Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налог на прибыль - 2015

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 15 апр 2016, 13:46

Лист ДФС від 06.04.2016 №7540/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування за даними фінансової звітності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Під борговими зобов'язаннями для цілей п. 140.1 Кодексу слід розуміти зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 Кодексу, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.

У разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від`ємне значення (в тому числі за рахунок від`ємного значення фінансового результату), то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих процентів за борговими зобов`язаннями, що виникли за операціями з пов`язаними особами-нерезидентами.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST налоговик » 26 апр 2016, 18:05

Немного о резерве отпусков

Чи можна віднести до витрат резерв відпусток за попередні роки? Яка відповідальність передбачена за ненарахування резерву відпусток?

14.03.2016
Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу в редакції, яка діє з 01.01.2015 визначено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу.

Створення забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам (далі — резерв відпусток) передбачено пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 ,,Зобов’язання”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000 №20.

Сума резерву відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 14 П(С)БО 11).

Відповідно до п. 18 П(С)БО 11 залишок резерву переглядається на кожну дату балансу та, в разі потреби, коригується (збільшується або зменшується).

Пунктом 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 (далі — Положення №879), визначено, що проведення інвентаризації є обов’язковим, зокрема, перед складанням річної фінансової звітності в обсязі, визначеному п. 6 розділу І цього Положення, з урахуванням особливостей проведення інвентаризації і в строки, визначені п. 10 цього розділу.

Залишок забезпечення на виплату відпусток, у т. ч. відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства (п. 8.2 Положення №879).

Якщо підприємство не створювало резерву відпусток у попередні роки, а вирішило його створити в поточному, то, інвентаризуючи його, не можна врахувати всі дні невикористаних відпусток за попередні роки, оскільки ці дні не були враховані в сальдо резерву на початок року. До витрат періоду можна віднести лише ті витрати, які відносяться до зароблених відпусток звітного календарного року.

За ненарахування резерву відпусток відповідно до ст. 1642 КпАП передбачено адміністративний штраф від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян як за ведення бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку.

Право не нараховувати резерв відпусток, а визначати відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення відповідно до п.8 П(С) БО 25 ,,Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” мають суб’єкти малого підприємництва.

Територіальні органи ДФС
у Львівській області
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST lala555 » 26 апр 2016, 18:35

получается что микро должны начислять резерв?
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 27 апр 2016, 12:31

lala555 писал(а):получается что микро должны начислять резерв?


2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):
.....
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

8. Суб'єкти малого підприємництва, зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу, можуть:
не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;


ТОБТО мікропідприємництва не начисляют резерв.

За это сообщение автора p_o_d_a_t_k_u поблагодарил:
lala555
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 28 апр 2016, 12:53

Розділ III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачає коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток на оподаткування, якщо ці кошти надійшли за відвантажені товари чи надані послуги під час перебування на спрощеній системі.
http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/246852.html
Довідково: лист ДФС України від 25.04.2016 року № 9285/6/99-99-15-02-02-15 «Про надання роз’яснення».
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST pruda » 25 июл 2016, 10:06

Полугодовая декларация по налогу на прибыль: некоторые нюансы

Большинство плательщиков уже как минимум дважды составляли декларацию по налогу на прибыль: за весь прошедший год и за I квартал текущего. Поэтому особых трудностей полугодовая декларация вызвать не должна. Впрочем, есть несколько нюансов, которые следует учесть. О них и пойдет речь.

Юрий Цыганок,
сертифицированный специалист IAS IPFM, САР, руководитель бухгалтерского направления,
ЛИГА:ЗАКОН

Кто представляет полугодовую декларацию

Декларацию по налогу на прибыль за I полугодие 2016 г., исходя из требований ст. 137 НКУ, должны представлять следующие категории предприятий:

1) "сверх20миллионники", т. е. предприятия, у которых доход от всех видов деятельности за 2015 год превысил 20 млн грн;

2) предприятия, перешедшие на единый налог с III квартала 2016 г.;

3) предприятия, ликвидированные во II квартале 2016 г.;

4) сельхозпредприятия, желающие с 1 июля 2016 года перейти на особый отчетный год (с 01 июля текущего года по 30 июня следующего года). Это касается тех сельхозпредприятий, которые использовали стандартный отчетный период или перешли с 4-й группы единого налога на общую систему с начала 2016 года.

Срок подачи полугодовой декларации – не позднее 9 августа, а срок уплаты налога по ней – не позднее 19 августа 2016 г.

Кто вместе с декларацией подает финансовую отчетность

Подавать промежуточную финансовую отчетность вместе с декларацией по налогу на прибыль должны только те предприятия, которые относятся к категории крупных и средних согласно ст. 55 ХКУ. Напомним, это предприятия, у которых годовой доход превышает 10 млн евро, а численность работников – больше 50 чел.

Малые предприятия (годовой доход – не более 10 млн евро и численность работников – не более 50 чел.) должны подавать в органы ГФС только годовую финансовую отчетность (п. 46.2 НКУ). То есть промежуточную финансовую отчетность (формы 1-м, 2-м) с квартальными декларациями представлять в органы ГФС не нужно. Только в органы статистики.

А микропредприятия (годовой доход – не более 2 млн евро и численность работников – не более 10 чел.) даже в статистику отчитываются раз в год по формам 1-мс, 2-мс.

Доходы и финансовые результаты

Как мы уже не раз писали, доход от всех видов деятельности для заполнения строки 1 декларации берется из Отчета о финансовых результатах по форме 2 следующим образом:

стр. 2000 + стр. 2120 + стр. 2200 + стр. 2220 + стр. 2240 формы 2.

Если предприятие использует вписываемые строки доходов, предусмотренные приложением 3 к НП(С)БУ 1, то нужно учесть и их.

Финансовый результат – берется показатель стр. 2290 или 2295 (убыток, приведенный в скобках, переносится в декларацию со знаком минус).

Малые предприятия, представляющие в органы статистики Отчет субъекта малого предпринимательства за полугодие, берут доход из стр. 2280 формы 2-м, а финансовый результат – из стр. 2290 формы 2-м (убыток, приведенный в скобках, переносится в декларацию со знаком минус).

Нюансы округления

Говоря о показателях доходов и финансового результата, нельзя обойти вниманием такой важный нюанс, как округление. Ведь показатели декларации по налогу на прибыль отражаются в гривнях без копеек, в то время как финансовой отчетности – в тысячах гривен (раздел I формы 2 – без десятичного знака, форма 2м – с одним десятичным знаком).

Подпункт 134.1.1 НКУ достаточно четко говорит о том, что объект налогообложения определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия согласно национальным П(С)БУ или МСФО.

То есть в соответствии с НКУ источником информации о финансовом результате является финансовая отчетность и ничто другое. В свою очередь, формы финансовой отчетности, являющиеся приложением к НП(С)БУ 1, предусматривают отражение показателей именно в тысячах гривен. Отражение показателей с точностью до гривни этими формами не предусмотрено.

Поэтому при переносе финансового результата до налогообложения, определенного в Отчете о финансовых результатах по форме 2, гривням взяться просто неоткуда. Нет в этой форме такой информации. Следовательно, бухгалтеры, переносящие эти показатели с тремя нулями, поступают формально абсолютно правильно – в соответствии с пп. 134.1.1 НКУ.

Однако налоговики не были бы собой, если бы и здесь не внесли сумятицу. На вопрос: "Как учитывается при заполнении Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий финансовый результат до налогообложения, если в финансовой отчетности такой показатель отражается в тысячах гривен?" (раздел 102.23.02 модуля БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ) они ответили:

Из документа

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 20.10.2015 № 897 (далее – Декларация), заполняется на основании первичных документов, составленных согласно бухгалтерскому учету, в гривнях без копеек с соответствующим округлением по общеустановленным правилам.

Остается только недоумевать, с каких это пор первичные документы стали составляться согласно бухгалтерскому учету, а не наоборот. Да и составление декларации на основании первичных документов не предусмотрено п. 134.1 НКУ.

Но за корявыми формулировками все-таки угадывается, что хотели сказать налоговики: в декларации они хотят видеть показатели бухгалтерского учета до округления, предусмотренного формами финансовой отчетности. Утверждение спорное, но те, кто решит с ними не спорить, будут основываться, конечно же, не на первичных документах, а на показателях оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период. Хотя, еще раз повторим, это не соответствует п. 134.1 НКУ.

Амортизация МНМА и библиотечных фондов

В разделе 102.05 модуля БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ появилось спорное разъяснение о том, что стоимость земельных участков, малоценных необоротных материальных активов (МНМА), библиотечных фондов и природных ресурсов не подлежит амортизации в налоговом учете.

В части земельных участков и природных ресурсов вопросов не возникает – их стоимость действительно не амортизируют в бухгалтерском учете (п. 22 П(С)БУ 7), а значит, и в налоговом тоже. Но в части МНМА и библиотечных фондов мы с этим категорически не согласны.

В бухгалтерском учете стоимость МНМА и библиотечных фондов, несомненно, амортизируется согласно п. 27 П(С)БУ 7. При этом и те, и другие перечислены в составе групп основных фондов согласно классификации пп. 138.3.3 НКУ, только без минимально допустимого срока полезного использования таких активов. Это нашло свое отражение в форме приложения АМ к декларации по налогу на прибыль, утвержденной Приказом № 897, где для них отведены отдельные строки.

При этом пп. 138.3.2 НКУ уже содержит перечень видов необоротных активов, стоимость которых не подлежит амортизации для целей налогообложения. Причем МНМА с библиотечными фондами в нем не упоминаются.

Но раз уж опираться на определение основных средств в пп. 14.1.138 НКУ, как это делают налоговики, утверждая, что МНМА и библиотечные фонды таковыми не являются, если их стоимость ниже 6000 грн, то следует быть последовательными и признать, что амортизацию их стоимости не нужно учитывать как в строке 1.2.1 АМ, так и в строке 1.1.1 приложения РІ. Либо же учитывать и там, и там.

Но в строке 1.1.1 приложения РІ налоговики хотят видеть общую сумму амортизации, отраженную в строке 2515 "Амортизація" формы № 2. Об этом, в частности, шла речь в письме ГУ ГФС в Днепропетровской области от 15.01.2016 г. № 321/7/04-36-15-03-22.

В таком случае запрет учитывать амортизацию стоимости МНМА и библиотечных фондов в приложении АМ, а стало быть, и в уменьшающей строке 1.2.1 приложения РІ под надуманным предлогом, игнорируя пп. 138.3.3 НКУ, следует признать незаконным.

Приложение ТЦ и полугодовая декларация

В действующей форме декларации нет примечаний, касающихся особой периодичности подачи приложения ТЦ. При этом в его заголовочной части есть графа для отметки об отчетном периоде: I квартал, полугодие, три квартала. То есть формально, при наличии показателей для отражения, приложение ТЦ подается с той же периодичностью, что и сама декларация.

Однако отчетным периодом по трансфертному ценообразованию является год, и стоимостные критерии контролируемых операций (пп. 39.2.1.7 НКУ) также определяются за год. К тому же многие показатели приложения ТЦ заполняются именно на основании Отчета о контролируемых операциях.

Безусловно, если в течение отчетного года уже известно, что предприятие подпадает под трансфертно-ценовое регулирование ст. 39 НКУ и осуществляло контролируемые операции, не соответствующие принципу "вытянутой руки", то никто не мешает провести соответствующие корректировки по итогам полугодия и отразить их в приложении ТЦ. Тем более что подготовку документации по контролируемым операциям, как правило, не откладывают на конец года. Но и проведение корректировок только по итогам года, считаем, нарушением не является.

Налог на недвижимость, отличную от земельных участков

С 1 января 2016 г. в соответствии с Законом № 909 в п. 137.6 НКУ достаточно четко сказано:

Из документа

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет налогоплательщиками, уменьшается на сумму начисленного за отчетный период налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, согласно статье 266 настоящего Кодекса относительно объектов нежилой недвижимости.

Если плательщик налога на прибыль в отчетном периоде не получил прибыли, или сумма налога на прибыль меньше суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, остаток суммы такого налога, не учтенный в уменьшение налога на прибыль текущего периода, не переносится на уменьшение налога на прибыль следующих налоговых (отчетных) периодов.

Обратите внимание: еще в прошлом году в п. 137.5 НКУ шла речь о "начисленном и уплаченном налоге", но теперь – только о начисленном.

То есть новый п. 137.6 НКУ разрешает учесть в уменьшение налога на прибыль за соответствующий налоговый период 2016 года сумму налога на недвижимость, начисленную за этот же налоговый период.

Поэтому вас не должна смущать устаревшая формулировка строки 16.2 приложения ЗП к декларации по налогу на прибыль: "Сума нарахованого та сплаченого податку на майно". Просто форму до сих пор не успели исправить в соответствии с Законом № 909.

Правда, здесь еще присутствует опасность формально-фискального прочтения второго абзаца п. 137.6 НКУ: мол, если какая-то сумма налога на недвижимость не была учтена в уменьшение налога на прибыль по итогам I квартала 2016 г., то она не переносится в уменьшение налога на прибыль по итогам полугодия 2016 г. Считаем такую трактовку неправомерной, поскольку внутри отчетного года налоговые периоды определяются нарастающим итогом: I квартал включается в полугодие, полугодие – в три квартала и т. д. И сумму налога на недвижимость надо брать именно начисленную за такой отчетный период, как предписывает первый абзац п. 137.6 НКУ: за I квартал, полугодие, три квартала, год. И только сумма, неучтенная по итогам отчетного года, на следующие налоговые годы не переносится.

Плательщикам, которых терзают сомнения по этому поводу, лучше заручиться индивидуальной налоговой консультацией.

Авансы при выплате дивидендов

С дивидендными авансами тоже все не слава богу. В абзаце четвертом пп. 57.11.2 НКУ сказано:

Из документа

Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов подлежит зачислению в уменьшение налогового обязательства по налогу на прибыль, задекларированного в налоговой декларации за отчетный (налоговый) год.

Можно сколько угодно доказывать, что законодатель забыл про нарастающий итог, однако в НКУ написано четко "за отчетный налоговый год". Поэтому отражать в строке 16.3.1 приложения ЗП декларации за полугодие 2016 года дивидендные авансы, уплаченные в I и II кварталах 2016 года, без положительной индивидуальной налоговой консультации очень рискованно.

Стоит также вспомнить об остатке прошлогодних дивидендных авансов, которые еще не сыграли в уменьшение налога на прибыль. Ведь налоговики в письме ГФСУ от 28.01.2016 г. № 2779/7/99-99-19-02-01-17 и разъяснении из раздела 102.09 модуля БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ уже признали, что:

Из документа

...не зачисленные в уменьшение налогового обязательства суммы уплаченных авансовых взносов при выплате дивидендов по состоянию на 01.01.2015 должны учитываться в уменьшение налогового обязательства по налогу на прибыль в налоговой декларации за 2015 год и следующие отчетные (налоговые) периоды до полного их погашения.

Но и здесь письмо не вполне согласуется с абз. 4 пп. 57.11.2 НКУ, который говорит только об уменьшении по итогам года. Поэтому в обоих случаях, чтобы учесть дивидендные авансы уже в полугодовой декларации, стоит заручиться индивидуальной налоговой консультацией. В ином случае лучше дождаться конца года и безопасно провести такое уменьшение уже в декларации за 2016 год.

"Зарубежный" налог на прибыль

Мы уже писали о том, что авторы Приказа № 897, разрабатывая форму приложения ЗП, забыли предусмотреть в нем строку для отражения сумм налога на прибыль, уплаченных за границей, хотя такое уменьшение и предусмотрено в пп. 141.4.9 НКУ, при условии, что с таким государством заключено соответствующее соглашение.

К счастью, ГФСУ в письме от 28.01.2016 г. № 2779/7/99-99-19-02-01-17 признала эту ошибку и разрешила увеличить показатель строки 16 приложения ЗП на сумму "зарубежного" налога на прибыль (с подачей пояснений согласно п. 46.4 НКУ).

Правда, чуть позже, в письме от 01.04.2016 г. № 7148/6/99-99-19-02-01 налоговики уточнили, что такое уменьшение можно провести только в последнюю очередь – если от налога на прибыль что-то останется после уменьшения на суммы налога на недвижимость и дивидендные авансы (именно так, в очередности следования показателей приложения ЗП).

Что ж, как говорится, и на том спасибо.
pruda
 
Сообщений: 47
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 10:51
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 24 раз.

UNREAD_POST lala555 » 25 июл 2016, 17:50

подскажите пож. начислена зп 5000 грн.
налог 22% в сумме 1100 грн и сама зп 5000 идут на расходы ооо?
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST dmn » 26 июл 2016, 09:10

:a_g_a:

За это сообщение автора dmn поблагодарил:
lala555
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 269
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

UNREAD_POST vikakool » 27 июл 2016, 16:43

Авансы при выплате дивидендов

С дивидендными авансами тоже все не слава богу. В абзаце четвертом пп. 57.11.2 НКУ сказано:

Из документа

Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов подлежит зачислению в уменьшение налогового обязательства по налогу на прибыль, задекларированного в налоговой декларации за отчетный (налоговый) год.

Можно сколько угодно доказывать, что законодатель забыл про нарастающий итог, однако в НКУ написано четко "за отчетный налоговый год". Поэтому отражать в строке 16.3.1 приложения ЗП декларации за полугодие 2016 года дивидендные авансы, уплаченные в I и II кварталах 2016 года, без положительной индивидуальной налоговой консультации очень рискованно.


А налоговики пишут, что без проблем:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.06.2016 р. № 13895/6/99-99-15-02-02-15Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо зарахування суми авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, сплачених у I кварталі 2016 року у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2016 року, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів передбачено п.п. 57.1 1 п. 57.1 ст. 57 Кодексу.

Відповідно до п.п. 57.11.2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу крім випадків, передбачених підпунктом п.п. 57.11.3 п. 57.1 ст. 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Відповідно до п.137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Таким чином, у рядку 16.3 додатка ЗП до Декларації за I квартал 2016 року відображаються сплачені у I кварталі 2016 року авансові внески при виплаті дивідендів.


За это сообщение автора vikakool поблагодарил:
налоговик
vikakool
 
Сообщений: 4220
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST налоговик » 02 авг 2016, 13:37

Не зря налоговиков допустили к бухучету.
У них запасы, незавершенка, готовая продукция - это все расходы :D Скоро вот бы доходы признали расходами.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.07.2016 р. N 15291/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пп. 139.2 - 139.3 Кодексу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.1.1 п.139.1 ст. 139 Кодексу).

Відповідно до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Враховуючи викладене, платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування наступних витрат та зменшує фінансовий результат на суму витрат, які відшкодовані за рахунок таких забезпечень, незалежно від того, у складі яких витрат вони відображені (поточні, незавершене виробництво, залишки готової продукції).

 
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST nedila » 03 авг 2016, 15:13

налоговик писал(а):
Лист ДФС від 06.04.2016 №7540/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування за даними фінансової звітності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Під борговими зобов'язаннями для цілей п. 140.1 Кодексу слід розуміти зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 Кодексу, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.

У разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від`ємне значення (в тому числі за рахунок від`ємного значення фінансового результату), то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих процентів за борговими зобов`язаннями, що виникли за операціями з пов`язаними особами-нерезидентами.


Хто стикнувся з такою ситуацією: в 1 кв. фін.рез. був від'ємним, відповідно в Декларації за 1 кв. 2016 в додаток РІ в рядок 3.1.1 попадає вся сума нарахованих % пов'язаному нерезиденту за 1 кв. , а в 2 кварталі є прибуток до оподаткування і при розрахунку згідно п 140.2 сума нарахованих % за півріччя не перевищує 50 відсотків суми фін.резу, фін.витрат та амортизації, в такому випадку що потрібно поставити в р. 3.1.1 додатку РІ "0" чи перенести суму з 1 кварталу?
nedila
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST налоговик » 03 авг 2016, 17:05

nedila писал(а):
Хто стикнувся з такою ситуацією: в 1 кв. фін.рез. був від'ємним, відповідно в Декларації за 1 кв. 2016 в додаток РІ в рядок 3.1.1 попадає вся сума нарахованих % пов'язаному нерезиденту за 1 кв. , а в 2 кварталі є прибуток до оподаткування і при розрахунку згідно п 140.2 сума нарахованих % за півріччя не перевищує 50 відсотків суми фін.резу, фін.витрат та амортизації, в такому випадку що потрібно поставити в р. 3.1.1 додатку РІ "0" чи перенести суму з 1 кварталу?


Нужно поставить правильную сумму за полугодие.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
nedila
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST nedila » 03 авг 2016, 17:14

налоговик писал(а):
nedila писал(а):
Хто стикнувся з такою ситуацією: в 1 кв. фін.рез. був від'ємним, відповідно в Декларації за 1 кв. 2016 в додаток РІ в рядок 3.1.1 попадає вся сума нарахованих % пов'язаному нерезиденту за 1 кв. , а в 2 кварталі є прибуток до оподаткування і при розрахунку згідно п 140.2 сума нарахованих % за півріччя не перевищує 50 відсотків суми фін.резу, фін.витрат та амортизації, в такому випадку що потрібно поставити в р. 3.1.1 додатку РІ "0" чи перенести суму з 1 кварталу?


Нужно поставить правильную сумму за полугодие.

правильная сумма за полугодие "0" - получается, что в 1 кв. я увеличила фин.рез на суму превышения % над расчетом по п. 140.2 а в 2кв. она пропадает из расчетов?
nedila
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST aniriKa » 07 авг 2016, 01:00

Подскажите, пожалуйста, как действует принцип нарастающего итога при составлении декларации на прибыль при отражении корректировок в додатке РІ. Например, за 1 квартал показатель строки 2.1.1 = 1000 грн (условно), за 2 кв-л стр 2.1.1 = 500 грн, итого за 6 м = 1500 грн. Либо надо брать результаты за 6 м и тогда некоторые показатели соот. строк додатка РІ могуть уменьшиться по сравнению с 1 м кварталом. Сумбурно написала, просто есть корректировки, которые если брать суммарно за 6 м как бы "сворачиваются" и это одна сумма, а если брать 1 кв + 2 кв , то другие суммы....Спасибо
aniriKa
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 00:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST nedila » 10 авг 2016, 13:16

aniriKa писал(а):Подскажите, пожалуйста, как действует принцип нарастающего итога при составлении декларации на прибыль при отражении корректировок в додатке РІ. Например, за 1 квартал показатель строки 2.1.1 = 1000 грн (условно), за 2 кв-л стр 2.1.1 = 500 грн, итого за 6 м = 1500 грн. Либо надо брать результаты за 6 м и тогда некоторые показатели соот. строк додатка РІ могуть уменьшиться по сравнению с 1 м кварталом. Сумбурно написала, просто есть корректировки, которые если брать суммарно за 6 м как бы "сворачиваются" и это одна сумма, а если брать 1 кв + 2 кв , то другие суммы....Спасибо

в мене таке саме питання вище стосовно Додатку РІ п. 3.1.1, податкова каже, що запит сформований, але відповіді в базі знань не має
по п.3.1.1 порадившись з інспекторами з відділу прибутку, прийшли до висновку, що проставляється сума, яка була проставлена у 1 кв. 2016 (т.я. у 1 кв. в мене там виникала сума до заповнення а по резульатам 6 місяців вже 0), т.я. суми з цого рядочку будуть додаватись в рядок 3.2.1 згідно умов п. 140.2
якось так
nedila
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya