Распределение налогового кредита по НДС (Д7)

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Распределение налогового кредита по НДС (Д7)

Непрочитанное сообщение налоговик »

UPD
Литература (что почитать по распределению НДС):

1. НиБУ № 102, 20 декабря 2012 г. "Распределение НДС". примерно 45 страниц.

Печкин
______________________________________________________________________Поковырялся в базе знаний ГНАУ, но нашел только цитату из НК
Який порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту за придбаними та/або виготовленими товарами/послугами, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні?


Відповідно до пп. 199.1-199.6 ст.199 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ? ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції. Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу державної податкової служби одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку. Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання. Частка використання застосовується для проведення коригування сум податку, які віднесено до податкового кредиту. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку. Правила цієї статті не застосовуються та податковий кредит не зменшується в разі: проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 ПКУ; постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.
Кто что нароет - бросаем здесь.
Будем разбираться.

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение налоговик »

налоговик писал(а): Кто что нароет - бросаем здесь.
Будем разбираться.
Сам нарыл еще кое что от наших больших начальников.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО КРЕДИТА: КАК РАССЧИТАТЬ ДОЛЮ?

Анна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, заместитель директора департамента – начальник отдела методологии Департамента администрирования НДС ГНА Украины

Предприятие в 2010 году осуществило: налогооблагаемых операций на сумму 120 тыс. грн. (в т. ч. НДС - 20 тыс. грн.); операций, освобожденных от налогообложения, на сумму 300 тыс. грн.; операций, не являющихся объектом налогообложения, на сумму 10 тыс. грн. Как правильно рассчитать долю налога, уплаченного (начисленного) при приобретении товаров (услуг), которая соответствует доле использования таких товаров (услуг) в налогооблагаемых операциях?

Согласно п. 199.1 Налогового кодекса (далее - НК), если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично - нет, то налогоплательщик имеет право отнести к налоговому кредиту ту долю уплаченного (начисленного) налога во время их приобретения или изготовления, которая соответствует доле использования таких товаров/услуг в налогооблагаемых операциях. Такая доля определяется в процентах как отношение объемов поставки налогооблагаемых операций (без учета сумм НДС) за предыдущий календарный год к совокупным объемам поставки облагаемых и не облагаемых налогом операций (без учета сумм НДС) за этот же предыдущий календарный год. Определенная в процентах величина применяется в течение текущего календарного года (п. 199.2 НК).
Определим такую долю на основании приведенных в вопросе данных:
(120 тыс. грн. - 20 тыс. грн.) : (100 тыс. грн. + 300 тыс. грн. + 10 тыс. грн.) х 100 % = 24,39 %.

В прошлом году предприятие осуществило: операции, не являющиеся объектом обложения НДС, - 10 % общего объема операций по поставке; операции, облагаемые НДС, - 90 %. В текущем 2011 году ситуация изменилась на противоположную, то есть большинство операций предприятия теперь не являются объектом налогообложения. Должно ли оно в таком случае применять долю распределения налогового кредита, рассчитанную на основании показателей прошлого года?
Расчет доли использования приобретенных товаров/услуг в облагаемых и в не облагаемых НДС операциях на основании фактических данных объемов поставок первого отчетного налогового периода, в котором задекларированы такие операции, проводят либо вновь созданные налогоплательщики, либо налогоплательщики, у которых в течение предыдущего календарного года не было не облагаемых НДС операций (п. 199.3 НК).
Учитывая что в приведенном примере предприятие в прошлом году осуществляло не облагаемые НДС операции, в 2011 году оно должно применять долю распределения налогового кредита, рассчитанную на основании показателей прошлого года.
Однако согласно п. 199.4 НК налогоплательщик по итогам календарного года осуществляет перерасчет доли использования товаров/услуг в налогооблагаемых операциях исходя из фактических объемов проведенных в течение года облагаемых и не облагаемых НДС операций .

То есть на основании доли, определенной по результатам 2010 года, предприятие будет проводить распределение налогового кредита в течение 11 месяцев 2011 года, и только в налоговой декларации по НДС за декабрь 2011 года оно сможет сделать перерасчет налогового кредита исходя из пропорции, сложившейся у него фактически за 2011 год.

Аватара пользователя
manuls
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 11:17
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение manuls »

Так как, на ваш взгляд, все таки определять объемы поставки по облагаемым и не облагаемым операциям?
1. Просто взять из декларации НДС (колонка А - обсяги поставки),но туду попадут и авансы или
2. судя из определений в НК ( ст.14.1.185 и 14.1.191)поставкой будут считатюся объемы отгруженных товаров и услуг,Д-т 36 К-т 70.

Если посмотреть заполнение додатка 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7) , то там объемы поставки определяются из деклараций по НДС. Но не пойму какие рядки они берут.
Н-Р: оподатковувані операції (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків) При чем сдесь р.8.1 и 8.2 это ж налоговый кредит? Кто нибудь понимает?

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение nikki »

А откуда Вы взяли, что 8.1. и 8.2 - это кредит?
Это налоговые обязательства.

Аватара пользователя
manuls
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 11:17
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение manuls »

Я смотрю Декларацию по НДС с февраля 2011 г. Раздел НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
8 ДС2 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
8.1 підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою
8.2 не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Я куда то не туда забрела ? :o


Аватара пользователя
manuls
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 11:17
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение manuls »

Фух. Я уже думала у меня галюцинации :D
Тогда все понятно. Т.е. объемы поставки надо считать по декларации ( т.е включая авансы).

Аватара пользователя
manuls
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 11:17
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение manuls »

Вопрос для размышления. А надо ли делать прерасчет по распределению НК по ОФ приобретенным в 2009 и в 2010 году.
Надо ли в феврале 2011 заполнять Додаток №7 , если в феврале 2010 приобретались ОФ по которым НК распределялся? Или начинаем все считать с 2011 года?


Аватара пользователя
manuls
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 11:17
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение manuls »

В Лиге написано -с отчета за февраль 2011

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение Печкин »

manuls писал(а):В Лиге написано -с отчета за февраль 2011
И в "Бухгалтерии" написано с отчета за февраль, и в Лиге написано с отчета за февраль.

НО это все мелочи. Главное, бухфорумный "налоговик" по этому поводу уже говорил "не верь глазам своим" viewtopic.php?p=5921#p5921.

Как Вы думаете, что из этого следует ? ;)
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение Печкин »

Печкин писал(а):
manuls писал(а):В Лиге написано -с отчета за февраль 2011
И в "Бухгалтерии" написано с отчета за февраль, и в Лиге написано с отчета за февраль.

НО это все мелочи. Главное, бухфорумный "налоговик" по этому поводу уже говорил "не верь глазам своим" viewtopic.php?p=5921#p5921.

Как Вы думаете, что из этого следует ? ;)
Из этого следует, что "налоговик" (а не лига и бухгалтерия) был прав :)
Декларация за март, а не февраль!

см. письмо ГНАУ от 01.03.11 г. № 5799/7/16-1117 здесь viewtopic.php?p=6023#p6023
живу на Бухфоруме

shul_yar
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 17:48
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение shul_yar »

Підкажіть будь-ласка
В січні місяці реалізовано дитячі подарунки, які не обкладаються ПДВ. Розрахунками визначено що коефіціент за 2010 р зг ст 199 становить 99,49%. Податковий кредит в січні місяці становить 126686 грн. Відповідно до Ст.199, до податкового кредиту можна включити 126040грн. Питання куда подіти решту 646грн, з кого необхідно зняти в реєстрі податковитх накладних, якщо реалізовувались залишки товарів, які були на 1 січня. Наскільки зрозумів в додатку 5 декларації з ПДВ, дані 646 грн показуються в графі "Операції з придбання з ПДВ, які не даютьл права формування податкового кредиту", але з кого зняти ці 646 гривень.

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение nikki »

Снять налоговый кредит со всех расходов, участвующих как в облагаемых, так и в льготируемых операциях (например, коммунальные расходы, аренда административного здания и прочее). Кредит с прочего товара (в т.ч. приобретенного в прошлом году) снимать не нужно.

Аватара пользователя
manuls
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 11:17
Контактная информация:

Re: Распределение налогового кредита по НДС

Непрочитанное сообщение manuls »

shul_yar писал(а):Підкажіть будь-ласка
Питання куда подіти решту 646грн
Мы себе придумали проводку Д-т 641.5 К-т 92 с минусом 646 грн.. Т.е. с налогового кредита эта сумма снимется и увеличит расходы.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя