Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Учет в валюте по Налоговому кодексу

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Vetal' » 02 окт 2012, 14:31

Вот еще по этой теме встретил...

Обмін валют — придбання однієї валюти за іншу
Згідно зі ст. 715 Цивільного кодексу, за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність
один товар в обмін на інший товар. Кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару,
який він одержує взамін.
Тому цілком зрозуміло, що операцію придбання однієї валюти за іншу слід розбити на дві одночасно здійснені операції — продаж і
придбання валюти. І кожну операцію оподатковувати й обліковувати в окремому порядку (продаж — як продаж, придбання — як
придбання), розглянутому нами вище. Це саме зазначила податкова в Консультації № 574 (див. запитання № 4).

Приклад 5
Підприємство в період після 01.07.2012 р. обмінює наявні в нього 1000 дол. США на російські рублі.
Курс НБУ на дату обміну становить 8 грн за 1 дол. США і 0,25 грн — за 1 рос. руб.
Курс НБУ на попередню дату визначення балансової вартості (зарахування валюти на валютний рахунок підприємства як
передоплати за товари) — 7,993 грн за 1 дол. США. За здійснення операції обміну підприємство перераховує банку 20 грн.
Як ціна продажу, так і ціна придбання та балансова вартість на дату продажу буде однаковою — 8 000 грн (1 000 х 8).
Таким чином, різниця між ціною продажу та балансовою вартістю дорівнюватиме 0 грн (8 000 - 8 000). Тобто такої різниці не
буде, і вона не відображатиметься в обліку.
Курсова різниця під час продажу становитиме 7 грн (8 000 - 7 993). Різниця — додатна, тому належить до складу доходів.
На валютний рахунок підприємства банк зарахує 32 000 рос. руб. (8 000 : 0,25), балансова вартість яких становитиме все ті ж самі 8 000 грн.
...
Олександр ЗОЛОТУХІН,
консультант із питань оподаткування та бухгалтерського обліку
ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ № 1 / 1 жовтня 2012
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 02 окт 2012, 14:37

Спасибо!
Нужно будет почитать.
Тем более что далеко не все по прежнему ждут принятия законопроекта 9661-д :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 02 окт 2012, 15:44

Vetal', цитируя Інтерактивну бухгалтерію, писал(а):На валютний рахунок підприємства банк зарахує 32 000 рос. руб. (8 000 : 0,25), балансова вартість яких становитиме все ті ж самі 8 000 грн.

Зарахує, звичайно! За умови, що курс обміну доларів на рублі буде складати 1 : 32, тобто дорівнювати крос-курсу НБУ долар/руб. (8 : 0,25). А якщо ні? А, практично напевно, буде ні! Фактичний курс обміну не співпадатиме з крос-курсом НБУ.

Якщо, для прикладу, фактичний курс обміну складатиме 1 : 30 (1 долар за 30 руб.), то на валютний рахунок підприємства банк зарахує 30 000 рос. руб., балансова вартість яких становитиме 7500 грн. Різниця між вартістю 1000 дол. (=8000 грн.) і 30000 рос. руб. (=7500) грн. будуть збитками підприємства від операції конверсії валюти.

P.S. Я не читав цю статтю повністю, можливо там є й інші приклади конверсії, коли фактичний курс обміну не співпадає з крос-курсом НБУ. Тоді треба було б і їх привести.
Але якщо інших прикладів нема, то позиція пана Золотухіна мені незрозуміла. :?
P.P.S. Шановний Vetal', а чи можна цю статтю побачити десь в Інтернеті?
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST Печкин » 02 окт 2012, 15:56

Вроде нет другого примера

Текст без примеров (поиска ради):

Скрытый текст: показать
ИНВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

Большинство предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, так или иначе сталкиваются с операциями с иностранной валютой либо осуществляют так называемые инвалютные операции. Поэтому операции с иностранной валютой - это инвалютные операции, которые включают:
• продажу валюты;
• покупку валюты;
• обмен валют — приобретение одной валюты за другую.

Перед предприятиями возникает вопрос: как их отобразить в бухгалтерском учете и налоговом учете налога на прибыль (касается только плательщиков налога на прибыль)?
Кроме того, по операциям в иностранной валюте в учете возникает так называемая курсовая разница. Таким образом, она является также отдельным объектом учета, по которому тоже возникает много вопросов.

