Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Авансовые взносы по налогу на прибыль

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST bur » 30 июл 2014, 11:21

? Який механізм зменшення щомісячних авансових внесків на авансові внески у зв'язку із виплатою дивідендів?

Нагадаємо, що змінами, які були внесені до абз. 5 та 6 п. 57.1 ПКУ Законом України від 04.07.2013 р. № 403-VII, платникам податку на прибуток надано можливість зменшення щомісячних авансових внесків з даного податку на суму авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів.

Механізм реалізації даної норми в ПКУ не прописано, а контролюючі органи взагалі заперечують можливість її застосування, наполягаючи на тому, що дивідендні аванси можуть зменшити лише податок на прибуток, нарахований за результатами складання річної декларації.

Практичні аспекти цього питання доцільно розглянути виходячи з двох можливих ситуацій:

1) зменшення щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів в поточному звітному періоді;

2) зменшення щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів в минулих періодах.

Ситуація 1.

Аналіз судової практики, зокрема, ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 02.04.2014 р. у справі № 820/10851/13-а, постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 22.04.2014 р. у справі № 806/1472/14, постанови Київського окружного адміністративного суду від 09.12.2013 р. у справі № 810/6086/13-а, свідчить про підтримку судами права платника податку на зменшення податкових зобов’язань із щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, сплачених в поточному році у зв’язку із виплатою дивідендів.

Однак слід зазначити, що суди посилаються не тільки на норми п. 57.1 ПКУ, але й звертають увагу на наявність у платника податку, який сплатив авансовий внесок у зв’язку із виплатою дивідендів, переплати з податку на прибуток за даними картки особового рахунку (КОР).

Переплата в даному випадку виникає у зв’язку з тим, що нарахування авансового внеску при виплаті дивідендів в КОР відбудеться лише після того, як буде подана річна декларація із заповненим рядком 20 та Додатком АВ до декларації. До моменту подання декларації на КОР обліковується звичайна переплата податку.

Такий механізм дозволяє скористатися «дивідендною переплатою» з податку на прибуток, що обліковується на КОР, для погашення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. Виходячи з норм ПКУ, можна припустити, що зарахування повинно здійснюватись автоматично, оскільки абз. 5 та 6 п. 57.1 ПКУ містять імперативні приписи щодо такого зарахування. Однак на практиці, як правило, платники податку подають заяву із проханням зарахувати наявну переплату з податку на прибуток в рахунок сплати щомісячних авансових платежів.

Враховуючи те, що ці два платежі сплачуються за різними кодами бюджетної класифікації, подання такої заяви, на нашу думку, може містити певні ризики, адже у разі зарахування «дивідендного авансу» в рахунок щомісячних авансових платежів з податку на прибуток, в КОР платника податку зникне інформація про його сплату. Тому не можна виключати, що податківці намагатимуться довести, що «дивідендний аванс», який відображено в рядку 20 річної декларації, фактично не було сплачено.

Таким чином, можна констатувати, що право платника податку зменшити сплату щомісячних авансових внесків на суму сплаченого у поточному році авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, в цілому підтверджується. Але доводити його, скоріш за все, доведеться в суді.

Слід вказати і на певні неузгодженості, які можуть виникнути у разі подання декларації за рік, в якому відбудеться таке зарахування. Так, Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства містить, зокрема, такі показники:

рядок 13.3 – Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді;

рядок 13.7 – Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Якщо платник податку в обох рядках відобразить нараховану суму авансового внеску, то завищить суму, на яку зменшується податок на прибуток. В описаній ситуації, на наш погляд, значення рядка 13.7 потрібно зменшити на суму дивідендного авансу, на яку було зменшено щомісячні авансові платежі за звітний рік.

Ситуація 2.

Зменшення щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, які сплачені при виплаті дивідендів в минулих періодах, також прямо передбачено абз. 5, 6 п. 57.1 ПКУ. Однак судових справ з цього питання наразі не знайдено.

Враховуючи аргументи, які приймаються до уваги в судових спорах по Ситуації 1, в Ситуації 2 довести свою позицію буде важче, оскільки в даному випадку КОР платника податку не міститиме даних про наявність у нього переплати з податку на прибуток. Інформація про сплачені у минулих періодах і не використані у зменшення податку суми авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів міститиметься лише в рядку 13.5.2 Додатка ЗП до декларації за минулий період. Однак, вважаємо, що саме цими даними (значенням рядка 13.5.2 Додатка ЗП) платник податку має керуватись в даному випадку з метою реалізації свого права, яке передбачене абз. 5 та 6 п. 57.1 ПКУ. Тобто він має повне право не сплачувати щомісячні авансові внески в межах значення рядка 13.5.2 Додатка ЗП.

При цьому, як і в Ситуації 1, в даному разі потрібно бути уважним при заповненні рядка 13.7 Додатка ЗП до річної декларації. З метою недопущення надмірного зменшення податку на прибуток, значення рядка 13.7 доцільно зменшити на суму використаного у звітному році значення рядка 13.5.2 Додатка ЗП.

Сергій Кучеренко  
консультант, Група компаній «Кейнас»  


? Який порядок зменшення податку на прибуток на суми щомісячних авансових внесків та авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів?

Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872, передбачає зменшення податку на прибуток як на суму авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (рядок 13.5.1 Додатка ЗП), так і на суму щомісячних авансових внесків, нарахованих відповідно до п. 57.1 ПКУ.

Нагадаємо, що в листі Міндоходів від 07.02.2014 р. № 3194/7/99-99-19-03-01-17 йшлося, зокрема, про те, що при поданні декларації в першу чергу податок на прибуток зменшується на суму щомісячних авансових внесків (значення рядка 13.7 Додатка ЗП). У випадку, якщо після такого зменшення податок на прибуток все ще матиме додатне значення, дозволяється його зменшення (в межах такого додатного значення) на суму авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (рядок 13.5.1 Додатка ЗП). Решта суми авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів, на думку контролюючого органу, повинна бути відображена у рядку 13.5.2 Додатка ЗП (сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних періодах).

Слід зазначити, що висловлені у листі Міндоходів вимоги щодо черговості зарахування авансових внесків мають суб’єктивний характер та жодним чином не підкріплюються положеннями ПКУ.

Так, відповідно до пп. 153.3.3 ПКУ платник податку – емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів згідно з пп. 153.3.2 Кодексу.

Отже, виходячи з положень пп. 153.3.3 ПКУ, а також черговості рядків у Додатку ЗП, цілком логічно, що першими у зменшення податку повинні зараховуватись авансові внески у зв'язку із виплатою дивідендів. Враховуючи обмеження, встановлені пп. 153.3.4 ПКУ, значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не повинно перевищувати суми нарахованого податку за звітний період.

При поданні декларації з податку на прибуток за 2013 рік деякі платники вирішили проігнорувати сумнівні вимоги, які висловлені Міндоходів у загаданому вище листі. Такі платники зменшили податок на прибуток як на суму авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів, так і на суму щомісячних авансових внесків. В результаті цього ними була задекларована переплата з податку на прибуток (від’ємне значення рядка 14 Декларації).

Звісно, подання таких декларацій призвело до дискусій з контролюючими органами, обміну листами, необхідності надання пояснень і т. д. Але врешті-решт переважна більшість органів на місцях все ж таки погодилася з правомірністю дій платників і підтвердила наявність у них переплати податку на прибуток, яка утворилась після подання декларації.

Подальша доля такої переплати вирішувалась в загальному порядку, який встановлено ст. 43 ПКУ. Беручи до уваги необхідність сплати щомісячних авансових внесків у 2014 році, більшість платників прийняли рішення про її зарахування в рахунок податкових зобов’язань з авансових внесків та подали відповідні заяви до контролюючих органів.

Таким чином, рішучим платникам, які вирішили діяти в межах норм закону, а не роз’яснень контролюючого органу, вдалося відстояти власну позицію та заощадити кошти своїх підприємств.

Сергій Кучеренко  
консультант, Група компаній «Кейнас»  
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Redneck » 31 июл 2014, 16:07

Народ, кто-нибудь сталкивался с авансовыми платежами по прибыли и совместной деятельностью одновременно? Если да, напишите в личку, плз.
Redneck
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 11:32
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

UNREAD_POST bur » 06 авг 2014, 09:10

Про переброску переплаты по авансовым взносам

ОХТИРСЬКА ОДПІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 28.03.2014 р. N 350/10/201-106

На запит ПАТ від 11.03.2014 р. N 1270 "Про повернення податку на прибуток" Тростянецьке відділення Охтирської ОДПІ повідомляє таке.

Станом на 01.01.2014 р. в картці особового рахунку за кодом бюджетної класифікації 11020300 - податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, обліковувалась переплата в сумі 49774150,02 грн.

В результаті проведеного нарахування дивідендів (декларація з податку на прибуток за 2013 рік від 28.02.2014 р. N 9090995366) в сумі 51057864 грн. по строку 11.03.2014 р. виникла податкова заборгованість в сумі 1284213,98 грн.

На підставі листа ПАТ від 20.03.2014 р. N 1351 26.03.2014 р. було підготовлено та проведено висновок на перерахування суми 1283714 грн. з платежу авансові внески з податку на прибуток (11023300) в податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів (11020300), яким зменшено податкову заборгованість.

Станом на 27.03.2014 р. в картці особового рахунку за кодом бюджетної класифікації 110200300 - податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, обліковується заборгованість у сумі 3841,98 грн., яка виникла внаслідок нарахування пені в сумі 1,39 грн., за період з 12.03.2014 р. по 24.03.2014 р. (після погашення заборгованості 25.03.2014 р. в сумі 500,00 грн.) та в сумі 3840,59 грн. за період з 12.03.2014 р. по 25.03.2014 р. (після погашення заборгованості 26.03.2014 р. у сумі 1283714 грн.).

Заступник начальника Охтирської ОДПІ -
начальник Тростянецького відділення
Р. Кулініч

 
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Башмак Джо » 21 авг 2014, 16:25

Добрий день, шановні фахівці з бухобліку! Вкрай необхідна ваша допомога.

Ситуація наступна:
Є спільна діяльність без утворення юридичної особи між кількома компаніями. Одна з них - оператор СД відповідно веде бух. та податковий облік.
Спільна діяльність отримала в минулому році дохід більше 10млн, тобто підпадає під сплату авансових внесків з податку на прибуток.
Кожен місяць 2014 року СД сплачує фіксовану величину авансу податку на прибуток (скажімо,5млн грн).
Розподіл доходів між учасниками проводиться згідно договору СД: з січня по червень - щоквартально, далі - щомісячно).

Тепер питання:
1) Чи необхідно сплачувати додатково при кожному розподілі прибутку різницю між авансовим внеском та орієнтовним "реальним" податком на прибуток за цей період (місяць або квартал)?
2) Якщо, скажімо, у липні спільна діяльність отримала 35млн прибутку (з них 18%: 6,3млн - це орієнтовний податок на прибуток), то яку суму СД має заплатити податківцям: 5млн, 6,3млн или 11,3млн?
3) Різницю між авансовими внесками та фактичними зобовязаннями треба сплачувати за підсумками року?

P.S. Наскільки я розумію, в ПКУ розподіл часток прибутку СД не прирівняно до виплати дивідендів акціонерними товариствами, вірно?
Башмак Джо
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 16:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 21 авг 2014, 16:46

lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST bur » 29 окт 2014, 11:46

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
   
    ПИСЬМО
   
    от 09.09.2014 г. N 3119/6 / 99-99-19-02-02-15
   
    Об отражении в отчетности по налогу на прибыль авансовых взносов при выплате дивидендов

    Государственная фискальная служба Украины рассмотрела письма <...> относительно практического применения норм налогового законодательства и в пределах компетенции сообщает следующее.
   
    Налогообложение дивидендов осуществляется в порядке, определенном пунктом 153.3 статьи 153 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс).
   
    Согласно подпункту 153.3.4 пункта 153.3 статьи 153 Кодекса в случае если сумма авансового взноса при выплате дивидендов, предварительно уплаченного в течение отчетного периода, превышает сумму налоговых обязательств предприятия - эмитента корпоративных прав по налогу на прибыль такого отчетного периода, сумма такого превышения переносится в уменьшение налоговых обязательств следующего налогового периода, а при получении отрицательного значения объекта налогообложения такого следующего периода - на уменьшение налоговых обязательств будущих налоговых периодов.
   
    В Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 28.09.2011 г. N 1213 (далее - Декларация N 1213), уменьшение начисленной суммы налога производится путем заполнения приложения ЗП, суммарное значение которого переносится в строку 13 "Уменьшение начисленной суммы налога ".
   
    Показатель строки 13.5.1 "Сумма, которая относится на уменьшение начисленной суммы налога юридического лица в текущем (отчетном) налоговом периоде" является составной строки 13 приложения ЗП к Декларации N 1213, на сумму которого уменьшается расчет налога на прибыль за отчетный (налоговый) период при начислении налога.
   
    В свою очередь, значение строки 13.5.1 приложения ЗП к Декларации N 1213, в том числе в программном обеспечении контролирующего органа, должно формироваться с учетом требований подпункта 153.3.4 пункта 153.3 статьи 153 Кодекса, о чем указано в письме Министерства доходов и сборов Украины от 07.02.2014 г. N 3194/7/99-99-19-03-01-17.
   
    Алгоритм формирования значения строки 13.5.1 приложения ЗП к Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия, утвержденной приказом Министерства доходов и сборов Украины от 30.12.2013 г.. N 872, аналогичен алгоритму заполнения строки 13.5.1 приложения ЗП к Декларации N 1213.
   
    Вместе с тем, абзацем пятым пункта 57.1 статьи 57 Кодекса предоставлено право налогоплательщикам на сумму уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов в соответствии с пунктом 153.3 статьи 153 Кодекса (в том числе по результатам предыдущих отчетных (налоговых) периодов) уменьшать сумму авансовых взносов по налогу на прибыль, определенных пунктом 57.1 статьи 57 Кодекса.
   
    Если сумма авансовых взносов по налогу на прибыль, уплаченная при выплате дивидендов в соответствии с пунктом 153.3 статьи 153 Кодекса, превышает сумму авансовых взносов по налогу на прибыль, определенных пунктом 57.1 статьи 57 Кодекса, сумма превышения засчитывается в уменьшение авансовых взносов, определенных этим пунктом, в следующих отчетных месяцах до полного ее погашения.
   
    Такое уменьшение осуществляется на основании заявления налогоплательщика, поданного в территориальный орган Государственной фискальной службы.
  
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Lighter » 05 дек 2014, 19:42

Вот так ГФС идет навстречу бизнесу..

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.11.2014 р. № 10346/7/99-99-15-02-01-17


Головні управління ДФС в областях, м.Києві,
Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс
з обслуговування великих платників

Про надання методологічної допомоги

У зв’язку з надходженням запитів головних управлінь ДФС в Закарпатській (вх. ДФС від 29.10.2014 № 81367/7), Запорізькій (вх. ДФС від 16.09.2014 № 69971/7), Львівській (вх. ДФС від 04.11.2014 № 83011/7), Рівненській (вх. ДФС від 03.11.2014 № 82845/7), Тернопільській (вх. ДФС від 14.10.2014 № 77569/7) областях та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на прибуток підприємств Державна фіскальна служба України надає методологічну допомогу щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток відповідно до ст. 57 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
Пунктом 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.
Разом з цим абзацами 5 та 6 п. 57.1 ст. 57 Кодексу визначено, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом. Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.
Джерелами сплати грошових зобов’язань (погашення податкового боргу) з податку на прибуток та авансових внесків з цього податку відповідно до п. 87.1 ст. 87 Кодексу є будь-які власні кошти платника або суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
Відповідно до п.п. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, крім випадків, передбачених п.п. 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
Платник податку – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів (п.п. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Кодексу).
Водночас, у разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства-емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст.153 Кодексу).
З метою дотримання вимог п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу листом Міністерства доходів і зборів України від 07.02.2014 № 3194/7/99-99-19-03-01-17 про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік повідомлено, що зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів (розрахунок суми такого внеску) буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням такого:
у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 № 1213, значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами – (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.6 + рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13)).
Алгоритм формування значення рядка 13.5.1 додатка 3П до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, є аналогічним заповненню рядка 13.5.1 додатка ЗП до Податкової декларації № 1213.
Сума авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована у зменшення податкових зобов’язань у поточному звітному (податковому) періоді та не відображена у рядку 13.5.1 додатка ЗП до Декларації, відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах та відображається в рядку 13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації № 1213 або № 872.
Таким чином, сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді зараховується у зменшення сум нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток (з урахуванням зарахованого авансового внеску відповідно до ст.. 57 Кодексу) у декларації за підсумками звітного періоду з перенесенням суми перевищення до складу наступних податкових періодів.
При цьому сума не врахованого у зменшення нарахованої суми податкових зобов’язань з податку на прибуток залишку авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді не формує надміру сплачену суму податку у звітному періоді згідно з п.п. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 та п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, а акумулюється у декларації звітного періоду та переноситься на зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток наступних податкових періодів.
Податкові консультації щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток відповідно до ст. 57 Кодексу застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.
Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню Міндоходів – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

Голова
І.О. Білоус

За это сообщение автора Lighter поблагодарил:
Мыша
Lighter
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:39
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Пампукская Хрюря » 24 дек 2014, 19:34

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться!!!
преамбула
Сегодня раздался звонок из налоговой и выплыла вот такая "кака":Наше предприятие в 2012 году превысило 10 млн., и соответственно стало плательщиком авансовых взносов на прибыль. Авансы добросовестно выплачивались вплоть до июля 2013, а потом руководству нашей компании вкупе с налоговой очень захотелось проверится посреди года,т.к декларации в 2013 году не подавались под чутким руководством со стороны налоговой -в срочном порядке подавалась запоздалая дека за 1 кв. убыточная и за полугодие убыточная и по ходу пьесы уточненка за 2012 год (но то уже отдельная песня).За 9 мес. и год была отображена прибыль 10 млн. порог опять был превышен и мы в 2014 опять платим ав. по прибыли.
амбула
В декларации по прибыли за 2013 г. была допущена ошибка( курсовые разницы какого-то черта попали на себестоимость вместо др. расходов) это выяснилось в июле 2014, последствий ввиде штрафов нести за собой не должнобыло т.к. налог к уплате не менялся,в срочном порядке подавала уточненку и опять сделала ляп который сейчас и выплыл. Изначально декларация по прибыли подавалась на бланке старой формы, в которой в додатке ЗП по стоке 13.7 значилось сумма ВЫПЛАЧЕНОГО А.В.. а уточненка- по новой форме и в ней идет уже НАЧИСЛЕННЫЙ А.В..Я не вникла в это при подаче уточненки, поставила в 13 строку выплаченный АВ, и теперь получаеся у меня занижен налог на прибыль по 16 строке.Налоговая говорит уточняться платить штраф и недоимку((либо ждать камералку со штрафом в 25%) и все это сделать до 26.12.14 т.к это вказівка обласной).После сдачи уточненки у меня будет недоимка по налогу на прибыль, но при этом всем висит переплата по авансовым платежам.На вопрос нельзя ли зачесть в счет уплаты налога на прибыль переплаты по АВ автоматически мне ответили категорическое нет, только по заявлению((((В связи с этим возникают вопросы
-правомерна ли позиция налоговой касательно того что автоматически перезачет невозможно сделать
-кто-либо сталкивался с подачей заявления по перезачету, насколько долго это происходит и вообще насколько реально.
-как сейчас происходит процедура сверки с налоговой(очень давно этого не делала.)
Очень горячий вопрос, нужно принять решение как лучше поступить(играться с заявлениями или проще кинуть деньги наприбыль, а авансовый за декабрь 2014 -февраль 2015 не платить т.к. переплата.)
Спасибо за внимание очень жду комментариев....
Пампукская Хрюря
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 17:22
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Galla » 15 янв 2015, 19:11

доброго вечора )) - допоможіть розібратися зі сплатою АВ, раніше (п. 153.3) вказував сплачувати АВ всім емітентам (за винятком фіксованого платника), тепер (п. 57.1(1 індекс)) говорить, що АВ має платити емітент-платник податку на прибуток, по ст.133 спрощенці не є платниками ПнП, по 140.4.1 - отримані дивіденти тільки від платника ПнП зменшують фінрезультат. Все ніби логічно, але (як у нас кажуть - має, ганю, празник) - останній абзац п. 57.1.(1індекс).2 -
При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.


питання - чи всі (в тому числі і фіксовані СГ платники) мають платити АВ? дякую.
Galla
 
Сообщений: 754
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 599 раз.
Поблагодарили: 263 раз.

UNREAD_POST vikakool » 28 янв 2015, 19:16

Коллеги, а можно я опять с глупым вопросиком?

Насчет АВ в декларации за 2014г. Правильно ли я понимаю, что рассчитывать и платить их в 2015 году должны те, у кого доход больше 20 миллионов?
А не 10, как раньше?

Или все-таки исходим из того, что раз новые нормы вступили в силу с 01.01.2015г., то и применяем их в декларации за 2015 год?
vikakool
 
Сообщений: 4150
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 901 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST vikakool » 29 янв 2015, 00:23

Коллеги, если это уже обсуждалось, ткните меня, плиз! А то была на двух семинарах и с двумя разными мнениями :(
vikakool
 
Сообщений: 4150
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 901 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Кукс » 29 янв 2015, 13:04

Авансовые взносы и отчетность по налогу на прибыль в 2015 году

В соответствии с Законом № 71-VIII в январе - декабре 2015 года и январе - мае 2016 года плательщики обязаны платить ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий в соответствии с п. 57.1 ст. 57 НК в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года, то есть те, у которых доход за 2014 год равен или превышает 10 млн. грн. При этом сумму ежемесячных авансовых взносов за март - май 2016 года следует рассчитывать в размере не менее 1/12 начисленной суммы налога на прибыль предприятий за 2014 отчетный (налоговый) год.
С июня 2016 года ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль нужно платить плательщикам этого налога, если годовой доход от любой деятельности, определенный по правилам бухучета, за последний годовой отчетный (налоговый) период равен или превышает 20 млн. грн. кроме новообразованных, производителей сельскохозяйственной продукции, институтов совместного инвестирования, неприбыльных учреждений (организаций). Двенадцатимесячный период будет начинаться с июня и продлится до мая следующего года.
При этом в случае, если налогоплательщик будет убыточный по итогам первого квартала, это не отменяет необходимость уплаты авансовых взносов, как было предусмотрено в редакции НК до 1 января 2015 года.
Срок подачи декларации по налогу на прибыль начиная с декларации за 2015 год - до 1 июня года, следующего за отчетным (налоговым) годом.
В 2015 году плательщикам налога на прибыль налоговые декларации за отчетный 2014 год следует подавать в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, а именно не позднее 2 марта 2015 года.
Если плательщик налога на прибыль подавал налоговые декларации по налогу на прибыль за I квартал, полугодие, 9 месяцев 2014 года, то годовую налоговую декларацию следует подать в течение 40 дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, а именно не позднее 9 февраля 2015 года.
По результатам деятельности в 2015 году штрафные (финансовые) санкции к плательщикам налога на прибыль предприятий за нарушение порядка расчета, правильности заполнения налоговых деклараций по налогу на прибыль предприятий и полноты его уплаты не действуют.

Закон от 28.12.14 г. № 71-VIII вступил в силу с 01.01.15 г. ("Голос Украины" от 31.12.14 г. № 254).
http://balance.ua/news/all/post/avansov ... 2015-godu/

За это сообщение автора Кукс поблагодарил:
vikakool
Кукс
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 18:20
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Кукс » 29 янв 2015, 13:09

Есть статья в "Налоги и бухгалтерский учет",2015 №6

За это сообщение автора Кукс поблагодарил:
vikakool
Кукс
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 18:20
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Galla » 29 янв 2015, 15:51

vikakool писал(а):Коллеги, а можно я опять с глупым вопросиком?

Насчет АВ в декларации за 2014г. Правильно ли я понимаю, что рассчитывать и платить их в 2015 году должны те, у кого доход больше 20 миллионов?
А не 10, как раньше?

Или все-таки исходим из того, что раз новые нормы вступили в силу с 01.01.2015г., то и применяем их в декларации за 2015 год?


є п.9 підрозділу 4 Перехідних положень - маєморозраховувати за старими правилами))

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
vikakool
Galla
 
Сообщений: 754
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 599 раз.
Поблагодарили: 263 раз.

UNREAD_POST bur » 30 янв 2015, 10:49

За натырку спасибо Vetal'

ЛИСТ ДФС УКРАЇНИ ВІД 29.01.2015 Р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17


ПРО ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, СПЛАТУ АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ З ЦЬОГО ПОДАТКУ У 2015 РОЦІ ТА ІНШІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Нарахування та сплата щомісячних авансових внесків

Сплата авансових внесків протягом 2015-2016 років буде здійснюватись з урахуванням таких особливостей: у січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень - травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік (п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).
Тобто сплата щомісячних авансових внесків у січні - лютому 2015 року провадиться у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток за 2013 рік, у березні 2015 року - травні 2016 року у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 рік.
Звертаємо увагу, що сплата щомісячних авансових внесків у січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року здійснюється платниками податків з річним доходом, який враховується при визначенні об’єкта оподаткування, що перевищує десять мільйонів гривень.
Відповідно до змін, внесених Законом № 71-VIII, п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась незарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку.
Таким чином, сума неврахованого у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з податку на прибуток залишку авансових внесків при виплаті дивідендів, що відображається у рядку 13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік, буде врахована у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 рік при визначенні щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті в наступний дванадцятимісячний період.


Голова І.О. БІЛОУС

За это сообщение автора bur поблагодарили: 2
Galla, vikakool
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya