Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

"Старые" (запоздавшие) налоговые накладные: 365 дней

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST vins » 21 мар 2011, 01:09

Восстановить налоговый кредит по ранее купленному легковому автомобилю - можно при его продаже и после 01.01.11 г.

Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні до 1 січня 2011 року легкового автомобіля, у разі виключення його зі складу основних фондів і продажу його як товару після 1 січня 2011 року?
Згідно з пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР „Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями (далі – Закон №168), який діяв до 1 січня 2011 року, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище від рівня звичайних цін, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 8? цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку. Відповідно до другого абзацу пп.7.4.2 ст.7 Закону №168 сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів, до податкового кредиту не включалась. При цьому, платник податку до 1 січня 2011 року, у разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару, на дату такого продажу міг віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу. Дана позиція була викладена в листі ДПА України від 05.11.08 №22622/7/16-1517-21. Норми Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) не містять обмежень щодо включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при придбанні легкового автомобіля. Враховуючи зазначене, у разі виключення платником ПДВ легкового автомобіля, придбаного до 1 січня 2011 року, зі складу основних фондів і продажу його після 1 січня 2011 року як товару, на дату такого продажу до складу податкового кредиту може бути віднесено частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу. При цьому, слід зазначити, що згідно з п. 198.6 ст. 198 р. V ПКУ право на включення отриманої податкової накладної до складу податкового кредиту у платника податку після сплину 365 календарних днів з дати виписки такої податкової накладної, відсутнє.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 21 мар 2011, 01:21

"Обоснованно полученные позже"...


Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ податкових накладних, що надійшли із запізненням в інших податкових періодах?
Згідно з п.201.6 ст.201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця. Відповідно до п.198.6 ст.198 р. ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з п.201.11 ст.201 цього Кодексу). У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної. Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку. Для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна. Згідно з п.198.2 ст.198 р.V ПКУ датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною. Відповідно до пп.9.2 п.9 п.2 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 №1002 отримані податкові накладні, відображаються у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних датою отримання зазначених документів. Отже, податкові накладні, обґрунтовано отримані платником ПДВ протягом 365 календарних днів з дати їх виписки, а для платників які застосовують касовий метод протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів, у періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у розділі IІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних на дату їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ із зазначенням періоду виписки податкових накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 26 мар 2011, 09:53

Оформили свою позицию письмом таки

Запоздавшие НН - только при наличии документального подтверждения опоздания

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 22.02.2011 р. N 4905/7/16-1517-10


Щодо відображення у податковому кредиті податкових накладних, виписаних до 01.01.2011 р.

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо включення до податкового кредиту податкових накладних, отриманих із запізненням за умови дії Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), і повідомляє.

Згідно з підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду.

Правила, які передбачають формування податкових зобов'язань продавця і податкового кредиту покупця в одному звітному періоді та дають можливість платнику своєчасно і в повному обсязі реалізувати надане йому право на формування свого податкового кредиту, встановлено нормами Закону.

Підпунктом 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону встановлено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, а підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону визначено, що податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту, а також передбачено умови, за яких платник податку отримає право на податковий кредит навіть при відмові продавця надати йому податкову накладну.

Тобто на дату, визначену підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону, продавець зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, а якщо ця вимога Закону не дотримана, отримувач товарів (послуг) вправі вимагати її надання, а у випадку відмови - звернутися зі скаргою на такого постачальника до органу податкової служби (підпункт 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону).

Таким чином, своєчасне включення податкових накладних до складу податкового кредиту, а також забезпечення контролю за своєчасним їх отриманням є обов'язком платника податку, і Законом передбачено ряд можливостей для безперешкодної реалізації такого обов'язку.

Враховуючи те, що податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом (підпункт 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону), та з урахуванням визначення, наданого пунктом 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Положення N 88), податкова накладна відноситься до категорії первинних документів

Порядок реєстрації податкової накладної як вхідного первинного документа визначається з урахуванням правил, встановлених Положенням N 88, облік податкових накладних та їх передача (пересилання) повинні ґрунтуватись на правилах, які встановлені для відповідних бухгалтерських документів.

Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 р. N 799 (далі - Порядок N 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі - звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Таким чином, документальним підтвердженням правомірності включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість на підставі податкової накладної, яку було виписано у будь-якому з попередніх періодів, для платника податку - покупця є документ, який підтверджує дату надходження такої податкової накладної від продавця, а саме зареєстровані відповідно до вимог Положення N 88 лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитка календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

Отже, у разі отримання податкових накладних, в тому числі і тих, що виписані в різних податкових періодах, але отримані платником в поточному звітному періоді (податкові накладні, які було виписано у попередніх періодах), лише за наявності документального підтвердження такого запізнення, платник податку - покупець товарів (послуг) має право на включення суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту.

 

Заступник Голови 
О. Любченко 

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Heloise
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налог » 26 мар 2011, 12:42

Интересно, что ничего не говорят про 365 дн. С одной стороны видимо это правильно, поскольку 365 дн. касается не полученных с опозданием налоговых накладных, а полученных своевременно, но не включенных своевременно в налоговый кредит. С другой - может они вообще не тянут 365 дн. к старым налоговым накладным, а только к тем, которые выписаны после 01.01.2011?
налог
 
Сообщений: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 12:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 82 раз.

UNREAD_POST налог » 26 мар 2011, 13:04

Нашел такое в ЕБНЗ
2755 Чи формується в 2011 році податковий кредит на підставі податкової накладної, яка виписана в 2010 році, але не включена до податкового кредиту в періоді її отримання?
Коротка відповідь: Якщо покупцем помилково в 2010 році не включена до податкового кредиту податкова накладна, то з метою виправлення самостійно виявленої помилки платник податку має можливість протягом 365 календарних днів з дати її виписки, а для платників які застосовують касовий метод протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів, включити таку податкову накладну до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний податковий період.

Повна відповідь: Згідно з п. 201.6 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця. Згідно з п. 198.2 ст. 198 р. V ПКУ датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною. Відповідно до п. 198.6 ст. 198 р. V ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з п. 201.11 ст. 201 ПКУ). У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної. Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку. Для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна. Отже, якщо покупцем помилково в 2010 році не включена до податкового кредиту податкова накладна, то з метою виправлення самостійно виявленої помилки платник податку має можливість протягом 365 календарних днів з дати її виписки, а для платників які застосовують касовий метод протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів, включити таку податкову накладну до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний податковий період.


В результате выходит:
1. Те накладные, которые получены своевременно, но не включены в налоговый кредит - это ошибка с испралением через Уточняющий расчет. При этом распространяется 365 дн. Видимо доказывание не нужно (по крайней в приведенной консультации об этом ни слова), да его и не может быть.
2. Те накладные, которые действительно получены с опозданием, нужно доказывать документально (для того, чтобы включить в налоговый кредит). При этом 365 дн не распространяется (но на практике думаю будут тянуть). Включаются в НК через стр.10.1

Какие мнения на этот счет?
налог
 
Сообщений: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 12:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 82 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 мар 2011, 18:26

налог писал(а):Интересно, что ничего не говорят про 365 дн. С одной стороны видимо это правильно, поскольку 365 дн. касается не полученных с опозданием налоговых накладных, а полученных своевременно, но не включенных своевременно в налоговый кредит. С другой - может они вообще не тянут 365 дн. к старым налоговым накладным, а только к тем, которые выписаны после 01.01.2011?


Не очень ясно, что именно спрашивали: "щодо включення до податкового кредиту податкових накладних, отриманих із запізненням за умови дії Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), і повідомляє. "

щодо включення за умови дії Закону
или
отриманих із запізненням за умови дії Закону
или
и то и то за умови дії Закону

Смущает не столько отсутствие упоминания по поводу 365 дней, а отсутствие ссылок на налоговый кодекс.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST 245390 » 26 мар 2011, 20:01

В результате выходит:
1. Те накладные, которые получены своевременно, но не включены в налоговый кредит - это ошибка с испралением через Уточняющий расчет. При этом распространяется 365 дн. Видимо доказывание не нужно (по крайней в приведенной консультации об этом ни слова), да его и не может быть.
2. Те накладные, которые действительно получены с опозданием, нужно доказывать документально (для того, чтобы включить в налоговый кредит). При этом 365 дн не распространяется (но на практике думаю будут тянуть). Включаются в НК через стр.10.1


Ну, во-первых, какую силу имеет это письмо на равне с НКУ? Если в кодексе говориться про "обгрунтовано не полученi", то в письме уже давай им письмо подтверждение. Мне это очень не нравиться. Во-вторых, штемпель не всегда можно предоставить. Вот моя практическая ситуация.
Компания перевозчик, документы все офрмляються в Киеве, моя компания в Харькове. При оплате перевозчик выписывает квитанцию об оплате, по концу месяца, в начале следующего выписывается акт и НН на общую сумму. Но в начале 2-го месяца нашей работы с перевозчиком возникла путаница с наименованием моей фирмы, то просто писали фирма такая-то, то ООО фирма... в результате получилось множество наименований фирм, пока с этим винигретом разобрались, сроки сдачи НДС прошли. Документы приходят в Харьковский филиал, без всякого почтового штемпеля. И что я не имею права на налоговый кредит? Да дудки вам...
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST налог » 26 мар 2011, 21:32

налог писал(а):В результате выходит:
1. Те накладные, которые получены своевременно, но не включены в налоговый кредит - это ошибка с испралением через Уточняющий расчет. При этом распространяется 365 дн. Видимо доказывание не нужно (по крайней в приведенной консультации об этом ни слова), да его и не может быть.
2. Те накладные, которые действительно получены с опозданием, нужно доказывать документально (для того, чтобы включить в налоговый кредит). При этом 365 дн не распространяется (но на практике думаю будут тянуть). Включаются в НК через стр.10.1

Какие мнения на этот счет?


насчет документального подтверждения это я написал так, как они думают. Само собой, что ни в НКУ, ни в Законе об НДС такого нет.
налог
 
Сообщений: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 12:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 82 раз.

UNREAD_POST vins » 08 апр 2011, 21:32

Отвечает Севастопольская ГНА

Разъясните пожалуйста в какой строке в Декларации по НДС отражаются "запоздавшие" полученные налоговые накладные.

Ответ: в соответствии с п.п. 4.1 п. 4 раздела V Порядка заполнения и предоставления отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины от 25.01.2011 №41,вступившим в действие 4 марта 2011 года, в раздел II "Налоговый кредит" (строки 10 - 15 декларация) включаются объемы приобретения (изготовлениz, строительства, сооружения, создания) с налогом на добавленную стоимость или без налога на добавленную стоимость товаров/услуги, необоротных активов на таможенной территории Украины, импортированных товаров, необоротных активов, полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг с целью их последующего использования в пределах хозяйственной деятельности плательщика налога, а также тех, которые не предназначаются для использования в хозяйственной деятельности или приобретенные с целью использования для поставки услуг за пределами таможенной территории Украины и услуг, место поставки которых определено в соответствии с пунктом 186.2, 186.3 статьи 186 раздела V Кодекса за пределами таможенной территории Украины, отдельно по направлениям использования (осуществления операции, которые подлежат налогообложению, освобождены от налогообложения, не является объектом налогообложения).

Пунктом 11 Порядка ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных , утвержденного приказом ГНА Украины от 24.12.2010г. №1002, зарегистрированного в Минюсте 29.12.2010 под №1402/18697 регламентирован порядок регистрации полученных налоговых накладных (далее – Порядок №1002). В частности, в графе 1 проставляется номер записи налоговой накладной, расчета корректирования количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), других подобных документов, указанных в пунктах 201.10 и 201.11 статьи 201 раздела V Кодекса, и документа, который удостоверяет факт приобретения товаров, ГТД. Указанный номер записи переносится на указанный документ. В графе 2 указывается дата получения налоговой накладной или другого документа, указанного в подпункте 11.1 этого пункта. В графы 3, 4 переносятся соответствующие реквизиты налоговой накладной или другого документа, указанного в подпункте 11.1 этого пункта (п.п11.1-11.3 п.11 Порядка №1002).

Таким образом, в строке 10.1 налоговой декларации по НДС имеете право отразить налоговую накладную, выданную в предыдущих налоговых периодах и не учтенных в налоговом учете ранее. Но следует учесть, что в налоговый кредит возможно включение сумм НДС только по налоговой накладной, полученной не позже 365 дней с даты выписки. При использовании разрешенного кассового метода - налоговой накладной, полученной не позже 60 дней с даты выписки (п. 198.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины).

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Heloise
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 18 апр 2011, 16:47

К сожалению, если дело доходит до суда, то шанс отстоять право на налоговый кредит по запоздавшим налоговым накладным появляться, как правило, уже на уровне ВАСУ. Суды первой и апелляционной инстанций чаще цитируют письма ГНАУ, чем прислушиваются к аргументам налогоплательщиков :(

Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА

12 квітня 2011 р. Справа № 2а-12418/10/0470

...
Відповідно до п.1.7 ст.1 Закону України «Про податок на додану вартість»податковий кредит - це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Згідно з пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Крім того, прямою нормою Закону України «Про податок на додану вартість»передбачено заборону щодо включення до складу додаткового кредиту податку, сплаченого (нарахованого) у складі вартості послуг (товарів), що не призначаються для використання в господарській діяльності платника (пп. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону). Невиконання всіх вимог законодавства щодо виникнення права на податковий кредит позбавляє платника податку такого права.

Перевіркою встановлено, що ВАТ «АК «Дніпроавіа»в порушення пп.7.4.1 п.7.4 ст.7, пп.7.2.6 п.7.2 ст.7, пп.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»до складу податкового кредиту звітних періодів (січень, лютий, березень 2008 року) неправомірно включені суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку не у звітних періодах у зв’язку з придбанням товарів, (робіт, послуг) на загальну суму 136 454,25 грн.

Такий висновок зроблено на підставі наданих до перевірки реєстрів отриманих та виданих податкових накладних у документальному вигляді, які ведуться на підприємстві згідно Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 року №244, та згідно наданих до перевірки податкових накладних.

Згідно з п.1.7 ст. Закону України «Про податок на додану вартість»податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Згідно з пп.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту такого звітного періоду.

Податковий кредит звітного періоду складається сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»).

Як встановлено п. 7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається, зокрема, дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила, підставою для нарахування податкового кредиту при поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Національним банком України для готівкових розрахунків, є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

У разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення отримувач таких товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг).

Отримання такої скарги є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки такого постачальника для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з цього податку за такою цивільно-правовою операцією (пп.7.2.6 п.7.2 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»).

Підприємство з заявами (скаргами) про порушення продавцями порядку виписування податкових накладних до відповідача не зверталось, тому датою отримання податкових накладних, вважається дата їх виписки.

Виходячи з аналізу наведених норм законодавства, зменшувати податкове зобов’язання звітного періоду на суму податкового кредиту звітного періоду платник податку має право, але виключно у звітному періоді і податковий кредит повинен складатися із сум податків, сплачених нарахованих) платником податку саме у звітному періоді. Своєчасне включення податкових накладних до складу податкового кредиту, а також забезпечення ним контролю за своєчасним їх отриманням, є обов’язком платника податку. Позивач не скористався своїми правами для реалізації покладених на нього як платника податку обов’язків. гениальная все таки фраза

Актом попередньої перевірки фінансово-господарської діяльності позивача від 12.05.2008 року № 142-08-03/1-01130549 не встановлено фактів заниження підприємством сум податкового кредиту у відповідні податкові періоди у зв’язку з неотриманням від контрагентів відповідних податкових накладних (т.23, а.с.158-162).

Таким чином, у порушення вимог пп.7.4.1 п.7.4 ст.7, п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»позивачем до складу податкового кредиту звітних періодів (січень, лютий, березень 2008 року) неправомірно включені суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку не у звітних періодах (лютий 2007 року, липень 2007 року, вересень 2007 року, жовтень 2007 року, листопад 2007 року, грудень 2007 року) у зв’язку з придбанням товарів, (робіт, послуг).

Судом не беруться до уваги доводи позивача, що ним несвоєчасно були отримані податкові накладні за 2007 рік. На підтвердження своїх доводів позивач надав суду копію журналу реєстрації вхідної кореспонденції, в якому ВАТ «АК «Дніпроавіа»реєструє отримані податкові накладні від своїх контрагентів (т.23, а.с.78-87). Слід зазначити, що у зазначеному журналі зазначається дата отримання, назва контрагента, акти виконаних робіт та податкові накладні без зазначення номерів, дат та сум податкових накладних. Таким чином, стверджувати, що в журналі вхідної кореспонденції вказані ті самі податкові накладні, які несвоєчасно включалися позивачем до складу податкового кредиту січня-березня 2008 року не має підстав.

Суд критично оцінює твердження позивача, що по деяких контрагентах отримувались лише ті податкові накладні, які податковий орган вважає неправомірно включеними до податкового кредиту, і всі вони зареєстровані в журналі реєстрації вхідної кореспонденції у 2008 році, інших податкових накладних підприємство від деяких контрагентів не отримувало. Проте позивачем не доведено, що від цих контрагентів надходили лише ці податкові накладні, та відображені у реєстрі податкових накладних. Крім того, позивачем не надано суду належних документальних доказів несвоєчасно отриманих податкових накладних від своїх контрагентів (листів контрагентів з поштовими доказами таких несвоєчасних направлень тощо), наданий витяг з журналу реєстрації вхідної кореспонденції не є належним доказом несвоєчасності отримання податкових накладних.

Враховуючи те, що податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом (пп.7.2.3 п.7.2 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»), та з урахуванням визначення, наведеного у пункті 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704 (далі - Положення № 88), податкова накладна відноситься до категорії первинних документів.

Порядок реєстрації податкової накладної як вхідного первинного документа визначається з урахуванням правил, встановлених Положенням № 88, облік податкових накладних та їх дача (пересилання) повинні ґрунтуватись на правилах, які встановлені для відповідних бухгалтерських документів.

Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 № 799 (далі —Порядок № 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі - звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою «Звіт»та з рекомендованим повідомленням про вручення, то податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються адресатам під розписку (п.11 Порядку № 799). У містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення являються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв’язку (п.10 Порядку № 799). Відправнику надсилається повідомлення після вручення поштового відправлення адресату (п.6 Порядку № 799).

Таким чином, документальним підтвердженням правомірності включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість на підставі податкової накладної, яку було виписано у будь-якому з попередніх періодів, для платника податку - покупця є документ, який підтверджує дату надходження такої податкової накладної від продавця, а саме зареєстровані відповідно до вимог Положення № 88 лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за и дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

Отже, у разі отримання податкових накладних, в тому числі і тих, що виписані в різних податкових періодах, але отримані платником в поточному звітному періоді (податкові накладні, було виписано у попередніх періодах), але лише за наявності документального підтвердження такого запізнення, платник податку - покупець товарів (послуг) повинен на дату отримання цих податкових накладних відобразити їх у розділі 1 реєстру отриманих та виданих податкових накладних з урахуванням особливостей його заповнення, визначених пунктом 9 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 року № 244 і (за умови дотримання вимог щодо формування податкового кредиту) в рядку 10.1 розділу II «Податковий кредит»податкової декларації з податку вартість.

Позивач в ході перевірки не надавав будь-яких документальних підтверджень (поштові конверти, листи тощо) щодо несвоєчасного отримання податкових накладних, які стали підставою для неправомірного формування податкового кредиту.

Також, суд вважає безпідставними твердження представника позивача, що в акті перевірки не зазначено про те, що податкові накладні були несвоєчасно отримані, та не запропоновано надати докази несвоєчасного їх отримання. Такі твердження спростовуються висновками, викладеними в розділі 3.2.2 акту перевірки, де чітко зазначено, що позивачем неправомірно включені суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку не у звітних періодах (аркуш акту 47). Також позивач, надавши заперечення до акту перевірки, не заперечував щодо зазначених висновків та не скористався правом надати підтвердження своєчасності отримання податкових накладних (т.23, а.с.147-150).
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 18 апр 2011, 17:14

Предлагаю делать так: берем "запоздавшую" НН, кладем в конверт (лучше с описью вложения), отправляем ее самим себе от имени нашего контрагента (с их почтового отделения конечно) и получаем ее через пару дней "официально опоздавшую" :)
тут правда есть поправочка: нужно иметь контрагента в своем городе :)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST natalias-65 » 18 апр 2011, 23:55

А давайте поговорим! Налоговый кредит возникает изначально по 199 ст. НК. - доля распределения. В этом году льготируемые операции появляются впервые. До марта месяца коэффициента распределения нет - в одном налоговом периоде нет фактических объемов поставок необлагаемых + факт. объема поставок облагаемых операций. Но приобретается с целью распределения априори. И распределяться будет априори. И вот в июле (к примеру) коэффициент появляется. Как я предъявляю налоговую - как свою ошибку? Почему ошибку??? или в 10.1?
- Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
natalias-65
 
Сообщений: 395
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:22
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 181 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 апр 2011, 00:07

давайте

natalias-65 писал(а):Налоговый кредит возникает изначально по 199 ст. НК.

:?

Ставите налоговый кредит в марте :)
Распределяете по факту по результатам года в декабре.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST natalias-65 » 19 апр 2011, 00:17

В размере 100%?
- Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
natalias-65
 
Сообщений: 395
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:22
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 181 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 апр 2011, 00:21

Ага. Если нет еще даже на горизонте льготируемых.

Но можно и не признавать - поставить потом - в момент появления доли (фактического использования).

Сути дела ИМХО не меняет.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya