Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основных)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основных)

Непрочитанное сообщение Печкин »

Неплохое разъяснение встретил:

Бесплатная передача не приводит к появлению дохода
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Чи враховуються у складі доходу платника податку вартість безоплатно наданих товарів (робіт, послуг)?

... Таким чином, оскільки при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) платник податку не отримує суму компенсації за такі товари (роботи, послуги) чи їх повернення, а також збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, не відбувається, тому такі операції не призводять до збільшення доходу у платника податку, що здійснює безоплатне надання товарів (робіт, послуг).
живу на Бухфоруме

Елена555
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 21:27
Контактная информация:

Re: Бесплатные передачи

Непрочитанное сообщение Елена555 »

А где же такое мнение написано? В письме или на сайте?

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Бесплатные передачи

Непрочитанное сообщение Vetal' »

В ЕБНЗ на сайте ГНАУ. Вот полный текст


Чи враховуються у складі доходу платника податку вартість безоплатно наданих товарів (робіт, послуг)?

Коротка відповідь : Діє з 01.04.2011 Оскільки при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) платник податку не отримує суму компенсації за такі товари (роботи, послуги), а також збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, не відбувається, тому такі операції не призводять до збільшення доходу у платника податку, що здійснює безоплатне надання товарів (робіт, послуг). Доходи неприбуткових установ та організацій (визначених у пунктах "а", "б", "д" пп.157.1 ст.157, зареєстрованих та внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ), отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно та визначені на рівні не нижче звичайної ціни, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань звільняються від оподаткування.
Повна відповідь : Діє з 01.04.2011 Відповідно до п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються з: доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 цієї статті; інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136 цього Кодексу. Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань, та включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо); особливості визначення доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг для окремих категорій платників податків або доходів від окремих операцій встановлюються положеннями цього розділу (п.135.4 ст.135 ПКУ). Згідно з 14.1.202 п.14.1 ст.14 ПКУ продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Відповідно до пп.14.1.13 п.14.1 ст.14 ПКУ поняття "безоплатно надані товари, роботи, послуги" визначається як: а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості; в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею. Крім цього, згідно з п. 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період. Таким чином, оскільки при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) платник податку не отримує суму компенсації за такі товари (роботи, послуги) чи їх повернення, а також збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, не відбувається, тому такі операції не призводять до збільшення доходу у платника податку, що здійснює безоплатне надання товарів (робіт, послуг). Інші доходи у т.ч. включають вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи (пп.135.5.4 п.135.5 ст.135 ПКУ). Згідно з пп.157.2, 157.3, 157.7 ст.157 ПКУ від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, визначених у пунктах "а", "б", "д" пп.157.1 ст.157, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. Таким чином, доходи неприбуткових установ та організацій (визначених у пунктах "а", "б", "д" пп.157.1 ст.157, зареєстрованих та внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ), отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно та визначені на рівні не нижче звичайної ціни, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань звільняються від оподаткування.

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основных)

Непрочитанное сообщение налоговик »

Бесплатно полученные основные средства попадают в доходы
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Як у податковому обліку відображається операція з безоплатного отримання основних засобів?


Діє з 01.04.2011. Відповідно до п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) до складу інших доходів, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування включається вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни.

Згідно з абз. "а" пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 ПКУ безоплатно надані товари це товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.

Під товарами розуміються матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Матеріальні активи - це основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (пп. 14.1.111 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Отже, вартість безоплатних одержаних основних засобів включається до складу доходів, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, на рівні не нижче звичайної ціни. При цьому такі активи у податковому обліку не амортизують, оскільки відповідно до статті 144 ПКУ амортизації підлягають тільки безпосередні витрати, пов'язані з придбанням основних засобів.
При этом их бухамортизация не попадает в доходы:
136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:

136.1.21. дохід від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів, крім об'єктів, зазначених у пункті 137.17 статті 137 цього Кодексу, а також об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку, який визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у бухгалтерському обліку, одночасно з її нарахуванням;

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Да, так и предполагали. А вот Бухгалтер писал, если не ошибаюсь, что доходы от бесплатнополученных ОС нужно признавать не при их получении, а по мере начисления амортизации, т.к. по аналогии с бухучетом. :) Не судьба...
Хотя, по логике, сомневаюсь что именно такой подход хотели заложить в НКУ. Ведь с учетом п. 135.3 НКУ "Суми, відображені у складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів" необходимости в пп. 136.1.21 а принципе нет. :)

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение Печкин »

Vetal' писал(а):Да, так и предполагали. А вот Бухгалтер писал, если не ошибаюсь, что доходы от бесплатнополученных ОС нужно признавать не при их получении, а по мере начисления амортизации, т.к. по аналогии с бухучетом. :) Не судьба...
Ага, читал-читал там... Ничего толком не понял. Есть два варианта учета (соответственно, включать в доходы/не включать), и в каждом из них есть подварианты (включать/не включать так или сяк). Но в самом конце тонкий тонкий намек на то, что по бухучету было бы "гораздо более объективно" :)
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Но, похоже, что ничего кардинально не поменялось в этом вопросе...

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение налоговик »

По ОС да.
А в части малоценки? Тут выше толкалась идея что это не не товар.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение Печкин »

Верно - не товар.
Будут пытаться под прочий доход. Кстати, получается что и в бухучете по ним же нет доходов при получении :) Интересно.
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Печкин писал(а):Верно - не товар.Будут пытаться под прочий доход.
п. 137.16. Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу.

Т.е. все будет в ажуре. :)
Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение Vetal' »

А куда они денутся... С натяжкой можно доказать что при продаже МНМА превращаются в товар, а в других случаях - проблематично...

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Бесплатное (получение, передача товаров, услуг и основны

Непрочитанное сообщение налоговик »

Бухгалтерия (ССЗ № 4) в отличие от ГНАУ (viewtopic.php?p=9589#p9589) считает, что по Налоговому кодексу нет доходов при бесплатном получении основных средств
Бесплатное получение НМА: налогообложение и учет
Елена КУШИНА, редактор

В НКУ ...определено, что в состав прочих доходов включается стоимость товаров, бесплатно полученных налогоплательщиком в отчетном налоговом периоде, определенная на уровне не ниже обычной цены (пп. 135.5.4 ст. 135). Бесплатно полученные товары считаются доходами на дату их фактического получения (п. 137.10 ст. 137). Однако бесплатному получению необоротных материальных активов в ст. 136 НКУ посвящена специальная норма.
Пункт 136.1 ст.136 НКУ (извлечение)
Для определения объекта налогообложения не учитываются доходы: <...>
136.1.21. доход от бесплатно полученных необоротных материальных активов, кроме объектов, указанных в пункте 137.17 статьи 137 настоящего Кодекса, а также объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения государственной собственности, находящихся на балансе налогоплательщика, который определяется в сумме, пропорциональной сумме амортизации соответствующих активов, начисленной в бухгалтерском учете, одновременно с ее начислением.
И хотя данную формулировку нельзя назвать четкой, ее анализ и сопоставление с другими нормами Кодекса позволяют сделать следующий вывод: для определения объекта налогообложения доход от бесплатно полученных необоротных материальных активов не учитывается в налоговом периоде их получения. Однако в дальнейшем, после ввода объектов в эксплуатацию, при начислении амортизации в бухгалтерском учете одновременно с ее начислением и пропорционально начисленной сумме следует признавать доход, подлежащий налогообложению.
Это, по мнению автора, самое разумное толкование рассматриваемой нормы. Его можно подтвердить правилами бухгалтерского учета. Ведь при бесплатном получении необоротных материальных активов вместе с увеличением актива увеличивается не доход, а дополнительный капитал. Только одновременно с начислением амортизации и пропорционально ее сумме признается доход от бесплатного получения. А бухгалтерский учет упомянут потому, что в целях налогообложения амортизация стоимости бесплатно полученных объектов необоротных материальных активов не начисляется.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость