Авансовые взносы по налогу на прибыль

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

!!!НЕ ДИВИДЕНДЫ!!!

С подачи Roomrocks открываю новую тему: Авансовые взносы по налогу на прибыль

Принят Закон про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної податкової служби у зв'язку з проведенням адміністративної реформи) (за текстом и прохождением следим здесь).

В отношении авансового взноса по налогу на прибыль появились такие нормы:
16. Пункт 57.1 статті 57 доповнити новими абзацами такого змісту:

Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують десять мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані на протязі звітного (податкового) року (новостворені) сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) без сплати авансового внеску.

:!: Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.

У разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.

Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумо грошових зобов’язань.

При цьому, дванадцятимісячний період сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Форми розрахунку, передбачених у цьому пункті, затверджуються у порядку. встановленому цим Кодексом”.
..........
89. У розділі XX “Перехідні положення”:
3) у підрозділі 4:
пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
“Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію, відповідно до підпункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 рік, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця”;
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Да, проходили. Более отдаленные папередныки это уже использовали :)

16.7 Закона о прибыли в реадкции до знаменитого Закона № 349 (до 01.01.03 г.).

Протягом звітного (податкового) кварталу платники податку, за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції, сплачують до бюджету за перший та другий місяць такого кварталу авансові внески податку на прибуток, визначені згідно з пунктом 16.3 цієї статті наростаючим підсумком з початку року.

Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа другого і третього місяця такого кварталу відповідно.

Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку самостійно, без подання декларації про прибуток. Повідомлення про результати таких розрахунків надсилається податковому органу в терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не застосовуються.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

Да, но годового отчетного периода и без авансовых взносов никогда вроде не было.
Поглядим будет ли на этот раз.
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Roomrocks
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:37
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Roomrocks »

Получается: платишь авансовые взносы - подаешь раз в год декларацию, не платишь - каждый квартал. Так?
В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

Я увидел примерно так (без учета переходных положений).
Исправления/уточнения принимаются с благодарностью
Изображение
Это счастье начинает применяться с 2013 года
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение налоговик »

Налоги авансом

...станут смертельной угрозой для среднего бизнеса, комментируют эксперты проголосованные парламентом изменения к фискальному законодательству

Прежде чем уйти на каникулы, депутаты преподнесли бизнесу очередной налоговый "сюрприз". Если глава государства поддержит инициативу нардепов, то с 1 января 2013 года компании с годовым доходом свыше 10 миллионов гривен вынуждены будут ежемесячно платить в бюджет авансовые взносы по налогу на прибыль (1/12 от прошлогодней суммы по этому налогу). Правда, налоговую отчетность такими "авансистам" предлагают подавать не ежеквартально, а - один раз в конце года (по-видимому, это уступка бизнесменам, чтобы на первую часть "сюрприза" не так обижались). Этих два предложения содержатся в принятом депутатами законопроекте №10224 "О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине)".

По мнению председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия Хомутинника, "это позволит сократить время налогоплательщиков на составление и предоставление отчетности по налогу на прибыль". Документом также предусмотрено, что для таких плательщиков налога на прибыль отменяется обязанность подавать вместе с декларацией перечень доходов и расходов в разрезе контрагентов - плательщиков единого налога. Для финансово неуспешных компаний депутаты сделали еще одну поблажку. Так, если предприятие, которое платит авансовый взнос, по итогам первого квартала отчетного (налогового) года не получит прибыль или понесет убытки, то оно сможет налоговую декларацию и финансовую отчетность за первый квартал и до конца года платить налоги не из реальных доходов. "Эти инициативы согласованы с бизнесом и правительством. Убежден, что принятые позитивные изменения - это очередной шаг навстречу налогоплательщиками, в том числе малому и среднему бизнесу", - считает Хомутинник.

Поэтому налоговая реформа в Украине продолжается. Но на самом ли деле бизнесу будет свободнее от нее? Команда "Деньги - на бочку" может быть успешной, но для этого исходные данные должны соответствовать. А можно ли назвать их таковыми, если из-за нехватки банковского кредитования проблема оборотных средств сегодня выходит у частного сектора на первое место, а медленный экономический рост и риск второй волны кризиса не позволяет бизнесу с уверенностью говорить о будущих объемах продаж? Поэтому "День" спросил у экономистов и участников рынка, каких экономических последствий ожидать от введения авансированных платежей в бюджет.

По мнению адвоката, старшего партнера адвокатской компании "Кравец, Новак и партнеры" Ростислава Кравца, цель законопроекта не согласуется с нормами, которые предлагается внести в Налоговый кодекс. "Не понятно, как уплата авансовых взносов с налога на прибыль отразится на административной реформе или упростит и ускорит предоставление отчетности по налогу на прибыль", - говорит он "Дню. Кроме того, продолжает адвокат, предлагается также дополнить Налоговый кодекс разделами XVIII-І "Должностные лица органов государственной налоговой службы и их правовая и социальная защита" и XVIII-ІІ "Налоговая милиция", что вообще не соответствует правовой природе Налогового кодекса, о чем говорится и в замечаниях Главного юридического управления и выводе Главного научно-экспертного управления. "Такая попытка изменить порядок уплаты налога на прибыль еще раз подтверждает полный крах социальной и налоговой политики в государстве. Попытки закрыть "дыры" в бюджете за счет предпринимателей, вымывая их оборотные средства, при отсутствии кредитования реального сектора экономики может привести к уничтожению сейчас работающего бизнеса", - говорит Кравец.

"Внесение авансовых ежемесячных платежей в объеме не менее 1/12 от суммы уплаты налога на прибыль за прошлый год - это однозначно усиление налоговой политики, потому что сейчас этот налог платится раз в квартал", - говорит "Дню" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Действие этого законопроекта распространится на подавляющее большинство предприятий, за исключением отдельных мелких фирм, продолжает он. Хотя бизнес по-разному ощутит это давление, убежден Суслов. Если предприятие, например хлебзавод, продает продукцию и получает выручку практически ежедневно, то ему будет проще изыскать средства на уплату аванса. А предприятие по производству турбин, наверное, будет испытывать трудности, говорит он, потому что циклы производства турбин более длительные, а поступления расчетов за продукцию могут быть не равномерными.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, депутат от БЮТ Сергей Терехин категорически не согласен с документом. По его словам, в мире, наоборот, исходят из того, чтобы платить налог на прибыль раз в год. В частности, дискуссии на эту тему проходят в Организации экономического сотрудничества и развития (объединяет 34 наиболее экономически развитых стран мира - большинство государств Европейского Союза, США, Австралия, Кореи, Японии и других), которая устанавливает стандарты налогообложения для корпораций своих участников. Сохранение этой нормы, по мнению Терехина, очень опасно. "Любая страна политически стабильна, только если большинство предприятий - средние, и они не знают, как зовут председателя налоговой, потому что все механизмы работают автоматически. А настоящий документ заставит бизнес выучить наизусть имена налоговых инспекторов и руководства ГНА", - подытоживает он.

Не в восторге от документа и член парламентского комитета по вопросам бюджета, народный депутат от НУ-НС Кирилл Куликов. По его словам, наибольший минус заключается в том, что в случае подписания президентом больше всего пострадает средний бизнес. "Это плохо, потому что станет невозможным его финансовое планирование. Если на протяжении года ты все авансируешь, то в конце года сложно будет выравнивать по финансовой отчетности", - говорит он.

Заслуженный экономист, член совета Союза аудиторов Украины и общественных советов при Государственной налоговой службе Украины и Министерстве финансов Татьяна Зацерковная называет две стороны подобной инициативы. "Правительству - это удобно, потому что поступления в бюджет будут плановыми и понятными. Но с другой стороны, более частая уплата налога на прибыль будет отвлекать оборотные средства предприятий - и это будет мешать развиваться бизнесу", - говорит она. А с учетом того, что сегодня экономические показатели предприятий падают, потому что нет серьезного экономического развития в стране, это тоже дополнительный риск.

В Ассоциации же налогоплательщиков Украины (АНУ) "Дню" сообщили, что в целом довольны подобной инициативой. "Это попытка учесть баланс интересов бюджета и плательщиков налогов", - считают там. По мнению специалистов АНУ, однозначно легче станет работать финансово успешным предприятиям: уменьшаются затраты времени и не отвлекается внимание на заполнение и предоставление налоговой отчетности. "Вместо четырех раз предприятие будет подавать только один раз в конце года налоговую отчетность и еще в начале года - предварительный расчет авансированных платежах", - говорят там. Сложнее будет тем, кто имеет убытки. В ассоциации говорят, таким компаниям нужно быть очень внимательными. Если в прошлом году были убытки, а в первом квартале появилась прибыль, то нужно ее показать и уплатить аванс, в ином случае бизнес рискует во время налоговой проверки не только уплатить авансированный платеж, но - и штраф.

Не против авансированных ежемесячных платежей исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко. Однако замечания у нее все-таки есть. "Пусть они будут, но механизм их уплаты должен быть другой, не тот, что предлагается в настоящий момент, - привязываться к финансовым показателям за минувший год... Мы настаиваем на том, что нужно отталкиваться от результатов текущего года", - делится с "Днем" Деревянко своими предложениями по совершенствованию законопроекта.

Наталья БИЛОУСОВА
День №117, 10 июля 2012

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

налоговик писал(а):
Налоги авансом
..."Внесение авансовых ежемесячных платежей в объеме не менее 1/12 от суммы уплаты налога на прибыль за прошлый год - это однозначно усиление налоговой политики, потому что сейчас этот налог платится раз в квартал", - говорит "Дню" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Действие этого законопроекта распространится на подавляющее большинство предприятий, за исключением отдельных мелких фирм
...
Суслов говорит, что подавляющее большинство предприятий будет платить авансовые взносы, а "Бизнес" считает, что наоброт:
Для предприятий, чей годовой оборот не превышает 10 млн грн. (а также для новосозданных предприятий и неприбыльных организаций), новый вариант декларирования и уплаты налога на прибыль будет максимально выгодным. Подавать декларацию и платить налог им придется раз в год. Долю таких предприятий можно оценить примерно в 70% общей численности плательщиков налога на прибыль.
Спрашивается кто прав?..
живу на Бухфоруме

Янтарная
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Янтарная »

Печкин, прошу прощение, не доглядела. Удалила свой пост, чтоб не сбивать людей с толку.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

Янтарная, все нормально.
наоборот хорошо когда кто-то критически читает :)
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Имхо, есть несколько интересных вопросов для обсуждения. Например.
1. ПНН с доходом меньше 10 млн. грн подают годовую дэку в течение 40 или 60 календарных дней? Квартальные однозначно не подают.
2. Они также обязаны уплатить авансы по переходным положениям (на основании дэки за три квартала 2012 года)?

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение nikki »

Vetal' писал(а):Имхо, есть несколько интересных вопросов для обсуждения. Например.
1. ПНН с доходом меньше 10 млн. грн подают годовую дэку в течение 40 или 60 календарных дней? Квартальные однозначно не подают.
2. Они также обязаны уплатить авансы по переходным положениям (на основании дэки за три квартала 2012 года)?
По первому вопросу я бы сказал 40 дней по причине базовости квартала.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

nikki писал(а):
Vetal' писал(а):Имхо, есть несколько интересных вопросов для обсуждения. Например.
1. ПНН с доходом меньше 10 млн. грн подают годовую дэку в течение 40 или 60 календарных дней? Квартальные однозначно не подают.
2. Они также обязаны уплатить авансы по переходным положениям (на основании дэки за три квартала 2012 года)?
По первому вопросу я бы сказал 40 дней по причине базовости квартала.
Похоже.
По п. 2. Почему бы и нет? Чем они лучше (в январе-феврале 2013 г.) всех остальных.
живу на Бухфоруме

Galla
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Galla »

Печкин писал(а):
nikki писал(а):
Vetal' писал(а):Имхо, есть несколько интересных вопросов для обсуждения. Например.
1. ПНН с доходом меньше 10 млн. грн подают годовую дэку в течение 40 или 60 календарных дней? Квартальные однозначно не подают.
2. Они также обязаны уплатить авансы по переходным положениям (на основании дэки за три квартала 2012 года)?
По первому вопросу я бы сказал 40 дней по причине базовости квартала.
Похоже.
По п. 2. Почему бы и нет? Чем они лучше (в январе-феврале 2013 г.) всех остальных.
а тоді зразу ще одне питання: у січні-лютому треба авансові плати робити- за січень до 20.02, а за лютий - до 20.03? Чи маємо заплатити до 20.01 і до 20.02. А тоді вже далі у березні (кому положено) на підставі річної деки, яку подаємо до 9.02 включно.

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Печкин писал(а):
nikki писал(а):
Vetal' писал(а):Имхо, есть несколько интересных вопросов для обсуждения. Например.
1. ПНН с доходом меньше 10 млн. грн подают годовую дэку в течение 40 или 60 календарных дней? Квартальные однозначно не подают.
2. Они также обязаны уплатить авансы по переходным положениям (на основании дэки за три квартала 2012 года)?
По первому вопросу я бы сказал 40 дней по причине базовости квартала.
Похоже.
По п. 2. Почему бы и нет? Чем они лучше (в январе-феврале 2013 г.) всех остальных.
Согласен и по первому и по второму пункту.
Такая уплата, скорее всего, связана с напрягами бюджета и переходом "мелких" с квартальных уплат на годовую.

Mихаил
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 21:23
Контактная информация:

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Непрочитанное сообщение Mихаил »

Galla писал(а):
Печкин писал(а):
nikki писал(а):
Vetal' писал(а):Имхо, есть несколько интересных вопросов для обсуждения. Например.
1. ПНН с доходом меньше 10 млн. грн подают годовую дэку в течение 40 или 60 календарных дней? Квартальные однозначно не подают.
2. Они также обязаны уплатить авансы по переходным положениям (на основании дэки за три квартала 2012 года)?
По первому вопросу я бы сказал 40 дней по причине базовости квартала.
Похоже.
По п. 2. Почему бы и нет? Чем они лучше (в январе-феврале 2013 г.) всех остальных.
а тоді зразу ще одне питання: у січні-лютому треба авансові плати робити- за січень до 20.02, а за лютий - до 20.03? Чи маємо заплатити до 20.01 і до 20.02. А тоді вже далі у березні (кому положено) на підставі річної деки, яку подаємо до 9.02 включно.
вітаю:) вважаю, що до 20.02, 20.03, бо мається на увазі ЗА а не В

по терміну подачі - якщо річний період - то 49.18.3 - 60 днів

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей