Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Елена Уварова » 12 мар 2013, 09:03

В продолжение истории. С авансовыми взносами за январь и февраль 2013 есть еще одна проблема: хотя налоговики и утверждают обратное, в том числе на уровне ОНК, но согласованности обязательств в данной ситуации нет. Похоже, если очень постараться, можно убедить в этом даже суд :)

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

11 лютого 2013 року № 813/1029/13-а
...
Представник Товариства подання не визнав, подав письмові заперечення та пояснив, що право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені Податковим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку. Зазначив, що оскільки місячна декларація за 2013 рік не передбачена Кодексом, останній строк подачі податкової декларації за календарний 2012 рік - до 11 лютого 2013 року, а тому останній день сплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації, припадає на 19 лютого 2013 року. Вважає, що рішення податкового органу винесене з порушенням вимог п.п.89.1.1 п.89.1 ст.89, п.п.21.1.1. п.21.1. ст.21 ПК України, оскільки право податкової застави щодо майна Товариства може виникнути лише 20 лютого 2013 року і лише після встановлення факту несплати останнім узгодженого обов'язання, яке самостійно визначено у податковій декларації. Просив відмовити в задоволенні подання.
...
В підтвердження обґрунтованості подання ДПІ до матеріалів справи долучило Довідку про заборгованість від 05.02.2013р. №2446/9/20-30/131 згідно якої зазначено, що Товариство станом на 05.02.2013р. згідно поданої звітності та відомостей про сплату має заборгованість по платежам до бюджету в сумі 70 123,00грн: найменування платежу - авансові внески з податку на прибуток; термін виникнення - донараховано авансових внесків за місяць згідно декларації №9069589973 від 07.11.2012р. по терміну 18.01.2013р.
...
За наслідком вищевикладених обставин, начальником ДПІ 07.02.2013р. прийнято Рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків, обґрунтованість якого у відповідності до п.94.10 ст. 94 ПК України протягом 96 годин має бути перевірено судом.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного.

Законом України від 05.07.2012 р. №5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» (далі - Закон №5083) передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств, починаючи з 01.01.2013р.

Так, Законом №5083 доповнено п.2 підрозділу 4 розділу XX ПК України, яким передбачено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до п.57.1 ст.57 Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України у складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань. При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік. Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом.

З аналізу вищевикладених норм вбачається, що суми авансових внесків у 2013 році будуть вважатися узгодженою сумою грошових зобов'язань, якщо такі будуть самостійно визначені в розрахунку щомісячних авансових внесків, поданого у складі річної податкової декларації.

Відповідно до пп.89.1.1 п.89.1 ст.89 ПК України право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Судом встановлено, що грошове зобов'язання, яке є предметом дослідження в судовому засіданні є авансові внески з податку на прибуток січня 2013 року.

Представник Товариства в судовому засіданні зазначив, що декларація з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з розрахунком щомісячних авансових внесків до податкового органу не подавалася.

Податковим кодексом України визначено особливий порядок накладення адміністративного арешту на кошти на рахунку платника податків.

Пунктом 94.1 статті 94 ПК України встановлено, що адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Відповідно до п.94.4 ст.94 ПК України арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Згідно із п. 94.2. ст. 94 ПК України арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин, зокрема, платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.

Згідно п.94.6 ст.94 ПК України керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається: платнику податків з вимогою тимчасового зупинення відчуження його майна; іншим особами, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.

Оскільки в порядку п.89.1 ст.89 ПК України право податкової застави виникає у разі несплати суми грошового зобов'язання самостійно визначені платником у податковій декларації, а річна податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з розрахунком щомісячних авансових внесків в тому числі за січень 2013 року платником не подавалася до податкового органу, а тому право податкової застави не виникло і як наслідок не виникло у податкового органу право проводити опис майна на яке б поширювалося право податкової застави.

З Довідки про заборгованість від 05.02.2013р., а також із зворотнього боку облікової картки платника податків за платежем «авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств» вбачається, що станом на 18.01.2013р. збільшено недоїмку за визначеним документом по декларації №9069589973 від 07.11.2012р. на суму 70 123,00грн.

Слід зазначити, що декларація №9069589973 від 07.11.2012р. є підставою в порядку п.57.1 ст.57 ПК України для нарахування та сплати у січні - лютому 2013 року авансових внесків з податку на прибуток у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, проте не є документом, на підставі якого виникає право на податкову заставу.

За наслідком несвоєчасності сплати авансових внесків у спірний період 2013 року податковий орган в порядку ст.59 ПК України в праві надіслати податкову вимогу.

Відповідно до ч.1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу, а суд згідно ст.86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Аналізуючи норми чинного законодавства суд зазначає, що перевірка обґрунтованості накладення адміністративного арешту передбачає встановлення судом наявності підстав для застосування адміністративного арешту, визначених п.94.2 ст.94 ПК України. Предметом перевірки є відповідність рішення керівника податкового органу про накладення адміністративного арешту на майно платника податків умовам, за яких таке рішення може бути ухвалено.

Перевіривши Рішення начальника ДПІ про застосування умовного адміністративного арешту платника податків ТзОВ «Мізол» прийнятого 07.02.2013р. о 15:20 год., суд приходить до переконання, що таке є необґрунтоване та прийняте без дотримання ПК України та передбачених ст.2 КАС України принципів.

Виходячи з заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що подання не підтверджене матеріалами справи, не доведене у судовому засіданні та таке, що не підлягає до задоволення.


Но к сожалению, появляются и решения, в которых суды удовлетворяют требования налоговых органов о взыскании налогового долга, возникшего в результате неуплаты авансовых взносов за январь :(
Елена Уварова
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 13:18
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 92 раз.

UNREAD_POST Печкин » 13 мар 2013, 13:18

Ми сьогодні допрацьовуємо деякі ініціативи щодо зміни порядку сплати авансових платежів з податку на прибуток... Ми вважаємо, що буде логічно, і ми це підтримуємо, зараховувати переплату за станом дивідендів, здійснену за дивідендними виплатами, у цих авансових внесках

Клименко
УНІАН


Минфину подправить немного форму декларации и никого не нужно поддерживать.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
tan
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST tan » 13 мар 2013, 13:32

речь идет о возможности зачета авансовых платежей с дивидендов-2013 в счет ежемесячных АВ-2013 или об исключении из расчтета АВ строки 20?
tan
 
Сообщений: 253
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 20:21
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 133 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 мар 2013, 17:13

tomol22 писал(а):Створили фірму в ІІІ кв. 2012 року, і деку не подали за 2012 рік. По-першу: чи буде штраф; і по-друге: потрібно здавати за І кв. 2013???


Добрый день.
1. Штраф будет (170 или 1020 грн), т.к. были обязаны подавать декларацию за 2012 год.
152.9.2. у разі якщо особа ставиться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду;

2. Из ОНК № 1171
Запитання 6. Чи повинен платник податку, створений у III кварталі 2012 року, розраховувати та сплачувати авансові внески у січні - лютому 2013 року, якщо дохід такого платника за 2012 рік перевищує 10 мільйонів гривень?
Відповідь. Ураховуючи те, що для такого платника податку звітним податковим періодом, за який він вперше подає податкову декларацію, є 2012 рік, то такому платнику авансові внески у січні - лютому 2013 року сплачувати не потрібно. Такий платник починаючи з березня 2013 року сплачує авансові внески, розраховані ним у декларації за 2012 рік.

Соответственно, если доход за 2012 год не превышает 10 млн., то авансы в 2013 году не платите и отчитываетесь не по квартально, а лишь по итогам 2013 года (имхо :), впрочем, как и если бы уплачивали авансовые взносы ).

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
tomol22
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 мар 2013, 18:05

Vetal' писал(а):Соответственно, если доход за 2012 год не превышает 10 млн., то авансы в 2013 году не платите и отчитываетесь не по квартально, а лишь по итогам 2013 года (имхо :), впрочем, как и если бы уплачивали авансовые взносы ).


Согласен. Исключение - этот случай, если его вдруг читать для всех (что собственно там и написано), а не только для тех кто превысил 10 млн.:

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 мар 2013, 18:28

Печкин писал(а):Согласен. Исключение - этот случай, если его вдруг читать для всех (что собственно там и написано), а не только для тех кто превысил 10 млн.:

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.


Вопрос был и, возможно, еще будет. Опять-таки, имхо, это касается 10 млнщиков. Хотя бы потому, что не логично подачу кватальных дэк "малишами" ставить в зависимость от результата 2012 года. Плюс само упоминание авансовых взносов в этой норме. Т.е., как мне кажется, зарегулировали потенциальных авансовиков. Типа, если спрыгнул из-за убытков-2012 от авансов, можешь попасть на поквартальную подачу и уплату. Всего-навсего.
Тут в большей степени вопрос в том, куда вообще уйдет разъяснительная практика...
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 21 мар 2013, 21:11

Снова к вопросу о том, что "несколько крупных налогоплательщиков сознательно не уплатили первый авансовый взнос по налогу на прибыль, ожидая получения от органов ГНСУ налоговых требований с целью обжалования их в судебном порядке". Тут заплатили даже досрочно... :)
Есть еще одно решение на эту тему. Для коллекции привожу.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30046601
Миколаївський окружний адміністративний суд
П О С Т А Н О В А
19 березня 2013 року
Справа № 814/903/13-а

Миколаївський окружний адміністративний суд <…> розглянувши адміністративну справу за позовом Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южноукраїнська АЕС" <…> до Южноукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Миколаївської області Державної податкової служби <…> про скасування податкової вимоги від 29.01.2013року № 2,,
ВСТАНОВИВ:
Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” в особі відокремленого підрозділу “Южно-Українська атомна електростанція” (далі по тексту – підприємство, позивач, ВП ЮУАЕС), відповідно до уточнених позовних вимог, звернулося до суду з позовом до Южноукраїнської об’єднаної державної податкової інспекції Миколаївської області Державної податкової служби (далі по тексту – ДПІ, відповідач, контролюючий орган) про скасування податкової вимоги №2 від 29.01.2013 про сплату авансових платежів з податку на прибуток в сумі 2795060,00грн., посилаючись на незаконність оскаржуваного рішення контролюючого органу.
Відповідач позов не визнав, зазначивши про порушення позивачем п.4 р. ХХ «Перехідних положень» ПК України та ст.57 ПК України в частині неперерахування до бюджету авансових платежів з податку на прибуток у січні-лютому 2013 року.
Дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в них фактичні дані, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявлених вимог, виходячи з наступного.
<…>
Станом на 01.01.2013 за ДП «НАЕК «Енергоатом» на підставі даних ДПІ обліковується переплата по податку на прибуток в сумі 196 560 999,05грн., що підтверджується актом від 31.12.2012 про проведення звірених розрахунків платника з бюджетом за період 01.01.2012 по 31.12.2012 (вказана обставина відповідачем не оспорюється).
В грудні 2012 року (во как! - Вотруба) позивачем до ДПІ направлена заява ДП «НАЕК «Енергоатом» від 29.12.2012 №18738/15 про зарахування наявної переплати по податку на прибуток 2013 року по ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» в рахунок авансових внесків з податку на прибуток за 2013 рік, яка не була задоволена відповідачем.
29.01.2013 контролюючим органом винесено податкову вимогу №2 про сплату підприємством податкового боргу за платежем – авансові внески на прибуток підприємств в сумі 2795060,00грн.
Підставою вимоги слугував висновок контролюючого органу про неперерахування підприємством до бюджету узгодженої суми авансових платежів з податку на прибуток та неможливість зарахування переплат з податку на прибуток підприємств за 2012 рік в рахунок обов’язкових платежів з цього ж податку за 2013 рік.
<…>
Відповідно до п.п.17.1.10 ПКУ платники податків мають право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом. Порядок повернення надміру сплачених податків врегульовано ст. 43 ПКУ. В свою чергу порядок заліку надміру сплачених податків врегульовано ст. 87 ПКУ.
Згідно п.1 ст. 87 ПКУ зазначено, що сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.
Отже, надміру сплачену суму податку може бути не тільки повернуто, відповідно до ст.43 ПКУ, а і спрямовано на самостійне погашення грошових зобов’язань (а також на погашення податкового боргу) платника податків відповідно до вимог ст. 87 ПКУ.
Зазначені норми ПКУ не суперечать одна одній, а передбачають порядок реалізації двох самостійних прав платника податку, які зазначені у п.п. 17.1.10 ПКУ - право на залік надміру сплачених сум податку (яке деталізовано у ст.87ПКУ) та право на повернення надміру сплачених сум податку (яке деталізовано у ст.43 ПКУ).
Крім того, у платіжному доручені №7435 від 28 грудня 2012 року про перерахування в грудні 2012 року податку на прибуток в графі «Призначення платежу» підприємством зазначено - «авансова сплата з податку на прибуток за січень-вересень 2013 року (руки, надо полагать, им выламывали в последние дни года, заставили заплатить, но они решили еще этим дополнительно подстраховаться - Вотруба) за ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»». Таким чином, позивач ще в грудні 2012 року, що не заборонено законодавством, сплатив податок авансовим платежем, який вимагає відповідач.
Вищенаведене вказує на не відповідність дій контролюючого органу приписам чинного податкового законодавства України та невмотивованість і надуманість обставин, (я точнее не смог бы сказать - Вотруба) які слугували підставою для відмови суб’єкту господарювання в заліку надмірно сплаченого податку (відповідно до платіжного доручення «авансового платежу») в платежі майбутніх періодів з цього ж податку та прийняття оспорюваної вимоги.
Таким чином, відповідач, який є суб’єктом владних повноважень, в правовідношенях, що були предметом судового дослідження, діяв не на підставі та не в спосіб, що передбачені законами України, без дотримання принципу рівності перед законом та без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав та інтересів позивача і цілями, на досягнення яких спрямовані дії, що є підставою для задоволення позову, що є підставою для задоволення адміністративного позову.
<…>
П О С Т А Н О В И В:
Позов задовольнити.
Скасувати податкову вимогу Южноукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Миколаївської області Державної податкової служби від 29.01.2013 року №2.
<…>
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарили: 3
Оксана, Гасюк, vins
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST Печкин » 24 мар 2013, 21:46

Vetal' писал(а):
Печкин писал(а):Согласен. Исключение - этот случай, если его вдруг читать для всех (что собственно там и написано), а не только для тех кто превысил 10 млн.:

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.


Вопрос был и, возможно, еще будет. Опять-таки, имхо, это касается 10 млнщиков. Хотя бы потому, что не логично подачу кватальных дэк "малишами" ставить в зависимость от результата 2012 года. Плюс само упоминание авансовых взносов в этой норме. Т.е., как мне кажется, зарегулировали потенциальных авансовиков. Типа, если спрыгнул из-за убытков-2012 от авансов, можешь попасть на поквартальную подачу и уплату. Всего-навсего.
Тут в большей степени вопрос в том, куда вообще уйдет разъяснительная практика...


Добрый день!

ВНСУ № 11 за 2013 г. такую позицию высказывает

15.03.2013, № 11
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ, ЕСЛИ ЗА 2012 ГОД НЕ ПОЛУЧЕНА ПРИБЫЛЬ

Предприятие по итогам 2012 г. не получило прибыли, а в І квартале 2013 г. получило доход в размере 500 тыс. грн. Должно ли такое предприятие представить декларацию по налогу на прибыль за І квартал 2013 г.? Если да, то в какие сроки и за какой период представляется декларация?

Cогласно абзацу восьмому п. 57.1 ст. 57 Налогового кодекса плательщик налога, который по итогам прошедшего отчетного (налогового) года не получил прибыли или получил убыток, налоговые обязательства не начислял и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам І квартала получает прибыль, должен представить налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и отчетный (налоговый) год для начисления и уплаты налоговых обязательств.
Таким образом, поскольку предприятие по результатам 2012 г. не получило прибыли, а по итогам І квартала 2013 г. получило доход и стало прибыльным, оно обязано представлять декларации по налогу на прибыль за первое полугодие, три квартала и 2013 г. в сроки, предусмотренные для квартального периода, и уплачивать налог по данным таких деклараций.


За первый квартал подавать отчетность не нужно.
Про 10 млн. молчат
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Vetal'
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 25 мар 2013, 09:53

Доброе утро.
Ответ интересный. Хотя першого засначальника ДПІ у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області так и не переплюнули.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 мар 2013, 18:25

Vetal' писал(а):Хотя першого засначальника ДПІ у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області так и не переплюнули.

Это почти невозможно :)

Странное дело, но Ассоциация плательщиков налогов Украины считает, что восьмой абзац только для тех кто потенциально платит авансовые взносы :)

За результатами 2012 року підприємство збиткове, в 2013 році за підсумками І кварталу теж матиме збитки. Авансові платежі не платить. Як подається декларація даним підприємством?

Подання декларації з податку на прибуток та їх кількість протягом року, залежить від таких трьох критеріїв:
розмір доходу, отриманого за результатами минулого року;
розмір оподатковуваного прибутку за результатами минулого року;
розмір оподатковуваного прибутку за результатами першого кварталу поточного року.
Відповідно до п.51.7 Податкового кодексу України платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
І лише, якщо такі платники за I квартал наступного року отримують прибуток, вони повинні подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

Ваше підприємство в 2013 році за підсумками І кварталу теж матиме збитки, тому воно буде подавати річну декларацію за підсумками 2013 року
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 27 мар 2013, 09:34

Печкин писал(а):Странное дело, но Ассоциация плательщиков налогов Украины считает, что восьмой абзац только для тех кто потенциально платит авансовые взносы


Доброе утро. Отчего же. Как раз наоборот. Они считают, что абз. 8 п. 57.1 НКУ касается всех плательщиков налога на прибыль.

Печкин писал(а):Відповідно до п.51.7 Податкового кодексу України платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
І лише, якщо такі платники за I квартал наступного року отримують прибуток, вони повинні подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.


Справедливости ради отмечу.
Точку зрения о том, что абз. 8 п. 57.1 НКУ касается только плательщиков с доходом за 2012 год больше 10 млн. грн высказывали:
- Бухгалтер № 5/2013, стр. 49;
- ВОБУ № 27/2013 год, стр. 6.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 27 мар 2013, 10:23

Доброе утро.

Фух. Значит все нормально. Я уже за ориентацию АППУ стал переживать. Но "странного дела" не случилось.
АППУ по прежнему в фискальности на шаг впереди ГНСУ. Хотелось не читая верить в лучшее :)

Справедливости ради добавлю еще одну позицию:

Второй случай. В соответствии с абз. 8 п. 57.1 НКУ плательщик налога, который по итогам прошлого отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, налоговые обязательства не начислял и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам I квартала получает прибыль, должен представить налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и за отчетный (налоговый) год для начисления и уплаты налоговых обязательств.
И хотя в абз. 8 п. 57.1 НКУ на это прямо не указано, второй случай касается плательщиков налога на прибыль, на которых возложена обязанность по уплате авансовых взносов, а именно тех, у кого доход за 2012 год более 10 млн грн., но по итогам прошлого (2012) отчетного (налогового) года
не имели прибыли или получили убыток. Это также следует и из разъяснений, приведенных в ОНК № 1171.
То есть такие плательщики должны будут — обратите внимание! — в обязательном порядке представить налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и за отчетный (налоговый) год, т. е. подавать декларации поквартально.

"Налоги и бухгалтерский учет", 2013 / № 21 , с. 29
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Vetal'
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST sllena19 » 27 мар 2013, 10:29

я правильно поняла, что если наш доход за 2012 менее 10 млн, мы подаем декларацию за полугодие (при условии получения прибыли в 1м квартале 2013)?
на прошлой неделе была в налоговой, сказали, что, если доход не превышал 10 млн, то подаем за год...кому верить?
sllena19
 
Сообщений: 302
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:43
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Печкин » 27 мар 2013, 10:33

sllena19 писал(а):я правильно поняла, что если наш доход за 2012 менее 10 млн, мы подаем декларацию за полугодие (при условии получения прибыли в 1м квартале 2013)?
на прошлой неделе была в налоговой, сказали, что, если доход не превышал 10 млн, то подаем за год...кому верить?


1. Есть некоторый вопрос только если у вас в 2012 был убыток. Но даже в этом случае ИМХО за год. Я эту позицию высказывал еще по проекту закона (Авансовые взносы по налогу на прибыль). К этому же склоняются, как минимум, три издания (перечислены в сообщениях чуть выше).

2. Если была прибыль в 2012, то вопроса нет вообще. Отчитываетесь за год.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
alex88, sllena19
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Грета » 27 мар 2013, 18:05

Коллеги, шизофренический вопрос.
Если авансовый взнос за март переплатили, переплату можно учесть при уплате авансового взноса за апрель? или только по итогам года?
Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо (с)
Аватар пользователя
Грета
 
Сообщений: 114
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:51
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya

cron