Налогообложение операций с ценными бумагами

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение nikki »

Залезу в прибыль :)

В целом правила остались старыми:
153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Для цілей цього підпункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і деривативами в розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

153.9. Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції, що здійснюються платником податку - емітентом з розміщення корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку - емітентом.

Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій із корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.
Пока такие тезисы.

1. Налоговый учет по прежнему повидовой.
2. В расходы не попадает стоимость ценных бумаг, приобретенных при их первичом размещении.
Поэтому подписываться при размещении (акций, облигаций...) стоит физлицу и потом если нужно акции выгоднять на юрлицо. Цена вопроса - комиссия.

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Vetal' »

В определении ЦБ-доходов Вы выделили полученные (начисленные) ну и т.д. Не впарили бы вариант повидового учета с определением доходов от продажи по п. 137.1 НКУ с соответствующим подтягиванием при определении финрезультата расходов лишь по проданным ЦБ (КП). :)

И еще вопрос первому выпуску КП в ООО, ОДО и т.п. (формирование при создании или увеличение УК). Думаю, тоже ценнобумажных расходов не будет. Можно, конечно, цепляться к "первичному разммещению"... Но термин "эмитент" в контексте НКУ касается и предприятий, выпускающие КП в форме, отличной от ЦБ. Поэтому, имхо, шансов нет.
Последний раз редактировалось Vetal' 22 фев 2011, 23:08, всего редактировалось 1 раз.

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение nikki »

Парили столько лет и без достаточных оснований, практически наверняка впарят и сейчас. Тем более, что уже везде просто доходы (расходы), а не валовые.

Причем можно это все обильно подсластить тезисами о гармонизации с бухучетом. И дело в шляпе:)

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Vetal' »

nikki писал(а):Парили столько лет и без достаточных оснований, практически наверняка впарят и сейчас. Тем более, что уже везде просто доходы (расходы), а не валовые.

Причем можно это все обильно подсластить тезисами о гармонизации с бухучетом. И дело в шляпе:)
Но есть и положительный момент - предоплаты не будут попадать в ЦБ-доходы! :)

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение nikki »

А предоплаты - будут :)
По ним отдельного разъяснения не состряпают просто.

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение налоговик »

"Баланс" (№ 4) жжет :)
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АКЦИЙ

Александр ЗОЛОТУХИН, консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

Первичное размещение акций при создании АО с участием инвесторов – резидентов Украины

Учет у учредителей (инвесторов)
1. Оплата акций

Передача в оплату акций какого-либо имущества (основных средств, запасов, акций и т. п.) в бухгалтерском и налоговом учете отражается как обычная продажа такого имущества по его справедливой стоимости (пп. 4.1.1 Закона о прибыли). В дальнейшем задолженность по проданным активам списывается на формирование себестоимости финансовой инвестиции.

2. Осуществление расходов на приобретение акций

Акции относятся к финансовым инвестициям как активы, которые содержатся предприятием в целях увеличения прибыли (процентов, дивидендов и т. п.). В свою очередь, расходы, связанные с приобретением акций:

• в бухгалтерском учете – увеличивают себестоимость финансовой инвестиции (акции) (п. 4 П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции»);
в налоговом учете – включаются в состав валовых расходов, а НДС – в налоговый кредит в общеустановленном порядке.
:shock: :shock: :shock:
Или я чего то не понимаю?


nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение nikki »

1. А что? С ВР правильно :lol:

Недаром же их из 5.9. исключили:
5.9. Платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).
2. А по налоговому кредиту - получается нужно бежать с заявлением на эмитента - и по нему (заявлению) ставить НК? Пусть отвечает по всей строгости :)

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение налоговик »

По словам автора (речь об этом сообщении): имелись в виду собственно расходы не на ЦБ, а связанные с приобретением расходы. Это в принципе подтверждает и дальнейший (неприведенный выше) текст материала.

Тогда все становится на свои места.

В общем, выяснили. И это хорошо.

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Vetal' »

налоговик писал(а):В общем, выяснили. И это хорошо.
Не совсем.

"...НДС - в налоговый кредит в общеустановленном порядке" означает отсутствие НК? :)

Откуд НК взятся? Конечно, приобретаемые ЦБ могут в дальнейшем отчуждать по договору мены... :)

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение налоговик »

Да. НК если мы хотим на товары поменять акции эти.
Не придерешься :)

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Так бы и написали, а не общие формулировки.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Печкин »

По поводу приобретения при первичной эмиссии "Бухгалтерия" в спецвыпуске № 3 предполагает, что расходы по таким акциям можно будет поставить при отражении доходов (с. 130). На с. 167 этого предположения уже нет.
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Спасиб! Но, вряд ли. :) ВАСУ, запретивший ценнобумажные расходы при взносе в УК, тоже, по сути, не уточнил что их нельзя отразить в дальнейшем при продаже таких корправ. Однако из аргументации видно, что расходам, по их мнению, в принципе, не быть! :)

ухвала ВАСУ від 30.10.08 г. № К-27444/0: «…позивачем було здійснено саме пряму інвестицію - внесено кошти … до статутного фонду ТОВ … в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, тобто на поворотній основі, а не продані як товар продавцем, а тому віднесення позивачем суми коштів, сплачених як внесок до статутного фонду до складу «витрат» за операціями з цінними паперами і деривативами обґрунтовано визнано судами попередніх інстанцій неправомірним».

Кроме того, этот запрет в НКУ, очевидно, касается и первичного размещения (выпуска) прочих корправ (например, долей в УК ООО). Т.к. в НКУ термин эмиссия, эмитент употреблется не только применительно к ЦБ.

А еще раньше нужно на более принципиальный вопрос ответить: расходы как раньше или вместе с доходами? Т.е. учет в целом по виду или по оперециям (конкретным ЦБ) внутри вида. :)

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Налогообложение операций с ценными бумагами

Непрочитанное сообщение Печкин »

Согласен, что "вряд ли".

Там они вроде тоже и про иные корпоративные права писали, но я убрал в сообщении и оставил только применительно к акциям.

А откуда это следует?
Кроме того, этот запрет в НКУ, очевидно, касается и первичного размещения (выпуска) прочих корправ (например, долей в УК ООО). Т.к. в НКУ термин эмиссия, эмитент употреблется не только применительно к ЦБ.
из стандартов?
Ведь само употребление в налоговом кодексе в другом значении еще не означает, что везде по тексту кодекса в таком другом значении нужно употреблять, особенно при наличии прямого определения в законе.
живу на Бухфоруме

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей