Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налогообложение дивидендов

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 16 мар 2016, 19:16

Байки от Прудниковой

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 29.02.2016 р. N 4527/10/26-15-11-02-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист [...] щодо оподаткування отриманих дивідендів у грошовій формі від іншого платника податків та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. III Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Різниці, які виникають при коригуванні фінансового результату до оподаткування, встановлені статтями 138 - 140 Кодексу.

Отже, платник податку, який з урахуванням вимог пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ має право прийняти рішення та приймає рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), не застосовує також і різниці, встановлені пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 ПКУ.

Відповідно до п. 40 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у 2015 році здійснюється з урахуванням того, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Таким чином, платник податку, який застосовує різниці, які виникають при коригуванні фінансового результату, має право за результатами 2015 року зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків за умови, що інші платники податків сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Також повідомляємо, що з питання застосування різниць, які виникають при коригуванні фінансового результату за 2016 рік на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, слід керуватися пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 ПКУ в редакції, що діє з 01.01.2016 року.

Поряд з цим, слід зазначити, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Заступник начальника
Е. М. Пруднікова

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Galla
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST налоговик » 24 мар 2016, 12:55

Дивиденды и НДФЛ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2016 р. N 5462/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист [...] щодо оподаткування дивідендів, нарахованих у 2016 році, і повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Під терміном "пасивні доходи" для цілей розділу IV Кодексу слід розуміти, зокрема, такі доходи як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 Кодексу.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Доходи, зазначені в п. 170.5 ст. 170 Кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставками, визначеними пп. 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Згідно з пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставку податку встановлено у розмірі 18 відсотків - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставку податку встановлено у розмірі 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Таким чином, дивіденди, нараховані з 01.01.2016 за 2015 рік, оподатковуються за ставками, визначеними підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, тобто 5 або 18 відсотків, залежно від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток підприємств.

Крім того, дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Кодексу), тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.


Голова
Р. М. Насіров
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST налоговик » 22 апр 2016, 17:50

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 14.04.2016 № 8928/10/26-15-12-05-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо нарахування та сплати авансових внесків з податку на прибуток суб’єктом господарювання при виплаті дивідендів юридичним та фізичним особам, та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Підпунктом 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 ПКУ, зокрема, передбачено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток крім випадків, передбачених пп. 57.1 1.3 п. 57.1 1 ст. 57 ПКУ.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 136.1 ст. 136 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими ПКУ, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 ПКУ.

При цьому, якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.

Згідно з абз. 4 пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 ПКУ, авансові внески не справляються у разі виплати дивідендів фізичним особам.

Для платників єдиного податку юридичних осіб у разі виплати власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку) дивідендів встановлено обов’язок їх оподаткування відповідно до положень розділів III і IV ПКУ (п. 292.12 ст. 292 ПКУ).

Таким чином, юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), зобов’язані у порядку, визначеному п. 57.1 1 ст. 57 ПКУ, нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів (за винятком виплати дивідендів фізичним особам), розрахований з усієї суми такої виплати. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. При цьому, суми нарахованого податкового зобов’язання з єдиного податку не зменшуються на суму авансового внеску податку на прибуток, сплаченого у зв’язку з виплатою дивідендів.

Відповідно до абз. 4 пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 ПКУ, сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Отже, у разі, якщо платник з 1 квітня 2016 року прийняв рішення перейти з єдиного податку на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, то сума нарахованих та сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ.

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Під терміном «пасивні доходи» для цілей цього розділу слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 ПКУ).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Разом з тим, пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 ПКУ визначено, що будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

Доходи, зазначені у п. 170.5 ст. 170 ПКУ, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Підпунктом 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 ПКУ встановлено, що ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються, зокрема, у розмірі 18 відсотків – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 цього пункту).

Водночас, відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, ставка податку встановлена у розмірі 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Таким чином, дивіденди, нараховані у 2016 році, оподатковуються за ставками, визначеними підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, тобто 5 або 18 відсотків, залежно від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток підприємств.

При цьому, застосування ставки податку на доходи фізичних осіб, яка визначена у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, до суми доходів, нарахованих у вигляді дивідендів, буде можливим у разі, якщо податковий агент є платником податку на прибуток на момент такого нарахування.

Разом з тим, слід зазначити, що згідно з Порядком заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку за ф.1ДФ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ), відображаються у податковому розрахунку за ф.1 ДФ під ознакою доходу «109».

Крім того, ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.Заступник начальника Е.М.Пруднікава
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST налоговик » 12 авг 2016, 13:32

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.07.2016 р. N 31-11130-09-10/21370

Державній фіскальній службі УкраїниЩодо оподаткування операцій з виплати і отримання дивідендів

Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної фіскальної служби України від 20.04.2016 р. N 1135/4/99-99-19-02-02-13 стосовно погодження позиції щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням операцій з виплати і отримання дивідендів, і повідомляє.

Підпунктом 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що дивіденди - це платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

До того ж, абзацом восьмим підпункту 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу встановлено, якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.

Пунктом 57.11 статті 57 Кодексу визначено порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів, зокрема, нарахування та сплати авансових внесків з податку.

Відповідно до концепції Кодексу сплата авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів акціонерам (власникам) запроваджена як запобіжний захід щодо виплати дивідендів за відсутності прибутку, який є джерелом надходження податку до бюджету.

Тож підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу передбачено, що крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Підпунктом 57.11.3 пункту 57.11 статті 57 Кодексу визначено, що авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.11.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

• на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь

власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу;

• платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;

• фізичним особам.

Інститути спільного інвестування також звільняються від обов'язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів (підпункт 57.11.4 пункту 57.11 статті 57 Кодексу).

Слід зазначити, що преференції стосовно несплати авансового внеску для юридичних осіб - платників єдиного податку пунктом 57.11 статті 57 Кодексу не визначено.

Алгоритм розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, визначено в підпункті 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу, зокрема, авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Запроваджений порядок розрахунку авансового внеску з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування з податку на прибуток за відповідний податковий період запроваджено з метою збереження обігових коштів платників - емітентів корпоративних прав. До того, ж Кодексом визначено особливості сплати авансового внеску материнською компанією з суми перевищення виплачених материнською компанією дивідендів на користь власників корпоративних прав такої компанії понад суми дивідендів, отриманих материнською компанією для забезпечення своєчасних економічно обґрунтованих розрахунків з власниками корпоративних прав.

З метою зменшення податкового навантаження та уникнення подвійного оподаткування прибутку сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації (підпункт 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу).

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, згідно з положеннями розділу III Кодексу.

Підпунктом 140.4.1 пункту 140.1 статті 140 Кодексу визначено, що однією з різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, є різниця, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

При цьому, слід зазначити, що методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290 (далі - П(С)БО 15).

Відповідно до пункту 5 П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до П(С)БО 15 дивіденди - це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

П(С)БО 15 не поширюється на доходи, пов'язані, зокрема з дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі. Такі операції регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91 (далі - П(С)БО 12). Так відповідно до пункту 7 П(С)БО 12 дивіденди, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим П(С)БО 15.

Згідно з пунктом 7 П(С)БО 15 до складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

При цьому, доходи у вигляді дивідендів визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства повинні ґрунтуватися, зокрема на принципі нарахування та відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Враховуючи вищенаведене, платник податку на прибуток зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від:

- платників податку на прибуток, для яких підпунктами 57.11.2 та 57.11.3 пункту 57.11 статті 57 Кодексу передбачено особливості сплати авансових внесків при виплаті дивідендів, крім, платників, прибуток яких звільнений від оподаткування, та інститутів спільного інвестування;

- платників єдиного податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

Зазначене коригування здійснюється платником податку з урахуванням вимог підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу щодо суми річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, та за умови відображення у складі доходів суми нарахованих дивідендів відповідно до положень бухгалтерського обліку.


Заступник Міністра -
керівник апарату

Є. Капінус
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST tovtovarish » 12 авг 2016, 16:16

Коллеги, вопрос к обсуждению. Есть ли риски, если ЮРЕН поработав пару лет, перестанет быть ЕН, и только тогда заплатит физику акционеру дивиденды за все года?
tovtovarish
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 17:09
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 авг 2016, 19:10

Комитет ВР считает, что уменьшить финрезультат можно на сумму дивидендов от любых плательщиков налога на прибыль

http://www.uaib.com.ua/files/articles/2475/27_4.pdf

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Galla
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST vikakool » 21 окт 2016, 13:18

Коллеги, а если дивиденды не выплачиваются, а реинвестируются, авансовый взнос по налогу на прибыль все равно ж платится?
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vikakool » 21 окт 2016, 15:09

vikakool писал(а):Коллеги, а если дивиденды не выплачиваются, а реинвестируются, авансовый взнос по налогу на прибыль все равно ж платится?


Я тут сама себе думаю: нормы о неуплате аванс.взноса в связи с реинвестицией в НКУ нет; зато есть норма о выплате не денежными средствами.

А с другой стороны, можно ли вообще считать реинвестицию дивидендов их выплатой?
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vikakool » 21 окт 2016, 16:44

Коллеги, откликнитесь плиз!
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vikakool » 24 окт 2016, 10:15

:cry:
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Galla » 24 окт 2016, 17:12

vikakool писал(а):
vikakool писал(а):Коллеги, а если дивиденды не выплачиваются, а реинвестируются, авансовый взнос по налогу на прибыль все равно ж платится?


Я тут сама себе думаю: нормы о неуплате аванс.взноса в связи с реинвестицией в НКУ нет; зато есть норма о выплате не денежными средствами.

А с другой стороны, можно ли вообще считать реинвестицию дивидендов их выплатой?


по ПКУ - Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

реінвестування дивідендів - це не виплата, тому за замовчуванням АВ на дивіденди при їх реінвестиції не повинно бути (так на мою думку), а ви як думаєте?
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST vikakool » 24 окт 2016, 17:29

Спасибо!

В том-то и дело, что я бы хотела так думать) Но...маловероятно :(
В этом, собственно, и проблема.

Просто раньше - и в законе о прибыли, и в НКУ - была вот эта норма:

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;

136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
136.1.3. суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;


Тут вот и обсуждение было: Реинвестиция дивидендов

Т.е. подразумевалось - и никто это не оспаривал! - что реинвестиция и есть выплата.

И теперь, когда такой нормы не стало, доказать, что это не выплата, будет проблематично.
Как вы считаете?
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Galla » 24 окт 2016, 18:05

є в ПКУ визначення реінвестиції та дивідендів, може це вам якось допоможе. я би все таки керувалася тим, що виплати (фізичної-фактичної) дивідендів при реінвестиції нема

можливо ще тепер сплата АВ прив'язка іде до об'єкту оподаткування

тут http://lagma.com.ua/?p=246 пишуть що треба оподатковувати

і ще https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/january/issue-6/article-4968.html
7. Зникло звільнення від сплати дивідендного авансу при реінвестиції дивідендів (коли частки всіх учасників (акціонерів) не змінюються).

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
vikakool
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Galla » 25 окт 2016, 12:44

vikakool писал(а):Коллеги, а если дивиденды не выплачиваются, а реинвестируются, авансовый взнос по налогу на прибыль все равно ж платится?


а от і відповідь податкової на цю тему :) http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70039.html
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST vikakool » 25 окт 2016, 13:05

Спасибо огромное!
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, KathrynCourf, Ya