Поэтому рассмотрим ответы на данные вопросы.
Попутно отметим, что валюту используют для оплаты за импортированные товары, работы, услуги и пр., ею получают оплату за экспортированные товары, работы, услуги и т.д. Итак, она является средством платежа за экспортно-импортными операциями. Также ее вносят в уставный капитал или получают в качестве взноса в уставный капитал и пр. Однако обо всех этих специфических операциях в рамках данной статьи мы говорить не будем.
Продажа валюты
1. Разница между ценой продажи и балансовой стоимостью Бухгалтерский учет
Вследствие продажи валюты может возникать разница между ценой продажи валюты и ее балансовой стоимостью
………
Такая разница подлежит отображению в бухгалтерском учете. Безусловно, если разницы нет, то есть цена продажи равна балансовой стоимости, то в учете ее не отражают.
Если цена продажи валюты больше за ее балансовую стоимость (положительная разница), получатся доходы. Если цена продажи меньше ее балансовой стоимости (отрицательная разница), — расходы.
Заметим: тут цена продажи — это фактическая сумма гривен, вырученная от продажи иностранной валюты.
Налоговый учет у плательщика налога на прибыль
В соответствии с пп. 153.1.4 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), в случае осуществления операций по продаже иностранной валюты в состав доходов или расходов налогоплательщика, соответственно, включается положительная либо отрицательная разница между доходом от продажи и балансовой стоимостью такой валюты.
Причем для целей данного подпункта термин «балансовая стоимость иностранной валюты» обозначает стоимость иностранной валюты, определенную по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, на дату отчетного баланса или на дату осуществления операции в зависимости от того, какая дата наступила позже.
А когда же наступает дата отчетного баланса?
Согласно п. 3 П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах», дата баланса — дата, на которую составлен баланс предприятия. Разумеется, датой баланса является конец последнего дня отчетного периода.
О необходимости применения для расчета налоговой разницы именно этого понимания даты баланса говорит и ГНАУ в своем письме от 26.05.2011 г. № 9837/6/15-0315.
Руководствуясь п. 1 ст. 13 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-Х1У (далее — Закон № 996), баланс составляется ежеквартально нарастающим итогом.
Таким образом, дата отчетного баланса — это последняя дата отчетного квартала, в котором произошла соответствующая операция продажи валюты. Например, если валюту приобрели 17 сентября 2012 г., то датой отчетного баланса будет 30 сентября
2012 г.
Так неужели за валютой, приобретенной, например, 17 сентября, для расчета балансовой стоимости нужно брать курс НБУ на конец квартала — 30 сентября? При буквальном понимании именно так и получается. Хотя такое понимание противоречит логике. Оно абсурдно.
По логике, необходимо брать курс на дату осуществления операции.
Скорее всего, осознавая абсурдность буквального понимания формулировки из НКУ, налоговая написала в Консультации № 574 (Обобщающая налоговая консультация по определению курсовых разниц от перерасчета операций в иностранной валюте, задолженности и иностранной валюты, утвержденная приказом ГНСУ от 05.07.2012 г. № 574), что берется курс на дату осуществления операции (см. ответ на вопрос 3 Консультации).
Если брать курс на дату осуществления операции, то налоговый учет разниц ничем не будет отличаться от бухгалтерского. Такой порядок согласуется также с п. 44.2 НКУ, в котором отмечено, что для исчисления объекта налогообложения плательщик налога на прибыль использует данные бухгалтерского учета относительно доходов и расходов с учетом положений данного Кодекса.
По мнению автора, именно такой порядок (логичный, адекватный, который согласуется с бухгалтерским учетом) и следует применять на практике. Хотя он и противоречит буквальному пониманию Кодекса.
При условии если плательщик воспользуется таким логическим порядком на практике, а при проверке налоговики будут настаивать на буквальном понимании норм Кодекса, нужно будет сослаться на нормы п. 53.1 НКУ: не может быть привлечен к ответственности налогоплательщик, который действовал в соответствии с налоговой консультацией, предоставленной ему в письменной либо электронной форме, а также обобщенной налоговой консультацией, в частности, на основании того, что в будущем такая налоговая консультация или обобщенная налоговая консультация была изменена либо отменена.
Выше мы рассмотрели проблемы определения соответствующей даты для расчетов балансовой стоимости валюты в случае ее продажи, анализируя пп. 153.1.4 НКУ в редакции, действующей
с 01.07.2012 г. Соответствующие изменения в такой подпункт были внесены Законом Украины от 24.05.2012 г. № 4834-У! (далее — Закон № 4834) (см. п. 42 разд. I). Они вступили в силу 01.07.2012 г. (см. п. 1 разд. II данного Закона).
Однако к моменту внесения изменений фактически были те же проблемы, что и после. Это лишь подтверждается ответом на вопрос 3 из Консультации № 574. В ней не разделен период до 01.07.2012 г. и после, в отличие от операций покупки валюты, где есть такое распределение (см. вопросы 1 и 2 из Консультации № 574), о чем мы расскажем далее.
Вопрос даты для расчета курса мы обсудили.
Теперь разберемся, как соответствующие разницы отображаются в налоговой отчетности.
Положительная разница включается в состав доходов и отображается в строке 03.28 приложения ІД «Інші доходи» к строке 03 Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия (форма которой утверждена приказом Минфина от 28.09.2011 г. № 1213) (далее — Декларация по налогу на прибыль).
Отрицательная разница включается в состав расходов и отображается в строке 06.4.39 приложения ІВ «Інши витрати» к строке 06.4 Декларации по налогу на прибыль.
2. Курсовые разницы
Бухгалтерский учет
При продаже валюты, кроме разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью на дату продажи, может возникать также курсовая разница. Подробнее о курсовой разнице — далее в отдельном подразделе.
Сейчас лишь отметим, что это разница между балансовой стоимостью валюты на дату продажи и балансовой стоимостью на предыдущую дату определения такой стоимости.
Положительная курсовая разница (доход) учитывается на субсчете 714 «Доход от операционной курсовой разницы». Отрицательная (расходы) — на субсчете 945 «Потери от операционной курсовой разницы».
Налоговый учет у плательщиков налога на прибыль
В соответствии с пп. 153.1.3 НКУ, определение курсовых разниц осуществляется согласно положениям (стандартам) бухгалтерского учета. При этом прибыль (положительное значения курсовых разниц) учитывается в составе доходов налогоплательщика, а убыток (отрицательное значение курсовых разниц) — в составе расходов налогоплательщика.
Таким образом, налоговый учет курсовых разниц основывается на данных бухгалтерского учета.

Положительная курсовая разница отображается в строке 03.19 приложения 1Д «1ншп доходи» к строке 03 Декларации по налогу на прибыль.
Отрицательная разница отображается в строке 06.4.12 приложения 1В «1ншп витрати» к строке 06.4 Декларации по налогу на прибыль.
3. Услуги банка
Комиссия банка по купле-продаже иностранной валюты относится к административным расходам согласно п. 18 П(С)БУ 16 «Расходы», и учитывается на счете 92 «Административные расходы».
Налоговый учет у плательщика налога на прибыль
Плата за услуги банков относится к административным расходам (абз. «е» пп. 138.10.2 НКУ). Вместе с другими административными расходами отражается в строке 06.1 Декларации по налогу на прибыль.

Покупка валюты
1. Разница между ценой покупки и балансовой стоимостью Бухгалтерский учет
Тут ситуация аналогична продаже валюты.
Цена покупки — сумма гривен, перечисленная за приобретение валюты.
Балансовая стоимость — стоимость купленной иностранной валюты по курсу НБУ на дату осуществления операции (дату признания активов) (см. п. 5 П(С)БУ 21 «Влияние изменений валютных курсов»).
Итак возникает вопрос: какую дату считать датой осуществления операции — дату зачисления валюты на распределительный банковский счет или на валютный счет предприятия?
На наш взгляд — дату зачисления купленной валюты на валютный счет предприятия. И вот почему.
Согласно п. 3 П(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», активы — ресурсы, контролированные предприятием в результате прошлых событий, использование которых, как ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем.
Руководствуясь п. 34 П(С)БУ 2 «Баланс», в статье «Денежные средства и их эквиваленты» отображаются денежные средства в кассе, на текущих и иных счетах в банках, которые могут быть использованы для текущих операций, а также эквиваленты денежных средств.
Кроме того, выше приведены определения балансовой стоимости, руководствуясь п. 5 П(С)БУ 21 «Влияние изменений валютных курсов», в котором говорится о дате осуществления сделки (дате признания активов).
То есть дата осуществления операции отображается датой признания активов. А активы признаются в момент, когда предприятие начинает контролировать активы (в данном случае — средства иностранной валюты).
Контролировать средства, а также использовать и распоряжаться ими предприятие сможет от даты зачисления их на свой валютный счет. Итак, по нашему мнению, это и есть датой осуществления операции по покупке иностранной валюты.
Именно так получается по логике. Хотя в Инструкции № 291 сказано, что положительная разница между ценой купли-продажи иностранной валюты и ее балансовой стоимостью отражается на субсчете 711, а отрицательная — на субсчете 942. Однако же такой порядок применяется только для операций продажи валюты, а не ее покупки.
Для купли — все наоборот. На субсчете 711 отражается отрицательная разница между ценой покупки и балансовой стоимостью, а не положительная. И на субсчете 942 — положительная разница, а не отрицательная.
То есть формулировки Инструкции № 291 не учитывают особенностей покупки валюты. Наверное, это обычная невнимательность разработчиков данного документа. Поэтому буквально воспринимать соответствующие формулировки в нашем случае не стоит.
Налоговый учет у плательщика налога на прибыль
Учитывая пп. 153.1.4 НКУ, в случае приобретения иностранной валюты в состав, соответственно, расходов или доходов отчетного периода включается положительная или отрицательная разница между курсом иностранной валюты к гривне, по которому приобретается иностранная валюта, и курсом, по которому определяется балансовая стоимость такой валюты.
Напомним: термин «балансовая стоимость иностранной валюты» означает стоимость иностранной валюты, определенную по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, на дату отчетного баланса или на дату осуществления операции в зависимости от того, какая дата наступила позже.
Проблемы применения упомянутого термина мы уже рассмотрели выше, когда речь шла о продаже валюты. Для покупки они такие же.
При буквальном понимании балансовую стоимость необходимо считать по курсу на последнюю дату отчетного квартала, в котором покупалась иностранная валюта. Хотя по логике — следует брать
на дату осуществления операции (зачисления на валютный счет предприятия).
А что по этому поводу говорит налоговая?
Ее ответ приведен в Консультации № 574 (см. вопросы 1 и 2).
По мнению налоговой, если валюта приобреталась после 01.07.2012 г. (когда вступили в силу изменения, внесенные в пп. 153.1 НКУ Законом № 4834), то для расчета балансовой стоимости нужно брать курс на дату осуществления операции. Таким образом, для данного случая разница в налоговом учете определяется аналогично бухгалтерскому учету.
Мы такой вариант налогообложения не отрицаем. Он вполне адекватный и логичный.
Если валюта приобреталась до даты вступления в силу изменений (до 01.07.2012 г.), следует брать курс на дату отчетного баланса, однако при условии, что валюта учитывается на валютном счете плательщика по состоянию на конец квартала, в котором такая валюта приобретена.
В случае же если валюта на конец квартала уже не учитывается (так как она продана или перечислена в оплату товаров, работ, услуг и т.п.), то операция по приобретению иностранной валюты с целью определения объекта налогообложения налогоплательщиком не отображается.
Следует отметить, что подобная буквальная трактовка налоговой пп. 153.1.4 НКУ (в редакции, действовавшей до 01.07.2012 г.) — одна из возможных, но больше похожа на неправильную.
Другой вариант буквальной трактовки: разница рассчитывается, при этом берется курс НБУ на последнюю дату отчетного квартала, в котором приобреталась валюта.
Фактически плательщик может выбрать по собственному желанию один из этих вариантов. И будет прав в любом случае. Это позволяет ему пп. 4.1.4 НКУ, устанавливающий презумпцию правомерности решений плательщика в случае, если норма закона допускает неоднозначную трактовку его прав и обязанностей.
К сожалению, из редакции пп. 153.1.4 НКУ, которая была действующей до 01.07.2012 г., никак не следует возможность взятия для расчета балансовой стоимости валюты курс на дату осуществления операции. Хотя именно этот вариант и является логичным, экономически обоснованным и тождественным тому, который применяется в бухгалтерском учете.
Относительно отражения разниц в налоговой отчетности — аналогично разницам в случае продажи валюты:
• доход (отрицательная разница между ценой приобретения и балансовой стоимостью) в строке 03.28 приложения ІД «Інші доходи»;
• расходы (положительная разница между ценой приобретения и балансовой стоимостью) в строке 06.4.39 приложения ІВ «Інші витрати».
2. Курсовая разница
В отличие от операций продажи валюты, при покупке валюты курсовая разница не возникает.
3. Услуги банка
Относятся к административным расходам в бухгалтерском и налоговом учете на тех же основаниях, что и банковские услуги при продаже валюты. Обмен валют — приобретение одной валюты за другую Согласно ст. 715 Гражданского кодекса, по договору мены (бартера) каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой товар. Каждая из сторон договора мены является продавцом того товара, который он передает в обмен, и покупателем товара, который он получает взамен.
Поэтому вполне понятно, что операцию приобретения одной валюты за другую следует разбить на две одновременно осуществленные операции — продажа и приобретение валюты. И каждую операцию облагать и учитывать в отдельном порядке (продажа — как продажа, покупка — как приобретение), рассмотренном нами выше. То же отметила налоговая в Консультации № 574 (см. вопрос № 4).
Курсовая разница
О курсовой разнице было изложено выше (когда говорилось о продаже валюты).
Однако курсовая разница по иностранной валюте рассчитывается не только на дату продажи, но и на дату осуществления других хозяйственных операций (перечисление в оплату товаров, работ, услуг и т. п.), а также на каждую отчетную дату баланса.
Отображение такой курсовой разницы в бухгалтерском и налоговом учете такое же, как и при продаже валюты.
Хотя некоторые особенности относительно отдельных операций для налогового учета все-таки есть.
В соответствии с пп. 153.1.6 НКУ, иностранная валюта, полученная налогоплательщиком на отдельный специальный счет в банке в виде гуманитарной или международной технической помощи, а также в виде грантов (субгрантов) согласно программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине, утвержденным законом, не учитывается при проведении перерасчетов в национальную валюту в целях налогообложения.
То есть курсовая разница по приведенным операциям не рассчитывается. Для отображения курсовой разницы в бухгалтерском учете используются следующие счета:
— при положительной курсовой разнице — счет 714 «Доход от операционной курсовой разницы»;
— при отрицательной — счет 945 «Потери от операционной курсовой разницы».
Причем существуют еще счета при отображении курсовой разницы, когда данные разницы не являются операционными, то есть возникают от неоперационной деятельности:
— положительная курсовая разница — счет 744 «Доход от неоперационной курсовой разницы»;
— отрицательная — счет 974 «Потери от неоперационных курсовых разниц».

Александр ЗОЛОТУХИН, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета
интерактивная бухгалтерия № 1 / 1 октября 2012
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Вотруба
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Люба П » 09 янв 2013, 11:58

Вотруба писал(а): По поводу налогового учета!
... по курсу НБУ на дату отчетного баланса или на дату совершения операции в зависимости от того, какая дата наступила позднее и стоимостью валюты по курсу НБУ на дату конверсии. О том, что означает эта выделенная фраза из Приказа 574, обсуждают и даже пишут статьи, но я понимаю так, что это стоимость валюты на начало квартала (если на эту дату она была у Вас на счете), (или на дату зачисления валюты на счет, если это зачисление произошло позднее).

Податківці внесли зміни в УПК 574 і підтвердили, що датою звітного балансу є останній день попереднього кварталу.
Цитую з наказу від 21.12.2012 N 1158:
"...датою розрахунку балансової вартості проданої валюти у період з 01.04.2011 по 01.07.2012 вважається дата звітного балансу, тобто останній день кварталу, що передував кварталу, в якому відбулась операція з продажу валюти..."
viewtopic.php?f=29&t=2576&p=49028#p49028
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 551
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 461 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST Crazy Greta » 18 янв 2013, 18:59

Возник тупой вопрос.
Положительную разницу от продажи валюты отражаем в строке 03.19 или 03.27 додатка ИД?
Все понесете заслуженное наказание! Великий МЯА все видит! (с)
Аватар пользователя
Crazy Greta
 
Сообщений: 604
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 18:24
Благодарил (а): 210 раз.
Поблагодарили: 99 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 18 янв 2013, 19:26

Crazy Greta писал(а):Возник тупой вопрос.
Положительную разницу от продажи валюты отражаем в строке 03.19 или 03.27 додатка ИД?
Двічі передивився:
03.27 - Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним
03.19 - Позитивне значення курсових різниць
Які тут можуть бути питання? В 03.27 показуємо результати перерахунку згідно 140.2.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Crazy Greta » 18 янв 2013, 20:57

омг... То есть 03.28, инши доходы. Делаю уточненку за 2011, а там они еще 03.27 :ugeek:
в 03.19 или в 03.28 положительную разница от продажи валюты (п. 153.1.4)?
Все понесете заслуженное наказание! Великий МЯА все видит! (с)
Аватар пользователя
Crazy Greta
 
Сообщений: 604
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 18:24
Благодарил (а): 210 раз.
Поблагодарили: 99 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 18 янв 2013, 21:33

Курсові різниці це не операційні доходи, а отже "інші" (ст.135.1, на відміну від негативних різниць - вони є операційними витратами). Але класифікуються за окремою особливою ознакою, також в цілях оподаткування їх можна кваліфікувати згідно правил ПСБО (153.1.3).
Короче кажучи - вони інші доходи (саме тому включаються в додаток ІД), але йдуть в строку 03.19 :)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST kavochca » 23 янв 2013, 19:46

Помогите разобраться.Я новичок в этом деле.Если мы получили инвалютный кредит от нерезидента ,сразу в тот же день его продали и приобрели основные фонды.Все это было в один день в декабре 2012 г.надо считать курсовые разницу или нет ? денег на счету нет .Я посчитала у меня она получается положительная РАЗНИЦА и надо платить налог а с чего? деятельности то у меня нет и денег тоже. Как быть ? подскажите пожалуйста. И еще процент за кредит тоже уже начислять ежемесячно ? платить то его о договору я буду тогда когда буду отдавать кредит?
kavochca
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 19:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 23 янв 2013, 21:41

kavochca писал(а):...мы получили инвалютный кредит от нерезидента ,сразу в тот же день его продали <...>.Все это было в один день в декабре 2012 г.надо считать курсовые разницу или нет ?

Поскольку получение кредитных средств и их продажа произошли в один день, то курсовых разниц у Вас нет!
Но у вас есть разница между балансовой стоимостью валюты (т.е. стоимостью по курсу НБУ на дату "в один день в декабре 2012 г." :) и той суммой гривен, которую Вы получили от её продажи). Поскольку, как Вы посчитали, эта разница положительная, то это Ваш доход. Если он не гасится (или не полностью гасится) расходами, то это Ваша прибыль. С прибыли надо платить налог.

kavochca писал(а):...деятельности то у меня нет и денег тоже. Как быть ? подскажите пожалуйста.

Изыскать расходы на погашение доходов или деньги на уплату налога.

kavochca писал(а):...процент за кредит тоже уже начислять ежемесячно ? платить то его о договору я буду тогда когда буду отдавать кредит?

По поводу начисления процентов смотрите что у Вас по этому поводу написано в кредитном договоре.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST kavochca » 24 янв 2013, 14:47

Спасибо. Но не понятно откуда брать деньги на уплату налога. У меня же кредит,финансово-хоз деят нет,откуда курсовые разницы? денег же у меня уже тоже нет. Я за кредитные деньги приобрела недвижимость и все ? И подскажите проводки по получению и продаже кредита в валюте от нерезидента.
kavochca
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 19:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 24 янв 2013, 16:46

Ну как это Вы не ведете хозяйственную деятельность?
А операция получения кредита это что? Не финансово-хозяйственная деятельность?
А операция приобретения недвижимости это что? Не хозяйственная деятельность?
А если хозяйственная деятельность есть (а она у Вас есть!), то и планируйте ее так, чтобы не возникали налоги или оставались деньги и на уплату налогов (если они возникают). Ничего другого я Вам посоветовать, увы, не могу.

Помимо того, что у Вас возникла положительная разница при продаже валюты, у Вас будет (может быть) также курсовая разница по задолженности по кредиту (из-за разницы курсов на день получения валюты и на 31.12.2012). Она может быть как положительная, так и отрицательная. Если она положительная, то приплюсуется к разнице при продаже валюты, а если отрицательная - то отнимется. Эта курсовая разница будет возникать ежеквартально в течение всего срока действия кредита.

Проводки по учету кредита поищите в Интернете. Погуглите Интернет. Там их навалом.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST кира01 » 04 фев 2013, 12:42

Не знаю правильно в какой теме задать этот вопрос. Приходит предоплата сначала на распределительный счет , а потом уже на текущий (может на следующий день, курсы разные) .Доход определяется по отгрузке КОГДА БУДЕТ ОТГРУЗКА, ДОХОД УЧИТЫВАТЬ ПО КУРСУ КОГДА ВАЛЮТА ЗАШЛА НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ИЛИ НА ТЕКУШИЙ?????? Спасибо
кира01
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 20:29
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST demko » 05 фев 2013, 17:01

Прочитавши всю гілку про валюту не знайшов відповіді:
1)якзо валюта надійшла і продана в одному звітному періоді - до доходу
включається лише різниця між курмом продажі і нбу.
2) якщо валюта надійшла в одному а продана в наступному? так само лише різниця між комерц і нбу курсом?
3) якщо акт і надходженгя валюти в різних звітних періодах...раїуємо курсові різниці?
demko
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 16:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron