Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Сельхоз-НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST lelmvj » 27 авг 2014, 16:15

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
до Конституційного Суду України
про офіційне тлумачення пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України

Шановні судді Конституційного Суду України!

Відповідно до статей 147, 150 Конституції України, пункту 4 статті 13, статей 41, 93 та 94 Закону України від 16 жовтня 1996 року №422/96-ВР „Про Конституційний Суд України" Державна фіскальна служба України (далі - ДФС України) звертається до Конституційного Суду України із поданням про офіційне тлумачення положення пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами та доповненнями, далі - Кодекс) у системному взаємозв'язку з пунктом 187.1 статті 187, підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.
З 1 січня 2011 року набрав чинності Кодекс, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Кодексом запроваджено низку спеціальних податкових режимів, тобто систем заходів, що визначають особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів, серед яких є спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.
Відповідно до пунктів 209.1, 209.2 статті 209 Кодексу резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Зазначеною нормою законодавцем встановлений особливий пільговий режим сплати податку на додану вартість сум податку на додану вартість, відповідно до якого нараховані суми не сплачуються до бюджету, а залишаються в розпорядженні таких платників.
Водночас встановлення такого спеціального режиму оподаткування поєднано з встановленням спеціального, порядку оподаткування, а саме визначення моменту нарахуванням суми податку на додану вартість.
Так, за загальним правилом, встановленим підпунктом 187.1 статті 187 Кодексу, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Водночас, пунктом 209.2 статті 209 Кодексу встановлено порядок використання сум податку на додану вартість, нарахованих на вартість поставлених, тобто таких, що передані у розпорядження (власність) виготовлених (наданих) ним сільськогосподарських товарів/послуг.
Вказаним пунктом виключається можливість залишення в розпорядженні сільськогосподарського підприємства сум податку, нарахованих за наслідком зарахування коштів від покупця (замовника). В такому випадку суми податку на додану вартість повинні бути відображені у загальній податковій декларації з податку на додану вартість та сплачені до бюджету у порядку, передбаченому статтею 200 Кодексу.
Зазначене підтверджується також тим, що відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Відповідно, під поставленими товарами в розумінні пункту 209.2 статті 209 Кодексу слід розуміти товари, щодо яких вже передано право на розпорядження і такі товари повинні бути виготовлені сільськогосподарським підприємством.
Водночас Вищий адміністративний суд України (надалі - ВАСУ) під час розгляду справ вказаної категорії по - іншому застосовує пункт 209.2 статті 209 Кодексу, що призводить до винесення рішень не на користь контролюючих органів та, як наслідок, ненадходження значних сум податку на додану вартість до Державного бюджету України.
Так, ВАСУ виходить з того, що пункт 209.2 статті 209 Кодексу не містить будь-яких, відмінних від загальних, положень щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з постачання сільськогосподарських товарів власного виробництва, у тому числі не пов'язує право віднесення до скороченої декларації з ПДВ сум податку, нарахованих на вартість товарів, які будуть відвантажені у майбутньому, із фактичним здійсненням їх відвантаження. При цьому, на думку суду, право визначення податкових зобов'язань та їх віднесення до скороченої декларації не ставиться чинним законодавством у залежність від факту поставки товару.
Вказана позиція викладена у рішеннях ВАСУ від 04.09.2013 №К/800/30727/13, від 27.11.2013 №К/800/34216/13, від 14.01.2014 №К/800/23734/13, від 16.06.2014 №К/800/15742/14 тощо (додаються).
ДФС України зазначає, що застосування підтриманого ВАСУ підходу щодо визначення порядку нарахування податкових зобов'язань на практиці призводить до численних зловживань зі сторони несумлінних платників податків.
Зокрема, непоодинокі випадки створення або придбання сільськогосподарських підприємств без мети здійснення господарської діяльності та без наявності основних засобів (земельних ділянок, виробничих приміщень, устаткування тощо), найманих працівників тощо (далі - фіктивні підприємства).
У подальшому фіктивним підприємством імітується укладення договору постачання сільгосппродукції з майбутнього врожаю з іншим платником податків, який здійснює перерахування коштів (попередня оплата, аванс), що у розумінні підпункту 187.1 статті 187 Кодексу є підставою для нарахування податкових зобов'язань та виписки податкової накладної покупцю. Отримана платником податків податкова накладна використовується для зменшення належної до сплати в бюджет суми податку на додану вартість.
Нараховані суми податку на додану вартість фіктивне підприємство перераховує не до Державного бюджету України, а на спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, що, в свою чергу, дає змогу здійснити їх переведення в готівкову форму та використання, зокрема, шляхом повернення платнику податків - замовнику сільгосппродукції.
При цьому в подальшому фіктивне підприємство не здійснює постачання замовленої продукції та припиняється, зокрема, шляхом процедури банкрутства, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України значних сум податку на додану вартість.
Зазначене свідчить про різні трактування органами доходів і зборів та судовими органами, а також суб'єктами господарювання положень пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України, що, в свою чергу, призводить до виникнення конфліктних ситуацій, наявності численних судових справ, ненадходження значних сум податку до бюджету, що на, думку ДФС України, свідчить про наявність практичної необхідності у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації вказаних положень законів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 147 і 150 Конституції України, статтями 13, 41 і 93 Закону України „Про Конституційний Суд України"
ПРОСИМО:
1. Надати офіційне тлумачення положенням пункту 209.2 статті 209 Кодексу в контексті питання, чи є надходження попередньої оплати (авансових платежів) за постачання сільгосппродукції з майбутнього врожаю підставою для нарахування сум податку на додану вартість, які не підлягають сплаті до бюджету, та повністю залишається в розпорядженні такого сільгосппідприємства.
2. У зв'язку з необхідністю якнайшвидшого вирішення порушеного питання просимо відповідно до частини другої статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України" визнати провадження у справі за цим конституційним поданням невідкладним.

Голова І.О. Білоус
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST bur » 08 сен 2014, 15:46

lelmvj писал(а):КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
до Конституційного Суду України
про офіційне тлумачення пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України

Шановні судді Конституційного Суду України!Несмотря на то, что налоговики не знают как поступать правильно, они готовы разъяснять :)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"

В якій податковій декларації з ПДВ сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування відображається операція з отримання попередньої оплати за постачання сільськогосподарської продукції з майбутнього врожаю?

Відповідь:

Згідно із п. 6 р. I Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 N 678 (далі - Порядок N 678), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2013 за N 2094/24626, платники податку, які згідно зі ст. 209 р. V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації з позначкою "0110" подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

У рядку 1 декларації 0121 - 0123 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах. (п. 3 р. V Порядку N 678).

Пунктом 209.7 ст. 209 ПКУ визначено, що сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 ст. 209 ПКУ поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Враховуючи зазначене, сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування операцію з отримання попередньої оплати (авансу) за постачання сільськогосподарської продукції з майбутнього врожаю може відобразити в податкових деклараціях 0121 - 0123, лише в обсягах, що відповідають власно засіяним земельним угіддям, оформленим належним чином


А если еще не засеял ? :D
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST natali30 » 10 сен 2014, 16:52

Добрый день!
Я в вопросах сельского хозяйства новичок и у меня такой вопрос.
Мы только планируем заниматься выловом рыбы. Собственных водоемов у нас нет и пока нет арендованных. Предположим будем ловить рыбу на р.Десна или Киевском море. Какие документы для начала нужно оформить? Будем ли мы считаться с/х предприятием? Какой учет НДС?
Заранее спасибо!
natali30
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 12:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 15 сен 2014, 18:33

Такая позиция уже звучала. Радует, что ВАСУ ее пока последовательно придерживается: неоформление земельного участка на статус плательщика сельхоз-НДС никак не влияет

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"08" вересня 2014 р. м. Київ К/800/30446/13


Судами попередніх інстанцій встановлено, що:

- відповідачем проведено документальну позапланову виїзну перевірку позивача з питань достовірності нарахування податку на додану вартість та застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ за період з 01.01.2011 по 01.11.0211, за результатами якої складено акт №91/23-01/33434835 від 19.12.1011;

- перевіркою встановлено порушення позивачем п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України (в результаті чого занижено ПДВ на суму 153 252 грн.) та п.209.2 ст.209 Податкового кодексу України (що призвело до завищення позивачем суми ПДВ, що підлягала перерахуванню на спеціальний рахунок, на 153 252 грн.);

- на підставі акту перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення №0000022301 від 10.01.2012, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на 191 565,04 грн. (з яких: 153 252 грн. - за основним платежем та 38 313 грн. - за штрафними санкціями).

Позиція відповідача полягає в тому, що вирощена позивачем продукція на орендованих земельних ділянках, які оформлені з порушенням норм цивільного законодавства, не може оподатковуватися за спеціальним режимом, оскільки об'єктом оподаткування спеціального режиму в розумінні ст.302 Податкового кодексу України є площа сільськогосподарських угідь.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що податкове законодавство пов'язує виникнення прав та обов'язків у платників податків не з фактом укладення цивільно-правових договорів, а з фактом здійснення господарської операції, оскільки сам по собі факт укладення договору оренди у даному випадку не є об'єктом оподаткування. Погодившись з висновками суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції зазначив, що відсутність належного оформлення земельних ділянок не є підставою для звільнення платника фіксованого сільськогосподарського податку від нарахування податку з площі всіх ділянок, що перебувають у його користуванні, оскільки фіксований сільськогосподарський податок сплачується з усіх земель, що фактично використовуються платником цього податку для виробництва сільськогосподарської продукції.

Суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про задоволення позову. При цьому колегія суддів виходить з наступного.

За змістом п.209.6 ст.209 Податкового кодексу України сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Відповідно до п.209.7 ст.209 Податкового кодексу України сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Відповідно, єдиними критеріями для віднесення товарів до сільськогосподарських для цілей застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість є належність цих товарів до певної товарної групи, а також створення цих товарів у процесі діяльності, визначеної пунктом 209.17 статті 209 Податкового кодексу України (які також визначаються за відповідними групами класифікатора видів економічної діяльності).

Між тим, судами першої та апеляційної інстанції встановлено та не заперечується відповідачем, що врожай, вирощений позивачем на неналежно оформлених земельних ділянках, є власністю останнього та є сільськогосподарською продукцією його власного виробництва.

При цьому, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що недотримання питомої ваги щодо реалізації сільськогосподарських товарів є єдиною підставою для застосування до сільськогосподарського товаровиробника правил загального режиму оподаткування податком на додану вартість. В інших випадках, зокрема, в разі недотримання вимог щодо оформлення земельних ділянок, які використовуються при виробництві сільськогосподарських товарів, відсутні підстави для застосування до особи загальних правил оподаткування податком на додану вартість.

Крім того, положення податкового законодавства не дають будь-яких підстав для розмежування сільськогосподарської продукції на ту, що отримана товаровиробником на належно оформлених земельних ділянках, право оренди яких зареєстровано, та на ту, що вирощена на ділянках, оренда чи інше право користування якими оформлені з недоліками.

Відповідно до п.302.1 ст.302 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є площа сільськогосподарських угідь, надана платнику податку у власність чи користування, в тому числі, на умовах оренди. При цьому, зазначеною нормою не встановлено, що відповідні права на ділянки (зокрема, право користування) мають бути певним чином оформлені та зареєстровані.

За таких обставин, відсутність належного оформлення земельних ділянок, зокрема, відсутність державної реєстрації відповідних договорів оренди, не є підставою для звільнення платника фіксованого сільськогосподарського податку від нарахування податку з площі всіх ділянок, що перебувають у його користуванні.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 18 мар 2015, 16:25

Принято в первом чтении
1699 від 12.01.2015

о компенсациях переработчиками сельхозпроизводителям

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Верховна Рада України постановляє:

1. Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) доповнити пунктом 1' такого змісту:

1' У період з 1 січня 2015 року податок на додану вартість юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої із поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами – підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, вигодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу (далі переробні підприємства), справляється з урахуванням таких особливостей:

1) норми цього пункту не поширюються на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з імпортованої сировини, сировини поставленої не в живій вазі, сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим Кодексом (далі сільськогосподарські товаровиробники);
2) податкова накладна покупцю надається в порядку, встановленому розділом V Кодексу;
3) переробне підприємство веде окремий облік операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставленого молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками (далі продукція), і з постачання інших товарів/послуг, у тому числі продукції, виготовленої із сировини, визначеної у підпункті 1 цього пункту, та складає податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції;
4) переробне підприємство суму сплаченого (нарахованого) податкового кредиту по виготовлених та /або придбаних товарах/послугах, основних засобах, які використовуються частково для виготовлення продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, розподіляє виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних засобів в операціях з постачання продукції та відповідно в операціях з постачання інших товарів/послуг, з урахуванням вимог розділу V Кодексу;
5) переробне підприємство операції з вивезенням за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображає у податковій декларації з податку на додану вартість і має право на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку;
6) переробне підприємство позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, з 1 січня 2015 року сплачує на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів у розмірі 100 відсотків.
Переробне підприємство суму податку на додану вартість – перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко і м’ясо в живій вазі (далі – компенсація).

7) переробне підприємство від’ємну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, зараховує у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів;
8) звітним (податковим) періодом є один календарний місяць;
9) переробне підприємство у строки, встановлені пунктом 203.1. статті 203 Кодексу, подає до органу державної податкової служби податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції за місцем реєстрації переробного підприємства. У податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції окремо відображаються сума податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для виплати компенсації;
10) перерахування суми податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробного підприємства для виплати компенсації здійснюється переробним підприємством до 15 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
Для підтвердження перерахування сум податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробне підприємство разом з податковою декларацією з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції надає реєстр платіжних доручень про фактично зараховані на такий спеціальний рахунок кошти за звітний (податковий) період і виписку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з такого рахунка;
11) сума компенсації розподіляється між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними молоко або м’яса в живій вазі переробним підприємствам щомісяця згідно з Розрахунком розподілу суми компенсації з урахуванням наступного:
а) компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника визначається з урахування коефіцієнта, розрахованого, як співвідношення суми компенсації, визначеної у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, до вартості закуплених молока та м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість;
б) визначений коефіцієнт застосовується до всіх сільськогосподарських товаровиробників на гривню вартості поставленого молока або м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість. Форма Розрахунку розподілу суми компенсації та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
12) виплата компенсації сільськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам за платіжними дорученнями шляхом перерахування на їх окремі рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, фізичним особам – готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення) здійснюється переробним підприємством до 20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
Підтвердженням виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації є Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.
Форма Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам та порядок її заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
13) суми податку на додану вартість, не перераховані на спеціальний рахунок, або перераховані з порушенням терміну встановленого цим пунктом, а також суми компенсації, не виплачені сільськогосподарським товаровиробникам, або виплачені з порушенням терміну, встановленого цим пунктом, вважається такими, що використанні не за призначенням і підлягають стягненню до Держаного бюджету;
14) суми компенсації не включаються сільськогосподарськими товаровиробниками – платниками податку на додану вартість до бази оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання молока або м’яса в живій вазі.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правового акту, передбаченого цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Перша виплата переробними підприємствами компенсації сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється з 1 числа місяця наступного за періодом у якому наберуть чинності нормативно-правові акти, якими затверджуються Розрахунок розподілу суми компенсації та Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.


Голова Верховної Ради
України В. ГРОЙСМАН
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST makar01 » 22 мар 2015, 12:15

Питання і в тему і не в тему, але по пошуку не знайшов щось подібного на форумі. Попросили почитати Акт вже написаний фіскалами і висловити свою думку. Те що мені було зрозуміло я озвучив, але так як із с/г виробниками пересікаєшся не часто, то деякі питання залишились і хотів би почути думку більш профільних працівників.
1. в 2011 р. ТОВ "А" ще було на загальній системі оподаткування і в березні 2011 р. отримало попередню оплату за пшеницю від свого засновника ( одне з підприємств по переробці зерна - ПАТ "КХП", форма власності не державна. ). Отриману оплату по Декларації з ПДВ відобразило в ПК за березень 2011 р. З січня 2012 р. ТОВ "А" переходить на спеціальний режим оподаткування - стає платником ФСП. Так як пшеницю за попередньо отриману оплату засновнику ПАТ "КХП" так і не було відвантажено, то в лютому 2012 р. робиться коригування на цю суму і знімається з ПК. Так як в березні 2011 р. ТОВ "А" подавало лише загальну Деку (вона була одна на той час ), то і коригування відобразили по загальній в лютому 2012 р. ДПІ вважає, що так як вже є і спеціальна Декларація по ПДВ, то і коригування потрібно було відобразити в ній у лютому 2012 р. На заперечення, що аби товариство відвантажило б пшеницю до січня 2012 р., то зобов’язання б пройшло по загальній, а не спеціальній (котрої ще не було на той час) інспектор ніяк не відреагував і сказав, що він правий і донарахував 80 тис. грн. основного податку. Розсудіть хто правий в цій ситуації.!?
2. в 2012 р. ТОВ"А" реалізує зерно кукурудзи для кормових цілей (потім з нього роблять комбікормові суміші) своєму засновнику, але в одних місяцях ціна становить без ПДВ 1400 грн. за 1 т., в іншому - 1100.0 грн. і інспектор сказав, що товариством не дотримані мінімальні інтервенційні ціни в 2012 р. ( з ПДВ вони визначені в розмірі 1500.0 грн.) і на цій різниці донараховують ще 150 тис. грн. основного платежу. В договорі прописано стандартно, що ціна визначається відповідно до зазначеної в видатковій накладній виходячи з сорту кукурудзи і т.п. Чи розповсюджується дія мінімальної інтервенційної ціни на цю ситуацію, чи вона діє лише в межах держзакупок ?
3. товариство робило підсипку (ремонт) площадок де стоїть с/г техніка ( пісок + щебінь), та під’їдні шляхи до деяких полів + шифер на ремонт навісу. Є акти використання та списання цих ТМЦ, доки на придбання в покупців, навіть фото цих площадок та доріг вже поліпшених цією сумішшю (на вимогу засновника ), але ДПІ знімає ПК як використані не для господарських цілей. але на мою думку це теж господарські цілі, бо по тих дорогах виїхати неможливо для с/г робіт не зробивши такої підсипки розбитих деяких доріг до полів, техніка стоїть під навісом вкритим шифером, а не під снігом та дощем - це ж не забаганка, а виробничі потреби. Тут "спеціаліст-фіскал" донараховує ще 35 тис. грн. податку.
Всі ППР будуть оскаржені спочатку в адміністративному і далі в судовому порядку, але хочу почути думку знатоків . Зазделегідь дякую
makar01
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 12:13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST sergei25 » 19 май 2015, 18:27

Уважаемые товарищи бухгалтера, помогите пожалуйста в таком вопросе. Мы сельскохозяйственное предприятие, фиксированый налог(теперь уже 4 группа единого налога), на специальном режиме налогообложения (спецрежим). В январе месяце подал Декларацию по НДС (0120-123 скорочена) (за декабрь 2014 года), позитивное значение НДС в размере 290 тысяч не отразил в строке 25.2, но НДС в сроки положенные, перечислили на спецсчет и отнес квитанцию об уплате НДС на спецсчет в налоговую. Потом в феврале подал уточнённый отчет с корректировкой суммы и включения её в строку 25.2. В строке 26 сумму штрафа не указывал, так как инспектор сказала, что у Вас спецрежим и никаких штрафов не положено. Спустя 4 месяца мне звонят и говорят, что так делать нельзя было и мне пологается штраф и предлагают подать уточненку со штрафом 5%( а это 15000 грн) иначе они начислят штраф в размере 25%. Подскажите пожалуйста правильно ли они поступают, должен ли я платить штраф, есть ли смысл судить?????? очень надеюсь на вашу помощь. Помогите пожалуйста!!!confused smileyconfused smileyconfused smiley
sergei25
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 май 2015, 18:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Alixandra » 20 июн 2015, 18:57

Коллеги, у кого-то был НДС, перечисленный авансом в счет будущих платежей, на начало года? Вам на него уменьшали в 2015 году НДС, подлежащий к оплате?

У меня на 01.05.15 г. по лицевому счету числиться 400 тыс.грн. переплаты (перечисляли в 2014 г. на спецсчет авансом по мере необходимости).
Сейчас по результату декларации за май 2015 г. к перечислению на спецсчет (стр.25.2) 600 тыс.грн.
Мне нужно перечислить на эл.счет 200 тыс.?
Аватар пользователя
Alixandra
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 13:22
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Melodi » 21 июн 2015, 19:06

Вы должны перечислить 600 тыс.
Перечисляйте с таким расчетом, чтоб деньги попали на счет в СЭА до 15-00, тогда 01.07.15 они будут у вас на спецсчете. Только ж правильно заполните реквизиты спецсчета в декларации.
Наши деньги в прошлом месяце зашли в 16-00, так деньги где-то через неделю вернули.
Melodi
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 19:01
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Alixandra » 21 июн 2015, 21:12

Melodi писал(а):Вы должны перечислить 600 тыс.
Перечисляйте с таким расчетом, чтоб деньги попали на счет в СЭА до 15-00, тогда 01.07.15 они будут у вас на спецсчете. Только ж правильно заполните реквизиты спецсчета в декларации.
Наши деньги в прошлом месяце зашли в 16-00, так деньги где-то через неделю вернули.Так получается переплату не засчитывают? :roll:

А если перечислить на счет СЭА, к примеру, 23.06.15, мне на спецсчет они все равно попадут не раньше 01.07.15?
Какие у них сроки для возврата денег из СЭА?
Аватар пользователя
Alixandra
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 13:22
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Melodi » 22 июн 2015, 13:05

В письме Державної фіскальної служби України від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 пишут:
Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових зобов'язань, в межах залишку таких коштів на електронних рахунках (пункт 200.2 Кодексу).

На счет того чтоб раньше перечисляли ничего нет, самой интересно.

За это сообщение автора Melodi поблагодарил:
Alixandra
Melodi
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 19:01
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Alixandra » 22 июн 2015, 14:00

Melodi писал(а):В письме Державної фіскальної служби України від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 пишут:
Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових зобов'язань, в межах залишку таких коштів на електронних рахунках (пункт 200.2 Кодексу).

На счет того чтоб раньше перечисляли ничего нет, самой интересно.


Вы, случайно, уточненку к спецдекларации не делали, а то я что-то не пойму, как ее сделать?

В отчете за декабрь 2014 г. не провела НК по НН в сумме 13043 грн.
В декларации за 12.2014
стр. 19 3157 (должно быть 16200)
стр. 20.2 3157 (должно быть 16200)
стр. 21 6000
стр. 22 6000
стр. 24 6000

Уточненку хочу сделать как додаток к декларации за май 2015 г.

Как правильно заполнить раздел 3 уточненки?
И куда потом в декларации 0121 поставить эту разницу в 13043 грн? В стр. 29 нельзя, т.к. с/х предприятия не заполняют 4-ый раздел декларации.
Аватар пользователя
Alixandra
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 13:22
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 12 авг 2015, 10:26

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про зміни в системі електронного адміністрування ПДВ для сільськогосподарських підприємств

Відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом N 643, платникам податку - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу (далі - сільськогосподарське підприємство), в системі електронного адміністрування ПДВ до вже відкритих основних рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - основні електронні рахунки) відкриваються додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - додаткові електронні рахунки).

Таким чином, сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних рахунки: основний та додатковий.

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом.

На основний електронний рахунок сільськогосподарські підприємства перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних по діяльності іншій, ніж сільськогосподарська.

З основного електронного рахунку кошти перераховуються до бюджету у порядку, передбаченому пунктом 200.2 статтею 200 розділу V Кодексу. Згідно з цим порядком ДФС на підставі поданих платниками декларацій з податку на додану вартість (форма декларації 0110) автоматично формує реєстр та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов'язань надсилає його Держказначейству України (далі - Казначейство). Відповідно до отриманого реєстру Казначейство здійснює перерахування коштів до бюджету з основного електронного рахунку в рахунок погашення податкових зобов'язань сільськогосподарського підприємства перед бюджетом.

Крім того, з основного електронного рахунку за заявою платника перераховуються:

до бюджету - суми податкового боргу за несільськогосподарською діяльністю;

на поточний рахунок платника - кошти, що перевищують суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.

На цей рахунок сільськогосподарським підприємством зараховуються кошти з поточного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

З додаткового електронного рахунку кошти автоматично перераховуються Казначейством на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі електронні рахунки.

Реквізити спеціального рахунку сільськогосподарське підприємство зобов'язане зазначати у податковій звітності з податку на додану вартість.

