Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Учет в валюте по Налоговому кодексу

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 30 июн 2012, 19:11

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
від №

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань з визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти
У консультації використовуються наступні скорочення:
Податковий кодекс України від 02.12.10 №2755-VI – Кодекс;
Закон України від 24.05.12 №4834 - VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» – Закон.
Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті передбачено статтею 153 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
Так, підпунктом 153.1.2 пункту153.1 статті 153 Кодексу встановлено, що витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.
Згідно п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Згідно з п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193 (далі – П(С)БО 21), курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах; монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, під заборгованістю слід розуміти будь-яку заборгованість по розрахунках з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами і кредиторами.
Відповідно до п.п.153.1.4 п.153.1ст.153 Кодексу у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.
У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.
Термін "вартість іноземної валюти на дату здійснення операції" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції.
Статтею 13 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що датами звітного балансу є останній день кварталу, тобто: 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.
Доходи та витрати відповідно до п.135.2 ст.135 та п.138.2 ст.138 Кодексу визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів або здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.
Підпунктом 153.1.4 пункту 153.1 статті 153 Закону, який набирає чинності з 01.07.12 передбачено, у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.
Запитання 1: як проводиться облік, придбаної іноземної валюти, якщо вона обліковується на рахунках платника податку станом на кінець кварталу в якому таку валюту придбано?
Відповідь: у звітних періодах до 01.07.12 якщо платник податку придбавав іноземну валюту та до кінця кварталу (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу.
У звітних періодах після 01.07.12 якщо платник податку придбавав іноземну валюту та до кінця кварталу (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату такого придбання.
Запитання 2: якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то як відображається операція з придбання такої валюти ?
Відповідь: у звітних періодах до 01.07.12 якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об’єкта оподаткування платником податку не відображається.
У звітних періодах після 01.07.12 якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату такого придбання.
Запитання 3: як проводитиметься оподаткування операцій з продажу іноземної валюти ?
Відповідь: у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, визначеною за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення такої операції.
Запитання 4: яким чином в умовах дії Кодексу, відображаються операції з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту ?
Відповідь: операції з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту розглядаються як дві одночасно здійснені операції: продаж та придбання відповідної іноземної валюти, порядок оподаткування яких передбачено п.п. 153.1.4 п.153.1 ст.153 Кодексу.
Запитання 5: чи проводиться перерахунок курсових різниць за заборгованістю, що не враховується у податковому обліку (наприклад, заборгованість за кредитом та відсотками, якщо кредитні кошти використовуються не у межах господарської діяльності, заборгованість перед нерезидентом за послуги маркетингу, роялті, якщо такі витрати не враховуються у складі витрат, тощо) ?
Відповідь: Так, проводиться, оскільки відповідно до П(С)БО №21 така заборгованість є монетарною статтею.
Запитання 6: як здійснюється перерахунок курсових різниць при частковому погашенні заборгованості в іноземній валюті?
Відповідь: у разі часткового погашення заборгованості в іноземній валюті на дату погашення здійснюється перерахунок курсових різниць по погашеній частині заборгованості. При цьому, позитивне або від’ємне значення курсових різниць розраховується між офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату погашення такої частини заборгованості, та офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату визнання такої заборгованості або на дату звітного балансу в залежності від події, що сталася пізніше. Курсові різниці по частині заборгованості, що залишилась непогашеною перераховується на найближчу дату балансу або на дату її погашення в залежності від події, що сталася раніше.


Заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб - начальник
Управління адміністрування податку
на прибуток та податкових платежів Н.В.Хоцянівська
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 04 июл 2012, 11:42

«Валютные» новации
(п.42 раздела I Закона № 4834)


Изменения, о которых пойдет речь в этой части данного «блиц-комментария», можно уверенно назвать прогнозируемыми. С первого дня начала «работы» раздела III НКУ в числе наиболее обсуждаемых норм оказались «валютные» положения п.153.1 ст.153 НКУ. Причина их популярности — в замысловатых формулировках, анализируя которые налогоплательщики и независимые специалисты приходили к весьма неожиданным выводам. Некоторые несуразности положений п.153.1 ст.153 частично были устранены Законом № 3609, но уже тогда было понятно, что это только начало.
Дальнейшая работа над учетом валютных операций велась по «двум фронтам». Если вначале Приказом № 1591 термин «балансовая стоимость валюты» «поместили» в бухгалтерское законодательство (п.4 ПБУ-15) был дополнен соответствующими положениями), то теперь обратили внимание на налоговое законодательство.
Из пп.153.1.4 ст.153 НКУ исключено определение термина «стоимость иностранной валюты на дату осуществления операции», а также упоминание о нем. Ведь употребление этого термина (учитывая то, как «причесали» определение термина «балансовая стоимость валюты» в НКУ и правила, в которых она участвует как объект налогового учета) действительно уже было лишним.
Также после изменений, внесенных Законом № 4834 в пп.153.1.4 ст.153 НКУ, термин «балансовая стоимость валюты» для целей этого подпункта стал всеобъемлющим: теперь им обозначается как стоимость валюты, определенная по курсу IIБУ па дату осуществления операции, так и стоимость валюты, определенная по курсу НБУ на дату баланса. Тот факт, что вместо двух терминов используется один, безусловно, плюс (чем меньше терминов, тем легче в них разобраться).
Но есть и минусы, и они, к сожалению, существеннее плюса.
Зачем необходим термин «балансовая стоимость валюты»? Как следует из абзацев первого и второго пп.153.1.4 ст.153 НКУ, он употребляется при расчете разности (положительной или отрицательной) между курсом НБУ и курсом, по которому приобреталась или продавалась иностранная валюта. А значит, для расчета налогового показателя нужны соответствующие курсы на дату осуществления операции по приобретению или продаже иностранной валюты. Поэтому балансовая стоимость валюты для целей указанного подпункта всегда будет оцениваться на дату осуществления операции, и упоминание в определении термина о некой «дате отчетного баланса» вселяет неуверенность в том, что внесенные правки положат конец дискуссиям относительно отражения в налоговом учете «разниц в курсах».
Правда, представители органов ГНС в комментарии к этим изменениям в НКУ* отмечают следующее: «приведен в соответствие с положениями (стандартов) бухгалтерского учета порядок определения курсовых разниц (п. 153.1.4)». Хотелось бы в это верить, хотя сравнение бухгалтерского и налогового определений термина «балансовая стоимость валюты» показывает, что они не идентичны.
Хорошо, если эти различия впоследствии не станут причиной разногласий между налогоплательщиками и налоговиками.

* Зроблено значний крок щодо удосконалення системи адміністрування податків

Бухгалтерия № 27
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Svetik 2 » 10 июл 2012, 12:22

Валюта в неприбыльной организации

Сообщение Svetik 2 » меньше минуты назад
Больной вопрос! Делаю квартальный налоговый отчет по расходованию средств неприбыльными организацияи. Не знаю , что показывать во 2-й части по валюте.У нас на счетах несколько видов валюты. Причем она поступала разными суммами еще до вступления в силу НКУ где-то с 2008 года.Мы ее накапливали для долгосрочной программы.Раньше возникшие курсовые разницы не облагались налогом на прибыль и не было проблем. Теперь облагаются! Но какие?
Я веду бухучет в 1С 8.
1 случай,когда продажи валюты не было,только поступление по курсу НБУ. Открыв оборотно-сальдовую ведомость ,я беру сч.714(3000,00) и сч.945 (1200,00)определяю доход от курсовых разниц по валютам(3000,00-1200,00=1800,00) Доход отражаю в строке 10 отчета.
Или нужно счет 714(3000,00) отразить в строке 10,а счет 945(1200,00) отразить в строке 11?
А если отрицательная разница будет больше чем положительная? например сч.714=1100,00 а сч.945=2000,00, тогда 11 строка расходы превысят доходы в 10 строке.
2 случай,когда состоялась продажа валюты.Ко всему вышеперечисленному добавился сч.711-доход от проданной валюты(+500.00)Тогда как заполнять отчет: строка 10- это сч.714+сч.711, строка 11 сч.945+сч.942?
А если дохода от продажи не было?
Так я,полагаю, считать доход от операций в валюте после 01.07.12 г.
а до этого закона в строке 10 и 11 что нужно было показывать ?
Еще вопрос .Нужно ли делать уточняющие налоговые отчеты за прошлые периоды, если в них валюта поступала по курсу НБУ, но не продавалась.В учете только начислялись курсовые разницы на дату баланса.
Последний раз редактировалось Svetik 2 11 июл 2012, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Svetik 2
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 11:27
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Svetik 2 » 10 июл 2012, 12:27

налоговик писал(а):ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
від №

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань з визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти
У консультації використовуються наступні скорочення:
Податковий кодекс України від 02.12.10 №2755-VI – Кодекс;
Закон України від 24.05.12 №4834 - VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» – Закон.
Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті передбачено статтею 153 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
Так, підпунктом 153.1.2 пункту153.1 статті 153 Кодексу встановлено, що витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.
Згідно п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Згідно з п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193 (далі – П(С)БО 21), курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах; монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, під заборгованістю слід розуміти будь-яку заборгованість по розрахунках з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами і кредиторами.
Відповідно до п.п.153.1.4 п.153.1ст.153 Кодексу у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.
У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.
Термін "вартість іноземної валюти на дату здійснення операції" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції.
Статтею 13 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що датами звітного балансу є останній день кварталу, тобто: 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.
Доходи та витрати відповідно до п.135.2 ст.135 та п.138.2 ст.138 Кодексу визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів або здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.
Підпунктом 153.1.4 пункту 153.1 статті 153 Закону, який набирає чинності з 01.07.12 передбачено, у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.
Запитання 1: як проводиться облік, придбаної іноземної валюти, якщо вона обліковується на рахунках платника податку станом на кінець кварталу в якому таку валюту придбано?
Відповідь: у звітних періодах до 01.07.12 якщо платник податку придбавав іноземну валюту та до кінця кварталу (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу.
У звітних періодах після 01.07.12 якщо платник податку придбавав іноземну валюту та до кінця кварталу (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату такого придбання.
Запитання 2: якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то як відображається операція з придбання такої валюти ?
Відповідь: у звітних періодах до 01.07.12 якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об’єкта оподаткування платником податку не відображається.
У звітних періодах після 01.07.12 якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату такого придбання.
Запитання 3: як проводитиметься оподаткування операцій з продажу іноземної валюти ?
Відповідь: у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, визначеною за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення такої операції.
Запитання 4: яким чином в умовах дії Кодексу, відображаються операції з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту ?
Відповідь: операції з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту розглядаються як дві одночасно здійснені операції: продаж та придбання відповідної іноземної валюти, порядок оподаткування яких передбачено п.п. 153.1.4 п.153.1 ст.153 Кодексу.
Запитання 5: чи проводиться перерахунок курсових різниць за заборгованістю, що не враховується у податковому обліку (наприклад, заборгованість за кредитом та відсотками, якщо кредитні кошти використовуються не у межах господарської діяльності, заборгованість перед нерезидентом за послуги маркетингу, роялті, якщо такі витрати не враховуються у складі витрат, тощо) ?
Відповідь: Так, проводиться, оскільки відповідно до П(С)БО №21 така заборгованість є монетарною статтею.
Запитання 6: як здійснюється перерахунок курсових різниць при частковому погашенні заборгованості в іноземній валюті?
Відповідь: у разі часткового погашення заборгованості в іноземній валюті на дату погашення здійснюється перерахунок курсових різниць по погашеній частині заборгованості. При цьому, позитивне або від’ємне значення курсових різниць розраховується між офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату погашення такої частини заборгованості, та офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату визнання такої заборгованості або на дату звітного балансу в залежності від події, що сталася пізніше. Курсові різниці по частині заборгованості, що залишилась непогашеною перераховується на найближчу дату балансу або на дату її погашення в залежності від події, що сталася раніше.


Заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб - начальник
Управління адміністрування податку
на прибуток та податкових платежів Н.В.Хоцянівська


Уже утвердили 05.07.12 г. приказ ГНИ №574
Svetik 2
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 11:27
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Печкин » 11 июл 2012, 10:53

Svetik 2 писал(а):Валюта в неприбыльной организации


Svetik 2
Про курсовые разницы в неприбыльных организациях см. в неприбыльной теме.

Учет доходов от продажи валюты такой же как и у остальных плательщиков налога на прибыль:

153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.


Запитання 2: якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано в оплату товарів (робіт, послуг), в погашення заборгованостей в іноземній валюті до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то як відображається операція з придбання такої валюти?

Відповідь: якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано в оплату товарів (робіт, послуг), в погашення заборгованостей в іноземній валюті у звітних періодах до 01.07.2012 до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається.

Якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано в оплату товарів (робіт, послуг), в погашення заборгованостей в іноземній валюті у звітних періодах після 01.07.2012 до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату такого придбання.

Запитання 3: як проводитиметься оподаткування операцій з продажу іноземної валюти?

Відповідь: у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, визначеною за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення такої операції.

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, Наказ ДПС України 05.07.2012 N 574
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Люба П » 17 июл 2012, 17:52

Печкин писал(а):
Відповідь: якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано в оплату товарів (робіт, послуг), в погашення заборгованостей в іноземній валюті у звітних періодах до 01.07.2012 до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається.
Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, Наказ ДПС України 05.07.2012 N 574

Допоможіть зрозуміти будь ласка, податкова проти включення Дт942 (по витратах до 01.07.2012 на купівлю валюти) - у податкові витрати? :shock:
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 551
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 461 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST Печкин » 18 июл 2012, 09:33

Если валюта приобретена и использована в рамках одного квартала, то налоговики против отражения разницы между коммерческим курсом покупки валюты и курсом НБУ в учете.
Именно так они писали и раньше. Эту позицию в процитированной обобщающей налоговой консультации они скопировали из ЕБНЗ.

Якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається.


На форуме эта позиция приводилась 17 июня 2011 года. Як визначається балансова вартість іноземної валюти за операціями з придбання та продажу іноземної валюти?

После 01.07.2012 года в расходы в любом случае (валюта использована до конца периода или не использована) показываются.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Люба П
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vikakool » 18 июл 2012, 17:28

Печально, что теперь право на ВР по операциям до 1.07 придется, судя по всему, доказывать в суде
vikakool
 
Сообщений: 4214
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 922 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Печкин » 18 июл 2012, 22:24

Печально. Особенно с учетом того, что позиция налоговиков до 01.07 не до конца убедительна.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Люба П » 19 июл 2012, 10:15

Доброго дня!
Наказ 574 стосується визначення лише курсових різниць. А нам треба довести право на витрати по різниці між курсом НБУ і біржовим при придбанні валюти. хіба для цього не достатньо абзацу а) пп.138.10.4 " інші операційні витрати, що включають, зокрема: а) витрати за операціями в іноземній валюті" ?
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.

За это сообщение автора Люба П поблагодарил:
alex88
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 551
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 461 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 июл 2012, 12:56

Печкин писал(а):Печально. Особенно с учетом того, что позиция налоговиков до 01.07 не до конца убедительна.


Да, особенно с учетом того, что ГНАУ отвечала и так

"Таким чином, у разі придбання (купівлі) іноземної валюти за гривні до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між сумою гривень, витрачених на придбання іноземної валюти за курсом придбання, та вартістю такої придбаної (купленої) валюти, визначеної за офіційним курсом на дату здійснення операції придбання (купівлі) іноземної валюти".

Лист ДПАУ "Про надання консультації [щодо відображення в податковому обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти]" от 08.06.11 № 10753/6/15-0315.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 июл 2012, 17:05

Люба П писал(а):Доброго дня!
Наказ 574 стосується визначення лише курсових різниць. А нам треба довести право на витрати по різниці між курсом НБУ і біржовим при придбанні валюти. хіба для цього не достатньо абзацу а) пп.138.10.4 " інші операційні витрати, що включають, зокрема: а) витрати за операціями в іноземній валюті" ?


Добрый день!

Я не думаю, что будет правильно обобщающую консультацию ограничить только курсовыми разницами. Это из самой консультации (название не в счет) не следует.
Очевидно, что в ней (в части интересующего нас вопроса) речь шла не только о курсовых разницах.
ИМХО налоговики будут тянуть этот запрет на разницу между НБУ и коммерческим курсом.

Насколько законно - другой вопрос.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 19 июл 2012, 17:33

Голыми руками Ивано-Франковскую ГНС не взять. Они хотя и не читают ВНСУ, но об обобщающей налоговой консультации слышали.

В письме ГНСУ от 08.06.2011 г. № 10753/6/15-0315 отмечается: " у разі придбання (купівлі) іноземної валюти за гривні до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між сумою гривень, витрачених на придбання іноземної валюти за курсом придбання, та вартістю такої придбаної (купленої) валюти, визначеної за офіційним курсом на дату здійснення операції придбання (купівлі) іноземної валюти". Мы приобрели валюту в апреле 2012 года по курсу 8.1 грн. (курс НБУ 7,99) и в апреле перечислили ее по импортной операции. В какой строке декларации по прибыли отразить разницу 8.1 минус 7.99?

Згідно Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 № 574 якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано в оплату товарів (робіт, послуг), в погашення заборгованостей в іноземній валюті у звітних періодах до 01.07.2012 до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається. Взагалі то, від’ємне значення курсових різниць згідно із статтею 153 Податкового кодексу України відображається у рядку 06.4.12 додатка ІВ до Декларації.

Державна податкова служба в Івано-Франківській області
19.07.2012
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 июл 2012, 21:07

Ивано-Франковская ГНС не только не читает ВНСУ, но еще и не понимает что такое курсовая разница.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 июл 2012, 12:23

Качели. Вот как отвечают на тот же вопрос НЕдежурные налоговики:

В письме ГНСУ от 08.06.2011 г. № 10753/6/15-0315 отмечается: " у разі придбання (купівлі) іноземної валюти за гривні до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між сумою гривень, витрачених на придбання іноземної валюти за курсом придбання, та вартістю такої придбаної (купленої) валюти, визначеної за офіційним курсом на дату здійснення операції придбання (купівлі) іноземної валюти". Мы приобрели валюту в апреле 2012 года по курсу 8.1 грн. (курс НБУ 7,99) и в апреле перечислили ее по импортной операции. В какой строке декларации по прибыли отразить разницу 8.1 минус 7.99?

Від’ємне значення по придбаній валюті відображається у ряд. 06.4.39 „ Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат” додатку ІВ рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

В.о. голови ДПС у Тернопільській області Олександр Конончук
20.07.12

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
Люба П, Мыша
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya

cron