Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Возмещение НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Vetal' » 31 окт 2011, 23:26

Как налоговики будут определять соответствует ли предприятие критериям на автовозмещение НДС

Мінфін наказом від 21.09.2011 N 1178 затвердив Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум ПДВ платник податку повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 розділу V ПКУ.
Порядком визначено дані, на підставі яких формуються критерії, та порядок їх обрахунку.
Орган ДПС протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомляє платника податку шляхом надсилання/вручення письмового повідомлення про невідповідність критеріям, визначеним у Кодексі, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2011 р. за N 1172/19910 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Лига выкинула в сегодняшних поступлениях. Пока в свободном доступе (по крайней мере у меня) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 10.html#29 Но все-равно выложу. Единственное, с формулами аккуратно, быстро их переделывал в нормальный формат, так что... :)


ПОРЯДОК визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Скрытый текст: показать
1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 200.18 - 200.21 статті 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) платник податку повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Кодексу.
Критерії оцінки платника, відповідність яким надає такому платнику податку право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ, побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

3. Дані, на підставі яких формуються критерії, та порядок їх обрахунку:
3.1 платники податку, які не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Для формування зазначеного критерію використовують відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості, внесені до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, сформовані на підставі судових рішень та оголошень про банкрутство;

3.2 платники податку, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, стосовно яких у реєстрі відсутні записи про:
відсутність підтвердження відомостей;
відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Для формування зазначеного критерію використовують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3.3 платники податку, які здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних податкових періодів)).
Для формування зазначеного критерію використовують дані податкових декларацій платника з ПДВ (як декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) та уточнюючих розрахунків з ПДВ (як до декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і до декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування) у зв'язку із самостійним виправленням помилок таких звітних періодів.

Порядок розрахунку:
коефіцієнт обсягу поставок (Коп) визначається як співвідношення обсягу поставок (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) до загального обсягу оподатковуваних поставок (без ПДВ) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) за формулою


Коп = ОП 0 % / (ОП 0 %+ ОП) х 100,
де: ОП 0 % - сума обсягу поставок (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали);

ОП - сума обсягу поставок (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за основною ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали).

Показник (Коп) не повинен бути меншим за 40 відсотків;

3.4 загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування.

Для формування зазначеного критерію використовуються дані, відображені платником податку в додатках до податкової звітності з ПДВ (декларацій та/або уточнюючих розрахунків): Розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ.

Порядок розрахунку:
коефіцієнт розбіжностей (Кр) визначається як співвідношення загальної суми розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями його контрагентів в частині постачання таких товарів/послуг до суми ПДВ, задекларованої платником до відшкодування у поточному звітному періоді, за формулою


Кр =СзсР/Сбв х 100 ,
де: СзсР - розбіжність між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями контрагентів у частині постачання таких товарів/послуг на перше число місяця, наступного за звітним періодом, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу);

Сбв - сума ПДВ, задекларована платником до відшкодування у поточному звітному періоді.
Показник (Кр) не повинен бути більшим ніж 10 відсотків суми податку, задекларованої платником до відшкодування;

3.5 платники податку, у яких середня заробітна плата працівників не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).
Для формування зазначеного критерію використовуються дані податкового розрахунку платника податків форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" окремо за кожним із останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), за якими минув граничний термін подання податкової звітності.

Порядок розрахунку для кожного із таких звітних податкових періодів (кварталів):

для розрахунку коефіцієнта співвідношення розміру середньої заробітної плати працівника до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України (Кзп), використовуються відомості форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" щодо загальної суми виплаченого за відповідний період доходу працівникам у вигляді заробітної плати та кількості працівників, які отримували такі доходи;

3.5.1 визначається середній розмір заробітної плати працівника (СЗ) по кожному окремому звітному податковому періоду (кварталу) за формулою

СЗ = ЗД/КП/3 ,
де: ЗД - загальна сума виплаченого протягом відповідного звітного періоду (кварталу) доходу працівникам у вигляді заробітної плати;

КП - кількість працівників, яким виплачувались протягом відповідного звітного періоду (кварталу) доходи у вигляді заробітної плати;

3 - кількість місяців у звітному податковому періоді (кварталі);

3.5.2 визначається коефіцієнт співвідношення розміру середньої заробітної плати працівника до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України (Кзп), окремо по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), щодо яких минув граничний термін подання податкової звітності, за формулою


Кзп = СЗ/МЗ

де: МЗ - розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом про Державний бюджет України для останнього місяця відповідного звітного періоду (кварталу).

Зазначений коефіцієнт по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів) повинен бути не меншим ніж 2,5;

3.6 мають один з таких критеріїв:

або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку (ЧПк), перевищує 20 осіб у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).

Для формування цього критерію використовуються відомості податкового розрахунку платника податків форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" щодо кількості працівників, які отримували доходи у вигляді заробітної плати (за винятком осіб, які були прийняті/звільнені у звітному періоді (кварталі)), окремо по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), за якими пройшов граничний термін подання податкової звітності;

або платник податку має основні фонди (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основні засоби) для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців.

Для формування цього критерію використовуються дані податкової звітності з податку на прибуток підприємств за останній звітний податковий період, щодо якого минув граничний термін подання, а саме: сукупна балансова вартість основних фондів (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основних засобів) на початок розрахункового періоду.

Сукупна балансова вартість основних фондів (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основних засобів) повинна бути більшою, ніж загальна сума ПДВ, задекларована платником до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців сумарно;
або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).
Для формування цього критерію використовуються дані податкової звітності з податку на прибуток підприємств; розрахунок проводиться окремо по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), щодо яких минув граничний термін подання податкової звітності.

Середньогалузевий рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету визначається щоквартально та оприлюднюється на офіційному сайті ДПС України (sta.gov.ua) на кожне перше число місяця, що настає за граничним терміном подання податкової звітності.

Порядок розрахунку:
коефіцієнт податку на прибуток (Кпп) визначається як співвідношення нарахованої суми податку на прибуток до скоригованого доходу платника (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування), що декларує до відшкодування, та розраховується за формулою

Кпп = СнПП / СДпл,
де: СнПП - нарахована сума податку на прибуток платника, що декларує до відшкодування;

СДпл - скоригований дохід платника (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування), що декларує до відшкодування;
коефіцієнт податку на прибуток галузевий (Кпп г) визначається як співвідношення сумарного нарахованого податку на прибуток підприємств відповідної галузі до їх сумарного скоригованого доходу (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування) та розраховується за формулою

Кпп г = СнПП г /СДпл г ,

де: СнПП г - сума сумарного нарахованого податку на прибуток по платниках відповідної галузі;
СДпл г - сумарний скоригований дохід платників (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування) відповідної галузі.

Групування за галузями проводиться за чотирма знаками виду діяльності за КВЕД.

Показник (Кпп) має бути вищим за показник (Кпп г);

3.7 платники, які не мають податкового боргу.
Для формування цього критерію (ПБ) використовуються зведені показники загальної суми податкового боргу платників податків до бюджетів усіх рівнів (із врахуванням суми боргу за основним платежем, пені, за штрафними (фінансовими) санкціями) на перше число місяця, другого за звітним періодом.
4. Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності.
5. За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника критеріям на автоматичне відшкодування центральний орган державної податкової служби не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності формує два переліки платників податку:
перелік платників податку, що відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;
перелік платників податку, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.
6. Зазначені переліки не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності доводяться до відома та використання в роботі органів державної податкової служби.
7. Орган державної податкової служби протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомляє платника податку шляхом надсилання/вручення письмового повідомлення про невідповідність критеріям, визначеним у Кодексі, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано (за формою згідно з додатком до цього Порядку, яка формується на підставі даних переліку платників податку, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ).

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
vins
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 31 окт 2011, 23:38

Пока в текст не вникал - замечание (уже ставшее традиционным) по форме. Закрепляют новую практику.

Мінфін наказом від 21.09.2011 N 1178 затвердив Порядок

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 200.18 - 200.21 статті 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).


Читаем в НКУ:

200.20. Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, зазначеним у пункті 200.19 цієї статті, затверджується центральним органом державної податкової служби. Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності;
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 31 окт 2011, 23:57

Так может у нас уже Минфин - центральный налоговый орган? Может мы просто не в курсе? :roll:
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Зоряна К. » 02 ноя 2011, 23:24

Vetal' писал(а):Так может у нас уже Минфин - центральный налоговый орган? Может мы просто не в курсе? :roll:

Тіпа таво ;)
ЗУ "Про державну податкову службу в Україні" вiд 04.12.1990 № 509-XII
Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами
Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади.

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 08.04.2011 N 446/2011
ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство фінансів України
1. Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики...
4. Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань:
64) здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах

За это сообщение автора Зоряна К. поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Зоряна К.
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 авг 2011, 21:00
Откуда: Львів
Благодарил (а): 130 раз.
Поблагодарили: 89 раз.

UNREAD_POST vins » 03 ноя 2011, 08:08

Доброго ранку!
Зоряна К., але наведені Вами цитати не скасовують дію п. 200.20:

Печкин писал(а):200.20. Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, зазначеним у пункті 200.19 цієї статті, затверджується центральним органом державної податкової служби. Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності;


Я б скоріше цитував ст. 1 Закону "Про державну податкову службу в Україні" вiд 04.12.1990 № 509-XII
Стаття 1. Система органів державної податкової служби

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).


оскільки в ПКУ йдеться про центральний орган державної податкової служби, а не просто цетральний орган виконавчої влади, тобто вказівка на більш спеціальний статус. Цетральних органів виконавчої влади багато. Центральний орган державної податкової служби - тільки один. І це не Мінфін.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Зоряна К. » 03 ноя 2011, 10:31

vins писал(а): ...але наведені Вами цитати не скасовують дію п. 200.20:
оскільки в ПКУ йдеться про центральний орган державної податкової служби, а не просто цетральний орган виконавчої влади, тобто вказівка на більш спеціальний статус. Цетральних органів виконавчої влади багато. Центральний орган державної податкової служби - тільки один. І це не Мінфін.

Доброго ранку!
Та я знаю, що не скасовують... Просто щось у цьому всьому є... Але що? І який статус таких підзаконних нормативних документів, затверджених не тим уповноваженим органом?

Бо те саме відбувається з документами ДМСУ...
От, наприклад, постановою КМУ від 5 жовтня 2011 р. N 1016 в ряді нормативних документів щодо митного регулювання слово "Держмитслужба" буде замінено словом "Мінфін":
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 6-2011-%EF
Тобто, тепер Мінфін - це ще й спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи...

За это сообщение автора Зоряна К. поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Зоряна К.
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 авг 2011, 21:00
Откуда: Львів
Благодарил (а): 130 раз.
Поблагодарили: 89 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 14 ноя 2011, 14:01

Коллеги, помогите разобраться в следующем.
Ситуация. Подавалось на возмещение НДС (деньгами на счет). В возмещении отказано (ППР по форме В1). Есть решение ДПА Украины об оставлении этого ППР “без змін”. К налоговому кредиту претензий нет. Налоговый кредит не снимался, он остался.

Вопрос. Как правильно отразить этот кредит в отчетности, если:

1) от судебного обжалования отказываемся.
Через строку 21.3 Декларации с последующим переносом неиспользованного остатка в строку 22. Или не так :?:
2) обжалуем в суд.
В Декларации не отражаем до получения окончательного решения суда. Или не так :?:
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST bykashka » 14 ноя 2011, 14:22

Я так понимаю по решению нет оплаты? Я думаю нигде не отображаете, так как идете в суд. Если отобразите то получается что соглашаетесь с решением.
Аватар пользователя
bykashka
 
Сообщений: 167
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 23:53
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 19 раз.

UNREAD_POST aniri » 21 ноя 2011, 12:27

Обращаюсь к Вам с вопросом. Имея право на БВ ( с учетом всех требований) мы все же подаем деку и стр. 22 сразу в стр. 24, естесственно Дод. 2, где гр. 3=гр.5. Правильно это или неправильно, есть 2 мнения. Но я хотела бы спросить при такой форме подачи отчета, нужно ли подавать Дод 3 с заполненной только стр. 1, а дальше прочерки. формально данный дод. ни на что не влияет, но с другой стороны можно и непр. заполн.деки вменить ...Спасибо.
aniri
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 09:39
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST kollega » 21 ноя 2011, 17:02

aniri писал(а): Но я хотела бы спросить при такой форме подачи отчета, нужно ли подавать Дод 3 с заполненной только стр. 1, а дальше прочерки.

Нет, не нужно.

За это сообщение автора kollega поблагодарил:
aniri
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST kollega » 21 ноя 2011, 17:16

Вотруба писал(а):Коллеги, помогите разобраться в следующем.
Ситуация. Подавалось на возмещение НДС (деньгами на счет). В возмещении отказано (ППР по форме В1). Есть решение ДПА Украины об оставлении этого ППР “без змін”. К налоговому кредиту претензий нет. Налоговый кредит не снимался, он остался.
Вопрос. Как правильно отразить этот кредит в отчетности, если:
1) от судебного обжалования отказываемся.
Через строку 21.3 Декларации с последующим переносом неиспользованного остатка в строку 22. Или не так :?:
2) обжалуем в суд.
В Декларации не отражаем до получения окончательного решения суда. Или не так :?:

Все верно и по 1) и по 2).
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 27 ноя 2011, 00:14

налоговик писал(а):ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ УТОЧНЯЮЩИЙ НЕЛЬЗЯ

Чи дозволяється зміна напряму відшкодування ПДВ шляхом надання уточнюючого розрахунку?

Відповідь: Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків встановлено ст.200 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями.
Платники ПДВ не мають права на складання уточнюючих розрахунків з метою зміни напряму відшкодування, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва

Точно такой же ответ (слово в слово!) дала и ДПА в Николаевской области во время своего вчерашнего "дежурства по стране".
А вот меня пару дней назад нагибали в налоговой на подачу УР (перенести из 23.1 в 23.2). Сумма НДС к возмещению подтверждена, возмещать, понятное дело, не возмещают, а цифры отчетности я им порчу.
Если Закон мешает налоговикам получить красивые показатели в отчетности, то тем хуже для Закона. ;)
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST kollega » 27 ноя 2011, 11:29

Вот это и обидно, что нельзя-нельзя, но если очень хочется (налоговикам конечно), то вроде уже и можно по-тихоньку ;) Сами же от своих правил и отступают... Не хотят возмещать? А как же громкие лозунги на счет того, что сейчас по НКУ все возмещается просто молниеносно-автоматически? А ну да, то ж свои фирмы, к ним то совсем другой подход.. Извините, наболело...
PS наверное это тоже :arrow: в раздел "сатира- черный юмор" ;)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 27 ноя 2011, 15:27

kollega писал(а):А как же громкие лозунги на счет того, что сейчас по НКУ все возмещается просто молниеносно-автоматически?

- Насколько реалистична идея наладить автоматическое возмещение НДС?
- По спискам добросовестных налогоплательщиков, критерии отбора которых определяет ГНАУ? Вот вам и автомат. Коррупционный. (Сергей Терехин)
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 02 дек 2011, 12:52

Новые документы под возмещение

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.11.2011
N 1396
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2011 р. за N 1334/20072

Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість
З метою забезпечення практичного застосування положень пунктів 200.12, 200.13 та 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України та пункту 7 Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 N 39,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються, форми:

Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість;
Журналу обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами державної податкової служби до органів Державної казначейської служби України;
Реєстру висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України;
Журналу реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів державної податкової служби;
Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість;
Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість.


2. Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість та Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість подаються органам Державної казначейської служби України в електронній формі з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" і "Про електронні документи та електронний документообіг" і не пізніше наступного операційного дня на паперовому носії.
Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів державної податкової служби, ведеться в електронному вигляді.
Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість надаються до Державної казначейської служби України її територіальними органами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 20.12.2010 N 960/495 "Про затвердження форм документів, які використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1387/18682.

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
vins
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, vikakool, Ya