Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

"Налоговая" себестоимость: ОПР и прочее

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST vins » 30 май 2011, 12:43

Проект закона.

Проект
Вноситься народними депутатами України
Королевською Н.Ю.
Литвиновим Л.Ф.
Солошенком М.П
Чечетовим М.В.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо складу витрат та порядку їх визнання)


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Голос України від 04.12.2010 - № 229-230 із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23.12.2010 №2856-VI, від 07.04.2011 №3221- VI) такі зміни:

1. Частину першу пункту 138.8 статті 138 розділу III викласти у наступній редакції:
"138.8. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати
.".

2. Пункт 138.8 статті 138 розділу III доповнити підпунктами 138.8.5 та 138.8.6 наступного змісту:
"138.8.5 . загальновиробничі витрати:
а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, та медичне страхування працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);
д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;
е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування робітників та працівників апарату управління виробництвом відповідно до законодавства; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;
ж) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності";
з) суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі статтею 148 цього Кодексу);
и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими галузевими міністерствами та погодженими Міністерством фінансів України нормативами;
138.10.6 Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.
До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. "

3. Підпункт 138.10.1 пункту 138.10 статті 138 розділу III виключити. Підпункти 138.10.2-138.10.6 вважати відповідно підпунктами 138.10.1-138.10.5.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Голова Верховної Ради
України В. Литвин

За это сообщение автора vins поблагодарили: 5
Emely, kollega, manuls, Жулико, ЮЛЬЧИК
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Жулико » 03 июн 2011, 23:58

Спасибо за проект, а реквизиты (дата, номер) у него уже есть или еще нет?
Аватар пользователя
Жулико
 
Сообщений: 131
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 14:40
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

UNREAD_POST Печкин » 04 июн 2011, 00:08

8563 від 25.05.2011
Останній етап проходження: Вручено для ознайомлення (31.05.2011)
страница на сайте ВР: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/web ... 3511=40480
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Жулико
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 14 июн 2011, 16:24

Поднимался выше где-то вопрос по учету резервов в расходах. Вот мнение Бухгалтерии по резерву отпусков

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ

Производственное предприятие в бухгалтерском учете начисляет резерв на выплату отпускных, а затем за его счет — текущие отпускные работникам. Когда признаются расходы на выплату отпускных в налоговом учете: по дате формирования резерва или по факту начисления отпускных?
Скрытый текст: показать
В соответствии с п.13 ПБУ-111 для возмещения предстоящих (будущих) операционных расходов на выплату отпускных работникам предприятия создается обеспечение, то есть обязательство с неопределенной суммой или временем погашения на дату баланса (его еще называют резервом). Соответствующая сумма признается расходами (за исключением суммы обеспечения, которая включается в первоначальную стоимость основных средств согласно ПБУ-7 2).
Создание обеспечения под будущие выплаты отпускных в оценочной сумме отражается по кредиту субсчета 471 «Обеспечение выплат отпусков» и дебету того субсчета, на котором учитываются расходы, связанные с оплатой труда тех или иных работников. Это могут быть:
– счет 23 «Производство», если отпускные будут начисляться производственным рабочим;
– счет 91 «Общепроизводственные расходы» — работникам аппарата управления цехами, участками и т.п.;
– счет 92 «Административные расходы» — работникам аппарата управления предприятием и другому общехозяйственному персоналу;
– счет 93 «Расходы на сбыт» — работникам подразделений, обеспечивающим сбыт;
– счет 15 «Капитальные инвестиции» — работникам, занимающимся строительством (изготовлением) объектов основных средств и т.д.
То есть часть признанных расходов относится к расходам текущего периода, а другая их часть влияет на финансовый результат последующих периодов.
При непосредственном начислении отпускных в связи с уходом работника в отпуск прежде всего «расходуется» обеспечение (сумма начисленных отпускных списывается с кредита субсчета 471). Таким образом, расходы, связанные с начислением отпускных, равномерно распределяются по периодам3.
Что касается НКУ4, то обеспечение (резерв) на выплату отпускных не упоминается в этом документе ни прямо, ни косвенно. Но в пп.«г» пп.138.10.6 ст.138 Кодекса содержится описание порядка уменьшения объекта налогообложения на расходы, связанные с созданием другого резерва — резерва сомнительных долгов. И хотя создание резерва сомнительных долгов регулируется другим положением (стандартом) бухгалтерского учета (а именно ПБУ-105), носит иной характер и по-другому отражается в бухгалтерском учете, важен сам принцип. А принцип этот состоит в том, что сумма дебиторской задолженности на дату баланса уменьшается на оценочную сумму текущей дебиторской задолженности, по которой существует неуверенность в ее погашении должником (резерв начисляется по кредиту счета 38 «Резерв сомнительных долгов»). При признании той или иной дебиторской задолженности безнадежной в первую очередь «расходуется» резерв сомнительных долгов (сумма безнадежной задолженности списывается с кредита счета 38).
В соответствии с пп.«г» пп.138.10.6 ст.138 НКУ «расходы на создание резерва сомнительной задолженности признаются расходами с целью налогообложения в сумме безнадежной дебиторской задолженности с учетом подпункта 14.1.11 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Кодекса». А поскольку в пп.14.1.11 ст.14 НКУ содержится лишь налоговое определение понятия «безнадежная задолженность», можно сделать вывод о том, что в налоговые расходы может попасть только сумма конкретной безнадежной дебиторской задолженности, ставшая таковой в конкретном налоговом периоде, а не некая оценочная сумма сомнительной задолженности. И это понятно: уменьшение объекта налогообложения возможно лишь в результате фактически свершившихся событий, которые подтверждены «соответствующими расчетными платежными и другими первичными документами, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета и начисления налога» (пп.139.1.9 ст.139 НКУ).
Все сказанное можно применить и к созданию обеспечения (резерва) выплат отпускных. То есть формирование резерва в бухгалтерском учете не влияет на налоговый учет. Предприятие может признать расходы, которые уменьшают (уменьшат в будущих налоговых отчетных периодах) объект налогообложения в момент фактического начисления отпускных. А как в декларации по налогу на прибыль отражать начисление отпускных тем или иным работникам предприятия — тема отдельной публикации…

Елена КУШИНА, редактор

1Положение (стандарт) бухгалтерского учета 11 «Обязательства», утвержденное приказом МФУ от 31.01.2000 г. № 20 (прим. ред.).
2Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденное приказом МФУ от 27.04.2000 г. № 92 (прим. ред.).
3Подробнее о начислении обеспечения для выплаты отпускных см.: Чалый И. Обязательные обязательства, или Как обеспечить отпуск? // Бухгалтерия. — 2006. — № 22. — С.73—78 (прим. ред.).
4Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (прим. ред.).
5Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность», утвержденное приказом МФУ от 08.10.99 г. № 237 (прим. ред.).

Опубликовано в Бухгалтерии N24 (959) от 13 ИЮНЯ 2011 года
Последний раз редактировалось налоговик 15 июн 2011, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 15 июн 2011, 15:20

Имхо, не очень убедительно. Как раз упоминание резерва по сомнительной задолженности можно использовать для доказательства наличия расходов по прочим резервам. Да и определение расходов из пп. 14.1.27 НКУ можно было упомянуть. :)

14.1.27. витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 15 июн 2011, 16:10

В общем-то да.

Кстати, а резервы это задолженность? :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 15 июн 2011, 16:47

Безусловно, это обязательства (один из видов обязательств). :)
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 15 июн 2011, 16:55

Да, П(С)БУ называет видом обязательства, хотя под само определение оно ИМХО не очень лезет.

Но такова логика классификации когда из балансовых разделов Активы, Обязательства и Собственный капитал нужно было выбрать куда отнести.

Но как бы там ни было с учетом 14.1.84 это, скоре всего, обязательства :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 15 июн 2011, 22:48

Не только называет, но и предписывает включать в расходы.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 17 июн 2011, 20:31

Продолжение темы резервов отпусков.

Как отразить обеспечение оплаты отпусков в налоговом учете
Скрытый текст: показать
Поводом для написания данной статьи послужил вопрос нашего читателя: «Предприятие имеет собственное производство, продукцию которого реализует оптовым покупателям. Подскажите, пожалуйста, как правильно отражать резерв отпусков в налоговом учете?». Поиском ответа на вопрос, который тесно связан с бухгалтерским учетом,занимался «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН».

Напомним, что в соответствии с Инструкцией № 291 в бухгалтерском учете начисление резерва отпусков1 отражается по Кт субсчета 471 «Обеспечение выплат отпусков» в корреспонденции сДт соответствующих счетов учета расходов предприятия. Например, 23 «Производство», 91«Общепроизводственные расходы», 93 «Расходы на сбыт», 94 «Прочие расходы операционной деятельности».
____________
1 Обеспечение на оплату ежегодных основных и дополнительных отпусков, компенсаций за неиспользованные дни отпуска и единого социального взноса, связанного с такими выплатами

Разумеется, что списание начисленных расходов, включая суммы формирования резерва отпусков, осуществляется в соответствии с нормами П(С)БУ 16.
В бытностьЗакона о прибыли формирование резерва отпусков предприятия в налоговом учете не отражалось. И по пп. 5.6.1 Закона о прибыли расходы на оплату труда физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с налогоплательщиком, включая отпускные, относились в валовые расходы по начислению их и взносов в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.
В бухгалтерском учете одновременно с этим предприятие показывало использование сформированного резерва на сумму фактической оплаты ежегодных основных отпусков и дополнительных отпусков работникам или оплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска, уплату взносов в Пенсионный фонд и фонды социального страхования от суммы оплаты отпусков и компенсаций.
Напомним, что согласно п. 17 П(С)БУ 11 предприятие должно использовать имеющиеся обеспечения только для возмещения тех расходов, для покрытия которых они были созданы.
Что же поменялось со вступлением в силу раздела III НКУ?
Прежде всего, взглянем на п. 142.1 НКУ. В нем указано, что к составу расходов налогоплательщика относятся расходы на оплату труда физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком (далее – работники), которые включают начисленные расходы на оплату основной и дополнительной заработной платы и других видов поощрений и выплат.
В том, что расходы на оплату отпусков относятся к расходам на оплату труда, сомневаться не приходиться. Более того, по п. 23 П(С)БУ 16 в состав элемента «Расходы на оплату труда» включаются, в частности, компенсационные выплаты (в т. ч. за неиспользованный отпуск), оплата отпусков и другого неотработанного времени.
И в соответствии с П(С)БУ 26 суммы отпускных подлежат накоплению, поскольку относятся к выплатам за неотработанное время, право на получение которых работником может быть использовано в будущих периодах.
Вместе с тем включение в состав расходов сумм начисленного резерва в бухгалтерском учете как происходило, так и происходит в соответствии с П(С)БУ 16.
Согласно п. 7 П(С)БУ 16 расходы признаются расходами соответствующего периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществлены.
Расходы, которые невозможно прямо связать с доходом соответствующего периода, отражаются в составе расходов того отчетного периода, в котором они были осуществлены.
Бухгалтерская себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) состоит, в частности, из производственной себестоимости продукции (работ, услуг), которая была реализована в течение отчетного периода и нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов.
В производственную себестоимость продукции (работ, услуг) включаются, в т. ч. и прямые расходы на оплату труда. В соответствии с п. 13 П(С)БУ 16 в состав прямых расходов на оплату труда включаются заработная плата и другие выплаты рабочим, занятым в производстве продукции, выполнении работ или предоставлении услуг, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов.
А согласно п. 14 П(С)БУ 16 в состав других прямых расходов включаются все другие производственные затраты, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов, в частности начисления ЕСВ на сумму отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск.
Обращаем внимание, что в п. 13 П(С)БУ 11 прямо указано, что обеспечение на оплату отпусков создается для возмещения последующих (будущих) операционных расходов и сумма созданного обеспечения признается расходами, дата признания которых регулируется ужеП(С)БУ 16.
Теперь посмотрим, что говорит НКУ по поводу момента признания расходов.
В его п. 138.4 НКУ сказано, что расходы, формирующие себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, признаются расходами того отчетного периода, в котором признаны доходы от их реализации.
Себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услугдля целей раздела III НКУ – это расходы, которые прямо связаны с производством и/или приобретением реализованных в течение отчетного налогового периода товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, которые определяются согласно положениям (стандартам) бухгалтерского учета, применяемым в части, не противоречащей положениям этого раздела (пп. 14.1.228 НКУ).
В пп. 138.1.1 НКУ установлено, что расходы операционной деятельности включают в себя, в частности, себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, другие расходы, которые для определения объекта налогообложения берутся с учетом определенных норм НКУ, например, того же п. 142.1 данного Кодекса.
То есть в себестоимость включаются прямые расходы на оплату труда: расходы на оплату основной и дополнительной заработной платы и других видов поощрений и выплат, в т. ч. и расходы на создание резерва отпусков.
Если речь идет, скажем, о создании резерва отпусков для аппарата управления цехами, участками, то расходы на такой резерв отражаются в составе общепроизводственных расходов. Переменные и постоянно распределенные общепроизводственные расходы в соответствии с п. 11 П(С)БУ 16 включаются в производственную себестоимость продукции (работ, услуг) в порядке, установленном п. 16 П(С)БУ 16.
Нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы включаются в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в периоде их возникновения.
Итак, создание резерва на оплату отпусков работников, связанных с производством продукции (работ, услуг), в налоговом учете отражается аналогично бухгалтерскому учету: в периоде, в котором получен доход от реализации продукции (работ, услуг).
Если же речь идет о расходах на создание резерва отпусков для работников, занятых сбытом, и других категорий работников предприятия, то такие расходы в соответствии с п. 138.5 НКУпризнаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены. Аналогичный подход к признанию расходов содержит и абз. 2 п. 7 П(С)БУ 16.
Использование же резерва отпусков на налоговый учет, в отличие от бухгалтерского учета, уже никак не повлияет (см. таблицу).

Изображение

__________
2 Декларация по налогу на прибыль предприятий, утвержденная приказом ГНАУ от 28.02.2011 г. № 114.

«БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» 20.06.2011 – 26.06.2011, № 25 (108)
автор: Елена Рыжикова, редактор «Б&З»
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Аll » 17 июн 2011, 21:56

Интуиция подсказывает что должны существовать временные разницы между налоговым и бухгалтерским учетом по счетам 39 и 47.
Например, в строительстве начисляют резервы на работы, которые будут выполнены после ввода в эксплуатацию дома и входят в сметную стоимость этого дома. Но на момент ввода в эксплуатацию этих работ нет, а дом уже переведен в состав товаров. Так что, можно относить на расходы зарезервированные на будущее расходы а не сами фактически выполненные работы по первичным документам?
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 17 июн 2011, 22:08

Вы немножко путаете обеспечения (резервы), а они бывают разные. :) В Вашем случае речь идет об обеспечении, связанном с формированием первоначальной стоимости необоротного актива.
Например, в П(С)БУ 11 есть норма: Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби").
В Вашем случае при создании такого резерва расходов быть не могло. Не может их быть и после реализации актива, если работы не выполнены. Почему, надеюсь, понятно. Если выполнены, уйдут в расходы как с/с актива-товара.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 17 июн 2011, 23:12

Могу лишь присоединиться.

Кстати, приведенная "налоговиком" консультация (за что ему отдельное спасибо) из БиЗ - это шаг вперед по сравнению с упоминавшейся статьей из Бухгалтерии.
Vetal', появляются сторонники :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Аll » 18 июн 2011, 11:30

Vetal' писал(а):Вы немножко путаете обеспечения (резервы), а они бывают разные. :) В Вашем случае речь идет об обеспечении, связанном с формированием первоначальной стоимости необоротного актива.
Например, в П(С)БУ 11 есть норма: Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби").
В Вашем случае при создании такого резерва расходов быть не могло. Не может их быть и после реализации актива, если работы не выполнены. Почему, надеюсь, понятно. Если выполнены, уйдут в расходы как с/с актива-товара.


Мой случай сложный ;) ,т.к. расходы на строительство как раз не будут включаться в первоначальную стоимость основных средств по П(с)БО 7, сразу формируют с/с товара для продажи (Дт 28-Кт15).

Позиция по резервам спорная. Если читать буквально п.13. П(с)БО 11 "Обеспечение", то все обеспечения создаются для возмещения будущих расходов. А по кодексу на расходы относятся понесенные расходы на оплату труда (по первичным документам Дт 47- Кт 66), а не будущие расходы на оплату труда (Дт 81-Кт47):

13. Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:
виплату відпусток працівникам;
додаткове пенсійне забезпечення;
виконання гарантійних зобов'язань;
реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;
виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.


Т.е. по стандартам различаются расходы на создание резервов (Дт 81 - Кт 47) и сами расходы на оплату труда (Дт 47 - Кт 66).

По расходам будущих периодов, например, ГНАУ разъясняет, что расходы формируются по Дт 39- Кт 63 (по первичным документам, когда были осуществлены фактические расходы), а не стандартам Дт84-Кт39 (П(с)БО 16 "Расходы"):


2755 За якою датою враховуються у складі витрат суми передплати спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку?

Коротка відповідь: Такі витрати відносяться до інших витрат господарської діяльності і визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.Склад витрат та порядок їх визнання встановлено ст. 138 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ).

Повна відповідь: Відповідно до п. 138.1 ст. 138 ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10 - 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу. Згідно з пп. 138.12.2 ст. 138.12 ст. 138 ПКУ до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ «Про оподаткування прибутку підприємств» прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п.138.5 ст.138 ПКУ). З урахуванням викладеного, оскільки нормами ПКУ прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат витрат з придбання спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку, то такі витрати відносяться до інших витрат господарської діяльності і визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені. При цьому такі витрати мають посвідчуватись первинними документами, що підтверджують їх здійснення платником податку, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку (п.138.2 ст.138 ПКУ).
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 18 июн 2011, 20:13

Аll писал(а):Интуиция подсказывает что должны существовать временные разницы между налоговым и бухгалтерским учетом по счетам 39 и 47.
Например, в строительстве начисляют резервы на работы, которые будут выполнены после ввода в эксплуатацию дома и входят в сметную стоимость этого дома. Но на момент ввода в эксплуатацию этих работ нет, а дом уже переведен в состав товаров. Так что, можно относить на расходы зарезервированные на будущее расходы а не сами фактически выполненные работы по первичным документам?

Я не вижу здесь проблемы. То же самое происходит и с резервом отпусков. Начисляя резерв мы относим на расходы зарезервированные на будущее расходы :) , а фактическую выплату отпускных (в будущем), осуществляемую по первичным документам (РКО, ведомостям), в расходы не относим, а списываем за счет резерва.
А что касается первичных документов по начислению резервов, то ими вполне могут являться, к примеру, бухгалтерские справки.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya