Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налогообложение операций с ценными бумагами

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST vikakool » 10 дек 2014, 16:32

Коллеги, откликнитесь! :cry:
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST bur » 06 янв 2015, 02:22

vikakool писал(а):Коллеги, возник вопрос: если нерезидент приобрел простой вексель у резидента Украины и предъявил его к платежу веквеледателю - другому резиденту Украины, будет ли при выплате средств по векселю налог на репатриацию?


Вообще должна облагаться прибыль, но раз не торговля...о чем ниже
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 06 янв 2015, 02:31

Обобщающая, которая на предыдущей странице была в виде проекта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
від 26.12.2014 № 400


Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

У консультації використовуються такі скорочення:
Податковий кодекс України – Кодекс;
Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про цінні напери та фондовий ринок» зі змінами та доповненнями – Закон № 3480-IV.
Відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, регулює Закон № 3480-IV.
Відповідно до пункту 153.8 статті 153 Кодексу для цілей оподаткування ведеться окремий облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами, Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
Платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом такого звітного періоду.
Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, і оподаткування яких здійснюється відповідно до пункту 137.18 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.
Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, і оподаткування яких здійснюється відповідно до пункту 137.18 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю. Для цілей цього пункту дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.
Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.
Для цілей пункту пункту 153.8 статті 153 Кодексу цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:
а) цінні папери допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
б) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера або результати котирування) цінних паперів обов'язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від операцій із цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 Кодексу.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій за кожним видом цінних паперів, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 Кодексу.
Прибутки, отримані від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
Прибутки, отримані від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.
Відповідно до пункту 31 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Кодексу від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, сформований станом на 1 січня 2013 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, в наступних звітних податкових періодах.
При визначенні прибутків/збитків у порядку, визначеному пунктами 153.8 і 153.9 статті 153 Кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат.
При цьому віднесення різниці між витратами, визначеними в абзаці другому цього пункту, та доходами (прибутками/збитками) за операціями з подальшого відчуження цінних паперів до прибутків/збитків, отриманих від операцій з цінними паперами, що перебувають або не перебувають в обігу на фондовій біржі, здійснюється залежно від того, чи визнавалися зазначені цінні папери в момент їх подальшого відчуження такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, відповідно до підпункту 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу.
Крім того, не враховується від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за результатами звітних (податкових) періодів 2014 року (пункт 32 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Кодексу).
Відповідно до пункту 153.9 статті 153 Кодексу норми пункту 153.8 статті 153 Кодексу не поширюються:
на платників податків - емітентів цінних паперів за операціями з розміщення, погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали ордерний або борговий цінний папір, при видачі та погашенні даних цінних паперів;
на операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмін на емітовані ним корпоративні права, за умови повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Запитання 1: В якому періоді у декларації з податку на прибуток відображається дохід від продажу цінних паперів на вторинному ринку, якщо передплата надійшла у грудні 2013 року, а перехід права власності відбувся у січні 2014 року?
Відповідь: Податковим періодом для визначення доходу від такої операції є перший звітний період 2014 року, за який платник подає податкову декларацію з податку на прибуток (перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік), оскільки відповідно до пункту 137.1 статті 137 Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Запитання 2: Цінні папери придбано на фондовій біржі та продано поза фондовою біржею. Як відображати в податковому обліку фінансовий результат від такого продажу?
Відповідь: Цінні папери незалежно від місця їх придбання або продажу визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, якщо вони відповідають вимогам, встановленим підпунктом 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 Кодексу.
Таким чином якщо на момент продажу цінні папери:
відповідають вимогам, встановленим підпунктом 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 Кодексу, то фінансовий результат від продажу таких цінних паперів визначається разом з фінансовим результатом операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі;
не відповідають вимогам, встановленим підпункту 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 Кодексу, то фінансовий результат від продажу таких цінних паперів визначається разом з фінансовим результатом операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі;

Запитання 3: Чи враховуються у складі витрат при визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами витрати на виплату комісійної винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони придбавались (продавались), та витрати на оплату послуг депозитарних установ щодо таких цінних паперів?
Відповідь: Підпунктом 153.8.1 пункту 153.8 статті 153 Кодексу передбачено врахування при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами лише витрат у зв’язку із їх придбанням.
Отже, витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, зокрема витрати на виплату комісійної винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони придбавались, включаються до собівартості таких цінних паперів та враховуються при визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами, а витрати, пов’язані з їх обліком, у тому числі витрати на оплату послуг депозитарних установ, та відчуженням, у тому числі винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони продавались, відносяться до складу інших витрат, що враховуються для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток в загальному порядку, у періоді їх виникнення.

Запитання 4: Чи відображається у податковому обліку платника сума переоцінки балансової вартості цінних паперів, здійснена платником в бухгалтерському обліку?
Відповідь: Сума збільшення або зменшення балансової вартості цінних паперів внаслідок переоцінки у податковому обліку платника податку не відображається.

Запитання 5: Чи враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами у порядку, визначеному пунктом 153.8 статті 153 Кодексу, операції з погашення боргових цінних паперів емітентом в податковому обліку платника податку – держателя таких боргових цінних паперів?
Відповідь: Оскільки операції з погашення цінних паперів не є операціями з торгівлі цінними паперами як для емітента, так і для держателя таких цінних паперів, то положення пункту 153.8 статті 153 Кодексу на них не поширюються, і такі операції не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами ні у емітента таких цінних паперів, ні у їх держателя.

Запитання 6: Чи відображаються у податковому обліку курсові різниці за борговими цінними паперами, призначеними для погашення або продажу і номінованими в іноземній валюті, якщо розрахунки за ними (придбання та погашення або продаж) здійснюються в національній валюті?
Відповідь: Курсові різниці за борговими цінними паперами, призначеними для погашення або продажу і номінованими в іноземній валюті, якщо розрахунки за ними (придбання та погашення або продаж) здійснюються в національній валюті, у податковому обліку не відображаються.
У разі продажу боргових цінних паперів, що номіновані в іноземній валюті, при визначенні фінансового результату від такого продажу в окремому обліку, визначеному пунктом 153.8 статті 153 Кодексу, до складу доходів включаються доходи від продажу таких цінних паперів, а до складу витрат – витрати на їх придбання.

Запитання 7: З якого періоду 2014 року операції з цінними паперами оподатковуються за основною ставкою податку на прибуток (18 відс.)?
Відповідь: Відповідно до підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 Кодексу, податок на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі, обчислюється за ставкою 10 відс. – з 1 січня по 2 серпня 2014 року включно та за ставкою 18 відс. – з 3 серпня по 31 грудня 2014 року включно.


Директор Департаменту методологічної
роботи з питань оподаткування Н.Є. Привалова

За это сообщение автора bur поблагодарил:
Аll
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 06 янв 2015, 02:40

vikakool писал(а):Т.е. типа ничего не удерживаем...как-то слишком лихо, нет?


Ссылаться на "й" не получится.

За это сообщение автора bur поблагодарил:
vikakool
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 17 мар 2015, 15:18

141.2. Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю

141.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

141.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

141.2.3. Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.

141.2.4. Якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

141.2.5. Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку.

141.2.6. Положення цього пункту не поширюються на:

1) операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;

2) операції РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визнаються кредитними;

3) операції з деривативами.

За это сообщение автора bur поблагодарил:
vikakool
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST vikakool » 17 мар 2015, 15:25

Спасибо!
По ЦБ все понятно.

А по корпоративным правам такого ведь нетути - значит, считаем по БУ? т.е. доход от продажи - в момент подписания акта?
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST bur » 17 мар 2015, 15:53

vikakool писал(а):Спасибо!
По ЦБ все понятно.

А по корпоративным правам такого ведь нетути - значит, считаем по БУ?


Правильно
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST налоговик » 18 сен 2015, 10:23

отакое

Чи враховується дооцінка цінних паперів, проведена до 01.01.2015, при збільшенні фінансового результату на суму уцінки цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів?

Відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Враховуючи, що зазначена норма ПКУ діє починаючи з 01.01.2015, з метою застосування пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 ПКУ уцінка цінних паперів повинна порівнюватись з дооцінкою таких цінних паперів, проведеною після 01 січня 2015 року.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2631 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 фев 2016, 15:46

Немного истории

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 23.02.2016 № 3963/10/26-15-11-02-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист « » щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток збитку за 2014 рік від продажу цінних паперів та в межах компетенції, повідомляє.

Згідно з пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) (у редакції, чинній до 31.12.2014) платники податків визначали фінансовий результат за операціями з цінними паперами окремо від інших доходів і витрат та позитивне значення фінансового результату підлягало оподаткуванню податком на прибуток за ставкою, визначеною ст. 151 Кодексу.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (в редакції, чинній з 1 січня 2015 року) об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

При визначенні фінансового результату до оподаткування враховуються різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з пп. 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Водночас слід зазначити, що згідно з пп. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 Кодексу платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто, платники податку ведуть окремий податковий облік операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з дотриманням положень національних або міжнародних стандартів фінансової звітності та окремо визначають загальний фінансовий результат від таких операцій.

Так, якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату (пп. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку (пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку підлягає коригуванню (збільшенню) на суму позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначеного відповідно до положень пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Кодексу, у вигляді різниці.

З метою забезпечення правильності застосування нових правил в оподаткуванні прибутку підприємств та відображення їх у податковій звітності з цього податку розроблено нову форму податкової декларації з податку на прибуток (далі – Декларація), затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897.

Що стосується питань заповнення Декларації за 2015 рік, то в рядку 02 відображається показник «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», відповідно позитивне (+) або від`ємне (-) значення.

Різниці, які виникають згідно з Кодексом, відображаються в рядку 03 Декларації (переноситься значення рядка 03 додатка РІ).

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів відображаються в розділі 4 додатку РІ, а сума від`ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року в рядку 03 Додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ.

Слід зазначити, що у кожному рядку з різницями додатка РІ є посилання на відповідну норму Кодексу, якою передбачено таку різницю.

У рядку 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінансовий результат, у рядку 02 відображається підсумок різниць, на які зменшується фінансовий результат. Остаточний результат для коригування фінансового результату визначається у рядку 03 з відповідним знаком («+», «-»), що дорівнює різниці між рядками 01 та 02 додатка РІ.

Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 РІ Декларації.

Поряд з цим, ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.1, 52.2 ст. 52 Кодексу контролюючі органи надають платникам податків консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.Заступник начальника Е.М.Пруднікова
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2631 раз.

UNREAD_POST налоговик » 14 мар 2016, 17:04

Лист ДФС від 04.03.2016 № 4904/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму сторнування дооцінки державних цінних паперів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 1.2 глави 1 розділу II Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 № 358 (далі – Інструкція), яка діяла до 01.12.2015, у разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки обов'язково відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу.

Цінні папери, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки і відображаються за балансовими рахунками груп 140, 300 та 301 Плану рахунків (п. 2.1 глави 1 розділу II Інструкції).

Відповідно до п. 6.1 глави 6 розділу II Інструкції під час погашення боргових цінних паперів у торговому портфелі в бухгалтерському обліку здійснюються сторнування суми дооцінки.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Відповідно до п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Отже, на суму сторнування раніше проведеної дооцінки державних цінних паперів коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється.

Така операція відображається згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2631 раз.

UNREAD_POST налоговик » 14 мар 2016, 17:05

Лист ДФС від 09.03.2016 №4992/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового обліку операцій з продажу облігацій внутрішнього державного займу для відшкодування сум ПДВ, які утримувались для продажу, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про цінні папери і фондову біржу» (далі – Закон № 3480) облігації внутрішніх державних позик України (далі – ОВДП) – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України може бути визначена в іноземній валюті.

Державні облігації України відносяться до боргових цінних паперів (п.п. 2 п. 5 ст. 3 Закону № 3480).

Згідно з п. 1 та п. 2 Основних умов випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 139 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість» (далі – Постанова № 139), облігації внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість платникам, суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року, не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і підтверджені за результатами перевірок, є середньостроковими державними облігаціями (далі – облігації).

Номінальна вартість облігації становить 1000 гривень, строк їх обігу – п’ять років.

Поступове погашення основної суми боргу за облігаціями здійснюється шляхом проведення кожні шість місяців протягом строку обігу облігацій виплат у розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з поступового погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації (п.6 постанови №139).

Нарахування відсоткового доходу за облігаціями здійснюється кожні шість місяців протягом строку обігу облігацій виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді (п. 7 постанови №139).

Поступове погашення основної суми боргу та виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються одночасно у безготівковій формі на дату, визначену у глобальному сертифікаті згідно з умовами розміщення. У разі коли така дата припадає на вихідний день, погашення і виплата здійснюються наступного робочого дня (п. 8 постанови №139) .

Відповідно до п.8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (далі – П(С)БО12), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91, фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Згідно п. 10 П(С)БО12 фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Пунктом 137.18 ст. 137 Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2015, встановлено, що за цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентів включається до складу його доходів за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. п. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2015, облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.

Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями с цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом такого звітного періоду.

Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ст. 137 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ст. 137 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю. Для цілей цього пункту дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.

Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Таким чином, оскільки платник податків прийняв рішення про продаж ОВДП до настання строку їх часткового погашення, а виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на дату, визначену у глобальному сертифікаті згідно з умовами розміщення, то за такими цінними паперами до настання строку їх часткового погашення, відсотки не нараховуються і процентний дохід відповідно до п. 137.18 ст.137 Кодексу не виникає.

У цьому випадку при продажу ОВДП до настання терміну нарахування відсоткового доходу, визначеного у глобальному сертифікаті, прибуток за такою операцією розраховується як позитивна різниця між доходом від відчуження ОВДП та сумою витрат у зв'язку з їх придбанням, що складається із суми, на яку оформлено такими облігаціями відшкодування податку на додану вартість
.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2631 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 24 май 2016, 16:47

Підкажіть будь-ласка наслідки при обміні цінних паперів.. .. і якщо одна сторона вже передала цп, а інша - ще не передала і не передасть ще протям 2-х кварталів.
де що почитати.. які проводки???
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 232
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST налоговик » 24 май 2016, 16:54

пока продажа 1 бумаги

покупка другой бумаги через 2 квартала.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2631 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 25 май 2016, 09:36

налоговик писал(а):пока продажа 1 бумаги

покупка другой бумаги через 2 квартала.по какой стоимости???
по псбу 12 при обмене справедливая актива, который подлежит обмену.. т.е. получается ставим на баланс полученные бумаги по справедливой того актива, который должны передать, а потом на дату баланса уже пересматриваем первичную стоимость бумаги, что получили.. так????
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 232
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 май 2016, 09:43

6. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.


Дт 35 Кт 63 по договорной
Кт 977 Кт 35 сразу уменьшаем до справедливой передаваемых (если знаем/можем/хотим определить справедливую)
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2631 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Радио, Ya