Страница 1 из 35

Учет в валюте по Налоговому кодексу

UNREAD_POSTДобавлено: 19 янв 2011, 13:43
налог
Появились вопросы по поводу учета валютных операций в НК
1. 153.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Вопрос - если предоплата за товар была в текущем периоде, то по какому курсу считать доходы? Зачем сакцентировали на предыдущих периодах? Особенно весело это смотрится с учетом нарастающего итога...Или на это не будут обращать внимания, а упор сделают все-таки на окончании предложения?

2. 153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.


Вопрос. Получили товар без предоплаты. Расходы мы еще не ставим, поскольку согласно 138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Выходит мы должны тянуть эти валютные расходы для формирования налоговой себестоимости до периода продажи этого товара и только по дате продажи мы возьмем курс НБУ и сформируем себестоимость???

3. У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.
...
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.

Вопрос. Дата звітного баланса насколько я понимаю - это окончание последний день квартала. Выходит в доходы или расходы мы должны ставить разницу между суммой, рассчитанной по рыночному курсу на дату продажи и курсом НБУ на дату окончания периода???

Поправьте, если я где-то заблуждаюсь

Re: Учет в валюте в НК

UNREAD_POSTДобавлено: 19 янв 2011, 21:27
методолог
налог писал(а):Появились вопросы по поводу учета валютных операций в НК
1.
153.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.


Вопрос - если предоплата за товар была в текущем периоде, то по какому курсу считать доходы? Зачем сакцентировали на предыдущих периодах? Особенно весело это смотрится с учетом нарастающего итога...Или на это не будут обращать внимания, а упор сделают все-таки на окончании предложения?


Думаю, хотят привязаться к курсу на дату отгрузки во всех случаях кроме как при оплатах предыдущих периодов.

налог писал(а):2.
153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.


Вопрос. Получили товар без предоплаты. Расходы мы еще не ставим, поскольку согласно 138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Выходит мы должны тянуть эти валютные расходы для формирования налоговой себестоимости до периода продажи этого товара и только по дате продажи мы возьмем курс НБУ и сформируем себестоимость???


Да, по курсу на дату продажи.

3. У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.
...
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.

Вопрос. Дата звітного баланса насколько я понимаю - это окончание последний день квартала. Выходит в доходы или расходы мы должны ставить разницу между суммой, рассчитанной по рыночному курсу на дату продажи и курсом НБУ на дату окончания периода???

Поправьте, если я где-то заблуждаюсь[/quote]

Причем, здесь окончания предыдущего периода.

Re: Учет в валюте в НК

UNREAD_POSTДобавлено: 01 июн 2011, 10:09
налоговик
ПОКУПКА ВАЛЮТЫ: КАК ОТРАЗИТЬ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ?

Алексей ЗАДОРОЖНЫЙ, заместитель директора Департамента администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) ГНА Украины

Предприятие для оплаты товара, приобретенного у нерезидента, 16.05.11 г. приобрело на МВБУ 5 000 дол. США по курсу 8,02 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ в этот день составлял 7,9785 грн. за 1 дол. США. Как отразить такую операцию в налоговом учете по налогу на прибыль?

В случае приобретения иностранной валюты в состав соответственно расходов или доходов отчетного периода включается положительная или отрицательная разница между курсом иностранной валюты к гривне, по которому будет приобретаться иностранная валюта, и курсом, по которому определяется балансовая стоимость такой валюты (абзац второй пп. 153.1.4 Налогового кодекса).
Термин «балансовая стоимость иностранной валюты» для целей приведенного подпункта обозначает стоимость иностранной валюты, определенную по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, на дату отчетного баланса.
Однако поскольку в рассматриваемой ситуации валюта была приобретена на МВБУ в текущем месяце (т. е. она не оставалась на счете с момента отчетного баланса), то необходимо определить разницу между курсом покупки этой валюты на МВБУ и курсом НБУ на эту дату, а именно:
$5 000 х 8,02 - $5 000 х 7,9785 = 207,50.
Поскольку получена положительная разница, то ее следует включить в расходы во II квартале текущего года.

Баланс № 43 (1081) 30 мая 2011

Re: Учет в валюте в НК

UNREAD_POSTДобавлено: 01 июн 2011, 11:16
Kloshar
налог писал(а):...
Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.

Вопрос. Дата звітного баланса насколько я понимаю - это окончание последний день квартала. Выходит в доходы или расходы мы должны ставить разницу между суммой, рассчитанной по рыночному курсу на дату продажи и курсом НБУ на дату окончания периода???

Поправьте, если я где-то заблуждаюсь
У вас да та очентного баланса еще не наступила, невозможно взять курс на эту дату, только на дату баланса предыдущего квартала. Иначе никак. Или ждать конца текущего и тогда расчитывать разницу.

Re: Учет в валюте в НК

UNREAD_POSTДобавлено: 01 июн 2011, 11:28
vikakool
налоговик писал(а):ПОКУПКА ВАЛЮТЫ: КАК ОТРАЗИТЬ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ?

Алексей ЗАДОРОЖНЫЙ, заместитель директора Департамента администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) ГНА Украины

Предприятие для оплаты товара, приобретенного у нерезидента, 16.05.11 г. приобрело на МВБУ 5 000 дол. США по курсу 8,02 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ в этот день составлял 7,9785 грн. за 1 дол. США. Как отразить такую операцию в налоговом учете по налогу на прибыль?

В случае приобретения иностранной валюты в состав соответственно расходов или доходов отчетного периода включается положительная или отрицательная разница между курсом иностранной валюты к гривне, по которому будет приобретаться иностранная валюта, и курсом, по которому определяется балансовая стоимость такой валюты (абзац второй пп. 153.1.4 Налогового кодекса).
Термин «балансовая стоимость иностранной валюты» для целей приведенного подпункта обозначает стоимость иностранной валюты, определенную по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, на дату отчетного баланса.
Однако поскольку в рассматриваемой ситуации валюта была приобретена на МВБУ в текущем месяце (т. е. она не оставалась на счете с момента отчетного баланса), то необходимо определить разницу между курсом покупки этой валюты на МВБУ и курсом НБУ на эту дату, а именно:
$5 000 х 8,02 - $5 000 х 7,9785 = 207,50.
Поскольку получена положительная разница, то ее следует включить в расходы во II квартале текущего года.

Баланс № 43 (1081) 30 мая 2011


прикол в том, что НКУ это не предусматривает
так что не думаю, что расходы будут правомерны

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 10:41
nikki
Перенесено отсюда Видео от ГНАУ по налогу на прибыль...
Цитата от Vetal' ниже это комментарий к видео лекции от Задорожного. Само видео там же по ссылке.
Печкин


Vetal' писал(а):При покупке товара за инвалюту без предоплаты, расходы в части с/с определяем не по курсу НБУ на дату оприходования (как пишет большинство бухизданий - встречал такую позицию в Бухгалтерии, Бухгалтере и НиБУ), а по курсу НБУ на дату признания расходов, т.е. на дату реализации товара (если он куплен для продажи).

Называется: получи фашист гранату. Вот и снял Вам товарищ большинство проблем с покупкой ОС, курсовыми разницами и т.п. :lol:


Круто.

Купили за 1 долл по курсу 8.

При продаже (курс 12 грн): расходы по товару = 12 грн. + расходы по курсовым = 4 грн.

Итого расходов = 16 грн. :) Хотя потратили реально 12.

Не скажут ли они потом, что одну и ту же сумму (4 грн( дважды нельзя поставить в расходы ???

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 12:39
Vetal'
nikki писал(а):Круто.Купили за 1 долл по курсу 8.При продаже (курс 12 грн): расходы по товару = 12 грн. + расходы по курсовым = 4 грн. Итого расходов = 16 грн. Хотя потратили реально 12. Не скажут ли они потом, что одну и ту же сумму (4 грн( дважды нельзя поставить в расходы ???


Думаю, легко. Тут такое дело: имхо, включить в расходы товар по курсу 12 грн можно безболезненно - пп. 153.1.2 НКУ действительно позволяет это сделать. А вот от отражение КР в сумме 4 грн я бы советовал отказаться. С одной стороны пп. 153.1.3 НКУ, вроде бы, говорит, что можно. Но с другой - это уже не расходы с точки зрения пп. 14.1.27 НКУ. :)

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:13
Печкин
Vetal' писал(а):Думаю, легко. Тут такое дело: имхо, включить в расходы товар по курсу 12 грн можно безболезненно - пп. 153.1.2 НКУ действительно позволяет это сделать. А вот от отражение КР в сумме 4 грн я бы советовал отказаться. С одной стороны пп. 153.1.3 НКУ, вроде бы, говорит, что можно. Но с другой - это уже не расходы с точки зрения пп. 14.1.27 НКУ. :)


В любом случае получается не очень красиво. Очень не красиво.
Все-таки пп. 153.1.3 НКУ достаточно четко говорит о том, что по курсовой расходы есть. И через определение расходов ИМХО не признавать их нельзя. Иначе я скажу, что например, условные проценты не включаются в доход по 14.1.56. Но думаю эту позицию никто не поддержит :)

Более того, почему курсовая не расходы по пп. 14.1.27?
Может тогда наоборот - себестоимость (в этой части) по нему не расходы.
Тем более курсовые будем признавать безотносительно (в т.ч. в части моментов) от формирования расходов (себестоимости).

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:19
Vetal'
Что я могу сказать: попробуйте! :) В части доходов пример не показательный, взгляните на определение доходов. А с расходами и курсовыми разницами можно крутить как угодно. Только лучше отталкиваться от расходов и идти к КР, чем наоборот. Это, имхо, очевидно.
Если Вам так не нравиться, могу по-другому обосновать:
п. 138.3 ПКУ: У цілях цього розділу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат. :)

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:25
Печкин
Vetal' писал(а):Что я могу сказать: попробуйте! :) В части доходов пример не показательный, взгляните на определение доходов. А с расходами и курсовыми разницами можно крутить как угодно. Только лучше отталкиваться от расходов и идти к КР, чем наоборот. Это, имхо, очевидно.
Если Вам так не нравиться, могу по-другому обосновать:
п. 138.3 ПКУ: У цілях цього розділу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат. :)


1. Про повторность - не спорю. Аргумент веский. Я тоже к этому и клоню:

Печкин писал(а):Более того, почему курсовая не расходы по пп. 14.1.27?
Может тогда наоборот - себестоимость (в этой части) по нему не расходы.
Тем более курсовые будем признавать безотносительно (в т.ч. в части моментов) от формирования расходов (себестоимости).

что повторным будет, скорее, именно себестоимость. Хотя возможно, конечно, и наоборот. Если быстро продадим.

2. А в чем особенность определения доходов?
доходы это доходы.Есть такое, но формы то нет.

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:37
Vetal'
Да-да. Расходы - по определению это уменьшение активов или увеличение обязательств, а доходы - это наше все! :)

Мы же не можем с/с воспринимать не как расходы. Тем более, оплаты еще не было; "ранее" в таком контексте нужно понимать - до признания расходов. Т.е. формально валюта потратиться, возможно, еще по более высокому курсу... А если это уже расходы, то далее может быть расходами только то, что возникает из-за дальнейшего роста курса. Просто КР нужно было бы считать для н/уч, начиная с даты признания расходов и проблема отпало бы... Частично точно... :)

Очевидно одно: так как написано в НКУ учет работать не должен. Поэтому остается придумывать варианты, чтобы не задвоить затраты. :)

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:49
Тори
nikki писал(а):Купили за 1 долл по курсу 8.

При продаже (курс 12 грн): расходы по товару = 12 грн. + расходы по курсовым = 4 грн.

Итого расходов = 16 грн. :) Хотя потратили реально 12.

А почему так? Ведь если есть предоплата, то на расходы пойдет 8 (по курсу покупки) + курсовая разница (4). В итоге те же 12 получаем. Нет?

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:52
Печкин
Vetal'

Согласен что задвоения быть не должно. Это 100 %.
Теперь о методике незадвоения. Возвращаясь к исходному примеру от никки.

nikki писал(а):Купили за 1 долл по курсу 8.
При продаже (курс 12 грн): расходы по товару = 12 грн. + расходы по курсовым = 4 грн.
Итого расходов = 16 грн. :) Хотя потратили реально 12.
Не скажут ли они потом, что одну и ту же сумму (4 грн( дважды нельзя поставить в расходы ???


1. сегодня оприходовали: 1 долл = 8 грн. в учете ничего
2. на конец периода - 7 грн. в учете курсовая ?
3. на конец - 6 грн. в учете курсовая?
4. на конец - 12 грн. в учете курсовая?
5. продали товар - курс 12 грн.

Вы предлагаете ставить курсовую доходную - потом расходную, но только в доходной части?

т.е. по 2 - курсовая 1 грн доход
по 3 - курсовая 1 грн в доход
по 4 - курсовая 2 грн (а не 4) в расход?
по 5 - себестоимость 12.
итого расходов = 12.
ПС
по доходам я бы согласился если бы не было указания в определении на то что должна быть форма получения доходов. Но, согласен. Традиционно на это все не обращают внимание, поэтому туда соваться бесперспективно :)

ПС1

С предложением в части предложений в НКУ- согласен. Это было бы логично.

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 16:54
Печкин
Тори писал(а):А почему так? Ведь если есть предоплата, то на расходы пойдет 8 (по курсу покупки) + курсовая разница (4). В итоге те же 12 получаем. Нет?


Пока обсуждаем это :)

Vetal' писал(а):При покупке товара за инвалюту без предоплаты , расходы в части с/с определяем не по курсу НБУ на дату оприходования (как пишет большинство бухизданий - встречал такую позицию в Бухгалтерии, Бухгалтере и НиБУ), а по курсу НБУ на дату признания расходов, т.е. на дату реализации товара (если он куплен для продажи).

Называется: получи фашист гранату. Вот и снял Вам товарищ большинство проблем с покупкой ОС, курсовыми разницами и т.п. :lol:


чуть позже перенесу в ветку Учет в валюте в НК

Re: Видео от ГНАУ по налогу на прибыль (много)

UNREAD_POSTДобавлено: 03 июн 2011, 17:08
Vetal'
Я бы сказал, логично было бы до признания расходов КР вообще не исчислять. Потом (с даты признания и до оплаты) включать правила П(С)БУ 21. :)