності суб'єктів господарювання, які на найвищих рівнях класифікації групуються у галузі. Під економічною діяльністю у КВЕД розуміють процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. З огляду на це, коди видів економічної діяльності суб'єктів господарювання визначаються з урахуванням таких економічних факторів, як витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції (товарів та послуг).

Таким чином, види послуг, у тому числі і зазначені у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу, не є об'єктами класифікації в КВЕД. За КВЕД може бути класифікована саме економічна діяльність з надання (постачання) послуг. При цьому слід зазначити, що об'єктом класифікації може бути тільки та діяльність з надання послуг, яка створює валову додану вартість (економічний результат) і виконується на замовлення інших суб'єктів (юридичних або фізичних осіб).

Відповідно до статистичної методології, діяльність з надання зазначених у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу послуг може бути класифікована у позиціях КВЕД, наведених нижче, однак, для однозначного визначення класифікаційного коду за КВЕД, що відповідає виду економічної діяльності суб'єкта господарювання, необхідна детальна інформація як щодо самого суб’єкта господарювання, так і щодо сфери й характеру його діяльності:

- діяльність з надання консультацій класифікується за КВЕД в залежності від предмету консультування, сфери та характеру діяльності суб'єкта господарювання. Так, наприклад, консультування з питань комерційної діяльності (консалтинг) відноситься до підкласу 74.14.0 "Консультування з питань комерційної діяльності та управління", консультування з питань безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків – до підкласу 74.60.0 "Проведення розслідувань та забезпечення безпеки", медичне консультування або надання консультацій у рамках соціальної допомоги – до відповідних підкласів розділу
85 "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", діяльність продавців-консультантів класифікується у відповідних підкласах груп 52.1 – 52.6 розділу 52 "Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку" разом із діяльністю магазину, від імені якого ними надаються консультаційні послуги, тощо;

- надання інжинірингових послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до підкласу 74.20.1 "Діяльність у сфері інжинірингу" КВЕД, яка, окрім означеної діяльності, включає також діяльність у сфері архітектури. При цьому підклас 74.20.1, на відміну від визначення інжинірингу, наведеного у підпункті 14.1.85 Кодексу, не включає проведення наукових досліджень, яке за КВЕД класифікується у відповідних підкласах класу 73.10 "Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук" залежно від галузі науки;

- надання інженерних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) складно однозначно класифікувати за КВЕД і через відсутність визначення їх змісту у чинному законодавстві, і з огляду на те, що діяльність з надання цих послуг не передбачена базовою класифікацією NACE. Попри це, якщо розглядати зазначену діяльність як єдиний (основний) вид економічної діяльності суб'єкта господарювання, у штаті якого працюють фахівці переважно інженерних спеціальностей, то її можна класифікувати у підкласах класу 74.20 "Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії" або у підкласі 74.30.0 "Технічні випробування та дослідження" в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання.
В іншому разі надання інженерних послуг класифікується разом із діяльністю з виробництва товарів в залежності від виду кінцевої продукції у відповідних підкласах секцій С "Добувна промисловість", D "Переробна промисловість" (розділи 27-36) та Е "Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води";

- надання адвокатських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.1 "Адвокатська діяльність";

- надання юридичних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.2 "Нотаріальна та інша юридична діяльність";

- надання бухгалтерських та аудиторських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.12.0 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";

- надання актуарних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до сфери недержавного страхування (розділ 66 "Страхування"), але, з огляду на відсутність чіткого законодавчого визначення таких послуг, діяльність з надання цих послуг може бути віднесена також і до інших підкласів КВЕД в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання, який здійснює зазначену діяльність;
- надання послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення

класифікується в залежності від виду програмного забезпечення: до підкласу 72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення" відноситься діяльність, пов'язана із системними пакетами програм, службовими та ігровими програмами, а до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" – діяльність, пов'язана з індивідуальним програмним забезпеченням;

- оброблення даних відноситься до підкласу 72.30.0 "Оброблення даних";

- надання консультацій з питань інформатизації класифікується у підкласі
72.10.0 "Консультування з питань інформатизації", окрім консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, віднесеного до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення";

- надання інформації у сфері інформатизації класифікується у підкласі 72.40.0 "Діяльність, пов'язана з банками даних";

- надання інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, класифікується у відповідних підкласах розділу 72 "Діяльність у сфері інформатизації" в залежності від змісту цих послуг.

Отже, з огляду на вищезазначене, Держкомстат інформує, що класифікаційні коди видів економічної діяльності суб'єкта господарювання за КВЕД не можуть бути визначальним критерієм для застосування щодо нього підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу. Зважаючи на переважно статистичне призначення КВЕД, її використання для інших цілей, зокрема задля нарахування податку на додану вартість, може здійснюватися за власними правилами органів державної влади, які супроводжують і відповідають за належне пояснення такого використання.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
Heloise, vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Nick » 27 апр 2011, 21:47

vins писал(а):
Nick писал(а):Наша деятельность: статически-конструктивные расчеты каркасов, робочие чертежи проэктно-графической документации, проэктно-расчетные работы.
Статистика классифицировала как инжиниринг. Объект или не объект?


Надо смотреть, что конкретно Вы делаете.
То, что статистика пишет "инжиниринг", - не гарантия того, что Вы попадаете под инжиниринг по Кодексу.
К чему Вы ближе:
1. Передпроектні роботи

Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень:

- розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (фор-ескізи);

- розробка пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках (обгрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва);

- опрацювання інженерної характеристики об'єкта і складання опитувальних листів;

- складання завдання на інженерні вишукування;

- складання завдання на проектування;

- обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, переоснащенню, розширенню, переплануванню або надбудові;

- інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування 


или к этому
2. Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва  (текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва)
Складові частини проектної документації:

- ескізний проект (ЕП);

- техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);

- техніко-економічний розрахунок (ТЕР);

- проект (П);

- робочий проект (РП);

- робоча документація (Р) 


к первому или второму?


Ближе скорее ко второму. Выходить что объект.... Но в январе так не выходило, большинство склонялись к тому что любой "инжиниринг" - не объект. И мы не начисляли ПДВ. Что теперь делать? Сдавать три уточненки, просить клиентов принять НН...? Кстати, а самоштраф 3% в уточненке надо насчитывать или все-таки 1 грн? А если вдруг окажется что все-таки не объект( как вон в письме Елены555) - назад все менять.... Завтра несу письмо в налоговую, пусть дают ответ....
Nick
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 23:18
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 27 апр 2011, 21:58

Если ко второму - объект.
Nick писал(а):самоштраф 3% в уточненке надо насчитывать или все-таки 1 грн


1 грн.
Nick писал(а):Завтра несу письмо в налоговую, пусть дают ответ....


Вариант Елены555 - идеальный. Но попробовать надо обязательно.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Igor_Olegovych » 27 апр 2011, 22:20

Добрый вечер уважаемые обитатели сего прекрасного форума. Есть вопросик. Есть планы открыть ВЭБ студию, разработка сайтов, своего рода программирование. Буду ли я свободен от НДС? И какого рода делать лучше документы юр лицо, частный предприниматель или еще какие? Спасибо.
Igor_Olegovych
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:10
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 27 апр 2011, 22:33

Деятельность ВЕБ-студии в большинстве случаев подпадает под код 72.20.0 "- розроблення веб-сторінок".
ИМХО вопроса с необъектностью по НДС у них нет (не объект).

По поводу что лучше юрик, физик и т.п. - то это не сюда.
Много было уже в профильных ветках писано. Например можно начинать двигаться отсюда:
Что лучше: Юрлицо или предприниматель на общей системе?
Задачка: расчет налогов предпринимателем на общей системе
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
Igor_Olegovych, vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Igor_Olegovych » 27 апр 2011, 22:43

Огромное спасибо буду читать ветку ту. Смотрел КВЭД, как Вы и сказали 72.22.0 и там есть розроблення web-сторінок. Еще раз спасибо, как я понимаю налог будет платиться только от выручки тогда, а это уже легче -20%. Так как фирма не гигант))) Сам себе бухгалтер и программист))
P.S. как я понял все что 72 в КВЭД не облагается ПДВ ?
Igor_Olegovych
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:10
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 27 апр 2011, 22:56

Igor_Olegovych писал(а):P.S. как я понял все что 72 в КВЭД не облагается ПДВ ?


Предположительно так (кроме, 72.5, 72.50)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST ir@ » 28 апр 2011, 10:14

Мы предоставляем:
1консультационные услуги в сфере ВЭД;
2.экспертиза ВЭД документов;
3.услуги перевода
Основной КВЕД 51.19.0 "Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту",но есть также 74.85.0 "Надання секретарських послуг та послуг з перекладу" и 74.87.0 "Надання інших комерційних послуг"
По п.1 вроде понятно - не обьект,а по остальным двум???Шось мене бентежить.Подскажите пожалуйста,кто что думает :roll:
ir@
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 17:25
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 28 апр 2011, 10:36

ir@ писал(а):1консультационные услуги в сфере ВЭД;


Согласен. Не объект (тут на КВЭД не сориентируешься, достаточно того, что предоставляются консультации в определенной сфере). Сами налоговики вслед за ГКП предлагают ориентироваться вот на такое определение

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
ЛИСТ від 09.03.2011 р. N 662/7/31-606

...
Консультаційні послуги - інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів (Закон України від 01.06.2010 р. N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").


ir@ писал(а):2.экспертиза ВЭД документов;

А в чем именно заключается экспертиза? Нельзя подвести под письменное консультирование или под юридические услуги?

ir@ писал(а):3.услуги перевода

Думаю, что объект.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
ir@
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST ir@ » 28 апр 2011, 10:55

Это деятельность брокеров,экспертиза заключается в изучении ВЭД документов,выявлении наличия ошибок в них,то есть по сути консультации.Ндаа..
Только что теперь с ними делать.Мы облагали по ст.20% и давали налоговые покупателю
ir@
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 17:25
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 28 апр 2011, 10:57

ir@ писал(а):Это деятельность брокеров,экспертиза заключается в изучении ВЭД документов,выявлении наличия ошибок в них,то есть по сути консультации.Ндаа..
Только что теперь с ними делать.Мы облагали по ст.20% и давали налоговые покупателю


Правильно делали.
По таможенным брокерам - 20 %.

Вот в подтверждение:

Скрытый текст: показать
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Який порядок оподаткування ПДВ послуг, що надаються митним брокером?

Підпунктом "б" п. 185.1 ст. 185 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) визначено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Відповідно до п. 186.4 ст. 186 р. V ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Статтями 196 та 197 не віднесено послуги митного брокера до переліку тих, що не є об'єктом оподаткування чи звільнених від оподаткування ПДВ.

Згідно з п. 188.1 ст. 188 р. V ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. Таким чином, оподаткування ПДВ послуг, що надаються митним брокером, здійснюється в загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
ir@, vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST ir@ » 28 апр 2011, 11:59

Спасибо,Печкин.Подняла договор с покупателем,и как оказалось,это договор на услуги (информ-консульт,маркет,консалтинг.усл.в сфере ВЭД),хотя и брокерский с ними есть,но работаем по этому.И что же с экспертизой?как думаете?
ir@
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 17:25
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 28 апр 2011, 13:01

ir@ писал(а):Спасибо,Печкин.Подняла договор с покупателем,и как оказалось,это договор на услуги (информ-консульт,маркет,консалтинг.усл.в сфере ВЭД),хотя и брокерский с ними есть,но работаем по этому.И что же с экспертизой?как думаете?


Информационно-консультационные и консалтинг в сфере ВЭД - не объект
Маркетинг - объект.
По идее так.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
ir@
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST ir@ » 28 апр 2011, 13:15

Спасибо,будем думать
ir@
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 17:25
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Аll » 30 апр 2011, 09:03

Висновок до проекту закону України, КМ України, від 19.04.2011, № 8321 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур"

3. Слід також звернути увагу на те, що пропозиція п. 1 частини II проекту щодо набрання чинності Закону з дня його опублікування не узгоджується з принципом стабільності системи оподаткування, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Крім того, згідно з вимогами підпункту 4.1.9 пункту 4.1 стаття 4 Податкового кодексу України податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Керівник Головного управління В. І. Борденюк
Вик. Н. Чечетова,
В. Семілетов,
І. Фомін

За это сообщение автора Аll поблагодарил:
Елена555
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya