Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налогообложение дивидендов

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 23 окт 2015, 13:29

Лист ДФС від 09.10.2015 №21478/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування п.п.140.4.1 п.140.1 ст.140 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі отримання доходів у вигляді дивідендів за інвестиційними сертифікатами від компанії з управління активами, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок пайового інвестиційного фонду, і повідомляє.

Відповідно до п.8 ст.1 Закону України від 5 липня 2012 року № 5080-VI «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон) інвестиційний сертифікат – цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами такого фонду (п.4 ст.42 Закону).

Дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 Кодексу).

Згідно з п.20 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 (далі – П(С)БО15), дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Дохід у вигляді дивідендів належить до інших фінансових доходів і визнається у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, згідно з положеннями розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Крім того, відповідно до положень п.п.140.4.1 п.140.1 ст.140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку.

З огляду на викладене, товариство, яке відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу здійснює коригування фінансового результату до оподаткування, зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих дивідендів, які підлягають виплаті на його користь компанією з управління активами за умови, що така компанія є платником податку на прибуток.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Аll
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 ноя 2015, 18:05

Лист ДФС від 10.11.2015 №23921/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати авансових внесків при виплаті дивідендів, і повідомляє.

Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону (ст.24 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон)).

При цьому п.п.29 ч.1 ст.26 Закону встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Пунктом 1 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Пунктом 9 статті 69 Бюджетного кодексу України встановлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами.

Законом України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об'єктами державної власності» (стаття 111) визначено обов’язок державних унітарних підприємств та їх об'єднань спрямовувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що таке спрямування за своїм економічним змістом відповідає визначеному п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 Кодексу поняттю дивідендів, при спрямуванні до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу) державні унітарні підприємства та їх об'єднання нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.1 1 ст.57 Кодексу.

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п.57.1.1 ст.57 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Згідно з п.п. 57.11.2 п.57.1.1 ст.57 Кодексу, крім випадків, передбачених п.п.57.11 .3 п.57.1.1 ст.57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Ця норма застосовується, починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди (п.п. 57.11.2 п.57.11 ст.57 Кодексу).

У разі якщо у звітному році за рішенням власників розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то з метою визначення суми дивідендів, на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік.

Згідно з підпунктом 57.11.2 п.57.11 ст.57 Кодексу у разі наявності непогашеного грошового зобов'язання, авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Грошовим зобов’язанням у цьому разі є сума податкових зобов’язань з податку на прибуток, що самостійно нараховані платником у податковій декларації за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Таким чином, при визначенні суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, на яку нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 01 дек 2015, 17:55

Лист ДФС від 20.11.2015№ 24734/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток і повідомляє.

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п.57.1.1 ст.57 Кодексу.

Згідно з п.п. 57.11.2 п.57.1.1 ст.57 Кодексу, крім випадків, передбачених п.п.57.11 .3 п.57.1.1 ст.57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Ця норма застосовується починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди (п.п. 57.11.2 п.57.11 ст.57 Кодексу).

У разі якщо у звітному році за рішенням власників розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то з метою визначення суми дивідендів, на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік.

Згідно з підпунктом 57.11.2 п.57.11 ст.57 Кодексу у разі наявності непогашеного грошового зобов'язання, авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Грошовим зобов’язанням у цьому разі є сума податкових зобов’язань з податку на прибуток, що самостійно нараховані платником у податковій декларації за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Таким чином, при визначенні суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, на яку нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.

Отже, при виплаті дивідендів у 2015 році за результатами 2013 та 2014 років авансовий внесок із податку на прибуток не нараховується, якщо суми таких дивідендів не перевищують значення об`єкта оподаткування за відповідні періоди, грошові зобов`язання щодо яких задекларовані та погашені.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST vikakool » 11 дек 2015, 13:10

налоговик писал(а):АВАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Предприятие в марте текущего года планирует выплатить дивиденды своим учредителям по итогам 2014 г. По данным расчетов сумма авансового взноса, которую необходимо уплатить в бюджет при выплате дивидендов, значительно превысит сумму ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль. Можно ли сумму авансового взноса, уплаченную при выплате дивидендов, зачислить в уменьшение ежемесячных авансовых взносов, например, за апрель 2015 г.?

Расчет ежемесячных авансовых взносов, которые должны уплачиваться в следующий двенадцятимесячный период, представляется в составе годовой налоговой декларации. Определенная в таком расчете сумма авансовых взносов считается согласованной суммой денежных обязательств. За неуплату или неполную уплату суммы денежных обязательств ст. 126 Налогового кодекса предусмотрена ответственность.
В соответствии с изменениями, внесенными Законом Украины от 28.12.2014 г. № 71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы», п. 57.1 ст. 57 Налогового кодекса установлено, что сумма ежемесячных авансовых взносов исчисляется в размере не меньше 1/12 начисленной суммы налога на прибыль предприятий за предыдущий отчетный (налоговый) год, уменьшенной на сумму уплаченных авансовых взносов по этому налогу при выплате дивидендов, которая осталась незачисленной в уменьшение налогового обязательства по этому налогу. Сумма незачисленного в уменьшение начисленной суммы налогового обязательства по налогу на прибыль остатка авансовых взносов при выплате дивидендов, которая отражается в строке 13.5.2 приложения ЗП к декларации по налогу на прибыль, будет учтена в уменьшение начисленной суммы налога на прибыль в декларации по налогу на прибыль за 2015 г. при определении ежемесячных авансовых взносов, которые будут подлежать уплате в следующий двенадцятимесячный период.
Следовательно, сумма уплаченных авансовых взносов при выплате дивидендов в марте 2015 г. не может быть зачислена в уменьшение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль в апреле. Такая сумма будет учтена в уменьшение начисленной суммы налога на прибыль в декларации по налогу на прибыль за 2015 г.

Вестник налоговой службы 20.02.2015, № 8


Коллеги, подскажите, плиз! я правильно понимаю, что если взнос на дивиденды в декларации за 2015 год, к примеру, превышает налог на прибыль, то разница на следующий год не переносится? и типа пропадает?
vikakool
 
Сообщений: 4214
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 922 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST deniskafed » 22 дек 2015, 17:35

Добрый день. Нужен совет по выплате дивидендов. Предприятие на общей системе налогообложения имеет прибыль и последние 2 года не выплачивало дивиденды учредителям. Можно ли выплатить за весь период? Если нет то как правильно их направить на хоздеятельность предприятия?
deniskafed
 
Сообщений: 173
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 14:23
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST налоговик » 22 дек 2015, 18:28

deniskafed писал(а):Добрый день. Нужен совет по выплате дивидендов. Предприятие на общей системе налогообложения имеет прибыль и последние 2 года не выплачивало дивиденды учредителям. Можно ли выплатить за весь период? Если нет то как правильно их направить на хоздеятельность предприятия?


Можно. Но лучше учесть это.

Таким чином, при визначенні суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, на яку нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.

Отже, при виплаті дивідендів у 2015 році за результатами 2013 та 2014 років авансовий внесок із податку на прибуток не нараховується, якщо суми таких дивідендів не перевищують значення об`єкта оподаткування за відповідні періоди, грошові зобов`язання щодо яких задекларовані та погашені.


Дивиденды за 2015 лучше выплачивать после того как начислите и уплатите налог на прибыль за 2015

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
deniskafed
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Наталия*** » 23 дек 2015, 11:22

Подскажите, а если выплатить дивиденды учредителям-физ лицам за 2014 год, удержать только НДФЛ 5%? И за 2015 год лучше выплатить в 2016 г. после сдачи деки и расчета по налогу на прибыль? Авансовые взносы при выплате физ лицам не уплачиваются, я так понимаю?
Наталия***
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 23 дек 2015, 11:44

Наталия*** писал(а):И за 2015 год лучше выплатить в 2016 г. после сдачи деки и расчета по налогу на прибыль? Авансовые взносы при выплате физ лицам не уплачиваются, я так понимаю?


Если физлицам, то авансовых не будет в любом случае. Не важно когда выплачиваем дивиденды, после или до подачи декларации по налогу на прибыль и его уплаты.
57.11.3. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.11.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;

фізичним особам.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 21 янв 2016, 12:51

У нас было, но размещу в дивидендную ветку.

Минфин за перенос авансовых взносов по дивидендам

Щодо питання зарахування авансових внесків з податку на прибуток та застосування спрощеної системи оподаткування у 2016 році
Останнім часом на адресу Міністерства фінансів надходять скарги від платників податків щодо упередженого трактування ДФС України окремих норм Податкового кодексу. Зокрема, щодо зарахування у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств авансових внесків, що сплачують при виплаті дивідендів, та щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування у 2016 році.З метою недопущення вільного трактування норм чинного законодавства України, Міністерство фінансів спільно з представниками ДФС провело 20 січня 2016 року робочу зустріч, по результатах якої було прийнято рішення відкликати відповідні листи ДФС з метою їх подальшого доопрацювання.
В листі ДФС від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 наведено твердження про те, що чинною редакцією Податкового кодексу не передбачено перенесення на наступні звітні (податкові) роки залишку суми авансових внесків при виплаті дивідендів, які не зараховані у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.
Міністерство фінансів не може погодитись із вказаним твердженням з таких підстав.
Чинні положення Податкового кодексу (зокрема, підпункт 57.11.2 статті 57) передбачають, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. Тобто, чинна редакція Кодексу не містить чіткої конкретизації щодо періоду (минулого або звітного), в якому сплачено такі авансові внески при виплаті дивідендів.
Отже, Міністерство фінансів вважає, що залишок суми авансових внесків, які не враховані в рахунок зменшення податкових зобов’язань у минулих роках, можливо враховувати в рахунок зменшення податкового зобов’язання звітних (податкових) років до повного погашення такого залишку.
Щодо питання застосування спрощеної системи оподаткування у 2016 році
ДФС України своїм листом від 18.01.2016 № 1527/7/99-99-17-02-02-17 надало роз’яснення, відповідно до якого у зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2016 року змін до Податкового кодексу, всі платники єдиного податку, які за результатами 2015 року задекларували обсяг річного доходу понад 5 млн. грн., зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.
Вважаємо, що таке трактування норм ДФС України є невірним з наступних причин.
Згідно з пунктом 292.16 статті 292 Кодексу право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови, якщо вони не перевищення протягом календарного року обсяг доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. У 2015 році умовою перебування платників єдиного податку на ІІІ групі в 2015 році була вимога, згідно з якою обсяг доходу, отриманого такими платниками, не повинен перевищити протягом календарного року 20 млн. гривень.
ДФС не враховані норми підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу, яким встановлено виключний перелік випадків, коли платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів. Так, для платників єдиного податку ІІІ групи таким випадком є перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу.
Будь-яких інших обмежень щодо перебування платників податків на спрощеній системі оподаткування, ніж зазначені в цьому підпункті, нормами Кодексу не передбачено.
Враховуючи зазначене та виходячи з норм статті 58 Конституції України щодо незворотності дії у часі законів, платники єдиного податку, у яких за результатами 2015 року обсяг доходу не перевищив 20 млн. грн., та за умови додержання ними інших вимог Кодексу щодо застосування спрощеної системи оподаткування, мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування у 2016 році.
Вищезазначені консультації видано ДФС України виходячи з пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу, яким передбачено, що за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.
Одночасно Міністерство фінансів не наділено повноваженнями відкликати надані ДФС консультації, якщо вони мають упереджений характер. Проте, має право видавати узагальнюючі податкові консультації, а також спрямовувати та координувати діяльність Державної фіскальної служби.
Виходячи з вищенаведеного, Міністерство фінансів звертає увагу ДФС України на пункт 56.21 статті 56 Податкового кодексу, яким передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
Як центральний орган виконавчої влади, що спрямовує та координує діяльність Державної фіскальної служби, просимо ДФС неухильно керуватись вищезазначеною вимогою Податкового кодексу та залучати в процес підготовки податкових консультацій Громадську раду при ДФС України.
Одночасно звертаємось до платників податків оперативно інформувати Міністерство фінансів про факти упередженого трактування ДФС України норм податкового законодавства та направляти до Мінфіну копії відповідних індивідуальних консультацій.
В свою чергу, Міністерство фінансів, керуючись пунктом 52.6 Податкового кодексу, проводитиме узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та оприлюднюватиме їх на своєму веб-сайті.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 29 янв 2016, 23:45

Теперь и ГФСУ "за"

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА СЛУЖБА

ЛИСТ

28.01.2016 №2279/7/99-99-19-02-01-17
Про внесення змін до листа ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17

Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909) та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №31-11130-09-10/1961 повідомляє про необхідність внесення до листа ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17 таких змін:

1. У розділі «Авансові внески при виплаті дивідендів» абзац другий замінити абзацами другим – восьмим такого змісту:

«Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Законом № 909 вилучено абзац четвертий пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ Кодексу, яким передбачалася сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств (1/12 нарахованої суми податку за попередній звітний (податковий) рік) та зменшення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку. З метою реалізації норми абзацу четвертого пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2016 року, таке зменшення щомісячних авансів передбачалося відображати при розрахунку значення рядка 26 Декларації №897.

Разом з тим, Кодексом встановлено, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (підпункт 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 розділу ІІ Кодексу).

Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення податкового зобов’язання наступних звітних (податкових) періодів до її повного погашення.

При цьому не зараховані у зменшення податкового зобов’язання суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів станом на 01.01.2015 повинні враховуватися у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток у податковій декларації за 2015 рік та наступних звітних (податкових) періодах до повного їх погашення.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо при розрахунку зменшення нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 Додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації № 897 за 2015 рік також враховувати залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015, що відображена у рядку 13.5.2 Додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (для страховиків – у рядку 08.2 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, для банків – у рядку 14.5.2 Додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку), поданої за 2014 рік.

При поданні Декларації №897 платниками податку на прибуток підприємств, які будуть розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням залишку суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015, рекомендуємо подати доповнення до декларації, передбачене пунктом 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу, з відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації».

....

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.


Голова Р.М. Насіров

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Galla
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 12 фев 2016, 10:31

Уже полюбившаяся нам "аналитика" от Крестон Геренти Груп Юкрейн

Декларация налога на прибыль за 2015: особенности составления
Февраль 11, 2016, Мы консультируем
Государственная фискальная служба в своем письме N102/7/99-99-19-02-01-17 от 04.01.2016г. дала разъяснения по поводу заполнения новой формы декларации. Несмотря на то, что письмо датировано уже после вступления в силу Закона 909, которым внесены ряд изменений, влияющие непосредственно на заполнение декларации, налоговики проигнорировали эти новшества и никак не учли их в своем письме.

****
Авансовые взносы и дивидендные авансы.

Обращаем внимание, что коренным образом изменился порядок заполнения приложений АВ (авансовый взнос при выплате дивидендов) и ЗП (уменьшение налога на прибыль). Это связано с внесенными с 01.01.2015г. изменениями в Налоговый кодекс, относительно уплаты авансового взноса при выплате дивидендов, а так же порядка уменьшения текущего налога на прибыль:

на сумму ежемесячных авансовых взносов по прибыли,
на налог на недвижимость,
на авансовый взнос налога на прибыль при выплате дивидендов.
Особое внимание нужно обратить на дивидендные авансы. Они, как и ранее, идут в уменьшение налога на прибыль, но особенность в том, что в случае если таких авансов больше, чем налога на прибыль, то перенести их часть на следующий год нельзя, так как в новом Приложении ЗП нет аналога строки 13.5.2 «старого» Приложения ЗП. Данное превышение могло бы учитываться при расчете «будущих» ежемесячных авансовых взносов по строке 26 Декларации по прибыли. Однако, согласно изменениям в Налоговый Кодекс Законом №909, которые внесены уже после вступления в силу новой формы декларации, отменены ежемесячные авансовые взносы по прибыли, следовательно, нет необходимости в заполнении строки 26. Кстати, в своём письме, налоговики вообще ничего не написали о заполнении строки 26.

Фактически «зависают» в воздухе незачтенные дивидендные авансы прошлых отчетных периодов, отраженные в строке 13.5.2 Приложения ЗП Декларации на прибыль за 2014 год, так как в новой форме Декларации нет строчки, где их можно было бы учесть. Налоговики в своём письме утверждают, что по новым правилам не предусмотрено перенесение на будущие отчётные периоды остатка сумм авансовых платежей при выплате дивидендов, не засчитанных в уменьшение налогового обязательства по налогу на прибыль, задекларированного за отчётный год. То есть, по их мнению, в случае превышения сумм дивидендных авансов над суммой налога на прибыль по годовой декларации за 2015 год, предприятие потеряет эти суммы (незачтенные переплаты по дивидендному авансу за 2014 год и дивидендные авансы за 2015 год)

Однако, мы с данными выводами не согласны и считаем, что эти суммы должны оставаться, как минимум, в переплате на лицевом счёте и учитываться в следующем году при уплате очередных сумм налога, или подлежать возврату на расчётный счёт по заявлению плательщика.


Налоговики этого уже не утверждают :)
См. сообщение выше от 29 января
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST налоговик » 18 фев 2016, 10:52

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.02.2016 №5009/7/99-99-19-02-01-17


Головні управління ДФС в областях, м. Києві,
Міжрегіональне головне управління ДФС
– Центральний офіс з обслуговування великих платників


Про надання пояснень зі складання
декларації з податку на прибуток підприємств


Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та з урахуванням численних питань стосовно визначення окремих показників декларації з податку на прибуток підприємств повідомляє таке.

З набранням чинності з 1 грудня 2015 року наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – наказ №897), подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік здійснюється за новою формою (далі – Декларація №897).

Про основні положення нових норм в оподаткуванні податком на прибуток, передбачених Податковим кодексом України (далі – Кодекс), а також порядку складання та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств було раніше повідомлено листами ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17 (зі змінами та доповненнями, внесеними листом від 28.01.2016 №2779/7/99-99-19-02-01-17), від 18.01.2016 №1626/7/99-99-19-02-02-17.
*********

Щодо розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів

Порядок нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів регламентовано пунктом 57.1 1 статті 57 Кодексу, при цьому підпунктом 57.11.2 визначено порядок розрахунку авансового внеску з таких виплат, а підпунктом 57.11.3 передбачено випадки, в яких авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється.

Для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) передбачено Додаток АВ до рядка 20 АВ Декларації №897.

У рядку 1 Додатка АВ відображається загальна сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів).

При цьому у рядках 1.1 – 1.5 Додатка АВ зазначається інформація про суми дивідендів (прирівняних до них платежів), виплачених окремим категоріям власників корпоративних прав та окремими категоріями емітентів корпоративних прав, а саме:

фізичним особам (рядок 1.1);

інститутом спільного інвестування (рядок 1.2);

платникам податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Кодексу – у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди (рядок 1.3);

материнською компанією (рядок 1.4);

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до ст. 111 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (рядок 1.5).

Звертаємо увагу, що наведений у рядках 1.1 – 1.5 Додатка АВ перелік сум виплачених дивідендів не є виключним переліком всіх виплачених сум дивідендів (прирівняних до них платежів) і значення показника, відображеного у рядку 1 Додатка АВ може відрізнятися від суми рядків 1.1 – 1.5 Додатка АВ.

Підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу визначено, що авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене.

У рядку 2 Додатка АВ відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

Голова Р.М. Насіров

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
Galla, vikakool
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Наталия*** » 18 фев 2016, 12:19

Подскажите, уплата НДФЛ с дивидендов на счет "ПДФО,що сплачується податковими агентами із доходів інших ніж зп"? А военный платим на тот же, что и с зп?
Наталия***
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Clar » 14 мар 2016, 12:53

Как рассчитать аванс по налогу на прибыль в случае выплаты дивидендов учредителям физлицам и юрлицу? Я думаю сумму превышения нужно умножать на долю юрлица. Но тогда неправильно работает формула в приложении АВ. У кого такая ситуация? Помогите разобраться.
Clar
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 17:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 14 мар 2016, 16:41

Clar писал(а):Как рассчитать аванс по налогу на прибыль в случае выплаты дивидендов учредителям физлицам и юрлицу? Я думаю сумму превышения нужно умножать на долю юрлица. Но тогда неправильно работает формула в приложении АВ. У кого такая ситуация? Помогите разобраться.


Вычитайте всех физиков. Полностью.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya