Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налогообложение дивидендов

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Печкин » 04 мар 2013, 12:23

сладкоежка писал(а):Сдала розрахунок чистого прибутку не правильно.Указала в тыс.грн.(2),а нужно было в грн.(20000)Заплатила верную сумму(20000),но не знаю как теперь исправить ситуацию,ведь этот расчет не предусмотрен как уточненный!Подскажите, как мне быть?


Налоговики допускают исправление расчета чистой прибыли (госдивиденды) следующим образом:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Як виправити помилки, допущені у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями?

Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 138 "Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями" частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Отже, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, є обов'язковим документом, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата зазначеного платежу.

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу), визначеного Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

У випадку виявлення помилки у Розрахунку частини чистого прибутку за відповідний звітний податковий період платник податку може скористатися нормою п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137, якою передбачено виправлення помилок, що відносяться до попередніх періодів, шляхом повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 N 285. Враховуючи, що зазначеною формою не передбачено проведення уточнень, платник податку має право самостійно здійснити відмітку "уточнюючий".


По поводу исправления госдивидендов раньше было также такое письмо

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.04.2012 р. N 11361/7/15-1217

Щодо виправлення самостійно виявлених помилок у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу)

Державна податкова служба України надає методичну допомогу стосовно виправлення самостійно виявлених помилок у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Відповідно до статті 1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначає їх вичерпний перелік, що справляються в Україні, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Статтями 9 та 10 Кодексу визначено вичерпний перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів. В переліку загальнодержавних податків (зборів), встановлених у вказаних статтях, відсутній такий податок (збір) як "частина чистого прибутку (доходу)".

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями визначений постановою Кабінету міністрів України від 23.02.2011 N 138 (далі - Порядок N 138) на підставі статті 29 Бюджетного кодексу України та статей 5 і 11 Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності".

Відповідно до пункту 3 Порядку N 138 частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказом ДПА України від 16.05.2011 N 285 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за N 346/19381, затверджено форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (Розрахунок).

Таким чином, враховуючи викладене, в умовах дії Кодексу "частина чистого прибутку (доходу)" не є податковим платежем, то, відповідно, порядок виправлення помилок, визначений статтею 50 Кодексу, для уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) не застосовується. Водночас, контроль за відрахуванням до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями покладено на Державну податкову службу згідно із Порядком N 138.

Частина чистого прибутку визначається за результатами фінансово-господарської діяльності та розраховується за правилами бухгалтерського обліку.

Згідно пункту 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (далі - П(С)БО-3), прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку (пункт 37 П(С)БО-3). Зазначена сума зазначається у рядку 220 "Чистий прибуток" або рядку 225 "Чистий збиток" Звіту про фінансові результати.

Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137 (далі - П(С)БО-6).

Відповідно до пункту 4 П(С)БО-6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (пункт 5 П(С)БО-6).

Підпунктом 20.1 пункту 20 П(С)БО-6 визначено, що у примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема, статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.

Враховуючи викладене, державні унітарні підприємства та їх об'єднання, у разі якщо вони допустили помилки при складанні фінансової звітності, мають право виправити помилки за допомогою відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Таким чином, у зв'язку з тим, що частина чистого прибутку визначається відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку, то у разі зазначення помилки у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) за відповідний період, платник має право виправити відповідну помилку у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) за відповідний період, платник має право виправити відповідну помилку у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) за наступний звітний період, який складається наростаючим підсумком. У разі зазначення помилки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) у попередніх роках, платник має право виправити відповідну помилку у Розрахунку частини прибутку (доходу) за наступний звітний рік.

Разом з тим слід зазначити, що пункт 13 статті 29 Бюджетного кодексу України, стаття 11 Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", а також Порядок не передбачають, що частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, сплачуються відповідно до Кодексу.

Згідно із загальними положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення (із змінами і доповненнями) положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включені до цього Кодексу.

Відповідно до статті 164 та статті 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушеннями установленого порядку, неподання фінансової звітності, неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів державної податкової служби для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані із такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи тощо, тягнуть за собою накладення штрафу.

Отже, враховуючи зазначене, платники зазначеного платежу у разі самостійного виявлення факту, заниження зобов'язання у Розрахунку не притягуються до відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України, але враховуючи норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, притягуються до адміністративної відповідальності.

Державним податковим службам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, СДПІ по роботі з ВПП довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведення контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

Заступник Голови
А. П. Ігнатов
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Vetal'
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 07 мар 2013, 00:46

Державна податкова служба України
лист №599/6/15-1415 від 15.01.2013

Державна податкова служба України розглянула лист <...> стосовно застосування окремих норм Податкового кодексу України (далі — Кодекс) і повідомляє.

Відповідно до п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 Кодексу дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Оподаткування дивідендів визначено п. 153.3 ст. 153 Кодексу.

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні (п.п.153.3.1 п.153.3 ст.153 Кодексу).

Крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Це правило поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому відповідно центральним або місцевим органом виконавчої влади, до сфери управління якого віднесено такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

При цьому, якщо будь-який платіж будь-якою особою називається дивідендом, то такий платіж оподатковується при такій виплаті згідно з нормами, визначеними в першому, другому та третьому абзацах цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку, чи ні (п.п.153.3.2 п.153.3 ст.153 Кодексу).

Отже, авансовий внесок при виплаті дивідендів та прирівняних до них платежів сплачується до бюджету не пізніше виплати дивідендів.

У разі, якщо у платника відбулось нарахування частини чистого прибутку, а сплата не проводилась у зв'язку з наявністю переплати в особовій картці платника, то сплату авансового внеску по податку на прибуток слід провести не пізніше граничного терміну сплати частини чистого прибутку, визначеної податковим законодавством для цього платежу.

В Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 №1213 (далі — Декларація), сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді відображається у рядку 4 додатка АВ до рядка 20 Декларації.

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи відображається у рядку 5.1 додатка АВ до Декларації з відповідним перенесенням до рядка 20 Декларації.

Заступник Голови
А.П. Ігнатов
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Geran » 20 мар 2013, 00:09

Приватне підприємство на спрощеній системі 4 група 5%. Засновник один. Кожен місяць отримує фіксовану суму за угодою за обслуговування техніки. Після виплати 5% податку, виплати зарплати і податків на неї лишається сума. Чи може засновник виплатити собі дивиденди, сплативши 5% за кожен місяць? Чи є посилання на якісь закони? Я читав попередні повідомлення, але вони стосувались ТзОв. Чи є відмінність для ПП. Буду дуже вдячний за відповідь.
Geran
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 23:48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 мар 2013, 00:21

Geran писал(а):Приватне підприємство на спрощеній системі 4 група 5%. Засновник один. Кожен місяць отримує фіксовану суму за угодою за обслуговування техніки. Після виплати 5% податку, виплати зарплати і податків на неї лишається сума. Чи може засновник виплатити собі дивиденди, сплативши 5% за кожен місяць? Чи є посилання на якісь закони? Я читав попередні повідомлення, але вони стосувались ТзОв. Чи є відмінність для ПП. Буду дуже вдячний за відповідь.


Різниці немає. Важлива лише система оподаткування. Хоча при виплаті дивідендів фізичним особам авансового внеску все одно немає, тому в даному випадку різниці немає взагалі.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Geran » 20 мар 2013, 00:25

тобто засновник спокійно отримує дивиденти, сплативши 5% кожен місяць?
Geran
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 23:48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 мар 2013, 00:30

Geran писал(а):тобто засновник спокійно отримує дивиденти, сплативши 5% кожен місяць?

так. 5% утримує з засновника підприємство
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Sashko » 05 апр 2013, 18:08

налоговик писал(а):
Geran писал(а):тобто засновник спокійно отримує дивиденти, сплативши 5% кожен місяць?

так. 5% утримує з засновника підприємство

А сумма выплаченных дивидендов не учитывается в определении среднемесячного дохода, который должен быть не больше 10 минзаров?
Sashko
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 17:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST 2501 » 13 май 2013, 13:16

Добрий день, підкажіть будь ласка - чи вірно я зрозумів зніни з 01.01.2013року , засновнику(нерезиденту) громадянину Німеччини, нараховані дивіденди в гривнях- з них утримують податок в розмірі 5%? чи 15-17%%? Дуже дякую
2501
 
Сообщений: 70
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 12:22
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 13 май 2013, 15:19

2501 писал(а):Добрий день, підкажіть будь ласка - чи вірно я зрозумів зніни з 01.01.2013року , засновнику(нерезиденту) громадянину Німеччини, нараховані дивіденди в гривнях- з них утримують податок в розмірі 5%? чи 15-17%%? Дуже дякую


Добрый день.
К любым дивидендам, начисляемым с 01.01.13 г., применяют ставку налога на доходы 5 % (независимо от того, за какой период их выплачивают).
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST 2501 » 13 май 2013, 19:04

Дякую.
2501
 
Сообщений: 70
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 12:22
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST l_kutireva » 24 май 2013, 14:13

Подскажите ,пожалуйста!! в 1 квартале 2013 года были выплачены дивиденды физлицу за период до 2011 года и был удержан подоходный налог 15% и отражен в 1ДФ.Теперь выясняется , что нужно было удержать 5%.Как правильно сделать перерасчет и отобразить в ДФ?
l_kutireva
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 24 май 2013, 14:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 24 май 2013, 14:20

l_kutireva писал(а):Подскажите ,пожалуйста!! в 1 квартале 2013 года были выплачены дивиденды физлицу за период до 2011 года и был удержан подоходный налог 15% и отражен в 1ДФ.Теперь выясняется , что нужно было удержать 5%.Как правильно сделать перерасчет и отобразить в ДФ?


Вопрос по сути не о налогообложении дивидендов, а об исправлении ошибок в 1ДФ.
Это многократно было в соответствующей теме, например: Форма 1ДФ (приказ 1020)

Если в 1 кв. 2013 г. только выплачивали дивиденды, а начисляли ранее - то ставка 15 %.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 04 июл 2013, 16:50

Vetal' писал(а):
Чихуа писал(а):Вот еще один аргумент в пользу квартального периода: мы не можем правильно определить налог на прибыль по итогам месяца, а значит, не можем определить и сумму прибыли после налогообложения.


Думаю, периодичность начисления и выплаты дивидендов никоим образом не зависит от этого.
Реально в бухучете мы можем определить результат (прибыль) на любую нужную дату. Например, на дату выхода участника.


Бум считает иначе. Очередной бум-бум. Нужно будет где-то складывать их.

Может ли юрлицо на едином налоге (субъект малого предпринимательства) выплачивать дивиденды учредителю ежеквартально?
Ответ
Согласно ст. 37 Закона о хозобществах устав предприятия должен, кроме всего прочего, содержать информацию о сроках и порядке выплаты части прибыли (дивидендов) один раз в год по итогам календарного года.

Как следует из пп. 14.1.49 НКУ, дивиденды – платеж, осуществляемый юридическим лицом – эмитентом корпоративных прав или инвестиционных сертификатов в пользу владельца таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета.

Так как прибыль определяется по итогам года, то и дивиденды должны рассчитываться и начисляться по результатам полученной годовой прибыли.

Исходя из п. «д» ч. 5 ст. 41 Закона о хозобществах, размер и сроки выплаты дивидендов определяются общими сборами участников. Поэтому ограничений относительно сроков выплаты нет.

Экспертный совет

Резюме:
Размер и сроки выплаты дивидендов определяются общими сборами участников.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST интересно » 06 авг 2013, 12:02

Здравствуйте.
Спрошу уже в этой теме по поводу частини чистого прибутку, которые платят коммунальные предприятия. От темы вообще далека, но нужно разобраться.

По итогам 1 кв. и полугодия 2012 года фин.результат - прибыль (допустим 1500 грн.) и заплатили 50% частини чистого прибутку (750 грн.). По итогам 2012 года прибыль составила 500 грн. Уже ж ничего не платили.

По итогам полугодия 2013 года опять прибыль (450 грн.). Вопрос - нужно ли платить частину чистого прибутку из 450 грн.? И где учитываются во те 750 грн. - в Декларации за 2012 год уменьшают сумму налога?

Может кто сталкивался. Помогите.
интересно
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vikakool » 17 фев 2014, 16:31

Коллеги, возник вопрос по налогообложению дивидендов, поэтому подняла эту тему.

В НКУ есть вот такой пункт:

153.3.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди, не включають їх суму до складу доходу (крім постійних представництв нерезидентів).
Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом із джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.

Т.е. если юрлицо-резидент получает от контролируемого им юрлица-нереза дивиденды, то они не включаются в ВД и, соответственно, не облагаются налогом на прибыль, так?

...просто не вижу в этом логики - почему, если оффшор, то облагаем, а если обычный нерез, то нет?
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, KathrynCourf, Ya