До настання граничних термінів, передбачених для сплати задекларованих податкових зобов'язань, необхідно, щоб загальна сума перерахованих коштів на додатковий електронний рахунок, з якого кошти автоматично списуються на спеціальний рахунок, була не менше суми податкових зобов'язань, задекларованих таким сільськогосподарським підприємством у податковій декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за результатами відповідного звітного (податкового) періоду (декларації 0121 - 0123).

Приклад

Сільськогосподарським підприємством перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок)

14.08.2015 - у обсязі 5000 грн.,

18.08.2015 - 7000 грн.,

25. 08.2015 - 3000 грн.,

28.08.2015 - 5000 гривень.

У декларації 0121 за липень 2015 року, поданій 20.08.2015, сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов'язань з ПДВ на суму 20000 гривень.

Таким чином, станом на 30.08.2015 (граничний термін сплати податкових зобов'язань з ПДВ по декларації за липень 2015 року) сума податку в обсязі 20000 грн., задекларована до сплати у декларації 0121 за липень 2015 року, вважається погашеною.

Якщо сільськогосподарським підприємством до граничної дати, встановленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) суму коштів, більшу ніж задекларовано в деклараціях 0121 - 0123 за наслідками звітного періоду, то зайво перерахована на додатковий електронний рахунок сума коштів вважається переплатою. Така переплата поверненню із спеціального рахунку на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства не підлягає та зараховується в рахунок погашення податкових зобов'язань наступних звітних періодів.

Приклад

Сільськогосподарським підприємством у серпні 2015 року перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) у обсязі 22000 гривень.

У декларації 0121 за липень 2015 року, поданій 20.08.2015, сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов'язань з ПДВ на суму 20000 гривень.

Станом на 30.08.2015 сума податку у обсязі 20000 грн., задекларована до сплати у декларації 0121 за липень 2015 року, вважається погашеною, а зайво перерахована на додатковий електронний рахунок сума в обсязі 2000 грн. вважається переплатою.

У декларації 0121 за серпень 2015 року, поданій 18.09.2015, сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов'язань з ПДВ на суму 10000 гривень.

24.09.2015 сільськогосподарським підприємством перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) у обсязі 8000 гривень.

Станом на 30.09.2015 сума податку у обсязі 10000 грн., задекларована до сплати у декларації 0121 за серпень 2015 року, вважається погашено (з урахуванням переплати 2000 грн.).

Якщо сільськогосподарським підприємством до граничної дати, встановленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) меншу суму коштів, ніж задекларовано в деклараціях 0121 - 0123 за наслідками звітного періоду (з урахуванням коштів, зайво перерахованих на додатковий електронний рахунок за наслідками попередніх звітних періодів), то до завершення терміну, встановленого Кодексом для самостійної сплати узгоджених податкових зобов'язань, сільськогосподарське підприємство зобов'язане на додатковий електронний рахунок перерахувати з поточного рахунку суму, якої недостатньо для перерахування на його спеціальний рахунок за наслідками відповідного звітного періоду (суму коштів, яка дорівнює різниці між раніше перерахованими сумами коштів та сумою податкового зобов'язання).

Законом N 643 внесено зміни до порядку розрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - реєстраційна сума), зокрема змінено порядок формування деяких складових формули для обрахунку такої суми.

Так, для сільськогосподарських підприємств складова формули "Сума поповнення електронного рахунка" (SПопРах) включає в себе:

суму поповнення з поточного рахунку платника на основний електронний рахунок;

суму поповнення з поточного рахунку платника на додатковий електронний рахунок.

Водночас для сільськогосподарського підприємства реєстраційна сума обчислюється в цілому для усіх видів діяльності (як для сільськогосподарської діяльності, так і для іншої діяльності) та використовується для реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, складених як по сільськогосподарській, так і по іншій діяльності платника.

Крім того, пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу для сільськогосподарських підприємств для обрахунку реєстраційної суми передбачено використання додаткових показників, визначених пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Так, для сільськогосподарських підприємств реєстраційна сума після її "обнуління" збільшується на:

1) суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т. з. "овердрафт"). При обрахунку цього показника враховуються суми, які були задекларовані сільськогосподарським підприємством до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства;

2) суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість (переплат) станом на 01.07.2015. Помилково та надміру сплачені суми ПДВ на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств при обрахунку цього показника не враховуються, оскільки вони не є грошовими зобов'язаннями перед бюджетом такого платника;

3) суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суми непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначені в податковій звітності з податку на додану вартість за червень / II квартал 2015 року, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу. При обрахунку цього показника враховуються суми ПДВ, зазначені у рядку 24 декларації з ПДВ 0110, 0121 - 0123 та рядку 31 декларації з ПДВ 0110 за червень / II квартал 2015 року. Таким чином, у системі електронного адміністрування ПДВ враховуються усі непогашені залишки від'ємного значення ПДВ як по основній, так і по сільськогосподарській діяльності.

На такі суми від'ємного значення сільськогосподарським підприємством збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період липень / III квартал 2015 року.

При цьому суми ПДВ з рядків 24 та 31 декларації 0110 за червень / II квартал 2015 року переносяться до рядка 20.2 декларації 0110 за липень / III квартал 2015 року. Суми ПДВ з рядка 24 декларацій 0121 - 0123 за червень / II квартал 2015 року переносяться до рядка 20.2 відповідно декларацій 0121 - 0123 за липень / III квартал 2015 року;

4) суму залишку коштів на електронному рахунку платника станом на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом N 643 (тобто станом на 03.08.2015) за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 Кодексу та сум податкових зобов'язань за червень 2015 року.

Таким чином, Кодексом не передбачено здійснення обрахунку реєстраційної суми окремо по сільськогосподарській діяльності в межах спеціального режиму оподаткування, а окремо - по іншій діяльності сільськогосподарського підприємства. Тобто з урахуванням показників за сільськогосподарською та іншою діяльністю платника, який використовує спеціальний режим оподаткування, обраховується одна реєстраційна сума, в межах якої такий платник має право зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування по сільськогосподарській діяльності та/або по іншій діяльності.

____________

 
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST VOA » 16 авг 2015, 17:00

Просто для информации относительно вышеприведенного сообщения от ДФС коллегой налоговиком - теперь этот текст тоже сделали неанонимным:
Спецсчета по НДС
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 сен 2015, 14:04

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.09.2015 р. N 33835/7/99-99-19-03-01-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників


Щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках

Відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням змін, внесених Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість", сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних рахунки: основний та додатковий.

Відповідно до підпунктів "а" та "б" пункту 2001.4 статті 200 Кодексу на електронні рахунки платників зараховуються кошти виключно з власного поточного рахунку.

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом. На такий рахунок сільськогосподарські підприємства перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних по діяльності іншій, ніж сільськогосподарська.

Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств. На цей рахунок сільськогосподарським підприємством зараховуються кошти з поточного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

З додаткового електронного рахунку кошти автоматично перераховуються Державною казначейською службою на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі електронні рахунки (пункт 209.2 статті 209 Кодексу).

Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 11 (далі - Порядок N 11).

Пунктом 4 Порядку N 11 передбачено, що сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу - на виробничі цілі.

Для сільськогосподарських товаровиробників виробничими цілями вважаються витрати, що безпосередньо пов'язані з веденням діяльності у сфері сільського господарства. До такої діяльності відповідно до підпункту 209.15.2 пункту 209.15 статті 209 Кодексу належать:

виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей, а також їх обробка, переробка та/або консервація;

виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах, а також їх обробка, переробка та/або консервація;

надання послуг іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або фізичним особам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Пунктом 4 Порядку N 11 визначено, що у разі нецільового використання суми податку на додану вартість, що акумульована на спеціальному рахунку, сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.

Пунктом 123.2 статті 123 Кодексу визначено, що використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору, платежу додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 статті 123 Кодексу, - тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів, платежів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Таким чином, кошти, перераховані платником податку зі спеціального рахунку, відкритому у банку або органі, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на основний або додатковий електронний рахунок, з метою збільшення реєстраційної суми, вважаються такими, що використані не на виробничі цілі, тобто використані не за цільовим призначенням, та підлягають стягненню до бюджету відповідно до пункту 123.2 статті 123 Кодексу із застосуванням відповідних штрафних санкцій.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні масово-роз'яснювальної та контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

 Голова
Р. М. Насіров

 
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron