Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Уступка права требования (и факторинг): налогообложение

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 03 авг 2016, 17:51

vikakool писал(а):
vikakool писал(а):Коллеги, я ж правильно понимаю, что вознаграждение фактора (процент) тоже без НДС?

(речь о факторинговой компании)


Коллеги, откликнитесь!Давайте так :)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.05.2006 р. N 9980/7/16-1517-26

Державна податкова адміністрація України розглянула лист банку щодо оподаткування податком на додану вартість факторингових послуг і повідомляє.

Відповідно до пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" не є об'єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Тобто, якщо об'єктом факторингових операцій є об'єкти, відмінні від валютних цінностей, цінних паперів, у тому числі компенсаційних паперів (сертифікатів), інвестиційних сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, житлових чеків, земельних бон та деривативів, такі операції оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку.

Факторингові операції, об'єктом боргу яких є грошові кошти, до числа об'єктів оподаткування не включаються, а тому при визначенні об'єкта оподаткування при їх здійсненні необхідно враховувати таке:

- не є об'єктом оподаткування:

надання фактором грошових коштів (фінансування) за договором факторингу, предметом якого є переуступка права грошової вимоги за поставлені товари до боржника;

грошові кошти, отримані фактором у вигляді відсотків за користування підприємством фінансуванням, наданим відповідно до договору факторингу;

- є об'єктом оподаткування:

плата за здійснення факторингової операції (комісійна винагорода);

комісійна винагорода, яку підприємство сплачує банку (фактору) за управління дебіторською заборгованістю;

надання консультаційних та інформаційних послуг;

плата за встановлення ліміту факторингу;

плата за внесення змін до умов договору;

плата за юридичне супроводження договору;

плата за надання інформації щодо стану погашення заборгованості дебіторам;

інші додаткові (супутні) послуги, якщо виключення таких послуг з числа об'єктів оподаткування не передбачено іншою нормою Закону.

 

Директор Департаменту податку
на додану вартість 
 
Ю. Лапшин Потом так.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2016 р. N 13370/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула щодо порядку оподаткування податком на прибуток і ПДВ факторингових операцій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Розділом III Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування у разі здійснення факторингових операцій.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулятором з питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності виступає Міністерство фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Згідно зі ст. 1077 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (ст. 1079 ЦКУ).

Відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів, інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику;

торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Отже, якщо об'єктом факторингових операцій є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ. В іншому випадку, якщо об'єктом факторингових операцій є об'єкти, відмінні від зазначених вище, то такі операції оподатковуються ПДВ.


И так
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2013 р. справа № 2а/0470/13285/11

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Нагорної Л.М.

суддів: Юхименка О.В. Мельника В.В.

за участю секретаря судового засідання: Рязанова А.О.

представника відповідача - Ружанської О.Б. ( довіреність від 22.03.2013)

представника позивача - Загуліної М.В. ( довіреність від 17.01.2013) , директора ТОВ «Менеджмент Інвестицій» - Гордієнко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Державної податкової служби

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 листопада 2011 року в адміністративній справі № 2а/0470/13285/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інвестицій» до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Державної податкової служби про скасування податкових повідомлень-рішень,-

встановив:

У жовтні 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інвестицій» (далі - Позивач) звернулося до адміністративного суду з позовною заявою до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Державної податкової служби ( далі - Відповідач), в якому просило скасувати податкове повідомлення-рішення від 11.08.2011 року № 0000692200 про сплату суми податкового зобов'язання у сумі 532 790, 00 грн., з яких 424 600, 00 грн. за основним платежем та 106 150, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що висновки податкового органу про порушення ними п.п.2.3.1 п.2.3 ст.2, п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.6.1 ст.6, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР є помилковими, оскільки протирічать приписам статті 1077 ЦК України щодо визначення поняття договору факторингу та того, що плата за договором факторингу є складовою частиною такого договору, а факторингові операції, об'єктом яких є валютні цінності, відповідно до п.п. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 вищевказаного Закону не є об'єктом оподаткування ПДВ . ( а.с.3-6)

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 листопада 2011 року позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інвестицій» задоволено у повному обсязі.

Рішення суду першої інстанції обґрунтовано тим, що оскільки плата за здійснення факторингу за своєю суттю не є поставкою товарів та послуг, а представляє собою невід'ємну частину поняття суті факторингу, та з огляду на те, що операції факторингу, де об'єктом боргу були валютні цінності, не оподатковуються податком на додану вартість, тому податкове зобов'язання не виникає. Вказане є підставою для скасування оскаржуваного рішення податкового органу. ( а.с.58-60)

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ДПС подала на нього апеляційну скаргу, відповідно до якої, посилаючись на порушення судом норм матеріального права, просить скасувати постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 листопада 2011 та прийняти нову постанову, якою відмовити Позивачу у задоволенні заявлених вимог.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що суд першої інстанції безпідставно не прийняв до уваги те, що плата за розрахунково-касове обслуговування , що здійснювалась згідно умов укладених Позивачем договорів факторингу, не відноситься до плати за факторинг, а є послугою, і, відповідно, є об'єктом оподаткування ПДВ. ( а.с. 67-69).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інвестицій» подало заперечення на апеляційну скаргу, в яких просить залишити апеляційну скаргу - без задоволення, а рішення суду - без змін, як законне та обґрунтоване. Зазначає про те, що виходячи із приписів статті 1077 , частини 5 статті 626 ЦК України та пункту 1.10 Закону України «Про податок на доданку вартість» ( далі - Закон № 168/97-ВР) слідує, що плата за факторингові операції є обов'язковою істотною умовою договору факторингу, а тому посилання податкового органу на те, що плату за розрахунково-касове обслуговування договору факторингу слід визначати як послугу, і, як наслідок, оподатковувати ПДВ, є помилковим ( а.с. 76-79).

У судовому засіданні апеляційної інстанції представник Відповідача вимоги апеляційної скарги підтримав та просив її задовольнити із підстав, у ній зазначених.

Представник Позивача проти задоволення апеляційної скарги заперечував, посилаючись на її безпідставність та необгрунтованість.

Заслухавши представників сторін, перевіривши законність та обґрунтованість постанови суду в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Менеджмент Інвестицій" перебуває на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська з 19.12.2008 за №18579 та Товариством отримано свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 13.08.2009, реєстраційний номер 13102383.

У період з 28.03.2011 по 12.05.2011 уповноваженими фахівцями податкового органу проведена документальна планова виїзна перевірка ТОВ "Менеджмент Інвестицій" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 19.12.2008 по 31.12.2010, валютного та іншого законодавства за період з 19.12.2008 по 31.12.2010.

За результатами перевірки складено акт № 1516/220/36295902 від 19 травня 2011 року, згідно з висновками якого, зокрема, встановлено порушення TOB "Менеджмент Інвестицій" п.п.2.3.1 п.2.3 ст.2, п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.6.1 ст.6, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість"від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), занижено податок на додану вартість в загальній сумі 514 600, 00 грн., у тому числі за 2009 р. 94 400, 00 грн., за 2010 р. 420 200, 00 грн. ( а.с.7-13 т.1)

На підставі Акту перевірки Відповідачем прийняті податкові повідомлення - рішення від 02 червня 2011 року № 0000482200/0 про сплату суми податкового зобов'язання у сумі 643 250, 00 грн. (де 514 600, 00 грн. за основним платежем та 128 650,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями). ( а.с.36 т.1)

За результатами адміністративного оскарження податкове повідомлення-рішення від 02.06.2011 року №0000482200 скасовано частково, а саме - Позивача було зменшено суму податкового зобов'язання, визначеного Відповідачем з 514 600, 00 грн. до 424 600,00 грн. (на 90 000, 00 грн.), а суму 128 650, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями зменшено на 20 460, 00 грн. - до 106 150, 00 грн. ( а.с.43-47 т.1)

На підставі цього ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська склала податкове повідомлення-рішення від 11.08.2011 року № 0000692200 про сплату суми податкового зобов'язання у сумі 532 790, 00 грн. (де 424 600, 00 грн. за основним платежем та 106 150, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями).( а.с.48 т.1)

Скасування вищевказаного податкового повідомлення-рішення і було предметом судового позову.

Щодо фактичних обставин справи у сторін спору не виникало.

Задовольняючи позовні вимоги ТОВ "Менеджмент Інвестицій", суд першої інстанції виходив з того, що оскільки плата за здійснення факторингу за своєю суттю не є поставкою товарів та послуг, а представляє собою невід'ємну частину поняття суті факторингу, та з огляду на те, що операції факторингу, де об'єктом боргу є валютні цінності, не оподатковуються податком на додану вартість, тому податкове зобов'язання не виникає.

З огляду на встановлені судом обставини справи та наявні у матеріалах справи докази, колегія суддів приходить до висновку щодо неправомірності прийнятого Відповідачем за результатами перевірки, оскаржуваного податкового повідомлення-рішення та його скасування, виходячи із наступного.

Відповідно до статті 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Пунктом 1.10 Закону № 168/97-ВР визначено, що факторинг - операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

Згідно з пунктом 1 Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.04.2009 № 231 « Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг « постановлено віднести до фінансової послуги факторингу сукупність операцій з фінансовими активами ( крім цінних паперів та похідних цінних паперів), зокрема, отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

За приписами п.п. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР не є об'єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи;

Судом встановлено та Відповідачем не спростовано, що ТОВ "Менеджмент Інвестицій" віднесено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, що ним було укладено 19 договорів факторингу, об'єктом боргу у яких були саме валютні цінності - грошові кошти, що відповідно до умов договорів ( розділ 4 кожного із договорів) Товариство за надання даного роду фінансових послуг отримувало плату у вигляді дисконтування суми боргу та комісійної винагороди за розрахункове обслуговування договорів факторингу.

За таких обставин, та враховуючи приписи вищевказаних Законів, посилання заявника апеляційної скарги на те, що плата за розрахунково-касове обслуговування , що здійснювалась згідно умов укладених Позивачем договорів факторингу, не відноситься до плати за факторинг, а є послугою, і, відповідно, є об'єктом оподаткування ПДВ, визнається колегією суддів помилковим, оскільки не ґрунтується на положеннях законодавчих норм, що регулюють спірні правовідносини.

В межах доводів апеляційної скарги підстави для скасування чи зміни судового рішення відсутні.

Керуючись п.1 ч.1 ст.198, ст. 200, ст. 205, 206 КАС України, суд,-

ухвалив:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Державної податкової служби - залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 листопада 2011 року в адміністративній справі № 2а/0470/13285/11 - залишити без змін.

Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України у порядку та строки, передбачені статтею 212 КАС України.

Повний текст ухвали виготовлено 27 травня 2013 року.

Головуючий: Л.М. Нагорна

Суддя: О.В. Юхименко

Суддя: В.В. Мельник


и маленький кусочек отсюда

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

м. Київ

04 лютого 2013 року 17:00 № 2а-11448/12/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шулежка В.П.,

при секретарі Воронюк М.М.,

за участю сторін:

представник позивача - Василишин С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» до Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби про скасування податкових повідомлень-рішень № 0000724320, № 0000744320, № 0000734320, № 000774320 від 07.08.2012 р.,-

В С Т А Н О В И В:

****


2. Приймаючи податкове повідомлення-рішення від 07.08.2012р. № 0000744320, з урахуванням Акту перевірки, відповідачем встановлені наступні порушення ПАТ «Діамант» при обчисленні і сплаті податку на додану вартість:

2.1. Позивачем не нараховано та не сплачено податок на додану вартість з сум комісій, передбачених договорами факторингу на загальну суму 605 244,53 грн. Чим порушено вимоги абз "б" п. 187.1 ст. 187, з урахуванням п. 185.1 ст. 185 та пп. 196.1.5 п. 196.1 ст.196 Податкового кодексу України;2.1 Щодо порушення позивачем вимог законодавства України в частині не нарахування та не сплати податку на додану вартість з сум комісій, передбачених договорами факторингу на загальну суму 605 244, 53 грн.

З матеріалів справи вбачається, що між позивачем та ТОВ "Н.Стоун" укладено Договір факторингу № 41 від 28.09.2011р. на підставі якого останній відступив на користь ПАТ «Діамантбанк» право грошової вимоги до ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" в сумі 26 112 545,58 грн.

Між позивачем та ТОВ «Інженерна компанія «КРІПТО» укладено Договір факторингу № 22 від 12.07.2011р. на підставі якого останній відступив на користь ПАТ «Діамантбанк» право грошової вимоги до ТОВ "Торговий дім" Екосервіс" в сумі 2 959 681,20 грн.

Між позивачем та ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень"Енергопроект" укладено Договір факторингу № 46 від 28.12.2011 року, на підставі якого останній відступив на користь позивача право грошової вимоги до ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» в сумі 1 005 000,40 грн.

Перевіркою встановлено, що з сум комісій, передбачених умовами вищевказаних договорів, не нараховано та не сплачено податок на додану вартість.

Однак, відповідач у п.3.1.5 Акту перевірки не зазначив, що вказані договори факторингу укладені зі змінами, відповідно до яких за відступлення права грошової вимоги ПАТ «Діамантбанк» утримує комісії не за адміністрування дебіторської заборгованості, а за відступлення права грошової вимоги (копії додаткових угод наявні в матеріалах справи).

Суд вважає, що відповідач дійшов помилкового висновку щодо обов'язку банку зі сплати податку на додану вартість з сум комісій за відступлення права грошової вимоги, з огляду на таке.

Відповідно ст.1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Згідно п. 185.1 ст.185 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування з податку на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Відповідно абз. «б» п. 187.1 ст.187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше - дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно пп. 196.1.5 п. 196.1 ст.196 Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування операції з: торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" № 15-93 від 19.02.1993р. передбачено, що "валютними цінностями", зокрема, є валюта України.

Виходячи з укладених договорів факторингу банк набув право грошової вимоги, а саме: права вимоги не на отримання товарів/робіт/послуг, а винятково - на отримання грошових коштів, які є єдиним об'єктом боргу.

Таким чином, на підставі договорів факторингу позивач мав справу не з товарами/роботами/послугами, а виключно з валютними цінностями - грошовими коштами.

Так, згідно ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", факторинг є кредитною операцією.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банківським кредитом є зокрема, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

На підставі договорів факторингу позивач, придбаваючи права грошових вимог, надавав грошові кошти у кредит, які поверталися йому з дисконтом (процентом за користування кредитом) за рахунок надходжень від боржників за договорами, право на отримання грошових коштів за якими набуто Банком.

Таким чином, об'єктом боргу за набутими позивачем правами вимоги є виключно валютні цінності - грошові кошти, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, а тому податкове зобов'язання з податку на додану вартість визначене відповідачем у розмірі 605 244,53 грн. та нарахування штрафних санкцій у розмірі 151 310,00 грн. є безпідставним.**********


В даному випадку відповідачем не доведено правомірність винесення оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 11, 94, 158-163 КАС України суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Позовні вимоги публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» задовольнити повністю.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби від 07 серпня 2012р. № 0000724320, яким визначено розмір податкового зобов'язання ПАТ «Діамантбанк» з податку на прибуток банківських організацій в сумі 3 130 910, 92 грн. в т.ч. штрафні санкції.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби від 07 серпня 2012р. № 0000744320, яким визначено розмір податкового зобов'язання ПАТ «Діамантбанк» з податку на додану вартість в сумі 7 174 624,21 грн. в т.ч. штрафні санкції.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби від 07 серпня 2012р. № 0000734320, яким визначено розмір податкового зобов'язання ПАТ «Діамантбанк» з податку на прибуток іноземних юридичних осіб в сумі грн. 3 978 473,46 грн. в т.ч. штрафні санкції.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби від 07 серпня 2012р. № 0000774320, яким визначено розмір грошового зобов'язання ПАТ «Діамантбанк» зі салати збору за забруднення навколишнього середовища в сумі 330 535,54 грн. в т.ч. штрафні санкції.

Зобов'язати відповідний підрозділ Державної казначейської служби України стягнути судові витрати в сумі 2 146,00 грн. на користь публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) за рахунок Державного бюджету України шляхом їх безспірного списання із рахунків Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби за рахунок бюджетних асигнувань.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Окружного адміністративного суду міста Києва апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Київського апеляційного адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений ст. 186 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Повний текст постанови складений та підписаний 11.02.2013р.

Суддя В.П. Шулежко
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST vikakool » 03 авг 2016, 18:10

Спасибо вам огромное!!!! вот как чувствовала я, что тут зарыта большая собака))
vikakool
 
Сообщений: 4198
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 914 раз.
Поблагодарили: 646 раз.

UNREAD_POST 1111 » 04 авг 2016, 18:05

Доброго дня. Нам через виконавчу службу (суд) оплатили грошi, 10000 основний борг, 2000 3% рiчних, 1000 судового збору. Оскiльки цi операції не є об'єктом оподаткування ПДВ, ПДВ ми не нараховуэмо. Чи потрiбно робити податкову накладну з позначкою : не видавати покупцю 08? в яких звiтах вiдображати цi суми? Допоможiть будь ласка.
1111
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 17:53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 05 авг 2016, 09:47

1111 писал(а):Доброго дня. Нам через виконавчу службу (суд) оплатили грошi, 10000 основний борг, 2000 3% рiчних, 1000 судового збору. Оскiльки цi операції не є об'єктом оподаткування ПДВ, ПДВ ми не нараховуэмо. Чи потрiбно робити податкову накладну з позначкою : не видавати покупцю 08? в яких звiтах вiдображати цi суми? Допоможiть будь ласка.


Доброго дня!

Оплатили за що (зокрема основной борг)?
Це іноді має значення :)
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST alicaalena » 28 дек 2016, 14:39

Добрый день.
У всех уже предновогоднее настроение, а мы решили связаться с факторингом. Никогда не сталкивалась и теперь в попыхах пытаюсь найти подводные камни.
У нас есть Дебитор, хотим с банком заключить Договор факторинга. По нему получим денежные средства (определенный %) за плату (% банка), а банку передадим все документы по нашему Дебитору. Начиталась писем налоговой и так для себя и не поняла: по ст196.1.5 факторинг подпадает под обложение НДС (или не правильно понимаю?) есть также письмо налоговой где пишут про обложение НДС операций факторинга (Лист ДФС від 15.06.2016 №13370/6/99-99-15-02-02-15). В общем ступор: вроде передача права требования долга и облагается НДС?
Помогите кто сталкивался с факторингом, пожалуйста.
alicaalena
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 06 май 2014, 12:12
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 28 дек 2016, 15:40

"Отже, якщо об'єктом факторингових операцій є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ. В іншому випадку, якщо об'єктом факторингових операцій є об'єкти, відмінні від зазначених вище, то такі операції оподатковуються ПДВ."


Если долг денежный, то НДС нет.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
alicaalena
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST alicaalena » 28 дек 2016, 15:48

налоговик писал(а):
"Отже, якщо об'єктом факторингових операцій є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ. В іншому випадку, якщо об'єктом факторингових операцій є об'єкти, відмінні від зазначених вище, то такі операції оподатковуються ПДВ."


Если долг денежный, то НДС нет.

Может я читаю и не понимаю, уточните: денежный долг это когда нам должны деньги в обмен за наш уже отгруженный товар, правильно?
alicaalena
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 06 май 2014, 12:12
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST alicaalena » 28 дек 2016, 15:53

И еще: "Отже, якщо об'єктом факторингових операцій є валютні цінності" - речь идет именно о валюте или и о гривне тоже?
alicaalena
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 06 май 2014, 12:12
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vikakool » 28 дек 2016, 16:06

Да.
Банки обычно другого не берут)

За это сообщение автора vikakool поблагодарил:
alicaalena
vikakool
 
Сообщений: 4198
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 914 раз.
Поблагодарили: 646 раз.

UNREAD_POST Coimbra » 14 янв 2017, 00:26

Очень нужен совет разбирающихся в вопросах переуступки:
Все три стороны плательщики НДС, первое событие 100% предоплата
Предприятие А оплатило 100% за монтаж оборудования предприятию В
Предприятие В не смогло/ не успело(??) зарегить НН предприятию А, но передало по договору уступки права требования предприятию С, которое зарегило с датой на 2 дня позже первого события. Те оплата была 20, а НН от 22 (но зато выдержан срок регистрации в15 дней).
Вопрос: предприятию А настаивать на корректировке? Ведь иначе о налоговом кредите можно забыть.
Предприятие С считает что можно договор переуступки составить от 22 числа тем самым спасти ситуацию.
Но ведь первое событие свершилось ранее!
Coimbra
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 00:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST dmn » 06 фев 2017, 16:03

Видалено
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 267
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 112 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya