Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление ошибок по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST kollega » 24 сен 2011, 15:16

Maria писал(а):Покупатель оплаты не осуществлял

Все равно НДС корректируете на 6300, только тогда сентябрем как ошибку июля, сдаете УР, а акт просто замените.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Maria » 25 сен 2011, 17:47

А обязательно через УР или можно через текущую декларация?
P.S. Большое спасибо за Вашу помощь и терпение
Аватар пользователя
Maria
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:44
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

UNREAD_POST kollega » 26 сен 2011, 09:59

Это как Вам больше нравится... я предпочитаю УР, а Вы выбирайте сами ;)
почитайте здесь: viewtopic.php?f=14&t=827
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST налоговик » 03 окт 2011, 09:31

В январе 2011 ошибочно была включена в реестр полученных налоговых накладных сумма 2550,00, в т.ч. ндс 425,00 грн Прошу объяснить как исправить самостоятельно обнаруженную ошибку по завышению налогового кредита. Интересует возможность исправить данную ошибку через текущую декларацию по НДС и какие приложения при этом нужно заполнять

Відповідно до п. 1 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України 24.12.10 №1002 (далі – Порядку №1002) реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних. Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок. Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів. Пунктом 12 Порядку №1002 передбачено, що платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків. Враховуючи зазначене, оскільки здійснення платником податку коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) Реєстрів, то і подавати до органу ДПС копії Реєстрів, які містять виправлені помилки, не потрібно. Окрім того, платнику податку не потрібно подавати копії Реєстрів разом з уточнюючим розрахунком, так як копії Реєстрів, що подаються ним разом з податковою декларацією за відповідний звітний період до органу ДПС в електронному вигляді, у підсумках щоденно зареєстрованих операцій містять в тому числі показники, включені до уточнюючих розрахунків.
Інша річ, якщо завищена сума податкового кредиту включена до декларації з ПДВ за відповідний період (у Вашому випадку січень 2011р.).
У цьому випадку:
Відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПКУ від 02. 2010р. № 2755-VІ із змінами та доповненнями У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
Згідно із р. IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.11 №41, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 р. II ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
Формою податкової декларації з ПДВ передбачено коригування податкового кредиту у рядку 16 тільки у конкретно визначених випадках. Коригування податкового кредиту у разі самостійного виявлення платником податку помилок попередніх періодів можливо лише у відповідних рядках уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Уточнюючий розрахунок може виступати як окремим документом так і додатком до податкової декларації. Тобто, платник податку має право виправити помилку у складі податкової декларації за будь-який наступний період шляхом подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до такої декларації. В такому випадку у спеціальному полі 1 – "додаток до декларації" уточнюючого розрахунку ставиться відповідна помітка, а також відповідна помітка про одночасне подання такого уточнюючого розрахунку з податковою декларацією зазначається в самій податковій декларації з ПДВ. Крім того, при заповненні рядку 16 уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок додається Додаток1 (Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість)

Державна податкова адміністрація у Сумській області
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST vins » 06 окт 2011, 15:11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
Письмо от 09.09.2011 г. № 14/7/15-3417-04
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДС

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела письмо <...> относительно некоторых вопросов обложения налогом на добавленную стоимость и сообщает.
Относительно исправления ошибок, допущенных при заполнении Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (приложение 5 к налоговой декларации по НДС), которые не повлияли на правильность определения показателей налоговой декларации по НДС и соответственно итоговых строк Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов.
В соответствии с пунктом 50.1 статьи 50 Налогового кодекса Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI (далее - Кодекс) в случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных статьей 102 Кодекса) налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее представленной им декларации, он обязан направить уточняющий расчет к такой декларации по форме, установленной на дату представления уточняющего расчета.
Исправление ошибок, допущенных при заполнении Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (приложение 5 к налоговой декларации по НДС), проводится путем представления Уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок по форме, утвержденной приказом ГНА Украины от 25.01.11 г. № 41 (далее - Уточняющий расчет), к которому прилагается Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (приложение 5 к налоговой декларации по НДС) с отметкой «уточняющий».
При этом, в случае исправления ошибок, не повлиявших на правильность определения показателей налоговой декларации по НДС и соответственно итоговых строк Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, при заполнении Уточняющего расчета в графу 4 - переносятся показатели налоговой декларации по НДС, приложение 5 (Д5) к которой уточняется, в графу 5 - все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4), а в графе 6 отражается прочерк (при представлении отчетности на бумажных носителях) или она не заполняется (при представлении отчетности в электронном виде).
Исправление ошибок в записях контрагентов в Расшифровках налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (приложение 5 к налоговой декларации по НДС) проводится способом корректировки:
Пример 1. Для исправления записи неправильно указанного индивидуального налогового номера контрагента (покупателя или поставщика) в уточняющей Расшифровке:
1) повторяется ошибочная запись индивидуального налогового номера, при этом стоимостные показатели указываются со знаком минус (то есть сторнируются);
2) указывается правильная запись по операциям с контрагентом за отчетный период, за который исправляются ошибки, полностью (включая стоимостные показатели);
3) в итоговой строке «Всего за месяц» отражается прочерк (при представлении отчетности на бумажных носителях) или она не заполняется (при представлении отчетности в электронном виде).
Пример 2. Для исправления записей с допущенными ошибками в стоимостных показателях (объемах поставки, сумме НДС) в уточняющей Расшифровке:
1) отражаются суммы уточнения в разрезе контрагентов (со знаком плюс отражаются не в полной мере задекларированные суммы по операциям с контрагентом, со знаком минус -излишне задекларированные суммы по операциям с контрагентом);
2) в итоговой строке «Всего за месяц» отражается прочерк (при представлении отчетности на бумажных носителях) или она не заполняется (при представлении отчетности в электронном виде).
Пример 3. В случае необходимости уменьшить объем поставки и сумму НДС по строке «Прочие» и дополнить в связи с этим Расшифровку новой записью по определенному налогоплательщику-покупателю в уточняющей Расшифровке:
1) операции с налогоплательщиком-покупателем за отчетный период записываются полностью (включая стоимостные показатели);
2) в строке «Прочие» объем поставки и сумма НДС уменьшается, сумма уточнения указывается со знаком минус (сторнируется);
3) в итоговой строке «Всего за месяц» отражается прочерк (при представлении отчетности на бумажных носителях) или она не заполняется (при представлении отчетности в электронном виде).
Пример 4. В случае необходимости откорректировать объем поставки и сумму НДС по строке «Прочие» и дополнить не в полной мере отраженные (излишне указанные) суммы по операциям по определенному налогоплательщику-покупателю в уточняющей Расшифровке:
1) указывается сумма уточнения увеличения или уменьшения объема поставки и суммы НДС по операциям с налогоплательщиком-покупателем со знаком плюс или минус;
2) в строке «Прочие» объем поставки и сумма НДС уточняется (увеличивается или уменьшается) со знаком плюс или минус;
3) в итоговой строке «Всего за месяц» отражается прочерк (при представлении отчетности на бумажных носителях) или она не заполняется (при представлении отчетности в электронном виде).
В случае истечения сроков давности, определенных статьей 102 Кодекса, налогоплательщик, который самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации, не имеет право исправить выявленные ошибки на основании пункта 50.1 статьи 50 Кодекса.
В случае выявления в ходе проведения камеральной проверки органом ГНС ошибок, допущенных при заполнении Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (приложение 5 к налоговой декларации по НДС), составляется Акт о результатах камеральной проверки данных, задекларированных в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (приложение 3 к Порядку заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденному приказом Государственной налоговой администрации Украины от 25.01.11 г. № 41).
При этом, в случае выявления ошибок (нарушений), которые не повлияли на расчеты с бюджетом, штрафные санкции в соответствии с нормами Кодекса к налогоплательщику не применяются.
Что касается применения кассового метода, то в соответствии с пунктом 198.6 статьи 198 Кодекса налогоплательщики, применявшие кассовый метод до вступления в силу данного Кодекса или применяющие кассовый метод, имеют право на включение в налоговый кредит сумм налога на основании налоговых накладных, полученных в течение 60 календарных дней с даты списания средств с банковского счета налогоплательщика.
Данной нормой определен промежуток времени 60 календарных дней не для проведения расчетов за поставленные товары, а для возможности включения полученных налоговых накладных в налоговый кредит.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST LICA_5 » 07 окт 2011, 13:19

Добрый день! Вопрос следующий- сейчас (октябрем) хочу исправить налоговый кредит из декларации за июль (200 грн кредита из хозяйственной деятельности перешли в нехозяйственную) В декларации за июль была заполнена строка 25 "сплата в бюджет" -30000грн ,но т.к. в июне в декларации была заполнена стр. 23,2 -35000 -сумма бюдж. возмещения в уменьшение налоговых обязательств, то ндс не был уплачен и 200 грн не привели бы к уплате. Вопрос такой- должна ли я сейчас заплатить эти 200 грн налога и штраф 3% (заполняю уточненку как самостоятельный документ) и в ней автоматически столбик 6 стр. 25 - +200 и штраф 6 грн? По декларации августа заполнена стр. 20,2.
LICA_5
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 12:59
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 07 окт 2011, 15:06

LICA_5 писал(а):Добрый день! Вопрос следующий- сейчас (октябрем) хочу исправить налоговый кредит из декларации за июль (200 грн кредита из хозяйственной деятельности перешли в нехозяйственную) В декларации за июль была заполнена строка 25 "сплата в бюджет" -30000грн ,но т.к. в июне в декларации была заполнена стр. 23,2 -35000 -сумма бюдж. возмещения в уменьшение налоговых обязательств, то ндс не был уплачен и 200 грн не привели бы к уплате. Вопрос такой- должна ли я сейчас заплатить эти 200 грн налога и штраф 3% (заполняю уточненку как самостоятельный документ) и в ней автоматически столбик 6 стр. 25 - +200 и штраф 6 грн? По декларации августа заполнена стр. 20,2.

Если у Вас сейчас отрицательное значение по лицевому счету (превышающее 206грн), то платить не нужно, эта сумма снимется по УРу с лицевого.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST LICA_5 » 07 окт 2011, 15:15

Спасибо !
LICA_5
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 12:59
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Ира78 » 12 окт 2011, 12:33

Помогите разобраться.Такая ситуация:Счет на ткань был на 4000грн. купили в августе месяце ткань на сумму 2000 грн,а продавец провел 4000 и нам не сказал.Отправил нам всю ткань без документов,а документы пришли по почте 22 сентября,когда я отчет уже сдала.Показала только 2000грн.Что мне надо сделать в отчетности за сентябрь сделать.чтоб исправить ситуацию.Если можно по пунктам
Ира78
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 12 окт 2011, 14:36

Ира78 писал(а):Помогите разобраться.Такая ситуация:Счет на ткань был на 4000грн. купили в августе месяце ткань на сумму 2000 грн,а продавец провел 4000 и нам не сказал.Отправил нам всю ткань без документов,а документы пришли по почте 22 сентября,когда я отчет уже сдала.Показала только 2000грн.Что мне надо сделать в отчетности за сентябрь сделать.чтоб исправить ситуацию.Если можно по пунктам

Чуть подробнее...оплатили в августе 2000? а приход будет сентябрем на 4000?
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Ира78 » 12 окт 2011, 17:09

Поставщики все провели августе.Всю сумму 4000грн.,а мы не планировали все оплачивать(денег не было и их предупредили,что будет только оплата 2000грн)Я сделала отчет.Провела 2000грн в августе,а документы за август от поставщиков пришли в сентябре 22 числа и на всю сумму 4000грн
Ира78
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 12 окт 2011, 17:22

Ира78 писал(а):Поставщики все провели августе.Всю сумму 4000грн.,а мы не планировали все оплачивать(денег не было и их предупредили,что будет только оплата 2000грн)Я сделала отчет.Провела 2000грн в августе,а документы за август от поставщиков пришли в сентябре 22 числа и на всю сумму 4000грн

Тогда нужно уточнять. Сдавайте УР за август, ставьте в НК правильную сумму (с 4000грн), а приход переделайте августом, если у он у Вас больше нигде не засветился (не продан, не пущен в производство), а если засветился, то приходуйте вторую половину (на 2000грн) 22сентября согласно бух.справке.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Ира78 » 12 окт 2011, 17:30

Спасибо.Я в этом деле человек новый.УР где там,что писать.Если можно
Ира78
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 12 окт 2011, 17:34

Пожалуйста! Здесь все есть по заполнению, почитайте: viewtopic.php?f=14&t=827
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Maria » 13 окт 2011, 11:55

Сумма з Розрахуноку коригування до податкової накладної в декларации по НДС за текущий месяц показывается в строке 8.1 и Д.1? Или лучше сдать УР за период к которому относится Коригування?
Аватар пользователя
Maria
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:44
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya