Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Учет в валюте по Налоговому кодексу

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST vins » 20 ноя 2011, 15:58

Миколаївський окружний адміністративний суд
П О С Т А Н О В А
12.10.2011 р. справа № 2а-1093/11/1470


Як вбачається з акту перевірки та пояснень представників відповідача, наданих у судовому засіданні, підставою для висновку ДПІ про порушення позивачем Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” в частині заниження податку на прибуток підприємств послугувало те, що позивач включав до складу валових доходів авансові платежі в іноземній валюті за датою підписання акту про передачу суден замовнику, але за курсом Національного банку України (далі - НБУ), який діяв на дату отримання авансів в іноземній валюті, у той час як ДПІ вважає, що позивач повинен був включити до складу валових доходів авансові платежі в іноземній валюті за датою підписання акту про передачу суден замовнику, за курсом НБУ, який діяв на ту ж дату.
Перевіривши доводи відповідача на відповідність законодавству, колегія суддів приходить до висновку про те, що такий висновок зроблено відповідачем на підставі хибного тлумачення законодавства, що регулює спірні правовідносини.
Як встановлено судом, на підставі контрактів, позивачем здійснювалось будівництво суден. У 2004, 2005 та 2007 р.р. від замовників суден, ним були отримані аванси в іноземній валюті, які позивач конвертував у гривню в момент отримання валюти, а включив до складу валового доходу після завершення будівництва суден, у день складання акту про передачу судна замовнику у 2008 та 2009 р.р.
Як визначено ст. 4 п. 4.1. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, чинного на час виникнення спірних правовідносин, валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.
Стаття 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” визначає правила оподаткування операцій особливого виду. Згідно ст. 7 п. 7.3. пп. 7.3.1. цього Закону, доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. Балансова вартість іноземної валюти, отриманої платником податку у зв'язку з таким продажем (виручка в іноземній валюті), визначається за курсом, зазначеним у абзаці першому цього підпункту.
За правилами ст. 11 п. 11.3. пп. 11.3.7. того ж Закону, суми авансових платежів та попередньої оплати отримані підприємствами суднобудівної промисловості від замовників морських, річкових суден включаються до складу валових доходів таких підприємств за датою підписання акта про передачу морських, річкових суден замовнику, за умови цільового використання вказаних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні”, чинної до внесення змін від 23 грудня 2010 р., на період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2012 року впроваджуються такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості: суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів. Перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються зазначені заходи, крім підприємств, що є суб'єктами спеціальних (вільних) економічних зон, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності у 1999 році.
ВАТ “Суднобудівний завод “Лиман” включено до Переліку суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1256.
З огляду на наведені норми, законодавством розрізняються такі процедури, як “включення авансового платежу в іноземній валюті до складу валового доходу платника податків”, що повинно здійснюватись під час складання акту про передачу судна замовнику та “визначення балансової вартості іноземної валюти, отриманої платником податку”, що здійснюється у момент отримання авансу в іноземній валюті. В той же час, відповідач під час перевірки безпідставно ототожнив ці процедури, що призвело до збільшення валових доходів позивача виключно за рахунок зміни курсової різниці валюти, за проміжок часу між визначенням балансової вартості іноземної валюти і включенням авансового платежу в іноземній валюті до складу валового доходу.
Таким чином, сума авансового платежу в іноземній валюті повинна бути включена до складу валового доходу платника податків в момент здачі судна замовнику, що повинно підтверджуватись актом про передачу судна замовнику. Однак, перед використанням цих активів, платник податку повинен встановити їх балансову вартість шляхом перерахування у гривню, за курсом НБУ, що діяв на момент отримання авансових платежів в іноземній валюті, при чому законодавством заборонено перераховувати балансову вартість іноземної валюти у період після її конвертації у гривню і до здачі судна замовнику.
Додатково судом враховано і те, що на запит позивача, листом ДПА України від 28 липня 2011 р. № 13715/6/15-0315, йому було надано податкову консультацію, згідно якої включення авансового платежу в іноземній валюті до складу валового доходу платника податків повинно здійснюватись позивачем за датою підписання акту про передачу судна замовнику за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату оприбуткування валюти (т. 4, а. с. 50).
Згідно ст. 52 п. 52.2. Податкового кодексу України, податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Суд зазначає, що надаючи оцінку вказаній податковій консультації, він використовує її виключно як інформацію, яка засвідчує правовий підхід ДПА України до регулювання спірних правовідносин.
З огляду на наведене, колегія суддів приходить до висновку про те, що дії позивача щодо включення до складу валового доходу сум авансових платежів в момент задачі судна замовнику, за курсом НБУ, якій діяв на час отримання валюти, є правомірними.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
Анна Сергеевна, Вотруба
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 21 дек 2011, 10:32

НЕРЕЗИДЕНТ ВОЗВРАТИЛ ПРЕДОПЛАТУ: ПЛАТИТЬ ЛИ КУРСОВУЮ РАЗНИЦУ В БЮДЖЕТ?

Предприятие с целью приобретения сельхозтехники у нерезидента на основании ВЭД-договора перечислило ему предоплату. Однако оказалось, что нерезидент не сможет осуществить поставку в обусловленные сроки, и было решено возвратить предоплату. Нужно ли платить в бюджет курсовую разницу от такой операции и если да, то как ее рассчитать?

Уполномоченный банк обязан продать без поручения клиента-резидента в течение 5 рабочих дней со дня зачисления на распределительный счет средства в иностранной валюте, которые были куплены и перечислены в пользу нерезидента, а затем возвращены на адрес резидента в связи с тем, что взаимные обязательства частично или полностью не выполнены. При этом положительная курсовая разница, которая может возникнуть по такой операции, ежеквартально перечисляется в госбюджет, а отрицательная относится на результаты хозяйственной деятельности резидента (п. 7 разд. III Положения, утвержденного постановлением Правления НБУ от 10.08.05 г. № 281).
Следовательно, в случае возврата нерезидентом ранее уплаченной ему валютной предоплаты за товары такая валюта будет продана уполномоченным банком на МВРУ без поручения предприятия. После этого предприятию следует определить разницу между суммой выручки от такой продажи по курсу МВРУ и суммой гривен, которая была уплачена во время покупки этой валюты (без учета банковских услуг). Если такая разница будет положительной (т. е. сумма выручки от продажи превысит сумму, уплаченную при ее приобретении), то ее сумму следует уплатить в госбюджет. При уплате этой суммы в платежном поручении нужно указать код бюджетной классификации 21081000.

Татьяна ЛАПЕНКО, начальник отдела контроля в сфере внешнеэкономической деятельности Департамента налогового контроля ГНС Украины
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST НТВ » 23 дек 2011, 14:56

Хочу обратить внимание уважаемых форумчан на взаиморасчеты с Таможней и соответственно остаток суммы НДС на дату операции по немонетарным операциям. НДС по ГТД не будет соответствовать курсу валюты по приходу товара и пр. Отсюда и расхождения между остатками суммы на Таможне и данным бухгалтерии.

За это сообщение автора НТВ поблагодарил:
Chiffi
НТВ
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 13 май 2011, 14:08
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Печкин » 12 янв 2012, 15:53

Предновогоднее

По задолженности, возникшей до 01.04.2011 г., курсовые пересчитываем

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
від 30.12.2011 р. 
N 10953/7/15-1217

Державна податкова адміністраціям в м. Києві

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист Державної податкової адміністрації у м. Києві від 12.09.2011 №3272/8/31-604 щодо визначення курсових різниць по заборгованості, вираженій в іноземній валюті до 01.04.2011 і повідомляє.

До набрання чинності розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) порядок оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті регулювався п. 7.3 ст. 7 Закону України від 28.12.1994 р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" ( далі – Закон, втратив чинність частково).

Відповідно до пп.7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без процентів, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті, відображається у податковому обліку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникнення).

Непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена в іноземній валюті, розглядається умовно проданою (погашеною) в останній день звітного періоду за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на такий день. При цьому балансова вартість такої заборгованості у наступному звітному періоді визначається на підставі такого перерахунку.

Враховуючи викладене, заборгованість в іноземній валюті за товарами (виконаними роботами, наданими послугами), яка виникла до 01.04.2011 підлягає перерахунку для визначення курсових різниць.

Згідно з пп. 135.5.11 п. 135.1 ст. 135 Кодексу до складу інших доходів включаються доходи, визначені відповідно до статей 146, 147, і 155-161 цього Кодексу.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюті здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Кодексу).

Пунктом 4 положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" ( далі – П(С)БО - 21), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. № 193 визначено, що курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Разом з тим, згідно із п. 7 - 8 П(С)БО - 21 курсові різниці визначають за монетарними статтями балансу в іноземній валюті.

Відповідно до п. 4 П(С)БО - 21 під монетарними статтями розуміють статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів ( п. 4 П(С)БО - 21).
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу (п.8 П(С)БО 21).

Таким чином, монетарна стаття балансу - кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками за товарами та кредитами, виражена в іноземній валюті, підлягає починаючи з 1 квітня 2011 року перерахунку на день її погашення та на дату балансу.

Отже, якщо платник податку продав товари (роботи, послуги) за іноземну валюту до 01.04.11, то після набрання чинності розділу ІІІ Кодексу (з 01.04.2011) курсові різниці за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті, перераховуються у порядку викладеному вище.

Заступник Голови А.П. Ігнатов
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Арбитр » 20 янв 2012, 16:18

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
від 30.12.2011 р.
N 10953/7/15-1217

Из этого письма следует четко, что пересчитываем товарную дебиторку, а учитывая, что курс рос, показываем в результате доходы.
А вот по кредиторской задолженности за товары как-то не совсем уверена:
"Таким чином, монетарна стаття балансу - кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками за товарами та кредитами, виражена в іноземній валюті, підлягає починаючи з 1 квітня 2011 року перерахунку на день її погашення та на дату балансу. " - это значит что только возникшая с 01.04.2011 кредиторская задолженность пересчитывается? или все-таки и до 01.04?

Коллеги, поделитесь мнениями, пожалуйста.
Арбитр
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 15:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 20 янв 2012, 16:23

КР определяем по всей монетарной задолженности, т.к. как по возникшей после 01.04.11 г., так и по возникшей до этой даты.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 янв 2012, 16:51

Vetal' писал(а):КР определяем по всей монетарной задолженности, т.к. как по возникшей после 01.04.11 г., так и по возникшей до этой даты.


С мнение согласен.
Есть только реплика в сторону налоговиков. ГНАУ до этого письма считала наоборот.
Для наглядности:
Отже, якщо платник податку продав товари (роботи, послуги) за іноземну валюту до 01.04.11, то після набрання чинності розділу ІІІ Кодексу (з 01.04.2011) курсові різниці за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті, перераховуються у порядку викладеному вище.
(лист від 30.12.2011 р. N 10953/7/15-1217)

Таким чином, якщо платник податку продав товари (роботи, послуги) за іноземну валюту до 01.04.2011 р., то після набрання чинності розділом III Кодексу (з 01.04.2011 р.) курсові різниці за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті, не перераховуються.
(лист від 07.04.2011 р. N 6823/6/15-0315).


Текст до "отже" и "до таким чином" отличается не принципиально :)


Скрытый текст: показать
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.04.2011 р. N 6823/6/15-0315

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо визначення курсових різниць за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті до 01.04.2011 р. і повідомляє.

Відповідно до пп. 153.1.1 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Згідно з пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон), який діятиме до 01.04.2011 р., передбачено, що доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.

Виходячи з викладеного, до 01.04.2011 р. платник податку при продажі товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду за іноземну валюту на валові доходи має право відносити суми, які розраховувались шляхом перерахування вартості товарів в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів. При цьому відповідно до пп. 7.3.3 Закону заборгованість в іноземній валюті не виникала і тому перерахунок валових доходів на момент погашення заборгованості не відбувався.

Відповідно до п. 1 підрозділу 4 розділу XX Кодексу розділ III Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Таким чином, якщо платник податку продав товари (роботи, послуги) за іноземну валюту до 01.04.2011 р., то після набрання чинності розділом III Кодексу (з 01.04.2011 р.) курсові різниці за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті, не перераховуються.

Заступник голови комісії
з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України
О. Любченко
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 янв 2012, 17:48

кстати, а по какому курсу пересчитывать старые задолженности? например, есть кредиторка, образовавшаяся в 2009г. В БУ КР считались, в НУ нет.
При расчете КР в НУ за 2-й квартал 2011г. сравниваем курс на 30.06.2011г. и .....курс на дату поставки? или на 31.03.2011г.?
vikakool
 
Сообщений: 4214
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 922 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 янв 2012, 17:53

vikakool писал(а):кстати, а по какому курсу пересчитывать старые задолженности? например, есть кредиторка, образовавшаяся в 2009г. В БУ КР считались, в НУ нет.
При расчете КР в НУ за 2-й квартал 2011г. сравниваем курс на 30.06.2011г. и .....курс на дату поставки? или на 31.03.2011г.?


Я бы сказал - на 31.03.2011 г.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Просто Мария » 21 янв 2012, 01:54

У меня по 362 счету висит задолженность перед покупателями-инвесторами в валюте, которая образовалась до 01.04.2011 г. Как быть: считать курсовую разницу на дату баланса с 01.04.2011?Заранее благодарна
Просто Мария
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 01:49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 22 янв 2012, 14:39

Печкин писал(а):
vikakool писал(а):кстати, а по какому курсу пересчитывать старые задолженности? например, есть кредиторка, образовавшаяся в 2009г. В БУ КР считались, в НУ нет.
При расчете КР в НУ за 2-й квартал 2011г. сравниваем курс на 30.06.2011г. и .....курс на дату поставки? или на 31.03.2011г.?


Я бы сказал - на 31.03.2011 г.

Я бы сказал – от курса на дату возникновения задолженности.
Иначе получается ерунда. Влияние изменения валютных курсов после 01.04.2011 г. учитываем, а до этой даты нет. Почему?
Почему доходы и расходы, связанные с изменением валютных курсов, имевшие место быть до 01.04.2011 г., не учитываются в налоговом учете (выпадают из него)? Потому что об этом прямо не сказано в НКУ (в Переходных положениях)? Так, по моему мнению, об этом и говорить особой нужды нет! Это должно пониматься по умолчанию – никакого выпадения быть не может! Все должно учитываться!
Вот если бы в НКУ было прямо сказано, что курсовые разницы по переходящим монетарным задолженностям считаются с 01.04.2011 г., тогда другое дело!
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST Печкин » 22 янв 2012, 16:05

Не согласен.

153.1.3. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.


В бухучете эти разницы относятся к вполне конкретным периодам (соответственно прошедшим до 01.04.2011 г.)

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

1. Розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.


Поэтому старые курсовые разницы затаскивать в новый учет ИМХО нет никаких оснований.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Анна Сергеевна
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 22 янв 2012, 22:30

Печкин писал(а):Поэтому старые курсовые разницы затаскивать в новый учет ИМХО нет никаких оснований.


Да, это так. Дополнительно.
Пп. 137.16 НКУ: Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 23 янв 2012, 01:09

Колеги, соглашаться или иметь свое мнение, это ваше право. Для этого мы здесь ими (мнениями) и делимся.
Только вот ваш подход основан на чисто формальном прочтении (толковании) законодательных норм (юристы называют такой подход нормативистским). Но ведь кроме формальной есть еще и содержательная сторона.
И если исходить из содержания, то, я думаю, вы прекрасно понимаете, что если считать курсовые разницы с 01.04.2011 г., то доходы/расходы, вызванные изменением курса, от даты возникновения и до 01.04.2011 г. выпадают. Хотел ли этого законодатель? Не думаю. Думаю, что это просто его недоработка!
По переходным моментам многое было урегулировано изначально, другое урегулировано позднее, а этот момент выпал. И как его разруливать никто, похоже, не знает. Налоговики, похоже, созрели, что как-то разруливать надо. Но как – пока не знают. А потому – занимаются передергиванием.
Обратите внимание, что в письме № 10953/7/15-1217 они ссылаются на пп. 7.3.3 Закона о прибыли (т.е. на подпункт, в котором речь идет о задолженности по кредитам, депозитам и т.п., но не о задолженности за товары/услуги). А по этому подпункту задолженность пересчитывалась и по Закону.
Но далее они пишут:
Враховуючи викладене, заборгованість в іноземній валюті за товарами (виконаними роботами, наданими послугами), яка виникла до 01.04.2011 підлягає перерахунку для визначення курсових різниць.

Что это как не передергивание? Из того, что было викладено совершенно не следует, что должна пересчитываться задолженность за товарами (виконаними роботами, наданими послугами).
Ну ладно. Лично я склонен простить им это передергивание, поскольку по сути письмо правильное, а вот как аргументировать необходимость пересчета (аргументировать ссылками на нормы законодательства, а не призывами рассматривать содержательную сторону вопроса) я тоже не знаю.
Но сам факт ссылки на пп. 7.3.3 Закона о прибыли и напоминание о том, что
Непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена в іноземній валюті, розглядається умовно проданою (погашеною) в останній день звітного періоду за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на такий день. При цьому балансова вартість такої заборгованості у наступному звітному періоді визначається на підставі такого перерахунку.

заставляет меня предполагать, что они пытаются обосновать, в частности, и необходимость пересчета задолженностей с даты возникновения и до 01.04.2011 г. Не очень убедительным (мягко говоря) получается обоснование, но тем не менее…
Ладно! Поживем увидим, как дальше будут разворачиваться события. Лишь бы они держались одной линии, а не отвечали по разному в зависимости от того, как им выгодно в отдельной конкретной ситуации.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST Печкин » 23 янв 2012, 13:44

Вотруба писал(а):Колеги, соглашаться или иметь свое мнение, это ваше право. Для этого мы здесь ими (мнениями) и делимся.
Только вот ваш подход основан на чисто формальном прочтении (толковании) законодательных норм (юристы называют такой подход нормативистским). Но ведь кроме формальной есть еще и содержательная сторона.


Согласен, что делимся мнениями. Но не с каждым таким мнением согласен :)

Прибегнув к Вашим аргументам можно доказать, что сейчас можно восстановить все расходы на ГСМ для легкового автомобиля (запрещенные Законом о прибыли). Главное чтобы автомобиль (задолженность) был.

Курсовые разницы каждого периода подчиняются правилам учета, предусмотренными в таком периоде.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Vetal'
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb

cron