Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Амортизация основных средств

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 27 сен 2011, 17:31

налоговик писал(а):Если срок использования НМА определен до ЗУ 3609, то 10 лет не применяется
С 01.08.11 вступил в силу пункт Закона №3609 о том, что "Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації".
На предприятии с общей системой налогообложения есть НМА, введенный в эксплуатацию в сентябре 2010г. со сроком полезного использования 5 лет(срок установлен предприятием самостоятельно).
В каком месяце по данному НМА следует изменить срок полезного использования?
И в каком месяце нужно начислять амортизацию в налоговом учете исходя из нового срока полезного использования?

Строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III ПКУ визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу.
Згідно з підпунктом 145.1.1 ПКУ облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 № 3609-VІ внесені зміни до пп. 145.1.1 п. 145.1. ПКУ, відповідно до яких, якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.
Оскільки, у вашому випадку строк корисного використання визначено самостійно до набрання чинності вищенаведених змін, підприємство має право нараховувати амортизацію з урахуванням встановленого строку корисного використання нематеріального активу 5 років.

Державна податкова адміністрація у Чернівецькій області


Очередные качели от налоговиков
ЖАБИНЕЦЬ против

Если срок использования НМА определен до ЗУ 3609, то 10 лет применяется

С 01.08.11 вступил в силу пункт Закона №3609 о том, что "Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації".
На предприятии с общей системой налогообложения есть НМА, введенный в эксплуатацию в сентябре 2010г. со сроком полезного использования 5 лет(срок установлен предприятием самостоятельно).
В каком месяце по данному НМА следует изменить срок полезного использования?
И в каком месяце нужно начислять амортизацию в налоговом учете исходя из нового срока полезного использования?


Строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III ПКУ визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу.
Згідно з підпунктом 145.1.1 ПКУ облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 № 3609-VІ внесені зміни до пп. 145.1.1 п. 145.1. ПКУ, відповідно до яких, якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.
Вважаємо, що термін корисного використання нематеріального активу повинен бути переглянутий з 01.08.2011 р., з урахуванням змін, внесених до пп. 145.1.1 п. 145.1. ПКУ.
Амортизація, виходячи з нового строку корисного використання, буде нараховуватись з місяця, наступного за місяцем внесення змін.( пп.145.1.9 ПКУ, п.31 П(С)БО 8).

ЖАБИНЕЦЬ ПЕТРО НИЧИПОРОВИЧ
Заступник голови Державної податкової адмністрації в Чернігівській області

Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST налоговик » 29 сен 2011, 18:17

ГНА в Севастополе поддерживает ЖАБИНЕЦа

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 №3609-VІ внесені зміни до пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до яких, якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.
Вважаємо, що термін корисного використання нематеріального активу повинен бути переглянутий з 01.08.2011 р., з урахуванням змін, внесених до пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 ПКУ.

Державна податкова адміністрація у місті Севастополь
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 29 сен 2011, 19:21

Видать, авторитетный мужик. :)
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 11 окт 2011, 23:37

Снова тема простоя и амортизации
но как обычно - тупой ответ

Предприятие занимается оптовой торговлей. Как дополнительный вид деятельности осуществляет изготовление металлоизделий. Но по второму виду деятельности производство носит нерегулярный характер. Амортизация оборудования на котором идет производство не включено в себестоимость готовой продукции, а является прочими общепроизводственными расходами согласно учетной политики. Вопрос: можно ли в налоговом учете относить ежемесячную амортизацию в состав расходов если нет реализации готовой продукции. Если да, то по какой строке.

Як визначено пунктом 14.1.27 статті 14 ПКУ). Витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)
Згідно зі ст. 34 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
У випадку, якщо технологічне обладнання під час простою перебуває на консервації, то витрати, понесені платником податку на утримання такого обладнання, не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період на підставі пункту 144.2 статті 144 ПКУ.
При цьому нарахування амортизації призупиняється на період виводу з експлуатації основних засобів (для консервації).

Державна податкова адміністрація у Запорізькій області
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST vins » 16 окт 2011, 21:43

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ


Чи підлягають амортизації ОЗ, які придбані за рахунок коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку із застосуванням нульової ставки податку на прибуток, після втрати платником податку права на таку пільгу?
Пунктом 154.6 ст.154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначені умови та критерії, відповідно до яких платники податку на прибуток на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року мають право застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків. Відповідно до п.152.11 ст.152. ПКУ платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, а також ті, що проводять діяльність, яка підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами ПКУ, або доходу, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому: до складу витрат таких платників податку, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку); сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування. У разі якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю. Норми цього пункту для платників податку, визначених пунктом 154.6 статті 154 цього Кодексу, застосовуються з урахуванням наступного: суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів; суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат. У разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням, такі кошти зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року. Враховуючи зазначене, платники податку, які застосовують нульову ставку на прибуток, мають вести окремий облік доходу (прибутку) від діяльності, що звільняється від оподаткування. Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, які придбані за кошти, отримані платником податку в результаті оподаткування прибутку за нульовою ставкою, не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування. При цьому, суми коштів, не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів (в тому числі амортизаційних нарахувань на основні засоби, які придбані за рахунок вивільнених від оподаткування коштів), у розмірі таких витрат. Після втрати права на застосування нульової ставки на прибуток платник податку продовжує в окремому обліку нараховувати амортизацію на основні засоби, що придбані в результаті оподаткування прибутку за нульовою ставкою, в порядку, визначеному п.152.11 ст.152 ПКУ.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 16 окт 2011, 21:56

Уважаемый коллега, vins !

Норма, которую Вы привели, следует рассматривать как граммасу НКУ - если ты уже смог получить одну льготу, так получи на нее сверху еще одну льготу.

Или же, я что-то не так понял.

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3061
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.

UNREAD_POST vins » 17 окт 2011, 15:02

Еще такое разъяснение из Базы
Як відображаються операції з продажу невиробничих ОЗ?
Коротка відповідь : Діє з 01.04.2011 Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Повна відповідь : Діє з 01.04.2011 Відповідно до п.144.3 ст.144 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. Термін "невиробничі основні засоби" означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку. Пунктом 146.13 ст.146 ПКУ визначено, що у разі продажу невиробничих основних сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 17 окт 2011, 16:34

Амортизация и общежитие.
Если даже почти все общежитие уже офисный центр - то амортизация все равно не начисляется.

На балансе предприятия числится здание общежития , в котором 2 этажа занимают бывшие жильцы, остальные - офисы, которые сдаются в оренду( переведено в нежилое). Можно ли относить комунальные затраты (свет, тепло, вода) которые платит предприятие по всему зданию , з-ту вахтеров , а также амортизацию здания на расходы предприятия?

Як визначено пунктом 146.1 статті 146 Податкового кодексу України (далі ПКУ), облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отримання в концесію чи створених (збудованих) концесіонером, як окремий об'єкт амортизації
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації (п. 146.2 ст. 146 ПКУ).
Тобто встановлено, що амортизація нараховується на окремий об’єкт основного засобу, що використовується в господарській діяльності платника податку, а не на його частину, в даному випадку, окремий поверх будівлі.
Крім того, відповідно до пункту 144.3 статті 144 ПКУ, необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку, визнаються невиробничими основними фондами, при цьому витрати на їх придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.
Якщо гуртожиток перебував на балансі та утримувався за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не використовувався з метою отримання доходу, то витрати (крім капітальних, які підлягають амортизації) на його утримання та експлуатацію включаються до складу витрат (підпункт 140.1.8 статті 140 ПКУ).
Отже, оскільки будівля гуртожитку в якій проживають громадяни визначається як невиробничий основний фонд, і в такому гуртожитку окремі поверхи надаються в оренду з метою отримання доходу, то в податковому обліку амортизація за такою будівлею не нараховується.
Відповідно до абз."в" підпункту 138.10.2 статті 138 ПКУ, витрати на утримання основних фондів загальногосподарського використання (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення) враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством.
Витрати на утримання основних засобів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (опалення, освітлення) враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат на збут (абз."д" підпункту 138.10.3 статті 138 ПКУ).
Отже, оскільки, гуртожиток, в якій проживають громадяни, визначається як невиробничий основний фонд, то витрати на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення) не включається до складу витрат.
При цьому, якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення), то при обчисленні об’єкта оподаткування орендодавець враховує суму такої отриманої компенсації у складі доходу на підставі пп.135.5.14 статті 135 ПКУ.

Державна податкова адміністрація у Запорізькій області

11.10.2011
17:38:05
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST vins » 17 окт 2011, 18:17

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

До якої групи витрат відносяться амортизаційні нарахування на ОЗ у звітному періоді, в якому такий засіб не використовується для надання послуг?
Відповідно до п.144.1 ст.144 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) амортизації підлягають витрати на придбання та самостійне виготовлення основних засобів для використання в господарській діяльності. Господарська діяльність – це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ). Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів (п.146.1 ст.146 ПКУ). При цьому, згідно з п.146.2 ст.146 ПКУ амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 ПКУ, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації. Враховуючи викладене, якщо об’єкт основних засобів не використовується у господарській діяльності платник податку має вивести такий об’єкт з експлуатації та припинити нарахування амортизації в податковому обліку. Виведення основного засобу з експлуатації здійснюється на підставі відповідних документів, що засвідчують факт такого виведення, а саме наказ керівника, акт про тимчасове виведення основного засобу з виробничого процесу тощо. Згідно з п.146.15 ст.146 ПКУ нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду. У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається у місяці, наступному за місяцем зворотнього введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 20 окт 2011, 07:18

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

З якого періоду в податковому обліку починає здійснюватись амортизація об’єкта ОЗ, у тому числі оплаченого, але не введеного в експлуатацію або не оприбуткованого станом на 01.04.2011?
Відповідно до п. 146.1 ст. 146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації (п. 146.2 ст. 146 ПКУ). Отже, амортизація об’єкта основних засобів, у тому числі оплаченого, але не введеного в експлуатацію або не оприбуткованого станом на 01.04.2011, нараховується починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію.


+

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Як здійснюється нарахування амортизації у разі виведення з експлуатації окремого об’єкта ОЗ на декілька днів протягом місяця?
Відповідно до пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1 і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації). Згідно з п. 146.15 ст. 146 ПКУ нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду. У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів з експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду. У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається у місяці, наступному за місяцем зворотного введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів. З урахуванням зазначеного, якщо протягом місяця здійснено виведення з експлуатації окремого об’єкта основних засобів та його зворотне введення в експлуатацію, то нарахування амортизацій по такому об’єкту не призупиняється.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Tanuha » 27 окт 2011, 13:04

Подскажите,пожалуйста,амортизируется ли оборудование,внесенное в УФ ООО учредителем физ.лицом ?На этом оборудовании производится готовая продукция.
Tanuha
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 21:49
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Печкин » 27 окт 2011, 13:12

Tanuha писал(а):Подскажите,пожалуйста,амортизируется ли оборудование,внесенное в УФ ООО учредителем физ.лицом ?На этом оборудовании производится готовая продукция.


Да. Амортизация идет в себестоимость готовой продукции. гр. 6 таблицы 1 Додатка АМ с переносом в стр. 05.1.3 додатка СВ :)

146.17. Для цілей цього розділу:
146.17.1. до продажу або іншого відчуження основних засобів та нематеріальних активів прирівнюються:
операції із внесення таких основних засобів та нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи;
передача основних засобів у фінансовий лізинг (оренду);

146.17.2. до придбання прирівнюються операції з отримання основних засобів та нематеріальних активів у разі:
внесення основних засобів та нематеріальних активів до статутного фонду (капіталу) платника податку
;


146.8. Первісною вартістю основних засобів, що включені до статутного капіталу підприємства, визнається їх вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни.


138.8. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:
...
амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Tanuha
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST flower » 11 ноя 2011, 12:11

Прочла всю ветку, но ответа не нашла. Подскажите, плиз, до 01.04.11 в БУ амортизация была по налоговому методу. Почти все ОС введены в эксплуатацию в 2003 году, т.е. на 01.04.11 срок эксплуатации составил более 90 месяцев. По НКУ после 01.04.11 ОС попадают в 4 группу с 60 мес амортизации. В приказе о бух.учете установить для них срок эксплуатации, например , 200 мес и амортизировать еще 200-90=110 мес?
flower
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:28
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Печкин » 11 ноя 2011, 12:29

flower писал(а):Прочла всю ветку, но ответа не нашла. Подскажите, плиз, до 01.04.11 в БУ амортизация была по налоговому методу. Почти все ОС введены в эксплуатацию в 2003 году, т.е. на 01.04.11 срок эксплуатации составил более 90 месяцев. По НКУ после 01.04.11 ОС попадают в 4 группу с 60 мес амортизации. В приказе о бух.учете установить для них срок эксплуатации, например , 200 мес и амортизировать еще 200-90=110 мес?


Да, например, 200. Но можно и меньше :) А также поменять в приказе метод амортизации.
В этой ветке нет, т.к. все переходные вопросы в ветке "Амортизация временной разницы и переходные (!) вопросы по ОС".
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
flower
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST flower » 11 ноя 2011, 13:11

Меньше, это например 150, тогда 150-90=60 (мин.срок для амортизации по НКУ)
flower
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:28
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya